Parenteel van Anne Folkerts Post

1 Anne Folkerts Post is geboren op 23-08-1783 in Jubbega-Schurega, zoon van Folkert Klazes Post en Trijntje Joukes. Anne is overleden op 05-06-1843 in Bovensmilde, 59 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Anne: Er is een memorie van successie ogemaakt Assen 5 juni 1843, inventarisnummer 51, opnamenummer 484.
Notitie bij Anne: Anne Folkerts Post vertrok in 1824 uit de Stellingwerven en vestigde zich in Bovensmilde met zijn vrouw en 4 zonen.
Woonde in op het adres Wijk A nr 86, 4e huis, bij Theodorus Werner.
Anne trouwde, 28 jaar oud, op 23-04-1812 in Schoterland met Duitje Willems van der Velde, 20 jaar oud. Duitje is geboren op 12-10-1791 in Smallingerland, dochter van Willem Johannes van der Velde en Janke Jans. Duitje is overleden op 04-01-1877 in Bovensmilde, 85 jaar oud.
Notitie bij Duitje: Uit de Prov. Drentse en Asser Courant van 8 januari 1877.

In de nacht van de derde op de vierde januari overleed plotseling de weduwe A. Post, op bijna 88-jarige leeftijd.
De overledene mag met recht worden genoemd als voorbeeld van een sterk lichaamsgestel, maar no veel meer als een buitengewoon vlijtige en oppassende vrouw. Zij sukkelde een weinig gedurende ongeveer een jaar, maar toch nog niet zo erg of ze kon haar huiswerk, ze woonde er geheel alleen, nog goed verrichten, om haar roem van zinnelijkheid met ere te kunnen ophouden. Gedurende die tijd werd ze soms door hare kinderen enigszins ondersteund, maar tot voor ongeveer een jaar voorzag ze nog steeds zelf in hare behoeften, door bij langs de huizen koffie te koop aan te bieden. Een vracht van niet zelden 30 halve kilogrammen droeg zij wel een uur ver, om dan nog dezelfde dag naar huis terug te keren. Haar hoogste eer stelde zij erin, dat zij altijd haar eigen brood verdiende en dat ze nog nooit een koopman of wie dan ook een cent tekort had gedaan. Zij mocht zich dan ook in de algemene achting verheugen.
Kinderen van Anne en Duitje:
1 Folkert Post, geboren op 13-03-1813 in Mildam. Volgt 1.1.
2 Willem Post [1.2], geboren op 11-12-1814 in Koukange. Willem is overleden op 02-06-1834 in Grave, 19 jaar oud.
Beroep:
fuselier
3 Klaas Post, geboren op 14-11-1817 in Jubbega-Schurega. Volgt 1.3.
4 Johannes Post, geboren op 15-07-1820 in Jubbega-Schurega. Volgt 1.4.
5 Jouke Post [1.5], geboren op 31-10-1822 in Jubbega-Schurega. Jouke is overleden op 07-04-1831 in Bovensmilde, 8 jaar oud.
6 Janke Post, geboren op 11-06-1825 in Bovensmilde. Volgt 1.6.
7 Trijntje Post, geboren op 02-03-1827 in Bovensmilde. Volgt 1.7.
8 Aukje Post, geboren op 20-04-1829 in Bovensmilde. Volgt 1.8.
9 Lammigje Post, geboren op 06-11-1831 in Bovensmilde. Volgt 1.9.
10 Jouke Post, geboren op 08-04-1834 in Bovensmilde. Volgt 1.10.
11 Willem Post [1.11], geboren op 12-05-1838 in Bovensmilde. Willem is overleden op 27-12-1851 in Bovensmilde, 13 jaar oud.
1.1 Folkert Post is geboren op 13-03-1813 in Mildam, zoon van Anne Folkerts Post (zie 1) en Duitje Willems van der Velde. Folkert is overleden op 01-03-1890 in Nieuw Amsterdam, 76 jaar oud.
Notitie bij Folkert: Woonde vanaf zijn huwelijk tot 1854 op het adres Wijk A nr. 95 vierde huis, Bovensmilde.
Inwonend waren de ouders van zijn vrouw, Jan Moes en Eefje Jans en een dienstmaagd.
(Gegevens uit boek van Ger Ax; Zij woonden op de Smilde; de bevolking van Smilde in de 19e eeuw.
ISBN 9789490435004. Nurcode 693)
Omstreeks 1854 vertrok het gezin naar een boerderijtje, genummerd Norg 132, aan de Norgervaart in de gemeente Norg, eigendom van de familie Tonckens.
De woning stond tussen de huidige nummers Norgervaart 8 en 10, voor de nu (2014) nog aanwezige oude schuur.
Ongeveer 10 jaar later zijn zij verhuisd naar de woning Norg 124, later 161. Dit pand stond op de plaats ten zuiden van de huidige woning Norgervaart 30.
In 1877 is het gezin verhuisd naar Nieuw Amsterdam, gemeente Emmen.
Uit de krant: Het kantongerecht te Assen heeft op 9 september 1858 de arbeider F P (Folkert Post) van de Noprgervaart veroordeeld tot een boete van 50 cent, subsidiair één dag hechtenis,wegens het doen weiden van een rund op de openbare weg langs de Norgervaart.
K T en zijn vrouw G P de J (Koop Tabak en Grietje de Jonge) hebben op 24 februari 1868 op de publieke weg aan de Norgervaart Folkert Post, lasterlijk, luid schreeuwend en op beledigende wijze toegevoegd dat hij een gouwdief en een afzetter was en Albert Bal turf had ontstolen. K T en G de J worden veroordeeld tot ieder 15 dagen eenzame opsluiting in een huis van correctie, ieder een boete van 25 gulden en gezamenlijk in de kosten van het geding begroot op drie gulden twee en negentig en een halve cent. (De gezinnen woonden naast elkaar aan de Norgervaart, huidige nummering Norgervaart 30 en 32 (32 is afgebroken))
Folkert trouwde, 23 jaar oud, op 28-04-1836 in Smilde met Jantien Jans Moes, 23 jaar oud. Jantien is geboren op 14-08-1812 in Smilde, dochter van Jan Harms Moes en Eefjen (Jans) Geerts. Jantien is overleden op 10-06-1893 in Erica, 80 jaar oud.
Kinderen van Folkert en Jantien:
1 Anne Post, geboren op 02-09-1837 in Bovensmilde. Volgt 1.1.1.
2 Eefje (Eefien) Post, geboren op 31-07-1840 in Bovensmilde. Volgt 1.1.2.
3 Dutje Post, geboren op 07-02-1842 in Bovensmilde. Volgt 1.1.3.
4 Jan Post, geboren op 06-10-1844 in Bovensmilde. Volgt 1.1.4.
5 Janke Post [1.1.5], geboren op 30-07-1847 in Bovensmilde. Janke is overleden op 09-04-1856 in Norgervaart, gem. Norg, 8 jaar oud.
6 Harm Post, geboren op 27-03-1850 in Bovensmilde. Volgt 1.1.6.
7 Trijntje Post, geboren op 03-06-1852 in Bovensmilde. Volgt 1.1.7.
8 Jantje Post, geboren op 19-10-1855 in Norgervaart, gem. Norg. Volgt 1.1.8.
1.1.1 Anne Post is geboren op 02-09-1837 in Bovensmilde, zoon van Folkert Post (zie 1.1) en Jantien Jans Moes. Anne is overleden op 05-01-1925 in gem. Emmen, 87 jaar oud. Anne trouwde, 21 jaar oud, op 29-04-1859 in Smilde met Roelofje Kiers, 20 of 21 jaar oud. Roelofje is geboren in 1838 in Smilde, dochter van Jan Kiers en Harmtien Alfing. Roelofje is overleden op 23-03-1906 in Emmen gem., 67 of 68 jaar oud.
Kinderen van Anne en Roelofje:
1 Folkert Post, geboren op 08-10-1859 in Norgervaart (Bovensmilde). Volgt 1.1.1.1.
2 Jan Post [1.1.1.2], geboren op 23-05-1862 in Norgervaart, gem. Norg. Jan is overleden op 26-03-1870 in Kloosterveen, 7 jaar oud.
3 Jantje Post, geboren op 15-03-1864 in Norgervaart, gem. Norg. Volgt 1.1.1.3.
4 Roelof Post [1.1.1.4], geboren op 23-03-1866 in Norgervaart, gem. Norg. Roelof is overleden op 01-05-1867 in Norgervaart, gem. Norg, 1 jaar oud.
5 Roelof Post, geboren op 22-06-1866 in Kloosterveen. Volgt 1.1.1.5.
6 Harmina Post [1.1.1.6], geboren op 01-08-1870 in Kloosterveen. Harmina is overleden op 23-03-1887 in Oranjedorp, 16 jaar oud.
7 Eefje Post [1.1.1.7], geboren op 23-02-1874 in Bovensmilde. Eefje is overleden op 03-04-1887 in Oranjedorp, 13 jaar oud.
8 NN Post [1.1.1.8], levenloos geboren zoon, geboren op 16-09-1876 in Norgervaart.
9 Johanna Post, geboren op 15-02-1878 in Norgervaart, gem. Norg. Volgt 1.1.1.9.
10 Roelofje Post, geboren op 17-04-1880 in Oranjedorp. Volgt 1.1.1.10.
1.1.1.1 Folkert Post is geboren op 08-10-1859 in Norgervaart (Bovensmilde), zoon van Anne Post (zie 1.1.1) en Roelofje Kiers. Folkert is overleden op 19-03-1929 in gem. Emmen, 69 jaar oud. Folkert trouwde, 20 jaar oud, op 14-05-1880 in Oranjedorp met Geertje Pieters Gort, 22 jaar oud. Geertje is geboren op 31-08-1857 in Ooststellingwerf gem., dochter van Pieter Jans Gort en Minke Geerts Duursma. Geertje is overleden op 19-09-1930 in Emmen gem., 73 jaar oud.
Kinderen van Folkert en Geertje:
1 Roelofje Post, geboren op 13-05-1881 in Oranjedorp. Volgt 1.1.1.1.1.
2 Minke Post, geboren op 27-10-1884 in Oranjedorp. Volgt 1.1.1.1.2.
3 Anna Post, geboren op 09-10-1886 in Oranjedorp. Volgt 1.1.1.1.3.
4 Pieter Post [1.1.1.1.4], geboren op 09-10-1888 in Zuidbarge. Pieter is overleden in onbekend.
5 Roelof Post, geboren op 18-09-1890 in Oranjedorp. Volgt 1.1.1.1.5.
6 Geert Post [1.1.1.1.6], geboren op 03-06-1893 in Oranjedorp. Geert is overleden op 24-08-1894 in Oranjedorp, 1 jaar oud.
7 Jan Post, geboren op 03-01-1895 in Klazinaveen. Volgt 1.1.1.1.7.
8 Folkert Post, geboren op 24-05-1897 in Oranjedorp. Volgt 1.1.1.1.8.
9 Henderkien Post, geboren op 01-11-1899 in Oranjedorp. Volgt 1.1.1.1.9.
10 Jantje Post, geboren op 17-02-1902 in Oranjedorp. Volgt 1.1.1.1.10.
1.1.1.1.1 Roelofje Post is geboren op 13-05-1881 in Oranjedorp, dochter van Folkert Post (zie 1.1.1.1) en Geertje Pieters Gort. Roelofje is overleden in onbekend. Roelofje:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 29-01-1903 in Emmen met Berend Pruim, 22 jaar oud. Berend is geboren op 25-10-1880 in Smilde, zoon van Willem Pruim en Marchien de Jong. Berend is overleden in onbekend.
(2) trouwde, 35 jaar oud, op 29-03-1917 in Emmen met Klaas van Wieren, 28 jaar oud. Klaas is geboren op 19-07-1888 in Emmen, zoon van Johannes van Wieren en Wubbegien Homan. Klaas is overleden in onbekend.
1.1.1.1.2 Minke Post is geboren op 27-10-1884 in Oranjedorp, dochter van Folkert Post (zie 1.1.1.1) en Geertje Pieters Gort. Minke is overleden in onbekend. Minke trouwde, 22 jaar oud, op 22-11-1906 in Emmen met Jacob Kievit, 30 jaar oud. Jacob is geboren op 27-07-1876 in Odoorn, zoon van Brugt Kievit en Trientje de Vries. Jacob is overleden in onbekend.
1.1.1.1.3 Anna Post is geboren op 09-10-1886 in Oranjedorp, dochter van Folkert Post (zie 1.1.1.1) en Geertje Pieters Gort. Anna is overleden in onbekend. Anna trouwde, 19 jaar oud, op 25-01-1906 in Emmen met Gerrit Wisman, 20 jaar oud. Gerrit is geboren op 18-03-1885 in Smilde, zoon van Geert Wisman en Grietje Karst. Gerrit is overleden in onbekend.
1.1.1.1.5 Roelof Post is geboren op 18-09-1890 in Oranjedorp, zoon van Folkert Post (zie 1.1.1.1) en Geertje Pieters Gort. Roelof is overleden in onbekend. Roelof trouwde, 23 jaar oud, op 02-04-1914 in Emmen met Grietje Wisman, 24 jaar oud. Grietje is geboren op 23-11-1889 in Emmen, dochter van Geert Wisman en Grietje Karst.
1.1.1.1.7 Jan Post is geboren op 03-01-1895 in Klazinaveen, zoon van Folkert Post (zie 1.1.1.1) en Geertje Pieters Gort. Jan is overleden in onbekend. Jan trouwde, 23 jaar oud, op 29-08-1918 in Emmen met Jantina de Klein, 26 jaar oud. Jantina is geboren op 11-04-1892 in Appelscha, dochter van Andries Hendriks de Klein en Geesje Eisses Bruinsma. Jantina is overleden op 12-02-1934 in Emmen, 41 jaar oud.
Kinderen van Jan en Jantina:
1 Folkert Post [1.1.1.1.7.1], geboren in 06-1920 in gem. Emmen. Folkert is overleden op 12-12-1920 in gem. Emmen, 6 maanden oud.
2 Geertje Post [1.1.1.1.7.2], geboren in 1925 in gem. Emmen. Geertje is overleden op 03-01-1926 in gem. Emmen, 0 of 1 jaar oud.
3 Hillichje Post [1.1.1.1.7.3], geboren in 12-1928 in gem. Emmen. Hillichje is overleden op 31-12-1928 in gem. Emmen, geen maand oud.
1.1.1.1.8 Folkert Post is geboren op 24-05-1897 in Oranjedorp, zoon van Folkert Post (zie 1.1.1.1) en Geertje Pieters Gort. Folkert is overleden in onbekend. Folkert trouwde, 21 jaar oud, op 17-05-1919 in Emmen met Hendrikje de Jonge, 22 jaar oud. Hendrikje is geboren op 27-12-1896 in Emmen, dochter van Jan de Jonge en Hendrikje Nijland. Hendrikje is overleden in onbekend.
1.1.1.1.9 Henderkien Post is geboren op 01-11-1899 in Oranjedorp, dochter van Folkert Post (zie 1.1.1.1) en Geertje Pieters Gort. Henderkien is overleden in onbekend. Henderkien trouwde, 21 jaar oud, op 11-06-1921 in Emmen met Kornelis Feijen, 24 jaar oud. Kornelis is geboren op 08-10-1896 in Emmen, zoon van Roelof Feijen en Roelofje Snippe. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-10-1896. Kornelis is overleden in onbekend.
1.1.1.1.10 Jantje Post is geboren op 17-02-1902 in Oranjedorp, dochter van Folkert Post (zie 1.1.1.1) en Geertje Pieters Gort. Jantje is overleden in onbekend. Jantje trouwde, 19 jaar oud, op 21-01-1922 in Emmen met Hendrik Jan Feijen, 21 jaar oud. Hendrik is geboren op 30-07-1900 in Oranjedorp, zoon van Roelof Feijen en Roelofje Snippe. Hendrik is overleden in onbekend.
1.1.1.3 Jantje Post is geboren op 15-03-1864 in Norgervaart, gem. Norg, dochter van Anne Post (zie 1.1.1) en Roelofje Kiers. Jantje is overleden op 24-11-1943 in Emmen gem., 79 jaar oud. Jantje trouwde, 32 jaar oud, op 16-05-1896 in Sleen met Egbert Wiebes de Jong, 46 of 47 jaar oud. Egbert is geboren in 1849 in Ooststellingwerf. Egbert is overleden na 1943 in onbekend, minstens 94 jaar oud.
Kind van Jantje en Egbert:
1 Roelof Post [1.1.1.3.1], geboren op 14-06-1894 in Barger Oosterveen. Roelof is overleden op 24-10-1894 in Barger Oosterveld, 4 maanden oud.
1.1.1.5 Roelof Post is geboren op 22-06-1866 in Kloosterveen, zoon van Anne Post (zie 1.1.1) en Roelofje Kiers. Roelof is overleden in gem. Emmen ?. Roelof trouwde, 26 jaar oud, op 04-04-1893 in Oranjedorp met Trientje van Mil, 25 of 26 jaar oud. Trientje is geboren in 1867 in Odoorn, dochter van Adrianus van Mil en Janna Meinders. Trientje is overleden in onbekend.
Kinderen van Roelof en Trientje:
1 Anne Post [1.1.1.5.1], geboren op 28-02-1894 in Oranjedorp. Anne is overleden in onbekend.
2 Adrianus Post [1.1.1.5.2], geboren op 28-07-1897 in Oranjedorp.
3 Folkert Post [1.1.1.5.3], geboren op 11-04-1900 in Oranjedorp. Folkert is overleden in onbekend.
4 Jan Post [1.1.1.5.4], geboren op 03-09-1902 in Oranjedorp. Jan is overleden in onbekend.
1.1.1.9 Johanna Post is geboren op 15-02-1878 in Norgervaart, gem. Norg, dochter van Anne Post (zie 1.1.1) en Roelofje Kiers. Johanna is overleden op 04-02-1901 in Oranjedorp (Emmen), 22 jaar oud. Johanna trouwde, 21 jaar oud, op 16-01-1900 in Oranjedorp met Jacob Kievit, 22 of 23 jaar oud. Jacob is geboren in 1877 in Odoorn, zoon van Brugt Kievit en Trientje de Vries. Jacob is overleden in onbekend.
1.1.1.10 Roelofje Post is geboren op 17-04-1880 in Oranjedorp, dochter van Anne Post (zie 1.1.1) en Roelofje Kiers. Roelofje is overleden in gem. Emmen ?. Roelofje trouwde, 19 jaar oud, op 07-07-1899 in Oranjedorp met Hilbert Kievit, 23 of 24 jaar oud. Hilbert is geboren in 1875 in Odoorn, zoon van Brugt Kievit en Trientje de Vries. Hilbert is overleden in onbekend.
1.1.2 Eefje (Eefien) Post is geboren op 31-07-1840 in Bovensmilde, dochter van Folkert Post (zie 1.1) en Jantien Jans Moes. Eefien is overleden op 21-07-1930 in gem. Emmen, 89 jaar oud. Eefien trouwde, 29 jaar oud, op 15-05-1870 in Assen met Jan Bal, 25 jaar oud. Jan is geboren op 22-09-1844 in Smilde, zoon van Albert Bal en Fennechien Huberts Boer. Jan is overleden op 01-08-1906 in Emmen gem., 61 jaar oud.
Kinderen van Eefien en Jan:
1 Fennegien Bal [1.1.2.1], geboren op 08-03-1871 in Kloosterveen.
2 Jantje Bal [1.1.2.2], geboren op 21-05-1873 in Bovensmilde. Jantje is overleden op 06-02-1907 in Emmen gem., 33 jaar oud.
3 Alberdina Bal [1.1.2.3], geboren op 14-04-1876 in Kloosterveen.
4 Folkert Bal [1.1.2.4], geboren op 18-02-1879 in Nieuw Amsterdam.
5 Roelof Bal [1.1.2.5], geboren op 12-08-1882 in Nieuw Amsterdam.
1.1.3 Dutje Post is geboren op 07-02-1842 in Bovensmilde, dochter van Folkert Post (zie 1.1) en Jantien Jans Moes. Dutje is overleden op 02-04-1914 in gem. Emmen, 72 jaar oud. Dutje trouwde, 23 jaar oud, op 28-04-1865 in Smilde met Roelof Pals, 31 jaar oud. Roelof is geboren op 22-01-1834 in Smilde, zoon van Freerk Pals en Jacobje Guit. Roelof is overleden op 08-04-1921 in Emmen gem., 87 jaar oud.
Kinderen van Dutje en Roelof:
1 Frederik Pals [1.1.3.1], geboren op 30-08-1866 in Kloosterveen. Frederik is overleden op 16-02-1871 in Bovensmilde, 4 jaar oud.
2 Folkert Pals [1.1.3.2], geboren op 15-10-1868 in Bovensmilde.
3 Jantje Pals [1.1.3.3], geboren op 22-09-1869 in Bovensmilde.
4 Jacobje Pals [1.1.3.4], geboren op 15-02-1872 in Bovensmilde.
5 Frederika Pals [1.1.3.5], geboren op 03-10-1874 in Bovensmilde.
6 Folkerdina Pals [1.1.3.6], geboren op 22-10-1876 in Odoornerveen.
7 Frederik Pals [1.1.3.7], geboren op 10-03-1879 in Odoornerveen. Frederik is overleden op 27-02-1881 in Odoornerveen, 1 jaar oud.
8 Efien Pals [1.1.3.8], geboren op 19-02-1882 in Odoornerveen.
9 Annechien Pals [1.1.3.9], geboren op 20-06-1885 in Odoornerveen.
1.1.4 Jan Post is geboren op 06-10-1844 in Bovensmilde, zoon van Folkert Post (zie 1.1) en Jantien Jans Moes. Jan is overleden op 25-07-1918 in Nieuw Amsterdam, 73 jaar oud. Jan trouwde, 23 jaar oud, op 02-05-1868 in Norg met Sjoukje Drenth, 23 jaar oud. Sjoukje is geboren op 09-12-1844 in Smilde, dochter van Egbert Drenth en Hendrikje Jakobs Stoker. Sjoukje is overleden op 17-05-1925 in Nieuw Amsterdam, 80 jaar oud.
