Parenteel van Bernardus van Buckhorst van Gemen

1 Bernardus van Buckhorst van Gemen is geboren omstreeks 1055, zoon van [waarschijnlijk] Weremboldus van Gemen. Bernardus is overleden na 1093, minstens 38 jaar oud.
Notitie bij Bernardus: De naam Buckhorst wordt het eerst vermeld in 1093 waar een Bernardus wordt vermeld.
Deze Bernardus zal na 1047 Buckhorst als leengoed hebben verkregen van de bischop van Utrecht. In de eerste paar tientallen jaren na de verkrijging van dit leengoed zal men bij een optreden als getuige in oorkonden nog hoofdzakelijk zijn vermeld als "van Gemen", welk leengoed ook in de familie is gebleven.
Bernardus de Buckhorst vermeld in een oorkonde van 1093, samen met Gijsbert van Holland, Meynso, graaf in Frisia en Arnulphus en Riquinus van Malberg.
Kind van Bernardus uit onbekende relatie:
1 Diederik van Gemen, geboren omstreeks 1075. Volgt 1.1.
1.1 Diederik van Gemen is geboren omstreeks 1075, zoon van Bernardus van Buckhorst van Gemen (zie 1).
Notitie bij Diederik: Mogelijk genoemd in de oorkonde van St Pantaleon van omstreeks 1107 waarin abt Herman (van Zutphen) van St Pantaleon het in verval geraakte Hof in Urk onder voorwaarden aan de voogd Adelhard schenkt. Onder de getuigen Theoderich de Gemino, advocatus de curtis Hengelo.
Kind van Diederik uit onbekende relatie:
1 NN van Gemen, geboren omstreeks 1095. Volgt 1.1.1.
1.1.1 NN van Gemen is geboren omstreeks 1095, zoon van Diederik van Gemen (zie 1.1).
Notitie bij NN: Deze NN is opgevoerd om een mogelijk gat in de tijdbalk op te vullen.
Gegevens verkregen van: https://www.graafschap-middeleeuwen.nl/genealogie/getperson.php?personID=I9707&tree=DGidME_01
NN trouwde met NN van NN.
Kinderen van NN en NN:
1 Godfried I van Buckhorst van Gemen [1.1.1.1], geboren omstreeks 1115. Godfried is overleden vóór 1145, ten hoogste 30 jaar oud.
Notitie bij Godfried: Vermeld in een oorkonde van 1133 samen met zijn broer Diederik (Theoderick) als getuigen van Rudolph van Steinfurth toen deze zijn vrije goederen, bestaande uit 22 waardelen in verschillende buurtschappen, schonk aan het klooster te Lette. (Later Clarholz)
2 Diederik van Buckhorst van Gemen [1.1.1.2], geboren omstreeks 1115. Diederik is overleden na 1169, minstens 54 jaar oud.
Notitie bij Diederik: Ook genaamd van Buckhorst. In de genealogische database van "De Graafschap in de Middeleeuwen" komen Godfried, Diederik en Werenbold voor als "van Gemen" met de toevoeging genoemd Buckhorst.
Vermeld tussen 1131 en 1169
1133; Godfried en Theoderik van Buckhorst zijn getuigen in een oorkonden waarbij Rudolph van Steinfurth goederen schenkt aan het klooster te Lethe.
1145; de broers Theoderik en Werenbold van Buckhorst zijn getuigen in een oorkonde van koning Koenraad III toen deze bisschop Herbert bevestigde in het bezit van de Friese graafschappen Oostergo en Westergo.
Vermeld in een oorkonde van 1160, getuigen: Floris, graaf van Holland, Godfried en zijn broer Herman van Kuick, Godfried van Breda, Wilhelm graaf van Steenderen, Rudolf advocatus, Hugo van Rijn en Diederik van Buckhorst.
Is in 1165 als dienstman getuige in een oorkonde waarin bisschop Godfried een stuk land geeft aan de Friezen tussen Olde Lemmer en de Kuinder om daarop een kerk te bouwen.Getuigen o.a. Theoderico van Buchorst en zijn broer Werembold en de dienstmannen Everard van Almelo, Walter Radinc (Vollenhove) Alard van Gravestorp en Herman.
3 Werenbold van Buckhorst van Gemen [1.1.1.3], geboren omstreeks 1120. Werenbold is overleden na 1165, minstens 45 jaar oud.
Notitie bij Werenbold: Vermeld in een oorkonde van 1152, waarin bisschop Herman de kerk te Blijdenstede bevestigd in haar bezit van de haar door zijn voorganger (Herbert van Wierum - Werl) geschonken goederen.Getuigen: Dienstmannen kastelein Otto, Ulricus, Coenradus (van Orc ?), Werenboldus (van Buckhorst ?), Ingelbertus (van Ramele ?), Meinoldus, Radingus (van Vollenhove ?), Alardus (van Gravestorp), Marcuardus, Reinnerus en Jonathas.
