Parenteel van Boudewijn II van Vlaanderen

1 Boudewijn II van Vlaanderen is geboren omstreeks 864, zoon van Boudewijn I graaf van Terwaan en Judith van West Francie. Boudewijn is overleden op 10-09-918, ongeveer 54 jaar oud. Hij is begraven in Gent.
Notitie bij Boudewijn: Zie: Karel de Grote nakomelingen Reeks 1.
Nam na afloop van invallen van de Noormannen in de jaren 879-883 gronden en rechten in bezit in de hele streek tussen Schelde en Artois. Wordt als grondlegger van Vlaanderen als territoriaal vorstendom bestempeld. Wisselde herhaaldelijk van partij in de strijd tussen de diverse Westfrankische koningen en liet aartsbisschop Fulco van Reims (900) en graaf Heribert I van Vermandois (vóór 907) vermoorden. Richtte een groot aantal burchten op ter bescherming van zijn gebied.
Boudewijn trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 884 met Aelfthryth van Wessex. Aelfthryth is een dochter van Alfred I koning van Engeland en Elswitha van Gainsborough.
Kinderen van Boudewijn en Aelfthryth:
1 Adalbert van Vlaanderen [1.1].
2 Arnulf I de Grote van Vlaanderen, geboren omstreeks 888. Volgt 1.2.
1.2 Arnulf I de Grote van Vlaanderen is geboren omstreeks 888, zoon van Boudewijn II van Vlaanderen (zie 1) en Aelfthryth van Wessex. Arnulf is overleden op 27-03-965, ongeveer 77 jaar oud. Hij is begraven in Gent, st Pieter.
Notitie bij Arnulf: Zie: Karel de Grote nakomelingen Reeks 1.
Graaf van Vlaanderen 918-964. Na de dood van zijn vader graaf van Noord-Vlaanderen
en na de dood van zijn broer Adalofi, heer van Boulogne 933. Veroverde het graafschap Ponthieu.
Bevorderde de kloosterhervormingen van Gerard van Brogne. Deed grote schenkingen aan de St. Pieter te Gent. Trof regelingen met de Westfrankische koning Lotharius ter bescherming van diens jeugdige kleinzoon als opvolger in 962.
Arnulf trouwde, ongeveer 45 jaar oud, in 933 met Adela van Vermandois, ongeveer 21 jaar oud. Adela is geboren omstreeks 912, dochter van Herbert II van Vermandois en Liutgarde van Neustrie. Adela is overleden in 959 in Gent, ongeveer 47 jaar oud.
Kinderen van Arnulf en Adela:
1 Liutgard van Vlaanderen, geboren in 935. Volgt 1.2.1.
2 Hildegard van Vlaanderen, geboren omstreeks 937. Volgt 1.2.2.
3 Boudewijn III van Vlaanderen, geboren in 940. Volgt 1.2.3.
4 Egbert (Eibret) van Vlaanderen [1.2.4].
1.2.1 Liutgard van Vlaanderen is geboren in 935, dochter van Arnulf I de Grote van Vlaanderen (zie 1.2) en Adela van Vermandois. Liutgard is overleden op 15-10-962, 26 of 27 jaar oud. Liutgard trouwde, ongeveer 12 jaar oud, omstreeks 947 met Wichman IV van Hamaland, ongeveer 20 jaar oud. Wichman is geboren in 927, zoon van Meginhardt IV van Hamaland en Kunigunde. Wichman is overleden vóór 975, ten hoogste 48 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Wichman: Overleden op 20 juni in een jaar voor 975.
Notitie bij Wichman: Graaf van Hamaland (de Liemers en de Graafschap)
Was een van de aanzienlijkste heersers aan de Nederrijn.
Zeer rijk en van buitengewoon oude adel.
Stichtre het vrouwenklooster Elten (voor adellijke vrouwen) in 968, na de dood van zijn zoon en beoogd opvolger Wichman.
In een oorkonde van 29 juni 968 schenkt keizer Otto I aan het stift Elten alles wat graaf Wichman op Urk, in Salland en in de graafschappen Naardingerland en Hamaland van hem in leen had gehouden.
Op 3 augustus 970 bevestigde keizer Otto de giften die graaf Wichman aan het klooster had gedaan, waaronder ook de inkomsten uit Hunsingo, Fivelgo, Marne en Middagsterland.
Kinderen van Liutgard en Wichman:
1 Liutgard van Hamaland, geboren omstreeks 950. Volgt 1.2.1.1.
2 Adela van Hamaland, geboren in 952. Volgt 1.2.1.2.
3 Wichman V van Hamaland [1.2.1.3], geboren in 958. Wichman is overleden in 966, 7 of 8 jaar oud.
1.2.1.1 Liutgard van Hamaland is geboren omstreeks 950, dochter van Wichman IV van Hamaland en Liutgard van Vlaanderen (zie 1.2.1). Liutgard is overleden omstreeks 995, ongeveer 45 jaar oud.
Notitie bij Liutgard: Was de eerste abdis van het door haar vader gestchte jufferenstift Elten in 968.
Schonk haar aandeel in de erfenis van haar vader aan dit klooster, even na 973.
Liutgard trouwde met Gozelo van Aspel. Gozelo is geboren omstreeks 950. Gozelo is overleden na 1015, minstens 65 jaar oud.
Notitie bij Gozelo: Graaf van Hamaland en de Lüttichgau, Heer van Hengebach -1011 en Aspel, zoon van Richard I (Richiso, Richarri, Richwin) van Metz en Ermentrudis van Hamaland, geboren ±960 Aspel, overleden na 1015
1.2.1.2 Adela van Hamaland is geboren in 952, dochter van Wichman IV van Hamaland en Liutgard van Vlaanderen (zie 1.2.1). Adela is overleden in 08-1017 in Keulen, 64 of 65 jaar oud.
Notitie bij Adela: Was de laatste gravin van Hamaland.
Sloet nr 143: 6 oktober 1016. Gravin Adela doet den West-Saksische graaf Wichman vermoorden; de Houberg wordt belegerd die door Adela, daar Balderik was gevlucht, wordt verdedigd. Zij geeft zich over, met lijfsbehoud, waarna het slot wordt verwoest. Balderik en Adela verliezen hun goederen.
Sloet nr 145 jaar 1017. Na de dood van Adela verdelen haar zoon Meinwerk en haar dochter Adela, die non was in de abdij van Elten, de goederen die in de Nederlanden waren gelegen.
Adela:
(1) trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 975 met Immed van de Betuwe, ongeveer 25 jaar oud. Immed is geboren omstreeks 950, zoon van Irminfried van Kleef en Gisela (Keila) van Thuringen. Immed is overleden op 27-01-983, ongeveer 33 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Immed: Overlijdensdatum ook vermeld als 29-01-990
Notitie bij Immed: Stamt uit een vooraanstaand Saksisch geslacht.
Graaf van de Betuwe, Duffelgouw en Hettergouw.
Meer informatie in publicaties van Johanna M van Winter en Hein Jongbloed.
(2) trouwde, 43 of 44 jaar oud, op 18-12-996 met Balderik graaf Duffelgouw, ongeveer 31 jaar oud. Balderik is geboren omstreeks 965. Balderik is overleden op 05-06-1021, ongeveer 56 jaar oud. Hij is begraven in Klooster Zyfflich.
Notitie bij Balderik: Was Graaf van Drenthe vermeld vanaf 1003/1006 tot 1017-1021.
Zal in de praktijk de grafelijke rechten hebben uitgeoefend vanaf zijn huwelijk met Adela.

Sloet nr 130 jaar 1006: De Noormannen verbranden Tiel, plunderen het klooster van St Walburg, door graaf Waldger en zijn vrouw Alberada gesticht, worden door de graven Balderik en Unruoch, opgeroepen door den Prefect Godfried, genoodzaakt scheep te gaan, en vertrekken na tevergeefs een gevecht aangeboden te hebben.
Oorkonde nr 131 Sloet 24 april 1006. Koning Hendrik II geeft aan de kerk van Utrecht den wildban in de gouw Drenthe, in het graafschap van Balderik.
Sloet nr 135: Oorkonde 7 april 1014; Gravin Adela, doet op aanstoken van haar man Balderk, haar zoon Diederich vermoorden.
Kinderen van Adela en Immed:
1 Meinwerk bisschop van Paderborn [1.2.1.2.1], geboren omstreeks 975. Meinwerk is overleden op 05-06-1036, ongeveer 61 jaar oud.
Notitie bij Meinwerk: Bisschop van Paderborn
Hij was bevriend met keizer Hendrik II.
Uit: http://www.heiligen.net/heiligen/06/05/06-05-1036-meinwerk.php
Na de dood van bisschop Rotharius van Paderborn, werd hij tot opvolger benoemd. Op 13 maart 1009 ontving hij in Goslar de bisschopswijding uit handen van bisschop Willigis van Mainz († 1011; feest 23 februari).
Spoedig daarna vertrok hij naar zijn nieuwe standplaats, waar hij met veel eerbied en vriegde door zijn nieuwe kudde werd ingehaald. De kathedraal, die nog stamde uit de tijd van Karel de Grote († 814), bleek echter tot een ruïne vervallen te zijn. Onmiddellijk toog hij aan het werk, liet de nieuwbouw, waarmee zijn voorganger juist begonnen was, weer afbreken, omdat hij het allemaal te klein vond, en legde het fundament voor een imposant godshuis.
Intussen visiteerde hij zijn bisdom en ging overal persoonlijk poolshoogte nemen van de situatie. Intussen vond hij nog tijd om keizer hendrik aan het hof bij te staan en raad te geven in de oorlogen, die juist uitgebroken waren en om enkele bisschopssynodes bij te wonen. Overal waar hij kwam, wist hij geld en goederen los te krijgen voor de bouw van zijn kerk. Op 13 februari 1013 werd Hendrik in Rome door de paus tot keizer gekroond. Bij diezelfde gelegenheid ontving hij uit handen van de paus een grote hoeveelheid relieken voor zijn kerk. Op de terugweg gingen Hendrik en Meinwerk langs klooster Cluny in Bourgondië. Van daar nam hij dertien monniken mee om in zijn bisdom een nieuw klooster te beginnen. Dat is de stichting van klooster Abdinghofen in 1015. Siegward (of Sigehard) werd er tot eerste abt aangesteld. In dezelfde tijd vernam Meinwerk, dat de kloosterlijke geest in de beroemde abdij van Corvey aan de Weser ernstig in verval was. Hij zette abt Wallon, die daarvoor verantwoordelijk werd gehouden af, en benoemde Druthmar († 1046; feest † 15 februari & 13 augustus), aan wie hij een aantal wijze lessen en regels meegaf.
In september was de nieuwe kathedraal klaar en op 15 september van dat jaar werd ze plechtig ingewijd. Ook de domschool bracht hij weer tot bloei.
Het jaar daarop werd Meinwerk getroffen in zijn persoonlijk leven. Zijn moeder, die na de dood van Imad hertrouwd was met een edelman Baudry, had zich door haar nieuwe echtgenoot op laten stoken om haar andere zoon Diedrik om het leven te brengen. De keizer wilde haar de doodstraf toedienen, maar op verzoek van Meinwerk schonk hij haar gratie. Wel werden al haar goederen verbeurd verklaard en kwamen ten goede aan goede doelen. Zowel Baudry als moeder zouden later ellendig aan hun komen.
Meinwerk bleef de rest van zijn leven actief; hij stichtte kerken en kloosters, en bleef ook aan het hof verbonden onder keizer Hendrik’s opvolger Koenraad. Hij stierf op 11 juni, pinksterzaterdag, van het jaar 1036. Hij werd als bisschop opgevolgd door Rudolf van Hersfeld.
In 1376 werd zijn stoffelijk overschot tot de eer der altaren verheven.
2 Diederik I graaf van Hamaland van de Betuwe, geboren omstreeks 978. Volgt 1.2.1.2.2.
3 Emma van de Betuwe, geboren omstreeks 980. Volgt 1.2.1.2.3.
4 Azela (Adela) van de Betuwe [1.2.1.2.4], geboren omstreeks 980. Azela is overleden na 1017, minstens 37 jaar oud.
Notitie bij Azela: Kanunnikse in Elten
5 Glismod van de Betuwe, geboren omstreeks 985. Volgt 1.2.1.2.5.
1.2.1.2.2 Diederik I graaf van Hamaland van de Betuwe is geboren omstreeks 978, zoon van Immed van de Betuwe en Adela van Hamaland (zie 1.2.1.2). Diederik is overleden op 07-01-1017, ongeveer 39 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Diederik: Vermoedelijk vermoord door zijn stiefvader Balderik
Diederik trouwde met NN van Teisterband. NN is een dochter van Unroch van Teisterbant.
Kinderen van Diederik en NN:
1 Bava van Hamaland, geboren omstreeks 995. Volgt 1.2.1.2.2.1.
2 Adila (Doda) van Hamaland, geboren omstreeks 995. Volgt 1.2.1.2.2.2.
1.2.1.2.2.1 Bava van Hamaland is geboren omstreeks 995, dochter van Diederik I graaf van Hamaland van de Betuwe (zie 1.2.1.2.2) en NN van Teisterband. Bava trouwde met Gerard Flamens van Kamerijk. Gerard is geboren omstreeks 970, zoon van Rodger van Kamerijk. Gerard is overleden vóór 1018, ten hoogste 48 jaar oud.
Notitie bij Gerard: Ook vermeld als Gerard Rotgerszoon van Antoing.
Bekend als Gerard Flamens
Nazaten zijn graven van Gelre en Kleef
Heeft zelf geen grafelijke titel.
Kinderen van Bava en Gerard:
1 Gerard Flamens van Wassenberg, geboren omstreeks 1010. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.
2 Rutger van Hamaland [1.2.1.2.2.1.2], geboren omstreeks 1012.
Notitie bij Rutger: Krijgt van zijn broer Gerard in 1044 de Duffelgouw in onderleen, de basis voor het latere graafschap Kleef.
3 Diederik II van Hamaland van de Veluwe [1.2.1.2.2.1.3], geboren omstreeks 1014. Diederik is overleden in 1082, ongeveer 68 jaar oud.
4 [misschien] Hendrik van St Maria van Wassenberg [1.2.1.2.2.1.4], geboren omstreeks 1000.
5 NN van Wassenberg van NN [1.2.1.2.2.1.5], geboren omstreeks 1000.
1.2.1.2.2.1.1 Gerard Flamens van Wassenberg is geboren omstreeks 1010, zoon van Gerard Flamens van Kamerijk en Bava van Hamaland (zie 1.2.1.2.2.1). Gerard is overleden omstreeks 1070, ongeveer 60 jaar oud.
Notitie bij Gerard: na 1021. Sloet nr. 150.
De keizer plaatst in Wassenberg Gerardus en in Kleef Rutgerus, gebroeders en afkomstig uit Vlaanderen, als keizerlijke voogden (tutores).
Graaf vanaf 1044 tot ca 1070 van de Betuwe, Duffelgouw, Hettergouw, Teisterbant en de Veluwe.
Zijn voorouders hadden bezittingen in zuidelijker streken maar hebben die moeten verlaten onder Vlaamse druk. Zijn vader trouwde Bava, een rijke vrouw, die bezittingen had in het gebied langs de Rijn. Haar grootvader was Immed, graaf van de Betuwe, Duffelgouw en Hettergouw en haar grootmoeder, ook van vaders kant was Adela, die bezittingen had in Hamaland en de Veluwe.Via moeders kant waren er bezittingen van haar grootvader Unruoch in Teisterbant.(http://www.graafschap-middeleeuwen.nl/gelre/gerard-i-flamens.html)
In de eerste helft van de elfde eeuw kreeg koning Hendrik III te maken met graven/leenmannen die hun bezit graag wilden verstevigen en het gezag van Hendrik brokkelde wat af. Hendrik zocht steun bij de bisschop van Utrecht, die hij de wereldlijke macht over Drenthe toekende, wat gerealiseerd kon worden in 1047, na het kinderloos overlijden van de toenmalige graaf. In Hamaland en omgeving zag hij kennelijk in Gerard Flamens, tot aan dat moment geen graaf, een bondgenoot en hij beleende hem in 1052 met Teisterbant en de Veluwe en in 1067 met de Hettergouw, waarin ook Geldern ligt. Het begin van de macht van het graafschap Gelre.
Volgens een oorkonde uit 1123 was hij eerste getuige bij een schenking door de keizer van het graafschap Friesland aan de Utrechtse kerk. (Zie bij Gerard I)
Gerard:
(1) trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1030 met NN van NN.
(2) trouwde, ongeveer 40 jaar oud, omstreeks 1050 met Alvaradis van den Moezelgouw.
Kinderen van Gerard en NN:
1 Gerard I graaf van Wassenberg van Gelre, geboren omstreeks 1060. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.
2 Gosewijn van Heinsberg [1.2.1.2.2.1.1.2]. Gosewijn is overleden op 01-04-1128.
Kinderen van Gerard en Alvaradis:
3 Alveradis van Gelre [1.2.1.2.2.1.1.3].
4 Heinrich graaf von Krieckenbeck, geboren omstreeks 1050. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.4.
1.2.1.2.2.1.1.1 Gerard I graaf van Wassenberg van Gelre is geboren omstreeks 1060, zoon van Gerard Flamens van Wassenberg (zie 1.2.1.2.2.1.1) en NN van NN. Gerard is overleden op 16-10-1129, ongeveer 69 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gerard: overleden voor 1122. Volgens MD Teenstra overleden in 1117. In dat jaar zou zijn zoon hem zijn opgevolgd.
Volgens http://www.graafschap-middeleeuwen.nl/genealogie/getperson.php?personID=I40&tree=DGidME_01 overleden op 16-10-1129.
Notitie bij Gerard: Verkreeg in 1076/1077 van Albert III van Namen, die door keizer Hendrik IV was belast met het gezag over Nederlotharingen, het domein Echt in leen. Gerard vergreep zich bij herhaling aan de inkomsten van de kerk in Echt, die tussen 929 en 939 door Gerberga, de echtgenote van hertog Giselbert van Lotharingen en zuster van keizer Otto I, aan de Sint-Servaaskerk waren geschonken. Hij werd in 1087 op een rijksdag in Aken hiervoor bestraft en Dirk van Herlaer (van Looz/Loon/Horne) werd aangesteld als voogd van de St Servaaskerk te Maastricht.
Wordt in de getuigenis van Jocundus aangeduid als een man met een opvallende lengte.
Wordt in 1082 de opvolger van zijn vader, na het overlijden van zijn oom en voogd Diederik II, broer van zijn vader, als waarnemend graaf na het overlijden van zijn vader omstreeks 1070. Graaf in Zuid Hamaland.
Ook graaf van Wassenberg en van Looz; Voogd van St Marie in Utrecht.
22 juni 1083; (Sloet 189) Koning Hendrik IV geeft de abdij te Elten in de gouw Hamaland, in het graafschap van Gerard, aan de kerk van Hamburg.
Sloet 191; 1085; Keizer Hendrik IV doet door zijn graven Gerard van Wassenberg en Gozewijn van Heinsbergen, Luipo in het bezit stellen van de abdij van St Truijen.
Het stamslot van Gerard II lag in Wassenberg in de Molengouw, een ondergouw van Hettergouw, het meest zuidelijke deel van zijn bezit. Gelder lag centraler en daar heeft hij zich mettertijd gevestigd en werd daarna, vanaf 1096, bekend als Gerard van Gelre.
Sloet 193; 1087; Keizer Hendrik IV beslist, volgens uitspraak der rijksgroten, de geschillen over de kerk te Echt tussen graaf Gerard van Wassenberg en St Servaas te Maastricht. Als getuigen waren aanwezig : Magnus hertog van Saksen, Koenraad hertog van Lotharingen, graaf Adelbert, graaf Cono, graaf Arnoldus, graaf Hendrik van Lacho, graaf Godfried van Kercklo en zijn zoon.
Sloet 196; 1096; Gerard graaf van Gelder en zijn broeder Hendrik getuigen van Ida gravin van Boeljon, bij een gift van haar en haar zoon Godfried aan het klooster van Aflingem. Gezegeld door Gerard en Hendrik en Godschalk van Iacen, Hendrik van Cuck, Cono van Montout, Diederik van Bemel, Hendrik van Birbaica, Baldewijn van Oosterwijk, Walter van Grimbergen.
Sloet 198; 9 november 1099; Gerard graaf van Gelre is getuige in een oorkonde waarbij de bisschoppen van Spiers en Worms een ruiling aangaan. Andere getuigen: hertog Frederik, palzgraaf Siegfried, Cuno zoon van hertog Otto, Gerard hertog van Mogentinus, Adelbrath, markies Burchart, Wippreth en Heriman.
Sloet 201; 16 mei 1101; Keizer Hendrik IV neemt door tussenkomst van o.a. Gerard graaf van Wassenberg, de abdij Lobbes in zijn bescherming.
Sloet 202; 3 augustus 1101; Otto van Zutfen en Gerard graaf van Wassenberg, zijn aanwezig bij de teruggave door Hendrik graaf van Limburg van het predium Pronsfeld aan de abdij te Prum, ten overstaan van Hendrik IV. Andere aanwezigen: hertog Frederik, markies Burchart, Gerard van Gulik, Wernerus van Groningen, graaf Adolf van Berg en Diederik van Thoneburch.
Sloet 204; 13 april 1104; Gerard graaf van Gelre is getuige in een oorkonde van Frederik aartsbisschop van Keulen, over giften van Meginher van Randerode aan het stift van Maria ad Gradus. Volgende getuigen zijn graaf Gerard van Julich en zijn broer Gerlach, Gerhart van Hochstaden, Diederik van Mere, Herman van Zulpico, Hartpern van Fraegenzo, Eppo van Scleido, Bernewin van Othweiler, Gerunc van Scevene, Huprecht van Oye, Bertram van Iecheze en Walter van Buckenheim.
Sloet 209; 3 december 1105; Graaf Gerard van Gelre is getuige in een oorkonde waarbij keizer Hendrik IV goederen geeft aan de abdij van St Pantaleon in Keulen.
Sloet 211; Omstreeks 1107 trouwt Jolanda, dochter van graaf Gerard van Gelre en Wassenberg met Boudewijn III, graaf van Henegouwen.
Sloet 213; 2 november 1107; Gerard graaf van Gelre is getuige in de oorkonde waarbij koning Hendrik V aan de abdij St Pantaleon te Keulen het rijksleen van Gertrudis van Boppard geeft. Andere getuigen zijn Adolf graaf van Berg en de familie Bobard Fridebreht, Arnolt, Annecho, Germar, Engilbreht, Gerlach en Diederik.
Sloet 216; Gerard vermeld als advocatus van St Marie in Utrecht.
Sloet 217; 26 juni 1108, het jaar onzeker; Gerard van Wassenberg is aanwezig bij de afstand door Burchard, bisschop van Utrecht, van de kerk te Aalburg aan de abt van St Truiden.(Aantekening van abt Rudolf in zijn Gesta abbatum Trudonensium, "dat hij den rijken Hollandschen graaf met zilveren koorden naar Utrecht had moeten trekken en den harden nek van den bisschop met een hamer van hetzelfde metaal ten zijnen gunste had doen neigen, om aan de abdij het bezit van Aalburg terug te bezorgen")
Sloet 219; Gerard graaf van Gelre als getuige genoemd.
Sloet 221; Gerard van Gelre vermeld in een oorkonde van 14 augustus 1111.
Sloet 221bis; 1112; Hendrik I koning van Engeland, machtigt de graaf van Gelre een huwelijk te bewerken bij de graaf van Vlaanderen. (De koning van Engeland trouwde in 1120 met een dochter van Godfried met de baard, graaf van Leuven)
Sloet 226; tussen 1116 en 1118; Graaf Gerard en zijn zoon Gerard getuigen in de oorkonde, waarbij keizer Hendrik V de kerk van Utrecht bevestigt in het bezit van een graafschap in Friesland.
Sloet 228; 1117; Gerard graaf van Gelre en zijn zoon Gerard zijn getuigen in de oorkonde waarbij Frederik I, aartsbisschop van Keulen, de berg Meregelpe ruilt met de kerk te Zyflich tegen de census fer kerken tussen Maas en Waal, met uitzondering van die te Dreumel en Niftrik, die aan de congregatie te Xanten betalen.
Gerard, graaf van Wassenberg en zijn zoon Gerard zijn getuigen van Frederik, aartsbisschop van Keulen, in de oorkonde over de stichting van de kerk te Dunwald.
Sloet 231; 5 april 1118; Frederik I, aartsbisschop van Keulen, doet afstand van zijn recht op de tienden van een te ontginnen broek te Stralen, terwijl graaf Gerard en zijn broer Hendrik het broek uit hunne advocatie (voogdij) ontslaan.
Sloet 232; 30 september 1118; Graaf Gerard sticht op zijn allodium Wassenberg een kerk.
Lacomblet Rheinische Urkunden nr 289; 30-09-1118; Graaf Gerhard van Wassenberg en Gelre sticht op zijn slot Wassenberg "eine Collegiatkirche".
In 1123 tekenen comes Gerardus, filius eius Gerardus als eerste wereldlijke getuigen
een oorkonde van keizer Hendrik V, waarbij deze een schenking van het graafschap Friesland door zijn vader aan de Utrechtse kerk bevestigt.
Gerard:
(1) trouwde, ongeveer 27 jaar oud, in 1087 met Sophia van Looz (Loon), ongeveer 20 jaar oud. Sophia is geboren omstreeks 1067, dochter van Giselbert II van Looz (Loon) en Liutgard. Sophia is overleden omstreeks 1090, ongeveer 23 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 43 jaar oud, omstreeks 1103 met Clementia van Gleiberg van Poitou. Clementia is overleden omstreeks 1140.
Notitie bij Clementia: Sloet 255; 17 juni 1129; Clementia, gravin van Glisberg, vrouw van Gerard graaf van Gelre, geeft met toestemming van haar zoon Willem en haar dochter Irmesindis, Schiffenburg bij Marburg, om er een klooster te stichten. (Gesticht bevestigd door Albero aartsbisschop van Trier op 29 juni 1139)
Clementia had kleinkinderen Otto en Willem die haar later in een oorkonde van 1141, herhaald in 1162, onze bloedverwant noemen.
(Sloet merkt hierbij op dat volgens hem hier geen sprake kan zijn van een vrouw van Gerard van Gelre, daar die getrouwd was met Ermengarde en daarna met Koenraad van Luxemburg. Maar Clementia is de moeder van die Gerard en de vrouw van zijn vader Gerard, zodat de vermelding wel juist is)
Kinderen van Gerard en Sophia:
1 Judith (Jutta) van Wassenberg van Gelre, geboren in 1087. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.
2 Jolanda van Dalen van Gelre, geboren omstreeks 1088. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.
3 Gerard II de Lange van Gelre, geboren omstreeks 1090. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.3.
4 Arnold van Blankenheim van Gelre [1.2.1.2.2.1.1.1.4], geboren omstreeks 1090.
1.2.1.2.2.1.1.1.1 Judith (Jutta) van Wassenberg van Gelre is geboren in 1087, dochter van Gerard I graaf van Wassenberg van Gelre (zie 1.2.1.2.2.1.1.1) en Sophia van Looz (Loon). Judith is overleden op 24-06-1151, 63 of 64 jaar oud.
Notitie bij Judith: Verkreeg Wassenberg als bruidschat mee.
Trad na het overlijden van haar man in 1189 toe tot het klooster van Rolduc of Kloosterrade.
Judith trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 04-06-1110 met Walram II hertog van Limburg, 24 of 25 jaar oud. Walram is geboren in 1085, zoon van Hendrik I, graaf van Limburg en Adelaide (Adelheit) van Bodenstein. Walram is overleden op 16-07-1139, 53 of 54 jaar oud.
Notitie bij Walram: Bijgenaamd Paganus. Ook hertog van Neder Lotharingen van 1128 tot 1139 ter vervanging van Godfried I van Leuven, benoemd door de keizer van Duitsland. Hij verkreeg ook het markgraafschap Antwerpen in leen. In 1129 werd hij voogd van Duisburg.
1115 graaf van Aarlen, 1119 graaf van Wassenberg en Limburg, 1128 graaf van Neder Lotharingen.
http://www.kareldegrote.nl/Reeks170_Hermans.html
Walram III Paganus van Limburg, de “heiden” genoemd wegens zijn vete met de bisschop van Luik, geb. 1085, graaf van Luxemburg, hertog van Neder-Lotharingen, overl. 6 aug. 1139, tr. Jutta van Geldern, geb. 1087, overl. 24 juni 1151, dochter van Eberhard van Wassenberg en Clementia van Poitou.
Kinderen van Judith en Walram:
1 Beatrix van Limburg, geboren omstreeks 1110. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.
2 [misschien] Adelheid van Limburg. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.2.
3 Hendrik II van Limburg, geboren in 1110. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.
4 Wendilburg van Limburg [1.2.1.2.2.1.1.1.1.4].
5 Gerard van Wassenberg, geboren omstreeks 1115. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.5.
6 Walram III van Aarlen [1.2.1.2.2.1.1.1.1.6]. Walram is overleden omstreeks 1146.
Notitie bij Walram: Graaf van Aarlen van 1139-1146.
1.2.1.2.2.1.1.1.1.1 Beatrix van Limburg is geboren omstreeks 1110, dochter van Walram II hertog van Limburg en Judith (Jutta) van Wassenberg van Gelre (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1). Beatrix is overleden na 12-07-1164, minstens 54 jaar oud. Beatrix trouwde, ten hoogste 25 jaar oud, vóór 1135 met Rupert I van Laurenburg, ten hoogste 30 jaar oud. Rupert is geboren omstreeks 1105, zoon van Dudo van Laurenburg en Irmgardis van Arnstein.
Notitie bij Rupert: Graaf van Nassau. Bouwt in 1120 het slot Nassau.
Kind van Beatrix en Rupert:
1 Walram I van Laurenburg, geboren in 1146. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.1 Walram I van Laurenburg is geboren in 1146, zoon van Rupert I van Laurenburg en Beatrix van Limburg (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1). Walram is overleden in 1198, 51 of 52 jaar oud.
Notitie bij Walram: Graaf van Laurenburg en Nassau
Walram trouwde met Kunigunde van NN.
Kind van Walram en Kunigunde:
1 Hendrik II van Nassau, geboren omstreeks 1180. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.1.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.1.1 Hendrik II van Nassau is geboren omstreeks 1180, zoon van Walram I van Laurenburg (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.1) en Kunigunde van NN. Hendrik is overleden omstreeks 1250, ongeveer 70 jaar oud. Hendrik trouwde, ten hoogste 41 jaar oud, vóór 1221 met Mechteld van Gelre. Zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.5.2 voor persoonsgegevens van Mechteld.
Kinderen van Hendrik en Mechteld:
1 Walram van Nassau [1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1].
2 Otto van Nassau [1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.1.1.2].
3 Jutta van Nassau [1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.1.1.3].
1.2.1.2.2.1.1.1.1.2 Adelheid van Limburg, dochter van Walram II hertog van Limburg en [misschien] Judith (Jutta) van Wassenberg van Gelre (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1). Adelheid trouwde met Ekbert I van Tecklenburg. Ekbert is geboren omstreeks 1115. Ekbert is overleden omstreeks 1150, ongeveer 35 jaar oud. Ekbert is weduwnaar van Adelheid van Gelre (geb. ±1125), zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.4.
1.2.1.2.2.1.1.1.1.3 Hendrik II van Limburg is geboren in 1110, zoon van Walram II hertog van Limburg en Judith (Jutta) van Wassenberg van Gelre (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1). Hendrik is overleden op 19-08-1167, 56 of 57 jaar oud. Hij is begraven in Abdij Rolduc.
Notitie bij Hendrik: http://www.kareldegrote.nl/Reeks170_Hermans.html
Hendrik II van Limburg, geb. 1110, graaf van Limburg (titulair hertog vanaf 1155), overl. 1167 in Rome aan de pest , tr. 1136 Mathilde I. van Saffenberg in Burg Rode, geb. ca. 1113, overl. 2 januari 1145, dochter van Adalbert van Saffenberg.
Was hertog van Limburg van 1139-1167 en markgraaf van Arlon van 1151-1167.
Was voogd van Kloosterrade.
Hendrik:
(1) trouwde, 25 of 26 jaar oud, in 1136 met Mathilde van Saffenberg, ongeveer 23 jaar oud. Mathilde is geboren omstreeks 1113, dochter van Adalbert van Saffenberg. Mathilde is overleden op 02-01-1145, ongeveer 32 jaar oud. Zij is begraven in Abdij Rolduc.
Notitie bij Mathilde: Erfdochter van het land van Roode.
(2) trouwde, ongeveer 40 jaar oud, omstreeks 1150 met Laurette van Elzas.
Notitie bij Laurette: Ook vermeld als Laurette van Vlaanderen.
Kinderen van Hendrik en Mathilde:
1 Margaretha van Limburg, geboren omstreeks 1138. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.1.
2 Hendrik III graaf van Limburg, geboren in 1144. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.
1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.1 Margaretha van Limburg is geboren omstreeks 1138, dochter van Hendrik II van Limburg (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3) en Mathilde van Saffenberg. Margaretha is overleden in 1172, ongeveer 34 jaar oud.
Notitie bij Margaretha: Hertogin van Leuven.
Margaretha trouwde, ongeveer 17 jaar oud, in 1155 met Gotfried III graaf van Leuven, ongeveer 15 jaar oud. Gotfried is geboren omstreeks 1140, zoon van Godfried II van Leuven en von Lutgardis Sulzbach. Gotfried is overleden op 21-08-1190, ongeveer 50 jaar oud.
Notitie bij Gotfried: Uit Wikipedia: Godfried III, bijgenaamd de Moedige en de Hertog in de Wieg (ca. 1140 – 21 augustus 1190) was van 1142 tot aan zijn dood in 1190 landgraaf van Brabant, graaf van Leuven, markgraaf van Antwerpen en voogd van Gembloers, Nijvel en Affligem. Tevens was hij hertog van Neder-Lotharingen (als Godfried VII).
Vermeld in een oorlonde van 1173 archief abdij Kloosterrade; Godfried III, hertog van Lotharingen, en zijn zonen Hendrik en Adelbertschenken, samen met Hendrik III van Limburg, aan de abdij Kloosterrade het deel van de tienden te Lommersum, dat Kunisa, dochter van
Herman van Reifferscheid van hen in leen hield en ten gunste van de abdij heeft afgestaan.
Kinderen van Margaretha en Gotfried:
1 Hendrik I van Brabant, geboren omstreeks 1160. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.1.1.
2 Albert (Adelbert) van Leuven [1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.1.2], geboren omstreeks 1160. Albert is overleden in 1192, ongeveer 32 jaar oud.
Notitie bij Albert: Bisschop van Luik vanaf 1191.
1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.1.1 Hendrik I van Brabant is geboren omstreeks 1160, zoon van Gotfried III graaf van Leuven en Margaretha van Limburg (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.1). Hendrik is overleden op 05-09-1235, ongeveer 75 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: In 1172 belaste zijn vader hem al met bestuurlijke taken; vanaf 1183 hertog van Brabant; vanaf 1190 hertog van Neder-Lotharingen, graaf van Leuven en markgraaf van Antwerpen.
1211 april Kloosterrade; Hendrik I, hertog van Lotharingen en markgraaf, bevestigt op verzoek
van abt en convent van Kloosterrade alsmede van zijn oom Hendrik III, hertog van Limburg, de schenking van de parochiekerk van Lommersum en de tienden – met inbegrip van het recht andere goederen die aan de kerk verbonden zijn, alsnog te verwerven –, welke schenking destijds, bij haar intrede in het convent, door zijn overgrootmoeder Jutta, weduwe van Walram II, hertog van Limburg, aan de abdij is gedaan en die later door haar nakomelingen is bevestigd.
Hendrik:
(1) trouwde, ongeveer 19 jaar oud, in 1179 met Mathilde van Lotharingen gravin van Boulogne, 13 of 14 jaar oud. Mathilde is geboren in 1165. Mathilde is overleden in 1211, 45 of 46 jaar oud.
(2) trouwde, minstens 51 jaar oud, na 1211 met Maria Capet prinses van Frankrijk. Maria is een dochter van Filips II van Frankrijk. Maria is overleden in 1224.
Kinderen van Hendrik en Mathilde:
1 Hendrik II van Brabant [1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.1.1.1], geboren in 1185. Hendrik is overleden in 1248, 62 of 63 jaar oud.
2 Adelheid van Brabant [1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.1.1.2], geboren in 1190. Adelheid is overleden in 1261, 70 of 71 jaar oud.
3 Maria van Brabant, geboren in 1195. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.1.1.3.
4 Margaretha van Brabant [1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.1.1.4], geboren in 1195. Margaretha is overleden in 1231, 35 of 36 jaar oud.
5 Machteld van Brabant, geboren in 1205. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.1.1.5.
6 Godfried van Leuven-Gaasbeek [1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.1.1.6], geboren in 1210. Godfried is overleden in 1253, 42 of 43 jaar oud.
Kinderen van Hendrik en Maria:
7 Elisabeth van Brabant, geboren omstreeks 1215. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.1.1.7.
8 Maria van Brabant [1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.1.1.8], geboren omstreeks 1215. Maria is overleden vóór 1220, ten hoogste 5 jaar oud.
1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.1.1.3 Maria van Brabant is geboren in 1195, dochter van Hendrik I van Brabant (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.1.1) en Mathilde van Lotharingen gravin van Boulogne. Maria is overleden in 1260, 64 of 65 jaar oud. Maria trouwde met Otto IV keizer van Duitsland van Brunswijck.
1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.1.1.5 Machteld van Brabant is geboren in 1205, dochter van Hendrik I van Brabant (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.1.1) en Mathilde van Lotharingen gravin van Boulogne. Machteld is overleden in 1267, 61 of 62 jaar oud. Machteld:
(1) trouwde met Hendrik VI van Brunswijk.
(2) trouwde, 18 of 19 jaar oud, op 06-12-1224 in Antwerpen met Floris IV van Holland, 14 jaar oud. Zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.5.4.1 voor persoonsgegevens van Floris.
Kinderen van Machteld en Floris:
1 Willem II van Holland, geboren omstreeks 1228. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.1.1.5.1.
2 Hendrik van Holland [1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.1.1.5.2].
1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.1.1.5.1 Willem II van Holland is geboren omstreeks 1228, zoon van Floris IV van Holland (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.5.4.1) en Machteld van Brabant (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.1.1.5). Willem is overleden op 28-01-1256 in Hoogwoud, ongeveer 28 jaar oud. Hij is begraven in Abdij Middelburg (herbegraven).
Notitie bij Willem: Van 1248 tot 1256 ook koning van het Heilige Roomse Rijk en daarmee kandidaat om tot keizer te kunnen worden gekroond.
Willem trouwde, ongeveer 24 jaar oud, in 1252 met Elisabeth van Brunswijk.
Kind van Willem en Elisabeth:
1 Floris V van Holland, geboren op 24-06-1254 in Leiden. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.1.1.5.1.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.1.1.5.1.1 Floris V van Holland is geboren op 24-06-1254 in Leiden, zoon van Willem II van Holland (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.1.1.5.1) en Elisabeth van Brunswijk. Floris is overleden op 27-06-1296, 42 jaar oud.
Notitie bij Floris: 1 februari 1270; Graaf floris V, die zijn nicht Aleydis, dochter van Bisschop Otto van Utrecht, ten huwelijk heeft gegeven aan Boudinus de Nortich, belooft haar als bruidsgift 200 ponden Hollands.
Floris trouwde, 13 of 14 jaar oud, in 1268 met Beatrix van Dampierre van Vlaanderen.
1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.1.1.7 Elisabeth van Brabant is geboren omstreeks 1215, dochter van Hendrik I van Brabant (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.1.1) en Maria Capet prinses van Frankrijk. Elisabeth is overleden in 1273, ongeveer 58 jaar oud. Elisabeth trouwde, ongeveer 18 jaar oud, in 1233 met Dirk VI van Kleef, ongeveer 18 jaar oud. Dirk is geboren omstreeks 1215. Dirk is overleden in 1245, ongeveer 30 jaar oud.
Notitie bij Dirk: Graaf van Dinslaken.
Kinderen van Elisabeth en Dirk:
1 Mechteld van Kleef [1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.1.1.7.1], geboren in 1235. Mechteld is overleden in 1304, 68 of 69 jaar oud.
2 Elisabeth van Kleef [1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.1.1.7.2], geboren omstreeks 1240.
1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2 Hendrik III graaf van Limburg is geboren in 1144, zoon van Hendrik II van Limburg (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3) en Mathilde van Saffenberg. Hendrik is overleden op 21-06-1221, 76 of 77 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Volgt in 1167 zijn vader op als hertog van Limburg.
Vermeld in een oorkonde van 1171 archief abdij Kloosterrade; Hendrik III, kleinzoon van hertog Walram II van Limburg, geeft toestemming voor de verkoop door Gunther Gunthersz. van een leengoed bij Kerkrade, dat deze van hem en zijn zuster Margaretha, hertogin van Leuven, in leen hield, aan de abdij Kloosterrade en schenkt zelf zes hoeven in het bos bij Reifferscheid met de bijbehorende rechten aan de abdij.
Vermeld in een oorkonde van 1173 archief abdij Kloosterrade; Godfried III, hertog van Lotharingen, en zijn zonen Hendrik en Adelbert schenken, samen met Hendrik III van Limburg, aan de abdij Kloosterrade het deel van de tienden te Lommersum, dat Kunisa, dochter van Herman van Reifferscheid van hen in leen hield en ten gunste van de abdij heeft afgestaan.
[1186 december 25 -] 1187 [december 24]
Hendrik III, hertog van Limburg en markgraaf van Aarlen, schenkt aan de abdij Floreffe de wagentol die hij van dat klooster hief te ’s-Hertogenrade en elders in zijn territoria.
1201 december 25 -] 1202 [december 24]
Hendrik III, kleinzoon van hertog Walram II van Limburg, schenkt met instemming van zijn zonen en dochters zijn recente ontginning, gelegen tussen zijn bos Spekholz en de openbare weg van Aken naar Heerlen, aan de abdij Kloosterrade.
Hendrik trouwde met Sophia van Saarbrücken. Sophia is een dochter van Simon I van Saarbrücken en Mathilde van Sponheim.
Kinderen van Hendrik en Sophia:
1 Isolda van Limburg, geboren omstreeks 1170. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.1.
2 Walram III hertog van Limburg, geboren omstreeks 1175. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.
3 Mathilde van Limburg [1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.3], geboren omstreeks 1165.
4 Jutta van Limburg, geboren omstreeks 1170. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.4.
5 Gerard van Wassenberg van Limburg [1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.5], geboren omstreeks 1177.
Notitie bij Gerard: 1221 [circa 28 juni] Kloosterrade;
Walram III, graaf van Luxemburg en La Roche en markgraaf van Aarlen, en Gerard van Wassenberg bevestigen de door hun vader, hertog Hendrik III van Limburg, aan het kapittel van St.-Servaas te Maastricht verleende vrijstelling van tolheffing op wijn, afkomstig van de bezittingen van het kapittel.
Mogelijk vermeld in het oorkondenboek van Oost Friesland:
Nr 17 Herford, 20 september 1224; Koning Hendrik VII beleent de edele vrouw Sophia, echtgenote van graaf Otto van Ravensberg, met het graafschap in Eemsgouw en met meerdere goederen en rechten zoals graaf Otto van de koning en zijn voorgangers in leen heeft gehad. Getuigen: hertog Walravenus en Hendrik zijn zoon, Gerard van Wassenberg, graaf Gerard van Theiz, graaf Adolf van Altena, graaf Godfried van Arnsberg, Herman, advocaat van Keulen en zijn zoon, rentmeester van Woltburg, Gerlagus van Bodinken, Herman van Alvetere, Herman van Lon, Godschalk van Lon, Reinold van Ressen, Sweder van Dinkethen.
6 Hendrik van Wassenberg [1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.6].
7 Adelheid van Limburg [1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.7].
8 Frederik van Limburg [1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.8].
9 Simon van Limburg [1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.9].
1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.1 Isolda van Limburg is geboren omstreeks 1170, dochter van Hendrik III graaf van Limburg (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2) en Sophia van Saarbrücken. Isolda is overleden in 1224, ongeveer 54 jaar oud. Isolda trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1200 met Diederik I graaf van Heinsberg van Kleef, ongeveer 30 jaar oud. Diederik is geboren omstreeks 1170, zoon van Arnold III van Kleef en Adelheid (Aleidis) van Heinsberg. Diederik is overleden op 08-11-1228, ongeveer 58 jaar oud.
Notitie bij Diederik: [1216 december 25 -] 1217 [augustus 31] archief Kloosterrade;
Diederik I, heer van Heinsberg, schenkt aan het klooster van St.-Marie te Heinsberg enige goederen, rechten en inkomsten te Hünshoven, Hoengen en Schafhausen alsmede het bosWoluenkrode, vrijwaart de hof van St.-Gerlach en grond te Houthem van aanspraken door zijn verwanten en neemt de bezittingen en rechten van het klooster binnen zijn rechtsgebied in bescherming. Onder de getuigen: abt Helmerik van Kloosterrade.
[1223 december 25 -] 1224 [augustus 31] Nationale bibliotheek Parijs;
Marsilius, abt van Kloosterrade, Gerard, proost van Heinsberg, en Diederik I, heer van Heinsberg, scheidslieden, doen uitspraak in een geschil tussen enerzijds het kapittel van St.-Servaas te Maastricht en anderzijds
ridder Nicolaas van Heer en zijn erfgenamen, dat Nicolaas van Heer en zijn erfgenamen zich ten onrechte in de hof te Heer het goed Fumenstuken te (Groot-)Welsden hadden laten toewijzen. Getuigen o.a. Adam van Horne en zijn broer Gosewijn, Reinerus rentmeester van Heinsberg en Alardus van Avechesdal.
Kind van Isolda en Diederik:
1 Machteld van Heinsberg. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.1.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.1.1 Machteld van Heinsberg, dochter van Diederik I graaf van Heinsberg van Kleef en Isolda van Limburg (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.1). Machteld is overleden vóór 1254. Machteld trouwde met Arnold II van Heusden. Arnold is een zoon van Jan I van Heusden en Aleydis Persijn. Arnold is overleden omstreeks 1242.
Notitie bij Arnold: Arnoldus of Arnoud of Arnold van Heusden, vermeld tussen 1200 en 1217 en tussen 1225 en 1235.
Hij kan ook nog dochters hebben gehad, waarvan één dan gehuwd kan zijn met Jan van Megen en een ander met Willem van Wijfliet. (Volgens een artikel van Chr. Thijssen)
Kinderen van Machteld en Arnold:
1 Hendrik van Heusden [1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.1.1.1]. Hendrik is overleden na 1270.
Notitie bij Hendrik: Vermeld tussen 1242 en 1270.
Beleend met de lage heerlijkheid van Doeveren.
2 Robert van Heesbeen [1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.1.1.2].
3 Dirk van Heusden [1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.1.1.3].
4 Willem van Heusden [1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.1.1.4].
5 Jan II van Heusden, geboren omstreeks 1200. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.1.1.5.
1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.1.1.5 Jan II van Heusden is geboren omstreeks 1200, zoon van Arnold II van Heusden en Machteld van Heinsberg (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.1.1). Jan is overleden in 1268, ongeveer 68 jaar oud. Jan:
(1) trouwde met Margaretha.
(2) trouwde met Aleydis van Witgenstein van Arberg.
1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2 Walram III hertog van Limburg is geboren omstreeks 1175, zoon van Hendrik III graaf van Limburg (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2) en Sophia van Saarbrücken. Walram is overleden op 02-07-1226, ongeveer 51 jaar oud. Hij is begraven in Abdijkerk Rolduc.
Notitie bij Walram: 1221 [circa 28 juni] Kloosterrade;
Walram III, graaf van Luxemburg en La Roche en markgraaf van Aarlen, en Gerard van Wassenberg bevestigen de door hun vader, hertog Hendrik III van Limburg, aan het kapittel van St.-Servaas te Maastricht verleende vrijstelling van tolheffing op wijn, afkomstig van de bezittingen van het kapittel. Getuigen o.a. Engelbert aartsbisschop van Keulen, F. proost van Wassenberg, Arnold graaf van Looz, Hendrik en Walram jr.
1222 januari archief klooster Heinsberg;
Walram III, hertog van Limburg vanaf 1221, zijn zonen Hendrik IV en Walram alsmede zijn broer Gerard van Wassenberg, geven aan het klooster Heinsberg hun aandeel in het patronaatsrecht over de kerk van Hoengen.
Nr 17 Herford, 20 september 1224; Koning Hendrik VII beleent de edele vrouw Sophia, echtgenote van graaf Otto van Ravensberg, met het graafschap in Eemsgouw en met meerdere goederen en rechten zoals graaf Otto van de koning en zijn voorgangers in leen heeft gehad. Getuigen: hertog Walravenus en Hendrik zijn zoon, Gerard van Wassenberg, graaf Gerard van Theiz, graaf Adolf van Altena, graaf Godfried van Arnsberg, Herman, advocaat van Keulen en zijn zoon, rentmeester van Woltburg, Gerlagus van Bodinken, Herman van Alvetere, Herman van Lon, Godschalk van Lon, Reinold van Ressen, Sweder van Dinkethen.
Walram:
(1) trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1195 met Konigunde von Monschau. Konigunde is overleden in 1214.
Notitie bij Konigunde: Ook vermeld als Cunegonde van Lotharingen.
(2) trouwde, ongeveer 39 jaar oud, in 1214 met Ermensendis van Namen en Luxemburg, 28 of 29 jaar oud. Zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.2.1 voor persoonsgegevens van Ermensendis.
Kinderen van Walram en Konigunde:
1 Sophia van Limburg, geboren omstreeks 1195. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.1.
2 Mathilde van Limburg, geboren omstreeks 1196. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.2.
3 Hendrik IV hertog van Limburg en graaf van Berg, geboren omstreeks 1200. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.3.
4 Judith van Limburg, geboren omstreeks 1200. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.
5 Walram van Limburg [1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.5].
Kinderen van Walram en Ermensendis:
6 Catharina van Limburg, geboren omstreeks 1214. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.6.
7 Hendrik V van Luxemburg [1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.7].
8 Margaretha van Limburg [1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.8].
9 Gerhard van Limburg [1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.9].
10 NN van Limburg. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.10.
1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.1 Sophia van Limburg is geboren omstreeks 1195, dochter van Walram III hertog van Limburg (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2) en Konigunde von Monschau. Sophia trouwde met Frederik van Altena Isenberg.
1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.2 Mathilde van Limburg is geboren omstreeks 1196, dochter van Walram III hertog van Limburg (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2) en Konigunde von Monschau. Mathilde trouwde met Willem III van Gulik.
1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.3 Hendrik IV hertog van Limburg en graaf van Berg is geboren omstreeks 1200, zoon van Walram III hertog van Limburg (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2) en Konigunde von Monschau. Hendrik is overleden in 1244, ongeveer 44 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Hertog van Limburg. Vanaf 25-02-1246 graaf van Monschau.
1226 juli [7] archief abdij Kloosterrade;
Hendrik IV, hertog van Limburg en graaf van Berg, schenkt met instemming van zijn echtgenote en zonen zijn hoeve Nieder-Ritzerfeld aan de abdij Kloosterrade.
1234 [april 21 - 1235 april 7] Keulen; archief abdij Kloosterrade;
Hendrik IV, hertog van Limburg en graaf van Berg, oorkondt dat Willem van Kuchenheim, ridder, afstand heeft gedaan van de voogdij over zekere goederen van het klooster Marienthal te Irresheim, met de daarbij behorende rechten, tegen betaling van zes mark Keuls, geeft als leenheer zijn goedkeuring aan deze verkoop en bevrijdt de goederen van de voogdij en van alle lasten die uit de voogdij voortvloeien.
1241 mei 20 ’s-Hertogenrade of Kloosterrade; archief abdij Kloosterrade;
Hendrik IV, hertog van Limburg en graaf van Berg, draagt met instemming van zijn echtgenote en zijn zonen de novale tienden in de parochies Afden en Kerkrade voor veertig mark Keuls over aan de abdij Kloosterrade.
1241 juni ’s-Hertogenrade of Kloosterrade; archief klooster Sinnich;
Hendrik IV, hertog van Limburg en graaf van Berg, verklaart dat de abdij Kloosterrade in zijn aanwezigheid van Godfried van Alsterode en diens zoon Godfried hun goed te Sinnich, gelegen binnen het rechtsgebied van de hertog, voor vijftig mark Keuls heeft gekocht, en Herman van Wijlre als selman heeft gekozen.
Getuigen o.a. de edele heren Reinardus van Sinnich, Coenraad en Jordanus van Sleidin, Gosewijn en Diederik van Meire, Udo rentmeester van Rode, Willem van Aschweiler, Rutger en Reinardus van Berg, Adam van Horne jr.
Hendrik trouwde met Irmgarde van Berg. Zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.1.1.1 voor persoonsgegevens van Irmgarde.
Kinderen van Hendrik en Irmgarde:
1 Adolf VII graaf van Berg, geboren omstreeks 1220. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.3.1.
2 Walram IV hertog van Limburg, geboren omstreeks 1225. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.3.2.
1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.3.1 Adolf VII graaf van Berg is geboren omstreeks 1220, zoon van Hendrik IV hertog van Limburg en graaf van Berg (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.3) en Irmgarde van Berg (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.1.1.1). Adolf is overleden op 22-04-1259, ongeveer 39 jaar oud.
Notitie bij Adolf: Graaf van Berg tussen 1246 en 1259.
http://www.manfred-hiebl.de/genealogie-mittelalter/berg_und_altena_grafen_von/adolf_7_von_limburg_graf_von_berg_+_1259.html
Adolf VII. folgte 1246 zu Berg, stand durch den erzbischöflichen Schwager völlig im anti-staufischen Lager, unterstützte König WILHELM von Holland und erhielt dafür bedeutende Reichslehen dazu, unter anderem Kaiserswerth, Remagen, Rath, Mettmann und Duisburger Gebiete des Reichsforstes. Er legte den Grundstein zum gotischen Dom zu Altena, führte viele Fehden im Stil der Zeit und starb an einer Turnierverletzung.