Kinderen van Jan en Sjoukje:
1 Folkert Post, geboren op 13-09-1868 in Bovensmilde. Volgt 1.1.4.1.
2 Egbert Post, geboren op 05-08-1870 in Bovensmilde. Volgt 1.1.4.2.
3 Anne Post, geboren op 27-02-1873 in Bovensmilde. Volgt 1.1.4.3.
4 Hendrik Post, geboren op 28-11-1875 in Bovensmilde. Volgt 1.1.4.4.
5 Harm Post, geboren op 08-11-1878 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.1.4.5.
6 Jantina Geerdina Post, geboren op 17-09-1881 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.1.4.6.
7 Sjoukje Post, geboren op 14-12-1883 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.1.4.7.
1.1.4.1 Folkert Post is geboren op 13-09-1868 in Bovensmilde, zoon van Jan Post (zie 1.1.4) en Sjoukje Drenth. Folkert is overleden in onbekend. Folkert trouwde, 21 jaar oud, op 21-03-1890 in Emmen met Lammechien Nijland, 21 of 22 jaar oud. Lammechien is geboren in 1868 in Odoorn, dochter van Geert Nijland en Marchien Duursma. Lammechien is overleden in onbekend.
Kinderen van Folkert en Lammechien:
1 Jan Post [1.1.4.1.1], geboren op 25-02-1891 in Nieuw Amsterdam. Jan is overleden in onbekend.
2 Geert Post, geboren op 11-10-1892 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.1.4.1.2.
3 Egbert Post, geboren op 07-11-1894 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.1.4.1.3.
4 Marchinus Post, geboren op 12-02-1897 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.1.4.1.4.
5 Sjoukje Post, geboren op 16-03-1899 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.1.4.1.5.
6 Henderika Harmina Post [1.1.4.1.6], geboren op 10-02-1901 in Nieuw Amsterdam. Henderika is overleden in onbekend.
1.1.4.1.2 Geert Post is geboren op 11-10-1892 in Nieuw Amsterdam, zoon van Folkert Post (zie 1.1.4.1) en Lammechien Nijland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-10-1892 [bron: akte 487]. Geert is overleden in onbekend. Geert trouwde, 27 jaar oud, op 26-06-1920 in Oldenzaal met Helena Johanna Elisabeth Hartog, 22 of 23 jaar oud. Helena is geboren in 1897 in Amsterdam, dochter van Gijsbert Hartog en Woutertje van den Hoek.
1.1.4.1.3 Egbert Post is geboren op 07-11-1894 in Nieuw Amsterdam, zoon van Folkert Post (zie 1.1.4.1) en Lammechien Nijland. Egbert is overleden in onbekend. Egbert trouwde, 24 jaar oud, op 14-06-1919 in Lonneker met Aleida Maria Josephina Mekkelholt, 18 of 19 jaar oud. Aleida is geboren in 1900 in Lonneker, dochter van Johannes Mekkelholt en Maria Grave. Aleida is overleden op 25-11-1926 in Enschede, 25 of 26 jaar oud.
1.1.4.1.4 Marchinus Post is geboren op 12-02-1897 in Nieuw Amsterdam, zoon van Folkert Post (zie 1.1.4.1) en Lammechien Nijland. Marchinus is overleden in onbekend. Marchinus trouwde, 24 jaar oud, op 24-12-1921 in Denekamp met Everdina Wilhelmina van de Steeg, 21 of 22 jaar oud. Everdina is geboren in 1899 in Enschede, dochter van Geurt van de Steeg en Hendrikje de Boer.
1.1.4.1.5 Sjoukje Post is geboren op 16-03-1899 in Nieuw Amsterdam, dochter van Folkert Post (zie 1.1.4.1) en Lammechien Nijland. Sjoukje is overleden in onbekend. Sjoukje trouwde, 11 jaar oud, op 13-10-1910 in Emmen met Jacob Kamping, 19 of 20 jaar oud. Jacob is geboren in 1890 in Emmen gem., zoon van Jacob Kamping en Johanna Gesina Ruijs.
1.1.4.2 Egbert Post is geboren op 05-08-1870 in Bovensmilde, zoon van Jan Post (zie 1.1.4) en Sjoukje Drenth. Egbert is overleden op 09-02-1959 in Nieuw Amsterdam, 88 jaar oud. Egbert trouwde, 22 jaar oud, op 10-03-1893 in Emmen met Trientje Loots, 22 of 23 jaar oud. Trientje is geboren in 1870 in Ooststellingwerf, dochter van Jenne Alberts Loots en Hendrikje Wilpstra. Trientje is overleden in onbekend.
Kinderen van Egbert en Trientje:
1 Sjoukje Post, geboren op 26-07-1893 in Erica. Volgt 1.1.4.2.1.
2 Jenne Post, geboren op 11-12-1895 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.1.4.2.2.
3 Jantina Post, geboren op 25-06-1899 in Erica. Volgt 1.1.4.2.3.
4 Hendrikje Post [1.1.4.2.4], geboren op 30-11-1901 in Erica. Hendrikje is overleden op 19-06-1905 in Erica, 3 jaar oud.
5 Hendrikje Post [1.1.4.2.5], geboren in 1907 in Erica. Hendrikje is overleden op 27-08-1911 in Erica, 3 of 4 jaar oud.
1.1.4.2.1 Sjoukje Post is geboren op 26-07-1893 in Erica, dochter van Egbert Post (zie 1.1.4.2) en Trientje Loots. Sjoukje is overleden op 23-08-1920 in Zwolle, 27 jaar oud. Sjoukje trouwde, 17 jaar oud, op 13-10-1910 in Emmen met Jacob Kamping.
1.1.4.2.2 Jenne Post is geboren op 11-12-1895 in Nieuw Amsterdam, zoon van Egbert Post (zie 1.1.4.2) en Trientje Loots. Jenne is overleden in onbekend. Jenne trouwde, 20 jaar oud, op 10-02-1916 in Emmen met Hillechien Kroeze, 20 of 21 jaar oud. Hillechien is geboren in 1895 in Emmen gem., dochter van Hilbert Kroeze en Hendrikje Baars.
1.1.4.2.3 Jantina Post is geboren op 25-06-1899 in Erica, dochter van Egbert Post (zie 1.1.4.2) en Trientje Loots. Jantina is overleden op 30-04-1949 in Nieuw Amsterdam, 49 jaar oud. Jantina trouwde, 22 jaar oud, op 29-04-1922 in Emmen met Jan Snippe, 25 jaar oud. Jan is geboren op 21-11-1896 in Nieuw Amsterdam, zoon van Jan Snippe en Marchien Moes. Jan is overleden op 17-04-1934 in Assen, 37 jaar oud.
anne_post_1940.jpg jacobjedavids1940.jpg
1 Anne Post 1940
2 JacobjeDavids1940
1.1.4.3 Anne Post (afb. 1) is geboren op 27-02-1873 in Bovensmilde, zoon van Jan Post (zie 1.1.4) en Sjoukje Drenth. Anne is overleden op 10-04-1961 in Nieuw Amsterdam, 88 jaar oud. Anne trouwde, 26 jaar oud, op 14-03-1899 in Emmen met Jacobje Davids (afb. 2), 22 jaar oud. Jacobje is geboren op 12-11-1876 in Sleen, dochter van Lambert Davids en Maria Jagt. Jacobje is overleden op 29-11-1944 in Nieuw Amsterdam, 68 jaar oud. Zij is begraven in Nieuw Amsterdam.
Notitie bij Jacobje: voorouders zie genealogie Davids
Kinderen van Anne en Jacobje:
1 Sjoukje Post, geboren op 03-07-1899 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.1.4.3.1.
2 Lambert Post, geboren op 26-04-1902 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.1.4.3.2.
3 Jan Post [1.1.4.3.3], geboren op 18-09-1905 in Nieuw Amsterdam. Jan is overleden op 27-10-1905 in Nieuw Amsterdam, 1 maand oud.
4 Jan Post, geboren op 13-09-1906 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.1.4.3.4.
5 Marinus Post, geboren op 19-08-1909 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.1.4.3.5.
6 Folkert (Fuie) Post, geboren op 01-06-1913 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.1.4.3.6.
7 Alida (Lida) Post, geboren op 13-02-1916 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.1.4.3.7.
8 Jantina Geerdina Post, geboren op 28-05-1919 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.1.4.3.8.
1.1.4.3.1 Sjoukje Post is geboren op 03-07-1899 in Nieuw Amsterdam, dochter van Anne Post (zie 1.1.4.3) en Jacobje Davids. Sjoukje is overleden op 21-08-1988 in Enschede, 89 jaar oud. Sjoukje trouwde, 24 jaar oud, op 10-05-1924 in Emmen met Seine Snippe, 21 jaar oud. Seine is geboren op 07-03-1903 in Dalen, zoon van Harm Snippe en Wubbegien Feijen. Seine is overleden op 08-01-1976 in Usselo, 72 jaar oud. Hij is begraven op 13-01-1976 in Usselo.
Kinderen van Sjoukje en Seine:
1 Harm Snippe, geboren op 18-10-1924 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.1.4.3.1.1.
2 Anne Snippe. Volgt 1.1.4.3.1.2.
3 Wubbegien (Willy) Snippe. Volgt 1.1.4.3.1.3.
4 Jacobje (Cobi) Snippe. Volgt 1.1.4.3.1.4.
5 Willemina Jacoba (Mien) Snippe. Volgt 1.1.4.3.1.5.
6 Alida Jantina (Tinie) Snippe. Volgt 1.1.4.3.1.6.
1.1.4.3.1.1 Harm Snippe is geboren op 18-10-1924 in Nieuw Amsterdam, zoon van Seine Snippe en Sjoukje Post (zie 1.1.4.3.1). Harm is overleden op 02-11-1984 in Wanroy, 60 jaar oud (oorzaak: autoongeluk). Hij is gecremeerd op 07-11-1984 in Heeze. Harm trouwde met Gerda Martha (Gerda) Werner.
Kinderen van Harm en Gerda:
1 Seine Harry (Seine) Snippe. Volgt 1.1.4.3.1.1.1.
2 Anita Margaretha (Anita) Snippe. Volgt 1.1.4.3.1.1.2.
1.1.4.3.1.1.1 Seine Harry (Seine) Snippe, zoon van Harm Snippe (zie 1.1.4.3.1.1) en Gerda Martha (Gerda) Werner. Seine trouwde met Paulien NN.
1.1.4.3.1.1.2 Anita Margaretha (Anita) Snippe, dochter van Harm Snippe (zie 1.1.4.3.1.1) en Gerda Martha (Gerda) Werner. Anita trouwde met Peter Ball.
Kinderen van Anita en Peter:
1 Daniel Ball [1.1.4.3.1.1.2.1].
2 Martijn Ball [1.1.4.3.1.1.2.2].
1.1.4.3.1.2 Anne Snippe, zoon van Seine Snippe en Sjoukje Post (zie 1.1.4.3.1). Anne trouwde met Gerritdina Johanna (Jo) Steenberg. Jo is een dochter van Bernard Johan Steenberg en Gerritdina Geertruida te Kiefte.
Kinderen van Anne en Jo:
1 Arjen Bernard Seine Snippe. Volgt 1.1.4.3.1.2.1.
2 Seine Harm Snippe [1.1.4.3.1.2.2].
3 Gerdi Sjoukje Snippe. Volgt 1.1.4.3.1.2.3.
1.1.4.3.1.2.1 Arjen Bernard Seine Snippe, zoon van Anne Snippe (zie 1.1.4.3.1.2) en Gerritdina Johanna (Jo) Steenberg. Arjen trouwde met Hermina de Boer. Hermina is een dochter van Tjitte de Boer en Erma Lutje Wooldrik.
Kind van Arjen en Hermina:
1 Nienke Snippe [1.1.4.3.1.2.1.1].
1.1.4.3.1.2.3 Gerdi Sjoukje Snippe, dochter van Anne Snippe (zie 1.1.4.3.1.2) en Gerritdina Johanna (Jo) Steenberg. Gerdi trouwde met Christian Steve Evers.
1.1.4.3.1.3 Wubbegien (Willy) Snippe, dochter van Seine Snippe en Sjoukje Post (zie 1.1.4.3.1). Willy trouwde met Arnold Bekkenkamp. Arnold is een zoon van Willem Gerhard Bekkenkamp en Jenneke Bloemen.
Kinderen van Willy en Arnold:
1 Sjoukje Bekkenkamp [1.1.4.3.1.3.1].
2 Jenneke Bekkenkamp [1.1.4.3.1.3.2].
3 Marijke Bekkenkamp [1.1.4.3.1.3.3].
1.1.4.3.1.4 Jacobje (Cobi) Snippe, dochter van Seine Snippe en Sjoukje Post (zie 1.1.4.3.1). Cobi trouwde met Jan Hendrik (Jan) Schouten. Jan is een zoon van Jan Hendrik Schouten en Jantien Kamphuis.
Kinderen van Cobi en Jan:
1 Ingrid Elisabeth Schouten [1.1.4.3.1.4.1].
2 Richard Erik Paul Schouten [1.1.4.3.1.4.2].
3 Yvonne Charlotte Schouten [1.1.4.3.1.4.3].
1.1.4.3.1.5 Willemina Jacoba (Mien) Snippe, dochter van Seine Snippe en Sjoukje Post (zie 1.1.4.3.1). Mien trouwde met Hendrik Willem Cornelis van Hummel. Hendrik is een zoon van Johan van Hummel en Jetske de Jong.
Kinderen van Mien en Hendrik:
1 Sjoukje Riette van Hummel [1.1.4.3.1.5.1].
2 Riette Saskia van Hummel [1.1.4.3.1.5.2].
1.1.4.3.1.6 Alida Jantina (Tinie) Snippe, dochter van Seine Snippe en Sjoukje Post (zie 1.1.4.3.1). Tinie trouwde met Petro Martinus Huiskes. Petro is een zoon van Christiaan Huiskes en Johanna Maria Barkel.
Kinderen van Tinie en Petro:
1 Christiaan Rene Huiskes [1.1.4.3.1.6.1].
2 Ronald John Fitzgerald Huiskes [1.1.4.3.1.6.2].
3 Seine Harold Patrick Huiskes [1.1.4.3.1.6.3].
willemien_wanders_in_1959.jpg
3 Willemien Wanders in 1959
1.1.4.3.2 Lambert Post is geboren op 26-04-1902 in Nieuw Amsterdam, zoon van Anne Post (zie 1.1.4.3) en Jacobje Davids. Hij is gedoopt in Nieuw Amsterdam. Lambert is overleden op 05-09-1979 in Nieuw Amsterdam, 77 jaar oud (oorzaak: hartinfarct). Hij is begraven op 10-09-1979 in Nieuw Amsterdam. Lambert trouwde, 25 jaar oud, op 27-12-1927 in Emmen met Willemien (Mien) Wanders (afb. 3), 23 jaar oud. Mien is geboren op 12-11-1904 in Nieuw Amsterdam, dochter van Willem Wanders en Henderkien Lanjouw. Mien is overleden op 06-05-1979 in Nieuw Amsterdam, 74 jaar oud (oorzaak: hartinfarct). Zij is begraven op 10-05-1979 in Nieuw Amsterdam.
Kinderen van Lambert en Mien:
1 Anne Post, geboren op 07-08-1928 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.1.4.3.2.1.
2 Sieger Post, geboren op 24-11-1932 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.1.4.3.2.2.
3 Jacob (Jaap) Post. Volgt 1.1.4.3.2.3.
4 Hendrik (Henk) Post, geboren op 30-01-1939 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.1.4.3.2.4.
5 Sjoukje A J (Joke) Post, geboren op 16-05-1945 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.1.4.3.2.5.
1.1.4.3.2.1 Anne Post is geboren op 07-08-1928 om 14:00 in Nieuw Amsterdam, zoon van Lambert Post (zie 1.1.4.3.2) en Willemien (Mien) Wanders. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-08-1928. Hij is gedoopt in Nieuw Amsterdam. Anne is overleden op 28-08-1999 in Emmen, 71 jaar oud (oorzaak: kanker). Hij is begraven op 02-09-1999 in Emmen begraafplaats Wolfsbergen.
Beroep:
directeur carosseriefabriek "de Poel"
Religie:
Geloofsbelijdenis NHK Nieuw Amsterdam dd. 28-04-1954
Anne trouwde met Aaltje de Poel. Aaltje is een dochter van Harke de Poel en Harmina Potgieter.
Kinderen van Anne en Aaltje:
1 Harmina Willemina (Miep) Post. Volgt 1.1.4.3.2.1.1.
2 Willemina Harmina (Wilma) Post. Volgt 1.1.4.3.2.1.2.
3 Lambert Harke (Bert) Post. Volgt 1.1.4.3.2.1.3.
1.1.4.3.2.1.1 Harmina Willemina (Miep) Post, dochter van Anne Post (zie 1.1.4.3.2.1) en Aaltje de Poel. Miep trouwde met Albert Mulder. Albert is een zoon van Kerst Mulder en Dirkje Wind.
Kinderen van Miep en Albert:
1 Diane Kritianne (Anke) Mulder [1.1.4.3.2.1.1.1].
2 Else Marianne (Else) Mulder [1.1.4.3.2.1.1.2].
3 Anne Kerst Mulder [1.1.4.3.2.1.1.3].
1.1.4.3.2.1.2 Willemina Harmina (Wilma) Post, dochter van Anne Post (zie 1.1.4.3.2.1) en Aaltje de Poel. Wilma trouwde met Gerrit Ziengs. Gerrit is een zoon van Geert Ziengs en Aaltje Kuper.
Kinderen van Wilma en Gerrit:
1 Geert Anne (Gejan) Ziengs [1.1.4.3.2.1.2.1].
2 Aaltje Lisanne (Lisa) Ziengs [1.1.4.3.2.1.2.2].
3 Anne Wilma (Anne) Ziengs [1.1.4.3.2.1.2.3].
1.1.4.3.2.1.3 Lambert Harke (Bert) Post, zoon van Anne Post (zie 1.1.4.3.2.1) en Aaltje de Poel. Bert trouwde met Remonde Jansen. Remonde is een dochter van Leo Jansen en Tiny NN.
Kinderen van Bert en Remonde:
1 Mellaine Leanne (Mellaine) Post [1.1.4.3.2.1.3.1].
2 Angeline Post [1.1.4.3.2.1.3.2].
1.1.4.3.2.2 Sieger Post is geboren op 24-11-1932 in Nieuw Amsterdam, zoon van Lambert Post (zie 1.1.4.3.2) en Willemien (Mien) Wanders. Sieger is overleden op 26-07-2012 in Nieuw Amsterdam, 79 jaar oud. Hij is begraven op 31-07-2012 in Nieuw Amsterdam [bron: DvhN 28 juli 2012].
Beroep:
metaalbewerker
Religie:
NHK
Sieger trouwde met Jenny Brand. Jenny is een dochter van Johannes Brand en Magrietha Hobers.
Kinderen van Sieger en Jenny:
1 Magrietha (Gre) Post. Volgt 1.1.4.3.2.2.1.
2 Lambert Post. Volgt 1.1.4.3.2.2.2.
3 Johannes (Johan) Post. Volgt 1.1.4.3.2.2.3.
4 Willemiena (Willemien) Post. Volgt 1.1.4.3.2.2.4.
1.1.4.3.2.2.1 Magrietha (Gre) Post, dochter van Sieger Post (zie 1.1.4.3.2.2) en Jenny Brand. Gre trouwde met Johannes (Johan) Luth. Johan is een zoon van Kees Luth en Alie Eleveld.
Kinderen van Gre en Johan:
1 David Luth [1.1.4.3.2.2.1.1].
2 Naomi Luth [1.1.4.3.2.2.1.2].
3 Joram Luth [1.1.4.3.2.2.1.3].
1.1.4.3.2.2.2 Lambert Post, zoon van Sieger Post (zie 1.1.4.3.2.2) en Jenny Brand. Lambert trouwde met Henriette Elsina (Rita) Luth. Rita is een dochter van Kees Luth en Alie Eleveld.
Kinderen van Lambert en Rita:
1 Lieke Post [1.1.4.3.2.2.2.1].
2 Jesper Post [1.1.4.3.2.2.2.2].
1.1.4.3.2.2.3 Johannes (Johan) Post, zoon van Sieger Post (zie 1.1.4.3.2.2) en Jenny Brand. Johan trouwde met Herma Bernardine (Erna) Knegt. Erna is een dochter van Arend Knegt en Grietje Bijker.
Kinderen van Johan en Erna:
1 Kiven Bernd Post [1.1.4.3.2.2.3.1].
2 Florien Post [1.1.4.3.2.2.3.2].
3 Nadine Post [1.1.4.3.2.2.3.3].
1.1.4.3.2.2.4 Willemiena (Willemien) Post, dochter van Sieger Post (zie 1.1.4.3.2.2) en Jenny Brand. Willemien begon een relatie met Alfredo Stikkelorum.
1.1.4.3.2.3 Jacob (Jaap) Post, zoon van Lambert Post (zie 1.1.4.3.2) en Willemien (Mien) Wanders. Jaap trouwde met Annegien (Annie) Kuipers.