Is in 1165 als dienstman getuige in een oorkonde waarin bisschop Godfried een stuk land geeft aan de Friezen tussen Olde Lemmer en de Kuinder om daarop een kerk te bouwen.Getuigen de vrije mannen Theoderico van Buchorst en zijn broer Werembold en de dienstmannen Everard van Almelo, Walter Radinc (Vollenhove) Alard van Gravestorp en Herman.
Komt ook voor als Werenbold van Buckhorst.
4 Gosewijn I van Gemen, geboren omstreeks 1125. Volgt 1.1.1.4.
5 Bernhard van Gemen [1.1.1.5].
1.1.1.4 Gosewijn I van Gemen is geboren omstreeks 1125, zoon van NN van Gemen (zie 1.1.1) en NN van NN. Gosewijn is overleden in 1180, ongeveer 55 jaar oud.
Notitie bij Gosewijn: Gegevens uit: http://www.graafschap-middeleeuwen.nl/genealogie/getperson.php?
Ook het nageslacht.
Kinderen van Gosewijn uit onbekende relatie:
1 Gosewijn II van Gemen, geboren omstreeks 1150. Volgt 1.1.1.4.1.
2 Godfried II van Gemen, geboren omstreeks 1155. Volgt 1.1.1.4.2.
1.1.1.4.1 Gosewijn II van Gemen is geboren omstreeks 1150, zoon van Gosewijn I van Gemen (zie 1.1.1.4). Gosewijn trouwde met NN van NN.
Kinderen van Gosewijn en NN:
1 Diederik van Buckhorst, geboren omstreeks 1180. Volgt 1.1.1.4.1.1.
2 Hendrik van Buckhorst, geboren omstreeks 1185. Volgt 1.1.1.4.1.2.
1.1.1.4.1.1 Diederik van Buckhorst is geboren omstreeks 1180, zoon van Gosewijn II van Gemen (zie 1.1.1.4.1) en NN van NN. Diederik is overleden in 1227, ongeveer 47 jaar oud.
Notitie bij Diederik: 1213 Dirk en Hendrik van Buckhorst vermeld als getrouwe lieden en vrienden van bisschop Otto 1.
Theoderick (Dirk of Diederik) van Buckhorst, samen met zijn zoon gesneuveld in de slag bij Ane. (Holthone)
Diederik trouwde met NN van Bronckhorst. NN is een dochter van Gijsbert I van Rekem.
Kinderen van Diederik en NN:
1 Gerhard van Buckhorst [1.1.1.4.1.1.1], geboren omstreeks 1200. Gerhard is overleden in 1227, ongeveer 27 jaar oud.
Notitie bij Gerhard: 1223 Ridder Gerard van Buckhorst, leenman van de graaf van Gelre komt in opstand tegen de bisschop Otto II van Utrecht, samen met de heren van Voorst en andere edelen. De bisschop verslaat hen en beide kastelen van Voorst worden met de grons gelijk gemaakten het kasteel Buckhorst wordt in brand gestoken.
In 1224 wordt de vrede gesloten door tussenkomst van de bisschop van Porto, als gezant van de Paus, waarbij de graaf van Gelre een landstreek in Salland afstond aan de bisschop van Utrecht, die de heer van Buckhorst van hem in leen had en ook het advocaatschap (voogdij) over de lieden en goederen van het stift Essen, door hem van de heer van Buckhorst aangekocht.
Die landstreek zal het gebied ten zuiden van de IJssel zijn, wat aansluit op de Veluwe en bezit was van de heren van Gelre.
De heren van Buckhorst waren dus ook voogd over het bezit van het stift Essen in Salland. De hoofdhof van Essen lag in Archem bij Ommen, aan de oostkant van de Regge; verder een hof in Irthe (Eerde), nu het landgoed Eerde; een derde hoofdhof was het Hof te Wijhe.Tot de goederen behoorde ook het heilige goed te Ittersum.
Theoderick (Dirk of Diederik) van Buckhorst, samen met zijn zoon (Gerhard) gesneuveld in de slag bij Ane. (Holthone)
2 Gijsbert I van Buckhorst, geboren omstreeks 1210. Volgt 1.1.1.4.1.1.2.
1.1.1.4.1.1.2 Gijsbert I van Buckhorst is geboren omstreeks 1210, zoon van Diederik van Buckhorst (zie 1.1.1.4.1.1) en NN van Bronckhorst. Gijsbert is overleden na 1266, minstens 56 jaar oud.
Notitie bij Gijsbert: Ridder; vermeld tussen de jaren 1230 en 1266.
1232; Gijsbert van Buckhorst is aanwezig bij de inwijding van het klooster Marienberg aan het Zwarte Water, door bisschop Willebrand, de opvolger van de omgekomen bisschop Otto in Ane/Holthone.