1 november 1250. Burggraaf Hendrik van Keulenverklaart dat hij als dienstman verbonden is aan zijn leenheer graaf Adolf van Berg.
In 1253 vind er een goederenruil plaats tussen graaf Adolf van Berg en het klooster Altenberg.
In 1254 schrijft de aartsbisschop Koenraad van Keulen aan de graaf van Berg dat zijn geschil met de graaf van Gulik alleen door scheidsrechters kan worden opgelost.
In 1255 schenkt graaf Adolf aan het klooster Altenberg zekere goederen.
Op 9 augustus 1259 deelt de aartsbisschop van Keulen aan zijn zuster, de gravin van Berg, mee dat de wapenstilstand tussen de burgers van Keulen en enkele onderdanen van Berg wordt verlengd.
Adolf trouwde met Margarete von Hochstaden. Margarete is overleden op 30-01-1314.
Kinderen van Adolf en Margarete:
1 Koenraad van Berg [1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.3.1.1].
2 Walram van Berg [1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.3.1.2].
3 Willem I van Berg [1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.3.1.3].
4 Adolf VIII van Berg [1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.3.1.4].
5 Irmgard van Berg. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.3.1.5.
6 Hendrik van Berg [1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.3.1.6].
7 Engelbert van Berg [1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.3.1.7], geboren omstreeks 1240.
Notitie bij Engelbert: Was proost van Keulen
1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.3.1.5 Irmgard van Berg, dochter van Adolf VII graaf van Berg (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.3.1) en Margarete von Hochstaden. Irmgard trouwde in 1273 met Eberhard I von Mark. Eberhard is overleden op 04-07-1308.
1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.3.2 Walram IV hertog van Limburg is geboren omstreeks 1225, zoon van Hendrik IV hertog van Limburg en graaf van Berg (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.3) en Irmgarde van Berg (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.1.1.1). Walram is overleden in 1282, ongeveer 57 jaar oud.
Notitie bij Walram: Had geen mannelijke nakomelingen.
1252 [maart 29 - 1253 april 19]
Walram IV, hertog van Limburg 1247-1279, hecht zijn goedkeuring aan de verkoop door Arnold Bolte en Otto van Hammerschen aan het klooster van St. Marie te Heinsberg van goederen te Geilenkirchen en Hammerschen, waarop de hertog allodiaal recht bezit, en verleent vrijwaring voor deze goederen.
Was opperbeschermheer van de wegen in het land tusschen Maas en Rijn, en hield de roofridders daar in toom.
Walram trouwde met Jutta van Kleef. Jutta is geboren omstreeks 1225, dochter van Diederik V van Kleef en Mechtild van Dinslaken. Jutta is overleden na 1265, minstens 40 jaar oud.
Notitie bij Jutta: 1265 mei 24 archief abdij Kloosterrade;
Diederik VII, graaf van Kleef, schenkt op verzoek van zijn zuster, de hertogin van Limburg, aan de abdij Kloosterrade zijn inkomsten uit een tiende over de abdijgoederen te Lommersum, die hem toebehoren op grond van de wildban van de burcht Tomburg, tot een maximum van drie mark per jaar.
Kind van Walram en Jutta:
1 Irmgard van Limburg. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.3.2.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.3.2.1 Irmgard van Limburg, dochter van Walram IV hertog van Limburg (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.3.2) en Jutta van Kleef. Irmgard is overleden in 1283.
Notitie bij Irmgard: In het graafschap Gelre, dat de tegenwoordige Nederlandsche provincie Gelderland en een groot deel der huidige Nederlandsche provincie Limburg besloeg, regeerde in die dagen Reinald l, die de bijnaam van den strijdbare kreeg. Deze bijnaam
zegt genoeg. Niet tevreden met ziin gebied, wilcle hij zijn macht uitbreiden en wist daartoe geen beter middel, dan te huwen met de Limburgsche erfdochter. Deze Ermgarde nu was zwak en ziekelijk en bovendien zoo mismaakt, dat zij de lelijkste vrouw van het Hertogdorn heette te zijn. Maar daar lette Graaf Reinald minder op, eens zou hij nu immers Hertog van Limburg worden. Het kwam echter anders uit.
Toen Errngarde’s vader in 1279 stierf, verkocht haar neef Adolf, Graaf van Berg,
zijn rechten op den Limburgschen Hertogstroon aan Jan I, Hertog van Brabant,
biigenaamd de Overwinnaar; hij was voor Reinald geen gemakkelijke tegenstander.
De strijd eindigde met de slag bij Woeringen.