Kinderen van Jaap en Annie:
1 Lambert (Bert) Post. Volgt 1.1.4.3.2.3.1.
2 Jan (Erjan) Post. Volgt 1.1.4.3.2.3.2.
1.1.4.3.2.3.1 Lambert (Bert) Post, zoon van Jacob (Jaap) Post (zie 1.1.4.3.2.3) en Annegien (Annie) Kuipers. Bert trouwde met Jakobina Caroline Ingrid (Jacqueline) Jonkman. Jacqueline is een dochter van Berend Jonkman en Jantina Hillechiena Poppema.
Kinderen van Bert en Jacqueline:
1 Yorick Martijn (Yorick) Post [1.1.4.3.2.3.1.1].
2 Danielle Carmen (Danielle) Post [1.1.4.3.2.3.1.2].
1.1.4.3.2.3.2 Jan (Erjan) Post, zoon van Jacob (Jaap) Post (zie 1.1.4.3.2.3) en Annegien (Annie) Kuipers. Erjan trouwde met Esther Buisman. Esther is een dochter van Martinus Buisman en Dieuwkje de Vries.
Kinderen van Erjan en Esther:
1 Judith Annegien (Judith) Post [1.1.4.3.2.3.2.1].
2 Emma Post [1.1.4.3.2.3.2.2].
1.1.4.3.2.4 Hendrik (Henk) Post is geboren op 30-01-1939 in Nieuw Amsterdam, zoon van Lambert Post (zie 1.1.4.3.2) en Willemien (Mien) Wanders. Henk is overleden op 05-10-2016 in Emmen, 77 jaar oud. Hij is begraven op 11-10-2016 in Oeverse Bos.
Beroep:
vertegenwoordiger
Henk trouwde met Eltje (Elly) Geertsema. Elly is een dochter van Teelko Geertsema en Catharina Bosscher.
Kinderen van Henk en Elly:
1 Catharina Thea (Carin) Post. Volgt 1.1.4.3.2.4.1.
2 Lambert William (Bart) Post. Volgt 1.1.4.3.2.4.2.
3 Teelko Gerard (Theo) Post. Volgt 1.1.4.3.2.4.3.
1.1.4.3.2.4.1 Catharina Thea (Carin) Post, dochter van Hendrik (Henk) Post (zie 1.1.4.3.2.4) en Eltje (Elly) Geertsema. Carin trouwde met Wijnand Leenders.
Kinderen van Carin en Wijnand:
1 Thijs Wijnand Leenders [1.1.4.3.2.4.1.1].
2 Elma Barthe Leenders [1.1.4.3.2.4.1.2].
1.1.4.3.2.4.2 Lambert William (Bart) Post, zoon van Hendrik (Henk) Post (zie 1.1.4.3.2.4) en Eltje (Elly) Geertsema. Bart trouwde met Renate.
Kinderen van Bart en Renate:
1 Lotte Post [1.1.4.3.2.4.2.1].
2 Melle Post [1.1.4.3.2.4.2.2].
1.1.4.3.2.4.3 Teelko Gerard (Theo) Post, zoon van Hendrik (Henk) Post (zie 1.1.4.3.2.4) en Eltje (Elly) Geertsema. Theo trouwde met Esther.
Kinderen van Theo en Esther:
1 Teun Post [1.1.4.3.2.4.3.1].
2 Ole Post [1.1.4.3.2.4.3.2].
1.1.4.3.2.5 Sjoukje A J (Joke) Post is geboren op 16-05-1945 in Nieuw Amsterdam, dochter van Lambert Post (zie 1.1.4.3.2) en Willemien (Mien) Wanders. Joke is overleden op 29-03-2002 in Emmen, 56 jaar oud (oorzaak: kanker). Joke:
(1) trouwde in onbekend met Halbe Alberts. Halbe is geboren in onbekend. Halbe is overleden op 05-12-1999 in Emmen.
(2) trouwde met Roelof Boer.
Kinderen van Joke en Roelof:
1 Alexander Boer [1.1.4.3.2.5.1].
2 Jan-Rolf Boer [1.1.4.3.2.5.2].
jan_post_in_1989.jpg
4 Jan Post in 1989
1.1.4.3.4 Jan Post (afb. 4) is geboren op 13-09-1906 in Nieuw Amsterdam, zoon van Anne Post (zie 1.1.4.3) en Jacobje Davids. Jan is overleden op 04-11-1992 in Emmen, 86 jaar oud. Jan trouwde, 22 of 23 jaar oud, in 1929 in Emmen met Siebigje de Vries, 20 of 21 jaar oud. Siebigje is geboren in 1908 in Nieuw Amsterdam. Siebigje is overleden op 11-11-2001 in Emmen, 92 of 93 jaar oud.
Kinderen van Jan en Siebigje:
1 Anne Post. Volgt 1.1.4.3.4.1.
2 Henderkien (Henny) Post. Volgt 1.1.4.3.4.2.
3 Jacob (Jaap) Post. Volgt 1.1.4.3.4.3.
4 Siegerlina Henderika Post [1.1.4.3.4.4], geboren op 01-03-1941 in Nieuw Amsterdam. Siegerlina is overleden op 07-07-1941 in Nieuw Amsterdam, 4 maanden oud.
5 Siegerlina Henderika (Linie) Post. Volgt 1.1.4.3.4.5.
1.1.4.3.4.1 Anne Post, zoon van Jan Post (zie 1.1.4.3.4) en Siebigje de Vries. Anne trouwde met Lena Henny (Leen) Stevens. Leen is geboren op 28-10-1933 in Borger, dochter van W Stevens en A Kiers. Leen is overleden op 07-12-1993 in Hellendoorn, 60 jaar oud. Zij is begraven op 13-12-1993 in Hellendoorn.
Kind van Anne en Leen:
1 Jan Post. Volgt 1.1.4.3.4.1.1.
1.1.4.3.4.1.1 Jan Post, zoon van Anne Post (zie 1.1.4.3.4.1) en Lena Henny (Leen) Stevens. Jan begon een relatie met Gerridina (Dinie) van Dijk. Dinie is een dochter van G van Dijk en G Schutten.
Kinderen van Jan en Dinie:
1 Anne Post [1.1.4.3.4.1.1.1].
2 Gerridina (Debbie) Post [1.1.4.3.4.1.1.2].
1.1.4.3.4.2 Henderkien (Henny) Post, dochter van Jan Post (zie 1.1.4.3.4) en Siebigje de Vries. Henny trouwde met Johannes (Jan) Groenewold.
Kinderen van Henny en Jan:
1 Jacob (Jos) Groenewold. Volgt 1.1.4.3.4.2.1.
2 Siebigje (Sylvia) Groenewold [1.1.4.3.4.2.2], geboren op 08-12-1962 in Emmen. Zij is gedoopt in Emmen. Sylvia is overleden op 10-08-1998 in Emen, 35 jaar oud (oorzaak: kanker). Zij is begraven op 14-08-1998 in Emmen begraafplaats Wolfsbewrgen.
Beroep:
secretaresse
1.1.4.3.4.2.1 Jacob (Jos) Groenewold, zoon van Johannes (Jan) Groenewold en Henderkien (Henny) Post (zie 1.1.4.3.4.2). Jos trouwde met Harmanna (Manny) de Raad.
Kinderen van Jos en Manny:
1 Nathalie Groenewold [1.1.4.3.4.2.1.1].
2 Lindy Groenewold [1.1.4.3.4.2.1.2].
3 Johan Groenewold [1.1.4.3.4.2.1.3].
1.1.4.3.4.3 Jacob (Jaap) Post, zoon van Jan Post (zie 1.1.4.3.4) en Siebigje de Vries. Jaap trouwde met Meika Greta (Meika) Bosma. Meika is een dochter van Hendrik Jacobus Bosma en Lammechien ten Cate.
Kinderen van Jaap en Meika:
1 Hendrik Jacobus (Henk) Post. Volgt 1.1.4.3.4.3.1.
2 Siebigje Goischke (Sigonda) Post. Volgt 1.1.4.3.4.3.2.
1.1.4.3.4.3.1 Hendrik Jacobus (Henk) Post, zoon van Jacob (Jaap) Post (zie 1.1.4.3.4.3) en Meika Greta (Meika) Bosma. Henk trouwde met Antonia Frederika Gruis.
Kinderen van Henk en Antonia:
1 Henriette Post [1.1.4.3.4.3.1.1].
2 Mariska Post [1.1.4.3.4.3.1.2].
1.1.4.3.4.3.2 Siebigje Goischke (Sigonda) Post, dochter van Jacob (Jaap) Post (zie 1.1.4.3.4.3) en Meika Greta (Meika) Bosma. Sigonda trouwde met Johny Nanne Norder.
Kinderen van Sigonda en Johny:
1 Derk Jacob (Dave) Norder [1.1.4.3.4.3.2.1].
2 Meika Greta Bouchiena Norder [1.1.4.3.4.3.2.2].
1.1.4.3.4.5 Siegerlina Henderika (Linie) Post, dochter van Jan Post (zie 1.1.4.3.4) en Siebigje de Vries. Linie trouwde met Martin Nicolaas Gerrit (Martin) Kuijpers.
Kinderen van Linie en Martin:
1 Simone Jeanette Monique (Simone) Kuijpers. Volgt 1.1.4.3.4.5.1.
2 Paul Jan Erik (Paul) Kuijpers. Volgt 1.1.4.3.4.5.2.
3 Jan Michael Alain (Jan) Kuijpers. Volgt 1.1.4.3.4.5.3.
4 Miriam Mariska Elisabeth (Miriam) Kuijpers [1.1.4.3.4.5.4].
1.1.4.3.4.5.1 Simone Jeanette Monique (Simone) Kuijpers, dochter van Martin Nicolaas Gerrit (Martin) Kuijpers en Siegerlina Henderika (Linie) Post (zie 1.1.4.3.4.5). Simone trouwde met Petrus Gerhardus Hendrikus (Peter) Dik.
Kind van Simone en Peter:
1 (Adoptie) Yinte Jiang Yong Rou (Yinte) Dik [1.1.4.3.4.5.1.1].
1.1.4.3.4.5.2 Paul Jan Erik (Paul) Kuijpers, zoon van Martin Nicolaas Gerrit (Martin) Kuijpers en Siegerlina Henderika (Linie) Post (zie 1.1.4.3.4.5). Paul trouwde met Eljada Nathanja (Elja) Pool.
Kinderen van Paul en Elja:
1 Sirodjini Chitra Michelle (Sirodjini) Kuijpers [1.1.4.3.4.5.2.1].
2 Rachida Chahna Lily (Rachida) Kuijpers [1.1.4.3.4.5.2.2].
1.1.4.3.4.5.3 Jan Michael Alain (Jan) Kuijpers, zoon van Martin Nicolaas Gerrit (Martin) Kuijpers en Siegerlina Henderika (Linie) Post (zie 1.1.4.3.4.5). Jan begon een relatie met Nancy Willemina (Nancy) Janssen.
Kinderen van Jan en Nancy:
1 Marissa Emilia Romy (Marissa) Kuijpers [1.1.4.3.4.5.3.1].
2 Martijn Danny Roy (Martijn) Kuijpers [1.1.4.3.4.5.3.2].
marinus_post_ca1975.jpg berendina_helena_mink_1947.jpg
5 Marinus Post ca1975
6 berendina helena mink 1947
1.1.4.3.5 Marinus Post (afb. 5) is geboren op 19-08-1909 in Nieuw Amsterdam, zoon van Anne Post (zie 1.1.4.3) en Jacobje Davids. Marinus is overleden op 13-05-1999 in Emmen, 89 jaar oud. Marinus trouwde, 26 jaar oud, op 23-11-1935 in Emmen met Berendina Helena (Dina) Mink (afb. 6), 20 jaar oud. Dina is geboren op 19-05-1915 in Nieuw Amsterdam, dochter van Arend Mink en Jacobje van der Leij. Dina is overleden op 08-12-1952 in Groningen, 37 jaar oud (oorzaak: hersentumor). Zij is begraven op 12-12-1952 in Nieuw Amsterdam.
Notitie bij Dina: zie ook genealogie Mink
Kinderen van Marinus en Dina:
1 Anne Post. Volgt 1.1.4.3.5.1.
2 Arend (Ad) Post. Volgt 1.1.4.3.5.2.
3 Jacob (Jaap) Post. Volgt 1.1.4.3.5.3.
4 Wijtze Post. Volgt 1.1.4.3.5.4.
5 Jacobje (Coba) Post. Volgt 1.1.4.3.5.5.
6 Sjoukje Post. Volgt 1.1.4.3.5.6.
1.1.4.3.5.1 Anne Post, zoon van Marinus Post (zie 1.1.4.3.5) en Berendina Helena (Dina) Mink. Anne trouwde met Roelofje (Roelie) Tip. Roelie is een dochter van Gerrit Tip en Trijntje Wanders.
Kinderen van Anne en Roelie:
1 Marinus Gerrit (Rien) Post. Volgt 1.1.4.3.5.1.1.
2 Gerrit Berend (Gert) Post. Volgt 1.1.4.3.5.1.2.
3 Arnold Wietse (Arnold) Post [1.1.4.3.5.1.3].
1.1.4.3.5.1.1 Marinus Gerrit (Rien) Post, zoon van Anne Post (zie 1.1.4.3.5.1) en Roelofje (Roelie) Tip. Rien trouwde met Katinka Petronella Francisca Mathilda (Katinka) van Hoof.
Kinderen van Rien en Katinka:
1 Otto Post [1.1.4.3.5.1.1.1].
2 Ida Post [1.1.4.3.5.1.1.2].
1.1.4.3.5.1.2 Gerrit Berend (Gert) Post, zoon van Anne Post (zie 1.1.4.3.5.1) en Roelofje (Roelie) Tip. Gert trouwde met Sonja Astrid (Sonja) van der Heide. Sonja is een dochter van Reinder van der Heide en Tiny Pruis.
1.1.4.3.5.2 Arend (Ad) Post, zoon van Marinus Post (zie 1.1.4.3.5) en Berendina Helena (Dina) Mink. Ad trouwde met J (Janny) Wolfsen.
Kinderen van Ad en Janny:
1 Jennine Bertina Heleen (Ellen) Post. Volgt 1.1.4.3.5.2.1.
2 Joanne Marinette Hendrien (Annemiek) Post [1.1.4.3.5.2.2].
1.1.4.3.5.2.1 Jennine Bertina Heleen (Ellen) Post, dochter van Arend (Ad) Post (zie 1.1.4.3.5.2) en J (Janny) Wolfsen. Ellen begon een relatie met Arjen de Boer. Arjen is een zoon van Tiemen de Boer en Dicky Boersma.
Kinderen van Ellen en Arjen:
1 Pien de Boer [1.1.4.3.5.2.1.1].
2 Koos de Boer [1.1.4.3.5.2.1.2].
3 Joep de Boer [1.1.4.3.5.2.1.3].
4 Luuk de Boer [1.1.4.3.5.2.1.4].
1.1.4.3.5.3 Jacob (Jaap) Post, zoon van Marinus Post (zie 1.1.4.3.5) en Berendina Helena (Dina) Mink. Jaap trouwde met Jantien (Janny) Alting. Janny is een dochter van Jan Alting en Albertje Delfsma.
Kinderen van Jaap en Janny:
1 Berendina Helena Alberta (Linda) Post [1.1.4.3.5.3.1].
2 Mariette Jacoba Anita (Marja) Post. Volgt 1.1.4.3.5.3.2.
1.1.4.3.5.3.2 Mariette Jacoba Anita (Marja) Post, dochter van Jacob (Jaap) Post (zie 1.1.4.3.5.3) en Jantien (Janny) Alting. Marja trouwde met Johannes (Hans) Florissen.
Kinderen van Marja en Hans:
1 Tim Florissen [1.1.4.3.5.3.2.1].
2 Lars Florissen [1.1.4.3.5.3.2.2].
1.1.4.3.5.4 Wijtze Post, zoon van Marinus Post (zie 1.1.4.3.5) en Berendina Helena (Dina) Mink. Wijtze trouwde met Metsje Doldersum.
Kinderen van Wijtze en Metsje:
1 Marinus (Rene) Post. Volgt 1.1.4.3.5.4.1.
2 Bert (Bert) Post. Volgt 1.1.4.3.5.4.2.
3 Jolanda Post. Volgt 1.1.4.3.5.4.3.
1.1.4.3.5.4.1 Marinus (Rene) Post, zoon van Wijtze Post (zie 1.1.4.3.5.4) en Metsje Doldersum. Rene trouwde met Gea Neijenhuis.
1.1.4.3.5.4.2 Bert (Bert) Post, zoon van Wijtze Post (zie 1.1.4.3.5.4) en Metsje Doldersum. Bert trouwde met Anita Houkes.
1.1.4.3.5.4.3 Jolanda Post, dochter van Wijtze Post (zie 1.1.4.3.5.4) en Metsje Doldersum. Jolanda trouwde met Erwin Egbert (Erwin) Roelofs. Erwin is een zoon van Egbert (Ep) Roelofs en Anny Post.
Kinderen van Jolanda en Erwin:
1 Joey Egbert Roelofs [1.1.4.3.5.4.3.1].
2 Danny Wytze (Danny) Roelofs [1.1.4.3.5.4.3.2].
1.1.4.3.5.5 Jacobje (Coba) Post, dochter van Marinus Post (zie 1.1.4.3.5) en Berendina Helena (Dina) Mink. Coba:
(1) trouwde met Wouter (Wout) Melgert.
(2) trouwde met Meindert Jan (Mient-Jan) Buwalda.
Kinderen van Coba en Wout:
1 Berendina Helena (Heleen) Melgert. Volgt 1.1.4.3.5.5.1.
2 Johanna Melgert. Volgt 1.1.4.3.5.5.2.
3 Albertina Margiena (Giny) Melgert. Volgt 1.1.4.3.5.5.3.
1.1.4.3.5.5.1 Berendina Helena (Heleen) Melgert, dochter van Wouter (Wout) Melgert en Jacobje (Coba) Post (zie 1.1.4.3.5.5). Heleen trouwde met Tinus Doldersum.
Kind van Heleen en Tinus:
1 Hindrikin Jacoba (Jolanda) Doldersum [1.1.4.3.5.5.1.1].
1.1.4.3.5.5.2 Johanna Melgert, dochter van Wouter (Wout) Melgert en Jacobje (Coba) Post (zie 1.1.4.3.5.5). Johanna:
(1) trouwde met Jan Gerrits.
(2) trouwde met Marc Ferdinand (Marc) Oosterdijk.
Kinderen van Johanna en Jan:
1 Jenny Gerrits [1.1.4.3.5.5.2.1].
2 Jarno Gerrits [1.1.4.3.5.5.2.2].
Kind van Johanna en Marc:
3 Mike Oosterdijk [1.1.4.3.5.5.2.3].
1.1.4.3.5.5.3 Albertina Margiena (Giny) Melgert, dochter van Wouter (Wout) Melgert en Jacobje (Coba) Post (zie 1.1.4.3.5.5). Giny trouwde met Cornelis (Cor) de Haan.
Kinderen van Giny en Cor:
1 Nick de Haan [1.1.4.3.5.5.3.1].
2 Roos de Haan [1.1.4.3.5.5.3.2].
1.1.4.3.5.6 Sjoukje Post, dochter van Marinus Post (zie 1.1.4.3.5) en Berendina Helena (Dina) Mink. Sjoukje trouwde met Eit Poelman.
Kinderen van Sjoukje en Eit:
1 Eit Poelman. Volgt 1.1.4.3.5.6.1.
2 Martin Poelman. Volgt 1.1.4.3.5.6.2.
1.1.4.3.5.6.1 Eit Poelman, zoon van Eit Poelman en Sjoukje Post (zie 1.1.4.3.5.6). Eit begon een relatie met Patricia de Jonge.
Kind van Eit en Patricia:
1 Mike Eit Poelman [1.1.4.3.5.6.1.1].
1.1.4.3.5.6.2 Martin Poelman, zoon van Eit Poelman en Sjoukje Post (zie 1.1.4.3.5.6). Martin begon een relatie met Diana Sulmann.
Kinderen van Martin en Diana:
1 Sem John (Sem) Poelman [1.1.4.3.5.6.2.1].
2 Isa Sjoukje (Isa) Poelman [1.1.4.3.5.6.2.2].
1.1.4.3.6 Folkert (Fuie) Post is geboren op 01-06-1913 in Nieuw Amsterdam, zoon van Anne Post (zie 1.1.4.3) en Jacobje Davids. Fuie is overleden op 28-09-1982 in Nieuw Amsterdam, 69 jaar oud. Hij is begraven op 02-10-1982 in Nieuw Amsterdam. Fuie trouwde, 31 jaar oud, op 07-10-1944 in Emmen met Hinderkien van der Sluis, 22 of 23 jaar oud. Hinderkien is geboren in 1921 in Klazinaveen. Hinderkien is overleden op 30-07-1972 in Nieuw Amsterdam, 50 of 51 jaar oud. Zij is begraven op 03-08-1972 in Nieuw Amsterdam.
Kinderen van Fuie en Hinderkien:
1 Elisabeth Tecla van der Sluis. Volgt 1.1.4.3.6.1.
2 Jacobje (Joppie) Post. Volgt 1.1.4.3.6.2.
3 Maria Chatharina (Marie) Post, geboren op 02-07-1950 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.1.4.3.6.3.
4 Anneke Post. Volgt 1.1.4.3.6.4.
5 Helena (Leentje) Post. Volgt 1.1.4.3.6.5.
6 Lambert Post, geboren op 22-07-1955 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.1.4.3.6.6.
7 Leonard Egbert (Ep) Post [1.1.4.3.6.7], geboren op 23-01-1958 in Nieuw Amsterdam. Ep is overleden op 08-06-1998 in Emmen, 40 jaar oud.
1.1.4.3.6.1 Elisabeth Tecla van der Sluis, dochter van Folkert (Fuie) Post (zie 1.1.4.3.6) en Hinderkien van der Sluis. Elisabeth trouwde met Freek Moes.