1263; Gijsbert van Buckhorst aanwezig als borg bij de installatie door bisschop Hendrik van Vianden van de ridders Gerard Clencke en Hacko van Hardenberg Stevenzoon tot kasteleins van Coevorden.
Gijsbert trouwde met NN van NN.
Kinderen van Gijsbert en NN:
1 Willem I van Buckhorst, geboren omstreeks 1230. Volgt 1.1.1.4.1.1.2.1.
2 Herman van Buckhorst [1.1.1.4.1.1.2.2], geboren omstreeks 1232.
3 Gerhard van Buckhorst [1.1.1.4.1.1.2.3], geboren omstreeks 1235. Gerhard is overleden na 1296, minstens 61 jaar oud.
1.1.1.4.1.1.2.1 Willem I van Buckhorst is geboren omstreeks 1230, zoon van Gijsbert I van Buckhorst (zie 1.1.1.4.1.1.2) en NN van NN. Willem is overleden na 1277, minstens 47 jaar oud.
Notitie bij Willem: 1275 Willem van Buckhorst vermeld als getuige in de oorkonde waarbij Genemuiden stadsrechten krijgt.
1277; Willem en Gerard van Buckhorst verkopen de helft van hun bezit in Zalk en een gedeelte van hun visrechten in de IJssel aan de Abt van het klooster in Stavoren.
De overdracht gebeurde in het openbaar op het kerkhof in Zalk ten overstaan van de rechter Engelbert.
1 november 1277; Willem en Gerard, kasteleinen te Buckhorst, doen een overdracht van goederen in Zalk aan het klooster te Staveren.
Willem trouwde met NN van NN.
Kinderen van Willem en NN:
1 Wolter van Buckhorst [1.1.1.4.1.1.2.1.1], geboren omstreeks 1265. Wolter is overleden na 1289, minstens 24 jaar oud.
Notitie bij Wolter: Vermeld in 1289, samen met zijn broer Gijsbert.
Wolter zal overgaan naar de Duitse Orde.
2 Gijsbert II van Buckhorst, geboren omstreeks 1270. Volgt 1.1.1.4.1.1.2.1.2.
1.1.1.4.1.1.2.1.2 Gijsbert II van Buckhorst is geboren omstreeks 1270, zoon van Willem I van Buckhorst (zie 1.1.1.4.1.1.2.1) en NN van NN. Gijsbert is overleden na 1309, minstens 39 jaar oud.
Notitie bij Gijsbert: Vermeld in 1289 als schildknaap. Hij staat aan de Commandeur en de broeders in de orde van St Maria van het Duitse Huis nabij Utrecht, het "jus patronatus" van de kerk te Eelde af, met alle daaraan verbonden rechten, met instemming van zijn broer Wolter, die tot gemelde orde zou overgaan.
In 1286 aanvaardde Ludolf van Bunne de waardigheid van Landcommandeur van die orde.
Komt ook voor in 1309.
Gijsbert trouwde met Euphemia van NN.
Kinderen van Gijsbert en Euphemia:
1 Willem II van Buckhorst, geboren omstreeks 1290. Volgt 1.1.1.4.1.1.2.1.2.1.
2 Gijsbert van Buckhorst [1.1.1.4.1.1.2.1.2.2], geboren omstreeks 1295. Gijsbert is overleden na 1345, minstens 50 jaar oud.
Notitie bij Gijsbert: 1338; Johan van Buckhorst verkoopt met zijn broer en zuster grond te Zalk o.a. aan zijn neef Diederik van Zalk. Medezegelaars waren Roderik van Voorst en van Keppel, Zweder van Rechteren, Gijsbert van Buckhorst en Laurens van der Eze, zijn ooms.
In 1345 regelt Johan een geschil met de abt van Stavoren tot tevredenheid van beiden en medezegelaar was weer Johans oom Gijsbert van Buckhorst.
3 NN van Buckhorst, geboren omstreeks 1300. Volgt 1.1.1.4.1.1.2.1.2.3.
1.1.1.4.1.1.2.1.2.1 Willem II van Buckhorst is geboren omstreeks 1290, zoon van Gijsbert II van Buckhorst (zie 1.1.1.4.1.1.2.1.2) en Euphemia van NN. Willem is overleden na 1336, minstens 46 jaar oud. Willem trouwde met NN van Heekeren van der Ese.
Kinderen van Willem en NN:
1 Johan I van Buckhorst, geboren omstreeks 1310. Volgt 1.1.1.4.1.1.2.1.2.1.1.
2 Laurens van Buckhorst [1.1.1.4.1.1.2.1.2.1.2], geboren omstreeks 1313. Laurens is overleden op 26-03-1383, ongeveer 70 jaar oud.