Irmgard verkrijgt Limburg na haar vaders dood in 1279 van koning Rudolf I van Habsburg.
1280; Irmgard Hertogin van Limburg en Gravin van Gelre, verklaart, dat de langdurige twist tusschen het Convent in Honepe en Henrik van Sijderoves met zijne broeders en mede-erfgenamen over de door den molen van Somersvorst loopende waterleiding, de Oves , is bijgelegd, door betaling van vijftien pond aan zijde van dat Convent en een aantal bepalingen omtrent de leiding van dat water.
11 augustus 1280. Hertogin Irmegardis beoorkondt een overeenkomst die het klooster Ter Hunnepe en Hendrik van Syderovers hebben getroffen over een waterleiding.
Uit: http://www.graafschap-middeleeuwen.nl/joomla/index.php /oorlogvoering/oorlogen/196-slag-bij-woeringen-1288.html
Als in 1283 Irmgard overlijdt, erft Reinald I het vruchtgebruik van Limburg via zijn vrouw. Hertog Jan I van Brabant heeft in 1283 voor een half miljoen de aanspraken op Limburg gekocht van graaf Adolf VIII van Berg , een neef van Walram V. Hij wil zijn gebied graag tot Keulen uitbreiden. Bovendien hebben de hertogen van Brabant van oudsher de ambitie om het oude Lotharingen onder één banier te herenigen. Als Reinald I, de machtigste graaf aan de Maas, Limburg verwerft, zal hij de Maas beheersen van Gorkum tot bij Luik. Hertog Jan I van Brabant is dan waarschijnlijk voor eeuwig van de handelsweg naar de Rijn afgesneden zijn en zou Lotharingen nooit zien herrijzen. Kortom, de ambities zijn groot. Diverse allianties worden gevormd. Zo sluiten de aartsbisschop van Keulen, Siegfried van Westenburg, en de graaf van Luxemburg aan bij het Gelderse kamp, want zij zien een versterking van de Brabantse belangen niet zitten.
Zie verder de website over de Slag bij Woeringen.
Irmgard trouwde op 11-03-1274 met Reinald I van Gelre, ongeveer 19 jaar oud. Zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.5.5.1.1 voor persoonsgegevens van Reinald.
1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4 Judith van Limburg is geboren omstreeks 1200, dochter van Walram III hertog van Limburg (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2) en Konigunde von Monschau. Judith is overleden in 1247, ongeveer 47 jaar oud. Judith trouwde, ongeveer een jaar oud, omstreeks 1200 met Boudewijn van Bentheim, ongeveer 20 jaar oud. Zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.5 voor persoonsgegevens van Boudewijn.
Kinderen van Judith en Boudewijn:
1 Elisabeth van Bentheim. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.1.
2 Otto II van Bentheim, geboren omstreeks 1220. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.2.
3 Catharina van Bentheim [1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.3].
4 Bertha van Bentheim, geboren in 1229. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.4.
5 Egbert van Bentheim [1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.5], geboren omstreeks 1225. Egbert is overleden na 1283, minstens 58 jaar oud.
Notitie bij Egbert: Vermeld 25 juli 1267.
OU 17 april 1283; Egbert, broeder van wijlen Otto, graaf van Bentheim, draagt de voogdij over de hoeve Espelo, welke aan het kapittel St Pieter Utrecht toebehoort, in leen op aan Rudolph en Everhard van Bevervorde en Berner Vantenholte, die hem door de proost van St Pieter gepresenteerd waren.
14 mei 1283; Egbert, broeder van wijlen den graaf van Bentheim, geeft quitantie voor 100 marken, hem door Hendrik van Boeckholte, kanunnik van St Pieter te Utrecht en Rudolph van Bevevorde, kanunnik te Oldenzaal, uitbetaald.
1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.1 Elisabeth van Bentheim, dochter van Boudewijn van Bentheim (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.5) en Judith van Limburg (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4). Elisabeth trouwde met Ludolf III van Steinfurt. Ludolf is geboren in 1225, zoon van Ludolf II van Steinfurt. Ludolf is overleden omstreeks 1270, ongeveer 45 jaar oud.
Kinderen van Elisabeth en Ludolf:
1 Ludolf IV van Steinfurt. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.1.1.
2 Otto van Steinfurt [1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.1.2].
3 Johan van Steinfurt [1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.1.3].
4 Aleidis van Steinfurt [1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.1.4].
5 Sophie van Steinfurt [1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.1.5].
6 Boudewijn II van Steinfurt, geboren in 1244. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.1.6.
1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.1.1 Ludolf IV van Steinfurt, zoon van Ludolf III van Steinfurt en Elisabeth van Bentheim (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.1). Ludolf is overleden op 23-06-1277. Ludolf trouwde met Jutta van Hoya.
1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.1.6 Boudewijn II van Steinfurt is geboren in 1244, zoon van Ludolf III van Steinfurt en Elisabeth van Bentheim (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.1). Boudewijn is overleden in 1317, 72 of 73 jaar oud.
Notitie bij Boudewijn: Ridder, vermeld tussen 1244 en 1317. Voogd van Borghorst.
Kinderen van Boudewijn uit onbekende relatie:
1 Ludolf VI van Steinfurt [1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.1.6.1].
2 Boudewijn van Steinfurt [1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.1.6.2].
3 Elisabeth van Steinfurt [1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.1.6.3].
4 Hendrik van Steinfurt [1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.1.6.4].
5 Elisabeth van Steinfurt [1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.1.6.5].
6 Lutgard van Steinfurt van Borghorst [1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.1.6.6].
7 Agnes van Steinfurt [1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.1.6.7].
1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.2 Otto II van Bentheim is geboren omstreeks 1220, zoon van Boudewijn van Bentheim (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.5) en Judith van Limburg (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4). Otto is overleden vóór 05-06-1277, ten hoogste 57 jaar oud.
Notitie bij Otto: Graaf van Benthem vanaf 1248, graaf van Teckelenburg vanaf 1262, burggraaf van Utrecht (tot 1267), voor het eerst vermeld 06-06-1243;
Ook vermeld als Otto V van Bentheim-Tecklenburg.
Oorkonde Sticht Utrecht nr. 1642 dd 25 juli 1267: Graaf Otto van Bentheim geeft aan zijn broeder Egbert zijn dominium in Malsen, zijne curtis in Westerholt, Meteren en Waddenoijen, alsmede zijn goederen bij Tricht en Deil.
Otto:
(1) trouwde met Heilwig van Tecklenburg.
(2) trouwde met Judith van NN.
Kinderen van Otto en Heilwig:
1 Gertrud van Metelen van Bentheim. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.2.2.
2 Walraven van Bentheim-Tecklenburg. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.2.3.
3 Egbert I van Bentheim, geboren omstreeks 1240. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.2.4.
4 Otto III van Bentheim, geboren omstreeks 1240. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.2.5.
Kind van Otto en Judith:
5 Judith van Bentheim [1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.2.1].
1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.2.2 Gertrud van Metelen van Bentheim, dochter van Otto II van Bentheim (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.2) en Heilwig van Tecklenburg. Gertrud trouwde met Herman van Methele.
1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.2.3 Walraven van Bentheim-Tecklenburg, zoon van Otto II van Bentheim (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.2) en Heilwig van Tecklenburg.
Notitie bij Walraven: Vermeld tussen 1284 en 1313.
Is nog knaap in 1297.
Walraven trouwde in 1284 met Agnes van Heeswijk.
1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.2.4 Egbert I van Bentheim is geboren omstreeks 1240, zoon van Otto II van Bentheim (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.2) en Heilwig van Tecklenburg. Egbert is overleden in 1305, ongeveer 65 jaar oud.
Notitie bij Egbert: Graaf van Bentheim 1270-1305.
5 juni 1277; Egbert, graaf van Bentheim bevestigd, met goedkeuring van de jonge graaf van Oldenburg, het Duitse Huis te Utrecht in het bezit van de gruit te Renen, de tienden te Node, de kerk en tienden te Bemmel en de huizen of hoven Meynardinc, Gesteren en Hobbeldync, alles vroeger tot hulp van het Heilige Land geschonken door wijlen zijn vader Otto graaf van Bentheim, bij diens intreding in de Duitse Orde te Utrecht.
OU 17 april 1283; Egbert, graaf en Hadewigis, gravin van Bentheim, dragen aan hun oom Egbert van Bentheim (broer van vader Otto II) over den eigendom der voogdij van Espelo. (hoeve)
Egbert trouwde met Heilwig (Hadewig) von Oldenburg-Delmenhorst.
Kinderen van Egbert en Heilwig:
1 Egbert Van Münster van Bentheim [1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.2.4.1].
2 Otto van Münster van Bentheim [1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.2.4.2].
3 Hendrik van Bakel van Bentheim [1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.2.4.3].
4 Christiaan van Bremen van Bentheim [1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.2.4.4].
5 Hedwig van Bentheim [1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.2.4.5].
6 Lisa van Freckenhorst van Bentheim [1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.2.4.6].
7 Oda van Metelen van Bentheim [1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.2.4.7].
8 Boudewijn von Osnabrück van Bentheim [1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.2.4.8].
9 Odilia van Bentheim [1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.2.4.9].
1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.2.5 Otto III van Bentheim is geboren omstreeks 1240, zoon van Otto II van Bentheim (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.2) en Heilwig van Tecklenburg. Otto is overleden omstreeks 1285, ongeveer 45 jaar oud.
Notitie bij Otto: Ok 1681 Sticht Utrecht dd 7 augustus 1269; Otto graaf van Bentheim, ruilt met O graaf van Dalen, twee vrouwelijke ministeriales.
Otto III, graaf van Bentheim (1240-1285) beleende op 31 oktober 1259 het huis ten Clooster (domum in Campen iuxta Covordiam) aan ridder Hako Van Hardenberg, zoon van wijlen Stephanus de Hardenberg.
In 1328 verkochten graaf Johan II van Bentheim (ca. 1280 - 1333) ("Wy Johan greve van Benthem, Mechtelt sijn echte wyff, Symon ende Otte hoir echte kijndere, maken kont enz. aan Hake van den Rutenberge, knaep, het huys geheiten ten Cloester bij Covorden" ) aan de bisschop van Utrecht, Jan van Diest. Ten Clooster was en bleef een leenbezit van de kleinzoon van Hako van Hardenberg, Egbert Hake van den Rutenborg.
Otto trouwde met Jutta Jansdr. van de Lede. Jutta trouwde later met Gerard II Bertoldszn. vqn Oyen.
Notitie bij Jutta: Zie: de oudste generaties van de heren van Megen; N L van Dinther 2013.
Kind van Otto en Jutta:
1 Johan II van Bentheim, geboren omstreeks 1260. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.2.5.1 Johan II van Bentheim is geboren omstreeks 1260, zoon van Otto III van Bentheim (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.2.5) en Jutta Jansdr. van de Lede. Johan is overleden in 1332, ongeveer 72 jaar oud.
Notitie bij Johan: Graaf van Bentheim 1305-1332.
In 1328 verkochten graaf Johan II van Bentheim (ca. 1280 - 1333) ("Wy Johan greve van Benthem, Mechtelt sijn echte wyff, Symon ende Otte hoir echte kijndere, maken kont enz. beleend aan Hake van den Rutenberge, knaep, het huys geheiten ten Cloester bij Covorden" ) aan de bisschop van Utrecht, Jan van Diest.
Johan trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1280 met Mechthild von (zur) Lippe. Zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.2.1.1.2.1.1 voor persoonsgegevens van Mechthild.
Kinderen van Johan en Mechthild:
1 Simon van Bentheim [1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.1]. Simon is overleden omstreeks 1350.
2 Otto van Bentheim [1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.2]. Otto is overleden omstreeks 1350.
3 Christiaan van Bentheim [1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.3]. Christiaan is overleden vóór 1328.
Notitie bij Christiaan: Domheer van Keulen en proost van Münster.
4 Hedwig van Bentheim, geboren omstreeks 1285. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.4.
5 Bernhard van Bentheim [1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.7], geboren omstreeks 1330. Bernhard is overleden in 1421, ongeveer 91 jaar oud.
Notitie bij Bernhard: http://www.grafschaft-bentheim.de/staticsite/staticsite2.php?menuid=336
De paus benoemde hem in 1347 in Keulen, maar toen even daarna zijn oudste broer Simon kinderloos overleed en zijn broer Otto als opvolger eveneens, werd hij graaf van Bentheim.
Hij verleende in 1369 stadsrechten aan Neuenhaus en in 1379 aan Nordhorn. Ook verleende hij medewerking aan het in 1394 in Frenswegen gestichte klooster St Marienwolde.
Bijnaam Pater Bernd.
Kinderen van Johan uit onbekende relatie:
6 [waarschijnlijk] Johan van den Clooster, geboren in 1295. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.5.
7 Christian (Kersten) van Swendorf, geboren omstreeks 1315. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.6.
1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.4 Hedwig van Bentheim is geboren omstreeks 1285, dochter van Johan II van Bentheim (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.2.5.1) en Mechthild von (zur) Lippe (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.2.1.1.2.1.1). Hedwig is overleden in 1371, ongeveer 86 jaar oud. Hedwig trouwde met Everwijn von Götterswick.
1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.5 Johan van den Clooster is geboren in 1295, zoon van [waarschijnlijk] Johan II van Bentheim (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.2.5.1). Johan is overleden na 1354, minstens 59 jaar oud.
Notitie bij Johan: De naam van het geslacht is ontleend aan het Huis ten Clooster bij Coevorden. Huis ten Clooster was eigendom van de graven van Bentheim. Otto III, graaf van Bentheim (1240-1285) beleende op 31 oktober 1259 het huis ten Clooster (domum in Campen iuxta Covordiam) aan ridder Hako Van Hardenberg, zoon van wijlen Stephanus de Hardenberg.
In 1328 verkochten graaf Johan II van Bentheim (ca. 1280 - 1333) zijn vrouw Mechteld zur Lippe en hun kinderen Simon en Otto het huis genaamd ten Clooster bij Coevorden, dat Hake van den Rutenberge, knaap, in leen had, aan bisschop Jan van Diest van Utrecht.
Ten Clooster was en bleef een leenbezit van de kleinzoon van Hako van Hardenberg, Egbert Hake van den Rutenborg.
Johan van den Clooster, schoonzoon van Steven van den Rutenberge hield het huis ten Clooster van Steven in onderleen. Zie een oorkonde van 25 januari 1354. Deze Johan voerde het wapen van de Bentheims en vermoedelijk is hij een bastaardzoon van Johan II van Bentheim. Deze Johann had in ieder geval één bastaardzoon.
25 januari 1354; Johan van den Clooster verklaart als leenheer de afstand van een hoeve te Itterbeke aan het klooster Assen door zijn leenman Herman van Goedelichem goed te keuren en andere goederen daarvoor in de plaats te hebben ontvangen. ("daer ick en in bekent heb ende van mi holdet in manstat, dat ich voert holde van Steeven van den Rutenberghen, ")
Johan gebruikt in 1341 als eerste de naam ’ Van den Clooster’ en is de stamvader van het geslacht ’Van den Clooster’. Het stamwapen herinnerd aan het wapen van Bentheim.
Steven van den Clooster (ca. 1330-1368), de tweede zoon van stamvader Johan van den Clooster, kreeg het huis ten Clooster na diens dood in leenbezit.
In de lijst van leenmannen van het Sticht, opgesteld tussen september 1381 en januari 1383 komt Haecke Van den Rutenberghe voor als leenman van het Sticht. In de lijst met bezittingen wordt ’dat goet ten Cloester’ genoemd.
Via vererving kwam huis ten Clooster al snel in bezit van het geslacht Hundeborch en later in bezit van het geslacht Van den Camp. Toen het huis in 1672 werd beschadigd, werd het niet meer hersteld en afgebroken. Huis ten Clooster heeft nooit de status van havezate gehad.
Johan trouwde met Agnes van den Rutenbergh. Agnes is geboren omstreeks 1295, dochter van Steven van den Rutenbergh.
Kinderen van Johan en Agnes:
1 Reynold van den Clooster, geboren omstreeks 1320. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.5.1.
2 Boldewijn van den Clooster, geboren omstreeks 1330. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.5.3.
3 Steven van den Clooster, geboren omstreeks 1330. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.5.2.
1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.5.1 Reynold van den Clooster is geboren omstreeks 1320, zoon van Johan van den Clooster (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.5) en Agnes van den Rutenbergh.
Notitie bij Reynold: Heer van de Havixhorst
Reynold trouwde met Margaretha van Ansen.
Kind van Reynold en Margaretha:
1 Johan van den Clooster, geboren omstreeks 1355. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.5.1.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.5.1.1 Johan van den Clooster is geboren omstreeks 1355, zoon van Reynold van den Clooster (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.5.1) en Margaretha van Ansen.
Notitie bij Johan: Heer van de Havixhorst.
Vermeld in een oorkonde van 26 februari 1426 als zwager en neef van Berend van Munster, g/m Johanna van Ruinen
Johan trouwde met NN van Ruinen. NN is een dochter van Johan IV van Ruinen en Mechteld Mulert.
Kind van Johan en NN:
1 Cyse van den Clooster, geboren omstreeks 1400. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.5.1.1.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.5.1.1.1 Cyse van den Clooster is geboren omstreeks 1400, zoon van Johan van den Clooster (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.5.1.1) en NN van Ruinen. Cyse is overleden omstreeks 1465, ongeveer 65 jaar oud. Cyse trouwde met Liutgarde van Cameerbeke.
Kinderen van Cyse en Liutgarde:
1 Roelof van den Clooster [1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.5.1.1.1.1].
2 Reinoud van den Clooster, geboren omstreeks 1437. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.5.1.1.1.2.
3 Herman van den Clooster, geboren omstreeks 1440. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.5.1.1.1.3.
1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.5.1.1.1.2 Reinoud van den Clooster is geboren omstreeks 1437, zoon van Cyse van den Clooster (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.5.1.1.1) en Liutgarde van Cameerbeke.
Notitie bij Reinoud: Vermeld in 1458 samen met zijn broer Roelof in de inventaris van het Archief Dickninge nr. 35.
Kinderen van Reinoud uit onbekende relatie:
1 [waarschijnlijk] Derck van den Clooster [1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.5.1.1.1.2.1].
2 [waarschijnlijk] Zyse van den Clooster [1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.5.1.1.1.2.2]. Zyse is overleden vóór 1519.
Notitie bij Zyse: Vermelde in de inventaris van het klooster Dickningen onder nr. 25.
3 [waarschijnlijk] Lutgerd van den Clooster, geboren omstreeks 1460. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.5.1.1.1.2.3.
1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.5.1.1.1.2.3 Lutgerd van den Clooster is geboren omstreeks 1460, dochter van [waarschijnlijk] Reinoud van den Clooster (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.5.1.1.1.2). Lutgerd is overleden na 1519, minstens 59 jaar oud.
Notitie bij Lutgerd: Vermeld in de inventaris van het archief Dickninge in 1519, als non in het klooster. Haar broer Derck van den Clooster geeft een lijfrentebrief aan het klooster ten behoeve van zijn zuster Lutgert en waarbij Lutgert afziet van haar recht op de nalatenschap van hun broer Zyse.
Lutgerd trouwde met Johan van Steenwijck. Johan is geboren omstreeks 1457, zoon van Albert van Steenwijck en Johanna van Selwerd. Johan is overleden in 1519, ongeveer 62 jaar oud.
Notitie bij Johan: Ook genoemd als van den Goer of Ghoer of Gore
Wordt beleend met de kerkerechten op 12 augustus 1485, na sde dood van zijn vader.
Krijgt op 20 maart 1501 de leengoederen in Norch.
9 november 1487 tuchtigt hij zijn echtgenote in Oldenhuis in Zeese.
Tussen zijn erven en Jacob van Uterwijck is in 1527 een proces gevoerd voor de etstoel over de goederen van zalige Heer Arendt van Steenwijck.
Jacob van Uterwijck was getrouwd met Helst van Echten, dochter van Bate van Steenwijck en Roelof van Echten.
3 mei 1487: De gebroeders Johan, Henric en Arnt van Steenwijk, en Wolter van Lennep, namens zijn vrouw Mechtelt en haar zuster Femme, verklaren tezamen verkocht te hebben aan Bartolt Knasse het Hoeynghe-erve te Een, bestaande uit huis, hof, landerijen en een waardeel, dat nu in pacht is bij Roelof Jonge Johans. Het erf is gelegen in het kerspel van Norg en Veenhuizen in de marke Een. De verkopers verklaren hiervoor de stok aan Bartolt Knasse gelegd te hebben voor buren van Een, te weten Roelof Baijens, Johan Barldeszoen, Henric Mettens, Barelt Jonge Johans, de broer van Roelof en andere getuigen. Bezegeld door Johan van Steenwijk, namens zijn broers, door Wolter van Lennep, namens de zusters Mechtelt en Femme van Steenwijk, en door Arnt van Hueswerden, rentmeester van Coevorden.
november 1491: Johan van Stee(nwijk) verklaart verkocht te hebben aan Bartolt Knasse het erf geheten Campinge, gelegen in het kerspel Norg en Veenhuizen in de marken Een en Donderen, bestaande uit landerijen, veen en een waardeel. Hij verklaart dat op dit erf is blijven rusten een rente van zes mud rogge per jaar, te betalen aan Focke Renghers en zip vrouw (de afkoopsom van die rente bedraagt per mud twintig gouden Arnhemse guldens). Hij verklaart hiervoor de stok aan hem gelegd te hebben voor buren van N(org), te weten (J)ohan Hidding, Henrick Haijnge en anderen. Bezegeld door Johan van Steenwijk.
6 december 1492: Johan van Steenwijk verklaart Johan Knasse op diens verzoek (na de dood van zijn broer Bartolt Knasse) beleend te hebben met Haynghe-goed te Een, met de Oldenhof, Westerhovinge en Oosterhovinge in het kerspel Norg en Veenhuizen in de marke Een, als een leen van het Sticht Utrecht. Als leenmannen waren daarbij aanwezig Johan Stelling, drost van Coevorden, Willem van Hulsen en anderen. Bezegeld door Johan van Steenwijk.
Kind van Lutgerd en Johan:
1 Dirk van Steenwijck [1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.5.1.1.1.2.3.1].
1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.5.1.1.1.3 Herman van den Clooster is geboren omstreeks 1440, zoon van Cyse van den Clooster (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.5.1.1.1) en Liutgarde van Cameerbeke. Herman is overleden omstreeks 1495, ongeveer 55 jaar oud. Herman trouwde, ongeveer 30 jaar oud, in 1470 met Elisabeth (Lijsje) van Steenwijck, ten hoogste 20 jaar oud. Lijsje is geboren na 1450, dochter van Johan (de Vos van de Ghore) van Steenwijck en Beerte van Echten.
Notitie bij Lijsje: Ook genaamd de Vos van Steenwijck
Kind van Herman en Lijsje:
1 Reinoud van den Clooster, geboren in 1485. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.5.1.1.1.3.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.5.1.1.1.3.1 Reinoud van den Clooster is geboren in 1485, zoon van Herman van den Clooster (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.5.1.1.1.3) en Elisabeth (Lijsje) van Steenwijck. Reinoud is overleden in 1550, 64 of 65 jaar oud.
Notitie bij Reinoud: Heer van de Havixhorst
Reinoud trouwde met Anna van Steenwijck. Anna is geboren omstreeks 1490, dochter van Hendrik van Steenwijck en Johanna van Heest. Anna is overleden omstreeks 1560, ongeveer 70 jaar oud.
Notitie bij Anna: Ook genaamd de Vos (van Steenwijck)
Kinderen van Reinoud en Anna:
1 Herman van den Clooster [1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.5.1.1.1.3.1.1].
2 Agnes van den Clooster, geboren in 1520. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.5.1.1.1.3.1.2.
1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.5.1.1.1.3.1.2 Agnes van den Clooster is geboren in 1520, dochter van Reinoud van den Clooster (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.5.1.1.1.3.1) en Anna van Steenwijck. Agnes is overleden in 1560, 39 of 40 jaar oud. Agnes trouwde met Johan Bredenhorst en Almelo. Johan is geboren in 1505. Johan is overleden in 1580, 74 of 75 jaar oud.
Notitie bij Johan: Heer van Rechteren
Kinderen van Agnes en Johan:
1 Adolf Bredenhorst en Almelo [1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.5.1.1.1.3.1.2.1], geboren in 1545. Adolf is overleden in 1598, 52 of 53 jaar oud.
Notitie bij Adolf: Heer van Rechteren
2 Seger Bredenhorst en Almelo [1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.5.1.1.1.3.1.2.2], geboren in 1554. Seger is overleden in 1603, 48 of 49 jaar oud.
3 Otto van Rechteren [1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.5.1.1.1.3.1.2.3], geboren in 1558.
4 Hendrik van Rechteren [1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.5.1.1.1.3.1.2.4], geboren in 1560. Hendrik is overleden in 1595, 34 of 35 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Heer van de Hoonhorst
1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.5.2 Steven van den Clooster is geboren omstreeks 1330, zoon van Johan van den Clooster (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.5) en Agnes van den Rutenbergh. Steven is overleden omstreeks 1368, ongeveer 38 jaar oud.
Kind van Steven uit onbekende relatie:
1 Haecke van den Rutenbergh [1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.5.2.1]. Haecke is overleden na 1383.
Notitie bij Haecke: In de lijst van leenmannen van het Sticht, opgesteld tussen september 1381 en januari 1383 komt Haecke Van den Rutenberghe voor als leenman van het Sticht.[1].
Item Haecke van den Rutenberghe hout dat goet te Cloester, alle die tienden, die dat kint ten Cloester heeft ligghen tot an dat goet tot Echteler. To Borsen 10 mudde rogghen, dien tienden over heren Vrederix goet van Rechtere, dien tienden to Spehorne (Spier), dien tienden to Meppele, dien tienden op dier Reesten.....
Zie ook de Oudste lijst van leenmannen van het Sticht 1379 uit de Collectie Brands Nieuw Dordrecht, beschreven door B de Keijzer 2014.
1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.5.3 Boldewijn van den Clooster is geboren omstreeks 1330, zoon van Johan van den Clooster (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.5) en Agnes van den Rutenbergh. Boldewijn trouwde met Ghysele van Echten. Ghysele is een dochter van Otto van Echten en NN van NN. Ghysele is overleden in 1368.
Notitie bij Ghysele: Vermeld in een oorkonde van 17 december 1374 waarin verklaard wordt dat Ghyssele in een testament een roggepacht heeft vermaakt aan het klooster Dickninge.(regestenlijst nr 95)
1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.6 Christian (Kersten) van Swendorf is geboren omstreeks 1315, zoon van Johan II van Bentheim (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.2.5.1). Christian is overleden na 1354, minstens 39 jaar oud.
Notitie bij Christian: Buitenechtelijke zoon van graaf Johann (komt ook voor als Otto Johann(es)). Hij staat vermeld als borgman in 1335 en 1354. Graaf Simon van Bentheim noemt hem zijn natuurlijke broer. Zijn borglenen lagen buiten Bentheim. In dienstmanstat kreeg hij een erve te Swendorf met het boer- en holtgericht en de molen. Hij noemde zich daarna Christian von Swendorf om verwisseling met zijn broer Christiaan, wettige zoon van zijn vader Johan, te voorkomen.
Kind van Christian uit onbekende relatie:
1 Kerstien van Bentheim [1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.6.1].
1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.4 Bertha van Bentheim is geboren in 1229, dochter van Boudewijn van Bentheim (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.5) en Judith van Limburg (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4). Bertha is overleden in 1270, 40 of 41 jaar oud. Bertha trouwde met Hendrik II van Dalen.
Kind van Bertha en Hendrik:
1 Otto II van Dalen [1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.4.1].
1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.6 Catharina van Limburg is geboren omstreeks 1214, dochter van Walram III hertog van Limburg (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2) en Ermensendis van Namen en Luxemburg (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.2.1). Catharina is overleden in 1255, ongeveer 41 jaar oud. Catharina trouwde met Mattheus von Lotharingen.
1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.10 NN van Limburg, dochter van Walram III hertog van Limburg (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2) en Ermensendis van Namen en Luxemburg (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.2.1). NN trouwde met Willem van Kessel. Zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.1.1.1.2.1 voor persoonsgegevens van Willem.
Kinderen van NN en Willem:
1 Hendrik V van Kessel [1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.10.1].
2 Katharina van Kessel. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.10.2.
1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.10.2 Katharina van Kessel, dochter van Willem van Kessel (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.1.1.1.2.1) en NN van Limburg (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.10). Katharina trouwde met Willem Van Cranendonck van Horne. Willem is geboren omstreeks 1240, zoon van Engelbert van Horne en NN van NN. Willem is overleden omstreeks 1285, ongeveer 45 jaar oud.
Notitie bij Willem: Willem was de eerste die zich Heer van Cranendunc noemde.
Kind van Katharina en Willem:
1 Willem II van Cranendonk, geboren omstreeks 1275. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.10.2.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.10.2.1 Willem II van Cranendonk is geboren omstreeks 1275, zoon van Willem Van Cranendonck van Horne en Katharina van Kessel (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.10.2). Willem is overleden in 1320, ongeveer 45 jaar oud. Willem trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1300 met Elisabeth van Steyn.
Kinderen van Willem en Elisabeth:
1 Willem van Cranendonk [1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.10.2.1.1].
2 Dirk van Cranendonk, geboren omstreeks 1305. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.10.2.1.2.
1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.10.2.1.2 Dirk van Cranendonk is geboren omstreeks 1305, zoon van Willem II van Cranendonk (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.10.2.1) en Elisabeth van Steyn. Dirk is overleden in 1343, ongeveer 38 jaar oud. Dirk trouwde met Aleydis van Horne. Aleydis is een dochter van Willem IV van Horne en Oda van Putten.
1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.4 Jutta van Limburg is geboren omstreeks 1170, dochter van Hendrik III graaf van Limburg (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2) en Sophia van Saarbrücken.
Notitie bij Jutta: 1224 augustus 16 Keulen; archief abdij Kloosterrade;
Koenraad, bisschop van Porto en St.-Rufina en pauselijk legaat, neemt de abdij Kloosterrade met al haar goederen onder zijn bescherming en bevestigt haar in het bezit van de goederen die Jutta en haar dochter
Margareta hebben overgedragen.
1231 juni 23 archief abdij Kloosterrade;
Schout, schepenen en burgers van Aken vellen een vonnis in een geschil tussen enerzijds de abdij Kloosterrade en anderzijds ridder Reinier en diens broer, die namens Jutta en Margareta een door dezen bij haar intrede in de abdij gedane overdracht van goederen betwisten, waarbij de goederen aan de abdij worden toegewezen.
Jutta trouwde met Gosewijn IV van Heinsberg. Gosewijn is overleden omstreeks 1217.
Kind van Jutta en Gosewijn:
1 Margaretha van Heinsberg [1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.4.1].
1.2.1.2.2.1.1.1.1.5 Gerard van Wassenberg is geboren omstreeks 1115, zoon van Walram II hertog van Limburg en Judith (Jutta) van Wassenberg van Gelre (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1). Gerard is overleden in 1156, ongeveer 41 jaar oud.
Notitie bij Gerard: http://resources.huygens.knaw.nl/retrofiles/obnb/Kloosterrade.pdf
Vermeld in een oorkonde van 28 juli 1148 waarin "<Hendrik II, bisschop van Luik, bevestigt de verkoop door Reinbert van Mülfort van zijn goed te Curlo en te Hetzenrath, aan de abdij Kloosterrade voor 166 mark, waarover Gerard van Wassenberg pretendeerde leenrecht te hebben, maar waarvan hij samen met zijn echtgenote Elisabeth en zijn zoon Gerard in ruil voor vijftien mark en de voogdij afstand heeft gedaan ten gunste van de abdij.>
Gerard trouwde met Elisabeth van Kleef. Elisabeth is overleden na 1157.
Notitie bij Elisabeth: 1257 oktober 14 archief abdij Kloosterrade.
Elisabeth, vrouwe van Sprimont, gewezen gravin van Kleef en weduwe van Gerard, heer van Wassenberg, schenkt haar tiend te Cartils in de parochie Gulpen aan de abdij Kloosterrade ten behoeve van een jaargetijde voor haar echtgenoot, haar zoon Gerard en haar zelf.
Deze oorkonde moet 100 jaar eerder worden gedateerd.
Kind van Gerard en Elisabeth:
1 Gerard van Wassenberg [1.2.1.2.2.1.1.1.1.5.1].
1.2.1.2.2.1.1.1.2 Jolanda van Dalen van Gelre is geboren omstreeks 1088, dochter van Gerard I graaf van Wassenberg van Gelre (zie 1.2.1.2.2.1.1.1) en Sophia van Looz (Loon).
Notitie bij Jolanda: Erfgenaam van het graafschap Dalen en erfgenaam van Dodewaard.
Gravin van Henegouwen.
Jolanda:
(1) trouwde, ongeveer 19 jaar oud, in 1107 met Boudewijn III van Henegouwen. Boudewijn is overleden in 1120.
Notitie bij Boudewijn: Sloet 211 toelichting.
(2) trouwde met Godfried van Bouchain.
Kinderen van Jolanda en Boudewijn:
1 Boudewijn IV van Henegouwen [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1], geboren omstreeks 1108.
Notitie bij Boudewijn: Volgde zijn vader op als graaf van Henegouwen in 1120, onder voogdijschap van zijn moeder.
2 Gerard van Dalen van Henegouwen, geboren omstreeks 1109. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.2.
3 Jolanda van Henegouwen, geboren omstreeks 1110. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.3.
4 Gertrudis van Henegouwen, geboren omstreeks 1112. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.4.
5 Richildis van Henegouwen, geboren omstreeks 1115. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.5.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.2 Gerard van Dalen van Henegouwen is geboren omstreeks 1109, zoon van Boudewijn III van Henegouwen en Jolanda van Dalen van Gelre (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2). Gerard trouwde met Hedwich van Ravensberg.
Kind van Gerard en Hedwich:
1 Hendrik graaf van Dalen [1.2.1.2.2.1.1.1.2.2.1].
1.2.1.2.2.1.1.1.2.3 Jolanda van Henegouwen is geboren omstreeks 1110, dochter van Boudewijn III van Henegouwen en Jolanda van Dalen van Gelre (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2). Jolanda trouwde met Gerard van Crequi.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.4 Gertrudis van Henegouwen is geboren omstreeks 1112, dochter van Boudewijn III van Henegouwen en Jolanda van Dalen van Gelre (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2). Gertrudis trouwde met Roger van Toeni.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.5 Richildis van Henegouwen is geboren omstreeks 1115, dochter van Boudewijn III van Henegouwen en Jolanda van Dalen van Gelre (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2). Richildis trouwde met Everhard van Doornik.
1.2.1.2.2.1.1.1.3 Gerard II de Lange van Gelre is geboren omstreeks 1090, zoon van Gerard I graaf van Wassenberg van Gelre (zie 1.2.1.2.2.1.1.1) en Sophia van Looz (Loon). Gerard is overleden op 24-08-1131, ongeveer 41 jaar oud [bron: Necrologium van Wassenberg].
Notitie bij overlijden van Gerard: Zie Sloet 261; Gerard, graaf van Gelre, bijgenaamd de Lange, sterft.
Zie in detoelichting van Sloet ook mogelijke andere familierelaties.
Notitie bij Gerard: Hij, of zijn vader, steunt de keizer Hendrik in 1114, wanneer de Keulse bisschop Frederik I, gesteund door een aantal machigen uit zijn bisdom, in opstand komt.
Volgens MD Teenstra zou hij zijn vader in 1117 zijn opgevolgd.
Sloet 238; 1122; Gerard graaf van Gelre, is getuige in een oorkonde waarbij keizer Hendrik V de kerken van St Servaas en van St Marie te Maastricht bevestigt in haar recht van dwangmolen.
Sloet 239; 29 maart 1122; Gerard graaf van Gelre en zijn zoon zijn aanwezig toen keizer Hendrik V aan het klooster Siegberg het recht geeft op de metalen die in de bodem van zijn bezittingen gevonden mochten worden. Andere getuigen waren Godfried hertog van Leuven, hertog Koenraad, graaf Adelbert van Namen, graaf Arnold van Kleef, Gijsbert van Duraz.
Sloet 240; 25 april 1122; Keizer Hendrik V bevestigt een gift die door zijn grootmoeder Agnes aan het klooster te Burscheid is gedaan, na raadpleging van de aanwezigen waaronder hertog Godfried van Leuven, graaf Godfried van Namen, graaf Gerard van Gelre, graaf Arnold van Los, Graaf Willem van Luxemburg, graaf Lambert van Acuto-Berg, en graaf Gijsbert.
Sloet 242; 2 augustus 1123; Gerard graaf van Gelre is getuige in een oorkonde waarbij keizer Hendrik V vrijdom van doop en begrafenisrechten geeft aan Deventer.
Sloet 244; 1126; Godebald, bisschip van Utrecht geeft aan het kapittel van de Dom te Utrecht terug het broek, behorende bij Amerongen, Doorn en Koten, ingevolge uitspraak der vorsten en ten overstaan van koning Lothar. Getuigen zijn Diederik van Zutfen, bisschop van Münster, hertog Hendrik van Saksen (Hendrik de Grootmoedige hertog van Beieren en getrouwd op 20 mei 1127 met Gertrudis dochter van Lothar van Supplinburg die in 1106 tot hertog van Saksen werd benoemd), graaf Paganus, graaf Arnold van Lon, graaf Gerard van Gelre, graaf Arnold van Kleef, graaf Adolf van Hövel, graaf Diederik van Upage, heer Gerard van Ostade, heer Godfried van Malsen, en zijn broer heer Herman, heer Riquinus van Malsbergen, heer Godfried van Rhenen, kastelein Arnold, Wulfgerus van Amstel, Werenbold van Werkendam, Willem en Hugo.
Sloet 245; 31 maart 1125; Keizer Hendrik V bevestigt een gift aan de abdij van St Jacob te Luik gedaan onder getuigenis van markies Tietbaldus, graaf Godfried van Namen, graaf Berengerus van Sozbach, graaf Arnold van Los, graaf Gerard van Wassenberg, graaf Willem, graaf Lambert, Gosewijn broer van Gerardus, en anderen.
Sloet 247; 1127; Gerard van Gelre als getuige genoemd van aartsbisschop Frederik van Keulen.
1127-1131. De bisschop van Traiectum oorkondt dat graaf Gerhardus en zijn zoon Henricus, met toestemming van Gerhardus’vrouw Ermengardis, voor hun zieleheil en dat van hun voorouders in de kapel te Ellenchem zal worden gebeden en daartoe alle tienden hebben geschonken aan de kerk in Zutphen als prebende voor de daar verblijvende broeders. Getuigen, Adam van Brunckhorst, Bernhard van Brunckhorst, Udo van Zutphen en Pelgrim.
Sloet 251; Gerard graaf van Gelre vermeld in een oorkonde van 2 februari 1129 waarin hij zich na beschuldiging, overgeeft aan koning Lothar III, en Gerards volgelingen 1000 mark als losprijs beloven.
Sloet 252; 10 februari 1129; Gerard graaf van Gelre is getuige in een oorkonde waarin koning Lothar III een wijnberg aan de abdij St Pantaleon teruggeeft.
(Dit moet dan de wijnberg zijn die Irmingarde haar broer Herman, benoemd tot abt in 1082, geschonken heeft)
Sloet 253; 8 maart 1129; Koning Lothar III bevestigt de burgers van Duisburg in het recht van vrije steengroeve in het bos aldaar, onder getuigenis van graaf Gerhardus de Lange van Gelre, graaf Arnold van Kleef, graaf Herman van Calverlage, graaf Herman van Salm, graaf Otto van Reineck, graaf Floris van Holland, graaf Gerard van Hostad, graaf Berhard van Hillesheim, graaf Godfried en Herman van Cuch, graaf Adolf van Berg, en een aantal dienstmannen.
Sloet 260; 29 maart 1131; Gerard graaf van Gelre is getuige in een oorkonde waarbij koning Lothar III het klooster Beuron in Würtemberg aan de Donau in zijn bescherming neemt. Enkele getuigen: graaf Otto van Reineck, graaf Adalbert van Saxen, de graaf van Holland en zijn broer, de graaf van Namen, de graaf van Montenon en zijn broer, graaf Koenraad van Luxemburg, graaf Reinold van München en zijn broer Frederik, graaf Arnold van Loon, graaf Arnold van Kleef, graaf Hugo, graaf Herman van Salm en zijn broer, Wilhelm graaf van Gliezberg.
Gerard trouwde, ongeveer 27 jaar oud, omstreeks 1117 met Ermgard (Ermengardis) van Zutphen, ongeveer 27 jaar oud. Ermgard is geboren omstreeks 1090, dochter van Otto II de rijke van Zutphen en Judith (Jutta) van Arnstein. Ermgard is overleden omstreeks 1138, ongeveer 48 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Ermgard: Is overleden tussen 1134 en 1138.
Ermgard trouwde later in 1134 met Koenraad II hertog van Luxemburg (1106-1136).
Notitie bij Ermgard: Volgt in 1118 haar broer Hendrik op als gravin van Zutphen.
NIET als gravin van het graafschap Urk en Emelweerd in Frisia, dat bij overlijden van Hendrik zonder wettige erfgenamen na te laten, terug zou vallen op vader Otto, welke echter al in 1113 is overleden, zodat dit graafschap terugviel op de keizer.
Uit een oorkonde van 1204, een vredesverdrag tussen de bisschop van Utrecht en Lodewijk van Loon, graaf van Holland, blijkt dat het graafschap Urk en Emelweerd in de praktijk bezit is gebleven van de erfgenamen van Otto II de Rijke van Zutphen.
1134 op 2 februari; Andreas, bisschop van Traiectum, oorkondt dat gravin Ermengardis, erfgename van de stad Zutphen, tezamen met haar echtgenoot Cunradis van Lucelenburg, en haar zoon Henricus, de kerk in Lochem met de tienden en inkomsten heeft geschonken aan het kapittel van de kerk van Zutphen, dit voor het zieleheil van haar (eerdere) echtgenoot Gerhardus, haar vader Otto, haar moeder Judith en haar broers, bisschop Diederik, en de graven Hendrik en Gerard.
Na Ermgards overlijden gaat Zutphen naar haar zoon Hendrik II.
Kinderen van Gerard en Ermgard:
1 Hendrik II (de jongere) van Zutphen van Gelre, geboren omstreeks 1118. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.
2 Godschalk IV van Gelre [1.2.1.2.2.1.1.1.3.2], geboren omstreeks 1120.
Notitie bij Godschalk: Zie: http://www.graafschap-middeleeuwen.nl/genealogie/getperson.php?personID=I6914&tree=DGidME_01
Kanunnik in Rees.
3 Gerard I van Mullenark van Gelre, geboren omstreeks 1122. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.
4 [misschien] Adelheid van Gelre, geboren omstreeks 1125. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.3.4.
5 Salomé van Gelre, geboren omstreeks 1130. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.3.5.
1.2.1.2.2.1.1.1.3.1 Hendrik II (de jongere) van Zutphen van Gelre is geboren omstreeks 1118, zoon van Gerard II de Lange van Gelre (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3) en Ermgard (Ermengardis) van Zutphen. Hendrik is overleden op 04-12-1182, ongeveer 64 jaar oud. Hij is begraven op 10-12-1182 in Zutphen, klooster Camp..
Notitie bij Hendrik: Gegevens vermeld op: http://www.graafschap-middeleeuwen.nl/gelre/hendrik-ii-gelre.html
Vanaf 1133 graaf van Gelre en van Zutphen. Krijgt Zutphen uit de erfenis van zijn moeder Ermgard.
Sloet 272; Komt als getuige voor in een oorkonde van 1138 waarin koning Konrad III de gouwen Oostergo en Westergo teruggeeft aan de bisschop van Utrecht. Andere getuigen waren o.a. graaf Godfried van Namen, graaf Arnold van Kleef, graaf Adolf van Saphenberg, graaf Adolf van Berg, graaf Coenraad van Bonn, graaf Arnold van Loon, graaf Koenraad van Hagen.
Sloet 276; 14 september 1141; Graaf Hendrik van Gelre is getuige in een oorkonde waarbij Koning Konrad III de abdij Brauweiler bevestigd in het recht van haar curtis Pier op het bos Osnink. Onder de overige getuigen waren hertog Albert van Saxen, graaf Hendrik van Limburg, graaf Arnold van Kleef, graaf Adolf van Berg, graaf Adolf van Saphenberg, de jonge graaf Gerard van Julich, Godfried van Arnsberg, Herman van Cuich,
Sloet 282; herfst 1145; Graaf Hendrik van Gelre is getuige in een oorkonde waarbij koning Conrad aan de kooplieden van Keizersweerd vrijheid van tol geeft te Angern, Nijmegen, Utrecht en Neuss. Andere getuigen Godfried van Cuich en zijn broer graaf Herman, graaf Herman van Hardenberg de plaatselijke advocatus, Marquard van Grumbach, Rutger van Duren en zijn broer Anselmus, Hendrik Freso en Hendrik, kastelein van Kleef.
Sloet 283; oktober 1145. graaf Hendrik van Gelre is getuige in een akte waarbij koning Konrad III de abdij Ghislain in zijn bescherming neemt. Tevens getuige in een oorkonde van dezelfde datum.
Sloet 285; 18 oktober 1145; Koning Konrad III bevestigt het oordeel dat Hendrik graaf van Gelre en anderen gewezen hebben over de graafschappen Oostergo en Westergo.
Andere vermelde namen: Godfried van Arnsberg en zijn broer graaf Herman, Diederik van Altena, graaf Adelbert van Norvenich, prefect Godfried van Neurenburg, graaf Robert van Lurenburg, Godfried van Rijn en zijn broer Hugo, Gijsbert zoon van adcocatus Hugo, Gerard van Marten, Alard van Megen, Jordan van Windesheim, Godfried van Weken, Peregrinus van Campfeld, Lithard van Disenhem, Alard van Wisenhurst en zijn broer Winemarus, Diederik van Bockhorst en zijn broer Werenbold, graaf Willem van Goor, Rudolf van Wia, Otto van Malberg, Everhard Crichelman, Hendrik van Papenheim onze maarschalk, Hendrik Freso en zijn broer Wicher, Hendrik van Boningen, Arnold van Rodenburg onze rentmeester, Egbert van Amstel, Bertold van Oldenzaal, Jacob van Saterslo, prefect Otto van Utrecht, Walter van Lovenhusen, Marquard van Grumbach, Coenraad van Walrestein, Tibertus van Spielberg, Rudolf, Werner, Walter en zijn zoon Hendrik.
Sloet 287; 30 december 1145; Hendrik graaf van Gelre getuige. Anderen: Hendrik van Lemberg en zijn broer graaf Walram van Arlon, graaf Otto van Reineck, graaf Lodewijk van Loon, graaf Adolf van Berg, graaf Herman van Cuich, graaf Robert van Luxemburg.
Sloet 290; 17 oktober 1147; Graaf Hendrik van Gelre vermeld als getuige.
Eveneens getuige in 1149 en 1150 en 1151. Neemt in 1150 ook deel aan de keuze van een nieuwe bisschop van Utrecht na het overlijden van bisschop Hartbert.
Sloet 304; pasen 1156; graaf Hendrik van Gelre is advocatus van het kapittel van St Marie te Utrecht toen de grenzen van de goederen van dat kapittel en die van Egbert van Amstel werden vastgesteld. Ook aanwezig Diederik van Holland en Diederik van Kleef.
Sloet 306; 3 juni 1157; Graaf Hendrik van Gelre vermeld als getuige.
1159-1160; graaf Hendrik van Gelre in oorlog met bisschop Godfried van Utrecht.
Sloet 312; oktober 1165; Graaf Hendrik van Gelre vermeld als scheidsman. Andere scheidsmannen: hertog Hendrik van Saxen en Bavaria, landgraaf Lodewijk, graaf Floris van Holland, graaf Diederik van Kleef, graaf Albert van Molbach, graaf Otto van Ravensberg en graaf Willem van Jülich.
Sloet 318; 23 februari 1166; Graaf Hendrik van Gelre getuige samen met graaf Willem van Jülich, graaf Ulrich van Arens, graaf Diederik van Seyna, graaf Engelbert van Berg, graaf Hendrik van Kuich, graaf Gosewijn van Heimesberg, en anderen waaronder Engelbert van Horne.
Sloet 322; tussen 1167 en 1174; graaf Hendrik van Gelre en zijn zoon Gerard als getuigen vermeld. Ook o.a. vermeld Rutger van Horst
Vermeld als getuige in de jaren 1170,1171, 1176, 1180, 1181, 1182,
Hendrik trouwde, ongeveer 19 jaar oud, in 1137 [bron: http://www.graafschap-middeleeuwen.nl/gelre/hendrik-ii-gelre.html] met Agnes van Arnstein. Agnes is een dochter van Lodewijk II van Arnstein en Udihildis van Odenkirchen. Agnes is overleden in 1179.
Notitie bij Agnes: Staat ook vermeld als Agnes van Arnstein, dochter van Lodewijk van Arnstein en Udihildis. Dit is vermoedelijk niet juist. Hendriks grootvader was gehuwd met een Arnsteinse dochter.
Kinderen van Hendrik en Agnes:
1 Margaretha van Gelre. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.1.
2 Agnes van Gelre, geboren omstreeks 1135. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.2.
3 Gerard III van Gelre, geboren omstreeks 1140. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.3.
4 Adelheid van Gelre, geboren omstreeks 1145. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.4.
5 Otto I van Zutfen van Gelre, geboren omstreeks 1150. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.5.
1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.1 Margaretha van Gelre, dochter van Hendrik II (de jongere) van Zutphen van Gelre (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.1) en Agnes van Arnstein. Margaretha is overleden omstreeks 1195. Margaretha trouwde met Engelbert van Berg. Engelbert is geboren omstreeks 1140, zoon van Adolf IV van Berg-Altena en Irmgard von Wasserburg. Engelbert is overleden in 06-1189, ongeveer 49 jaar oud.
Notitie bij Engelbert: Was graaf von Berg van 1160 tot 1189.
Tijdens de derde kruistocht bij Brandis aan de Donau omgekomen.
http://www.manfred-hiebl.de/genealogie-mittelalter/berg_und_altena_grafen_von/engelbert_1_graf_von_berg_+_1189.html
Engelbert I. stritt jahrelang mit seinem Bruder Eberhard, teilte 1161 endgültig und behielt Berg, nicht jedoch die wesentlichen Vogteien. Er profilierte sich bald als bedeutender Territorialfürst, erwarb viele Lehen der Erzbischöfe von Köln und der Landgrafen von Thüringen, wie Eberfeld, Windeck und Düsseldorf. Er erwarb Grafenrechte im Keldachgau und in der Schwelm, führte viele typische Fehden mit anderen westfälischen Grafen und den geistlichen Gewalten, besonders mit den Erzbischöfen von Köln, mit Kleve, Saffenberg und Cuyk-Arnsberg. Er war wie die Brüder eine treue STAUFER-Stütze und nahm an etlichen Italienfeldzügen und Reichstagen teil. Er kam schon in der Anfangsphase des 3. Kreuzzuges bei Brandis an der Donau um.
Kinderen van Margaretha en Engelbert:
1 Adolf VI van Berg. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.1.1.
2 Engelbert van Berg [1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.1.2], geboren in 1185. Engelbert is overleden op 07-11-1225, 39 of 40 jaar oud (oorzaak: vermoord).
Notitie bij Engelbert: Aartsbisschop van Keulen tussen 1216 en 1225.
1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.1.1 Adolf VI van Berg, zoon van Engelbert van Berg en Margaretha van Gelre (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.1). Adolf is overleden op 07-08-1218 in Damiette.
Notitie bij Adolf: Graaf von Berg van 1189 tot 1218
http://www.manfred-hiebl.de/genealogie-mittelalter/berg_und_altena_grafen_von/adolf_6_graf_von_berg_+_1218.html
Adolf VI. folgte 1189 dem Vater als Graf von Berg und wurde 1217 Vogt von Gerresheim. Er unterstützte im deutschen Thronkrieg PHILIPP von Schwaben gegen OTTO IV., machte 1206 die Schlacht bei Wasserberg mit und kämpfte 1212 zeitweise mit dem Bruder Engelbert von Köln in Frankreich gegen die Albigenser mit. Er behauptete die Positionen seines Hauses, nahm 1217 am ungarischen Kreuzzug gegen Ägypten teil und fiel bei Damiette.
Adolf trouwde met Bertha von Sayn. Bertha is een dochter van Heinrich II zu Saffenberg.
Kind van Adolf en Bertha:
1 Irmgarde van Berg, geboren omstreeks 1200. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.1.1.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.1.1.1 Irmgarde van Berg is geboren omstreeks 1200, dochter van Adolf VI van Berg (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.1.1) en Bertha von Sayn. Irmgarde is overleden op 12-08-1248, ongeveer 48 jaar oud.
Notitie bij Irmgarde: Gravin van Berg tussen 1244 en 1248.
1247 oktober archief abdij Kloosterrade;
Irmgard, hertogin van Limburg en gravin van Berg, en haar zonen Adolf en Walram IV bevestigen de geïnsereerde oorkonde, hiervóór nr. 50.
( nr 50 Kloosterrade; [1201 december 25 -] 1202 [december 24]
Hendrik III, kleinzoon van hertog Walram II van Limburg, schenkt met instemming van zijn zonen en dochters zijn recente ontginning, gelegen tussen zijn bos Spekholz en de openbare weg van Aken naar Heerlen, aan de abdij Kloosterrade.)
Irmgarde trouwde met Hendrik IV hertog van Limburg en graaf van Berg. Zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.3 voor persoonsgegevens van Hendrik.
Kinderen van Irmgarde en Hendrik: zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.3.
1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.2 Agnes van Gelre is geboren omstreeks 1135, dochter van Hendrik II (de jongere) van Zutphen van Gelre (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.1) en Agnes van Arnstein. Agnes is overleden omstreeks 1185, ongeveer 50 jaar oud. Agnes trouwde, ongeveer 31 jaar oud, omstreeks 1166 met Heinrich van Namen en Luxemburg, ongeveer 53 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Agnes en Heinrich: Wordt in 1172 om onbekende redenen door haar man Heinrich verstoten.
Heinrich is geboren in 1113. Heinrich is overleden op 14-08-1196, 82 of 83 jaar oud.
Notitie bij Heinrich: Hendrik II de Blinde van Namen had geen hoop meer om bij zijn eerste vrouw kinderen te verwekken en beschikte in het jaar 1168 over al zijn bezittingen, met voorbehoud van vruchtgebruik, ten behoeve van zijn neef Boudewijn, zoon van Boudewijn IV graaf van Henegouwen en kleinzoon van Jolanda, dochter van Gerard, graaf van Gelre.
Kind van Agnes en Heinrich:
1 Ermensendis van Namen en Luxemburg, geboren in 1185. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.2.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.2.1 Ermensendis van Namen en Luxemburg is geboren in 1185, dochter van Heinrich van Namen en Luxemburg en Agnes van Gelre (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.2). Ermensendis trouwde, 28 of 29 jaar oud, in 1214 met Walram III hertog van Limburg, ongeveer 39 jaar oud. Zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2 voor persoonsgegevens van Walram.
Kinderen van Ermensendis en Walram: zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.
1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.3 Gerard III van Gelre is geboren omstreeks 1140, zoon van Hendrik II (de jongere) van Zutphen van Gelre (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.1) en Agnes van Arnstein. Gerard is overleden in 1181, ongeveer 41 jaar oud.
Notitie bij Gerard: Vermeld als getuige in oorkonden samen met zijn vader. Zie aldaar.
Sloet 334; 1172; andere getuigen o.a. Diederik van Altena, IJsbrand van Haarlem, Constantijn van Berg, Otto junior van Malbergen, Floris van Voorne, dienstmannen Egbert van Amstel en zijn zoon Hendrik, Hendrik van de A, Ilias zoon van Godfried, Roderik van Deventer, Bertram van Deventer, Hathemarus van Lintelo, Benneke de Wald en zijn twee zoons Randolf en Rudolf, Gerard van Linschoten en zijn broer Jacobus, IJsbrand van Lente en anderen.
Sloet 344; 1177; Graaf Gerard, zoon van Hendrik graaf van Gelre, belooft, met toestemming en onder zegel van zijn vader, de ingezetenen van Utrecht te zullen bevrijden van de beden te Rijswijk, en maakt bepalingen op het voorbijvaren van de lichterschepen aldaar. Getuigen o.a. Johannes van Salland, Jacobus van Arnhem, Bernard van Ormete, Gosewijn van Berentrothe.
Sloet 347; 1178; Gerard graaf van Gelre neemt deel aan het verbond tussen de bisschoppen van Keulen en Halberstad tegen Hendrik, hertog van Saksen.
Wordt door zijn vader aangesteld als graaf van de Veluwe.
Sloet 351; tussen 1178 en 1188; Oorlog tussen de graaf van Gelre en de bisschop van Utrecht (Boudewijn, broer van de graaf van Holland) over de leenverheffing van de Veluwe.
Hij sterft even voor zijn vader, waarvan hij in 1178 de titel van graaf van Gelre heeft overgenomen.
Gerard trouwde, ongeveer 41 jaar oud, in 1181 met Ida van Boeljon. Ida is een dochter van Mattheus van Boeljon.
1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.4 Adelheid van Gelre is geboren omstreeks 1145, dochter van Hendrik II (de jongere) van Zutphen van Gelre (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.1) en Agnes van Arnstein. Adelheid is overleden omstreeks 1200, ongeveer 55 jaar oud.
Notitie bij Adelheid: Vermeld in 1179. Verkoopt met haar man goederen aan het domkapittel te Würtzburg.
Komt ook voor als Maria.
Adelheid trouwde, ongeveer 15 jaar oud, omstreeks 1160 met Gerard I van Looz (Loon), ongeveer 20 jaar oud. Gerard is geboren in 1140, zoon van Lodewijk I graaf van Looz (Loon) en Agnes van Metz. Gerard is overleden in 1196, 55 of 56 jaar oud.
Notitie bij Gerard: 1190 Rijksdag te Schwäbisch Hall; Gerard I, graaf van Loon, noemt zich leenman van de bisschop van Luik.
Kinderen van Adelheid en Gerard:
1 Lodewijk II graaf van Looz (Loon), geboren omstreeks 1160. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.4.1.
2 Gerard III graaf van Rieneck van Looz (Loon), geboren omstreeks 1162. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.4.2.
3 Arnold III graaf van Looz (Loon) [1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.4.3], geboren omstreeks 1163.
Notitie bij Arnold: Werd na het kinderloos overlijden van zijn broer Lodewijk graaf van Loon 1218-1221.
Arnold bleef kinderloos.
4 Hendrik graaf van Duraz [1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.4.4], geboren omstreeks 1164.
Notitie bij Hendrik: Werd proost van St Servaas te Maastricht en later graaf van Duraz.
Hendrik bleef kinderloos.
5 Theoderick van Looz en Rieneck [1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.4.5], geboren omstreeks 1165. Theoderick is overleden na 1206, minstens 41 jaar oud.
Notitie bij Theoderick: Onderscheidde zich in de vierde kruistocht.
6 Imaina van Looz en Rieneck, geboren omstreeks 1167. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.4.6.
7 Mathilde van Looz en Rieneck [1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.4.7], geboren omstreeks 1170. Mathilde is overleden na 1249, minstens 79 jaar oud.
Notitie bij Mathilde: Abdis van Münster-Bilsen.
8 Jolande van Looz en Rieneck. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.4.8.
9 Willem van Looz en Rieneck [1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.4.9], geboren omstreeks 1170. Willem is overleden in 01-1206, ongeveer 36 jaar oud.
Notitie bij Willem: Legeraanvoerder bij zijn broer Diederik of Theoderik.
1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.4.1 Lodewijk II graaf van Looz (Loon) is geboren omstreeks 1160, zoon van Gerard I van Looz (Loon) en Adelheid van Gelre (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.4). Lodewijk is overleden in 07-1218, ongeveer 58 jaar oud.
Notitie bij Lodewijk: Volgt in 1195 zijn vader op als graaf van Loon.
Verbleef voor zijn huwelijk enige tijd bij heer Dirk van Altena om op afroep te kunnen vertrekken naar Dordrecht, waar zijn a.s. schoonvader stervende was en waar zijn a.s. schoonmoeder het huwelijk heimelijk voorbereide en deze wilde voltrekken, onmiddellijk na de dood van haar man, om hiermee de belangen van haar dochter in de erfopvolging veilig te stellen.
Vermeld in een oorkonde van 1204, opgenomen in het Groot Plakkaat en Charterboek voor Friesland, waarin het verdrag van vrede tussen de bisschop van Utrecht en Lodewyk, graaf van Loon, door bemiddelaars gemaakt, wordt beschreven.
Lodewijk staat af aan de bisschop het leengoed de Nagele, dat onterecht in zijn bezit was en vroeger door de bisschop eens in leen is gegeven aan Johan van Ahaus.
Verder zullen de bisschop en de graaf van Holland gezamenlijk een graaf naar Friesland (Oostergo, Westergo en Staveren) zenden om de burgerlijke rechtspraak te doen en de opbrengsten delen.
1213; Lodewijk II van Loon schaart zich aan de zijde van Hugo van Pierrepont aan de vooravond van de Slag van Steppes, waar de hertog van Brabant werd verslagen.
Vermeld in een oorkonde van 29 juli 1215 opgemaakt te Aken als getuige in een akte waarin: "Friedrich bestätigt auf Bitte seiner getreuen Bürger von Aachen, welche Stadt als diejenige, wo die römischen Könige zuerst geweiht werden, nach Rom alle Lande und Städte an Würdigkeit übetrifft, denselben alles Recht und jede Freiheit, welche sein glorreicher Vorfahr Karl der Große ihnen vor anderen gegeben hat, sowie dasjenige, was seine Vorfahren Friedrich I. und Heinrich VI. denselben hinzugefügt haben, nämlich, daß nicht nur die dort Geborenen, sondern alle Einwohner und Ankömmlinge frei von irgendeiner Dienstbarkeit leben sollen, auch wenn sie sich anderswo aufhalten, daß sie frei von Zoll oder anderen Abgaben im ganzen römischen Reich Handel treiben dürfen, daß kein vom Reich eingesetzter Richter oder sonst wer sie zu irgendeiner Abgabe nötigen solle, es sei denn, was sie dem König oder Kaiser aus gutem Willen geben wollen, daß der ungerechte Brauch einer von den Verkäufern von Brot und Bier zu zahlenden Abgabe beseitigt sein solle, daß sie zu keinem Dienst außerhalb der Stadt verpflichtet sein sollen, von dem sie nicht bis Sonnenuntergang zurückgekehrt sein können, daß der von ihm eingesetzte Richter nur nach Urteil der Schöffen vorgehe".
Onder de getuigen hertog Hendrik van Limburg, graaf Walram van Luxemburg, graaf Lodewijk van Los, graaf Gerard van Gelre,
Lodewijk trouwde, ongeveer 43 jaar oud, op 04-11-1203 in Dordrecht met Ada van Holland, 14 of 15 jaar oud. Zie 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.2.1 voor persoonsgegevens van Ada. Lodewijk en Ada bleven kinderloos.
1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.4.2 Gerard III graaf van Rieneck van Looz (Loon) is geboren omstreeks 1162, zoon van Gerard I van Looz (Loon) en Adelheid van Gelre (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.4). Gerard is overleden in 1216, ongeveer 54 jaar oud.
Notitie bij Gerard: Was de jongste zoon van Gerard I. Verkreeg het graafschap Rieneck.
Het wapenschild van Rieneck is afgeleid van het wapenschild van Looz (Loon).
Het castrum Rienecke wordt voor het eerst vermeld in 1179.