Kinderen van Elisabeth en Freek:
1 Martin Folkert Moes [1.1.4.3.6.1.1].
2 Ellie Hinderkien Moes [1.1.4.3.6.1.2], geboren op 21-01-1962 in Klazinaveen. Ellie is overleden in onbekend.
3 Ronnie Moes [1.1.4.3.6.1.3].
1.1.4.3.6.2 Jacobje (Joppie) Post, dochter van Folkert (Fuie) Post (zie 1.1.4.3.6) en Hinderkien van der Sluis. Joppie trouwde met Jan van der Linde.
Kinderen van Joppie en Jan:
1 Patricia van der Linde. Volgt 1.1.4.3.6.2.1.
2 Judith van der Linde. Volgt 1.1.4.3.6.2.2.
1.1.4.3.6.2.1 Patricia van der Linde, dochter van Jan van der Linde en Jacobje (Joppie) Post (zie 1.1.4.3.6.2). Patricia begon een relatie met Arjan NN.
Kind van Patricia en Arjan:
1 Tamisha NN [1.1.4.3.6.2.1.1].
1.1.4.3.6.2.2 Judith van der Linde, dochter van Jan van der Linde en Jacobje (Joppie) Post (zie 1.1.4.3.6.2). Judith begon een relatie met Peter van der Heide.
1.1.4.3.6.3 Maria Chatharina (Marie) Post is geboren op 02-07-1950 in Nieuw Amsterdam, dochter van Folkert (Fuie) Post (zie 1.1.4.3.6) en Hinderkien van der Sluis. Marie is overleden in 05-2018, 67 jaar oud. Marie trouwde met Jacobus (Kobus) Schepers.
Kinderen van Marie en Kobus:
1 Hinderkien (Hellen) Schepers. Volgt 1.1.4.3.6.3.1.
2 Audry Schepers. Volgt 1.1.4.3.6.3.2.
1.1.4.3.6.3.1 Hinderkien (Hellen) Schepers, dochter van Jacobus (Kobus) Schepers en Maria Chatharina (Marie) Post (zie 1.1.4.3.6.3). Hellen trouwde met Erik Jacobs.
Kind van Hellen en Erik:
1 Zoe Jacobs [1.1.4.3.6.3.1.1].
1.1.4.3.6.3.2 Audry Schepers, dochter van Jacobus (Kobus) Schepers en Maria Chatharina (Marie) Post (zie 1.1.4.3.6.3). Audry trouwde met Henk Flap.
1.1.4.3.6.4 Anneke Post, dochter van Folkert (Fuie) Post (zie 1.1.4.3.6) en Hinderkien van der Sluis. Anneke trouwde met Mans Hanken.
Kinderen van Anneke en Mans:
1 Anke Jolanda (Jolanda) Hanken. Volgt 1.1.4.3.6.4.1.
2 Monique Hanken. Volgt 1.1.4.3.6.4.2.
1.1.4.3.6.4.1 Anke Jolanda (Jolanda) Hanken, dochter van Mans Hanken en Anneke Post (zie 1.1.4.3.6.4). Jolanda trouwde met Pieter Hoving.
Kinderen van Jolanda en Pieter:
1 Amber Queeny Hoving [1.1.4.3.6.4.1.1].
2 Mitchell Quentin Hoving [1.1.4.3.6.4.1.2].
1.1.4.3.6.4.2 Monique Hanken, dochter van Mans Hanken en Anneke Post (zie 1.1.4.3.6.4). Monique trouwde met Fokke Anne Neef.
Kinderen van Monique en Fokke:
1 Ferdy Jarno Neef [1.1.4.3.6.4.2.1], geboren op 25-12-2004 om 21:15 in Assen [bron: info H J Hanken].
Notitie bij de geboorte van Ferdy: geboren in het Wilhelmina Ziekenhuis te Assen.
Ferdy is overleden op 22-01-2005 in Groningen, 28 dagen oud [bron: Jolanda Hoving-Hanken].
Notitie bij overlijden van Ferdy: Overleden in het Academisch Ziekenhuis te Groningen.
2 Giedo Ferdy Neef [1.1.4.3.6.4.2.2].
1.1.4.3.6.5 Helena (Leentje) Post, dochter van Folkert (Fuie) Post (zie 1.1.4.3.6) en Hinderkien van der Sluis. Leentje trouwde met Willem van Dijk. Willem is geboren op 23-11-1953 in Emmen. Willem is overleden op 21-07-2006 in Assen, 52 jaar oud.
Kinderen van Leentje en Willem:
1 Laurie van Dijk. Volgt 1.1.4.3.6.5.1.
2 Mandy van Dijk. Volgt 1.1.4.3.6.5.2.
1.1.4.3.6.5.1 Laurie van Dijk, dochter van Willem van Dijk en Helena (Leentje) Post (zie 1.1.4.3.6.5). Laurie begon een relatie met Sergio Valderama.
Kinderen van Laurie en Sergio:
1 Dylan Jane Valderama [1.1.4.3.6.5.1.1].
2 Damian Valderama [1.1.4.3.6.5.1.2].
1.1.4.3.6.5.2 Mandy van Dijk, dochter van Willem van Dijk en Helena (Leentje) Post (zie 1.1.4.3.6.5). Mandy begon een relatie met Martin Meindertsma.
Kinderen van Mandy en Martin:
1 Romey Danique Meindertsma [1.1.4.3.6.5.2.1], geboren op 15-01-2001. Romey is overleden op 15-01-2001, geen dag oud.
2 Owen Meindertsma [1.1.4.3.6.5.2.2].
1.1.4.3.6.6 Lambert Post is geboren op 22-07-1955 in Nieuw Amsterdam, zoon van Folkert (Fuie) Post (zie 1.1.4.3.6) en Hinderkien van der Sluis. Hij is gedoopt in 1974 in Schoonebeek RK. Lambert is overleden op 18-11-2009 in Schoonebeek, 54 jaar oud. Lambert begon een relatie met Maria Gezina (Siny) Ambergen. Siny is geboren op 21-06-1958 in Nieuw Schoonebeek, dochter van J W Ambergen en G W van der Sluis. Zij is gedoopt in Nieuw Schoonebeek RK. Siny is overleden op 31-01-1998 in Emmen, 39 jaar oud.
Kinderen van Lambert en Siny:
1 Robert Folkert (Robert) Post. Volgt 1.1.4.3.6.6.1.
2 Lianne Gezina Wilhelmina (Lianne) Post. Volgt 1.1.4.3.6.6.2.
1.1.4.3.6.6.1 Robert Folkert (Robert) Post, zoon van Lambert Post (zie 1.1.4.3.6.6) en Maria Gezina (Siny) Ambergen. Robert begon een relatie met Miranda van der Velde.
1.1.4.3.6.6.2 Lianne Gezina Wilhelmina (Lianne) Post, dochter van Lambert Post (zie 1.1.4.3.6.6) en Maria Gezina (Siny) Ambergen. Lianne trouwde met Harrie Heyne.
Kind van Lianne en Harrie:
1 Justin Heyne [1.1.4.3.6.6.2.1].
alida_post.jpg
7 Alida Post
1.1.4.3.7 Alida (Lida) Post (afb. 7) is geboren op 13-02-1916 in Nieuw Amsterdam, dochter van Anne Post (zie 1.1.4.3) en Jacobje Davids. Lida is overleden op 14-02-1999 in Nieuw Amsterdam, 83 jaar oud. Lida trouwde, 28 jaar oud, op 19-04-1944 in Emmen met Albert Kortwijk, 30 jaar oud. Albert is geboren op 05-08-1913 in Veenoord. Albert is overleden op 11-08-1977 in Nieuw Amsterdam, 64 jaar oud.
Kinderen van Lida en Albert:
1 Hendrik (Henk) Kortwijk [1.1.4.3.7.1], geboren op 14-10-1946 in Nieuw Amsterdam. Henk is overleden op 19-01-2011 in Nieuw Amsterdam, 64 jaar oud. Hij is gecremeerd op 25-01-2011 in Emmen.
2 Jacobje (Coba) Kortwijk. Volgt 1.1.4.3.7.2.
1.1.4.3.7.2 Jacobje (Coba) Kortwijk, dochter van Albert Kortwijk en Alida (Lida) Post (zie 1.1.4.3.7). Coba trouwde met Johannes (Hans) Lasker.
Kind van Coba en Hans:
1 Albert (Bert) Lasker [1.1.4.3.7.2.1].
jantina_geerdina_post_in_1959.jpg wietse_mink_2.jpg
8 Jantina Geerdina Post in 1959
9 Wietse Mink 2
1.1.4.3.8 Jantina Geerdina Post (afb. 8) is geboren op 28-05-1919 in Nieuw Amsterdam, dochter van Anne Post (zie 1.1.4.3) en Jacobje Davids. Jantina is overleden op 11-04-2007 in Nieuw Amsterdam, 87 jaar oud. Zij is gecremeerd op 16-04-2007 in Emmen, crematorium "Meerdijk". Jantina trouwde, 21 jaar oud, op 03-05-1941 in Emmen met Wijtze Mink (afb. 9), 23 jaar oud. Wijtze is geboren op 25-10-1917 in Nieuw Amsterdam, zoon van Arend Mink en Jacobje van der Leij. Wijtze is overleden op 05-07-2009 in Nieuw Amsterdam, 91 jaar oud. Hij is gecremeerd op 09-07-2009 in Emmen. crematorium "Meerdijk" [bron: Rouwkaart].
Kinderen van Jantina en Wijtze:
1 Arend Mink. Volgt 1.1.4.3.8.1.
2 Anne Mink. Volgt 1.1.4.3.8.2.
1.1.4.3.8.1 Arend Mink, zoon van Wijtze Mink en Jantina Geerdina Post (zie 1.1.4.3.8). Arend trouwde met Hermina Maria Antonia (Minie) Ambergen. Minie is een dochter van Martinus Johannes Ambergen en Theodora Maria Blaauwgeers.
Kinderen van Arend en Minie:
1 Wilbert Willibrord (Wilbert) Mink [1.1.4.3.8.1.1].
2 Martinus Johannes (Marcel) Mink [1.1.4.3.8.1.2].
1.1.4.3.8.2 Anne Mink, zoon van Wijtze Mink en Jantina Geerdina Post (zie 1.1.4.3.8). Anne trouwde met Lummegien (Lummie) Snijder.
Kinderen van Anne en Lummie:
1 Jantina Geerdina (Anita) Mink. Volgt 1.1.4.3.8.2.1.
2 Albert (Bert) Mink [1.1.4.3.8.2.2].
1.1.4.3.8.2.1 Jantina Geerdina (Anita) Mink, dochter van Anne Mink (zie 1.1.4.3.8.2) en Lummegien (Lummie) Snijder. Anita trouwde met NN NN.
1.1.4.4 Hendrik Post is geboren op 28-11-1875 in Bovensmilde, zoon van Jan Post (zie 1.1.4) en Sjoukje Drenth. Hendrik is overleden in onbekend. Hendrik:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 02-03-1900 in Nieuw Amsterdam met Trijntje Setz, 18 jaar oud. Trijntje is geboren op 09-02-1882 in Emmen, dochter van Hindrik Frederik Setz en Albartha Oost. Trijntje is overleden op 07-09-1917 in Emmen, 35 jaar oud.
Notitie bij Trijntje: Zie voor de Genealogie Setz:
http://home01.wxs.nl/~f.agterbosch/parentes/parentes.htm
(2) trouwde, 43 jaar oud, op 08-03-1919 in Nieuw Amsterdam met Jentje Krikken, 32 of 33 jaar oud. Jentje is geboren in 1886 in Sleen, dochter van Evert Krikken en Geertje Wagt. Jentje trouwde later op 08-03-1919 in Emmen [bron: Akte nr. 44] met Johannes Nienhuis.
Kinderen van Hendrik en Trijntje:
1 Jan Post [1.1.4.4.1], geboren op 31-08-1900 in Nieuw Amsterdam. Jan is overleden op 26-04-1904 in Nieuw Amsterdam, 3 jaar oud.
2 Hendrik Frederik Post, geboren op 05-10-1902 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.1.4.4.2.
3 Jan Post [1.1.4.4.3], geboren in 1904 in Nieuw Amsterdam. Jan is overleden op 12-04-1905 in Nieuw Amsterdam, 0 of 1 jaar oud.
4 Albartha Post [1.1.4.4.4], geboren in 1906 in Nieuw Amsterdam. Albartha is overleden op 27-03-1908 in Nieuw Amsterdam, 1 of 2 jaar oud.
5 Sjoukje Post [1.1.4.4.5], geboren in 12-1913 in Nieuw Amsterdam. Sjoukje is overleden op 03-05-1914 in Nieuw Amsterdam, 5 maanden oud.
6 Sjouchinus Post [1.1.4.4.6], geboren in 03-1915 in Nieuw Amsterdam. Sjouchinus is overleden op 25-04-1915 in Nieuw Amsterdam, 1 maand oud.
7 Folkert Post [1.1.4.4.7], geboren in 06-1916 in Nieuw Amsterdam. Folkert is overleden op 23-10-1916 in Nieuw Amsterdam, 4 maanden oud.
1.1.4.4.2 Hendrik Frederik Post is geboren op 05-10-1902 in Nieuw Amsterdam, zoon van Hendrik Post (zie 1.1.4.4) en Trijntje Setz. Hendrik is overleden in onbekend. Hendrik trouwde, 21 jaar oud, op 26-01-1924 in Emmen met Anna Margrieta Baas, 17 of 18 jaar oud. Anna is geboren in 1906 in Emmen, dochter van Albert Baas en Margrieta Daling.
1.1.4.5 Harm Post is geboren op 08-11-1878 in Nieuw Amsterdam, zoon van Jan Post (zie 1.1.4) en Sjoukje Drenth. Harm is overleden op 04-11-1963 in Enschede, 84 jaar oud. Harm trouwde, 23 jaar oud, op 20-03-1902 in Nieuw Amsterdam met Geesje Vos, 20 jaar oud. Geesje is geboren op 16-12-1881 in Nieuw Amsterdam, dochter van Jan (Jans) Vos en Harmtje Wever. Geesje is overleden op 24-07-1961 in Enschede, 79 jaar oud.
Kinderen van Harm en Geesje:
1 Jan Post [1.1.4.5.1], geboren op 04-08-1902 in Nieuw Amsterdam. Jan is overleden op 29-06-1973 in Nieuw Amsterdam, 70 jaar oud.
2 Jan Post, geboren op 09-10-1904 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.1.4.5.2.
3 Folkert Post, geboren op 03-04-1907 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.1.4.5.3.
4 Harmtje Post, geboren op 12-03-1909 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.1.4.5.4.
5 Egbert Post, geboren op 06-04-1911 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.1.4.5.5.
6 Sjoukje Post [1.1.4.5.6], geboren op 04-07-1914 in Nieuw Amsterdam.
7 Klaasje Post, geboren op 27-07-1916 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.1.4.5.7.
8 Anne Post, geboren op 10-09-1918 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.1.4.5.8.
9 Rika Post. Volgt 1.1.4.5.9.
1.1.4.5.2 Jan Post is geboren op 09-10-1904 in Nieuw Amsterdam, zoon van Harm Post (zie 1.1.4.5) en Geesje Vos. Jan is overleden in onbekend. Jan trouwde met J Oude Egberink.
1.1.4.5.3 Folkert Post is geboren op 03-04-1907 in Nieuw Amsterdam, zoon van Harm Post (zie 1.1.4.5) en Geesje Vos. Folkert trouwde met Berendina J van Aalst.
1.1.4.5.4 Harmtje Post is geboren op 12-03-1909 in Nieuw Amsterdam, dochter van Harm Post (zie 1.1.4.5) en Geesje Vos. Harmtje is overleden op 01-05-1991 in Veenoord, 82 jaar oud. Harmtje trouwde, 18 jaar oud, op 04-08-1927 in Emmen met Berend Hendriks.
1.1.4.5.5 Egbert Post is geboren op 06-04-1911 in Nieuw Amsterdam, zoon van Harm Post (zie 1.1.4.5) en Geesje Vos. Egbert trouwde met M Kaijser.
1.1.4.5.7 Klaasje Post is geboren op 27-07-1916 in Nieuw Amsterdam, dochter van Harm Post (zie 1.1.4.5) en Geesje Vos. Klaasje trouwde, 25 jaar oud, op 11-07-1942 in Emmen met Willem J Arends.
1.1.4.5.8 Anne Post is geboren op 10-09-1918 in Nieuw Amsterdam, zoon van Harm Post (zie 1.1.4.5) en Geesje Vos. Anne trouwde met A Postema.
1.1.4.5.9 Rika Post, dochter van Harm Post (zie 1.1.4.5) en Geesje Vos. Rika trouwde met G Bakker.
1.1.4.6 Jantina Geerdina Post is geboren op 17-09-1881 in Nieuw Amsterdam, dochter van Jan Post (zie 1.1.4) en Sjoukje Drenth. Jantina is overleden op 20-11-1931 in Groningen, 50 jaar oud. Jantina trouwde, 20 jaar oud, op 12-07-1902 in Borger met Reint Zoet, 25 of 26 jaar oud. Reint is geboren in 1876 in Wildervank, zoon van Jan Zoet en Anna Benus. Reint is overleden in onbekend.
1.1.4.7 Sjoukje Post is geboren op 14-12-1883 in Nieuw Amsterdam, dochter van Jan Post (zie 1.1.4) en Sjoukje Drenth. Sjoukje is overleden op 04-03-1947 in Veenoord, 63 jaar oud. Sjoukje trouwde, 20 jaar oud, op 25-08-1904 in Emmen met Martinus Louwes, 23 of 24 jaar oud. Martinus is geboren op 18-?-1880 in Odoorn, zoon van Jacob Louwes en Janna Gort. Martinus is overleden op 01-05-1937 in Veenoord, 56 of 57 jaar oud.
1.1.6 Harm Post is geboren op 27-03-1850 in Bovensmilde, zoon van Folkert Post (zie 1.1) en Jantien Jans Moes. Harm is overleden op 15-09-1911 in Norgervaart, 61 jaar oud.
Beroep:
tolpachter
Harm:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 30-04-1875 in Smilde met Minke de Boer, 23 jaar oud. Minke is geboren op 05-01-1852 in Wijnjeterp, dochter van Sytze Wytzes de Boer en Yfke Barelds Schoolland. Minke is overleden in onbekend.
(2) trouwde, 44 jaar oud, op 13-04-1894 in Norg met Klaasje de Boer, 26 of 27 jaar oud. Klaasje is geboren in 1867 in Norg, dochter van Machiel de Boer en Martje de Haan. Klaasje is overleden op 29-09-1922 in Norgervaart, 54 of 55 jaar oud.
Kinderen van Harm en Minke:
1 Jantje Post, geboren op 27-08-1876 in Bovensmilde. Volgt 1.1.6.1.
2 IJfke Post, geboren op 31-08-1878 in Bovensmilde. Volgt 1.1.6.2.
3 Folkerdina Post [1.1.6.3], geboren op 24-08-1880 in Bovensmilde. Folkerdina is overleden in onbekend.
4 Sietske Post, geboren op 21-08-1882 in Bovensmilde. Volgt 1.1.6.4.
5 Folkert Post [1.1.6.5], geboren op 18-09-1884 in Bovensmilde. Folkert is overleden op 07-01-1891 in Norgervaart, 6 jaar oud.
Kinderen van Harm en Klaasje:
6 Folkert Post, geboren op 01-03-1895 in Norgervaart. Volgt 1.1.6.6.
7 Martina Post, geboren op 15-09-1896 in Norgervaart. Volgt 1.1.6.7.
8 Machiel Post [1.1.6.8], geboren op 15-12-1897 in Norgervaart. Machiel is overleden op 18-02-1898 in Norgervaart, 2 maanden oud.
9 Eefje Post, geboren op 28-04-1899 in Norgervaart. Volgt 1.1.6.9.
10 Geesje Post [1.1.6.10], geboren op 03-06-1902 in Norgervaart. Geesje is overleden op 28-11-1902 in Norgervaart, 5 maanden oud.
11 Machiel Anne (Machiel) Post, geboren op 27-10-1904 in Norgervaart. Volgt 1.1.6.11.
12 Anne Jan Post, geboren in 1906 in Norgervaart. Volgt 1.1.6.12.
1.1.6.1 Jantje Post is geboren op 27-08-1876 in Bovensmilde, dochter van Harm Post (zie 1.1.6) en Minke de Boer. Jantje is overleden in onbekend. Jantje trouwde, 29 jaar oud, op 05-05-1906 in Norg met Willem Strating, 24 of 25 jaar oud. Willem is geboren in 1881 in Zuidlaren, zoon van Roelof Strating en Jantje Timmerman.
1.1.6.2 IJfke Post is geboren op 31-08-1878 in Bovensmilde, dochter van Harm Post (zie 1.1.6) en Minke de Boer. IJfke is overleden op 30-12-1949 in Bovensmilde, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-09-1878 [bron: akte 112.]. IJfke trouwde, 29 jaar oud, op 22-05-1908 in Smilde met Lambert Boer, 28 of 29 jaar oud. Lambert is geboren in 1879 in Smilde, zoon van Jacob Boer en Jantje van der Velde.
1.1.6.4 Sietske Post is geboren op 21-08-1882 in Bovensmilde, dochter van Harm Post (zie 1.1.6) en Minke de Boer. Sietske is overleden op 26-02-1960 in Assen, 77 jaar oud. Sietske trouwde, 21 jaar oud, op 13-05-1904 in Smilde met Geert Brands, 26 jaar oud. Geert is geboren op 17-04-1878 in Bovensmilde, zoon van Johannes Brands en Geertruida Hillegonda Bodeman.