Notitie bij Laurens: Vermeld in een oorkonde van 21 oktober 1369: Herman Spyring richter van Delden oorkondt dat voor hem en de schepenen Sweder Hoyering, Willeken Hughing en Vranke door Ecbert Stroding Otten zone, Heymeric van Horsen, Elzeke van Vylsteren en Gese haar dochter aan Laurencius van Buchorst is getransporteerd het goed to der Schildet, kerspel Delden, buurschap Woolde.
Vermeld in 1379 als leenman van de bisschop van Utrecht van het goed Velner, Overdiek, ten Camphuis en Oosterwijk allen gelegen in het kerspel Raalte.
3 Willem van Buckhorst, geboren omstreeks 1318. Volgt 1.1.1.4.1.1.2.1.2.1.3.
4 NN van Buckhorst, geboren omstreeks 1320. Volgt 1.1.1.4.1.1.2.1.2.1.4.
5 Hendrik van Buckhorst [1.1.1.4.1.1.2.1.2.1.5], geboren omstreeks 1325. Hendrik is overleden na 1400, minstens 75 jaar oud.
1.1.1.4.1.1.2.1.2.1.1 Johan I van Buckhorst is geboren omstreeks 1310, zoon van Willem II van Buckhorst (zie 1.1.1.4.1.1.2.1.2.1) en NN van Heekeren van der Ese. Johan is overleden in 1361, ongeveer 51 jaar oud.
Notitie bij Johan: Zie Corpus van Reenen-Muller; oorkonde F095p33801
1338; Johan van Buckhorst verkoopt met zijn broer en zuster grond te Zalk o.a. aan zijn neef Diederik van Zalk. Medezegelaars waren Roderik van Voorst en van Keppel, Zweder van Rechteren, Gijsbert van Buckhorst en Laurens van der Eze, zijn ooms.
In 1345 regelt Johanj een geschil met de abt van Stavoren tot tevredenheid van beiden en medezegelaar was weer Johans oom Gijsbert van Buckhorst. Het ging hier om het gebruik van de nog onverdeelde broekgronden. De helft, die zich naar de richting van Hattem uitstrekte kreeg de abt van Stavoren in bezit. Hierop is bij Hattem het klooster Claarwater gesticht na verkregen toestemming van Reinald IV graaf van Gelre, en hier vestigden zich nonnen die het klooster aan het Zwarte Water wensten te verlaten.
Oorkonde van 31 maart 1348: Reynolt hertog van Gelre graaf van Zutphen oorkondt dat hij in aanwezigheid van de leenmannen Arnt van Erkell, Zweder van ....., Aelert van Driell en Henrick die Kock ridders heeft beleend Johan van Buckhorst met de tienden over Hattemre enck strekkend tot Doornspyck toe, Buchorster weerdt in het kerspel Zallick aan de Zwolse zijde van de IJsel met tienden en toeebhoren, het goed de bijvanck dat Willem van Buchorst van hem in leen houdt, het goed opten oirde in het kerspel Zallick, de manschap van het goed te Spoelde met een waar in Mastebroick, de manschap van het goed toe Scoenenberch in het kerspel Oelst, de manschap van de tienden en haeve te Haevenynchem met de Hilken Kaete in het kerspel Ulsen.
Johan trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1340 met Agnes van Heeckeren, ongeveer 30 jaar oud. Agnes is geboren omstreeks 1310, dochter van Frederik van Heeckeren genaamd van der Eze en Mechteld van Randwijck.
Kinderen van Johan en Agnes:
1 NN van Buckhorst [1.1.1.4.1.1.2.1.2.1.1.1].
2 Willem van Buckhorst [1.1.1.4.1.1.2.1.2.1.1.2]. Willem is overleden op 31-10-1415.
3 Johan II van Buckhorst, geboren omstreeks 1340. Volgt 1.1.1.4.1.1.2.1.2.1.1.3.
1.1.1.4.1.1.2.1.2.1.1.3 Johan II van Buckhorst is geboren omstreeks 1340, zoon van Johan I van Buckhorst (zie 1.1.1.4.1.1.2.1.2.1.1) en Agnes van Heeckeren. Johan is overleden in 1418, ongeveer 78 jaar oud.
Notitie bij Johan: Was Heer van Zalk, Ambtman van Diepenheim, van Coevorden en kastelein van Coevorden.
Vermeld in 1379 als leenman van de bisschop van Utrecht. "Jan van Bockhorst houdt het dagelijks gerecht binnen het kerspel Zalk, met al zijn toebehoren." Idem het gerecht te Kamperveen, de tienden te Zalk, de tienden te Hattem en de tyns op Kamperveen.
Johan trouwde met Ermgard van Hackfort.
Kinderen van Johan en Ermgard:
1 Agnes van Buckhorst, geboren omstreeks 1380. Volgt 1.1.1.4.1.1.2.1.2.1.1.3.1.
2 Johan III van Buckhorst, geboren omstreeks 1385. Volgt 1.1.1.4.1.1.2.1.2.1.1.3.2.
3 Gerrit van Buckhorst, geboren omstreeks 1390. Volgt 1.1.1.4.1.1.2.1.2.1.1.3.3.
4 Willem van Buckhorst [1.1.1.4.1.1.2.1.2.1.1.3.4], geboren omstreeks 1393. Willem is overleden op 02-05-1460, ongeveer 67 jaar oud.