Sloet nr. 378; 1191; Otto, graaf van Gelre en zijn vrouw Richardis doen ten behoeve van de abdij te Werden afstand van een belasting in curia in Putten.
Getuigen: twee broers van Bremeth en twee broers van Hornen, Otto van Buren, Wilhelm van Bornen en dienstmannen Ludolf van Stralen, Diederik van Hirtevelde, twee broers van Loen, Jacobus van Arnhem, Gosewijn van Berentroden, advocatus van Roermond, Gerard van Stralen, Diederik Bastaard en vele anderen.
Wie die broers van Bremeth, Hornen en Loen zijn is tot nu toe niet te achterhalen.

Vermeld in een oorkonde opgemaakt in Jülich september 1214 waarin de bisschop van Würzburg "Friedrich gestattet dem Deutschorden, den er um so mehr zu begünstigen wünscht, je mehr durch ihn neben der Verpflegung von Armen und Kranken die Wiederbefreiung des Heiligen Landes angestrebt wird, daß, wer reichslehnbare Güter besitzt, davon so viel er will dem Orden zu eigen übertragen dürfe." Onder de getuigen Hertog Hendrik van Brabant en Lotharingen, Lodewijk graaf van Los, graaf Gerard van Rieneck, graaf Hendrik van Vianden.
Gerard trouwde met Kunigunde van Zimmern.
Kinderen van Gerard en Kunigunde:
1 Lodewijk III van Rieneck van Looz (Loon) [1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.4.2.1], geboren omstreeks 1200. Lodewijk is overleden op 15-05-1243, ongeveer 43 jaar oud.
Notitie bij Lodewijk: Uit: https://nl.wikipedia.org/wiki/Lodewijk_III_van_Loon
Lodewijk was een zoon van Gerard II van Rieneck, de tweede zoon van Gerard van Loon, en van Kunegonda van Zimmern. Bij de dood van zijn vader in 1216 was Lodewijk nog te jong om de leiding van het graafschap Rieneck op zich te nemen. Het was zijn oom Arnold III die Lodewijks vader opvolgde. Twee jaar later volgde Arnold zijn broers Lodewijk II en Hendrik op als graaf van Loon en bestuurde vanaf dan de twee graafschappen.

In 1221 stierf Arnold III kinderloos en Lodewijk volgde zijn oom op als graaf van Loon en van Rieneck. In 1227 liet hij het graafschap Loon over aan zijn broer Arnold IV en bleef enkel nog het graafschap Rieneck besturen tot aan zijn dood. Lodewijk was de laatste graaf die het bestuur van de twee graafschappen cumuleerde.
2 Arnold IV van Rieneck van Looz (Loon), geboren omstreeks 1205. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.4.2.2.
1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.4.2.2 Arnold IV van Rieneck van Looz (Loon) is geboren omstreeks 1205, zoon van Gerard III graaf van Rieneck van Looz (Loon) (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.4.2) en Kunigunde van Zimmern. Arnold is overleden in 1273, ongeveer 68 jaar oud.
Notitie bij Arnold: Uit: De graven van Loon; Souvereijns en Bijsterveld.
Twee belangrijke bondgenoten van de Loonse graaf in de Maasregio waren de
heren van Pietersheim en van Horn. Zo vertrouwde Arnold IV in 1229 zijn bezittingen in
Neerharen en Pietersheim toe aan de heren van Pietersheim. De indrukwekkende burcht van deze heren, die tot de vaste entourage van de Loonse graven behoorden, vormde een
defensieve voorpost tegen Maastricht. Met Willem II, heer van Altena en Horn, sloot ArnoldIV in 1243 een leencontract af. De Loonse graaf stond alle rechten en bezittingen die hij ten noorden van Aldeneik had, in leen af aan de heer van Horn, inclusief zijn rechtsmacht
(greflike gerighte) in de zeven dorpen die de heerlijkheid Horn zouden vormen. In ruil droeg
Willem II al zijn allodia tussen Geistingen en Montenaken op aan Arnold IV en ontving hij ze
weer terug in leen. Alle horigen van de heer van Horn die binnen het graafschap Loon
woonden, werden onderdanen van de graaf, evenals alle inwijkelingen uit Horn die zich in
één van de Loonse steden vestigden. Voorts beloofde Willem II de graaf bij te staan in het
opkopen van allodia, om die vervolgens om te vormen tot Loonse lenen. Het Hornse
leencontract toont meesterlijk aan hoe het leenstelsel niet alleen een desintegrerende kracht
was, zoals traditioneel wordt aangenomen, maar ook een opbouwende factor kon zijn voor de vorming van een territoriale landsheerlijkheid.
Arnold trouwde met Johanna van Chiny.
Kinderen van Arnold en Johanna:
1 Jan van Looz (Loon). Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.4.2.2.1.
2 Elisabeth van Looz (Loon) [1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.4.2.2.2].
3 Adelheid van Looz (Loon) [1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.4.2.2.3].
4 Juliana van Looz (Loon) [1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.4.2.2.4].
5 Lodewijk V van Looz (Loon) [1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.4.2.2.5].
1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.4.2.2.1 Jan van Looz (Loon), zoon van Arnold IV van Rieneck van Looz (Loon) (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.4.2.2) en Johanna van Chiny. Jan is overleden in 1279.
Notitie bij Jan: Uit: https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_van_Loon_(-1279)
an I van Loon (gest. 1279) was de oudste zoon van graaf Arnold IV van Loon. In 1273 volgde hij zijn vader op als twaalfde graaf van Loon.

Jan huwde zijn eerste vrouw Mathilde van Gulik, dochter van graaf Willem IV van Gulik. Daardoor kwam hij ook in het bezit van Heinsberg, en Leeuwenberg. Daarbij kreeg hij ook de titel ’van Gulik’. Na zijn dood in 1279 volgde zijn zoon Arnold hem op als heer van Loon.

Hij trouwde later in 1266 met Isabella van Condé (ca. 1245-) de dochter van Jan II de Montmirail 1e heer van Condé. Uit zijn tweede huwelijk werd geboren:

Jan III van Loon heer van Agimont (1268-1310), deze trouwde in 1285 met Marie van Nesle (1270-1328). Zij was de dochter van Jan van Nesle graaf van Soison (1240-1300) en Marie van Oudenaarde vrouwe van Chimay (1246-1290).
Jan:
(1) trouwde met Mathilde van Gulik.
(2) trouwde met Isabella van Condé.
Kind van Jan en Mathilde:
1 Arnold van Looz (Loon) [1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.4.2.2.1.1].
Kind van Jan en Isabella:
2 Jan III van Looz (Loon) [1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.4.2.2.1.2].
1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.4.6 Imaina van Looz en Rieneck is geboren omstreeks 1167, dochter van Gerard I van Looz (Loon) en Adelheid van Gelre (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.4). Imaina is overleden na 1243, minstens 76 jaar oud. Imaina trouwde met Willem van St Omer.
1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.4.8 Jolande van Looz en Rieneck, dochter van Gerard I van Looz (Loon) en Adelheid van Gelre (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.4). Jolande trouwde met Diederik van Heinsbergen. Diederik is overleden in 1361.
Notitie bij Diederik: Graaf van Loon vanaf 1336.
In 1335 verkreeg hij alle inkomsten uit het land van Stokkem, Maaseik en Bree van zijn neef Lodewijk IV, aan wie hij 8400 pond had geleend.
1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.5 Otto I van Zutfen van Gelre is geboren omstreeks 1150, zoon van Hendrik II (de jongere) van Zutphen van Gelre (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.1) en Agnes van Arnstein. Otto is overleden op 22-10-1207, ongeveer 57 jaar oud. Hij is begraven in In het klooster Camp.
Notitie bij Otto: Sloet 326; mei 1169; Otto graaf van Gelre is getuige in een oorkonde waarbij Philips I, aartsbisschop van Keulen, bepalingen vernieuwt omtrent de rechten van burggraven, voogden en ingezetenen van Keulen. (Toelichting: dat Otto in dat jaar al vermeld wordt als graaf wil niet zeggen dat zijn vader of oudere broer dan al zijn overleden. Er zijn voorbeelden van soortgelijke vermeldingen in andere oorkonden. Kennelijk moet hier gelezen worden fungerend graaf of plaatsvervangend graaf voor dat moment. Maar het komt ook voor dat we dan te maken hebben met een vals document, waarvan hier sprake is. Zie Sloet 361.)
Werd benoemd tot proost en diaken van het Sticht Xanten.
Vermeld in een oorkonde van 10 september 1182 als graaf van Gelre.(Sloet 361)
Vermeld als getuige in 1184, 1185,
1187-1188 Oorlog tussen graaf Otto en Boudewijn, bisschop van Utrecht, over de Veluwe.
Ging in 1188 ter kruisvaart met keizer Frederik I.
Vermeld in een oorkonde van 1190 waarin hij de rechten regelt van de Stad Zutfen. Tevens een opsomming van de personen die hem de eed hebben gezworen. Hierbij Hendrik graaf van Kuyc, Hendrik graaf van Dalen, graaf van Kessel, Johannes van Ahaus, Ludolf van Steenvoorde, Hendrik van Borculo, Gerard graaf van Loon, Gijsbert van Bronkhorst en zijn broer, Willem graaf van Goie en zijn broer, Wolter Speirink, Otto van Buren, Richolt van Uthen, Werner van Herchen, Pelgrim van Kamphelde, van Batenborg Dirk en zijn broer. Verder dienstmannen o.a. Nicolaas van Voorst, Jacobus van Arnhem, Pelgrim van Horst, Ludolf en Gerard van Stralen,Steven van Smithuis,
Otto trouwde met Richardis van Scheyern Wittelsbach. Richardis is geboren omstreeks 1156. Richardis is overleden op 02-09-1191, ongeveer 35 jaar oud. Zij is begraven op 17-09-1191 in Roermond, Munsterkerk.
Kinderen van Otto en Richardis:
1 Lodewicus van Gelre [1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.5.1].
2 Mechteld van Gelre. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.5.2.
3 Otto van Gelre [1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.5.3], geboren omstreeks 1175.
Notitie bij Otto: 1207 (Zutphanie)
Gerhardus, graaf van Gelria en Zutphania, draagt - in overleg met zijn moeder Richardis en zijn broers Otto, proost in Xancten, en Lodewicus op - aan de kerk van St. Walburg in Zutphania een hoeve in Tuchterde met twee horigen, voorts alle novale tienden in Lochem met andere inkomsten, onder meer uit het ploeggeld, het ruimgeld en de belasting op de erven in Zutphania, een en ander voor het zieleheil van zijn vader Otto en op voorwaarde dat de "fratres" daarvoor bepaalde kerkdiensten zullen verrichten en uit de opbrengst van de tienden brood aan de armen zullen uitreiken.
4 Adelheid van Gelre, geboren omstreeks 1178. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.5.4.
5 Gerhardus V (IV) van Gelre, geboren omstreeks 1190. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.5.5.
1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.5.2 Mechteld van Gelre, dochter van Otto I van Zutfen van Gelre (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.5) en Richardis van Scheyern Wittelsbach. Mechteld is overleden na 1247. Mechteld trouwde vóór 1221 met Hendrik II van Nassau, ten hoogste 41 jaar oud. Zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.1.1 voor persoonsgegevens van Hendrik.
Kinderen van Mechteld en Hendrik: zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.1.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.5.4 Adelheid van Gelre is geboren omstreeks 1178, dochter van Otto I van Zutfen van Gelre (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.5) en Richardis van Scheyern Wittelsbach. Adelheid is overleden op 12-02-1218, ongeveer 40 jaar oud. Zij is begraven in Rijnsburg. Adelheid trouwde, ongeveer 19 jaar oud, in 1197 in Staveren met Willem I van Holland, ongeveer 31 jaar oud. Zie 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.3 voor persoonsgegevens van Willem.
Kinderen van Adelheid en Willem:
1 Floris IV van Holland, geboren op 24-06-1210. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.5.4.1.
2 Ada van Holland [1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.5.4.2], geboren in 1202. Ada is overleden in 1258, 55 of 56 jaar oud.
Notitie bij Ada: Abdis van Rijnsburg
3 Otto III van Holland, geboren omstreeks 1215. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.5.4.3.
4 Ricardis van Holland [1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.5.4.4]. Ricardis is overleden op 03-01-1262.
5 Willem van Holland [1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.5.4.5]. Willem is overleden in 1238.
Notitie bij Willem: Overleden tijdens een toernooi.
1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.5.4.1 Floris IV van Holland is geboren op 24-06-1210, zoon van Willem I van Holland (zie 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.3) en Adelheid van Gelre (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.5.4). Floris is overleden op 19-07-1234 in Corbie Frankrijk, 24 jaar oud. Hij is begraven in Abdij Rijnsburg.
Notitie bij Floris: Tot zijn 12e verjaardag stond hij onder voogdij van graaf Boudewijn van Bentheim.
Hij overleefde de Slag bij Ane in 1227, waarbij de bisschop Otto van Utrecht en zeer veel edelen omkwamen in het moeras en werden afgeslacht door de Drentse boeren onder leiding van Rudolf van Coevorden.
Floris trouwde, 14 jaar oud, op 06-12-1224 in Antwerpen met Machteld van Brabant, 18 of 19 jaar oud. Zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.1.1.5 voor persoonsgegevens van Machteld.
Kinderen van Floris en Machteld: zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.1.1.5.
1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.5.4.3 Otto III van Holland is geboren omstreeks 1215, zoon van Willem I van Holland (zie 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.3) en Adelheid van Gelre (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.5.4). Otto is overleden op 27-03-1249, ongeveer 34 jaar oud.
Notitie bij Otto: 2e zoon van graaf Willem I van Holland en Aleid van Gelre.
Bisschop van Utrecht van 1233 tot 1249. Kon in 1245 pas tot bisschop worden geweid wegens verzet van de Utrechtse kapittels.
Was voogd vanaf 1234 over de zoon van zijn broer Floris IV die in dat jaar overleed.
Kind van Otto uit onbekende relatie:
1 Aleydis van Holland, geboren vóór 1249. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.5.4.3.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.5.4.3.1 Aleydis van Holland is geboren vóór 1249, dochter van Otto III van Holland (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.5.4.3).
Notitie bij Aleydis: 1 februari 1270; Graaf floris V, die zijn nicht Aleydis, dochter van Bisschop Otto van Utrecht, ten huwelijk heeft gegeven aan Boudinus de Nortich, belooft haar als bruidsgift 200 ponden Hollands.
Aleydis trouwde met Boudinus van Nortich.
1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.5.5 Gerhardus V (IV) van Gelre is geboren omstreeks 1190, zoon van Otto I van Zutfen van Gelre (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.5) en Richardis van Scheyern Wittelsbach.
Notitie bij Gerhardus: 1207 Gerhardus, graaf van Gelria en Zutphania, draagt in overleg met zijn moeder Richardis en zijn broers, Otto proost in Xanten, en Lodewicus, op aan de kerk van St Walburg in Zutphen een hoeve in Tuchterde met twee horigen, voorts alle novale tienden in Lochem met andere inkomsten, onder meer uit het ploeggeld, het ruimgeld en de belasting op de erven in Zutphen, een en ander voor het zieleheil van zijn vader Otto en op voorwaarde dat de fratres daarvoor bepaalde kerkdiensten zullen verrichten en uit de opbrengst van de tienden brood aan de armen zullen uitreiken.
Vermeld in een oorkonde van 16 maart 1228 waarin hij, (Gerard van Gelre), 40 Carratas wijn geeft aan Arnulfus van Oudenaerde, die daarvoor zijn leenman wordt. De oorkonde is opgemaakt in Roermond. Het omschrift luidt: Gerardus graaf van Gelre en Zutphen.
Mogelijk ook vermeld in het oorkondenboek van Oost Friesland:
Nr 17 Herford, 20 september 1224; Koning Hendrik VII beleent de edele vrouw Sophia, echtgenote van graaf Otto van Ravensberg, met het graafschap in Eemsgouw en met meerdere goederen en rechten zoals graaf Otto van de koning en zijn voorgangers in leen heeft gehad. Getuigen: hertog Walravenus en Hendrik zijn zoon, Gerard van Wassenberg, graaf Gerard van Theiz, graaf Adolf van Altena, graaf Godfried van Arnsberg, Herman, advocaat van Keulen en zijn zoon, rentmeester van Woltburg, Gerlagus van Bodinken, Herman van Alvetere, Herman van Lon, Godschalk van Lon, Reinold van Ressen, Sweder van Dinkethen.
Gerhardus trouwde met Margareta van Lotharingen.
Kind van Gerhardus en Margareta:
1 Otto II van Gelre, geboren in 1214. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.5.5.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.5.5.1 Otto II van Gelre is geboren in 1214, zoon van Gerhardus V (IV) van Gelre (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.5.5) en Margareta van Lotharingen. Otto is overleden in 1271, 56 of 57 jaar oud.
Notitie bij Otto: Volgt in 1229 zijn vader op als graaf van Gelre en graaf van Zutphen. Hij is dan pas 15 jaar oud. hij was gehandicapt en wordt wel de Lamme of de hinkende of Otto met de Paardevoet genoemd.
Vermeld in een oorkonde van 11 juni 1231; Otto, graaf van Gelre en Zutphen geeft Harderwijk dezelfde rechten en vrijheden als de stad Zutphen en daarnaast het recht van een jaar- en weekmarkt.
1242 … Bondam charterboek.
Theodericus, oudste zoon van de graaf van Clivae, geeft aan Otto, graaf van Gelria, tolvrijheid te Orsoy.
Otto trouwde, 25 of 26 jaar oud, in 1240 met Margareta van Kleef, ongeveer 20 jaar oud. Margareta is geboren omstreeks 1220, dochter van Diederik V van Kleef en Mechtild van Dinslaken.
Notitie bij Margareta: 26-12-1249. Keizer Wilhelm kent aan gravin Margaretha van Gelre een lijfrente toe van 1000 Mark uit de tol te Lobith aan de Rijn.
Kind van Otto en Margareta:
1 Reinald I van Gelre, geboren omstreeks 1255. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.5.5.1.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.5.5.1.1 Reinald I van Gelre is geboren omstreeks 1255, zoon van Otto II van Gelre (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.5.5.1) en Margareta van Kleef. Reinald is overleden in 1326, ongeveer 71 jaar oud.
Notitie bij Reinald: Graaf van Gelre en Zutphen in de periode 1271-1326.
1271, 4 maart.
Reijnaldus, graaf van Gelria, staat de burgers van Sutphania opnieuw tolvrijheid in Lobede toe en bevestigt hun oude privileges, die hun ten onrechte door zijn vader Otto ontnomen waren, wat deze ook op zijn sterfbed erkend had.
Datum et actum apud Arnheym anno domini millesimo ducentesimoseptuagesimo primo feria quarta prima post dominicam qua cantatur Reminiscere.
1271, 29 april
Reynaldus, graaf van Gelria, bevestigt de tolvrijheid te Tolbede, door wijlen zijn vader Otto, graaf van Gelria, aan de burgers van Arnhem verleend, alsmede andere vroeger verleende voorrechten.
Datum et actum apud Aernhem anno domini millesimo ducentesimo septuagesimo prima
feria quarta proxima post dominicam quando cantatur Jubilate.
Werd in de slag bij Woeringen op 5 juni 1288 gevangen genomen.
Vermeld in een oorkonde van 23 februari 1281; Rechters, schepenen, raad en burgers van Keulen garanderen aan de onderdanen van graaf Reinald van Gelre vrij verkeer en vrije handel in hun gebied.
16 december 1284 Hansisches Urkundenbuch nr 960; König Eduard I von England nimmt auf Gesuch Herzog Rainald I von Geldern dessen Bürger von Harderwijk (Herderwick) für den Handel in seinem Reich in Schutz gegen Arrestirungen und Beschwerungen um fremder Schulden und Vergehen willen, indem er ihre eigenen dem Recht seines Landes unterwirft.
27 april 1291 OHA 190; Schout, Schepenen, Raad en gemeente van Deventer, approberen het hierin opgenomen, door bemiddeling van Reinald, graaf van Gelre, overeengekomen tarief van het tolgeld, dat de schippers van Herderwich (Harderwijk) te Coten zijn verschuldigd.
1299;Reinold, Graaf van Gelre, geeft aan de Abdis en het Convent ter Honnepe het door Godfried en Johan voormeld als leenroerig aan hem opgedragen erf Bernecoote overals vrij eigen (proprietatem libere conferimus). Gegeven te Lobede.
Reinald trouwde, ongeveer 19 jaar oud, op 11-03-1274 met Irmgard van Limburg. Zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.3.2.1 voor persoonsgegevens van Irmgard.
1.2.1.2.2.1.1.1.3.3 Gerard I van Mullenark van Gelre is geboren omstreeks 1122, zoon van Gerard II de Lange van Gelre (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3) en Ermgard (Ermengardis) van Zutphen. Gerard trouwde met NN van Mullenark.
Kinderen van Gerard en NN:
1 Sophie van Mullenark. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.1.
2 Jutta van Mullenark [1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2].
1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.1 Sophie van Mullenark, dochter van Gerard I van Mullenark van Gelre (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3) en NN van Mullenark. Sophie trouwde met Herman V van Saffenberg. Herman is overleden in 1172.
Notitie bij Herman: Vermeld tussen 1140 en 1172.
Kinderen van Sophie en Herman:
1 Agatha van Saffenberg. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.1.1.
2 NN van Saffenberg. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.1.2.
1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.1.1 Agatha van Saffenberg, dochter van Herman V van Saffenberg en Sophie van Mullenark (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.1). Agatha trouwde in 1155 met Eberhard II van Sayn.
1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.1.2 NN van Saffenberg, dochter van Herman V van Saffenberg en Sophie van Mullenark (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.1).
Notitie bij NN: Erfgename van Müllenark.
NN trouwde in 1140 met Koenraad van Diest.
1.2.1.2.2.1.1.1.3.4 Adelheid van Gelre is geboren omstreeks 1125, dochter van [misschien] Gerard II de Lange van Gelre (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3) en [misschien] Ermgard (Ermengardis) van Zutphen.
Notitie bij Adelheid: Vermeld in: http://www.manfred-hiebl.de/genealogie-mittelalter/geldern_herzoege_von/gerhard_2_der_lange_graf_vor_1141/gerhard_2_der_lange_graf_von_geldern_+_vor_1141.html
Adelheid trouwde met Ekbert I van Tecklenburg. Ekbert is geboren omstreeks 1115. Ekbert is overleden omstreeks 1150, ongeveer 35 jaar oud. Ekbert trouwde later met Adelheid van Limburg, zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.2.
1.2.1.2.2.1.1.1.3.5 Salomé van Gelre is geboren omstreeks 1130, dochter van Gerard II de Lange van Gelre (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3) en Ermgard (Ermengardis) van Zutphen.
Notitie bij Salomé: Alleen op basis van de vermelde voornamen van haar kinderen wordt vermoed dat zij afstamt van een graaf van Gelre.
Salomé trouwde met Hendrik I van Oldenburg - Wildeshausen. Hendrik is geboren omstreeks 1129, zoon van Egilmar van Oldenburg en Eilika van Rietberg. Hendrik is overleden omstreeks 1167, ongeveer 38 jaar oud.
Kinderen van Salomé en Hendrik:
1 Hendrik II van Oldenburg - Wildeshausen [1.2.1.2.2.1.1.1.3.5.1], geboren omstreeks 1147.
Notitie bij Hendrik: Vanaf 1167 graaf van Oldenburg
2 Gerhard van Oldenburg [1.2.1.2.2.1.1.1.3.5.2], geboren omstreeks 1148.
Notitie bij Gerhard: Bisschop van Osnabrück (1192 - 1216) en aartsbisschop van Bremen (1216-1219)
Gerhard bleef kinderloos.
3 Otto van Oldenburg [1.2.1.2.2.1.1.1.3.5.3], geboren omstreeks 1150.
Notitie bij Otto: Vanaf 1203 bisschop van Münster
Otto bleef kinderloos.
1.2.1.2.2.1.1.4 Heinrich graaf von Krieckenbeck is geboren omstreeks 1050, zoon van Gerard Flamens van Wassenberg (zie 1.2.1.2.2.1.1) en Alvaradis van den Moezelgouw. Heinrich is overleden in 1118, ongeveer 68 jaar oud.
Notitie bij Heinrich: Graaf van Wassenberg (1058-1075) en Kessel (1114-1118).
Heinrich trouwde met NN van Kessel. NN is geboren omstreeks 1050, dochter van NN van Kessel.
1.2.1.2.2.2 Adila (Doda) van Hamaland is geboren omstreeks 995, dochter van Diederik I graaf van Hamaland van de Betuwe (zie 1.2.1.2.2) en NN van Teisterband.
Notitie bij Adila: Komt ook voor als Gerberga van Hamaland
Adila trouwde met Godfried II van Neder Lotharingen van Verdun. Godfried is een zoon van Gozelo I van Verdun. Godfried is overleden in 1069. Godfried trouwde later met Beatrix.
Notitie bij Godfried: Hertog van Neder Lotharingen. Ook vermeld als Godfried met de Baard.
Graaf van de Veluwe, Betuwe,Teisterbant, Hamaland, Drenthe, Duffelgouw en de Hettergouw.
Tijdens een bijeenkomst op 22 mei 1046 in de palts te Aken schenkt koning Hendrik III aan bisschop Bernold van Utrecht een graafschap in Drenthe. Dit is een deel van het toenmalige Drenthe, zonder de Stellingwerven. Gozelo I, de vader van Godfried, was in 1046 overleden. Gozelo I had in 1044 de grafelijke rechten in Fivelgo geclaimd en verkregen, welke rechten koning/keizer Hendrik III aan de bisschop van Münster/Bremen had toegedacht. Doordat Godfried II zich tegen de keizer keerde werden hem zijn rechten ontnomen en kwam Drenthe in 1047 definitief in bezit van de bisschop van Utrecht evenals de overige graafschappen uit zijn bezit, die deel uitmaakten van het Sticht en Oversticht, deels vastgelegd in de oorkonde van 26 augustus 1046 te Spiers.
De bisschop verkrijgt het rechtsgebied met munt en tol te Deventer evenals een graafschap in Hamaland, waarvan de grenzen nader worden omschreven.
Dit gebied blijkt praktisch identiek te zijn aan het later vermelde graafschap Zutphen.
De wereldlijke rechten worden door de bisschop niet zelf uitgevoerd, maar, evenals dat het geval is bij koningen en keizers, als ambtsleen waargenomen door graven. De oude grafelijke families die voorheen deze rechten bezaten, zullen niet zonder slag of stoot afstand hebben gedaan van deze rechten, wanneer men zich kan beroepen op erfrecht.
Kinderen van Adila en Godfried:
1 Ida van Lotharingen [1.2.1.2.2.2.1], geboren in 1032. Ida is overleden in 1113, 80 of 81 jaar oud.
2 Godfried III van Lotharingen, geboren in 1045. Volgt 1.2.1.2.2.2.2.
1.2.1.2.2.2.2 Godfried III van Lotharingen is geboren in 1045, zoon van Godfried II van Neder Lotharingen van Verdun en Adila (Doda) van Hamaland (zie 1.2.1.2.2.2). Godfried is overleden in 1076, 30 of 31 jaar oud (oorzaak: vermoord).
Notitie bij Godfried: Genaamd Godfried met de bult.
Kind van Godfried uit onbekende relatie:
1 Koenraad van Lotharingen [1.2.1.2.2.2.2.1], geboren in 1074.
1.2.1.2.3 Emma van de Betuwe is geboren omstreeks 980, dochter van Immed van de Betuwe en Adela van Hamaland (zie 1.2.1.2). Emma is overleden op 03-12-1038, ongeveer 58 jaar oud. Emma trouwde met Liudger von Sachsen Billung. Liudger is een zoon van Herman 1 Hertog van Saksen Billung en Oda. Liudger is overleden op 26-02-1011.
Notitie bij Liudger: Graaf van Lesum. Komt in 1001 voor als graaf in Westfalen en graaf in Engern.
Kinderen van Emma en Liudger:
1 Bernhard II von Sachsen [1.2.1.2.3.1]. Bernhard is overleden in 1059.
Notitie bij Bernhard: Hertog van Saksen
2 Immed van Sachsen Billung [1.2.1.2.3.2].
3 Hermann van Sachsen, geboren omstreeks 995. Volgt 1.2.1.2.3.3.
1.2.1.2.3.3 Hermann van Sachsen is geboren omstreeks 995, zoon van Liudger von Sachsen Billung en Emma van de Betuwe (zie 1.2.1.2.3). Hermann is overleden in 1024, ongeveer 29 jaar oud.
Notitie bij Hermann: Graaf in Westfalen en graaf van Isala.
Vermeld in 1017 als opvolger van Wichman III van Vreden.
In 1024 wordt een Herman van Westfalen vermeld als scheidsrechter in een erfeniskwestie tussen bisschop Meinwerc van Paderborn en Thietmar.
Hermann trouwde met Emma van Emmerich.
Kind van Hermann en Emma:
1 Ermgard Hermansdr. van Sachsen, geboren omstreeks 1010. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.
1.2.1.2.3.3.1 Ermgard Hermansdr. van Sachsen is geboren omstreeks 1010, dochter van Hermann van Sachsen (zie 1.2.1.2.3.3) en Emma van Emmerich.
Notitie bij Ermgard: Ook vermeld als Ermgard Hermansdr. van Westfalen.
Ermgard trouwde met Unruoch van Malsen.
Notitie bij Unruoch: Graaf in de Kempengouw.
Kind van Ermgard en Unruoch:
1 Herman van Malsen, geboren omstreeks 1030. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.
1.2.1.2.3.3.1.1 Herman van Malsen is geboren omstreeks 1030, zoon van Unruoch van Malsen en Ermgard Hermansdr. van Sachsen (zie 1.2.1.2.3.3.1). Herman is overleden omstreeks 1080, ongeveer 50 jaar oud.
Notitie bij Herman: Zie ook: http://www.topluuk.nl/getperson.php?personID=I3767&tree=GM01
Herman van Malsen werd vóór 1096 door keizer Hendrik IV (1056-1105) beleend met het land van Cuijk. Uit dat jaar dateert een oorkonde waarin de toenaam van Cuyck voor het eerst voorkomt: een Henricus de Cuk is getuige in een oorkonde van Ida van Lotharingen en haar zoon Godfried van Bouillon.
Het betreft hier Hendrik I van Cuyck, overleden in 1108, gehuwd met Alveradis, gravin van Hochstaden.
Zijn broers waren Andreas van Cuyck, bisschop van Utrecht (1128-1139), en Godfried van Cuyck, elect-aartsbisschop van Keulen (1131).
Met deze generatie begint de echte geschiedenis van de familie van Cuyck. Ze stonden op hetzelfde niveau als de hertogen van Brabant en de graven van Holland en Gelre. Door huwelijk verbonden ze zich met leden uit de prefeodale adel, onder meer de families van Nassau, Berthout, van Rode, van Borssele en de Cocq van Opijnen. De van Cuycks waren een geslacht van dynasten. De heren voerden een ruiterzegel en verschillende Cuycks hebben belangrijke kerkelijke ambten bekleed. Mede door het feit dat hun bezittingen geen aaneengesloten geheel vormden, zijn ze er niet in geslaagd een landsheerlijk gebied te vormen.Op politiek-diplomatiek vlak hebben zij een uiterst belangrijke internationale rol gespeeld, maar de feodalisering van hun allodia heeft hun macht geleidelijk doen afbrokkelen.
Volgens Coldeweij waren Jan VI van Cuyck (ca. 1360 - 1394) en zijn zuster Johanna (ca. 1365 na 1426) de laatste telgen uit deze familie die eeuwenlang het gezag over Cuijk en Grave voerde. Op één of twee bastaarden van Jan VI na, overleden ze kinderloos. Hiermee was de illustere familie van Cuyck uitgestorven. Toch vinden we aan het begin van de 15 de eeuw een familie van Cuyck terug in Culemborg, vlak bij Geldermalsen.
Het betreft een oorkonde van Ida van Lotharingen, gravin van Boulogne, en haar zoon Godfried (van Bouillon), waarin ze een schenking doen aan de abdij van Affligem, uitgegeven door L.A.J.W. BARON SLOET, Oorkondenboek der graafschappen Gelre en Zutphen (Arnhem, 1872-1876) nr. 196.
We maken een onderscheid tussen de plaats Cuijk en de toe- of familienaam van Cuyck: de van Cuycks waren heer van Cuijk.
J.A.COLDEWEIJ,De Heren van Kuyc,7-12, 20-28
http://www.academia.edu/7371319/De_ene_Cuyck_is_de_andere_niet_De_familie_van_Cuyck_in_Culemborg_en_hun_verwantschap_tot_de_heren_van_Cuijk_Horst_van_Cuyck_en_Veronique_Lambert.
Gehuwd circa 1070 met Dochter van Albert II van Namen (Ouders : Albert II, graaf van Namen ca 1000-/1064 & ? ?) Geboren ca. 1040 - 1045.
Hij was aanwezig bij een verkoop in 1096 door Ida van Lotharingen, weduwe van graaf Eustachius II van Boulogne, en haar zoon Godfried van Bouillon.
Hendrik en Alveradis noemen bovendien hun "oudste" zoon Godfried.
Deze voornaam Godfried is een naam die niet te verklaren valt uit vernoeming naar moeders kant.
Ook de mogelijkheid dat Godfried van Kuijc / Arnsberg zou zijn vernoemd naar een gelijknamige jongere oom heer Godfried van Kuijc, proost van St. Severijn te Keulen, proost van Xanten, en elect-aarts-bisschop van Keulen (1131) zou niet waarschijnlijk zijn.
Eerdere onderzoekers hebben zich bezig gehouden met een verklaring van de naam Albert in jongere generaties.
Men zocht een huwelijk tussen Herman van Kuijc en een meisje uit de geslachten Van Namen, Durbuy, Laroche of Chiny, in welke families de naam Albert populair was.
Een juiste en betrouwbare aanhechting van diens huwelijkspartner ontbreekt echter nog steeds.
Wat met zekerheid bekend is (Coldeweij, blz. 49 - 50) is dat er in 1193 vier Luikse bisschopskandidaten waren die de steun genoten van graaf Boudewijn van Henegouwen en Namen:a. Albert van Rethel, b.Albert van Kuijc, c. Otto van Valkenburg, d. Hugo van Pierpont.
Alle vier waren bloedverwanten van graaf Boudewijn, maar Albert van Rethel was nauwer verwant aangezien hij de neef was van de graaf.
Als we de doopceel lichten van alle betrokken verwanten dan blijkt een afstamming uit de graven van Namen als een rode draad te voorschijn te komen. a. Albert van Rethel was een zoon van Gouthier van Retel (+ 1148) en van Beatrice van Namen (+1160),dochter van graaf Godfried van Namen en diens tweede echtgenote Ermesinde van Luxemburg.
d. Hugo van Pierpont was een zoon van Albert van Rethel’s zuster Clementia, die gehuwd was met Hugo van Pierrepont (+ ca. 1188).
e. Graaf Boudewijn van Henegouwen en Namen was de zoon van het rond 1125 - 1130 gehuwde echtpaar Boudewijn IV van Henegouwen (+1171) en Adelheid van Namen (+1168), de jongste dochter van Graaf Godfried van Namen.
Graaf Boudewijn van Henegouwen en Namen, en Albert van Rethel waren dus volle neven, kleinzonen van Godfried van Namen en Ermesinde van Luxemburg.
En Hugo van Pierpont was een 1 generatie verder verwijderde verwant.
Ook tussen de Van Kuijcs en Van Namens valt een link te constateren die Coldeweij elders (blz. 154 - 157) in zijn boek noemt.
Coldeweij veronderstelt dat de Namense allodia [ = vrij erfgoed in tegenstelling tot leengoed] die op de grens van de stad Namen en in Champion (bij Namen) lagen, terug te voeren zijn op de medegave van de gade van Herman van Kuijc.
Coldeweij ging echter uit van een Herman van Kuijc die omstreeks 1130 huwde met een Van Namen. Het was diens zoon Albert van Kuijc die van 1195 tot 1200 bisschop van Luik was.
Aangezien de Luikse bisschop Albert van Kuijc een generatiegenoot van graaf Boudewijn van Henegouwen en Namen was, moet de onderlinge verwantschap iets verder gezocht worden als die tussen de graaf en diens volle neef Albert van Rethel.
Het is onwaarschijnlijk dat de moeder van Albert van Kuijc een tante van graaf Boudewijn zou zijn geweest, want anders zou Albert ook als "consobrinus" [neef] zijn betiteld.
Aangezien de Van Kuijcs later Namense allodia bezitten moeten we de verwantschap met graaf Boudewijn toch zoeken in een verwantschap uit de graven van Namen zelf. Een verwantschap proberen te construeren via de graven van Laroche, Chiny of Durbuy kan derhalve achterwege blijven. Een medegave bij een dergelijk huwelijk zou voor de Van Kuijcs een elders gelegen allodiaal bezit hebben opgeleverd.
De moeder van Albert van Kuijc kan gezien het voorgaande ook geen Van Namen zijn geweest. Zijn grootmoeder Alverade [van Hochstaden] heeft gezien de publicatie van Henk Verdonk over haar [brochure 12, Alverade van Kuijc (1108-1131) en haar verwantschap, Lelystad 1999] een duidelijk "Duitse" afstamming. Derhalve kan niet anders geconcludeerd worden dat de Namense verwantschap nog 1 generatie hoger gezocht moet worden.
De echtgenote van Herman van Malsen moet een dochter uit het grafelijk huis Van Namen zijn geweest.
In Gens Nostra 1991 (nrs. 11 en 12, het tweede deel van het Karel de Grote nummer, blz. 469-696) vernemen we dat graaf Albert II Van Namen op 10 augustus 1035 samen met zijn vrouw Regelindis van Lotharingen, en diens zoon Albert III (diens 1e en nog jeugdige vermelding) wordt vermeld.
Op basis van Klaversma mogen we derhalve veronderstellen dat zoon Albert III in 1035 net de leeftijd van 7 jaar moet hebben bereikt. Hij zal dan minimaal in 1028 zijn geboren. Albert III overleed op 22 juni 1102. Zijn huwelijk met Ida van Saksen wordt op 1066/67 gesteld. Gezien zijn 1e vermelding in 1035 werd door de Werkgroep Middeleeuwse Vorsten Kwartieren voorzichtigheidshalve dit huwelijk als een waarschijnlijk 2e huwelijk betiteld.
Andere aanwijzingen - behalve zijn "gevorderde leeftijd" - voor een huwelijk ontbreken echter.
Uit het huwelijk van Herman van Malsen stammen diverse kinderen: opvolger Hendrik, een dochter [Heilwig] die in of kort voor 1096 huwde met Arnold van Rode, Andreas van Kuijc, de bisschop van Utrecht van 1128 tot 1139 en Godfried van Kuijc, overleden na 1134.
Deze voornaam en die van tijdgenoot graaf Godfried van Namen zijn ontleend aan de afstamming van de graven van Namen uit het huis van Ardennen, hertogen van Neder-Lotharingen.
Ook Godfried van Bouillon stamde via zijn moeder uit dit geslacht. Via deze Lotharingse afstamming is de aanwezigheid van Hendrik van Kuijc en (zijn zwager) Arnold van Rode bij de verkoop van 1096 op een logische wijze verklaard.
Hendrik van Malsen was dus gehuwd met een dochter van een graaf Van Namen. Een zoon met naam Albert ontbreekt echter tussen zijn kinderen. Deze kan echter als kind zijn overleden of een geestelijke loopbaan hebben gekozen waarbij zijn afkomst onbekend is gebleven.
Het huwelijk van Herman van Malsen plaatste Coldeweij op omstreeks 1070. Mijns inziens kan dit wel iets opgeschoven worden naar 1065/1070 omdat de periode tussen 1070 en 1075 wel iets te krap lijkt voor een Hendrik, een hypothetische zoon Albert, een zoon Andreas en wellicht een dochter die al in 1096 gehuwd was.
Herman’s vrouw zal rond 1065/1070 minstens een leeftijd van 20 hebben gehad.
Aangezien er geen aanwijzingen zijn voor een eerder huwelijk van graaf Albert III van Namen, moet deze Namense echtgenote een dochter zijn geweest van graaf Albert II Van Namen en diens echtgenote Regelindus van Lotharingen. Haar naam is niet bekend, maar wellicht heeft ze Ermengard geheten naar de moeder van graaf Albert II.
Kinderen:
1. Hendrik I van Kuijc
2. Heilwig van Kuijc,
Getrouwd in of kort voor 1096 met Arnold van Rode.
3. Andreas van Kuijc, geboren voor 1076.
Begon zijn geestelijke loopbaan in Luik ! Hij was vermoedelijk identiek aan een in 1095 genoemde aartsdiaken. In 1096 was hij (waarschijnlijk) aartsdiaken van de Kempen. Dat was een functie waarbij men minstens 20 jaar oud moest zijn. Andreas moet derhalve uiterlijk in 1075 zijn geboren.
Bisschop van Utrecht van 1128 tot 1139.
4. Godfried van Kuijc, van ± 1070, overleden na 1134.), en hun kinderen:
Hendrik I van Cuyck (van Malsen) ca 1070-/1108
Vermeld van 1057 tot ca. 1080.
Vermoedelijk door keizer Hendrik IV (1056 - 1105) beleend met het land van Kuijc voor 1096.
gebeurtenis: Vicegraaf van Utrecht.
Herman trouwde met Ermengardis van Namen. Ermengardis is geboren omstreeks 1045.
Kinderen van Herman en Ermengardis:
1 Hendrik I van Malsen van Cuijk, geboren omstreeks 1070. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.
2 Andreas van Cuijck [1.2.1.2.3.3.1.1.2], geboren omstreeks 1070. Andreas is overleden op 23-06-1139 in Utrecht, ongeveer 69 jaar oud.
Notitie bij Andreas: Bisschop van Utrecht.
Zie: http://www.topluuk.nl/getperson.php?personID=I4738&tree=GM01
Andries van Cuijk (ca. 1070 - 23 juni 1139) was bisschop van Utrecht van 1128 tot 1139.
Andries stamde uit een bekend Stichts geslacht. Hij was de tweede zoon van Herman van Malsen en Irmgard van Namen.
Hij was de eerste bisschop van Utrecht sinds het Concordaat van Worms in (1122), waarmee de investituurstrijd tussen de keizer en de paus over de Bisschopsbenoemingen werd beslecht in het voordeel van de paus. Hij behoorde dan ook tot de pauselijke partij.
In 1133 raakte Andries in oorlog met graaf Dirk VI van Holland, die gesteund werd door de stad Utrecht en verschillende dienstmannen van de bisschop. Hij kreeg van koning Koenraad III de graafschappen Westergo en Oostergo terug, die keizer Hendrik V onder bisschop Burchard aan het Sticht ontnomen had.
Uit wikipedia:
Floris de Zwarte van Holland kwam in conflict met de familie van Cuijk toen zijn huwelijksaanzoek aan een van de dochters van de familie werd afgewezen. Floris viel bisschop Andries van Cuijk aan en bezette de stad Utrecht. Herman en Godfried van Cuijk trokken met een leger naar Utrecht. Zij verrasten Floris toen die buiten de stad aan het jagen was en doodden hem.
3 Godfried van Cuijk [1.2.1.2.3.3.1.1.3], geboren omstreeks 1075. Godfried is overleden op 17-03-1135 in Steinfeld, ongeveer 60 jaar oud.
Notitie bij Godfried: Elect-aartsbisschop van Keulen 1131; proost van Xanten 1128-1134;
Als uitvloeisel van de moord op Floris de Zwarte in 1134 moet Godfried zich terugtrekken in het klooster te Steinfeld in de Eifel waar hij kort daarna ook sterft.
4 Heilwig van Malsen [1.2.1.2.3.3.1.1.4], geboren omstreeks 1076. Heilwig is overleden in 1128, ongeveer 52 jaar oud.
5 Ermengarde van Cuijk, geboren omstreeks 1070. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.5.
1.2.1.2.3.3.1.1.1 Hendrik I van Malsen van Cuijk is geboren omstreeks 1070, zoon van Herman van Malsen (zie 1.2.1.2.3.3.1.1) en Ermengardis van Namen. Hendrik is overleden vóór 09-08-1108, ten hoogste 38 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Ook vermeld als Hendrik I van Malsen, burggraaf van Utrecht, vanaf 1096: Heer van Cuijk en Grave;
Was in 1096 getuige van Ida, gravin van Boulogne.
In 1101 getuige van Burchard, bisschop van Utrecht.
Hendrik trouwde met Alveradis van Hochstaden. Alveradis is een dochter van Gerard I van Hochstaden en Aleidis van Wickrath.
Kinderen van Hendrik en Alveradis:
1 Aleidis van Cuijk. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.1.
2 Ada van Cuijk [1.2.1.2.3.3.1.1.1.2].
3 Herman II van Malsen van Cuijk, geboren omstreeks 1100. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.
4 Godfried I van Cuijk, geboren omstreeks 1102. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.1 Aleidis van Cuijk, dochter van Hendrik I van Malsen van Cuijk (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1) en Alveradis van Hochstaden. Aleidis trouwde met Arnold II van Rode (Rousch). Arnold is een zoon van Arnold I van Rode (Rousch) en Heilwich van Walbeck.
Kind van Aleidis en Arnold:
1 Heilwich van Rode (Rousch), geboren omstreeks 1122. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.1.1.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.1.1 Heilwich van Rode (Rousch) is geboren omstreeks 1122, dochter van Arnold II van Rode (Rousch) en Aleidis van Cuijk (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.1). Heilwich:
(1) trouwde met Koenraad II van Merheim (Merum). Koenraad is geboren omstreeks 1110, zoon van Herman van Merheim. Koenraad is overleden op 23-09-1142, ongeveer 32 jaar oud. Koenraad trouwde voorheen met Luitgardis van Rode.
(2) trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1142 met Gijsbert I van Bronckhorst en Rekem.
Kind van Heilwich en Koenraad:
1 Alverade van Merheim (Merum), geboren omstreeks 1130. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.1.1.1.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.1.1.1 Alverade van Merheim (Merum) is geboren omstreeks 1130, dochter van Koenraad II van Merheim (Merum) en Heilwich van Rode (Rousch) (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.1.1). Alverade trouwde met Hendrik III van Kessel. Hendrik is geboren omstreeks 1120, zoon van Willem van Kessel. Hendrik is overleden vóór 1189, ten hoogste 69 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: De vermelde vader past niet in de tijdbalk.
Kinderen van Alverade en Hendrik:
1 Aleydis van Kessel [1.2.1.2.3.3.1.1.1.1.1.1.1].
2 Hendrik IV van Kessel, geboren omstreeks 1145. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.1.1.1.2.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.1.1.1.2 Hendrik IV van Kessel is geboren omstreeks 1145, zoon van Hendrik III van Kessel en Alverade van Merheim (Merum) (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.1.1.1). Hendrik is overleden in 1219, ongeveer 74 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Graaf van Kessel van 1193 tot 1219.
Hendrik trouwde, ongeveer 15 jaar oud, omstreeks 1160 met Alveradis van Malsen van Cuijck, ongeveer 10 jaar oud. Zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4 voor persoonsgegevens van Alveradis.
Kind van Hendrik en Alveradis:
1 Willem van Kessel. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.1.1.1.2.1.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.1.1.1.2.1 Willem van Kessel, zoon van Hendrik IV van Kessel (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.1.1.1.2) en Alveradis van Malsen van Cuijck (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4). Willem trouwde met NN van Limburg. Zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.10 voor persoonsgegevens van NN.
Kinderen van Willem en NN: zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.10.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.3 Herman II van Malsen van Cuijk is geboren omstreeks 1100, zoon van Hendrik I van Malsen van Cuijk (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1) en Alveradis van Hochstaden. Herman is overleden omstreeks 1168, ongeveer 68 jaar oud.
Notitie bij Herman: Heer van Cuijk en Grave;
Stadsgraaf van Utrecht (zie ’De heren van Kuijc 1096-1400, door dr J.A. Coldeweij, blz. 30: ’Een huwelijk van Herman is in geen enkele bron terug te vinden. Om de identiteit van zijn vrouw vast te stellen, moet men, bij gebrek aan bronnen, andere wegen bewandelen. In verband met het feit dat Herman van Kuijc aan een jongere (tweede?) zoon de naam Albert gaf, heeft Hardenberg gedacht aan een huwelijk met een dochter van Albert van Chiny. Tot dusver ondernomen onderzoek laat zien dat er bloedverwantschap bestaat met leden van het geslacht van de graven van Henegouwen, die met het huis Namen verwant waren. Daar komt nog bij dat de naam Albert zowel bij de graven van Namen als bij met hen verwante geslachten zoals Laroche, Durbuy en Chiny, manifest zijn’).