1.1.6.6 Folkert Post is geboren op 01-03-1895 in Norgervaart, zoon van Harm Post (zie 1.1.6) en Klaasje de Boer. Folkert is overleden op 20-01-1976 in Huis ter Heide, 80 jaar oud.
Notitie bij Folkert: geen kinderen
Folkert trouwde, 25 jaar oud, in 06-1920 in onbekend met Albertien Huizing, 30 jaar oud. Albertien is geboren op 05-12-1889 in Rolde. Albertien is overleden op 31-05-1982 in Huis ter Heide, 92 jaar oud.
1.1.6.7 Martina Post is geboren op 15-09-1896 in Norgervaart, dochter van Harm Post (zie 1.1.6) en Klaasje de Boer. Martina is overleden op 12-01-1968 in onbekend, 71 jaar oud. Martina trouwde met Harm de Jonge.
Kinderen van Martina en Harm:
1 dochter de Jonge [1.1.6.7.1].
2 zoon de Jonge [1.1.6.7.2], geboren in onbekend. zoon is overleden in onbekend.
1.1.6.9 Eefje Post is geboren op 28-04-1899 in Norgervaart, dochter van Harm Post (zie 1.1.6) en Klaasje de Boer. Eefje is overleden op 10-02-1994 in Assen, 94 jaar oud. Eefje trouwde in onbekend met Lambert Boelens. Lambert is geboren op 21-03-1901 in Zuidvelde, zoon van Boele Boelens en Geesje Kinds. Lambert is overleden op 19-03-1934 in Norgervaart 7, 32 jaar oud.
Kind van Eefje en Lambert:
1 Boele Boelens [1.1.6.9.1], geboren in onbekend. Boele is overleden in Norgervaart 7.
1.1.6.11 Machiel Anne (Machiel) Post is geboren op 27-10-1904 in Norgervaart, zoon van Harm Post (zie 1.1.6) en Klaasje de Boer. Machiel is overleden op 06-08-1991 in Assen, 86 jaar oud. Machiel trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1929 in Vries met Freerkien Steenbergen, 20 of 21 jaar oud. Freerkien is geboren op 24-03-1908 in Vries. Freerkien is overleden in onbekend.
Kinderen van Machiel en Freerkien:
1 Harm Post, geboren op 10-03-1930 in Norgervaart. Volgt 1.1.6.11.1.
2 Albert Jan Post. Volgt 1.1.6.11.2.
3 Klaasje Post. Volgt 1.1.6.11.3.
4 Trijntinus (Tinus) Post. Volgt 1.1.6.11.4.
5 Trijntje Post. Volgt 1.1.6.11.5.
1.1.6.11.1 Harm Post is geboren op 10-03-1930 in Norgervaart, zoon van Machiel Anne (Machiel) Post (zie 1.1.6.11) en Freerkien Steenbergen. Harm is overleden op 01-02-1994 in Norgervaart, 63 jaar oud. Harm trouwde met Albertje Bakker.
Kinderen van Harm en Albertje:
1 Freerkien (Fregy) Post. Volgt 1.1.6.11.1.1.
2 Klaasje Post. Volgt 1.1.6.11.1.2.
1.1.6.11.1.1 Freerkien (Fregy) Post, dochter van Harm Post (zie 1.1.6.11.1) en Albertje Bakker. Fregy trouwde met Harm Jan (Harry) Woordman. Harry is een zoon van Jan Harm Woordman en Aaltje (Alie) Tijdens.
Kinderen van Fregy en Harry:
1 Arjan Woordman [1.1.6.11.1.1.1].
2 Bertil Woordman [1.1.6.11.1.1.2].
1.1.6.11.1.2 Klaasje Post, dochter van Harm Post (zie 1.1.6.11.1) en Albertje Bakker. Klaasje trouwde met Harm Hollander. Harm is een zoon van Jacob Hollander en Geesje Popken.
Kinderen van Klaasje en Harm:
1 Jacob (Jaap) Hollander [1.1.6.11.1.2.1].
2 Harm (Harmen) Hollander [1.1.6.11.1.2.2].
1.1.6.11.2 Albert Jan Post, zoon van Machiel Anne (Machiel) Post (zie 1.1.6.11) en Freerkien Steenbergen. Albert trouwde met Jantje Bathoorn.
Kinderen van Albert en Jantje:
1 Machiel Anne (Machiel) Post. Volgt 1.1.6.11.2.1.
2 Trientje (Rina) Post. Volgt 1.1.6.11.2.2.
1.1.6.11.2.1 Machiel Anne (Machiel) Post, zoon van Albert Jan Post (zie 1.1.6.11.2) en Jantje Bathoorn. Machiel trouwde met Carla Fokkema.
1.1.6.11.2.2 Trientje (Rina) Post, dochter van Albert Jan Post (zie 1.1.6.11.2) en Jantje Bathoorn. Rina trouwde met Anne Takens.
1.1.6.11.3 Klaasje Post, dochter van Machiel Anne (Machiel) Post (zie 1.1.6.11) en Freerkien Steenbergen. Klaasje trouwde met Jan Thijs.
1.1.6.11.4 Trijntinus (Tinus) Post, zoon van Machiel Anne (Machiel) Post (zie 1.1.6.11) en Freerkien Steenbergen. Tinus trouwde met Jeltje Blauw.
Kinderen van Tinus en Jeltje:
1 Ida Post [1.1.6.11.4.1].
2 Marjan Post [1.1.6.11.4.2].
1.1.6.11.5 Trijntje Post, dochter van Machiel Anne (Machiel) Post (zie 1.1.6.11) en Freerkien Steenbergen. Trijntje trouwde met Roelof Hoogeveen.
Kinderen van Trijntje en Roelof:
1 Marcel Hoogeveen [1.1.6.11.5.1].
2 Rene Hoogeveen [1.1.6.11.5.2].
1.1.6.12 Anne Jan Post is geboren in 1906 in Norgervaart, zoon van Harm Post (zie 1.1.6) en Klaasje de Boer. Anne is overleden in onbekend. Anne trouwde met Roelofje (Roelie) Steenbergen.
Kinderen van Anne en Roelie:
1 Trijntje Klaasje Post [1.1.6.12.1].
2 Harm Albert Post [1.1.6.12.2].
1.1.7 Trijntje Post is geboren op 03-06-1852 in Bovensmilde, dochter van Folkert Post (zie 1.1) en Jantien Jans Moes. Trijntje is overleden op 06-05-1913 in Erica, 60 jaar oud. Trijntje trouwde, 24 jaar oud, op 05-05-1877 in Smilde met Wiebe Boers, 23 of 24 jaar oud. Wiebe is geboren in 1853 in Smilde, zoon van Hesseltje Bruinsma. Wiebe is overleden in onbekend.
Kinderen van Trijntje en Wiebe:
1 Elsje Boers [1.1.7.1], geboren op 02-09-1877 in Norgervaart.
2 Jantje Boers [1.1.7.2], geboren op 18-10-1879 in Bovensmilde.
3 Harmina Boers [1.1.7.3], geboren op 12-11-1883 in Bovensmilde.
4 Folkerdina Boers [1.1.7.4], geboren op 10-09-1886 in Bovensmilde.
5 Willem Boers, geboren op 28-02-1889 in Bovensmilde. Volgt 1.1.7.5.
6 Jantinus Boers [1.1.7.6], geboren op 14-06-1891 in Erica.
1.1.7.5 Willem Boers is geboren op 28-02-1889 in Bovensmilde, zoon van Wiebe Boers en Trijntje Post (zie 1.1.7). Willem trouwde, 24 jaar oud, op 24-04-1913 in Emmen met Johanna Bos, 24 of 25 jaar oud. Johanna is geboren in 1888 in Emmen.
1.1.8 Jantje Post is geboren op 19-10-1855 in Norgervaart, gem. Norg, dochter van Folkert Post (zie 1.1) en Jantien Jans Moes. Jantje is overleden op 08-01-1921 in gem. Emmen, 65 jaar oud. Jantje trouwde, 21 jaar oud, op 05-05-1877 in Smilde met Hendrik Witvoet, 27 jaar oud. Hendrik is geboren op 21-03-1850 in Smilde, zoon van Hilligje Witvoet. Hendrik is overleden op 27-02-1928 in gem. Emmen, 77 jaar oud.
Kinderen van Jantje en Hendrik:
1 Hillegien Witvoet, geboren op 28-09-1877 in Bovensmilde. Volgt 1.1.8.1.
2 Folkert Witvoet [1.1.8.2], geboren op 27-02-1880 in Bovensmilde. Folkert is overleden op 13-05-1906 in Emmen, 26 jaar oud.
3 Jantje Witvoet [1.1.8.3], geboren op 22-05-1883 in Bovensmilde. Jantje is overleden op 10-07-1883 in Bovensmilde, 1 maand oud.
4 Jantje Witvoet, geboren op 27-07-1884 in Bovensmilde. Volgt 1.1.8.4.
5 Eefje Witvoet, geboren op 19-11-1887 in Erica. Volgt 1.1.8.5.
6 Hendrik Witvoet [1.1.8.6], geboren op 06-02-1890 in Nieuw Amsterdam. Hendrik is overleden op 05-03-1890 in Nieuw Amsterdam, 27 dagen oud.
7 Hendrik Witvoet [1.1.8.7], geboren op 11-10-1891 in Nieuw Amsterdam. Hendrik is overleden op 04-05-1892 in Erica, 6 maanden oud.
8 Sjoukje Witvoet [1.1.8.8], geboren op 13-11-1893 in Nieuw Amsterdam. Sjoukje is overleden op 21-04-1894 in Erica, 5 maanden oud.
9 Sjoukje Witvoet, geboren op 01-04-1895 in Erica. Volgt 1.1.8.9.
10 Dutje Witvoet [1.1.8.10], geboren op 21-11-1896 in Erica. Dutje is overleden op 11-08-1899 in Erica, 2 jaar oud.
11 Dutje Witvoet, geboren op 05-10-1899 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.1.8.11.
1.1.8.1 Hillegien Witvoet is geboren op 28-09-1877 in Bovensmilde, dochter van Hendrik Witvoet en Jantje Post (zie 1.1.8). Hillegien trouwde, 20 jaar oud, op 01-07-1898 in Emmen met Egbert Poelman. Hij is een zoon van Eit Poelman en Aaltje Vos.
1.1.8.4 Jantje Witvoet is geboren op 27-07-1884 in Bovensmilde, dochter van Hendrik Witvoet en Jantje Post (zie 1.1.8). Jantje trouwde, 26 jaar oud, op 27-04-1911 in Emmen met Bernardus Vinke. Bernardus is een zoon van Johannes Hendrikus Vinke en Anna Maria Bolmer.
1.1.8.5 Eefje Witvoet is geboren op 19-11-1887 in Erica, dochter van Hendrik Witvoet en Jantje Post (zie 1.1.8). Eefje trouwde, 19 jaar oud, op 25-04-1907 in Emmen met Albert Bouwmeester. Albert is een zoon van Pieter Bouwmeester en Harmke de Jonge.
1.1.8.9 Sjoukje Witvoet is geboren op 01-04-1895 in Erica, dochter van Hendrik Witvoet en Jantje Post (zie 1.1.8). Sjoukje trouwde, 22 jaar oud, op 20-12-1917 in Emmen met Albert Vos. Albert is een zoon van Gerrit Vos en Beertje Nijmeijer.
1.1.8.11 Dutje Witvoet is geboren op 05-10-1899 in Nieuw Amsterdam, dochter van Hendrik Witvoet en Jantje Post (zie 1.1.8). Dutje trouwde, 20 jaar oud, op 26-06-1920 in Emmen met Tinus Veenstra, 22 of 23 jaar oud. Tinus is geboren in 1897 in Emmen.
1.3 Klaas Post is geboren op 14-11-1817 in Jubbega-Schurega, zoon van Anne Folkerts Post (zie 1) en Duitje Willems van der Velde. Klaas is overleden op 24-05-1871 in Odoornerveen, 53 jaar oud.
Notitie bij Klaas: Woonde te Smilde omstreeks 1850 te Wijk A nr. 62.
Klaas trouwde, 23 jaar oud, op 03-09-1841 in Smilde met Anna Oosterga, 19 jaar oud. Anna is geboren op 06-01-1822 in Smilde, dochter van Jan Martens Oosterga en Antien Karsten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-01-1822 [bron: Akte nr. 3].
Notitie bij de geboorte van Anna: In geboorteakte Anna Martens genoemd.
Anna is overleden op 15-12-1894 in Odoornerveen (Odoorn), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-12-1894 [bron: Drenlias aktenr. 218].
Kinderen van Klaas en Anna:
1 Anne Post, geboren op 25-01-1842 in Smilde. Volgt 1.3.1.
2 Jan Post [1.3.2], geboren op 05-08-1844 in Smilde. Jan is overleden in onbekend.
3 Doeye Post [1.3.3], geboren op 04-10-1847 in Smilde. Doeye is overleden op 20-11-1847 in Smilde, 1 maand oud.
4 Doeie Post, geboren op 29-09-1848 in Smilde. Volgt 1.3.4.
5 Antien Post [1.3.5], geboren op 07-04-1851 in Smilde. Antien is overleden op 19-05-1862 in Smilde, 11 jaar oud.
6 Jantien Post, geboren op 16-08-1854 in Smilde. Volgt 1.3.6.
7 Karst Post, geboren op 24-12-1857 in Smilde. Volgt 1.3.7.
8 Willemtje Post, geboren op 28-04-1860 in Smilde. Volgt 1.3.8.
9 Antje Post, geboren op 25-08-1863 in Bovensmilde (Smilde). Volgt 1.3.9.
1.3.1 Anne Post is geboren op 25-01-1842 in Smilde, zoon van Klaas Post (zie 1.3) en Anna Oosterga. Anne is overleden op 07-03-1882 in Valthermond, 40 jaar oud. Anne trouwde, 28 jaar oud, op 11-06-1870 in Odoorn met Beerta Oost, 22 jaar oud. Beerta is geboren op 06-10-1847 in Leek, dochter van Aaltje Geerts Oost. Beerta is overleden in onbekend.
Kinderen van Anne en Beerta:
1 Aaltje Post [1.3.1.1], geboren op 04-07-1872 in gem. Odoorn. Aaltje is overleden op 11-02-1899 in Exloermond, 26 jaar oud.
2 Anna Post, geboren op 09-08-1875 in gem. Odoorn. Volgt 1.3.1.2.
3 Harmina Post, geboren op 18-05-1879 in Kollingsveen. Volgt 1.3.1.3.
1.3.1.2 Anna Post is geboren op 09-08-1875 in gem. Odoorn, dochter van Anne Post (zie 1.3.1) en Beerta Oost. Anna is overleden in onbekend. Anna trouwde, 26 jaar oud, op 13-03-1902 in Weerdinge met Andries Hof.
1.3.1.3 Harmina Post is geboren op 18-05-1879 in Kollingsveen, dochter van Anne Post (zie 1.3.1) en Beerta Oost. Harmina is overleden op 02-12-1918 in gem. Odoorn, 39 jaar oud.
Kinderen van Harmina uit onbekende relatie:
1 Anne Post [1.3.1.3.1], geboren in 06-1903 in Klazinaveen. Anne is overleden op 19-09-1903 in Klazinaveen, 3 maanden oud.
2 Bertha Post [1.3.1.3.2], geboren in 01-1912 in gem. Emmen. Bertha is overleden op 05-02-1912 in gem. Emmen, 1 maand oud.
3 Rink Post [1.3.1.3.3], geboren in 03-1913 in Assen. Rink is overleden op 18-06-1913 in Vlagtwedde, 3 maanden oud.
4 Rink Post [1.3.1.3.4], geboren in 03-1916 in gem. Emmen. Rink is overleden op 23-03-1916 in gem. Emmen, geen maand oud.
1.3.4 Doeie Post is geboren op 29-09-1848 in Smilde, dochter van Klaas Post (zie 1.3) en Anna Oosterga. Doeie is overleden op 21-05-1932 in gem. Odoorn, 83 jaar oud. Doeie trouwde, 33 jaar oud, op 15-04-1882 in gem. Odoorn met Libbe Fokkes Kuiper, 33 of 34 jaar oud. Libbe is geboren in 1848 in Ooststellingwerf, zoon van Fokke Libbes Kuiper en Jantje Jans Bandringa.
Kind van Doeie en Libbe:
1 Klaas Post [1.3.4.1], geboren op 24-04-1878 in Odoornerveen. Klaas is overleden op 24-08-1897 in gem. Emmen, 19 jaar oud.
1.3.6 Jantien Post is geboren op 16-08-1854 in Smilde, dochter van Klaas Post (zie 1.3) en Anna Oosterga. Jantien is overleden op 10-03-1929 in gem. Emmen, 74 jaar oud. Jantien trouwde, 22 jaar oud, op 19-05-1877 in gem. Odoorn met Auke Tabak, 22 of 23 jaar oud. Auke is geboren in 1854 in Vries, zoon van Berend Halbes Tabak en Grietje Feitzes Kooistra.
1.3.7 Karst Post is geboren op 24-12-1857 in Smilde, zoon van Klaas Post (zie 1.3) en Anna Oosterga. Karst is overleden op 22-07-1926 in gem. Emmen, 68 jaar oud. Karst trouwde, 43 jaar oud, op 30-07-1901 in Emmen met Zwaantje Knol, 27 jaar oud. Zwaantje is geboren op 28-03-1874 in Odoornerveen, dochter van Albert Knol en Henderika Grit.
Kind van Karst en Zwaantje:
1 Anna Post [1.3.7.1], geboren op 18-06-1902 in Nieuw Weerdinge. Anna is overleden op 13-06-1911 in Nieuw Weerdinge, 8 jaar oud.
1.3.8 Willemtje Post is geboren op 28-04-1860 in Smilde, dochter van Klaas Post (zie 1.3) en Anna Oosterga. Willemtje is overleden op 18-05-1930 in gem. Emmen, 70 jaar oud. Willemtje:
(1) trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 1884 in Odoorn met Jacob Aardema.
(2) trouwde, 24 jaar oud, op 21-03-1885 in Odoorn met Feitze Boer.
(3) trouwde, 41 jaar oud, op 21-06-1901 in Odoorn met Johannes Arends.
1.3.9 Antje Post is geboren op 25-08-1863 in Bovensmilde (Smilde), dochter van Klaas Post (zie 1.3) en Anna Oosterga. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-08-1863 [bron: Drenlias aktenr. 148]. Antje is overleden op 02-09-1952 in Sleen, 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-09-1952 [bron: Drenlias aktenr. 22]. Antje trouwde, 19 jaar oud, op 05-05-1883 in Odoorn [bron: Drenlias aktenr. 12] met Wietse Smit, 23 jaar oud. Wietse is geboren op 11-06-1859 in Oranjedorp (Emmen), zoon van Pier Smit en Sietske (Sijtske) Jans de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-06-1859 [bron: Drenlias aktenr. 73]. Wietse is overleden op 24-02-1936 in Assen, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-02-1936 [bron: Drenlias aktenr. 40].
Kinderen van Antje en Wietse:
1 Sietske Smit, geboren op 13-07-1884 in Odoornerveen (Odoorn). Volgt 1.3.9.1.
2 Anna Smit [1.3.9.2], geboren op 29-06-1886 in Odoornerveen (Odoorn). Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-06-1886 [bron: Drenlias aktenr. 130]. Anna is overleden op 15-10-1887 in Odoornerveen (Odoorn), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-10-1887 [bron: Drenlias aktenr. 107].
3 Anna Smit, geboren op 28-09-1888 in Odoornerveen (Odoorn). Volgt 1.3.9.3.
4 Pietje Smit, geboren op 08-01-1894 in Odoornerveen (Oodoorn). Volgt 1.3.9.4.
5 Klaas Smit [1.3.9.5], geboren op 02-03-1897 in Odoornerveen (Odoorn). Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-03-1897 [bron: Drenlias aktenr. 67]. Klaas is overleden op 11-02-1915 in Odoornerveen (Odoorn), 17 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-02-1915 [bron: Drenlias aktenr. 31].
6 Pier Smit [1.3.9.6], geboren op 09-12-1899 in Odoornerveen (Odoorn). Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-12-1899 [bron: Drenlias aktenr. 373].
7 Jan Smit [1.3.9.7], geboren op 08-06-1902 in Odoornerveen (Odoorn). Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-06-1902 [bron: Drenlias aktenr. 197].
1.3.9.1 Sietske Smit is geboren op 13-07-1884 in Odoornerveen (Odoorn), dochter van Wietse Smit en Antje Post (zie 1.3.9). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-07-1884 [bron: Drenlias aktenr. 134]. Sietske trouwde, 22 jaar oud, op 05-04-1907 in Odoorn [bron: Drenlias aktenr. 25] met Reiner Strijker. Reiner is een zoon van Cornelis Strijker en Grietje Everts Zonderkop.
1.3.9.3 Anna Smit is geboren op 28-09-1888 in Odoornerveen (Odoorn), dochter van Wietse Smit en Antje Post (zie 1.3.9). Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-09-1888 [bron: Drenlias aktenr. 210]. Anna trouwde, 24 jaar oud, op 14-03-1913 in Odoorn [bron: Drenlias aktenr. 27] met Gerrit Krommedijk, 27 of 28 jaar oud. Gerrit is geboren in 1885 in Sleen, zoon van Hindrik Krommedijk.
1.3.9.4 Pietje Smit is geboren op 08-01-1894 in Odoornerveen (Oodoorn), dochter van Wietse Smit en Antje Post (zie 1.3.9). Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-01-1894 [bron: Drenlias aktenr. 5]. Pietje trouwde, 23 jaar oud, op 25-05-1917 in Sleen [bron: Drenlias aktenr. 15] met Auke Warring, 21 of 22 jaar oud. Auke is geboren in 1895 in Sleen, zoon van Gerrit Warring en Hendrikje Jagt.