1.1.1.4.1.1.2.1.2.1.1.3.1 Agnes van Buckhorst is geboren omstreeks 1380, dochter van Johan II van Buckhorst (zie 1.1.1.4.1.1.2.1.2.1.1.3) en Ermgard van Hackfort. Agnes trouwde met Coenraad de Vos van Steenwijck. Coenraad is geboren omstreeks 1355 in Dwingelo, zoon van Johan de Vos van de Ghore van Steenwijck en Hadewich van Ansen.
Notitie bij Coenraad: Ook genoemd als van den Goer of Ghoer of Gore
In 1406 beleent met de hof te Dwingelo
Kind van Agnes en Coenraad:
1 Hendrick de Vos van Steenwijck tot Batinge. Volgt 1.1.1.4.1.1.2.1.2.1.1.3.1.1.
1.1.1.4.1.1.2.1.2.1.1.3.1.1 Hendrick de Vos van Steenwijck tot Batinge, zoon van Coenraad de Vos van Steenwijck en Agnes van Buckhorst (zie 1.1.1.4.1.1.2.1.2.1.1.3.1). Hendrick is overleden in 1457. Hendrick:
(1) trouwde met Elisabeth de Vos (Lyse) van Steenwijck. Lyse is geboren omstreeks 1387, dochter van Bertold de Vos van Steenwijck en NN van Ruinen. Lyse is overleden in 1418, ongeveer 31 jaar oud.
(2) trouwde met Mechteld (Mette) van Gheesteren.
Kinderen van Hendrick en Lyse:
1 Johanna de Vos van Steenwijck [1.1.1.4.1.1.2.1.2.1.1.3.1.1.1].
Notitie bij Johanna: 1458 priorin van Dickninge
2 Johan de Vos van de Ghore van Steenwijck tot Batinge [1.1.1.4.1.1.2.1.2.1.1.3.1.1.2]. Johan is overleden in 1480.
3 Roelof de Vos van Steenwijck tot Entinge [1.1.1.4.1.1.2.1.2.1.1.3.1.1.3], geboren vóór 1418.
1.1.1.4.1.1.2.1.2.1.1.3.2 Johan III van Buckhorst is geboren omstreeks 1385, zoon van Johan II van Buckhorst (zie 1.1.1.4.1.1.2.1.2.1.1.3) en Ermgard van Hackfort. Johan is overleden op 02-05-1460, ongeveer 75 jaar oud.
Notitie bij Johan: Oorkonde van 29 augustus 1441: Roloff Hondenberch die jonghe belooft, als een guet coopman, Johan (van Buckhorst ?) schadeloos te zullen houden van zijn borgtocht aan Egbert Mulerts.
Johan trouwde met Elisabeth van Heeckeren van de Ese. Elisabeth is geboren omstreeks 1400, dochter van [waarschijnlijk] Evert van Heeckeren van der Eze en Beatrix van Almelo. Elisabeth is overleden op 02-12-1476, ongeveer 76 jaar oud.
Notitie bij Elisabeth: Oorkonde 2 december 1476: Testament van Zwene weduwe van Johan van Buckhorst.
Notarieel instrument opgemaakt door Henricus de Lair openbaar notaris van het Utrechtse diocees.
Kind van Johan en Elisabeth:
1 Margaretha van Buckhorst, geboren omstreeks 1425. Volgt 1.1.1.4.1.1.2.1.2.1.1.3.2.1.
1.1.1.4.1.1.2.1.2.1.1.3.2.1 Margaretha van Buckhorst is geboren omstreeks 1425, dochter van Johan III van Buckhorst (zie 1.1.1.4.1.1.2.1.2.1.1.3.2) en Elisabeth van Heeckeren van de Ese. Margaretha trouwde met Gosewijn Schaep.
1.1.1.4.1.1.2.1.2.1.1.3.3 Gerrit van Buckhorst is geboren omstreeks 1390, zoon van Johan II van Buckhorst (zie 1.1.1.4.1.1.2.1.2.1.1.3) en Ermgard van Hackfort. Gerrit is overleden op 15-04-1460, ongeveer 70 jaar oud. Gerrit trouwde met Aleid van Hoenlo.