Uit wikipedia:
Floris de Zwarte van Holland kwam in conflict met de familie van Cuijk toen zijn huwelijksaanzoek aan een van de dochters van de familie werd afgewezen. Floris viel bisschop Andries van Cuijk aan en bezette de stad Utrecht. Herman en Godfried van Cuijk trokken met een leger naar Utrecht. Zij verrasten Floris toen die buiten de stad aan het jagen was en doodden hem.
Herman trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1130 met [misschien] NN van Namen.
Notitie bij het huwelijk van Herman en NN: Zie “De heren van Kuijc 1096-1400, door dr J.A. Coldeweij, blz. 30: “Een huwelijk van Herman is in geen enkele bron terug te vinden. Om de identiteit van zijn vrouw vast te stellen, moet men, bij gebrek aan bronnen, andere wegen bewandelen. In verband met het feit dat Herman van Kuijc aan een jongere (tweede?) zoon de naam Albert gaf, heeft Hardenberg gedacht aan een huwelijk met een dochter van Albert van Chiny. Tot dusver ondernomen onderzoek laat zien dat er bloedverwantschap bestaat met leden van het geslacht van de graven van Henegouwen, die met het huis Namen verwant waren. Daar komt nog bij dat de naam Albert zowel bij de graven van Namen als bij met hen verwante geslachten zoals Laroche, Durbuy en Chiny, manifest zijn.”
Kinderen van Herman en NN:
1 Hendrik III van Kuijc, geboren omstreeks 1135. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.1.
2 Albert van Cuijk. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.2.
3 Adelheid van Cuijk [1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3]. Adelheid is overleden na 1200.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.1 Hendrik III van Kuijc is geboren omstreeks 1135, zoon van Herman II van Malsen van Cuijk (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.3) en NN van Namen. Hendrik is overleden in 1204, ongeveer 69 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: http://www.topluuk.nl/getperson.php?personID=I5081&tree=GM01
Heer van Cuyk; door huwelijk heer van Herpen, vermeld tussen 1157 en 1204; stadsgraaf van Utrecht; voogd van de St. Jan in Utrecht.
NL 1949 kol 287:
Heinricus comes de Cuich ( 1166, OB. Sticht I, no. 453. 22 Februari 1166) of wel Comes Traiectensis Hanricus de Cuik wordt in de jaren 1166-1204 herhaaldelijk vermeld: in 1172 (OB. Sticht I, no. 473, anno 1172, 18 juni-24 september) en 1177 .a. ook als Comes Traiectensis; in 1198 naam Henric van Kuik, graaf van Utrecht, deel aan de koningskeuze van de Welfen-Koning Otto IV en in 1200 verscheen hij met zijn zoon Albert aan het hof van de hertog van Braband te Leuven; eindelijk in 1204 (OB. Sticht II no. 567, anno 1204) vindt men hem voor het laatst als Henricus de Kuc in de oorkonden vermeld en niet zo heel lang daarna zal hij gestorven zijn.
Hendrik trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1160 met Sophia van Rhenen, ongeveer 20 jaar oud. Sophia is geboren omstreeks 1140, dochter van Dirk van Rhenen en NN van Bierbeek. Sophia is overleden in 1191, ongeveer 51 jaar oud.
Notitie bij Sophia: Erfdochter van Herpen.
Vermeld in oorkonden tusse 1178 en 1203.
Kinderen van Hendrik en Sophia:
1 Liutgarde van Perk van Kuijc, geboren omstreeks 1162. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.1.1.
2 Albert van Kuijc, geboren omstreeks 1163. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.1.2.
3 Alveradis van Kuijc, geboren omstreeks 1165. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.1.3.
4 Aleida van Kuijc [1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.1.4], geboren omstreeks 1165.
5 Andreas van Kuijc [1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.1.5], geboren omstreeks 1167.
6 Frederik van Kuijc [1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.1.6], geboren omstreeks 1170.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.1.1 Liutgarde van Perk van Kuijc is geboren omstreeks 1162, dochter van Hendrik III van Kuijc (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.1) en Sophia van Rhenen. Liutgarde is overleden omstreeks 1222, ongeveer 60 jaar oud.
Notitie bij Liutgarde: Lutgard van Perk, overl. tussen 1219 en 1231, vermoedelijk ca. 1222, tr. ca. 1180 (in ieder geval voor 1192) Godfried II van Breda en Schoten, overl. tussen Pasen 1216 en Pasen 1217, zn. van Hendrik II van Breda en Schoten, en van Beatrijs van Laroche. In 1219 schonk Lutgard 12 Vlaamse ponden aan de kerk van St. Michiels in Antwerpen,
waar zij begraven wilde worden en waar haar graf in 1843 nog aanwezig was. De schenking was bestemd voor de zielerust van Godfried, haar overleden echtgenoot, voor haar eigen zielerust en die van haar vader en moeder, alsmede voor de zielerust van wijlen Godfried van Renen, bisschop van Utrecht, en diens broer Gerlach. Van deze laatste had zij Perk, bij Vilvoorde onder Brussel, geërfd.
Liutgarde trouwde, ongeveer 18 jaar oud, omstreeks 1180 met Godfried van Breda.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.1.2 Albert van Kuijc is geboren omstreeks 1163, zoon van Hendrik III van Kuijc (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.1) en Sophia van Rhenen. Albert is overleden in 1233, ongeveer 70 jaar oud. Albert trouwde, ongeveer 32 jaar oud, omstreeks 1195 met Heilwig van Merum, ongeveer 25 jaar oud. Heilwig is geboren omstreeks 1170, dochter van Rutger van Merheim en Aleydis van Horne. Heilwig is overleden omstreeks 1235, ongeveer 65 jaar oud.
Kind van Albert en Heilwig:
1 Rutger van Kuijc. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.1.2.1.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.1.2.1 Rutger van Kuijc, zoon van Albert van Kuijc (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.1.2) en Heilwig van Merum. Rutger is overleden na 1267.
Notitie bij Rutger: Heer van Herpen
Rutger trouwde met Maria van Diest.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.1.3 Alveradis van Kuijc is geboren omstreeks 1165, dochter van Hendrik III van Kuijc (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.1) en Sophia van Rhenen. Alveradis is overleden na 1226, minstens 61 jaar oud. Alveradis trouwde met Dirk van Voorne. Dirk is overleden vóór 1229.
Kind van Alveradis en Dirk:
1 Hendrik van Voorne. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.1.3.1.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.1.3.1 Hendrik van Voorne, zoon van Dirk van Voorne en Alveradis van Kuijc (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.1.3). Hendrik is overleden in 1261. Hendrik trouwde in 1231 met Catharina van Cysoing.
Kind van Hendrik en Catharina:
1 Hildegonde van Voorne. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.1.3.1.1.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.1.3.1.1 Hildegonde van Voorne, dochter van Hendrik van Voorne (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.1.3.1) en Catharina van Cysoing. Hildegonde is overleden op 05-04-1302. Hildegonde trouwde met Willem van Brederode. Willem is een zoon van Dirk Drossaard van Brederode en Alverade van Heusden. Willem is overleden op 03-06-1285.
Kind van Hildegonde en Willem:
1 Dirk van Brederode. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.1.3.1.1.1.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.1.3.1.1.1 Dirk van Brederode, zoon van Willem van Brederode en Hildegonde van Voorne (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.1.3.1.1). Dirk is overleden op 16-12-1318 in Reims. Hij is begraven in Dominicanenkerk te Reims.
Notitie bij Dirk: Overleden op de terugweg van een kruistocht naar Palestina.
Bijgenaamd Dirk de Goede. Baljuw van Kennemerland
Dirk trouwde met Maria van der Leck. Maria is geboren omstreeks 1272, dochter van Hendrik II van der Leck en Jutte van Borssele. Maria is overleden op 01-04-1307, ongeveer 35 jaar oud.
Kind van Dirk en Maria:
1 Catharina van Brederode. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.1.3.1.1.1.1.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.1.3.1.1.1.1 Catharina van Brederode, dochter van Dirk van Brederode (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.1.3.1.1.1) en Maria van der Leck. Catharina is overleden op 28-06-1372. Zij is begraven in Monster. Catharina trouwde met Jan I van Polanen. Jan is overleden op 26-09-1342. Hij is begraven in Monster.
Notitie bij Jan: Wordt op 6 december 1305 genoemd als zoon van Philips van Duivenvoorde en 30 maart 1306 als neef van Dirk van den Wale, die hem 17 september 1311 de molen te Voswijc in Monsterambacht schonk. Van zijn vader erfde hij tussen 1307 en 1309 de bezitting Polanen, eveneens gelegen onder Monster. Op 30 maart 132622 pachtte hij de heerlijkheid van de Lek, te weten de ambachten: Krimpen aan de Merwede ( = aan de Lek), Krimpen aan de Yssel, Ouderkerk en Zuidbroek “om 490 pond Hollands, den grote Tornoyse voir achte penninghe gherekent, die hi ghehelic ende al betaeld hevet”. In 1327 werd hij beleend met Heemskerk en Castricum, hij werd ridder (1329) en baljuw in Rijnland (1331), Woerden, Kennemerland en West-Friesland. Op 19 november 1335 verwierf hij Capelle van heer Pieter van der Leek, terwijl hertog Jan 111 van Brabant hem op 9 dec. 1339 de heerlijkheid Breda, waarvan zijn broer Willem v. Duivenvoorde het vruchtgebruik had, voor 28.000 kleine florijnen verpandde. Op 15 januari 1342 beleende graaf Willem IV hem nog met een korentiende en de smaltiende in Poeldijk.
Kind van Catharina en Jan:
1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.1.3.1.1.1.1.1 Dirck van Polanen, zoon van Jan I van Polanen en Catharina van Brederode (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.1.3.1.1.1.1). Dirck is overleden in 1412.
Notitie bij Dirck: Geheten van der Lecke. Aanvoerder der Hoeksen in 1358. Drost van Heusden 1359, heer van Asperen 1366.
Dirck trouwde in 1366 met Elburg van Asperen. Elburg is een dochter van Otto II van Asperen en Aleijd van Avesnes.
Kind van Dirck en Elburg:
1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.1.3.1.1.1.1.1.1 Otto van Polanen, zoon van Dirck van Polanen (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.1.3.1.1.1.1.1) en Elburg van Asperen. Otto is overleden omstreeks 1428.
Notitie bij Otto: knape in 1383, ridder in 1391, heer van Voorst en Keppel 1402, van Asperen 1412,
Otto trouwde met Johanna van Voorst en Keppel. Johanna is een dochter van Wolter van Voorst van Keppel en Kunegunda van Meurs. Johanna is overleden na 1416.
Kind van Otto en Johanna:
1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.1.3.1.1.1.1.1.1.1 Cunegonda van Polanen, dochter van Otto van Polanen (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.1.3.1.1.1.1.1.1) en Johanna van Voorst en Keppel. Cunegonda is overleden in 1437.
Notitie bij Cunegonda: Vrouwe van Voorst, Keppel en Asperen
Cunegonda trouwde omstreeks 1432 met Frederik van Heeckeren genaamd van Rechteren, ongeveer 44 jaar oud. Frederik is geboren omstreeks 1388, zoon van Sweder van Heeckeren gen. van Rechteren en Sophia van Groesbeek. Frederik is overleden op 01-02-1462, ongeveer 74 jaar oud. Hij is begraven in Dalfsen.
Notitie bij Frederik: Heer van Hekeren, Rechteren, Bredenhorst en Rhaen 1411, tot Voorst, Keppel en Asperen in 1433, drost van Coevorden en Drenthe.
Kind van Cunegonda en Frederik:
1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1 Sophia van Hekeren, dochter van Frederik van Heeckeren genaamd van Rechteren en Cunegonda van Polanen (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.1.3.1.1.1.1.1.1.1). Sophia is overleden op 16-11-1509 in Arnhem.
Notitie bij Sophia: Vermeld als sophia van Hekeren van Rechteren en Voorst.
Sophia trouwde in 1453 met Wijnand van Arnhem, 27 of 28 jaar oud. Wijnand is geboren in 1425, zoon van Gerard (Geryt) van Arnhem en Cunegonda van Kuinre. Wijnand is overleden op 27-02-1486, 60 of 61 jaar oud.
Notitie bij Wijnand: Ook vermeld als wijnand van Presikhaaf, ridder van Jeruzalem.
Schepen van Arnhem 1459-1462, burgemeester van 1462-1475.
Kind van Sophia en Wijnand:
1 Johan van Arnhem, geboren in 1459. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Johan van Arnhem is geboren in 1459, zoon van Wijnand van Arnhem en Sophia van Hekeren (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1). Johan is overleden op 12-12-1531, 71 of 72 jaar oud. Hij is begraven in Klooster Mariendaal.
Notitie bij Johan: Heer van Kernhem; ridder, schepen van Arnhem; schout van de stad Geldern 1505;
Johan trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1484 met Aleyd van Bemmel. Aleyd is een dochter van Aalbert van Bemmel en Stijne Valckenaer. Aleyd is overleden op 31-03-1543 in Ede. Zij is begraven in Klooster Mariendaal.
Kind van Johan en Aleyd:
1 Zeger van Arnhem, geboren op 26-06-1502. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Zeger van Arnhem is geboren op 26-06-1502, zoon van Johan van Arnhem (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1) en Aleyd van Bemmel. Zeger is overleden op 15-08-1557, 55 jaar oud. Hij is begraven in Ede.
Notitie bij Zeger: Heer van Kernhem; ridder; raad des hertogs; raad des keizers 1538.
Zeger trouwde, 41 jaar oud, op 12-09-1543 met Catharina van Honnepel. Catharina is een dochter van Hendrik van Honnepel en NN van Goor. Catharina is weduwe van Reijnier van Voorst tot Doornenburg (ovl. 56).
Kind van Zeger en Catharina:
1 Carel van Arnhem, geboren op 24-08-1551. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Carel van Arnhem is geboren op 24-08-1551, zoon van Zeger van Arnhem (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1) en Catharina van Honnepel. Carel is overleden op 20-09-1621 in Ede, 70 jaar oud. Hij is begraven in Ede.
Notitie bij Carel: Ridder; burgemeester van Arnhem 1576-1614.
Raad van het Fürstendom Gelre, gecommiteerde ter Generaliteit 1582;
Kind van Carel uit onbekende relatie:
1 Sicamber van Arnhem, geboren vóór 1575. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Sicamber van Arnhem is geboren vóór 1575, zoon van Carel van Arnhem (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1). Sicamber is overleden omstreeks 1657, minstens 82 jaar oud.
Notitie bij Sicamber: Bastaardzoon van Carel; schout van Rheden 1626-1633
Sicamber trouwde met Berendina Staveren.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.2 Albert van Cuijk, zoon van Herman II van Malsen van Cuijk (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.3) en NN van Namen.
Notitie bij Albert: Burggraaf van Utrecht.
Albert trouwde met Hadewich van Merheim (Merum). Hadewich is geboren omstreeks 1170, dochter van Rutger van Merheim en Aleydis van Horne. Hadewich is overleden omstreeks 1235, ongeveer 65 jaar oud.
Kinderen van Albert en Hadewich:
1 Hendrik III van Cuijk [1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.2.1].
2 Willem van Cuijk [1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.2.2].
3 Dirk van Cuijk [1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.2.3].
1.2.1.2.3.3.1.1.1.4 Godfried I van Cuijk is geboren omstreeks 1102, zoon van Hendrik I van Malsen van Cuijk (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1) en Alveradis van Hochstaden. Godfried is overleden in 1167, ongeveer 65 jaar oud.
Notitie bij Godfried: Zie: http://www.topluuk.nl/getperson.php?personID=I3758&tree=GM01
Graaf van Cuijk; Bruggraaf van Utrecht; vanaf 1130 Graaf van Arnsberg;
Hendrik weigert (als oudste mannelijke familielid) zijn toestemming voor het huwelijk van zijn nicht met Floris "de Zwarte", broer van de graaf van Holland. Hij wordt daarin gesteund door Godfried en hun oom Andreas, bisschop van Utrecht. Floris verzamelt een legermacht en valt het bisdom Utrecht binnen en plundert de Cuijckse bezittingen. De Utrechtse ministerialen wilden de bisschop niet verdedigen, of durfden het niet omdat Floris een neef van de keizer was. Nadat Floris het kasteel Lexmond heeft verwoest, ziet Andreas zich genoodzaakt om te vluchten. Floris vestigt zich in de stad Utrecht. Hij vordert de huizen en gronden van het kapittel van de Mariakerk, om daar zijn kamp te maken. Dit tot woede van de bisschop van Mainz, die klaagt dat de Hollanders van het kapittel "een bordeel en een paardenstal" hebben gemaakt. Herman en Godfried verzamelen een leger en trekken in 1133 naar Utrecht. Toevallig komen ze Floris tegen als hij vlak buiten de stad, bij Abstede, aan het jagen is. Na een kort gevecht probeert hij te vluchten maar zijn paard struikelt en hij wordt gedood. Graaf Dirk van Holland verwoest daarna het land van Cuijck, sloopt het kasteel van Herman en verdrijft hem uit zijn gebied. Ook keizer Lotharius kan de dood van zijn neef niet ongewroken laten, hij valt Arnsberg binnen en verdrijft Godfried.
In 1136 stellen twaalf edelen zich borg voor de broers van Cuijck en wordt hun straf verzacht. Hun leengoederen krijgen ze niet terug maar ze mogen wel weer op hun eigen bezittingen wonen. In die tijd bouwt Herman een kasteel aan de Maas. Bij dit kasteel zal later het stadje Grave ontstaan. In 1137 overlijdt Lothar en zijn opvolger Koenraad III herstelt Andreas van Cuijck als bisschop van Utrecht. Door de bemiddeling van Andreas wordt de vrede tussen Dirk en Herman ook weer hersteld. Wel moet Herman Dirk voortaan als zijn heer erkennen. Ook moet Herman rijke schenkingen doen aan de abdij van Mariënweerd bij Beesd, die hij in 1129 samen met zijn moeder Alvaradis heeft gesticht. De kloosterlingen zullen iedere dag voor het zielenheil van Floris de Zwarte bidden. Om de vrede definitief te bezegelen trouwden de kinderen van Dirk en Godfried, Otto van Holland en Alveradis van Cuijck, met elkaar. Godfried maakt carrière aan het hof, eerst onder Koenraad III en daarna onder Frederik Barbarossa. Hij vergezelt deze keizers onder andere op reizen naar Italië’.
Overige vermeldingen:
"stiftet 1129 mit Mutter und Bruder das Kloster Marienweerd, war bischöflicher Feldherr und bekriegte die Grafen von Holland, er erschlug 1133 den Grafen Florenz v. Holland und wurde daher zeitweise gebannt, Erbauer der Burg Altena."

Uit wikipedia:
Floris de Zwarte van Holland kwam in conflict met de familie van Cuijk toen zijn huwelijksaanzoek aan een van de dochters van de familie werd afgewezen. Floris viel bisschop Andries van Cuijk aan en bezette de stad Utrecht. Herman en Godfried van Cuijk trokken met een leger naar Utrecht. Zij verrasten Floris toen die buiten de stad aan het jagen was en doodden hem.
Godfried:
(1) trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1128 met Jutta (van Arnsberg) (Ida) van Werl, ongeveer 25 jaar oud. Ida is geboren omstreeks 1103, dochter van Friederich van Arnsberg van Werl en Adelheid van Limburg. Ida is overleden na 1154, minstens 51 jaar oud. Ida is weduwe van Godfried II graaf van Kappenberg (±1097-1127), met wie zij trouwde omstreeks 1120.
Notitie bij Ida: Ook vermeld als Ida van Arnsberg.
(2) trouwde met Heilwig van Rhenen. Heilwig is geboren omstreeks 1118, dochter van Godfried van Aerschot en Sophia van Bemmel. Heilwig is overleden na 1164, minstens 46 jaar oud.
Notitie bij Heilwig: Verkrijgt Bemmel (bij Nijmegen) en Wormsbach (bij Andernaken), sterft na 1164
Kinderen van Godfried en Ida:
1 Ida van Cuijk [1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.1].
2 Hendrik I van Cuyck graaf van Arnsberg, geboren omstreeks 1130. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.2.
3 Friedrich van Cuijk, geboren in 1132. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.3.
4 Alveradis van Malsen van Cuijck, geboren omstreeks 1150. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.2 Hendrik I van Cuyck graaf van Arnsberg is geboren omstreeks 1130, zoon van Godfried I van Cuijk (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4) en Jutta (van Arnsberg) (Ida) van Werl. Hendrik is overleden in 1195, ongeveer 65 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Graaf van Arnsberg van 1167 tot 1185.
Hendrik trouwde met Ermengard von Freusburg.
Kind van Hendrik en Ermengard:
1 Godfried II van Arnsberg van Rietberg, geboren omstreeks 1180. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.2.1.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.2.1 Godfried II van Arnsberg van Rietberg is geboren omstreeks 1180, zoon van Hendrik I van Cuyck graaf van Arnsberg (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.2) en Ermengard von Freusburg.
Kinderen van Godfried uit onbekende relatie:
1 Sophia van Arnsberg en Rietberg, geboren in 1201 in Arnsberg. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.2.1.1.
2 Godfried III van Arnsberg, geboren omstreeks 1205. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.2.1.2.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.2.1.1 Sophia van Arnsberg en Rietberg is geboren in 1201 in Arnsberg, dochter van Godfried II van Arnsberg van Rietberg (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.2.1). Sophia is overleden op 19-01-1245, 43 of 44 jaar oud. Sophia trouwde, 38 of 39 jaar oud, op 04-05-1240 met Bernard de oude von (zur) Lippe, 45 of 46 jaar oud. Bernard is geboren in 1194, zoon van Herman von (zur) Lippe en Oda van Tecklenburg. Bernard is overleden op 23-03-1265 in Lippe, 70 of 71 jaar oud. Bernard trouwde later in 1248 met Sophia von Ravensberg (geb. ±1200).
Kinderen van Sophia en Bernard:
1 Herman graaf von (zur) Lippe [1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.2.1.1.1], geboren in 1233 in Brake.
2 Bernhard graaf von (zur) Lippe, geboren in 1234 in Brake. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.2.1.1.2.
3 Hedwig von (zur) Lippe [1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.2.1.1.3], geboren in 1238 in Brake. Hedwig is overleden in Hannover.
4 Gerard graaf von (zur) Lippe [1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.2.1.1.4], geboren in 1240 in Brake.
5 Egbert graaf von (zur) Lippe [1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.2.1.1.5], geboren in 1242 in Brake.
6 Theodora von (zur) Lippe [1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.2.1.1.6], geboren in 1244.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.2.1.1.2 Bernhard graaf von (zur) Lippe is geboren in 1234 in Brake, zoon van Bernard de oude von (zur) Lippe en Sophia van Arnsberg en Rietberg (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.2.1.1). Bernhard is overleden in 06-1275 in Lippe, 40 of 41 jaar oud. Bernhard trouwde met Agnes von Kleef. Agnes is geboren in 1232 in Kleef. Agnes is overleden op 01-08-1285, 52 of 53 jaar oud.
Kinderen van Bernhard en Agnes:
1 Simon von (zur) Lippe, geboren in 1260 in Brake. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.2.1.1.2.1.
2 Agnes (Lise) von (zur) Lippe [1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.2.1.1.2.2], geboren in 1265.
3 Elisabeth (Lise) von (zur) Lippe [1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.2.1.1.2.3], geboren in 1273 in Braunfels.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.2.1.1.2.1 Simon von (zur) Lippe is geboren in 1260 in Brake, zoon van Bernhard graaf von (zur) Lippe (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.2.1.1.2) en Agnes von Kleef. Simon is overleden op 10-08-1344 in Brake, 83 of 84 jaar oud. Simon trouwde met Adelheid von Waldeck. Zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.2.1.2.1.1 voor persoonsgegevens van Adelheid.
Kind van Simon en Adelheid:
1 Mechthild von (zur) Lippe. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.2.1.1.2.1.1.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.2.1.1.2.1.1 Mechthild von (zur) Lippe, dochter van Simon von (zur) Lippe (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.2.1.1.2.1) en Adelheid von Waldeck (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.2.1.2.1.1). Mechthild trouwde omstreeks 1280 met Johan II van Bentheim, ongeveer 20 jaar oud. Zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.2.5.1 voor persoonsgegevens van Johan.
Kinderen van Mechthild en Johan: zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.2.1.2 Godfried III van Arnsberg is geboren omstreeks 1205, zoon van Godfried II van Arnsberg van Rietberg (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.2.1). Godfried is overleden in 1282, ongeveer 77 jaar oud.
Notitie bij Godfried: Graaf van Arnsberg 1238.
Nr 17 Herford, 20 september 1224; Koning Hendrik VII beleent de edele vrouw Sophia, echtgenote van graaf Otto van Ravensberg, met het graafschap in Eemsgouw en met meerdere goederen en rechten zoals graaf Otto van de koning en zijn voorgangers in leen heeft gehad. Getuigen: hertog Walravenus en Hendrik zijn zoon, Gerard van Wassenberg, graaf Gerard van Theiz, graaf Adolf van Altena, graaf Godfried van Arnsberg, Herman, advocaat van Keulen en zijn zoon, rentmeester van Woltburg, Gerlagus van Bodinken, Herman van Alvetere, Herman van Lon, Godschalk van Lon, Reinold van Ressen, Sweder van Dinkethen.
Godfried trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1230 met Adelheid von Blieskassel von Bliesgau. Adelheid is overleden in 1272.
Kind van Godfried en Adelheid:
1 Mechtild von Arnsberg van Cuijck, geboren omstreeks 1240. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.2.1.2.1.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.2.1.2.1 Mechtild von Arnsberg van Cuijck is geboren omstreeks 1240, dochter van Godfried III van Arnsberg (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.2.1.2) en Adelheid von Blieskassel von Bliesgau. Mechtild is overleden in 1298, ongeveer 58 jaar oud. Mechtild trouwde met Heinrich von Waldeck. Heinrich is geboren omstreeks 1235, zoon van Adolf von Waldeck en Sophia. Heinrich is overleden in 1267, ongeveer 32 jaar oud.
Kind van Mechtild en Heinrich:
1 Adelheid von Waldeck, geboren omstreeks 1265. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.2.1.2.1.1.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.2.1.2.1.1 Adelheid von Waldeck is geboren omstreeks 1265, dochter van Heinrich von Waldeck en Mechtild von Arnsberg van Cuijck (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.2.1.2.1). Adelheid is overleden, ongeveer 80 jaar oud. Zij is begraven omstreeks 1345. Adelheid trouwde met Simon von (zur) Lippe. Zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.2.1.1.2.1 voor persoonsgegevens van Simon.
Kind van Adelheid en Simon: zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.2.1.1.2.1.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.3 Friedrich van Cuijk is geboren in 1132, zoon van Godfried I van Cuijk (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4) en Jutta (van Arnsberg) (Ida) van Werl. Friedrich is overleden in 1164, 31 of 32 jaar oud.
Kinderen van Friedrich uit onbekende relatie:
1 Heinrich van Cuijk [1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.3.1].
2 Judith van Cuijk, geboren omstreeks 1160. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.3.2.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.3.2 Judith van Cuijk is geboren omstreeks 1160, dochter van Friedrich van Cuijk (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.3). Judith is overleden na 1180, minstens 20 jaar oud. Judith trouwde met Herman V van Dortmund.
Kind van Judith en Herman:
1 Judith van Dortmund, geboren omstreeks 1180. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.3.2.1.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.3.2.1 Judith van Dortmund is geboren omstreeks 1180, dochter van Herman V van Dortmund en Judith van Cuijk (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.3.2). Judith is overleden na 1205, minstens 25 jaar oud. Judith trouwde met Konrad I van Lindenhorst.
Kind van Judith en Konrad:
1 Konrad II van Lindenhorst [1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.3.2.1.1], geboren in 1205. Konrad is overleden in 1267, 61 of 62 jaar oud.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4 Alveradis van Malsen van Cuijck is geboren omstreeks 1150, dochter van Godfried I van Cuijk (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4) en Jutta (van Arnsberg) (Ida) van Werl. Alveradis is overleden in 1230, ongeveer 80 jaar oud.
Notitie bij Alveradis: Ook vermeld als Alveradis van Arnsberg, erfdochter van Malsen.
Vrouwe van Malsen. Uit: http://home.zonnet.nl/broekhoven2/Broekhoven/f810.htm
Getrouwd BEF 1172
OTTO IV VAN BENTHEIM:
Geboren ABT 1135
Overleden ABT 1208
Beroep: Graaf van Bentheim (1150), Burggraaf van Coevorden, ook wel Otto I van Holland geheten.
Graaf/Burggraaf van Coevorden, vermeld vanaf 1166, verkrijgt als erfgenaam van zijn gtootmoeder Gertrud van Northeim het graafschap Bentheim] [zie Gens Nostra 1991, afstammingsreeks Karel de Grote, reeks 227, nr 13, 14 en 15].
Hij vergezelt zijn moeder op haar tweede kruistocht naar Jeruzalem in 1173 en is op 23 en 27 mei 1182 aan het hof van de Duitse Keizer te Mainz.
Hij neemt deel aan de derde kruistocht in 1189.
ALVERADIS VAN ARNSBERG:
Geboren ABT 1150
Overleden AFT 1205
Erfgename van Malsen.
Alveradis:
(1) trouwde, ongeveer 10 jaar oud, omstreeks 1160 met Hendrik IV van Kessel, ongeveer 15 jaar oud. Zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.1.1.1.2 voor persoonsgegevens van Hendrik.
(2) trouwde, ongeveer 15 jaar oud, in 1165 in ’s Gravenhage met Otto van Holland van Bentheim, ongeveer 23 jaar oud. Zie 1.2.2.1.3.4.1.1.1.4 voor persoonsgegevens van Otto.
Kind van Alveradis en Hendrik: zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.1.1.1.2.
Kinderen van Alveradis en Otto:
2 Egbert van Bentheim [1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.1]. Egbert is overleden omstreeks 1210.
Notitie bij overlijden van Egbert: Vermoord.
3 Otto van Bentheim [1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.2]. Otto is overleden in 1217.
Notitie bij Otto: Bisschop van Münster
4 Agniese van Bentheim, geboren omstreeks 1175. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.4.
5 Boudewijn van Bentheim, geboren omstreeks 1180. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.5.
6 Marina van Bentheim, geboren omstreeks 1180. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.
7 Gertrud van Bentheim [1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.7], geboren in 1182. Gertrud is overleden in 1240, 57 of 58 jaar oud.
Notitie bij Gertrud: Kanunnikes van Freckenhorst en in 1219 abdis van Metelen.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.4 Agniese van Bentheim is geboren omstreeks 1175, dochter van Otto van Holland van Bentheim (zie 1.2.2.1.3.4.1.1.1.4) en Alveradis van Malsen van Cuijck (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4). Agniese is overleden in 1203 in Lotharingen, ongeveer 28 jaar oud. Agniese trouwde met Willem Van Teylingen van Brederode.
Kind van Agniese en Willem:
1 Dirk van Brederode [1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.4.1], geboren in 1202. Dirk is overleden in 1236, 33 of 34 jaar oud.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.5 Boudewijn van Bentheim is geboren omstreeks 1180, zoon van Otto van Holland van Bentheim (zie 1.2.2.1.3.4.1.1.1.4) en Alveradis van Malsen van Cuijck (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4). Boudewijn is overleden in 1247, ongeveer 67 jaar oud. Hij is begraven in Klooster Wietmarschen.
Notitie bij Boudewijn: Boudewijn, graaf van Benthem, burggraaf van Utrecht, vermeld 1203-1247, overl. voor 9.5.1248. Trouwt met Jutta (van Limburg), waarschijnlijk dr. v. Walram IV, hertog van Limburg (Tr.1. Kunegonde van Lotharingen en Tr.2. Ermesinde gravin van Luxemburg), overl. na 23.4.1246 en voor 9.5.1248;
1218, graaf Boudewijn van Bentheim ruwaard van Holland bepaalt de voorwaarden waarop de erven van Dodijn van Soeburg de tienden die zij aan de abdij van Middelburg hadden verpand kunnen lossen.
Uit: http://home.zonnet.nl/broekhoven2/Broekhoven/f810.htm
Overleden na 28 Mei 1247
Graaf van Bentheim (1209), regent van Holland (1222)
Trouwde Jutte van Rietberg.
Werd in de Slag bij Ane in 1227 gevangen genomen.
Graaf Boudewyn van Bentheim verschijnt voor de laatste maal op 28 Mei 1247, waarna hij reeds spoedig overleden moet zijn, wijl zijn zoon Otto hem op 9 Mei 1248 bereids is opgevolgd. Er zal toen een magescheid omtrent het allodiaal bezit van den erflater zijn tot stand gebracht, waarbij de Bentheim’s zich waarschijnlijk reeds eenigermate uit hun ververwijderde Hollandsche bezittingen zullen hebben teruggetrokken. Een deel dier goederen zal wegens de grootere nabijheid aan den tak van Marina van Ochten zijn toegevallen, wier dochter Bertha, gehuwd met een Jan van Arkel, toen of later de stad Gorinchem verkregen kan hebben.
Oda van Bentheim, eene achterkleindochter van graaf Boudewijn van Bentheim, was omstreeks 1300 gehuwd met Arnold III van Almelo, een kleinzoon van Arnold II van Almelo (1254 -1290 ) en Marina van Ochten. Ook een huwelijk Bentheim-Ochten zou dus mogelijk kunnen zijn geweest, daar toen veel onder elkander werd getrouwd en de Ochten’s ebenbürtige nobiles en dynasten waren.
(Overdruk uit:) De Nederlandsche Leeuw, 1937, k. 435 en verder:
Hoe kwam Gorinchem aan het geslacht van Arkel, door J. DE GROOT. I
Boudewijn trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1200 met Judith van Limburg, ongeveer een jaar oud. Zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4 voor persoonsgegevens van Judith.
Kinderen van Boudewijn en Judith: zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2.2.4.
Kind van Boudewijn uit onbekende relatie:
6 Niklas van Schönfeld, geboren omstreeks 1230. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.5.5.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.5.5 Niklas van Schönfeld is geboren omstreeks 1230, zoon van Boudewijn van Bentheim (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.5). Niklas is overleden in 1279, ongeveer 49 jaar oud.
Notitie bij Niklas: Buitenechtelijke zoon van graaf Baldwin van Bentheim, vermeld tussen 1254 en 1277 als borgman en in 1279 als ridder van de Duitse orde. Hij was beleend met het huis Schönfeld in het kerspel Wilsum en noemde zich later naar dit huis. Zijn erfgenamen verkregen later Grasdorf en noemden zich von Schönfeld genennt von Gravestorp.
Niklas trouwde met [waarschijnlijk] NN von Schönfeld.
Kind van Niklas en NN:
1 Ludolph(us) van Schönfeld, geboren omstreeks 1245. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.5.5.1.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.5.5.1 Ludolph(us) van Schönfeld is geboren omstreeks 1245, zoon van Niklas van Schönfeld (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.5.5) en NN von Schönfeld. Ludolph(us) is overleden omstreeks 1305, ongeveer 60 jaar oud.
Notitie bij Ludolph(us): Was borgman van graaf Egbert I van Bentheim, zijn neef.
Vermeld 4 september 1272 als getuige van Otto V van Bentheim.
Kinderen van Ludolph(us) uit onbekende relatie:
1 Nicolaus van Schönfeld. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.5.5.1.1.
2 Mattheus van Schönfeld. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.5.5.1.2.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.5.5.1.1 Nicolaus van Schönfeld, zoon van Ludolph(us) van Schönfeld (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.5.5.1).
Kind van Nicolaus uit onbekende relatie:
1 Arnoldus van Schönfeld [1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.5.5.1.1.1].
1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.5.5.1.2 Mattheus van Schönfeld, zoon van Ludolph(us) van Schönfeld (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.5.5.1).
Kind van Mattheus uit onbekende relatie:
1 Ludolph(us) van Schönfeld [1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.5.5.1.2.1].
1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6 Marina van Bentheim is geboren omstreeks 1180, dochter van Otto van Holland van Bentheim (zie 1.2.2.1.3.4.1.1.1.4) en Alveradis van Malsen van Cuijck (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4). Marina is overleden omstreeks 1250, ongeveer 70 jaar oud.
Notitie bij Marina: MARINA VAN BENTHEIM (v) [P2742] = RICOLD I VAN OCHTEN (m) [P2741] > Familie [F807]