1.4 Johannes Post is geboren op 15-07-1820 in Jubbega-Schurega, zoon van Anne Folkerts Post (zie 1) en Duitje Willems van der Velde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-07-1820 [bron: Akte nr. B 63]. Johannes is overleden op 28-02-1875 in Bovensmilde, 54 jaar oud. Johannes trouwde, 21 jaar oud, op 28-06-1842 in Smilde met Aleida Luggers, 24 jaar oud. Aleida is geboren op 01-03-1818 in Smilde, dochter van Jan Luggers en Aaltien Goossems. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Akte nr. 9]. Aleida is overleden op 22-04-1894 in Bovensmilde, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Akte nr. 62].
Kinderen van Johannes en Aleida:
1 Doetje Post [1.4.1], geboren op 05-11-1842 in Smilde. Doetje is overleden op 06-08-1847 in Assen, 4 jaar oud.
2 Jan (Johannes) Post, geboren op 06-11-1842 in Smilde. Volgt 1.4.2.
3 Anne Post [1.4.3], geboren op 19-11-1845 in Smilde. Anne is overleden op 05-11-1856 in Smilde, 10 jaar oud.
4 Doetje Post, geboren op 06-04-1848 in Kloosterveen. Volgt 1.4.4.
5 Folkert Post [1.4.5], geboren op 08-05-1851 in Smilde. Folkert is overleden op 27-05-1852 in Smilde, 1 jaar oud.
6 Folkert Post, geboren op 24-03-1853 in Smilde. Volgt 1.4.6.
7 Arend Post, geboren op 13-01-1856 in Smilde. Volgt 1.4.7.
8 Annechien Post [1.4.8], geboren op 18-02-1859 in Smilde. Annechien is overleden op 19-04-1859 in Smilde, 2 maanden oud.
9 Anne Post, geboren op 08-11-1860 in Smilde. Volgt 1.4.9.
1.4.2 Jan (Johannes) Post is geboren op 06-11-1842 in Smilde, zoon van Johannes Post (zie 1.4) en Aleida Luggers. Jan is overleden op 22-04-1907 in Assen, 64 jaar oud. Jan trouwde, 27 jaar oud, op 13-10-1870 in Norg met Roelofje Pals, 29 jaar oud. Roelofje is geboren op 13-06-1841 in Smilde, dochter van Berend Pals en Sjoukje Snippe. Roelofje is overleden op 20-12-1934 in Zeyerveld, 93 jaar oud.
Kinderen van Jan en Roelofje:
1 Johannes Post, geboren op 19-08-1870 in Norgervaart. Volgt 1.4.2.1.
2 Sjoukje Post, geboren op 05-11-1872 in Bovensmilde. Volgt 1.4.2.2.
3 Berend Post, geboren op 05-09-1875 in Bovensmilde. Volgt 1.4.2.3.
4 Folkert Post, geboren op 18-04-1878 in Bovensmilde. Volgt 1.4.2.4.
5 Roelof Post [1.4.2.5], geboren op 09-04-1881 in Kloosterveen. Roelof is overleden op 11-03-1884 in Kloosterveen, 2 jaar oud.
6 Jan Post, geboren op 16-01-1884 in Kloosterveen. Volgt 1.4.2.6.
1.4.2.1 Johannes Post is geboren op 19-08-1870 in Norgervaart, zoon van Jan (Johannes) Post (zie 1.4.2) en Roelofje Pals. Johannes is overleden in onbekend. Johannes trouwde, 27 jaar oud, op 15-12-1897 in Assen met Jacobje Langeloo. Jacobje is geboren in onbekend, dochter van Roelof Langeloo en Grietje Drenthe. Jacobje is overleden in onbekend.
Kinderen van Johannes en Jacobje:
1 Roelof Jannes Post, geboren op 08-09-1898 in Assen. Volgt 1.4.2.1.1.
2 Johannes Jacobus Post [1.4.2.1.2], geboren op 31-03-1900 in Assen. Johannes is overleden op 03-05-1900 in Assen, 1 maand oud.
3 Johannes Jacobus Post [1.4.2.1.3], geboren op 16-04-1904 in Assen. Johannes is overleden op 10-05-1904 in Assen, 24 dagen oud.
1.4.2.1.1 Roelof Jannes Post is geboren op 08-09-1898 in Assen, zoon van Johannes Post (zie 1.4.2.1) en Jacobje Langeloo. Roelof is overleden in onbekend. Roelof trouwde, 22 jaar oud, op 06-10-1920 in Assen met Clasina Kamminga, 19 of 20 jaar oud. Clasina is geboren in 1900 in Harlingen, dochter van Jan Kamminga en Berendina Jantina Meertens. Clasina is overleden in onbekend.
1.4.2.2 Sjoukje Post is geboren op 05-11-1872 in Bovensmilde, dochter van Jan (Johannes) Post (zie 1.4.2) en Roelofje Pals. Sjoukje is overleden op 15-02-1961 in Assen, 88 jaar oud. Sjoukje trouwde, 21 jaar oud, op 31-10-1894 in Assen met Hermannus Smit, 31 of 32 jaar oud. Hermannus is geboren in 1862 in Assen, zoon van Lammert Smit en Wubbegien Bosscher. Hermannus is overleden in onbekend.
1.4.2.3 Berend Post is geboren op 05-09-1875 in Bovensmilde, zoon van Jan (Johannes) Post (zie 1.4.2) en Roelofje Pals. Berend is overleden in onbekend. Berend trouwde, 24 jaar oud, op 16-05-1900 in Assen met Zwaantje Roelfs, 22 of 23 jaar oud. Zwaantje is geboren in 1877 in Dalen, dochter van Roelf Roelfs en Egberdina Oots. Zwaantje is overleden in onbekend.
Kinderen van Berend en Zwaantje:
1 Roelfje Post [1.4.2.3.1], geboren op 30-09-1900 in Assen. Roelfje is overleden op 04-11-1918 in Ter Aard, 18 jaar oud.
2 Jan Johannes Post, geboren op 17-07-1902 in Assen. Volgt 1.4.2.3.2.
1.4.2.3.2 Jan Johannes Post is geboren op 17-07-1902 in Assen, zoon van Berend Post (zie 1.4.2.3) en Zwaantje Roelfs. Jan is overleden in onbekend. Jan trouwde met Harmtien Kremer.
1.4.2.4 Folkert Post is geboren op 18-04-1878 in Bovensmilde, zoon van Jan (Johannes) Post (zie 1.4.2) en Roelofje Pals. Folkert is overleden in onbekend. Folkert trouwde, 25 jaar oud, op 28-08-1903 in Assen met Aaltje Keur, 25 of 26 jaar oud. Aaltje is geboren in 1877 in Assen, dochter van Albert Keur en Annegien Cazemier.
Kind van Folkert en Aaltje:
1 Jan Johannes Post, geboren in 1903 in Zeyerveld. Volgt 1.4.2.4.1.
1.4.2.4.1 Jan Johannes Post is geboren in 1903 in Zeyerveld, zoon van Folkert Post (zie 1.4.2.4) en Aaltje Keur. Jan is overleden op 30-01-1996 in Zeyerveld, 92 of 93 jaar oud. Jan trouwde met Diena Klasen.
Kinderen van Jan en Diena:
1 Geert Post. Volgt 1.4.2.4.1.1.
2 Aaltje Post. Volgt 1.4.2.4.1.2.
3 Folkert Post, geboren op 07-09-1930 in Zeyen. Volgt 1.4.2.4.1.3.
1.4.2.4.1.1 Geert Post, zoon van Jan Johannes Post (zie 1.4.2.4.1) en Diena Klasen. Geert trouwde met Margje Barels. Margje is geboren op 02-05-1934 in Steenbergen (Dr.). Margje is overleden op 10-08-2004 in Vries, 70 jaar oud.
Kinderen van Geert en Margje:
1 Aaltje (Aly) Post. Volgt 1.4.2.4.1.1.1.
2 Ina (Ina) Post. Volgt 1.4.2.4.1.1.2.
3 Gea (Gea) Post. Volgt 1.4.2.4.1.1.3.
1.4.2.4.1.1.1 Aaltje (Aly) Post, dochter van Geert Post (zie 1.4.2.4.1.1) en Margje Barels. Aly begon een relatie met Rikus (Rikus) NN.
1.4.2.4.1.1.2 Ina (Ina) Post, dochter van Geert Post (zie 1.4.2.4.1.1) en Margje Barels. Ina begon een relatie met Onno (Onno) NN.
Kinderen van Ina en Onno:
1 Koen (Koen) NN [1.4.2.4.1.1.2.1].
2 Eva (Eva) NN [1.4.2.4.1.1.2.2].
1.4.2.4.1.1.3 Gea (Gea) Post, dochter van Geert Post (zie 1.4.2.4.1.1) en Margje Barels. Gea begon een relatie met Martijn (Martijn) NN.
Kinderen van Gea en Martijn:
1 Mats (Mats) NN [1.4.2.4.1.1.3.1].
2 Ilse (Ilse) NN [1.4.2.4.1.1.3.2].
1.4.2.4.1.2 Aaltje Post, dochter van Jan Johannes Post (zie 1.4.2.4.1) en Diena Klasen. Aaltje trouwde met Lambertus (Bertus) Pit.
1.4.2.4.1.3 Folkert Post is geboren op 07-09-1930 in Zeyen, zoon van Jan Johannes Post (zie 1.4.2.4.1) en Diena Klasen. Folkert is overleden op 13-04-2007 in Assen, 76 jaar oud. Folkert trouwde in onbekend met Aaltje Weites. Aaltje is geboren op 15-04-1930 in Gasteren. Aaltje is overleden op 06-01-2003 in Assen, 72 jaar oud.
Kinderen van Folkert en Aaltje:
1 Jan Post. Volgt 1.4.2.4.1.3.1.
2 Harm Post. Volgt 1.4.2.4.1.3.2.
1.4.2.4.1.3.1 Jan Post, zoon van Folkert Post (zie 1.4.2.4.1.3) en Aaltje Weites. Jan trouwde met Tineke (Tineke) NN.
Kind van Jan en Tineke:
1 Thijn Post [1.4.2.4.1.3.1.1].
1.4.2.4.1.3.2 Harm Post, zoon van Folkert Post (zie 1.4.2.4.1.3) en Aaltje Weites. Harm trouwde met Anneke NN.
Kinderen van Harm en Anneke:
1 Vera Post [1.4.2.4.1.3.2.1].
2 Sjoerd Post [1.4.2.4.1.3.2.2].
1.4.2.6 Jan Post is geboren op 16-01-1884 in Kloosterveen, zoon van Jan (Johannes) Post (zie 1.4.2) en Roelofje Pals. Jan is overleden in onbekend. Jan trouwde, 29 jaar oud, op 20-08-1913 in Assen met Freerktje Bakker, 30 of 31 jaar oud. Freerktje is geboren in 1882 in Peize, dochter van Hindrik Bakker en Aaltje Helmholt. Freerktje is overleden in onbekend.
1.4.4 Doetje Post is geboren op 06-04-1848 in Kloosterveen, dochter van Johannes Post (zie 1.4) en Aleida Luggers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-04-1848 [bron: akte 39]. Doetje is overleden op 02-06-1892 in Bovensmilde, 44 jaar oud. Doetje trouwde, 28 jaar oud, op 15-04-1876 in Smilde met Jan Kiers, 31 jaar oud. Jan is geboren op 20-12-1844 in Smilde, zoon van Roelof Kiers en Hilligje ten Voorde. Jan is overleden op 31-01-1913 in Bovensmilde, 68 jaar oud.
Kinderen van Doetje en Jan:
1 Johannes Kiers [1.4.4.1], geboren op 18-?-8 in Nieuw Amsterdam.
2 Harmina Kiers [1.4.4.2], geboren op 16-11-1876 in Bovensmilde.
3 Roelof Kiers [1.4.4.3], geboren op 04-01-1883 in Bovensmilde.
4 Alida Kiers [1.4.4.4], geboren op 09-08-1885 in Bovensmilde.
1.4.6 Folkert Post is geboren op 24-03-1853 in Smilde, zoon van Johannes Post (zie 1.4) en Aleida Luggers. Folkert is overleden op 18-03-1945 in Assen, 91 jaar oud. Folkert trouwde met Jacobje Hendriks. Jacobje is geboren in 1858 in onbekend, dochter van Jan (Wolters) Hendriks en Tjitske Sluiter. Jacobje is overleden op 10-12-1942 in Assen, 83 of 84 jaar oud.
Kinderen van Folkert en Jacobje:
1 Aleida Post, geboren op 20-12-1880 in Bovensmilde. Volgt 1.4.6.1.
2 Jan Post, geboren op 18-03-1883 in Norgervaart. Volgt 1.4.6.2.
3 Johannes Post, geboren op 08-11-1885 in Norgervaart. Volgt 1.4.6.3.
4 Jelle Post, geboren op 10-10-1888 in Norgervaart. Volgt 1.4.6.4.
5 Jan Post, geboren op 23-09-1891 in Norgervaart. Volgt 1.4.6.5.
6 Wolter Post, geboren op 04-11-1894 in Norgervaart. Volgt 1.4.6.6.
1.4.6.1 Aleida Post is geboren op 20-12-1880 in Bovensmilde, dochter van Folkert Post (zie 1.4.6) en Jacobje Hendriks. Aleida is overleden op 26-07-1963 in Assen, 82 jaar oud. Aleida trouwde met Adolf Wolters. Adolf is geboren in 1889 in Assen, zoon van Albert Wolters en Egbertien Olijve.
1.4.6.2 Jan Post is geboren op 18-03-1883 in Norgervaart, zoon van Folkert Post (zie 1.4.6) en Jacobje Hendriks. Jan is overleden op 26-06-1945 in Groningen, 62 jaar oud.
Notitie bij Jan: Jan Post en zijn vrouw hebben het pand Norgervaart 6 laten bouwen.
De ondergrond, dennenbos en dalgrond, koopt hij op een veiling bij akte van 24-11-1910 voor 239 gulden van de erven van mej. Roelina Sluis, enig kind van Gerrit Sluis.
Adressen:
tot 08-05-1929     I 152, Assen
vanaf 08-05-1929     A 164, Baflo
vanaf 18-11-1941     Westervalge 84, Warffum
Beroep:
arbeider, bedrijfsleider.
Jan trouwde, 23 jaar oud, op 27-04-1906 in Norg met Grietien Emmens, 23 jaar oud. Grietien is geboren op 26-11-1882 in Zeijen, Wijk B nr. 162, dochter van Lammert Emmens en Willemtien Lammers. Grietien is overleden op 05-08-1950 in Assen, 67 jaar oud.
Adressen:
tot 08-05-1929     I 152, Assen
vanaf 08-05-1929     A 164, Baflo
vanaf 18-11-1941     Westervalge 84, Warffum
Kinderen van Jan en Grietien:
1 Jacoba Post, geboren op 20-06-1906 in Norgervaart, Norg.. Volgt 1.4.6.2.1.
2 Folkert Post [1.4.6.2.2], geboren op 17-08-1910 in Norgervaart. Folkert is overleden op 17-10-1978 in Termunten, 68 jaar oud.
Notitie bij Folkert: Hij heeft op de volgende adressen gewoond:
8 mei 1929, A 164 Baflo
18 november 1941, Westervalge 24 Warffum
8 augustus 1945, Roodeweg 34 Assen
21 april 1951, Fam. Bronsweg 15 Wagenborgen
Op 24 mei 1965 en 1 januari 1967 zijn deze adressen vermnummerd in nr. 34 en 17.
Folkert bleef ongehuwd.
3 Willempje Post, geboren op 17-08-1910 in Norgervaart. Volgt 1.4.6.2.3.
4 Jan Post, geboren op 05-07-1912 in Norgervaart. Volgt 1.4.6.2.4.
5 Lambert Post, geboren op 05-07-1912 in Norgervaart. Volgt 1.4.6.2.5.
6 Aleida Post [1.4.6.2.6], geboren op 28-08-1915 in Norgervaart. Aleida is overleden op 01-05-1917 in Norgervaart, 1 jaar oud.
7 Willem Post, geboren op 28-08-1915 in Norgervaart. Volgt 1.4.6.2.7.
8 Albertus Post [1.4.6.2.8], geboren op 29-06-1918 in Norgervaart. Albertus is overleden op 16-02-1919 in Norgervaart, 7 maanden oud.
9 Aleida Post, geboren op 29-06-1918 in Norgervaart. Volgt 1.4.6.2.9.
10 Grietje Post [1.4.6.2.10], geboren op 30-08-1921 in Norgervaart. Grietje is overleden op 18-09-1994 in Groningen, 73 jaar oud. Grietje bleef ongehuwd. Grietje bleef kinderloos.
Beroep:
hulp in de huishouding, huishoudster, bejaardenverzorgster
11 Lambertus Post, geboren op 30-08-1921 in Norgervaart, Smilde. Volgt 1.4.6.2.11.
1.4.6.2.1 Jacoba Post is geboren op 20-06-1906 in Norgervaart, Norg., dochter van Jan Post (zie 1.4.6.2) en Grietien Emmens. Jacoba is overleden op 13-06-1953 in Groningen, 46 jaar oud. Jacoba trouwde, 20 jaar oud, op 29-12-1926 in Assen met Herman Dekker, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jacoba en Herman waren de volgende getuigen aanwezig: Frederik Dekker (geb. 1896) en Jannes Dekker (geb. 1898). Herman is geboren op 19-06-1902 in Kalkwijk, Hoogezand, zoon van Lukas Dekker en Hilje Gooijert. Herman is overleden op 14-10-1971 in Assen, 69 jaar oud. Herman trouwde later met Martje Brinkema.
Kinderen van Jacoba en Herman:
1 Lukas Dekker. Volgt 1.4.6.2.1.1.
2 Jan Dekker, geboren op 28-10-1930 in Assen. Volgt 1.4.6.2.1.2.
1.4.6.2.1.1 Lukas Dekker, zoon van Herman Dekker en Jacoba Post (zie 1.4.6.2.1). Lukas trouwde met R H de Lange.
1.4.6.2.1.2 Jan Dekker is geboren op 28-10-1930 in Assen, zoon van Herman Dekker en Jacoba Post (zie 1.4.6.2.1). Jan is overleden in 1999, 68 of 69 jaar oud.
Notitie bij Jan: Café Jan Dekker.
Vanaf januari 1961 café aan de Gedempte Singel te Assen van eigenaar Jan Dekker. Het voormalige café ’De Unie’ wordt omgedoopt in ’De Singel’; in de volksmond ’Jan Dekker’ ook wel ’Jampie Dekker’. Was enkele decennia de ontmoetingsplaats voor allerlei (noordelijke) artiesten en musici. Tevens (vooral na sluitingstijd) de thuisbasis van bandleden van Cuby and the Blizzards en hun aanhang. Deed overdag dienst als café restaurant, maar na zeven uur ’s avonds nam de jeugd uit Assen en omgeving er bezit van. Op 1 juli 1972 ging het café door brand verloren.

NA DE BRAND WERD ALLES ANDERS.
Zaterdag 1 juli 1972. Het moet even na zes uur ’s nachts zijn geweest, dat Assen werd opgeschikt door een felle brand. In café Jan Dekker aan de Gedempte Singel hadden vuur en rook vrij spel. Ober Roel Middelbos, die op de bovenverdieping sliep, bracht zich zelf in veiligheid. Gadegeslagen door een totaal ontredderde Jan Dekker en zijn familie deed de brandweer zijn werk. Dochter Lia weet het nog als de dag van gisteren: "Het was afschuwelijk." Een zwarte bladzijde in de Asser horecawereld. Zeker. Het café herrees, kreeg een ander uiterlijk, maar het werd niet meer zoals het was geweest. De unieke sfeer en het sociale contact onder de stamgasten waren deels weg. "Klanten zijn net vlooien, ze wippen van de één naar de ander", zou Jan Dekker later zeggen.
Bij dochter Lia, tegenwoordig docent aan het Dr. Nassaucollege in Assen, kwam onlangs alles weer naar boven, toen ze een tijdschrift met een foto van de brand onder ogen kreeg. "De angst sloeg me om het hart. Je ziet dan opeens alles weer voor je. De schrik, de afschuw en mijn vader, die volledig van de kaart was. We kwamen die ochtend pas wat op adem in café De Papegaai van Jan Geerts (op de hoek Groningerstraat/Kanaal). De brandweer was toen nog aan het nablussen." Kortsluiting was de oorzaak van de brand. Lia denkt dat die is ontstaan in de jukebox of de gokautomaat. Het café brandde volledig uit. Niets bleef gespaard. Ook het grote boek met namen van vaste klanten die nog wel eens een biertje op de pof kwamen drinken was verbrand.
Voetbalgoeroe Johan Derksen, in die tijd stadsverslaggever bij het Nieuwsblad van het Noorden, heeft volgens Lia twee jaar geleden in een gesprek op TV Drenthe gezegd, dat die brand daarom ook nog een voordeel had. ’Niet zo netjes. Poffen was toen heel normaal. Mijn vader had daar geen problemen mee. Hij was ook niet knieperig. Hij kon best geld missen en als goede vrienden omhoog zaten stond hij zijn auto ook nog af.’ Lia noemt haar vader een rasechte caféhouder, een harde werker en iemand die veel van zijn personeel vroeg. ’Maar de obers hebben altijd goed bij hem verdiend.’

Een café met een sociale functie.
Jan Dekker groeide op in café De Witte Bal van zijn vader en moeder in de Kleine Marktstraat. Het café heeft nog steeds die naam en wordt nu gerund door Tieme van Veen. Dekker begon samen met zijn echtgenote Annie Hatzmann, geboren in Smilde, zijn loopbaan in het café aan het Kerkplein in Assen. Jaren later had Dolf Jung daar een horecazaak. Lia Dekker werd er geboren.