Kinderen van Gerrit en Aleid:
1 Herman van Buckhorst [1.1.1.4.1.1.2.1.2.1.1.3.3.1]. Herman is overleden op 19-11-1478.
2 Johan van Buckhorst [1.1.1.4.1.1.2.1.2.1.1.3.3.2].
3 Gerd van Buckhorst [1.1.1.4.1.1.2.1.2.1.1.3.3.3].
4 Willem III van Buckhorst, geboren omstreeks 1420. Volgt 1.1.1.4.1.1.2.1.2.1.1.3.3.4.
1.1.1.4.1.1.2.1.2.1.1.3.3.4 Willem III van Buckhorst is geboren omstreeks 1420, zoon van Gerrit van Buckhorst (zie 1.1.1.4.1.1.2.1.2.1.1.3.3) en Aleid van Hoenlo. Willem is overleden op 18-11-1501, ongeveer 81 jaar oud.
Notitie bij Willem: Oorkonde van 10 augustus 1476:
Johan van Langeraeck, Gabell Grijs en Thonis ter Maet schepenen van Huessen vidimeren de acte van 1476 ipso die Laurencii Martyris, waarbij Johan van Eymeren en Thonis ter Maet schepenen van Huessen oorkonden dat voor hen door Willem van Bockhorst ridder en Alit van Hessen diens vrouw is getransporteerd aan Willem vander Wey van hun erve en goed in het schependom van Huissen.
Met het uithangend schepenzegel van Huessen.
1489 juni 20: Johan van Diepholt, scholaster te Deventer, doctor in de beide rechten, Arnoldus Mulert, Geerdt Mulert, rentmeester van Sallant, scheidslieden vanwege heer Willem van Buchorst, ridder, ter ene zijde, en Johan van Twickel, Arent van Keppel en Hermen Kruse, scheidslieden vanwege Johan, Hermen en Gheerd van Buchorst, gebroeders, oorkonden, dat zij een schikking gemaakt hebben over de uitleg van de voor Johan van Diepholt, scholaster te Deventer, doctor in de beide rechten, Pouwel van Amersoeyen, doctor, Arnoldus Mulert, meyster Syno van der Schuylenberch, doctor in het wereldlijk recht, Johan van Twickel en Arnd van Keppel verleden akte op veneris post Jacobi [30 juli] 1479, en bepalen nu,
- dat heer Willem van Buchorst, ridder, na de dood van zijn zuster aan de gebroeders Johan, Hermen en Gheert zal betalen vijf honderd goudgulden, waarvoor heer Willem door Johan van Buchorst en zijn broers zal worden kwijtgescholden de vijfendertig rijnse gulden die heer Willem beurt uit de Maenbeke ingevolge een akte van minnelijke schikking;
- Johan van Buchorst zal behouden de weide, die gekocht is van Bartolt van Ansen;
- heer Willem zal kwijtschelden alle achterstallige betalingen van een schuld van vierenzestig herenponden, ingevolge een eerdere akte van minnelijke schikking;
- Johan, Herman en Geert van Buchorst, gebroeders, zullen ten behoeve van heer Willem binnen zes weken een rente vestigen van zestig herenponden, jaarlijks te betalen op Sante Peter ad cathedram, welke rente gelost mag worden met twee duizend gouden rijnse gulden;
- dat beide partijen elkaar zullen bijstaan in het geschil met heer Evert van Wilp en dat de daaruit voortkomende kosten gelijkelijk zullen worden verdeeld;
toen dit besloten is, waren hierbij nog tegenwoordig de gedeputeerden van de raad van Campen, meyster Goesen van Hattem, Johan van Vene, Evert van Lyntelloe, Hendrick Mulert en Egbert Mulert;
tenslotte is deze akte in tweevoud opgemaakt en gezegeld door de oorkonde
http://peter.kuipers-ict.nl/getperson.php?personID=I2393&tree=kuipers1
Oorkonde van 25 september 1480:
Henrich van Vilsteren, richter van Sallick, oorkondt dat voor hem en keurnoten Henrich Pael en meister Tideman van den Vene door Willem van Buckhorst, ridder, aan de priorin en het convent te Broenope buiten Campen is opgedragen een jaarrente uit de cyns te Sallichk en uit de huizen en erven daartoe behorende, en wel voor de schuld van Swene, Johans weduwe van Buchorst.
Willem trouwde met Alyt van Hessen.
Kind van Willem en Alyt:
1 Johan van Buckhorst, geboren omstreeks 1450. Volgt 1.1.1.4.1.1.2.1.2.1.1.3.3.4.1.
1.1.1.4.1.1.2.1.2.1.1.3.3.4.1 Johan van Buckhorst is geboren omstreeks 1450, zoon van Willem III van Buckhorst (zie 1.1.1.4.1.1.2.1.2.1.1.3.3.4) en Alyt van Hessen. Johan is overleden na 1508, minstens 58 jaar oud.
Notitie bij Johan: 17 februari 1502: Extract uit het leenregister van Overijssel, waaruit blijkt dat Jan van Buckhorst, na doode zijns vaders Willem, met verschillende goederen in Vollenhove, Wijhe en Zalk is beleend.