Getrouwd ABT 1225
MARINA VAN BENTHEIM:
Alias OCHTEN, RICULF
Geboren ABT 1190
bron: J. de Groot, Ned. Leeuw 1937, ’Hoe kwam Gorinchem (bezit van de graven van Bentheim) aan het geslacht van Arkel’; M.J.Waale, Ned. Leeuw 1995, kolom 162 e.v., speciaal kolom 175; Ned. Leeuw 88 (1971), kolom 130-146 en 170-199; J.C.Maris van Sandelingenambacht, Historie van het Arkel-wapen; GTMWB 18 (1994), blz.12, nr 28].
Dat Marina een dochter van Otto, graaf van Bentheim, was, wordt door M.J.Waale bestreden !
RICOLD I VAN OCHTEN:
Geboren ABT 1190
Genoemd in 1190-1214.
Marina trouwde met Ricold van Ochten. Ricold is geboren omstreeks 1180.
Kinderen van Marina en Ricold:
1 NN (Egbert?) van Ochten. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.
2 Bertha van Ochten, geboren omstreeks 1200. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.2.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1 NN (Egbert?) van Ochten, zoon van Ricold van Ochten en Marina van Bentheim (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6).
Kind van NN uit onbekende relatie:
1 Marina van Ochten. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1 Marina van Ochten, dochter van NN (Egbert?) van Ochten (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1). Marina trouwde met Arnold II van Almelo. Zie 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.1 voor persoonsgegevens van Arnold.
Kinderen van Marina en Arnold:
1 Hendrik van Almelo [1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.1], geboren omstreeks 1245.
Notitie bij Hendrik: Oorkonde Sticht Utrecht dd 13 mei 1268; De elect Jan verklaart, dat Nicolaas van Geysteren en zijn vrouw erkend hebben dat zij aan Hendrik van Almelo de hen in volle eigendom toebehorende hof van Geysteren hebben verkocht.
2 Egbert I van Almelo, geboren omstreeks 1240. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.2.
3 NN van Almelo, geboren omstreeks 1250. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.3.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.2 Egbert I van Almelo is geboren omstreeks 1240, zoon van Arnold II van Almelo (zie 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.1) en Marina van Ochten (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1).
Notitie bij Egbert: Vermeld 1280-1303.
Heeft een testament opgemaakt in 1297; huisarchief Almelo. Zijn beide oudste zonen, kinderen van hem en Agnes van Zuylen, krijgen het kasteel (castrum) van Almelo.
Oorkonde van 4 juni 1297, OGD 197; Ecbertus, Heer van Almelo, maakt een beschikking over de verdeling van zijn goederen over zijn voorkinderen en zijn vrouw. Getuigen: ridder Frederik Redinck, Johannes van Sulen, Johannes van Ruinen, Gosewijn van Gemen, Adolf van Groningen en Hendrik van Kuinre, dienstmannen.
9 oktober 1299:
Ecbertus, ridder, heer van Almelo, en zijn oudste zonen Arnoldus en Henricus, verklaren de grove en smalle tienden uit de erven Broke in Dulre (Dulder) en Lentvordinc in Harlo (Haarle), die zij in leen hebben van de bisschop van Utrecht, te bestemmen voor de stichting van een vicarie gewijd van St. Katharina in de kapel van het kasteel (castrum) Almelo of in de kerk te Almelo, waarnaast zij nog enige stukken bouw- en weiland in Almelo hiertoe bestemmen. Tevens verklaren zij dat Fredericus, plebaan in Almelo, hiertoe enig geld heeft geschonken en Albertus, die als eerste vicaris is aangewezen, enige tienden heeft overgedragen, gekocht van Hermannus Beyer.
Getuigen: de borgmannen van het huis Almelo Arnoldus Grip, ridder, Rodolfus de Bevervorde, Johannes de Haslo, Henricus de Dike, Nycolaus de Thye, Ecbertus Welege, Goscuinus Scap en Wilhelmus Crane, knapen, terwijl voor medebezegeling zijn verzocht Phylippus de Almelo, proost van Oldenzaal, en Fredericus, plebaan te Almelo..
Egbert:
(1) trouwde met Agnes van Zuylen. Agnes is een dochter van Stephan van Zuylen. Agnes is overleden vóór 1297.
(2) trouwde met Mechteld van Limburg. Mechteld is een dochter van Johan I graaf van Limburg en Agnes van Wildenberg.
Kinderen van Egbert en Agnes:
1 Hendrik van Almelo [1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.2.1].
2 Arnold III, Heer van Almelo, geboren omstreeks 1260. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.2.2.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.2.2 Arnold III, Heer van Almelo is geboren omstreeks 1260, zoon van Egbert I van Almelo (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.2) en Agnes van Zuylen.
Notitie bij Arnold: Vermeld 1278-1307. Heer van Almelo in de periode 1303-1307.
OU nr 1912 dd 15 augustus 1278; Arnold. Heer van Almelo, verklaart dat Wolter van Brummeler tegenover het convent Ter Hunnepe afstand heeft gedaan van alle aanspraak of recht ter zake van het dienstwijf Margriet, vrouw van Hendrik van Hanninc.
26 november 1307;
Woltherus, Henricus, Theodericus en Arnoldus de Keppele, broers, knapen, bekennen dat zij 222 Munsterse marken en 32 denariën hebben ontvangen van Arnoldus de Almelo, als betaling voor de verkoop door hen en hun vader, wijlen heer Theodericus de Keppele, ridder, aan Arnoldus de Almelo, van enkele goederen gelegen in Almelo.
Arnold trouwde met Odilia van Bentheim. Odilia is een dochter van Egbert I graaf van Bentheim en Hedwig van Oldenburg.
Kinderen van Arnold en Odilia:
1 Johannes van Almelo [1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.2.2.1].
2 Egbert van Almelo, geboren omstreeks 1280. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.2.2.2.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.2.2.2 Egbert van Almelo is geboren omstreeks 1280, zoon van Arnold III, Heer van Almelo (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.2.2) en Odilia van Bentheim.
Notitie bij Egbert: 1316; Akte van afstand door Hendrik van Almelo ten behoeve van zijn neven Egbert en Johan van Almelo van al zijn rechten op het huis te Almelo in ruil voor enkele andere rechten en goederen.
Regesten Huisarchief Almelo: 2 februari 1320;
Ecbertus, heer van Almelo, verklaart dat hij, met toestemming van zijn broer Johannes, heeft verkocht en bij deze geleverd aan de plebanen van de kerk te Almelo, een weide geheten het Kypstucke, gelegen op de Es [te Almelo], die vroeger deel uitmaakte van zijn erve Richardinc, voor 12 marken Brabants, welke 12 marken een legaat waren van wijlen [Ny]colaus Vadinchere aan de kerk, welke overdracht wordt gedaan in handen van Arnoldus, plebaan te Almelo.
Getuigen: Otto de Welevelde en Everhardus de Bevervorde, ridders, Hinricus en Ecbertus de Almelo, broers, Arnoldus de Ghore, Otto en Bernardus de Wellevelde, broers, Jacobus en Fridericus de Thya, broers, Johannes de Reve, Arnoldus de Zameren, terwijl ter medebezegeling Johannes, graaf van Benthem, is verzocht..
21 januari 1333:
Ecbertus, heer van Almelo, zijn vrouw Agnes [van Limburg], hun zoon Arnoldus en hun dochters Hadewig en Konegunde verklaren verkocht te hebben en bij deze te leveren aan Johannes genaamd Voghel het stuk land genaamd Richardinc Breden, voordien horende onder het erve (mansus) Richardinc, gelegen in het gericht Almelo.
Getuigen: Everhardus de Bevervorde, ridder, Rodolphus, zijn zoon, Ecbertus de Grimberghe, Ecbertus Hinrici, Johannes de Molendino (van der Molen), Johannes de Reve en Svederus diens zoon, Arnoldus Grubben, Jacobus de Tya, Theodericus de Enthere, Johannes de Gyfle, Johannes den Welighen, Wichgherus Bonen, Goswinus Scap, Ecbertus den Grutere, Johannes den Slutere, Gripo de Tya, Ecbertus Strodic, Arnoldus de Molendino, borgmannen, die op deze overeenkomst hebben gedronken, en verder Johannes de broer van Escikinus, Gerhardus de Nienhove, Hermannus den Grutere en Henricus Schermere, "onze" schepenen..
Egbert trouwde met Agnes van Limburg.
Kinderen van Egbert en Agnes:
1 Arnold van Almelo [1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.2.2.2.1].
2 Hadewig van Almelo [1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.2.2.2.2].
3 Konegunde van Almelo [1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.2.2.2.3].
1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.3 NN van Almelo is geboren omstreeks 1250, dochter van Arnold II van Almelo (zie 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.1) en Marina van Ochten (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1). NN trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1270 met Frederik Radinc, ongeveer 25 jaar oud. Frederik is geboren omstreeks 1245, zoon van Wolter Radinc.
Notitie bij Frederik: In een oorkonde van 26 juli 1272 verklaart Arnold ridder van Almelo dat Frederik Radinc de beloofde 130 pond zal ontvangen als bruidsschat voor zijn vrouw. De oorkonde is mede ondertekend door Hendrik van Almelo, zoon van Arnold.
Wordt verder in oorkonden vermeld in 1263 en 1265, is dan nog knape en in 1275, 1285, 1292 en 1297. Zie: http://www.henkvanheerde.nl/vollenhove/Personen/Rading.htm
Kinderen van NN en Frederik:
1 Arnold Radinc [1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.3.1].
2 Johan Radinc, geboren omstreeks 1270. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.3.2.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.3.2 Johan Radinc is geboren omstreeks 1270, zoon van Frederik Radinc en NN van Almelo (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.3).
Notitie bij Johan: Vermeld 1294-1329.
Johan trouwde met Jutte van NN.
Kinderen van Johan en Jutte:
1 Arnold Radinc [1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.3.2.1].
2 Hendrik Radinc [1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.3.2.2].
3 Frederik van Eerde Radinc. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.3.2.3.
4 Agnes Radinc [1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.3.2.4].
5 Johan van Eerde Radinc, geboren omstreeks 1310. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.3.2.5.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.3.2.3 Frederik van Eerde Radinc, zoon van Johan Radinc (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.3.2) en Jutte van NN.
Notitie bij Frederik: Vermeld 1334-1337.
Frederik trouwde met NN van NN.
Kinderen van Frederik en NN:
1 NN Radinc [1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.3.2.3.1].
2 volker van der Seden Radinc [1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.3.2.3.2].
3 Gherd Radinc [1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.3.2.3.3].
4 Johan Radinc, geboren omstreeks 1340. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.3.2.3.4.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.3.2.3.4 Johan Radinc is geboren omstreeks 1340, zoon van Frederik van Eerde Radinc (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.3.2.3) en NN van NN. Johan is overleden vóór 1392, ten hoogste 52 jaar oud. Johan trouwde met Swane Coerle. Swane is overleden in 1403.
Kinderen van Johan en Swane:
1 Frederik Radinc. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.3.2.3.4.1.
2 Arent Radinc [1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.3.2.3.4.2].
3 Johan Radinc [1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.3.2.3.4.3], geboren omstreeks 1370. Johan is overleden in 1414, ongeveer 44 jaar oud.
Notitie bij Johan: Vermeld 1395-1403
Johan bleef kinderloos.
4 Else of Helst Radinc, geboren omstreeks 1380. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.3.2.3.4.4.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.3.2.3.4.1 Frederik Radinc, zoon van Johan Radinc (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.3.2.3.4) en Swane Coerle. Frederik trouwde met Mechteld van NN.
Kinderen van Frederik en Mechteld:
1 Johan Radinc [1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.3.2.3.4.1.1].
2 Arent Radinc [1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.3.2.3.4.1.2].
1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.3.2.3.4.4 Else of Helst Radinc is geboren omstreeks 1380, dochter van Johan Radinc (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.3.2.3.4) en Swane Coerle. Else trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1400 met Johan van Echten, ongeveer 25 jaar oud. Johan is geboren omstreeks 1375, zoon van Roelof van Echten en Beerte van der Ese. Johan is overleden omstreeks 1460, ongeveer 85 jaar oud.
Notitie bij Johan: Wordt in 1414 namens zijn echtgenote beleend met Scherpenborg en Avereng onder Borculo.
Uit: http://www.nazatendevries.nl/Genealogie/NazatenDeVriesWeb/huninga-033988-gframeset.htm?huninga-033988-g.htm
Na het overlijden van (zijn vader) Roelof van Echten (IVa), dat vóór 27 september 1389 moet hebben plaatsgevonden, ontstaat een geschil tussen zijn weduwe Beerte en de vrouw van Roelf Guesinge. Beerte wijst als haar vertegenwoordiger in het gerecht aan haar zoon Johan van Echten (34). In 1390 wordt Johan beleend met de groffe en smalle tienden te Echten, Zuidwolde etc, die na het overlijden van zijn vader op hem zijn vererfd; een jaar later vindt opnieuw een belening plaats (35). Deze laatste belening geschiedt door Fredeerck, heer van Bro(n)chorst en Borcloe, welke enige jaren later (1403) ook Nese, de vrouw van Johan van Echten, met het vruchtgebruik van de tienden te Lhee beleent (36). In 1396 dragen Johan van Echten, zijn moeder Beerte en zijn broers Hendrik en Reynolt een rente over aan de abdij te Dikninge (37). In 1403 gaat Johan van Echten een financiële transactie aan met Bernd van Haren c.s, waarbij ook zijn beide broers en zijn zuster Mette zijn betrokken (38), terwijl hij in datzelfde jaar .krachtens medebezegeling, toestemt in de verkoop door zijn broers Hendrik en Reynolt aan de abdij te Dikninge van enig op stam staand hout in het kerspel Zuidwolde (39). Een jaar later draagt Johan van Echten tienden over aan diezelfde abdij (40).
Wanneer de pastoor van Koekange, Johannes Bastert, overlijdt wijst Johan van Echten als zijn opvolger aan Johannes Wolteri, welke keuze in 1404 door de proost en arehidiaken van de kerk van Sint Maria te Utrecht wordt bevestigd (41). Twee jaar later koopt Johan van Echten tienden in de marke van Pesse (42). Wanneer de kerspellieden van Zuidwolde in 1417 een overeenkomst sluiten met Henryck Bruynsteyn, pastoor aldaar, wordt deze overeenkomst door Johan van Echten bezegeld (42a). In 1420 gaan hij en zijn broers Hendrik en Reynolt over tot de scheiding van de door hun vader Roelof van Echten nagelaten goederen (43). Het is in datzelfde jaar dat Johan van Echten in conflict raakt met Rodolphus Ovinge, canonicus van de kerk van Sint Clemens te Steenwijk en officiaal te Utrecht (44) en met Johan Valken (45).
In 1439 legt Henric Ahuus, pastoor te Zuidwolde, een verklaring van gehoorzaamheid af ten overstaan van Johan van Echten (46).
Wanneer in 1447 de huwelijksvoorwaarden worden opgesteld tussen zijn dochter Grete van Echten en Steven ter Borch is hij daarbij aanwezig (47). Johan van Echten verklaart bij akte van 25 maart 1450 een som geld schuldig te zijn aan zijn zoon Frederik en zijn dochter Ludeke (48). Zeven jaar na het huwelijk van zijn dochter Grete ontstaat een geschil tussen Johan van Echten en zijn schoonzoon Steven ter Borch over de bruidsschat. Op 4 januari 1454 wordt daarover tussen de scheidslieden die namens Johan van Echten optreden en Steven ter Borch overeenstemming bereikt (49). Wij vinden Johan van Echten voor het laatst vermeld in 1459 in welk jaar een overeenkomst van afkoop plaatsvindt tussen hem en zijn neven Henric en Volkier, kinderen van Reynold van Echten en Aelbert (50).
Kinderen van Else en Johan:
1 Roelof van Echten, geboren omstreeks 1405. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.3.2.3.4.4.1.
2 Grete van Echten, geboren omstreeks 1430. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.3.2.3.4.4.2.
3 Johanna van Echten [1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.3.2.3.4.4.3], geboren omstreeks 1435.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.3.2.3.4.4.1 Roelof van Echten is geboren omstreeks 1405, zoon van Johan van Echten en Else of Helst Radinc (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.3.2.3.4.4). Roelof is overleden omstreeks 1485, ongeveer 80 jaar oud.
Notitie bij Roelof: Roelof van Echten is hulder bij de belening van zijn moeder Helst Redinck, als weduwe, met Scherpenborch en Avereng in Borculo in 1444, waarmee haar man Johan, namens haar, door de Hertog van Gelre in 1414 was beleend.
In 1456 bevindt Roelof zich in Deventer om deze stad te helpen verdedigen tegen Hertog Philips van Bourgondië.
Bij het opstellen van de huwelijksvoorwaarden van zijn zuster Johanna van Echten en Frederik van Maerhulse in 1461 wordt Roelof van Echten als een der huwelijkslieden vermeld; in datzelfde jaar wordt hij beleend met de tienden te Echten, Zuidwolde enz.
In 1462, hij is dan nog niet gehuwd, betaalt hij zijn zwager Steven ter Borch een geleende som geld terug.
Dan, in 1464, trouwt Roelof van Echten met Bate van Steenwijck, dochter van Johan van Steenwijck en Hedwig Mulert; op 19 juli van dat jaar worden de huwelijksvoorwaarden opgesteld.
Op 24 juni 1466 koopt Roelof van Echten van zijn tante Albert, weduwe van Reynolt van Echten, en zijn neven Henric en Volkeer een stuk land te Echten; twee jaar later koopt hij van Albert van Steenwijck "het vierendeel van Lubbynghe", waarvan het andere deel al in zijn bezit is.
In 1470 en in de jaren die daarop volgen zien we Roelof van Echten vermeld als koper van renten uit een in Drogt onder Zuidwolde gelegen erf, de "Steenwijckshoeve" genaamd, en van enig onroerend goed, o.a. in de marke van Echten gelegen.
Het huwelijk van Roelof van Echten met Catharina Stellinx moet voor 19 mei 1477 zijn gesloten. Van die datum dateert namelijk een verklaring van Rodolf van Laer, heer te Ruinen, waaruit blijk dat Roelof aan zijn vrouw Catharina vermaakt al hun goederen en renten in de Betuwe "in het land van Ghelre". Wij vinden Roelof voor het laatst vermeld in 1483, wanneer Bertolt Dunnyngen Evertsz. en diens moeder Fije een stuk bouwland en twee stukken hooiland in de marke Echten aan hem verpachten.
Roelof:
(1) trouwde, ongeveer 59 jaar oud, omstreeks 1464 met Bate van Steenwijck, ongeveer 19 jaar oud. Bate is geboren omstreeks 1445, dochter van Johan (de oude) van Steenwijck en Hadewich Mulert. Bate is overleden omstreeks 1470, ongeveer 25 jaar oud.
Notitie bij Bate: Ook vermeld als Beatrix.
Was op huwelijkse voorwaarden gehuwd, opgemaakt op donderdag na st. margriet 1464. Ter bijstand aanwezig haar moeder en haar broer Egbert.
Uit: https://www.genealogieonline.nl/west-europese-adel/I31533.php
Egbert van den Rutenberge, Arent Sloet en Tijman Morriaen als huwelijkslieden van Roleff van Echten en Albert van Steenwijck, Geryt van Yselmuden en Johan van den Cloester als huwelijkslieden van Bate Johansdochter van Steenwijck verklaren huwelijksvoorwaarden te hebben opgesteld tussen Roleff en Bate. Aan Roleff zal betaald worden door Wolter Stellinck 300 herenponden, door Gheert Mulert de olde 200 herenponden, en 700 herenponden door Hadewych Mulert, weduwe Johan van Steenwijck. Bate zal enige kleding krijgen. Bezegeld door de huwelijkslieden en door Ceyne Mulert. Origineel, met zes van de zeven zegels. 1464 juli 19, sdonredges nae sant Margarieten daghe der hilliger jonckfrouwen.
(2) trouwde, ten hoogste 72 jaar oud, vóór 19-05-1477 met Catharina Stellinx. Catharina trouwde voorheen omstreeks 1460 met Brienen.
Kinderen van Roelof en Bate:
1 Helst van Echten, geboren omstreeks 1465. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.3.2.3.4.4.1.1.
2 Johan van Echten [1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.3.2.3.4.4.1.2], geboren omstreeks 1465. Johan is overleden omstreeks 1495, ongeveer 30 jaar oud.
Notitie bij Johan: Op 14 maart 1484 wordt Johan van Echten beleend met de tienden te Echten, Zuidwolde enz. waarmee, zo hebben wij hiervoor gezien, zijn vader Roelof van Echten in 1461 werd beleend. Twee jaar later, in 1486, draagt Johan van Echten als opvolger van de overleden pastoor van Zuidwolde Henricus Aehuys voor aan de proost en aartsdiaken van de kerk van St. Marie te Utrecht, Rodolphus Stenberch.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.3.2.3.4.4.1.1 Helst van Echten is geboren omstreeks 1465, dochter van Roelof van Echten (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.3.2.3.4.4.1) en Bate van Steenwijck. Helst trouwde met Jacob van Uterwijck.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.3.2.3.4.4.2 Grete van Echten is geboren omstreeks 1430, dochter van Johan van Echten en Else of Helst Radinc (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.3.2.3.4.4). Grete is overleden omstreeks 1462, ongeveer 32 jaar oud. Grete bleef kinderloos. Grete trouwde, ongeveer 17 jaar oud, in 1447 met Steven ter Borch.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.3.2.5 Johan van Eerde Radinc is geboren omstreeks 1310, zoon van Johan Radinc (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.3.2) en Jutte van NN.
Notitie bij Johan: Vermeld 1334-1337
Johan trouwde met Bertha van NN.
Kind van Johan en Bertha:
1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.3.2.5.1 Margaretha Radinc, dochter van Johan van Eerde Radinc (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.3.2.5) en Bertha van NN. Margaretha trouwde met Evert van Essen.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.2 Bertha van Ochten is geboren omstreeks 1200, dochter van Ricold van Ochten en Marina van Bentheim (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6). Bertha trouwde met Jan van Arkel.
1.2.1.2.3.3.1.1.5 Ermengarde van Cuijk is geboren omstreeks 1070, dochter van Herman van Malsen (zie 1.2.1.2.3.3.1.1) en Ermengardis van Namen. Ermengarde is overleden in 1134, ongeveer 64 jaar oud. Ermengarde trouwde, ongeveer 15 jaar oud, omstreeks 1085 met Diederik Heer van Herlaer van Looz (Loon), ongeveer 23 jaar oud. Diederik is geboren omstreeks 1062, zoon van Emmo II (Irmfried) van Looz (Loon) en Irmengard van Horne??. Diederik is overleden omstreeks 1134, ongeveer 72 jaar oud.
Notitie bij Diederik: Zoon van Emmo, II. graaf van Looz en Irmengarde van Horne
Echtgenoot van Ermengarde van Cuyck.
Broer van Arnold I, graaf van Loon (count de Looz); Otto, heer van Diest; Reinaud van Loon; Hendrik van Loon; Mathilde van Loon en Sophia.
Beroep: keizerlijk opperjachtmeester.
In een oorkonde opgemaakt tussen 1076 en 1099 komen onder de getuigen Theodericus de Herlaer en zoon Poppo voor.
In aanwezigheid van kerkelijke hoogwaardigheidsbekleeders en rijksvorsten hield keizer Hendrik IV in mei 1078 te Aken een bijeenkomst en besliste hij in het geschil aangaande de kerk van Echt tussen Dirk van Herlaer, aangesteld in 1076 als voogd van de Sint-Servaaskerk te Maastricht, en graaf Gerard van Wassenberg. Gerard werd voor de tweede maal veroordeeld om de inkomsten van de kerk te Echt, die hij zich wederrechtelijk had toegeëigend, terug te geven aan de Sint-Servaaskerk. Een priester genaamd Jocundus, heeft in de Vita sancti Servatii een aantal waardevolle vermeldingen neergezet en noemt enkele namen en gebeurtenissen waaruit het bovenstaande blijkt. Dirk van Herlaer moet dezelfde persoon zijn als Diederik van Loon.
In 1087 wordt nogmaals Dirk van Herlaer genoemd.
Wordt vermeld in een oorkonde van 28 december 1107 van keizer Hendrik V, opgemaakt in Aken, waarbij deze in ruil voor het rijksgoed Alzey aan graaf Hendrik van Zutphen een graafschap in Friesland gaf.(Urk en Emelweerd en mogelijk Kuinre)
Daarna nog in een oorkonde van 26 juni 1108 van graaf Floris I van Holland, samen met Gerard van Wassenberg en Hugo van Voorne.
Kinderen van Ermengarde en Diederik:
1 Poppo van Herlaer [1.2.1.2.3.3.1.1.5.1], geboren omstreeks 1085.
2 Gerard van Looz (Loon) [1.2.1.2.3.3.1.1.5.2], geboren omstreeks 1090. Gerard is overleden omstreeks 1144, ongeveer 54 jaar oud.
3 Diederik van Looz (Loon) [1.2.1.2.3.3.1.1.5.3], geboren omstreeks 1095.
4 Herman van Looz (Loon) [1.2.1.2.3.3.1.1.5.4], geboren omstreeks 1100. Herman is overleden omstreeks 1158, ongeveer 58 jaar oud.
1.2.1.2.5 Glismod van de Betuwe is geboren omstreeks 985, dochter van Immed van de Betuwe en Adela van Hamaland (zie 1.2.1.2). Glismod is overleden omstreeks 1040, ongeveer 55 jaar oud.
Notitie bij Glismod: Gehuwd met een graaf uit Beieren.
Glismod:
(1) trouwde met Reding graaf van Beieren.
(2) trouwde met Adalbert van Oostenrijk.
1.2.2 Hildegard van Vlaanderen is geboren omstreeks 937, dochter van Arnulf I de Grote van Vlaanderen (zie 1.2) en Adela van Vermandois. Hildegard is overleden omstreeks 978, ongeveer 41 jaar oud. Hildegard trouwde, ongeveer 13 jaar oud, omstreeks 950 met Dirk II burggraaf van Gent, graaf in Frisia, ongeveer 18 jaar oud. Dirk is geboren omstreeks 932, zoon van NN (Gerulf??) van Frisia. Dirk is overleden op 06-05-988, ongeveer 56 jaar oud. Hij is begraven in Abdij Egmond.
Notitie bij Dirk: Dirk II (of Diederik II) was een Friese graaf die het feitelijke bewind voerde over drie graafschappen die tezamen het gehele kustgebied tussen de Oosterschelde en het Vlie opvulden, zijnde de gouwen: Masaland(Maasland), Kinhem (Kennemerland) en Texla(Texel). Op 15 juni 950 schonken Dirk II en zijn vrouw Hildegard aan Egmond ter ere van de bijzetting van Sint Adelbert een stenen kloosterkerk. Ook schonken zij het Evangeliarium van Egmond, thans een van Nederlands belangrijkste cultuurhistorische voorwerpen uit de vroege middeleeuwen. Het negende-eeuwse handschrift werd circa 975 door hem verworven en bevat de tekst van de vier evangeliën. Dirk en Hildegard zijn afgebeeld op twee miniaturen, die Dirk voor de gelegenheid aan het boek liet toevoegen. Op 25 augustus 985 kreeg Dirk zijn drie lenen van koning Otto III in vrije eigendom.
Dirk wist tussen 965 en 969, na de dood van zijn schoonvader en de daarop volgende gezagscrisis, in Gent een graafschap te vestigen, dat zich ook uitstrekte over het land van Waas. Boudewijn IV verkrijgt echter het markgraafschap Vlaanderen in leen.
"Vita sancti Alberti"; hierin wordt het leven beschreven van Adalbertus, missionaris eind 7e begin 8e eeuw, en metgezel van Willibrord die onder de Frisii preekte.
Onder graaf Dirk I werden Adalberts relieken overgebracht naar een kerk, die misschien tot het door Dirk I gestichte vrouwenklooster behoorde. Tijdens de heerschappij van Dirk II, burggraaf van Gent en graaf in Frisia, werd het mannenklooster te Egmond gesticht, waar Adalbert speciale verering genoot.
Mogelijk komen deze relieken oorspronkelijk uit een abdij/kerk of klooster bij Emunde, de monding van de Aa bij Grevelingen in Frans Vlaanderen waar Willibrord gepredikt heeft en welk gebouw mogelijk verwoest is en heeft Dirk I het door hem gestichte vrouwenklooster vernoemd naar die plek en het Egmond genoemd. Dit komt in de historie vaker voor; b.v. Assen, ontstaan bij een klooster en vernoemd naar het klooster Assen in Westfalen, waar de eerste abdis waarschijnlijk vandaan kwam.
Dirk trouwde, ongeveer 18 jaar oud, omstreeks 950 met [waarschijnlijk] Hildegard van Vlaanderen, ongeveer 13 jaar oud. Hildegard is geboren omstreeks 937, dochter van Arnulf I van Vlaanderen. Hildegard is overleden omstreeks 978, ongeveer 41 jaar oud.
Kinderen van Hildegard en Dirk:
1 Arnulf burggraaf van Gent en graaf in Frisia, geboren omstreeks 951 in Gent. Volgt 1.2.2.1.
2 Egbert Van Rijnland in Fresia [1.2.2.2]. Egbert is overleden in 993.
Notitie bij Egbert: Aartsbisschop van Trier; opdrachtgever voor het schrijven van de "Vita sancti Alberti".
hierin wordt het leven beschreven van Adalbertus, missionaris eind 7e begin 8e eeuw, en metgezel van Willibrord die onder de Frisii preekte
1.2.2.1 Arnulf burggraaf van Gent en graaf in Frisia is geboren omstreeks 951 in Gent, zoon van Dirk II burggraaf van Gent, graaf in Frisia en Hildegard van Vlaanderen (zie 1.2.2). Arnulf is overleden op 18-09-993 in Winkel, West Friesland, ongeveer 42 jaar oud. Hij is begraven in Abdij van Egmond.
Notitie bij Arnulf: Graaf van Gent vanaf 988.
Genaamd Gandensis, dat wil zeggen de Gentse graaf. Heeft zijn vader na 988 korte tijd, tot zijn dood in 993, opgevolgd als graaf van Gent, eigenlijk borggraaf of kastelein van Gent.
Arnulf trouwde met Luitgardis van Luxemburg.
Notitie bij Luitgardis: De Duitse keizer Hendrik II, haar zwager, riep zij te hulp toen Holland werd aangevallen door de Friezen, na de dood van haar man en tijdens het regentschap over haar minderjarige zoon Dirk. De keizer trok met een leger per schip vanaf Utrecht naar de Friese streken en bracht de Friezen tot stilstand in 1005.
Kinderen van Arnulf en Luitgardis:
1 Adelbert, burggraaf van Gent [1.2.2.1.1].
2 Siegfried, dienstman (Sikko) in Frisia. Volgt 1.2.2.1.2.
3 Dirk III, graaf van Holland, geboren omstreeks 982. Volgt 1.2.2.1.3.
1.2.2.1.2 Siegfried, dienstman (Sikko) in Frisia, zoon van Arnulf burggraaf van Gent en graaf in Frisia (zie 1.2.2.1) en Luitgardis van Luxemburg. Sikko is overleden na 1026.
Notitie bij Sikko: Siegfries vlucht in 1006 naar Stavoren waar hij door de potestaat Gosse Ludigman minzaam wordt ontvangen.
Siegfried werd door de Friezen Sikko genoemd en huwde met Tetta, de dochter van de 6e Friese potestaat Gosse Ludigman. Zie Kronijk van M D Teenstra met verwijzing naar Winsemius blz 118.
Hij is de stamvader van de geslachten van Tellingen en Brederode.
Sikko trouwde met Tetta. Tetta is een dochter van Gosse Ludigman.
1.2.2.1.3 Dirk III, graaf van Holland is geboren omstreeks 982, zoon van Arnulf burggraaf van Gent en graaf in Frisia (zie 1.2.2.1) en Luitgardis van Luxemburg. Dirk is overleden op 27-05-1039, ongeveer 57 jaar oud. Hij is begraven in Abdij te Egmond.
Notitie bij Dirk: Tot 1005 was zijn moeder voogd; daarna werd hij zelfstandig graaf van Holland.
Dirk was actief in de ontginning van moerassen door gronden te verpachten aan Friezen die het in cultuur brachten. Tijdens zijn graafschap wist Dirk zijn gebied uit te breiden richting het oosten. In 1017/1018 zou Dirk ook nog een oorlog tegen de Friezen hebben gevoerd. Hij bouwde in 1018 een burcht in Vlaardingen en begon daar tol te heffen.
Dirk III genaamd Hierosolomieta, dit is Jeruzalemganger, wordt in de Vita S. Wolbodonis vermeld als "Gandavensis comes Theodericus". Theodericus, graaf van Gent.Ook eigenlijk burggraaf van Gent, want er is ook nog een Lambert die als voogd/burggraaf actief is als opvolger van Walbert die tot 994 wordt vermeld. Lambert I staat te boek als burggraaf van Gent van 1010 tot 1032.
Dirk III stichtte vanuit Gent een nederzetting (Vlaardingen) bij de Merwede om het verkeer over de grote rivieren te kunnen beheersen. Dit leidde tot conflicten met de bisschop van Utrecht.
Dirk trouwde, ongeveer 33 jaar oud, omstreeks 1015 met Othilde van de Nordmark van Saksen, ongeveer 22 jaar oud. Othilde is geboren omstreeks 993. Othilde is overleden op 31-03-1044, ongeveer 51 jaar oud. Zij is begraven in Quedlinburg.
Notitie bij Othilde: Ging terug naar Saksen na de dood van haar man.
Haar overlijdensdatum wordt vermeld in de Egmondse Annalen.
Kinderen van Dirk en Othilde:
1 Dirk IV graaf van Rijnland in Holland [1.2.2.1.3.1], geboren omstreeks 1010. Dirk is overleden op 13-01-1049 in Dordrecht, ongeveer 39 jaar oud.
Notitie bij Dirk: Graaf van Rijnland in Fresia. Zijn grafelijke burcht stond in Rijnsburg, aan de Oude Rijn, direct ten oosten van het huidige Katwijk. Het graafschap bestond voornamelijk uit de bewoonbare zandruggen langs de Noordzee en de bewoonbare hoogten van de Rijndelta. Tussen dit gebied en de Utrechtse heuvelrug lag een grotendeels moerassige laagte waar nauwelijks bewoning mogelijk was. Zijn vader was al begonnen zijn gebied naar het oosten toe uit te breiden en Dirk IV zette dit voort. Hij eigende zich gronden toe tussen het huidige Zwammerdam en Bodegraven om dit te laten ontginnen, doch daardoor kwam ook hij in conflict met de bisschop van Utrecht, in die tijd Bernold. Keizer Hendrik III bemoeide zich er mee en dwong in 1046 Dirk ertoe die gebieden op te geven. Direct na het vertrek van de keizer begon Dirk de bisdommen Utrecht en Luik te plunderen. Hierop volgde een strafexpeditie van de keizer in 1047 en Dirks burcht in Rijnsburg werd totaal verwoest en ook het dorp Vlaardingen ging in vlammen op.
Dirk bleef ongehuwd. Dirk bleef kinderloos.
Dirk bleef ongehuwd. Dirk bleef kinderloos.
2 Bertrade van Holland, geboren omstreeks 1022. Volgt 1.2.2.1.3.2.
3 Swanhilde van Holland, geboren omstreeks 1024. Volgt 1.2.2.1.3.3.
4 Floris I, borggraaf van Gent, graaf van Holland, geboren omstreeks 1025. Volgt 1.2.2.1.3.4.
1.2.2.1.3.2 Bertrade van Holland is geboren omstreeks 1022, dochter van Dirk III, graaf van Holland (zie 1.2.2.1.3) en Othilde van de Nordmark van Saksen.
Notitie bij Bertrade: Vermeld in de annalista saxo met haar zuster.
Bertrade trouwde met Dirk I van Katlenburg. Dirk is een zoon van Udo van Katlenburg. Dirk is overleden op 10-09-1056.
Notitie bij overlijden van Dirk: Gesneuveld tijdens een veldtocht tegen de Liutizen, een Slavische stam in het huidige Polen, samen met markgraaf Willem van de Saksische Noordmark.
Kinderen van Bertrade en Dirk:
1 Dietrich von Katlenburg. Volgt 1.2.2.1.3.2.1.
2 Othelhilde von Katlenburg. Volgt 1.2.2.1.3.2.2.
1.2.2.1.3.2.1 Dietrich von Katlenburg, zoon van Dirk I van Katlenburg en Bertrade van Holland (zie 1.2.2.1.3.2). Dietrich is overleden op 21-01-1085. Dietrich trouwde met Gertrudis von Meissen von Braunschweig. Gertrudis is geboren omstreeks 1058, dochter van Egbert I von Meissen von Brunswijck en Irmengard von Susa. Gertrudis is overleden op 09-12-1117, ongeveer 59 jaar oud. Gertrudis trouwde later omstreeks 1080 met Hendrik de Vette van Northeim (±1052-1101). Gertrudis trouwde later met Heinrich von Eilenburg Wettin.
Notitie bij Gertrudis: Erfgename van de bezittingen van haar vader.
Ook vermeld als Gravin van Brunswijk en regentes van Meissen.
1.2.2.1.3.2.2 Othelhilde von Katlenburg, dochter van Dirk I van Katlenburg en Bertrade van Holland (zie 1.2.2.1.3.2). Othelhilde trouwde met Koenraad von Wettin.
Kind van Othelhilde en Koenraad:
1 Bertrade von Wettin. Volgt 1.2.2.1.3.2.2.1.
1.2.2.1.3.2.2.1 Bertrade von Wettin, dochter van Koenraad von Wettin en Othelhilde von Katlenburg (zie 1.2.2.1.3.2.2). Bertrade is overleden in 1145. Bertrade trouwde met Berengar von Sangerhausen.
1.2.2.1.3.3 Swanhilde van Holland is geboren omstreeks 1024, dochter van Dirk III, graaf van Holland (zie 1.2.2.1.3) en Othilde van de Nordmark van Saksen. Swanhilde is overleden omstreeks 1055, ongeveer 31 jaar oud.
Notitie bij Swanhilde: Volgens de kroniekschrijver van de "Annalista Saxo" werd Swanhilde van Loon genoemd naar het kasteel Loon in de Haspengouw, was ze een dochter van Dirk III van Holland en Othelhilde en was ze de moeder van Arnold, burggraaf van Mainz. In het necrologium van het St. Jansklooster te Luik, waarvan de graven van Loon voogden waren, wordt op 31 maart de notitie "Spannehildis comitissima de Los, pro quahabemus II solidos" aangetroffen. Op dezelfde dag herdenkt het necrologium van het klooster Maria-Laach het overlijden van Swanhilde comtissa. Haar vermelding in dit necrologicum doet vermoeden, dat zij na 1093 is overleden, het jaar waarin de voorbereidingen voor de stichting van het benediktijnenklooster Maria-Laach werden getroffen.
Swanhilde komt verder in geen enkele oorkonde voor.
Als de vermelde vermoedelijke overlijdensdatum van Swanhilde juist is, kan haar echtgenoot niet dezelfde zijn als Emmo van Looz die in 1078 is overleden en een weduwe naliet met de naam Ermengarde.
Swanhilde trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1047 met Emmo II (Irmfried) van Looz (Loon), ongeveer 22 jaar oud. Emmo is geboren omstreeks 1025, zoon van Arnulf (Arnold) van Looz (Loon) en Ermengardis. Emmo is overleden op 17-01-1078, ongeveer 53 jaar oud. Emmo trouwde later omstreeks 1055 met Irmengard van Horne?? (±1040-na 1078).
Notitie bij Emmo: https://nl.wikipedia.org/wiki/Emmo_van_Loon
Zie ook Arnold Jan Bijsterveld: De volle middeleeuwen (900-1200); Van Karolingische kernregio tot territoriale lappendeken.
Voorheen werd aangenomen dat Emmo de zoon was van graaf Giselbert van Loon, maar waarschijnlijk was hij de zoon van diens broer Arnulf van Haspinga, omdat dit verklaart waarom "Arnold" de steeds terugkerende naam van het geslacht werd.[1]
Emmo’s jongere broer Otto II van Duras was abt in de abdij van Sint-Truiden. Tussen 1046 en 1078 werden Emmo en Otto samen als comites de Los vermeld, hetgeen doet vermoeden dat ze het graafschap samen bestuurden. De stelling dat Emmo trouwde met een erfdochter van Horne is al lang achterhaald;[2] intussen staat vast dat hij trouwde met Swanhilde, dochter van Dirk III van Holland[3]