Voordat Dekker zich definitief vestigde in de Drentse hoofdstad was hij in de jaren 1956 1957 hotelhouder in Gieten. In 1960 werd hij eigenaar van het café aan Gedempte Singel 38. Het café heette toen nog De Singel. Nu staat op die plek een zaak in verlichtingsartikelen.
Baas van de kroeg was Follie Post. Dekker kocht de hele handel voor 100.000 gulden, inclusief inventaris en goodwill. "Het eerste jaar viel niet mee. Mijn vader was niet zo gelukkig met het publiek, dat er toen over de vloer kwam. Ik zeg er niets kwaads van, maar zijn ambitie lag ergens anders. Mijn vader en moeder wilden een café met een sociale functie waar iedereen elkaar kon ontmoeten, jong en oud. En dat is het ook geworden." Café Jan Dekker werd een begrip in Assen. Je kon er van ’s morgens tien uur tot ’s nacht twee uur terecht. Onder de vaste klanten was de hele culturele en muzikale scène van de stad. De muzikanten Harry Muskee en zijn Blizzards, Herman Brood, Boudewijn de Groot, kunstenaar Frans Jansen, journalisten, de dames Gans, maar ook de vertegenwoordiger die voor zaken de stad aandeed nuttigde er zijn lunch en dronk er een glas...
Lia Dekker deed natuurlijk haar werk in het café. In de keuken en ook wel achter de bar. "Ik ben er in opgegroeid. Net als mijn broer Herman en zuster Joke. Voor een toekomst in de horeca voelde ik niets. Ik koos voor het onderwijs. De kroeg was ook niet de wereld van mijn moeder, maar ze was wel de bindende factor in het bedrijf aan de Gedempte Singel. Alles draaide om haar. Ze was zorgzaam en een hele goede gastvrouw." Café bar restaurant Jan Dekker kwam na de brand snel terug, maar veel klanten, vooral jongeren, waren inmiddels uitgeweken naar andere locaties. Het café kreeg twee verdiepingen, meer uitstraling en de aandacht ging meer uit naar een betere keuken en meer maaltijden. "Heel gek maar de sfeer was weg, het werd allemaal anders. Zeker, mijn vader verdiende nog een goede boterham, maar de sociale functie van voorheen was verdwenen."
Met Jan Dekker verdween ook een stukje Asser Nostalgie
Jan Dekker was ook nog een periode eigenaar van de nachtclub Bachante aan de Vaart/hoek Gymnasiumstraat en van de bowlingbaan in Rolde. In 1979 verkocht Dekker, die graag rond reed in een grote Amerikaan, het bedrijf aan de Gedempte Singel aan de schoenenfirma Shoe Chic. En Dekker? Hij verdween uit het zicht naar café De Tunnel op de hoek Rolderstraat/Parallelstraat, dat hij tot 1982 met zoon Herman runde. Die ging daarna naar het Spaanse Benidorm en bouwde daar verder aan een horeca carrière. "Mijn vader had de laatste jaren veel te maken met tegenslagen. Verkeerde financiële adviezen en niet altijd een goed zakelijk inzicht.
Hij is erg rijk geweest, heeft ook volop genoten van het leven, maar zijn laatste jaren waren niet plezierig. Afgekeurd, hartklachten, kortom veel tragiek. Zijn gezin heeft hij nooit tekort gedaan. We hebben mooie jaren gehad. Vooral toen we in 1970 aan de Port Natalweg kwamen wonen." De moeder van Lia stierf drie jaar na de dood van haar man. "Bij haar was de glans er ook af. Net als op de Gedempte Singel." Met Jan Dekker verdween ook daar een stukje Asser nostalgie, dat nooit weer terugkomt.
(Bron: www.inenomassen.nl).
Jan trouwde met Annechien Hatzman. Annechien is geboren op 24-09-1927 in Smilde, dochter van Henderikus Hatzman en Aaltje Homan. Annechien is overleden op 21-05-2002 in Assen, 74 jaar oud.
1.4.6.2.3 Willempje Post is geboren op 17-08-1910 in Norgervaart, dochter van Jan Post (zie 1.4.6.2) en Grietien Emmens. Willempje is overleden op 19-08-1985 in Groningen, 75 jaar oud.
Notitie bij publiceren van Willempje: De familie heeft op de volgende adressen gewoond:
18 september 1934, Thathlaan 29a Groningen
14 april 1938, Parkweg 104a Groningen
30 augustus 1939, Anreeperstraat 138 Assen
14 juni 1940, Van Starkenborghstraat 19
27 september 1952, vernummerd in nummer 103
29 januari 1953, Borneoplein 17
15 juli 1953, Oosterhamrikkade 30
2 januari 1963, Droppingsveld 18
17 februari 1965, Vismarkt 38
27 april 1971, Van Panhuysstraat 23
16 maart 1973, Paterswoldseweg 285/4
3 juli 1975, Paterswoldseweg 269/5, allen te Groningen.
Willempje trouwde, 23 jaar oud, op 06-06-1934 in Baflo met Cornelis Harmen Ferwerda, 26 jaar oud. Cornelis is geboren op 12-07-1907 in Harlingen, zoon van Evert Foppe Ferwerda en Jantje Brok. Cornelis is overleden op 26-08-1971 in Groningen, 64 jaar oud.
Beroep:
boekhouder
Kinderen van Willempje en Cornelis:
1 Jantje Ferwerda. Volgt 1.4.6.2.3.1.
2 Margriet Aleida Ferwerda [1.4.6.2.3.2].
1.4.6.2.3.1 Jantje Ferwerda, dochter van Cornelis Harmen Ferwerda en Willempje Post (zie 1.4.6.2.3). Jantje trouwde met J Mulder.
1.4.6.2.4 Jan Post is geboren op 05-07-1912 in Norgervaart, zoon van Jan Post (zie 1.4.6.2) en Grietien Emmens. Jan is overleden op 03-03-1986 in Emmen, 73 jaar oud.
Notitie bij publiceren van Jan: De familie heeft op de volgende adressen gewoond:
8 mei 1929, A 164 Den Andel
25 mei 1934 Kleine Markstraat 3 Assen
8 december 1934, Thueseninklaan 29a Groningen
27 juni 1935, Kleine Markstraat 3 Assen
31 janauari 1936, A 164 Den Andel
17 augustus 1938, Kleine Marktstraat 3 Assen
3 april 1939, Molenstraat 21
30 september 1939, Van Eijbergenstraat 2
1 augustus 1950, Oude Gracht 12
9 december 1955, Secr. Lammertsstraat 3, allen te Coevorden
26 april 1965, Carstenstraat 32 Hoogeveen
1 augustus 1980, Vossepad 98 Emmen.
Beroep:
arbeider, chauffeur, automonteur
Jan trouwde, 26 jaar oud, op 15-02-1939 in Assen met Roelfien Hoekstra, 22 jaar oud. Roelfien is geboren op 20-08-1916 in Assen. Roelfien is overleden op 25-07-1977 in Hoogeveen, 60 jaar oud.
Kinderen van Jan en Roelfien:
1 Jan Post [1.4.6.2.4.1].
2 Hendrik Post [1.4.6.2.4.2].
1.4.6.2.5 Lambert Post is geboren op 05-07-1912 in Norgervaart, zoon van Jan Post (zie 1.4.6.2) en Grietien Emmens. Lambert is overleden op 06-01-1969 in Almelo, 56 jaar oud.
Notitie bij publiceren van Lambert: De familie woonde achtereenvolgens:
Baflo
10 april 1931 Kleine Markstraat 3, Assen
13 juni 1933 Boelfbrug Meppelerweg 536, Avereest
14 juni 1934 1e Eschweg WBK 207, Wierden
25 februari 1941 Oude Zwolschestraat 18, Wierdem.
Beroep:
koperslager, loodgieter, fitter bij waterleidingbedrijf
Lambert trouwde, 25 jaar oud, op 05-02-1938 in Rijssen met Fenneken Smalbrugge.
Kinderen van Lambert en Fenneken:
1 Geesken Post. Volgt 1.4.6.2.5.1.
2 Jan Post. Volgt 1.4.6.2.5.2.
1.4.6.2.5.1 Geesken Post, dochter van Lambert Post (zie 1.4.6.2.5) en Fenneken Smalbrugge. Geesken trouwde met G van den Broeke.
1.4.6.2.5.2 Jan Post, zoon van Lambert Post (zie 1.4.6.2.5) en Fenneken Smalbrugge. Jan trouwde met S J Bergboer.
1.4.6.2.7 Willem Post is geboren op 28-08-1915 in Norgervaart, zoon van Jan Post (zie 1.4.6.2) en Grietien Emmens. Willem is overleden op 30-06-1987 in Groningen, 71 jaar oud.
Notitie bij publiceren van Willem: Pie en Willem zijn op 8 september 1940 verloofd.
De familieheeft op de volgende adressen gewoond:
8 mei 1929, A 164 Baflo
18 november 1941, Westervalge 84 Warffum
2 juni 1942, R 60
10 december 1943, B 136
1 maaert 1944, R 60, allen te Baflo
12 juli 1945, Ceramstraat 71a
5 februari 1949, Semarenstraat 44
4 april 1955, Lage der A 37
10 oktober 1959, Naasaulaan 38a
16 september 1959, Noorderstationstraat 1, allen te Groningen.
19 augustus 1971, Stationsweg 3 Drachten
1 augustus 1975, Van Heemskerckstraat 65 Groningen
5 april 1979, Gabriëlstraat 65 Hoogkerk.
Beroep:
monteur centrale verwarming, loodgieter, caféhouder, kantinebeheerder
Willem trouwde, 26 jaar oud, op 28-05-1942 in Baflo met Pieterke Henderkje Vos.
Kinderen van Willem en Pieterke:
1 Henderkien Post. Volgt 1.4.6.2.7.1.
2 Jan Post [1.4.6.2.7.2], geboren op 25-04-1948 in Groningen. Jan is overleden op 27-07-1958 in Assen, 10 jaar oud.
3 Greetje Post [1.4.6.2.7.3].
1.4.6.2.7.1 Henderkien Post, dochter van Willem Post (zie 1.4.6.2.7) en Pieterke Henderkje Vos. Henderkien trouwde met W Dronrijp.
1.4.6.2.9 Aleida Post is geboren op 29-06-1918 in Norgervaart, dochter van Jan Post (zie 1.4.6.2) en Grietien Emmens. Aleida is overleden op 27-02-1969 in Assen, 50 jaar oud.
Adressen:
vanaf 08-05-1929     A 164, Baflo
vanaf 31-01-1936     Kleine Marktstraat 3, Assen
vanaf 26-02-1936     Academiestraat 10, Franeker
vanaf 26-02-1937     A 164, Den Andel
vanaf 16-09-1937     Stationslaan 10, Assen
vanaf 25-11-1937     Kleine Marktstraat 3, Assen
vanaf 20-06-1938     A 164, Den Andel
vanaf 18-11-1941     Westervalge 84, Warffum
vanaf 08-08-1945     Rodeweg 34, Assen
vanaf 19-11-1946     Curacao
vanaf 04-09-1947     Rodeweg 34, Assen
vanaf 04-02-1948     Curacao, Emmastad
vanaf 31-10-1957     Werfstraat 1, Groningen
vanaf 06-02-1958     Curacao
vanaf 28-06-1960     Burg Legroweg 23, Eelde
vanaf 18-10-1963     Mimosahof 15, Eelde
vanaf 15-05-1964     Bosstraat 28, Assen
Beroep:
dienstbode, verkoopster
Aleida trouwde, 21 jaar oud, op 19-04-1940 in Baflo met Hendrik Niemeijer, 32 jaar oud. Hendrik is geboren op 16-11-1907 in Beilen, zoon van Albert Niemeijer en Roelofje Wolting. Hendrik is overleden op 10-05-1963 in Eelde, Paterswolde, 55 jaar oud.
Beroep:
wachtcommandant te Curacao
1.4.6.2.11 Lambertus Post is geboren op 30-08-1921 in Norgervaart, Smilde, zoon van Jan Post (zie 1.4.6.2) en Grietien Emmens. Lambertus is overleden op 20-09-1992 in Warffum, 71 jaar oud. Hij is begraven in Den Andel.
Beroep:
eigenaar loonbedrijf
Lambertus trouwde met Jantina G. Hoeksema.
Kind van Lambertus en Jantina:
1 Jan Post [1.4.6.2.11.1].
1.4.6.3 Johannes Post is geboren op 08-11-1885 in Norgervaart, zoon van Folkert Post (zie 1.4.6) en Jacobje Hendriks. Johannes is overleden op 13-03-1930 in Assen, 44 jaar oud. Johannes trouwde, 24 jaar oud, op 11-05-1910 in Assen met Annechien Oost, 20 of 21 jaar oud. Annechien is geboren in 1889 in Vries, dochter van Derk Oost en Grietje de Bos. Annechien is overleden in onbekend.
Kind van Johannes en Annechien:
1 Aleida Post [1.4.6.3.1], geboren in 02-1916 in Assen. Aleida is overleden op 02-12-1916 in Assen, 10 maanden oud.
1.4.6.4 Jelle Post is geboren op 10-10-1888 in Norgervaart, zoon van Folkert Post (zie 1.4.6) en Jacobje Hendriks. Jelle is overleden in onbekend. Jelle trouwde, 22 jaar oud, op 31-05-1911 in Norg met Grietje Boer, 21 jaar oud. Grietje is geboren op 28-04-1890 in Hijkersmilde, dochter van Thomas Boer en Harmtje Knorren. Grietje is overleden in onbekend.
Kinderen van Jelle en Grietje:
1 Folkert Post, geboren op 23-02-1918 in Assen. Volgt 1.4.6.4.1.
2 Jan Post [1.4.6.4.2], geboren in 1926 in Assen. Jan is overleden op 04-03-1941 in Assen, 14 of 15 jaar oud.
1.4.6.4.1 Folkert Post is geboren op 23-02-1918 in Assen, zoon van Jelle Post (zie 1.4.6.4) en Grietje Boer. Folkert is overleden in onbekend.
Kind van Folkert uit onbekende relatie:
1 Jelle Jan Post. Volgt 1.4.6.4.1.1.
1.4.6.4.1.1 Jelle Jan Post, zoon van Folkert Post (zie 1.4.6.4.1). Jelle trouwde met Wendy Ruwhof.
1.4.6.5 Jan Post is geboren op 23-09-1891 in Norgervaart, zoon van Folkert Post (zie 1.4.6) en Jacobje Hendriks. Jan is overleden op 25-12-1970 in Assen, 79 jaar oud. Jan trouwde, 22 jaar oud, op 14-01-1914 in Assen met Henderika Smit, 22 jaar oud. Henderika is geboren op 10-06-1891 in Assen, dochter van Hendrik Smit en Gerarda Maria Johanna Withagen. Henderika is overleden op 26-10-1984 in Assen, 93 jaar oud.
Kinderen van Jan en Henderika:
1 Folkert Post, geboren op 12-03-1914 in Assen. Volgt 1.4.6.5.1.
2 Hendrik Post, geboren op 28-01-1916 in Assen. Volgt 1.4.6.5.2.
3 Jacob Post, geboren op 24-06-1917 in Assen. Volgt 1.4.6.5.3.
4 Gerhardus Johan Post, geboren op 07-09-1919 in Assen. Volgt 1.4.6.5.4.
1.4.6.5.1 Folkert Post is geboren op 12-03-1914 in Assen, zoon van Jan Post (zie 1.4.6.5) en Henderika Smit. Folkert is overleden op 06-03-1990 in Assen, 75 jaar oud. Folkert trouwde met Berendina Jantje Kroon.
1.4.6.5.2 Hendrik Post is geboren op 28-01-1916 in Assen, zoon van Jan Post (zie 1.4.6.5) en Henderika Smit. Hendrik is overleden op 08-01-1975 in Sydney (Australie), 58 jaar oud. Hendrik trouwde met Klaasje Hommes.
1.4.6.5.3 Jacob Post is geboren op 24-06-1917 in Assen, zoon van Jan Post (zie 1.4.6.5) en Henderika Smit. Jacob is overleden in 1960, 41 of 42 jaar oud. Jacob trouwde met Jantje Hommes.
1.4.6.5.4 Gerhardus Johan Post is geboren op 07-09-1919 in Assen, zoon van Jan Post (zie 1.4.6.5) en Henderika Smit. Gerhardus is overleden op 18-07-2002 in Meppel, 82 jaar oud. Gerhardus trouwde met Jantje Hendriks. Jantje is een dochter van Jelle Hendriks en Roelofje Moes.
Kind van Gerhardus en Jantje:
1 Marian Post. Volgt 1.4.6.5.4.1.
1.4.6.5.4.1 Marian Post, dochter van Gerhardus Johan Post (zie 1.4.6.5.4) en Jantje Hendriks. Marian trouwde met Jeffrey Johnson.
Kinderen van Marian en Jeffrey:
1 Bart Johnson [1.4.6.5.4.1.1].
2 Wayne Johnson [1.4.6.5.4.1.2].
3 Lianne Johnson [1.4.6.5.4.1.3].
1.4.6.6 Wolter Post is geboren op 04-11-1894 in Norgervaart, zoon van Folkert Post (zie 1.4.6) en Jacobje Hendriks. Wolter is overleden in onbekend. Wolter trouwde, 22 jaar oud, op 21-07-1917 in Vries met Ida Zuur, 18 of 19 jaar oud. Ida is geboren in 1898 in Slochteren, dochter van Jan Zuur en Bouwina van Goinga. Ida is overleden in onbekend.
1.4.7 Arend Post is geboren op 13-01-1856 in Smilde, zoon van Johannes Post (zie 1.4) en Aleida Luggers. Arend is overleden in onbekend. Arend:
(1) trouwde, 38 jaar oud, op 13-11-1894 in Smilde met Sijkje de Vries, 36 jaar oud. Sijkje is geboren op 28-01-1858 in Bergum, dochter van Cornelis Joukes de Vries en Hylkje Rypkes Fokkema. Sijkje is overleden op 01-12-1902 in Assen, 44 jaar oud.
(2) trouwde, 49 jaar oud, op 13-09-1905 in Smilde met Grietje Werkman, 44 of 45 jaar oud. Grietje is geboren in 1860 in Ooststellingwerf, dochter van Geert Jans Werkman en Hendrikje Alberts Weerman. Grietje is overleden in onbekend.
Kinderen van Arend en Sijkje:
1 Alida Post [1.4.7.1], geboren op 05-10-1895 in Assen. Alida is overleden in onbekend.
2 Cornelis Post [1.4.7.2], geboren op 29-09-1897 in Assen. Cornelis is overleden op 07-04-1898 in Assen, 6 maanden oud.
3 Hylkje Post [1.4.7.3], geboren op 03-06-1899 in Assen. Hylkje is overleden in onbekend.
1.4.9 Anne Post is geboren op 08-11-1860 in Smilde, zoon van Johannes Post (zie 1.4) en Aleida Luggers. Anne is overleden op 11-09-1941 in Smilde, 80 jaar oud. Anne trouwde in onbekend met Grietje Hendriks. Grietje is geboren op 11-09-1867 in Kloosterveen, dochter van Harm Hendriks en Annegien Tingen. Grietje is overleden op 27-12-1930 in Smilde, 63 jaar oud.
Kinderen van Anne en Grietje:
1 Johannes Post, geboren op 08-03-1890 in Bovensmilde. Volgt 1.4.9.1.
2 Annechien Post [1.4.9.2], geboren op 31-03-1892 in Bovensmilde. Annechien is overleden op 17-08-1896 in Bovensmilde, 4 jaar oud.
3 Aleida Post [1.4.9.3], geboren op 11-12-1894 in Bovensmilde. Aleida is overleden op 25-06-1904 in Bovensmilde, 9 jaar oud.
4 Annechien Post, geboren op 11-07-1897 in Bovensmilde. Volgt 1.4.9.4.
5 Harm Post [1.4.9.5], geboren op 24-02-1900 in Bovensmilde. Harm is overleden op 13-06-1901 in Bovensmilde, 1 jaar oud.
6 Doetje Post, geboren op 19-04-1902 in Bovensmilde. Volgt 1.4.9.6.
7 Harm Post, geboren op 12-01-1905 in Smilde. Volgt 1.4.9.7.
8 Folkert Post [1.4.9.8], geboren in 1911 in Bvoensmilde. Folkert is overleden op 08-10-1932 in Bovensmilde, 20 of 21 jaar oud.
1.4.9.1 Johannes Post is geboren op 08-03-1890 in Bovensmilde, zoon van Anne Post (zie 1.4.9) en Grietje Hendriks. Johannes is overleden op 11-11-1941 in Bovensmilde, 51 jaar oud. Johannes trouwde, 26 jaar oud, op 26-05-1916 in Smilde met Leentje Heinen, 26 of 27 jaar oud. Leentje is geboren in 1889 in Oldemarkt, dochter van Harm Heinen en Aaltje Hollander.
1.4.9.4 Annechien Post is geboren op 11-07-1897 in Bovensmilde, dochter van Anne Post (zie 1.4.9) en Grietje Hendriks. Annechien is overleden in onbekend. Annechien trouwde, 22 jaar oud, op 31-10-1919 in Smilde met Jan Jagt, 26 of 27 jaar oud. Jan is geboren in 1892 in Smilde, zoon van Jan Johannes Jagt en Sjoukje Boonstra. Jan is overleden op 10-01-1921 in Smilde, 28 of 29 jaar oud.
1.4.9.6 Doetje Post is geboren op 19-04-1902 in Bovensmilde, dochter van Anne Post (zie 1.4.9) en Grietje Hendriks. Doetje is overleden op 08-03-1982 in Bovensmilde, 79 jaar oud. Doetje trouwde met Bart Middelbos.