Oorkonde van 11 september 1508:
Priorin en convent van Bronope bij Campen geven aan Johan van Buckhorst de olde Willemsoen kwijtschelding van alle aanspraken, die zij op hem of zijn voorvaderen hadden van wege Zwene van der Eze, juff. Arent van Buckhorst en van achterstallige renten, enkele uitgezonderd.
Met het uithangend principaalzegel van het convent en de uithangende zegels van Evert van den Vene en Otto Budel schepenen van Kampen.
Oorkonde van 21 maart 1508:
Johan Relinck schulte van Sallick oorkondt dat voor hem en keurnoten Wolter Wolfss en Goert van Ingen door Johan van Buckhorst en zijn vrouw Alyt overgedragen is aan Lomme Glauwe, weduwe van Symon Glauwe, een jaarrente uit hun veer, veerstal en toebehoren te Sallick, en uit hun koeweide en de hele Buckhorster weert.
Oorkonde van 1504:
Lambert Arntsen richter van Zallick oorkondt dat voor hem en keurnoten Egbert Beteker en Johan Lubberts door Johan van Buckhorst en zijn vrouw Aleit met hun zusters Nese en Marie van Buckhorst aan abt, priorin en convent van Dicknynghe 18 heren pond ’s jaars uit de pacht van 20 morgen land gelegen boven Buckhorst strekkend oostwaarts tot de dijk, zuidwaarts aan de Waede, westwaarts tot de Meente en noordwaarts tot de Sandtkamp.
Met de uithangende zegels van de oorkonder en Johan van Buckhorst. Gecancelleerd. Dorsaal eigenhandige aantekening van Willem van Buckhorst betreffende de aflossing op 17 mei 1555 na het overlijden van zijn tante Agnes in 1549.
Johan:
(1) trouwde met Alyt.
(2) trouwde met Zwene.
Notitie bij Zwene: 2 december 1476: Testament van Zwene weduwe van Johan van Buckhorst.
Notarieel instrument opgemaakt door Henricus de Lair openbaar notaris van het Utrechtse diocees.
1.1.1.4.1.1.2.1.2.1.3 Willem van Buckhorst is geboren omstreeks 1318, zoon van Willem II van Buckhorst (zie 1.1.1.4.1.1.2.1.2.1) en NN van Heekeren van der Ese. Willem trouwde met Lutgard van NN.
Kinderen van Willem en Lutgard:
1 Mia van Buckhorst [1.1.1.4.1.1.2.1.2.1.3.1].
2 Stine van Buckhorst [1.1.1.4.1.1.2.1.2.1.3.2].
1.1.1.4.1.1.2.1.2.1.4 NN van Buckhorst is geboren omstreeks 1320, dochter van Willem II van Buckhorst (zie 1.1.1.4.1.1.2.1.2.1) en NN van Heekeren van der Ese. NN trouwde met Hendrik Stellinck.
1.1.1.4.1.1.2.1.2.3 NN van Buckhorst is geboren omstreeks 1300, dochter van Gijsbert II van Buckhorst (zie 1.1.1.4.1.1.2.1.2) en Euphemia van NN. NN trouwde met Laurens van der Ese. Laurens is geboren omstreeks 1280.
1.1.1.4.1.2 Hendrik van Buckhorst is geboren omstreeks 1185, zoon van Gosewijn II van Gemen (zie 1.1.1.4.1) en NN van NN. Hendrik is overleden op 27-07-1233, ongeveer 48 jaar oud.
Kind van Hendrik uit onbekende relatie:
1 Gosewijn van Buckhorst [1.1.1.4.1.2.1].
1.1.1.4.2 Godfried II van Gemen is geboren omstreeks 1155, zoon van Gosewijn I van Gemen (zie 1.1.1.4).
Kind van Godfried uit onbekende relatie:
1 Hendrik van Gemen. Volgt 1.1.1.4.2.1.
1.1.1.4.2.1 Hendrik van Gemen, zoon van Godfried II van Gemen (zie 1.1.1.4.2). Hendrik trouwde met NN van Wisch.
Kinderen van Hendrik en NN:
1 Godfried III van Gemen [1.1.1.4.2.1.1].
2 Gosewijn III van Gemen [1.1.1.4.2.1.2]. Gosewijn is overleden in 1254.
3 Simon van Raesfeld van Gemen. Volgt 1.1.1.4.2.1.3.
4 Engelbert van Gemen. Volgt 1.1.1.4.2.1.4.
5 NN van Gemen, geboren omstreeks 1200. Volgt 1.1.1.4.2.1.5.
1.1.1.4.2.1.3 Simon van Raesfeld van Gemen, zoon van Hendrik van Gemen (zie 1.1.1.4.2.1) en NN van Wisch. Simon is overleden in 1265.