[1] Geert Souvereyns & Arnoud-Jan Bijsterveld, "De graven van Loon"
[2] Mathias Joseph Wolters, Notice historique sur l’ancien comté de Hornes & sur les anc. seigneuries de Weert, Wessem, Ghoor et Kessenich (Gyselynck, Gent, 1850), p 10 (noot Anne Post: onbetrouwbaar volgens van de Boel)
[3]Henk Verdonk, "Stammen de heren van Herlaer af van de graven van Loon" - in "Het oude land van Loon vol 77 (Hasselt, 1998), p 250-253.

W M van de Boel vindt de vermelde binding van het huis Horne aan het huis Looz/Loon door het huwelijk van Emmo van Looz met Ermengarde van Horn achterhaald en verwijst naar diverse modernere publicaties. Uit later bekend geworden gegevens is Emmo de Looz gehuwd met Swanhilde van Holland, dochter van Dirk III van Holland.
Wanneer we de tijdbalk in acht nemen en de namen van de vermelde kinderen van Emmo dan moet worden aangenomen dat Emmo twee keer getrouwd moet zijn geweest.
Uit de bekende overlijdensdata kan worden afgeleid dat Emmo’s eerste vrouw Swanhilde moet zijn geweest en dat hij daarna getrouwd is met Ermengarde. Arnold en Dirk moeten verwekt zijn na 1055, dus bij Ermengarde en mogelijk ook Hendrik.
1.2.2.1.3.4 Floris I, borggraaf van Gent, graaf van Holland is geboren omstreeks 1025, zoon van Dirk III, graaf van Holland (zie 1.2.2.1.3) en Othilde van de Nordmark van Saksen. Floris is overleden op 28-06-1061 in Nederhemert, ongeveer 36 jaar oud.
Notitie bij Floris: Volgt zijn broer Dirk IV op in 1049. Floris raakte in conflict met de keizer door zijn tol op de Merwede. Op 30-04-1054 werd hij vervallen verklaard van zijn leenrechten door keizer Hendrik IV, die deze rechten gaf aan de bisschop van Utrecht. Floris trok zich daar niets van aan, maar in 1058 gaf keizerin-regentes Agnes bevel om Floris tot de orde te roepen. Floris was zwaar in de minderheid maar door listen wist hij de troepen van Keulen, Brunswijk en Cuijk te verjagen.
In 1061, bij Neder Hemert versloeg hij de Friese graaf Egbert I en dacht de strijd gewonnen te hebben; maar Herman van Cuijk, burggraaf van Utrecht overviel Floris heimelijk aan de oevers van de Maas en Floris sneuvelde samen met honderden van zijn mannen.
http://www.manfred-hiebl.de/genealogie-mittelalter/dietriche_grafen_von_holland/florenz_1_graf_von_holland_1061/florenz_1_graf_von_holland_+_1061.html; Vermeld als graaf in Friesland.
Florenz I. folgte seinem Bruder Dietrich IV. 1049 in der Regierung, unterwarf sich Kaiser HEINRICH III. und behauptete damit sein Erbe. Er setzte die traditionellen Fehden fort und wurde von Markgraf Ekbert I. von Braunschweig-Meißen aus Rivalität um Friesland ermordet.
Floris trouwde, ongeveer 28 jaar oud, omstreeks 1053 met Gertrudis van Saksen-Billung, ongeveer 20 jaar oud. Gertrudis is geboren omstreeks 1033, dochter van Bernhard II von Sachsen Billung en Eilika von Schweinfurt. Gertrudis is overleden op 04-08-1115, ongeveer 82 jaar oud. Zij is begraven in Veurne. Gertrudis trouwde later in 1063 met Robrecht I de Fries, graaf van Vlaanderen.
Notitie bij Gertrudis: Was voogdes over zoon Dirk V;
Kinderen van Floris en Gertrudis:
1 Dirk V van Holland, geboren in 1054. Volgt 1.2.2.1.3.4.1.
2 Floris II van Gent [1.2.2.1.3.4.2].
3 Albrecht van Gent [1.2.2.1.3.4.3].
4 Floris van Gent [1.2.2.1.3.4.4].
5 Peter van Gent [1.2.2.1.3.4.5].
6 Bertha van Gent, geboren omstreeks 1054. Volgt 1.2.2.1.3.4.6.
7 Machteld van Gent [1.2.2.1.3.4.7].
8 Adela van Gent. Volgt 1.2.2.1.3.4.8.
1.2.2.1.3.4.1 Dirk V van Holland is geboren in 1054, zoon van Floris I, borggraaf van Gent, graaf van Holland (zie 1.2.2.1.3.4) en Gertrudis van Saksen-Billung. Dirk is overleden op 17-06-1091, 36 of 37 jaar oud. Hij is begraven in Abdij van Egmond.
Notitie bij Dirk: Dirk V was pas 7 jaar toen zijn vader sneuvelde in 1061. Zijn moeder trad op als regentes.
Bisschop Willem I van Utrecht profiteerde hiervan om het Rijnland en het Kennemerland in te nemen. Dit werd goedgekeurd door keizerin Agnes van Poitou, de regentes van Duitsland.
Van het graafschap bleven zo de meest noordelijke en zuidelijke gebieden over. Zijn moeder begreep dat zij een sterke bondgenoot nodig had, daarom trouwde ze in 1063 met Robrecht I van Vlaanderen. Dirk ontving Vlaanderen ten oosten van de Schelde en de eilanden ten westen van de Schelde (o.a. Walcheren), als vergoeding voor het verlies van zijn domein.
Robrecht wist het Rijnland en Kennemerland weer terug te veroveren. In 1076 verzamelde Dirk een Vlaams leger en probeerde zijn graafschap te heroveren. De nieuwe bisschop Koenraad verschanste zich in het kasteel van IJsselmonde. Dirk wist het kasteel te veroveren. Koenraad sloot vrede en gaf daarbij het Rijnland en Kennemerland terug aan Dirk.
Uit andere bron:
Na de dood van zijn vader in 1061 werd Rijnland ingenomen door de bisschop van Utrecht Willem I. Dirk V was toen 7 jaar en zijn moeder was regentes. Zijn graafschap was in tweeën gespleten; het noordelijk deel, het Kennemerland raakte hij in 1071 ook nog kwijt, maar na de moord op Godfried met de Bult in 1076 werd hij opnieuw aangesteld tot graaf. Dat kwam omdat zijn moeder in 1063 hertrouwde met Robrecht de Fries, graaf van Vlaanderen. Dirk V verkreeg Vlaanderen ten oosten van de Schelde en de eilanden ten westen van de Schelde, o.a. Walcheren. Deze lagen direct ten noorden van de Gentse goederen, het land van Waas. Dit als vergoeding voor zijn verloren graafschap Rijnland. Zijn stiefvader Robrecht wist het Rijnland en Kennemerland terug te veroveren, onttrok de Zuid Hollandse eilanden aan de Utrechtse bisschop en nam in 1076 met een sterk Vlaams leger, de sterkte IJsselmonde in. Hier had de Utrechtse bisschop Koenraad zich verschanst. Koenraad sloot daarop vrede en gaf het Rijnland c.s terug in leen aan Dirk V.
Dirk trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1080 met [waarschijnlijk] Othilde van Saksen, ongeveer 15 jaar oud. Othilde is geboren omstreeks 1065. Othilde is overleden op 18-11-1120, ongeveer 55 jaar oud.
Kind van Dirk en Othilde:
1 Floris II de vette van Holland, geboren in 1081. Volgt 1.2.2.1.3.4.1.1.
1.2.2.1.3.4.1.1 Floris II de vette van Holland is geboren in 1081, zoon van Dirk V van Holland (zie 1.2.2.1.3.4.1) en Othilde van Saksen. Floris is overleden op 02-03-1121, 39 of 40 jaar oud. Hij is begraven in Abdij van Egmond.
Notitie bij Floris: Vermeld als graaf vanaf 1091, na de dood van zijn vader.
Floris kreeg van de bisschop van Rijnland de titel Graaf van Holland. Floris II is de eerste die zo werd genoemd, daarvoor werd zijn domein nog als het graafschap Friesland aangeduid. Floris verwierf grote rijkdom door de ontginning van de veengebieden in het Rijnland en door tolheffing op de grote rivieren, met name bij Vlaardingen waar in die tijd de Lek, Waal en Maas samen in de Noordzee uitmondden. Hij heeft tijdens zijn regering diverse houten kerken vervangen door kerken van tufsteen.
Bijgenaamd de Vette, of de Dikke. (Florentius Crassus)
Waarschijnlijk een gevolg van de verworven rijkdommen vooral vanwege de tolheffing bij Vlaardingen, waar Rijn, Maas en Waal samen naar zee stromen.
Nam geen deel aan de eerste kruistocht in 1096. Stimuleerde omstreeks die tijd de veenontginningen langs de grote rivieren. Voerde in 1101 als eerste de titel graaf van Holland (Florentius comes de Hollant) als leenman van de bisschop van Utrecht. Zijn graafschap omvatte de gehele kuststrook en de lage landen ernaast, tussen Gent en Alkmaar.
Ook hij bevorderde de verdere ontginning van veengronden in het Rijnland.
Floris trouwde, ongeveer 27 jaar oud, omstreeks 1108 met Gertrud (Petronella) van Opper Lotharingen, ongeveer 23 jaar oud. Gertrud is geboren omstreeks 1085.
Notitie bij Gertrud: Noemde zich Petronilla van Saksen na haar huwelijk. Ook vermeld als Gertud van Sachsen.
Kinderen van Floris en Gertrud:
1 Dirk VI van Holland, geboren omstreeks 1108. Volgt 1.2.2.1.3.4.1.1.1.
2 Floris de Zwarte van Holland [1.2.2.1.3.4.1.1.2], geboren omstreeks 1110. Floris is overleden in 1133 in Utrecht, ongeveer 23 jaar oud.
Notitie bij Floris: Kwam een paar maal tegen zijn broer in opstand. In 1131 boden de West Friezen hem aan om hun Heer te worden.
De broedertwist werd door tussenkomst van hun oom koning Lotharius II in 1132 bijgelegd.

Uit wikipedia:
Deze Floris (bijgenaamd de Zwarte) bezat wel de ambities die bij zijn oudere broer leken te ontbreken. Hij kwam openlijk in opstand tegen zijn broer en werd van 1129 tot 1131 ook als graaf van Holland in oorkonden genoemd. Zelfs Rooms-koning Lotharius en bisschop Andries van Utrecht erkenden Floris als de rechtmatige graaf van Holland. In maart 1131 werd Dirk VI echter weer officieel graaf van Holland genoemd en leken de broers zich te hebben verzoend.
Zo’n 6 maanden later (augustus 1131) stonden de broers alweer tegenover elkaar, nadat de opstandige Westfriezen Floris de heerschappij over heel West-Friesland hadden aangeboden. Floris accepteerde dit maar al te graag en ook de Kennemers sloten zich daarna bij de opstand aan. Een jaar later, in augustus 1132, kwam Rooms-koning Lotharius tussenbeide en werd de broedertwist wederom bijgelegd, ook al had dit weinig invloed op het verzet van de Friezen.
Floris kwam in conflict met de familie van Cuijk toen zijn huwelijksaanzoek aan een van de dochters van de familie werd afgewezen. Floris viel bisschop Andries van Cuijk aan en bezette de stad Utrecht. Herman en Godfried van Cuijk trokken met een leger naar Utrecht. Zij verrasten Floris toen die buiten de stad aan het jagen was en doodden hem.
Dirk verwoestte daarop het kasteel van Herman bij Lexmond en Herman, Godfried en Andries moesten vluchten. Pas toen er een nieuwe keizer kwam (Koenraad III van Hohenstaufen), kon een vrede worden bereikt. Andries werd hersteld als bisschop, maar Herman moest voortaan Dirk als zijn heer erkennen voor zijn bezittingen bij Lexmond.
1.2.2.1.3.4.1.1.1 Dirk VI van Holland is geboren omstreeks 1108, zoon van Floris II de vette van Holland (zie 1.2.2.1.3.4.1.1) en Gertrud (Petronella) van Opper Lotharingen. Dirk is overleden op 05-08-1157, ongeveer 49 jaar oud. Hij is begraven in Rijnsburg.
Notitie bij Dirk: Graaf van Holland en Midden Friesland en Urk/Emelweerd. Graaf van Bentheim.
Hij was graaf van Holland van 1121 tot 1129 en van 1131 tot zijn overlijden in 1157.
Stond tot zijn meerderjarigheid onder voogdij van zijn moeder Petronella. Hij huwde met Sophia van Reineck, waardoor het graafschap Bentheim in handen van de graven van Holland kwam. Zijn jongere broer Floris kwam een paar maal tegen hem in opstand en in 1129 werd Floris graaf tot 1131, vanwege de steun van zijn moeder, de bisschop van Utrecht Andries van Cijck en de roomse koning Lotharius III, zijn oom. In 1131 verloor hij die steun en moest vluchten naar het gebied van de West Friezen. Deze waren tegen Dirk VI in opstand gekomen. Zij boden Floris de heerschappij over West Friesland aan en ook de Kennemers sloten zich bij hun aan. In 1132 werd de broedertwist door tussenkomst van Lotharius bijgelegd. In 1133 bezette Floris de stad Utrecht. Herman en Godfried van Cuijck trokken met een leger naar Utrecht. In 1139 ondernam hij een bedevaart naar het Heilige Land en verwierf van paus Innocentiüs II de onafhankelijkheid van de Utrechtse kerk voor de abdijen van Egmond en van Rijnsburg. Deze werden het bijzonder eigendom van de Pauselijke Stoel.
Met de bouw van het klooster te Egmond was begonnen in het jaar 1140. Dirks moeder draagt het klooster na gereedkoming op aan paus Innocentiüs II. De voogdij komt bij de graven van Holland en komt erfelijk toe aan het geslacht Egmond. beginnend met kwade Wouter van Egmond, die in 1208 overlijdt. Abt wordt Walter, eerder proost van de abdij te Lens van de abdij van Gent; waarschijnlijk heeft hij annalen van Gent naar Egmond overgebracht. De beide kloosters werden door deze constructie aan de heerschappij van de bisschop van Utrecht onttrokken.
In 1143 trok hij ten strijde tegen Herbert, de bisschop van Utrecht.
Zie: http://www.awn-beverwijk-heemskerk.nl/pdf/gravenoprij1.pdf
Dirk is begraven in de in 1133 door zijn moeder gestichtte abdij van Rijnsburg.
Dirk trouwde, ongeveer 16 jaar oud, omstreeks 1124 met Sophia von Salm von Rieneck, ongeveer 9 jaar oud. Sophia is geboren omstreeks 1115, dochter van Otto I van Salm graaf von Rieneck en Gertrudis Palatina van Northeim. Sophia is overleden in 1176 in Jeruzalem, ongeveer 61 jaar oud.
Notitie bij Sophia: Gravin van Bentheim.
Kind van Dirk uit onbekende relatie:
1 Robert van Bentheim, geboren in 1126. Volgt 1.2.2.1.3.4.1.1.1.1.
Kinderen van Dirk en Sophia:
2 Floris III van Holland, geboren omstreeks 1140. Volgt 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.
3 Dirk van Holland [1.2.2.1.3.4.1.1.1.3], geboren omstreeks 1138. Dirk is overleden in 1151, ongeveer 13 jaar oud.
4 Otto van Holland van Bentheim, geboren omstreeks 1142. Volgt 1.2.2.1.3.4.1.1.1.4.
5 Boudewijn van Holland [1.2.2.1.3.4.1.1.1.5]. Boudewijn is overleden op 30-04-1196 in Mainz.
Notitie bij Boudewijn: Uit Wikipedia:
Bisschop van Utrecht van 04-07-1178 tot 1196.
Boudewijn was een zoon van graaf Dirk VI van Holland en Sophia van Rheineck en een broer van graaf Otto van Bentheim en graaf Floris III van Holland. Vooraleer bisschop van Utrecht te worden, was Boudewijn volgens sommige bronnen aartsbisschop van Bremen en kapelaan van Hendrik de Leeuw. Als bisschop van Utrecht kon het graafschap Holland zijn macht in Utrecht versterken. Tijdens zijn regering was hij in strijd met hertog Otto I van Gelre over de Veluwe en Salland en met de burggraven van Groningen en Coevorden. De oorlogen in het Oversticht, waar plunderingen van bisschoppelijke goederen bovendien schering en inslag waren, legden een zware wissel op de financiën van het bisdom. Boudewijn werd na zijn dood bijgezet in de Dom van Utrecht.
6 Dirk van Holland [1.2.2.1.3.4.1.1.1.6]. Dirk is overleden op 28-08-1197 in Padua.
Notitie bij Dirk: Werd in 1196 domproost van Utrecht en in 1197 bisschop van Utrecht.
Uit Wikipedia:
Dirk van Holland was een zoon van graaf Dirk VI van Holland en Sofia van Bentheim en daarmee een broer van graaf Floris III en bisschop Boudewijn II.
Dirk werd in 1196 domproost in Utrecht. Na de dood van zijn broer werd hij door de Hollandse partij als kandidaat voor de Utrechtse zetel naar voren geschoven, hierin gesteund door keizer Hendrik VI. Gelre kwam met Arnold van Isenburg, gesteund door de paus en de aartsbisschop van Keulen. Hierdoor ontstond een impasse, waarin Dirk als bisschop van het Nedersticht werd erkend, en Arnold van Isenburg als bisschop van het Oversticht.
Beide kandidaten reisden daarop naar Rome, waar Arnold in 1196 door paus Innocentius III tot bisschop van Utrecht werd gewijd. Snel daarna overleed hij en Dirk I werd alsnog geconsacreerd. Hij overleed op de terugweg van Rome naar Utrecht te Pavia.
7 Sophia van Holland [1.2.2.1.3.4.1.1.1.7].
8 Hadewich van Holland [1.2.2.1.3.4.1.1.1.8].
9 Geertruid van Holland [1.2.2.1.3.4.1.1.1.9].
10 Petronilla van Holland [1.2.2.1.3.4.1.1.1.10].
1.2.2.1.3.4.1.1.1.1 Robert van Bentheim is geboren in 1126, zoon van Dirk VI van Holland (zie 1.2.2.1.3.4.1.1.1). Robert is overleden in 1190, 63 of 64 jaar oud.
Notitie bij Robert: Buitenechtelijke zoon van Dirk (Dietrich) VI, als legitieme zoon opgevoed.
Zijn beide zonen zijn gesneuveld in 1227, slag bij Ane.
Kinderen van Robert uit onbekende relatie:
1 Florens van Bentheim [1.2.2.1.3.4.1.1.1.1.1]. Florens is overleden in 1227.
2 Florin van Bentheim [1.2.2.1.3.4.1.1.1.1.2]. Florin is overleden in 1227.
1.2.2.1.3.4.1.1.1.2 Floris III van Holland is geboren omstreeks 1140, zoon van Dirk VI van Holland (zie 1.2.2.1.3.4.1.1.1) en Sophia von Salm von Rieneck. Floris is overleden op 01-08-1190 in Antiochia, ongeveer 50 jaar oud. Hij is begraven in Tyrus in de Petruskerk naast keizer Frederik Barbarossa.
Notitie bij Floris: Graaf van Holland; vermeld tussen de jaren 1157 en 1190.
Vanaf 1165 gezamenlijk met de bisschop van Utrecht uitvoerder van de grafelijke rechten in Westerlauwers Friesland.
Was een trouw bondgenoot van keizer Frederik Barbarossa.
In 1158, 1176 en 1178 streed hij met hem in Italië. Dat leverde hem de status van Rijksvorst op.
Hij was voortdurend in strijd met de West Friezen. De West Friezen verwoestten tot twee keer toe Alkmaar en Floris op zijn beurt verwoeste Schagen, Winkel en Niedorp. Toen Floris in 1184 Texel veroverde, gaven de West Friezen hun strijd op. De West Friezen werden verplicht om 4000 zilveren marken te betalen.
In 1165 kwam Floris al in conflict met de bisschop van Utrecht over de aanleg van een dam in de Oude Rijn bij Zwammer, de Zwammerdam. Ook maakte de bisschop aanspraken over de heerschappij over de inkomsten uit West Friesland. Keizer Frederik I van Hohenstaufen besliste dat de inkomsten tussen graaf en bisschop gelijkelijk moesten worden verdeeld. Floris stelde ook een tol in bij Geervliet, gericht op de scheepvaart tussen Vlaanderen en de Rijn. De graaf van Vlaanderen, Filips van de Elzas, wist Filips van Hollant te bewegen die weer op te heffen, doch in 1166 stelde hij die weer in. Filips van Vlaanderen kwam daarop met een leger naar het noorden en nam Filips van Hollant gevangen. In het daarop volgende verdrag van Brugge moest Filips van Hollant de tol opheffen en erkennen dat de heerschappij over Zeeland aan Vlaanderen toebehoorde.
Floris trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 28-09-1162 met Adelheid van Schotland. Adelheid is overleden op 11-01-1208.
Kinderen van Floris en Adelheid:
1 Margaretha van Holland, geboren omstreeks 1161. Volgt 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.1.
2 Dirk VII van Holland, geboren in 1163. Volgt 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.2.
3 Willem I van Holland, geboren omstreeks 1166. Volgt 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.3.
4 Hendrik van Holland [1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.4], geboren omstreeks 1165.
5 Adelheid van Holland, geboren omstreeks 1163. Volgt 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.5.
6 Floris van Holland [1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.6]. Floris is overleden op 30-11-1210 in Utrecht.
Notitie bij Floris: Proost van Utrecht
7 Agnes van Holland [1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.7]. Agnes is overleden in 1228.
Notitie bij Agnes: Abdis in Rijnsburg
8 Boudewijn van Holland [1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.8].
9 Sophia van Holland [1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.9].
10 Elisabeth van Holland [1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.10].
11 Mechtild van Holland. Volgt 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.
1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.1 Margaretha van Holland is geboren omstreeks 1161, dochter van Floris III van Holland (zie 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2) en Adelheid van Schotland. Margaretha is overleden in 1203, ongeveer 42 jaar oud. Margaretha trouwde met Dirk IV graaf van Kleef.
1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.2 Dirk VII van Holland is geboren in 1163, zoon van Floris III van Holland (zie 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2) en Adelheid van Schotland. Dirk is overleden op 04-11-1203 in Dordrecht, 39 of 40 jaar oud.
Notitie bij Dirk: Omdat hij geen zonen had maakte hij Holland erfelijk voor vrouwen.
Hij kreeg onenigheid met zijn jongere broer Willem, die steun zocht bij de West Friezen. Dit leidde er uiteindelijk toe dat Willem het bestuur kreeg over het graafschap Midden Friesland.
In 1202 kwam Dirk met een leger naar Brabant om Otto van Gelre bij te staan in een conflict met de hertog van Brabant. Op 7 september 1202 verwoeste Dirk het net gestichte ’s Hertogenbosch. Op de terugweg werd hij echter bij Heusden door een sterk leger van de Hertog gevangen genomen, maar werd weer vrijgelaten na een zeer ongunstige overeenkomst te hebben gesloten. Het gebied ten zuiden van het Hollands Diep moest hij aan de Hertog afstaan en hij moest de Hertog als leenheer erkennen voor het gebied Zuid Holland. De bisschop van Utrecht moest hij als leenheer erkennen voor het overige deel van Holland. De graven van Holland waren daardoor hun overwicht in de Noordelijke Nederlanden kwijt.
Hij overleed te Dordrecht en zijn lijk werd per schip naar Egmond vervoerd om in het klooster te worden begraven.
Dirk trouwde, 22 of 23 jaar oud, in 1186 in Loosduinen met Aleida van Kleef, ongeveer 16 jaar oud. Aleida is geboren omstreeks 1170, dochter van Dirk van Kleef.
Kinderen van Dirk en Aleida:
1 Ada van Holland, geboren in 1188. Volgt 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.2.1.
2 Aleidis van Holland [1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.2.2]. Aleidis is overleden vóór 1203.
3 Petronilla van Holland [1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.2.3].
1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.2.1 Ada van Holland is geboren in 1188, dochter van Dirk VII van Holland (zie 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.2) en Aleida van Kleef. Ada is overleden in 1223, 34 of 35 jaar oud. Zij is begraven in Herkenrode.
Notitie bij overlijden van Ada: Thomas Bohn (dissertatie 2002) stelt haar sterfdatum tussen 1234 en 1237.
Notitie bij Ada: Ada was als enige van de drie kinderen nog in leven in 1203, toen haar vader stierf. Zij huwde door toedoen van haar moeder en om haar positie te verstevigen, direct na haar vaders dood en nog voor de begrafenis van haar vader, met Lodewijk II van Loon.
Haar oom Willem betwiste haar de opvolging in de grafelijke rechten van haar vader, vanwege de algemene opvatting dat vrouwen geen recht hadden op de troon. Willem riep zichzelf uit tot graaf van Holland, met steun van de edelen van Kennemerland. Hij had te laat gehoord dat zijn broer was overleden en wilde later de herdenkingsdienst bijwonen, maar kreeg geen toestemming van zijn schoonzuster daartoe. Zijn medestanders waren verbolgen en beraamden een overval. Getrouwen van Ada kregen hier lucht van en Ada vluchtte in het geheim ’s nachts van Haarlem, waar zij verbleef voorafgaand aan de maandelijkse herdenkingsdienst voor haar vader, richting Utrecht met haar moeder, waar zij behouden aankwamen.
Maar getrouwen van haar oom Willem brachten haar zo in het nauw dat ze zich na enige tijd verschanste in de door vertrouwelingen van haar bemachtigde burcht van Leiden. Philips van Wassenaar, de burggraaf van Leiden, nam na een kort beleg de burcht in en Ada werd door haar oom Willem geïnterneerd op Texel. Later werd ze naar de Engelse koning Jan zonder Land gezonden. Daarna volgde veel strijd, wat bekend staat als de Loonse oorlog, eindigend in 1206 met het verdrag van Brugge. (Zie bij Willem I)
In 1207 wist Lodewijk van Loon zijn vrouw Ada vrij te krijgen, maar zij moest haar claim op het graafschap Holland opgeven.
Ada trouwde, 14 of 15 jaar oud, op 04-11-1203 in Dordrecht met Lodewijk II graaf van Looz (Loon), ongeveer 43 jaar oud. Zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.4.1 voor persoonsgegevens van Lodewijk. Ada en Lodewijk bleven kinderloos.
1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.3 Willem I van Holland is geboren omstreeks 1166, zoon van Floris III van Holland (zie 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2) en Adelheid van Schotland. Willem is overleden op 04-02-1222, ongeveer 56 jaar oud. Hij is begraven in Abdij Rijnsburg.
Notitie bij Willem: Vermeld op 2 augustus 1215 als getuige in een zgn "Königsurkunde" opgemaakt in Neuss. Aanwezigen o.a. Lodewijk hertog van Baiern, Hendrik hertog van Brabant, graaf Adolf van Berg, Hendrik hertog van Limburg en zijn zoon Walrav, graaf Willem van Holland, graaf Frederik van Altena en graaf Adolf van Mark.
Graaf van Holland en van midden Friesland vanaf 1206, na strijd met Lodewijk van Loon, die was getrouwd met Ada, de dochter van zijn broer Dirk VII die in 1203 was overleden.
In 1213 door keizer Otto IV erkend als graaf over geheel Holland.
Nam deel aan de derde kruistocht in 1189 waarbij zijn vader overleed in 1190. Zelf werd hij op de terugtocht in Frankrijk gevangen genomen. In 1191 keerde hij in Holland terug maar raakte in onmin met zijn oudere broer Dirk, die zijn vader was opgevolgd als graaf. Willem zocht steun bij de opstandige Friezen.hij kon zelf niet weg uit Zeeland en daarom stuurde hij zijn vrouw Aleid met een leger naar West Friesland. In 1195 kwam het tot een treffen tussen Aleid en haar zwager Dirk. Aleid won door de leiders van Niedorp en Winkel om te kopen. Het geschil werd bijgelegd en Willem kreeg het bestuur over het graafschap Midden Friesland. (Het huidige Friesland) Willem kreeg al snel weer een conflict met zijn broer. Hendrik de Kraan, heer van Kuinre hield strooptochten in Midden Friesland. Willem vernietigde daarop de burcht van Kuinre. Dirk VII had echter in 1196 het tijdelijk bewind over het bisdom Utrecht van keizer Hendrik VI gekregen en had zijn oom Dirk van Holland aangesteld als bisschop. Hendrik van Kuinre was leenman van de bisschop en Dirk kon dus niet toestaan dat diens goederen vernield werden. Hij liet zijn broer Willem door Hendrik van Kuinre gevangen nemen. Willem ontsnapte en vluchtte naar Otto I van Gelre. Deze lag ook in een conflict met Dirk van Holland, omdat hij pogingen ondernam om het Oversticht (Drenthe en Overijssel) te bemachtigen. In 1197 trouwde Willem met de dochter van zijn gastheer. In 1203 betwiste hij, na de dood van zijn broer, zijn nicht Ada de opvolging in de adellijke leenrechten van haar vader. In 1204 wist Lodewijk van Loon, de man van Ada, met hulp van de graaf van Vlaanderen en de bisschoppen van Luik en Utrecht, Willem te verdrijven naar Zeeland. In 1205 heroverde Willem echter zijn voormalig graafschap. In 1206 werd de vrede in deze "Loonse oorlog" getekend. Willem kreeg Zeeland en de streek rond Geertruidenberg en Lodewijk van Loon de rest. Maar in 1213 kreeg Willem het hele graafschap Holland als rijksleen van keizer Otto IV. In 1214 trok Willem met keizer Otto op en nam deel in de slag bij Bouvines. Hij wordt daar de behaarde graaf van Holland genoemd.
In 1216 nam Willem deel aan een Franse expeditie naar Engeland tegen Jan zonder Land. De Engelse koning bracht het verdrag van 1206 weer boven water en erkende alleen Lodewijk van Loon als graaf van Holland. Deze Jan bereikte ook dat Willem in 1216 werd geëxcommuniceerd door de Paus. Om van de ban af te komen heeft Willem in 1217 deel genomen aan de vijfde kruistocht. Op die tocht verwierf hij veel roem. Via een tussenstop in Portugal vanwege storm, hielp hij de Portugeze koning de Moren te verdrijven. In 1220 keerde hij terug na onenigheid met de pauselijke afgezant Pelagius over het afwijzen van de voorstellen van de Egyptische sultan al-Kamil om het ingenomen Damiate te ruilen voor Jeruzalem. Willem I verleende stadsrechten aan Geertruidenberg in 1213, Middelburg in 1217, Dordrecht in 1220 en waarschijnlijk heeft hij ook Leiden stadsrechten verleend. Tijdens zijn bewind zijn de dijken van de Hollandse Waard aangelegd. Ook de Hoogheemraadschappen zijn toen ontstaan.
Op zijn ambtszegel stond het opschrift Wilhelmus Comes Frisiae.
Willem:
(1) trouwde, ongeveer 31 jaar oud, in 1197 in Staveren met Adelheid van Gelre, ongeveer 19 jaar oud. Zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.5.4 voor persoonsgegevens van Adelheid.
(2) trouwde, ongeveer 54 jaar oud, omstreeks 1220 met Maria van Brabant.
Notitie bij Maria: weduwe van keizer Otto IV.
Kinderen van Willem en Adelheid: zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.5.4.
1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.5 Adelheid van Holland is geboren omstreeks 1163, dochter van Floris III van Holland (zie 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2) en Adelheid van Schotland. Adelheid is overleden na 1205, minstens 42 jaar oud. Adelheid trouwde, ongeveer 13 jaar oud, in 1176 met Otto I markgraaf van Brandenburg, 49 of 50 jaar oud. Otto is geboren op 21-06-1126. Otto is overleden op 07-03-1184, 57 jaar oud.
1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11 Mechtild van Holland, dochter van Floris III van Holland (zie 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2) en Adelheid van Schotland. Mechtild is overleden in 1223. Mechtild trouwde met Arnold I heer van Almelo graaf van Altena-Ilsenburg. Arnold is geboren vóór 1166, zoon van Eberhart I van Altena en Adelheid van Kleef. Arnold is overleden in 1209, minstens 43 jaar oud.
Kinderen van Mechtild en Arnold:
1 Eberhard II van Altena [1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.1].
2 Frederik van Altena-Ilsenburg [1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.2].
3 Diederik van Münster [1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.3].
4 Engelbert van Osnabrück [1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.4].
5 Bruno van Osnabrück [1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.5].
6 Agnes van Altena [1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.6].
7 Philip van Altena [1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.7].
8 Godfried van Altena [1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.8].
9 Adolf van Altena [1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.9], geboren omstreeks 1195.
Notitie bij Adolf: Mogelijk vermeld in een oorkonde van 20 september 1224 Oorkondenboek Osnabrück waarbij Sophia, vrouw van Otto van Ravensberg door koning Hendrik beleend wordt met het graafschap Eemsgau op voorspraak van aartsbisschop Engelbert van Keulen. Andere getuigen waren Godfried van Arnsberg, Gerard van Wassenberg, Herman van Lon en Godschalk van Lon, hertog Walravenus en zijn broer Heinricus.
10 Hendrik van Almelo, geboren omstreeks 1200. Volgt 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.
1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10 Hendrik van Almelo is geboren omstreeks 1200, zoon van Arnold I heer van Almelo graaf van Altena-Ilsenburg en Mechtild van Holland (zie 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11).
Notitie bij Hendrik: Vermeld 1233-1277.
26 juli 1272 geeft Hendrik van Almelo, met toestemming van zijn zoon Arnold en diens kinderen, ten overstaan van de elect Jan (van Utrecht), aan zijn drie jongste zonen enige goederen en renten in Deventer en elders; verder maakt hij, ingeval hij komt te overlijden, enige bepalingen aangaande de inkomsten zijner na te laten vrouw en de voogdij zijne minderjarige kinderen.
Van de kinderen bij zijn 2e vrouw is één dochter bekend en vermeld.
(Opmerking Anne Post: In 1272 had hij dus in ieder geval nog 2 minderjarige kinderen. In ieder geval waren die jonger dan 25 jaar, misschien zelfs jonger dan 14 jaar, omdat niet duidelijk bekend is waar de grenzen van meerderjarigheid in die tijd lagen. Dan is er ook nog het verschil tussen de gebieden en of het strafrecht, familierecht of ander recht betreft. De meerderjarigheidsgrens liep vanaf de 13e eeuw op en pas in de 20e eeuw liep die weer terug.)
Hendrik:
(1) trouwde met NN van NN.
(2) trouwde met Aleidis van Woudenberg.
Notitie bij Aleidis: Vermeld 1272-1293
Kind van Hendrik en NN:
1 Arnold II van Almelo, geboren omstreeks 1220. Volgt 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.1.
Kind van Hendrik en Aleidis:
2 NN van Almelo, geboren omstreeks 1260. Volgt 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.
1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.1 Arnold II van Almelo is geboren omstreeks 1220, zoon van Hendrik van Almelo (zie 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10) en NN van NN. Arnold is overleden op 26-02-1290, ongeveer 70 jaar oud.
Notitie bij Arnold: Zie Archieven; 0214 Huis Almelo Inventaris.
Arnold trouwde met Marina van Ochten. Zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1 voor persoonsgegevens van Marina.
Kinderen van Arnold en Marina: zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.
1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2 NN van Almelo is geboren omstreeks 1260, dochter van Hendrik van Almelo (zie 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10) en Aleidis van Woudenberg. NN trouwde met Rudolf II van Peize.
Notitie bij het huwelijk van NN en Rudolf: Moet getrouwd zijn tussen 1249 en 1254 en heeft zich toen gevestigd in Almelo. Komt na 1249 niet meer voor als getuige in oorkonden samen met zijn broers Rudolf en Folkert.
Rudolf is geboren vóór 1220, zoon van [waarschijnlijk] Egbert? van Peize en Christina? van NN. Rudolf is overleden na 1253, minstens 33 jaar oud.
Notitie bij Rudolf: Genoemd op pagina 46 van Magnin Geschiedkundig schoolboek van Drenthe.
Genoemd in oorkonde uit 1247; ogd0108, samen met zijn broer Rudolf, Gijsbert van Buchorst, Pelgrim van Putten, Wolter Radincg en R. schulte van Drenthe, ridders.
ogd0109 maart 1247, samen met zijn broer Rudolf, Rudolf van Norch, en Wolter Rading, Pelgrim van Putten, R. schulte van Drenthe, en Gijsbert van Buchorst, allen ridders.
Genoemd in oorkonde van 1249; ogd0112, Atholfus, Rodolfus en Folkerus, ridders te Pedese.
1253 Adolf en Rudolf van Peize worden met Koenraad van Groningen door de Fivelgoers gevangen genomen en naar Appingedam gebracht.
Kind van NN en Rudolf:
1 Eg(gel)bertus van Peize van Almelo, geboren omstreeks 1250. Volgt 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.
1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1 Eg(gel)bertus van Peize van Almelo is geboren omstreeks 1250, zoon van Rudolf II van Peize en NN van Almelo (zie 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2). Eg(gel)bertus is overleden in 1313, ongeveer 63 jaar oud.
Notitie bij Eg(gel)bertus: Engelbertus van Peize staat in enkele geschriften vermeld heer van Almelo, als nazaat van Hendrik I van Almelo. Dit is echter niet juist. Zijn vader Rudolph of Roelof was getrouwd met een dochter van Hendrik van Almelo die was gehuwd met Aleidis van Woudenberg. Rudolph was borgheer op een van de leengoederen van het huis Almelo en zijn nakomelingen zijn dat gebleven.
Wordt genoemd in een oorkonde van 1313 als ridder van Peize, wiens dochter getrouwd is met Johan van der Ese en waarin zijn kleinzoon Herman zal trouwen met de dochter Lise van Herman Vleisch.
Eg(gel)bertus trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1270 met NN van NN. NN is overleden omstreeks 1295.
Kinderen van Eg(gel)bertus en NN:
1 Rudolf van Peize van Almelo, geboren omstreeks 1275. Volgt 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.1.
2 NN van Peize, geboren omstreeks 1280. Volgt 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.2.
3 NN van Peize, geboren omstreeks 1300. Volgt 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.3.
4 Egbert van Peize, geboren omstreeks 1285. Volgt 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.4.
1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.1 Rudolf van Peize van Almelo is geboren omstreeks 1275, zoon van Eg(gel)bertus van Peize van Almelo (zie 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1) en NN van NN. Rudolf is overleden na 1335, minstens 60 jaar oud.
Notitie bij Rudolf: Vermeld tussen 1308 en 1335.