Kinderen van Doetje en Bart:
1 Petronella Middelbos [1.4.9.6.1].
2 Grietje Middelbos [1.4.9.6.2].
3 Trijntje Middelbos [1.4.9.6.3].
4 Annigje Middelbos [1.4.9.6.4].
5 Wytze Middelbos [1.4.9.6.5].
6 Aleida Middelbos [1.4.9.6.6].
1.4.9.7 Harm Post is geboren op 12-01-1905 in Smilde, zoon van Anne Post (zie 1.4.9) en Grietje Hendriks. Harm is overleden in 1982 in Ede, 76 of 77 jaar oud. Harm trouwde, 26 of 27 jaar oud, in 1932 in Smilde met Fokje Feijen, 26 of 27 jaar oud. Fokje is geboren op 15-07-1905 in Smilde, dochter van Gebienus Aleidus Feijen en Aaltje Postema. Fokje is overleden in 1991, 85 of 86 jaar oud.
Kind van Harm en Fokje:
1 Folkert Post, geboren op 01-04-1933 in Smilde. Volgt 1.4.9.7.1.
1.4.9.7.1 Folkert Post is geboren op 01-04-1933 in Smilde, zoon van Harm Post (zie 1.4.9.7) en Fokje Feijen. Folkert is overleden op 15-11-1997 in Ede, 64 jaar oud. Folkert trouwde met Hendrikje (Hetty) Kieft.
Kinderen van Folkert en Hetty:
1 Harm (Harald) Post. Volgt 1.4.9.7.1.1.
2 Monique Post. Volgt 1.4.9.7.1.2.
1.4.9.7.1.1 Harm (Harald) Post, zoon van Folkert Post (zie 1.4.9.7.1) en Hendrikje (Hetty) Kieft. Harald begon een relatie met Angela Celia van Beek.
Kind van Harald en Angela:
1 Ieme Dagmar Post [1.4.9.7.1.1.1].
1.4.9.7.1.2 Monique Post, dochter van Folkert Post (zie 1.4.9.7.1) en Hendrikje (Hetty) Kieft. Monique trouwde met J. M. F. (Jos) de Nijs.
Kind van Monique en Jos:
1 Sanne Nila de Nijs [1.4.9.7.1.2.1].
1.6 Janke Post is geboren op 11-06-1825 in Bovensmilde, dochter van Anne Folkerts Post (zie 1) en Duitje Willems van der Velde. Janke is overleden op 19-04-1898 in Veenhuizen, 72 jaar oud. Janke trouwde, 23 jaar oud, op 04-05-1849 in Smilde met Lubbe Boxem, 22 jaar oud. Lubbe is geboren op 10-09-1826 in Smilde, zoon van Pieter Boxem en Aaltje (Roelofs) Lenting. Lubbe is overleden op 14-07-1882 in Kloosterveen, 55 jaar oud.
Kinderen van Janke en Lubbe:
1 Aaltje Boxem [1.6.1], geboren in 1852 in Kloosterveen.
2 Doeie Boxem [1.6.2], geboren op 08-07-1854 in Kloosterveen.
3 Jan Boxem [1.6.3], geboren op 21-10-1857 in Kloosterveen.
4 Anne Boxem, geboren op 08-10-1860 in Assen. Volgt 1.6.4.
5 Derk Boxem [1.6.5], geboren op 31-01-1864 in Asen.
6 Doeie Boxem [1.6.6], geboren op 17-10-1866 in Assen.
7 Lammegien Boxem [1.6.7], geboren op 13-08-1870 in Assen.
1.6.4 Anne Boxem is geboren op 08-10-1860 in Assen, zoon van Lubbe Boxem en Janke Post (zie 1.6). Anne is overleden op 26-03-1914 in Peest, 53 jaar oud. Hij is begraven op 30-03-1914 in Norg. Anne trouwde, 19 jaar oud, op 11-06-1880 in Assen met Klaasien Heukers, 18 of 19 jaar oud. Klaasien is geboren in 1861 in Hoogezand, dochter van Berend Heukers en Margje Speulman. Klaasien is overleden op 26-06-1924 in Zeijen, 62 of 63 jaar oud.
Kind van Anne en Klaasien:
1 Doeke Boxem, geboren op 15-11-1892 in Assen. Volgt 1.6.4.1.
1.6.4.1 Doeke Boxem is geboren op 15-11-1892 in Assen, dochter van Anne Boxem (zie 1.6.4) en Klaasien Heukers. Doeke is overleden op 20-01-1977 in Vries, 84 jaar oud. Doeke trouwde, 21 jaar oud, op 30-04-1914 in Norg met Gerrit Wieland, 25 jaar oud. Gerrit is geboren op 04-03-1889 in Norg, zoon van Hermanus Wieland en Jeltje Biemold. Gerrit is overleden op 27-04-1933 in Norg, 44 jaar oud.
Kind van Doeke en Gerrit:
1 Jan Wieland. Volgt 1.6.4.1.1.
1.6.4.1.1 Jan Wieland, zoon van Gerrit Wieland en Doeke Boxem (zie 1.6.4.1). Jan trouwde met Arendje Driesse. Arendje is een dochter van Willem Driesse en Pieternella Zweerus.
Kind van Jan en Arendje:
1 Pieternella Wieland. Volgt 1.6.4.1.1.1.
1.6.4.1.1.1 Pieternella Wieland, dochter van Jan Wieland (zie 1.6.4.1.1) en Arendje Driesse. Pieternella trouwde met Gerrit van Veen. Gerrit is een zoon van Pieter van Veen en Anna Teijema.
Kinderen van Pieternella en Gerrit:
1 Peter Johan van Veen. Volgt 1.6.4.1.1.1.1.
2 Arjan Francis van Veen [1.6.4.1.1.1.2].
1.6.4.1.1.1.1 Peter Johan van Veen, zoon van Gerrit van Veen en Pieternella Wieland (zie 1.6.4.1.1.1). Peter trouwde met Eleana Megumi Sato.
1.7 Trijntje Post is geboren op 02-03-1827 in Bovensmilde, dochter van Anne Folkerts Post (zie 1) en Duitje Willems van der Velde. Trijntje is overleden op 18-07-1905 in gem. Emmen, 78 jaar oud. Trijntje:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 18-04-1851 in Smilde met Anthonie Heins.
(2) trouwde, 30 jaar oud, op 24-04-1857 in Smilde met Jacob Bloemberg.
Kinderen van Trijntje en Jacob:
1 Marchje Bloemberg [1.7.1], geboren op 13-09-1858 in Smilde. Marchje is overleden op 28-09-1859 in Smilde, 1 jaar oud.
2 Margje Bloemberg [1.7.2], geboren op 08-02-1866 in Smilde. Margje is overleden op 01-06-1867 in Schoonoord (Sleen), 1 jaar oud.
3 Anne Bloemberg [1.7.3], geboren op 07-03-1869 in Schoonoord (Sleen). Anne is overleden op 30-03-1877 in Nieuw Amsterdam, 8 jaar oud.
1.8 Aukje Post is geboren op 20-04-1829 in Bovensmilde, dochter van Anne Folkerts Post (zie 1) en Duitje Willems van der Velde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-04-1829 [bron: Drenlias aktenr. 45]. Aukje is overleden op 10-07-1894 in Veenoord, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-07-1894 [bron: Drenlias aktenr. 52]. Aukje:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 04-03-1853 in Smilde [bron: Drenlias aktenr. 4] met Hendrik Heins, 23 jaar oud. Hendrik is geboren op 20-03-1829 in Smilde, zoon van Hendrik Heins en Derkje Alberts. Hendrik is overleden op 31-03-1865 in Bovensmilde (Smilde), 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-04-1865 [bron: Drenlias aktenr. 47].
(2) trouwde, 40 jaar oud, op 25-06-1869 in Smilde [bron: Drenlias aktenr. 36] met Jan Fakes Jagt, 47 jaar oud. Jan is geboren op 13-03-1822 in Smilde, zoon van Hendrikje Wolters Snippe. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-07-1892 [bron: Drenlias aktenr. 99]. Jan is overleden in onbekend. Jan is weduwnaar van Henderkien Kornelis Jagt (geb. 1822), met wie hij trouwde op 06-11-1844 in Smilde. Jan trouwde voorheen op 22-11-1865 in Rolde met Jantje Berends Hendriks (geb. 1839). De ontbinding van dit huwelijk werd uitgesproken op 05-01-1869 in Sleen.
Kind van Aukje en Hendrik:
1 Hendrikje Heins, geboren op 08-12-1860 in Smilde. Volgt 1.8.1.
1.8.1 Hendrikje Heins is geboren op 08-12-1860 in Smilde, dochter van Hendrik Heins en Aukje Post (zie 1.8). Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-12-1860 [bron: Drenlias aktenr. 210]. Hendrikje is overleden op 18-01-1936 in Schoonoord (Sleen), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-01-1936 [bron: Drenlias aktenr. 2]. Hendrikje:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 08-05-1885 in Smilde [bron: Drenlias aktenr. 9] met Willem van der Velde. De scheiding werd geregistreerd op 27-08-1898 [bron: Drenlias aktenr. 20].
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 07-10-1899 in Sleen [bron: Drenlias aktenr. 25] met Reint Vos, 51 jaar oud. Reint is geboren op 24-06-1848 in Erm (Sleen), zoon van Harm Vos en Grietien Meijering. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-06-1848 [bron: Drenlias aktenr. 12]. Reint is overleden op 29-01-1927 in Sleen, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-01-1927 [bron: Drenlias aktenr. 6]. Reint is weduwnaar van Grietje Wi(e)chers (1851-1889), met wie hij trouwde op 18-06-1871 in Sleen [bron: Drenlias aktenr. 16]. Reint is weduwnaar van Lutje Knol (1859-1899), met wie hij trouwde op 02-08-1890 in Sleen [bron: Drenlias aktenr. 15].
1.9 Lammigje Post is geboren op 06-11-1831 in Bovensmilde, dochter van Anne Folkerts Post (zie 1) en Duitje Willems van der Velde. Lammigje is overleden op 27-11-1861 in Bovensmilde, 30 jaar oud. Lammigje trouwde, 23 jaar oud, op 04-05-1855 in Smilde met Frederik (Freerk) Boxem, 21 jaar oud. Freerk is geboren op 31-07-1833 in Bovensmilde. Freerk is overleden op 19-11-1869 in Bovensmilde, 36 jaar oud.
Kinderen van Lammigje en Freerk:
1 Pieter Boxem [1.9.1], geboren op 06-08-1856 in Bovensmilde.
2 Doeie Boxem [1.9.2], geboren op 18-01-1860 in Bovensmilde. Doeie is overleden op 03-01-1862 in Bovensmilde, 1 jaar oud.
1.10 Jouke Post is geboren op 08-04-1834 in Bovensmilde, zoon van Anne Folkerts Post (zie 1) en Duitje Willems van der Velde. Jouke is overleden op 27-10-1902 in Kloosterveen (Assen), 68 jaar oud. Jouke trouwde, 22 jaar oud, op 03-04-1857 in Smilde met Antje Hendriks Wijma, 22 of 23 jaar oud. Antje is geboren in 1834 in Marum, dochter van Hendrik (Sjoerds) Wijma en Grietje (Renses) Bruinsma. Antje is overleden op 22-07-1911 in Assen, 76 of 77 jaar oud.
Kinderen van Jouke en Antje:
1 Anne Post, geboren op 03-01-1858 in Smilde. Volgt 1.10.1.
2 Grietje Post [1.10.2], geboren op 04-12-1859 in Smilde. Grietje is overleden op 14-12-1859 in Smilde, 10 dagen oud.
3 Grietje Post, geboren op 07-01-1861 in Assen. Volgt 1.10.3.
4 Hendrik Post, geboren op 17-09-1863 in Assen. Volgt 1.10.4.
5 Doetje Post [1.10.5], geboren op 19-07-1866 in Assen. Doetje is overleden op 08-11-1870 in Kloosterveen, 4 jaar oud.
6 Janke Post, geboren op 26-03-1869 in Kloosterveen. Volgt 1.10.6.
7 Folkert Post, geboren op 25-12-1871 in Kloosterveen. Volgt 1.10.7.
8 Doetje Post, geboren op 02-03-1874 in Kloosterveen. Volgt 1.10.8.
9 Johannes Post, geboren op 27-11-1877 in Kloosterveen. Volgt 1.10.9.
1.10.1 Anne Post is geboren op 03-01-1858 in Smilde, zoon van Jouke Post (zie 1.10) en Antje Hendriks Wijma. Anne is overleden op 08-09-1939 in Assen, 81 jaar oud. Anne:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 02-11-1881 in Assen met Jantje Roelofs Idema, 26 of 27 jaar oud. Jantje is geboren in 1854 in Ooststellingwerf, dochter van Roelof Wilts Idema en Aafke Eeuwes de Haan. Jantje is overleden op 05-08-1915 in Assen, 60 of 61 jaar oud.
(2) trouwde, 58 jaar oud, op 08-03-1916 in Assen met Grietje Leutscher. Grietje is geboren in onbekend. Grietje is overleden in onbekend.
Kinderen van Anne en Jantje:
1 Antje Post, geboren op 07-09-1882 in Kloosterveen (Assen). Volgt 1.10.1.1.
2 Aafke Post [1.10.1.2], geboren op 13-09-1884 in Assen. Aafke is overleden in onbekend.
3 Grietje Post, geboren op 03-11-1886 in Assen. Volgt 1.10.1.3.
4 Jouke Post, geboren op 20-08-1889 in Assen. Volgt 1.10.1.4.
5 Roelofje Post, geboren op 11-11-1891 in Assen. Volgt 1.10.1.5.
6 Janke Post [1.10.1.6], geboren op 01-03-1895 in Assen. Janke is overleden in onbekend.
7 Aaltje Post, geboren op 07-08-1897 in Assen. Volgt 1.10.1.7.
1.10.1.1 Antje Post is geboren op 07-09-1882 in Kloosterveen (Assen), dochter van Anne Post (zie 1.10.1) en Jantje Roelofs Idema. Antje is overleden op 22-02-1963 in Assen, 80 jaar oud. Antje trouwde, 28 jaar oud, op 15-05-1911 in Assen met Henderikus Gruben, 25 of 26 jaar oud. Henderikus is geboren in 1885 in Assen, zoon van Johannes Gruben en Antje Hindriks van Dijk.
1.10.1.3 Grietje Post is geboren op 03-11-1886 in Assen, dochter van Anne Post (zie 1.10.1) en Jantje Roelofs Idema. Grietje is overleden in onbekend. Grietje trouwde, 25 jaar oud, op 05-08-1912 in Assen met Jelle Paul Groenwold, 20 of 21 jaar oud. Jelle is geboren in 1891 in Ezinge, zoon van Tiemen Groenwold en Martha Werkema.
1.10.1.4 Jouke Post is geboren op 20-08-1889 in Assen, zoon van Anne Post (zie 1.10.1) en Jantje Roelofs Idema. Jouke is overleden in onbekend. Jouke trouwde, 25 jaar oud, op 14-01-1915 in Assen met Henderkien Geersema, 27 of 28 jaar oud. Henderkien is geboren in 1887 in Vries, dochter van Jan Geersema en Annigje Welling.
1.10.1.5 Roelofje Post is geboren op 11-11-1891 in Assen, dochter van Anne Post (zie 1.10.1) en Jantje Roelofs Idema. Roelofje is overleden in onbekend. Roelofje trouwde, 20 jaar oud, op 02-09-1912 in Assen met Harm Hofstee, 19 of 20 jaar oud. Harm is geboren in 1892 in Groningen, zoon van Reinder Hofstee en Sapke Haak.
1.10.1.7 Aaltje Post is geboren op 07-08-1897 in Assen, dochter van Anne Post (zie 1.10.1) en Jantje Roelofs Idema. Aaltje is overleden op 13-11-1958 in Sassenheim, 61 jaar oud. Aaltje trouwde, 29 jaar oud, op 30-09-1926 in Sassenheim met Lambertus Staring, 26 jaar oud. Lambertus is geboren op 28-09-1900 in Lisse. Lambertus is overleden op 04-12-1962 in Oegstgeest, 62 jaar oud.
Kinderen van Aaltje en Lambertus:
1 Francina Petronella Staring. Volgt 1.10.1.7.1.
2 Janny Staring, geboren op 09-09-1928 in Sassenheim. Volgt 1.10.1.7.2.
3 Marinus Staring [1.10.1.7.3], geboren op 05-11-1930 in Sassenheim. Marinus is overleden op 21-03-1989 in onbekend, 58 jaar oud.
4 Annie Staring. Volgt 1.10.1.7.4.
1.10.1.7.1 Francina Petronella Staring, dochter van Lambertus Staring en Aaltje Post (zie 1.10.1.7). Francina trouwde met Johannes Hendrikus Scholman. Johannes is geboren op 15-07-1901 in Amsterdam. Johannes is overleden op 01-01-1994 in Voorburg, 92 jaar oud.
1.10.1.7.2 Janny Staring is geboren op 09-09-1928 in Sassenheim, dochter van Lambertus Staring en Aaltje Post (zie 1.10.1.7). Janny is overleden op 25-02-2000 in Den Haag, 71 jaar oud. Janny trouwde, 30 jaar oud, op 30-10-1958 in Sassenheim met Jacob van der Ende, 33 jaar oud. Jacob is geboren op 02-02-1925 in Delfgauw. Jacob is overleden op 04-03-1993 in Den Haag, 68 jaar oud.
1.10.1.7.4 Annie Staring, dochter van Lambertus Staring en Aaltje Post (zie 1.10.1.7). Annie trouwde met J Kemner.
1.10.3 Grietje Post is geboren op 07-01-1861 in Assen, dochter van Jouke Post (zie 1.10) en Antje Hendriks Wijma. Grietje is overleden op 05-12-1916 in Assen, 55 jaar oud. Grietje:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 14-05-1884 in Assen met Egbert van Dalen, 23 of 24 jaar oud. Egbert is geboren in 1860 in Assen, zoon van Jan van Dalen en Grietje Pots.
(2) trouwde, 31 jaar oud, op 24-02-1892 in Assen met Hendrik Veldkamp, 33 jaar oud. Hendrik is geboren op 30-03-1858 in Smilde, zoon van Arend Veldkamp en Helena Ortlepp. Hendrik is overleden op 22-04-1939 in Assen, 81 jaar oud.
Kinderen van Grietje en Hendrik:
1 Helena Veldkamp [1.10.3.1], geboren in 1893 in Leeuwarden.
2 Antje Veldkamp [1.10.3.2], geboren op 15-05-1898 in Assen.
3 Arend Veldkamp [1.10.3.3], geboren op 03-06-1900 in Assen.
1.10.4 Hendrik Post is geboren op 17-09-1863 in Assen, zoon van Jouke Post (zie 1.10) en Antje Hendriks Wijma. Hendrik is overleden op 06-06-1929 in Assen, 65 jaar oud. Hendrik trouwde, 26 jaar oud, op 30-07-1890 in Assen met Klasina Ottens, 27 of 28 jaar oud. Klasina is geboren in 1862 in Roden, dochter van Jan Ottens en Aaltje Klazens Woltman. Klasina is overleden in onbekend.
Kind van Hendrik en Klasina:
1 Jouke Post, geboren in 1896 in Dalfsen. Volgt 1.10.4.1.
1.10.4.1 Jouke Post is geboren in 1896 in Dalfsen, zoon van Hendrik Post (zie 1.10.4) en Klasina Ottens. Jouke is overleden in onbekend. Jouke trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 08-05-1918 in Assen met Janna Witte, 20 of 21 jaar oud. Janna is geboren in 1897 in Beilen, dochter van Berend Witte en Aaltje Oosting.
1.10.6 Janke Post is geboren op 26-03-1869 in Kloosterveen, dochter van Jouke Post (zie 1.10) en Antje Hendriks Wijma. Janke is overleden op 04-07-1936 in Assen, 67 jaar oud. Janke trouwde, 25 jaar oud, op 16-05-1894 in Assen met Harm Warries, 33 of 34 jaar oud. Harm is geboren in 1860 in Assen, zoon van Klaas Reinder Warries en Harmanna Eilders. Harm is overleden op 11-03-1940 in Assen, 79 of 80 jaar oud.
1.10.7 Folkert Post is geboren op 25-12-1871 in Kloosterveen, zoon van Jouke Post (zie 1.10) en Antje Hendriks Wijma. Folkert is overleden in onbekend. Folkert trouwde, 29 jaar oud, op 15-05-1901 in Assen met Annegien Hoogeveen, 31 jaar oud. Annegien is geboren op 19-12-1869 in Smilde, dochter van Jannes Jans Hoogeveen en Bregtje Wold. Annegien is overleden op 12-07-1932 in Zwolle, 62 jaar oud.
1.10.8 Doetje Post is geboren op 02-03-1874 in Kloosterveen, dochter van Jouke Post (zie 1.10) en Antje Hendriks Wijma. Doetje is overleden op 17-10-1915 in Assen, 41 jaar oud. Doetje trouwde, 24 jaar oud, op 06-04-1898 in Assen met Klaas Ottens, 33 jaar oud. Klaas is geboren op 04-09-1864 in Leutingewolde (Roden). Klaas is overleden op 11-02-1942 in Assen, 77 jaar oud.
1.10.9 Johannes Post is geboren op 27-11-1877 in Kloosterveen, zoon van Jouke Post (zie 1.10) en Antje Hendriks Wijma. Johannes is overleden op 03-12-1949 in Assen, 72 jaar oud. Johannes trouwde, 30 jaar oud, op 13-02-1908 in Nieuwe Pekela met Gepke Hilvers, 22 of 23 jaar oud. Gepke is geboren in 1885 in Nieuwe Pekela, dochter van Aike Hilvers en Alke Horlings.
Gegenereerd met Aldfaer-versie 7.0 op 30-08-2018 11:51:08 door A. Post