Kind van Simon uit onbekende relatie:
1 Kunegundis von Raesfeld van Gemen. Volgt 1.1.1.4.2.1.3.1.
1.1.1.4.2.1.3.1 Kunegundis von Raesfeld van Gemen, dochter van Simon van Raesfeld van Gemen (zie 1.1.1.4.2.1.3). Kunegundis is overleden na 1265. Kunegundis trouwde met Herman II Werence von Bermentfelde. Herman is geboren omstreeks 1230. Herman is overleden na 1294, minstens 64 jaar oud.
Notitie bij Herman: urk. 1256-1294 (1313), 1275 Ritter, verzichtet 1267 auf seine Rechte am Hof Beckhausen in Billerbeck, gibt 1275 das Erbe Bertholdinck in Vrilwick (Schulze Frieling) Ksp. Billerbeck ans Kloster Varlar, 1286 Übereinkunft mit dem Kloster Hohenholte wegen Zehnten über Welinc Ksp. Welbergen und Willig Ksp. Laer; 1291-1294 genannt als Kanoniker in Varlar, vielleicht 1313 Kanoniker in Münster.
Kinderen van Kunegundis en Herman:
1 Simon von Bermentfelde [1.1.1.4.2.1.3.1.1].
2 Bernhard von Bermentfelde [1.1.1.4.2.1.3.1.2].
3 Herman von Bermentfelde [1.1.1.4.2.1.3.1.3].
4 Konrad von Bermentfelde [1.1.1.4.2.1.3.1.4].
1.1.1.4.2.1.4 Engelbert van Gemen, zoon van Hendrik van Gemen (zie 1.1.1.4.2.1) en NN van Wisch. Engelbert is overleden na 1267.
Notitie bij Engelbert: Vermeld 1267
Engelbert:
(1) trouwde met Mathilde Paschdag.
(2) trouwde met Mechtild van Lembeck.
Kinderen van Engelbert en Mechtild:
1 Engelbert van Gemen [1.1.1.4.2.1.4.1].
2 vincent van Gemen. Volgt 1.1.1.4.2.1.4.2.
1.1.1.4.2.1.4.2 vincent van Gemen, zoon van Engelbert van Gemen (zie 1.1.1.4.2.1.4) en Mechtild van Lembeck. vincent trouwde met Gertrud van NN.
Kinderen van vincent en Gertrud:
1 Engelbert III van Gemen [1.1.1.4.2.1.4.2.1].
2 Herman van Gemen. Volgt 1.1.1.4.2.1.4.2.2.
3 Godfried van Gemen [1.1.1.4.2.1.4.2.3].
4 Mechtild van Gemen [1.1.1.4.2.1.4.2.4].
5 Palmania van Gemen [1.1.1.4.2.1.4.2.5].
1.1.1.4.2.1.4.2.2 Herman van Gemen, zoon van vincent van Gemen (zie 1.1.1.4.2.1.4.2) en Gertrud van NN. Herman trouwde met Beke van NN.
Kinderen van Herman en Beke:
1 Engelbert IV van Gemen. Volgt 1.1.1.4.2.1.4.2.2.1.
2 Lisa van Gemen [1.1.1.4.2.1.4.2.2.2].
1.1.1.4.2.1.4.2.2.1 Engelbert IV van Gemen, zoon van Herman van Gemen (zie 1.1.1.4.2.1.4.2.2) en Beke van NN. Engelbert trouwde met Sophia van Reede.
1.1.1.4.2.1.5 NN van Gemen is geboren omstreeks 1200, dochter van Hendrik van Gemen (zie 1.1.1.4.2.1) en NN van Wisch. NN trouwde met Arnold I van Götterswick.
Kind van NN en Arnold:
1 Everwijn II van Götterswick. Volgt 1.1.1.4.2.1.5.1.
1.1.1.4.2.1.5.1 Everwijn II van Götterswick, zoon van Arnold I van Götterswick en NN van Gemen (zie 1.1.1.4.2.1.5). Everwijn trouwde met Bertha.
Kinderen van Everwijn en Bertha:
1 Bertradis van Götterswick [1.1.1.4.2.1.5.1.1].
2 Guda (Jutta?) van Götterswick. Volgt 1.1.1.4.2.1.5.1.2.
1.1.1.4.2.1.5.1.2 Guda (Jutta?) van Götterswick, dochter van Everwijn II van Götterswick (zie 1.1.1.4.2.1.5.1) en Bertha. Guda is overleden na 1287. Guda trouwde met Gosewijn Stecke. Gosewijn is geboren omstreeks 1250, zoon van Borghard Stecke en Agnes von Altena - Limburg. Gosewijn is overleden na 1313, minstens 63 jaar oud.
Notitie bij Gosewijn: Freigf. v. Dortmund, urk. 1278-1313, 1328 tot, Freigf. v. Dortmund, gesessen auf Beek, Bgm. zu Holten, Lehen zu Hixfeld/Hünxe.
Gegenereerd met Aldfaer-versie 8.0 op 26-05-2020 21:46:20 door A. Post