ogd0245 de dato 23 oktober 1313. Rodolphus van Peize verklaart de helft zijner tienden te Benneveld aan de buren aldaar te hebben verkocht

ogd0279 de dato 4 juli 1323. Johannes van Almelo verklaart met zijn broeder Egbertus de hun toekomende nalatenschap te hebben gescheiden volgens de uitspraak van Johan, graaf van Bentheim, en anderen. Vermeld staat Rodolf van Peize.

ogd0296 de dato 25 januari 1326. Roelof van Peize, Egbert van Groenenberg en enige anderen verklaren borg te blijven voor een schuld van de bisschop van Utrecht aan de heer van Keppel.

Ogd0339 van 3 november 1334. Rudolf van Peize verkoopt met zijn 4 zoons hun goederen te Halen aan het convent van Assen, voor de helft en de andere helft aan zijn familie te Eelde. (Rodulphus, zoon van Eggelbertus, ridder van Peize, en zijn zoons Eggelbertus, Rodolphus, Bernardus en Hermannus. Eggelbertus de oudste broer is meerderjarig en is medezegelaar van de oorkonde. Getuigen Hermannus, genaamd Schulte (te Eelde).)

Komt voor in een oorkonde van 1335 waarin hij aan de abt van Dikninge vraagt om geen geld te geven aan Otto van Norch vanwege de overdracht van goederen te halen, omdat hij daar rechten op heeft en hij deze verkocht heeft aan het convent van Assen.
Vermoedelijk is in 1334 of iets eerder zijn vrouw, een zuster van Otto van Norch, overleden die (mede)aanspraak had op rechten in Halen.
Rudolf trouwde met NN van Norch. NN is geboren omstreeks 1275, dochter van Hendrik van Kuinre van Norch. NN is overleden in 1334, ongeveer 59 jaar oud.
Notitie bij NN: De vrouw van Roelf van Pedze is een zuster zijn van Otto van Norch.
Kinderen van Rudolf en NN:
1 Eg(gel)bertus van Peize van Almelo [1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.1.1], geboren omstreeks 1295.
2 Rodolphus (Roelof) van Peize van Almelo, geboren omstreeks 1322. Volgt 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.1.2.
3 Bernardus van Peize van Almelo [1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.1.3], geboren omstreeks 1324.
Notitie bij Bernardus: Leenman van de heer van Almelo
4 Hermannus van Peize van Almelo, geboren omstreeks 1326. Volgt 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.1.4.
1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.1.2 Rodolphus (Roelof) van Peize van Almelo is geboren omstreeks 1322, zoon van Rudolf van Peize van Almelo (zie 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.1) en NN van Norch. Rodolphus trouwde met NN van Ruinen. Zie 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.3.2 voor persoonsgegevens van NN.
1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.1.4 Hermannus van Peize van Almelo is geboren omstreeks 1326, zoon van Rudolf van Peize van Almelo (zie 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.1) en NN van Norch.
Notitie bij Hermannus: Leenman van de heer van Almelo
Hermannus trouwde met NN van NN.
Kind van Hermannus en NN:
1 Roelof van Peize van Almelo [1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.1.4.1]. Roelof is overleden na 1394.
Notitie bij Roelof: In 1394 werd een Roelof van Peize door de bisschop van Utrecht beleend met het goed "Vogelsanc" te Almelo, gelegen een kilometer ten zuidoosten van het voormalige mottekasteel "Schuilenburch" De van Peizes waren nauw verwant aan de van Almelo’s en borgmannen van de Heer van Almelo. Reeds in 1364 zijn zij getuige bij een akte waarin de Heer van Almelo aan de bewoners van Vriezenveen bepaalde rechten verleend. Het landhuis Vogelsanc is altijd door nakomelingen bewoond gebleven tot 1896. Toen woonde er op dit huis nog een familie met de naam Pezie, een naam die heden, 2015, nog in Almelo bestaat. Het erve Pezie is thans een multifunctioneel centrum.
1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.2 NN van Peize is geboren omstreeks 1280, dochter van Eg(gel)bertus van Peize van Almelo (zie 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1) en NN van NN. NN is overleden vóór 1375, ten hoogste 95 jaar oud.
Notitie bij NN: In oorkonde van 1313 vermeld als dochter van ridder Engelbert van Peize en gehuwd met Johan van der Ese, knape.
NN trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1300 met Johan van der Ese, ongeveer 20 jaar oud. Johan is geboren omstreeks 1280.
Notitie bij Johan: Vermeld in oorkonde van 1 mei 1313 Ogd0242. (CRM14) (Corpus van Reenen-Mulder), een overeenkomst van Johan van de Ese met Herman Vleisch. Hij belooft dat zijn zoon Herman zal trouwen met Lise, de dochter van Herman Vleisch. Zijn zwager Roelof van Peize is medezegelaar.
Johan van der Ese is getrouwd met een dochter van Engelbertus van Peize, ridder.
Kinderen van NN en Johan:
1 Hendrik van der Ese [1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.2.1], geboren omstreeks 1300.
Notitie bij Hendrik: Vermeld in de oorkonde ogd0286 de dato 18 januari 1325 waarin Otto van Norch en anderen verklaren de verpande goederen van Pelgrim van Putten binnen zekere tijd te zullen lossen.
Mogelijk ook vermeld als leenman van de bisschop van Utrecht in 1379 van grond in het kerspel Vollenhove en het kerspel van Steenwijk. Tevens van tienden in Dwingelo, die Roelof van Steenwijk van hem "voert holt".
2 Herman van der Ese, geboren omstreeks 1305. Volgt 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.2.2.
1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.2.2 Herman van der Ese is geboren omstreeks 1305, zoon van Johan van der Ese en NN van Peize (zie 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.2). Herman is overleden na 1370, minstens 65 jaar oud.
Notitie bij Herman: In oorkonde van 1313 vermeld als dochterkint van ridder Engelbert van Peize.
Zijn vader doet dan een huwelijksbelofte dat zijn zoon Herman zal trouwen met de dochter van Herman Vleisch, zodra de tijd daar is.
Komt voor in een oorkonde van 1370; zie bij Johan III van Ruinen.
Herman trouwde met Lise (Elisabeth) van Kuinre. Lise is geboren omstreeks 1305, dochter van Herman Vleisch van Kuinre en NN van NN.
Notitie bij Lise: OGD0242 dd. 1 mei 1313; Johan van der Ese verklaart met Herman Vleisch overeengekomen te zijn om zijn zoon Herman, dochterskind van Engelbert van Peize te verloven met Lise, dochter van Herman Vleisch.
1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.3 NN van Peize is geboren omstreeks 1300, dochter van Eg(gel)bertus van Peize van Almelo (zie 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1) en NN van NN.
Notitie bij NN: Overgenomen van: http://www.pdejong.com/genealogie/parenteel/vanruinen/d1.htm
NN trouwde in Peize met Steven (Stephanus) van Zuidvelde van Ruinen. Steven is geboren omstreeks 1292, zoon van Johan (II) van Ruinen en Ermengarde van NN. Steven is overleden na 1328, minstens 36 jaar oud.
Notitie bij Steven: In een oorkonde van 24 november1325, waarin de bisschop van Utrecht het over de Drenten gevelde vonnis laat voorlezen, komen in de tekst veel namen voor waaronder een Stephanus van Zuidvelde vermeld. Deze moet dezelfde persoon zijn als Stephanus van Ruinen. De in de tekst voorkomende namen zijn: Arend, zoon van Heer Heyne van Norch, Menso van Echten, Arend Volcker Egbertszn, Arend Lansinck van Ruinen, Jan Calf, Jan van Echten, Volker zijn broer, Roelof Polmans zoon. Dan nog: Gerardus Clencke, Otto van (N)Orch, H van Eelde, Bertold Knas (van Eelde), Egbert van Peize, Coenraad in de Gore (van Steenwijk), Gerard Mensinc, Juvenis Tiedse, Herman Polman, Egbert van Echten, Roelof van Angelslo, H van (N)Orch, Hendrik van Ansen, Ose zijn zoon, Ludekin Boelenszn zijn broer, Herman Dous (Deurse?), Frederik van Rolde, Stephanus van Zuidvelde, Bertold Hiddinck, Hugo van Deurse, Roelof Meijerinck, Otto Stroems (aan de stroom), Alf Drens, Coep Helmersinc.
Stephanus moet dan leenman zijn van Zuidvelde.
Bij brief van 8 december 1325 doet Steven afstand van een boterpacht, die door Arnold Lansinge wordt geschonken aan het convent van Dikninge. Otto van Norch en Johannes Clencke, zijn zwagers, gaan hiermee accoord, namens zijn zusters.
In 1328 was hij knape en getuige bij de beslechting van een twist tussen bisschop Johan en de Drenten over de precarien.

8 december 1325. Arnoldus Lansinghe zoon van Mewekinus, den broeder van wijlen Johannes van Ruinen, schenkt, met zijne moeder, -na de toekenning ener kloosterprebende door de abdij aan zijne beide zusters Agnesa en Lysa, - aan die abdij ene rente van 4 emmers boter uit: ene hoeve bij het huis van Coenradus van Meppel, halve hoeven van Rycolue Heynghe, Folpardus gezegd Mannes, Thethardus Folpardus’-zoon en Wieke Bebinghe en viertelen van Nanno gezegd Vrese en Syfriedus Deduen. Met verklaring van Stephanus domicellus, zoon van wijlen Johannus van Ruinen, dat hij zijne rechten op genoemde rente afstaat; -en van Henricus, schulte van Eelde, Otto van Norch en Johannes Clencke, zwagers van genoemde Stephanus, dat zij deze schenking goedkeuren en bekrachtigen, dat zij beloven dat Stephanus en Arnoldus de acte zullen bezegelen, zodra zij zelf zegels zullen bezitten, dat ook zonder die zegels deze acte van kracht zal zijn en dat hunne zegels aan de acte zijn bevestigd.

ogd0314 van 26 mei 1328; De overheden van Drenthe doen mededeling dat zij de uitspraak van scheidslieden in de geschillen tussen hen en de bisschop van Utrecht hebben bekrachtigd. Vermeld worden Steven van Ruinen, Godfried van Borculo, Reynald prefect in Coevorden, Bertold prefect in Groningen, Johannes van Bronchorst, Thomas van Diest, Johannes Redinck, Hendrik van Vianen, Johannes Geusinge, Alfred van de Schure;
Kinderen van NN en Steven:
1 Johan (III) van Ruinen, geboren omstreeks 1325. Volgt 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.3.1.
2 NN van Ruinen. Volgt 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.3.2.
1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.3.1 Johan (III) van Ruinen is geboren omstreeks 1325, zoon van Steven (Stephanus) van Zuidvelde van Ruinen en NN van Peize (zie 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.3). Johan is overleden in 1378, ongeveer 53 jaar oud.
Notitie bij Johan: Johan van Ruinen wordt in 1346 genoemd in een acte.
In 1352 wordt hij genoemd als strijdende met Egbert van Peize en zijn kinderen en de kerspelen Peize ,Roden en Roderwolde tegen Groningen.
Op 21 maart 1352 wordt de soen gesloten.
Burgemeesters en raad van Groningen verklaren met Johan van Ruinen, Egbert van Peize en de inwoners van Peize, Roden en Roderwolde en met het land van Drenthe een verdrag te hebben gesloten.
Naar een afschrift van de hand van Ludolphus Pollinge uit de 16e eeuw, in het huisarchief Mensinge te Roden (niet geïnventariseerd): foto’s op het Rijksarchief Drenthe aanwezig. No. 419 van het Oorkondenboek bevat een andere versie van deze overeenkomst, beoorkond door Reinold van Coevorden en het land Drenthe.
Wy. borghemesteren und raedt van Groenynchen, doet kundych al1 denghenen, de dussen openen breeff sollen seen off horen lesen, dat van alden saken, de gewesen hebben tusschen Johanne van Ruynen, Egbert van Pedze van synen kinde (kinderen), van de van Pedze, van de van Roeden ende van Roderwolde ende alle hoeren vrenden (vrienden) bynnen lants off buyten lants an de ene sydt ende unse stadt van Groenyngen an de ander sydt ende van allen olden sak[en] de wesen hebben tusschen de lan[de] van Drenthe ende unse stadt vors., soe ys gedaen ende gemaket ene alynge soene ende ene vaste ende stede soene ewelyck toe holden in dusse maneren, dat enych man yn den lande van Drenthe de toe clagenne heefft up enen burger van Groenyngen. de sall bruyken alsoedane recht als toe Groenygen een stadtrecht ys off wyset ende hevet oeck een borger yn Groenyngen toe clagenne up enen lantman yn Drenthe. sall bruyken alsoedane rechts als een lantrecht ys yn de lande van Drenthe ende des een sall niemant den andere weygheren: voertmeer weer enich man van buyten den lande van Drenthe, de yn dat lant off doer dat lant rede off queme ende onse borgher van Groenynghen yn roeff off brande off yn vangenscup scaden dede. solde heer Reynolt van Covorden ende van Borckeloe ende dat lant van Drenthe keren mit allen hoeren macht ende van ghenerhande saken sall dat lant van Drenthe ende de stadt [van] Groenyngen malck den anderen roe[ff] offte brant off vangenscup doen, mer elck man sall bruyken alsoedanes rechts als hyr vors. staedt; van desen punten sall wesen uutgesproeken alle argelyst ende nye vonde. In oerkonde ende vestycheit van desen soene, de stede ende vest to blivene, so hebbe wy dessen breeff mit unse stedeszegel gezegelt. Ghegeven int yaeronses Heren dusent drehondert ende twe ende vyfftych des woensdages nae den sondach als men synget Letare Jherusalem.

Op 31 oktober 1353 beleend hij Johan van Welvelde met het hof te Welvelde en andere goederen.
In 1355 was hij getuige van Frederik van Echten Volkertszn.
In 1360 wordt hij ridder genoemd.
31 oktober 1363. Johannis, heer van Runen, ridder, staat, met toestemming van zijn vrouw Zweseris en zijne dochter Bertradis, voor ’t zieleheil van zijner voorouders en nakomelingen, af zijne rechten op de personen en de goederen van de abt en de kloosterlingen van ’t Sint Maris klooster in Dikninge, zodat de abt volgens de regel van St. Benedictus vrijelijk mag beschikken over ’s kloosters goederen zonder zijne inmenging; behoudens zijne tienden van ’s kloosters goederen; -ontheft bepaaldelijk de kloosterlingen van zijne rechtspraak; -en doet afstand van al zijne rechten met betrekking tot ’s kloosters 2 molens in Rune en in Bleydensteden. Met bezegeling door Johannis bisschop van Trajectum, Reinaldus heer van Koevorden, Johannis van Claustro ridder, Egbertus cureit in Westerhesselen, Johannes Vos van Steenwijck en het gemene land van Drenthe.

29 september 1364. Johan, heer van Ruinen, ridder, zijn vrouw Sweder en hunne dochter Berte verklaren te hebben ontvangen van de abdij van Dikninge 400 Brugse schilden, volgens de schuldbrief ten laste van Reynold van de Clooster, Johan Vos van Steenwijck en Rolof van Echten.
1368 Geschil tussen hem en het convent van Dikninge over de opbouw van de kerk.
1370 Genoemd in oorkonde samen met Herman, heer van Kuinre en zijn vrouw Mechteld en Herman van der Eze, mombaer van Mechteld.Verkoop aan Peter van Blijdenstein.
1372 zegelt hij een brief van Cyse Lansinghe over verkoop Nijsinghegoed aan het klooster Dikninge.
26 september 1372 was hij getuige bij een lening van Otto Polman met Nijdinge in Selwerd.
In 1373 vermaakt hij zijn vrouw Swedera op de Oldenhof al zijn levende en roerende have. (Dochter toen reeds overleden??)
1375, in de winter, stichten hij en zijn vrouw Swedera het altaar van st. Catharina in de kerk van Ruinen en begiftigen dat met 48 mudden winterrogge en 24 mudden haver uit Luggeringhe, Wulverdingh, Westebringe, Oldelansinghe, Haldeboldinghe en Nijenhave. (Waarschijnlijk was hij toen al ziek)
1375 Vermaakt hij zijn vrouw Zweder al het goud en zilverwerk, gereedschap en huisraad dat aanwezig is in de Oldenhave. Getuigen zijn Roelof van Steenwijk, ambtman van Drenthe, Johan de Vos van Steenwijk, Gert goedesing en Volker de schulte van Ruinen.
30 april 1376 verkoopt hij aan Johan de Vos van Steenwijk en Arend Huijs 42,5 mudden rogge van erven in Emmen en Exlo, door hem geerfd van Egbert van Peize, heer Egbertszoon.
In 1377 draagt hij al zijn gronden in Eelde, die hem waren aangeerfd van Egbert van Peize, zijn neef, over aan Johan Mensing van Haren.
Op 3 juni 1379 laat Swedera een vidimus maken van de brief uit 1375. Johan zal dus voor 1379 zijn overleden.
Met zijn dood is de oudste tak van Ruinen uitgestorven. Blijft over de tak van Welvelde, oorspronkelijk een van Ruinen.
De erfenis van Johan is op de woensdag na sint martinus (de eerste woensdag in november) 1380 gedeeld door zijn erfgenamen Arend Huijs en Roelof Polman.
Arend Huijs verkreeg het dagelijks gericht te Ruinen enz. en Oldenhave en Roelof Polman kreeg Nijenhave, Ludderinge en Hadeblinge.
Notitie bij publiceren van Johan: J
Johan trouwde, ongeveer 35 jaar oud, omstreeks 1360 met Zwederis (Swedera) van Rechteren, ongeveer 15 jaar oud. Swedera is geboren omstreeks 1345 in Goor, dochter van Frederik genaamd van Rechteren en Lutgardis van Voorst. Swedera is overleden op 22-02-1407 in Diepenveen, Deventer, ongeveer 62 jaar oud.
Notitie bij Swedera: Zwedera is het oudste kind van Frederik en Lutgardis.
In 1391 geeft zij samen met Clementia van Amerongen, Sweder van Rechteren en Wijnolt van Arnhem, welke beide in dat stuk hare gerechte erven worden geneomd, aan de fraters te Deventer het huis door haar en Clementia bewoond, in ruil voor het kleinere huis door de fraters bewoond.
Zij zelf liet het klooster van Diepenveen bouwen, waar zij introk.
Internet auteur Dimphena Groffen:
RECHTEREN, Zwedera van, ook bekend als Swedertje van Heeckeren genaamd van Rechteren en Zwedera van Ru(i)nen(geb. Goor ca. 1346 – gest. Diepenveen 21-2-1407), stichteres van het klooster Diepenveen. Dochter van Frederik van Heeckeren van der Eze genaamd van Rechteren (gest. 1386) en Lutgard van Voorst, erfdochter van Rechteren (gest. tussen 1380-1386). Zwedera van Rechteren trouwde vóór 1360 met Jan III, heer van Ruinen (ca. 1315-1378). Uit dit huwelijk is ten minste 1 dochter, en mogelijk ook 1 zoon geboren; beiden overleden jong.
Zwedera van Rechteren was het oudste kind van Frederik en Lutgard; na haar werden nog vier meisjes en vier jongens geboren. Zij trouwde al jong met Jan van Ruinen en leidde een werelds leven. Volgens haar ‘vita’ in het zusterboek van het klooster Diepenveen had Zwedera een zoon, maar hier is geen bewijs voor gevonden. Wel zeker is het bestaan van een dochter Bertrade: na haar dood schonken Zwedera en Jan geld voor het altaar van Catharina, in de Mariakerk in Ruinen. In 1375 maakte Jan zijn testament op, waarin hij zijn vrouw al zijn bezittingen naliet.
Zwedera betrok een woning in de buurt van het zusterhuis van de beweging van de Moderne Devoten in Deventer; later voegden Jutte van Ahaus en Elsebe van Delden zich bij haar. Rond 1400 maakte Johannes Brinckerinck bekend dat hij een klooster wilde stichten waar, in tegenstelling tot het zusterhuis, ook vrome rijke vrouwen en weduwen welkom zouden zijn (zie ook Salome Sticken). Zwedera schonk hem in 1402 haar jaargeld van driehonderd gulden voor de bouw van een klooster in Diepenveen. In datzelfde jaar gaf de bisschop van Utrecht haar en enkele andere zusters toestemming om het Diepenveense klooster in te richten als een regularissenklooster, volgens de regel van Augustinus. In 1412 zou het als zelfstandig klooster worden aangesloten bij het Kapittel van Windesheim.
In haar ‘vita’ is te lezen hoe Zwedera werd berispt omdat zij – uit eerbied voor de Heilige Schrift – witte handschoenen droeg bij het lezen. In haar zoektocht naar nederigheid werd zij gehinderd door het respect dat de andere zusters voor haar hadden. Op haar sterfbed noemde Zwedera de belangrijkste deugden bij wijze van geestelijk testament: ootmoed, gehoorzaamheid, geduld, reinheid, armoede en liefdadigheid. Zij stierf op 21 februari 1407.
Kind van Johan en Swedera:
1 Bertradis (Berte) van Ruinen [1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.3.1.1], geboren vóór 1363. Berte is overleden op 28-04-1374, minstens 11 jaar oud.
1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.3.2 NN van Ruinen, dochter van Steven (Stephanus) van Zuidvelde van Ruinen en NN van Peize (zie 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.3). NN trouwde met Rodolphus (Roelof) van Peize van Almelo. Zie 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.1.2 voor persoonsgegevens van Rodolphus.
1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.4 Egbert van Peize is geboren omstreeks 1285, zoon van Eg(gel)bertus van Peize van Almelo (zie 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1) en NN van NN.
Notitie bij Egbert: Vermeld als Heer van Peize.
Vermoedelijk dezelfde als Egbertus van Peize vermeld in de oorkonde van 28 april 1313 waarin het klooster van Aduard een overeenkomst aangaat met de zijlvesten van Liewerderwolde, van Peize, van Roderwolde en Foxwolde over het aanbrengen van een sluis.
Egbert trouwde met NN van NN.
Kind van Egbert en NN:
1 Egbert van Peize [1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.4.1], geboren vóór 1330. Egbert is overleden omstreeks 1375, minstens 45 jaar oud.
Notitie bij Egbert: Vermeld in een oorkonde van 1361: Ridder Egbert van Peize verklaart mudden te hebben geruild die hem toegevallen zijn op het riddergoed te Bunne, genaamd Hommemangoed, tegen mudden van Oldebonekingegoed dat is gelegen in Witten.
Vermeld in een oorkonde van 30 april 1376 waarin Johan van Ruinen goederen verkoopt welke in zijn bezit zijn gekomen als erfenis van Egbert van Peize, heer Egberts zoon. (waaruit blijkt dat hij toen al was overleden)
Vermeld in een oorkonde van 1377, daar zijn neef Johan heer van Ruinen, zijn goederen in Eelde, hem aangeerfd van zijn neef Egbert van Peize, Heer Egbertszoon, overdraagt aan Johan Mensing van Haren.
Egbert bleef kinderloos.
1.2.2.1.3.4.1.1.1.4 Otto van Holland van Bentheim is geboren omstreeks 1142, zoon van Dirk VI van Holland (zie 1.2.2.1.3.4.1.1.1) en Sophia von Salm von Rieneck. Otto is overleden omstreeks 1209, ongeveer 67 jaar oud.
Notitie bij Otto: Zie: http://www.topluuk.nl/getperson.php?personID=I3900&tree=GM01
Hij verkrijgt in 1150 als erfgenaam van zijn grootmoeder Bentheim, na de dood van zijn grootvader Otto. Zijn grootmoeder Gertrudis is voogdes tot hij meerderjarig is.
Hij wordt vermeld 1166-1208.
Hij begeleidt zijn moeder op haar (tweede) reis naar het Heilige Land in 1173.
Neemt deel aan de vijfde Italië-tocht van keizer Frederik Barbarossa en treedt op 29-07-1176 in Pavia als getuige op wanneer deze de rechten van de stad Cremona vernieuwd.
Hij is (wederom met zijn broer graaf Floris III van Holland) getuige aan het keizerhof te Mainz op 23 en 27-05-1182. Hij voert oorlogen tegen de burggraven van Coevorden die de lucratieve steenhandel over de Vecht verstoren. In 1187 wordt hij burggraaf van Coevorden. In 1189 neemt hij deel aan de Derde Kruistocht, onder leiding van keizer Friedrich I Barbarossa.
Op 20-10-1195 is hij in Mainz getuige wanneer zijn neef Dirk VII van keizer Hendrik VI de tol van Geervliet ontvangt. In 1196 moet hij Coevorden met Drenthe weer afstaan.
In 1207 ondersteunt hij verklaringen die aan de Engelse koning worden afgegeven dat het huwelijk van Ada van Holland (dochter van Dirk VII) met Lodewijk II van Loon wettig is.

http://www.kasteel-bentheim.nl/index.php/geschiedenis/De+opkomst+van+de+graven+van+Bentheim?MttgSession=277894e5dc90771b04cb15a9b26a4bb9
De opkomst van de graven van Bentheim.
Het vorstenhuis Bentheim bestaat uit twee uit het Münsterland stammende lijnen - de "Fürsten zu Bentheim und Steinfurt", de eigenaren van het kasteel Bentheim, en de "Fürsten zu Bentheim-Tecklenburg" die hun residentie in Rheda hadden.
ca. 1100 tot 1533
1050 Eerste vermelding van een plaats met de naam "Binithem" in de belastingregisters van de abdei Werden (nu een stadsdeel van Essen).
1116 Keizer Lothar III verovert kasteel Bentheim en geeft het aan zijn zwager Otto von Salm-Rhieneck
1146 Na de vete met de Bisschop van Utrecht komt het kasteel in handen van graaf Diederik VI van Holland.
rond 1160 Bouw van de kasteelmuren, de toren van de Katharinenkerk en de kruittoren.
1394 Bernhard, de laatste graaf van Bentheim uit het geslacht Holland, sticht klooster Frenswegen. Na zijn dood gaan het kasteel en het graafschap over aan het geslacht van de heren van Güterswyk.
1487 Het "eeuwigdurende erfverdrag" leidt tot het samengaan van de graafschappen Bentheim en Steinfurt.

Van een graafschap Bentheim binnen de huidige gebiedsgrenzen kan in deze vroege periode nog niet worden gesproken. Waarschijnlijk reikte de invloed van het kasteel niet veel verder dan de rechtspraak in Schüttorf en de omliggende dorpen langs het stroomdal van de Vecht. Het landschap bestond toen hoofdzakelijk nog uit uitgestrekte heidevelden en ondoordringbare moerassen, en er woonden nauwelijks mensen.
De kerkelijke organisatie van het graafschap Bentheim in de middeleeuwen verdeelde het territorium in twee helften. Het noordwestelijke deel van de zogenaamde ’Niedergrafschaft’ besloeg Neuenhaus, Veldhausen, Emlichheim en Uelsen en stond onder het gezag van het bisdom Utrecht. De zgn. ’Obergrafschaft’ waartoe Bentheim, Schüttorf en Nordhorn behoorden, maakten deel uit van het Bisdom Münster.
Rond de overgang van de 11e naar de 12e eeuw schijnen de kasteelheren van Bentheim samen met de bisschop Burchard von Münster trouwe aanhangers te zijn geweest van de uit Salische dynastiek stammende keizer Hendrik V. De geplande invoering van een algemene keizerlijke rijksbelasting zorgde voor oproer bij de Westfaalse en Saksische adellijken. Er brak een oorlog uit tegen Hendrik V. Tijdens deze oorlog slaagden de opstandelingen onder aanvoering van graaf Friedrich von Arnsberg en de hertog van Saksen en de latere keizer Lothar von Süpplinburg er in 1115 in, met de slag bij Welfesholze in de oostelijke Harz van de keizerlijke troepen te winnen. Daarna vernietigden ze alle met de keizer sympathiserende kastelen vanaf de Harz tot in Noordwest-Duitsland, zelfs de Domburg van Münster.
In het jaar 1116 nam Hertog Lothar von Süpplinburg kasteel Bentheim in en brandschatte het. Waarschijnlijk vond hierbij de laatste van de Northeimse graven, Otto de Jongere, de dood. De verwoeste burcht werd al snel weer opgebouwd en kwam in het bezit van Lothars zwager, Otto von Salm-Rieneck.
In 1146 ontstond er een gewapend conflict tussen Otto von Rieneck en de bisschop van Utrecht over eigendomsrechten in Twente. Gedurende deze onenigheid kwam het tot een veldslag, Otto werd met zijn ridders bij Ootmarsum verslagen en als gevangene naar Utrecht gebracht. Na korte tijd kwam hij weer vrij, maar hij moest accepteren dat zijn kasteel tot aan 1190 in leen aan het bisdom van Utrecht werd gegeven.
Het hoofdgebouw van het kasteel en kapel eiste de bisschop voor zichzelf op. Twee jaar later raakte Otto opnieuw verstrikt in conflicten, ditmaal vanwege zijn bezittingen aan de Middenrijn. Hierbij werd zijn enige zoon en erfgenaam als gevangene door Hermann von Staleck vermoord. Via de erfenis van Otto’s dochter, Sophie von Rhieneck, kwam het kasteel en heerlijkheid Bentheim in het bezit van de graven van Holland. De zijlijn van dit geslacht vernoemde zich voortaan naar het kasteel Bentheim.
Rond 1200 nam het territorium van de heren van Bentheim in omvang toe. Het grondgebied dat voorheen hoofdzakelijk uit het kasteel zelf en een hoeve in Schüttorf bestond, werd nu door de aankoop van het Gogericht Uelsen en het gebied van het tegenwoordige graafschap aanzienlijk uitgebreid. Daarmee was de basis gelegd voor de vorming van een aaneengesloten territorium.
In de 12e en 13e eeuw probeerden de graven van Bentheim herhaaldelijk door het kopen van drost-ambten in Twente en Drenthe en het burggraafschap van Coevorden hun territorium in het aangrenzende Nederlandse gebied te vergroten. De territoriale uitbreidingen in de bisdommen Münster en Osnabrück hadden minder succes. Gedurende een korte tijd zagen de heren Bentheim hun macht duidelijk toenemen toen ze in de tweede helft van de 13e eeuw het graafschap Tecklenburg erfden. Maar deze erfenis werd al snel weer verdeeld, wat de positie van de Bentheims in het noorden van Westfalen weer verzwakte. Ook hun invloed in de Nederlanden werd rond 1300 sterk teruggedrongen.
Het is niet eenvoudig het territorium van de Bentheimers in de 12e en 13e eeuw te definiëren. In deze tijd was men nog maar net begonnen de eigen territoriale grenzen af te bakenen. Weliswaar maakten de heren van Bentheim in deze periode aanspraak op de titel van graaf, maar deze was vermoedelijk uitsluitend afgeleid van hun herkomst uit het geslacht Holland. Pas in de 14e eeuw kon het grondgebied van Bentheim rechtmatig ’graafschap van het Heilige Roomse Rijk’ worden genoemd. Vanaf nu werden ter beveiliging van het gebied verschillende kastelen en steden (Neuenhaus en Nordhorn) gesticht en structureel vergroot. Rond 1400 waren de grenzen van het grondgebied min of meer afgebakend. Deze zijn tot op vandaag vrijwel gelijk gebleven.
Tegen het einde van de 14e eeuw stierven de graven van Bentheim van de Hollandse tak uit. De erfenis ging aan een neef, Everwyn von Güterswyk. De heren von Güterswyk hadden hun stamslot aan de rechteroever van de Nederrijn bij Dinslaken. In 1420 vergrootten zij het bezit van Bentheim nog eens door een huwelijk met het adellijke huis Steinfurt, dat vanaf dat moment met huis Bentheim was verbonden. In 1486 werd graaf Everwin II door keizer Friedrich III met Bentheim beleend. Daarmee was het graafschap voor het eerst als een rijksleen erkend.
Otto trouwde, ongeveer 23 jaar oud, in 1165 in ’s Gravenhage met Alveradis van Malsen van Cuijck, ongeveer 15 jaar oud. Zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4 voor persoonsgegevens van Alveradis.
Kinderen van Otto en Alveradis: zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.
1.2.2.1.3.4.6 Bertha van Gent is geboren omstreeks 1054, dochter van Floris I, borggraaf van Gent, graaf van Holland (zie 1.2.2.1.3.4) en Gertrudis van Saksen-Billung. Bertha is overleden in 1093, ongeveer 39 jaar oud. Bertha trouwde, ongeveer 17 jaar oud, in 1071 met Philips I van Frankrijk, 18 of 19 jaar oud. Philips is geboren in 1052, zoon van Hendrik I van Frankrijk en Anna van Kiev. Philips is overleden op 29-07-1108 in Melun, 55 of 56 jaar oud.
Notitie bij Philips: Was koning van Frankrijk 1060-1108.
Hij verstootte zijn echtgenote Bertha in 1092 en hertrouwde Bertrade van Montfort, dochter van graaf Simon. Bertrade was getrouwd met Fulco, graaf van Anjou, maar Philips schaakte haar.
1.2.2.1.3.4.8 Adela van Gent, dochter van Floris I, borggraaf van Gent, graaf van Holland (zie 1.2.2.1.3.4) en Gertrudis van Saksen-Billung. Adela is overleden in 1085. Adela trouwde met Boudewijn graaf van Guines. Boudewijn is overleden omstreeks 1095.
Notitie bij Boudewijn: Het graafschap Guines was in 882 in leen gegeven aan Godfried de Noorman.
1.2.3 Boudewijn III van Vlaanderen is geboren in 940, zoon van Arnulf I de Grote van Vlaanderen (zie 1.2) en Adela van Vermandois. Boudewijn is overleden op 01-01-962, 21 of 22 jaar oud. Boudewijn trouwde, ongeveer 15 jaar oud, omstreeks 955 met Mathilde von Saksen Billung, ongeveer 16 jaar oud. Mathilde is geboren omstreeks 939, dochter van Herman 1 Hertog van Saksen Billung en Hildegard van Karolingen. Mathilde is overleden op 25-05-1008, ongeveer 69 jaar oud. Mathilde trouwde later in 962 met Godfried van Verdun (±937-1002).
Kinderen van Boudewijn en Mathilde:
1 Arnulf II van Vlaanderen [1.2.3.1].
2 Athala van Vlaanderen [1.2.3.2].
Gegenereerd met Aldfaer-versie 7.2 op 12-10-2019 21:37:17 door A. Post