Parenteel van Jouke Folkerts Post

1 Jouke Folkerts Post is geboren in 1770 in Donkerbroek, zoon van Folkert Klazes Post en Trijntje Joukes. Jouke is overleden op zondag 5 november 1826 in Lemsterland, 55 of 56 jaar oud [bron: blad nr. 124 (suppl.nr. 1-52)]. Jouke trouwde, 27 of 28 jaar oud, op zondag 17 juni 1798 in Lemmer [bron: DTB 493] met Beerta (Berendje) Klazes Stuut, 22 of 23 jaar oud. Beerta is geboren in 1775 in Leek, dochter van Klaas Willems en Aaltje Uges (Oeges). Zij is gedoopt op zondag 6 oktober 1776 in Leek [bron: DTB (toegang 124) inventarisnummer 297].
Notitie bij de geboorte van Beerta: In doopregister vermeld als Beerta, maar in latere akten Beerentje of Berendje.
Beerta is overleden op dinsdag 4 oktober 1859 om 04:00 in Lemmer, 83 of 84 jaar oud [bron: overlijdensakte]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 4 oktober 1859 [bron: akte]. Zij is begraven in Lemmer.
Notitie bij overlijden van Beerta: In overlijdensakte Beerta Stut genoemd, oud 84 jaar.
Kinderen van Jouke en Beerta:
1 Trijntje Joukes Post, geboren op maandag 8 april 1799 in Lemsterland. Volgt 1.1.
2 Klaas Joukes Post, geboren in 1802 in Lemsterland. Volgt 1.2.
3 Folkert Joukes Post, geboren op zaterdag 15 juni 1811 in Lemsterland. Volgt 1.3.
4 Oege Joukes Post, geboren op dinsdag 6 februari 1816 in Lemsterland. Volgt 1.4.
1.1 Trijntje Joukes Post is geboren op maandag 8 april 1799 in Lemsterland, dochter van Jouke Folkerts Post (zie 1) en Beerta (Berendje) Klazes Stuut. Zij is gedoopt op zondag 28 april 1799 in Lemmer [bron: DTB 491]. Trijntje is overleden op zondag 18 november 1883 in Lemmer, 84 jaar oud. Trijntje trouwde, 34 jaar oud, op zondag 6 april 1834 in Lemsterland met Sipke Idzes Koster, 29 jaar oud. Sipke is geboren op dinsdag 15 januari 1805 in Slijkenburg, zoon van Ids Jans Koster en Hester Sipkes. Sipke is overleden op maandag 3 september 1849 in Lemmer, 44 jaar oud.
Kind van Trijntje en Sipke:
1 Berendina Sipkes Koster, geboren op maandag 20 juli 1835 in Lemmer. Volgt 1.1.1.
1.2 Klaas Joukes Post is geboren in 1802 in Lemsterland, zoon van Jouke Folkerts Post (zie 1) en Beerta (Berendje) Klazes Stuut. Klaas is overleden op zaterdag 24 april 1886 in Oudega (HON), 83 of 84 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 27 april 1886 in Oudega (HON).
Beroep:
blokmakersknecht   [bron: huwelijksakte]
Klaas trouwde, 20 of 21 jaar oud, op zondag 23 november 1823 in Lemsterland [bron: akte nr. 26] met Berber Jeltes Dijkstra, 24 jaar oud. Berber is geboren op maandag 1 april 1799 in Follega, dochter van Jelte Douwes Dijkstra en Sjoerdtje Hendriks Koopmans. Berber is overleden op maandag 30 maart 1885 in Oudega (HON), 85 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 2 april 1885 in Oudega (HON).
Kinderen van Klaas en Berber:
1 Beerendtje Post, geboren op zondag 15 februari 1824 in Lemmer. Volgt 1.2.1.
2 Sjoerdtje Post [1.2.2], geboren op zaterdag 16 september 1826 in Lemsterland. Sjoerdtje is overleden op zaterdag 30 september 1826 in Lemsterland, 14 dagen oud.
3 Jelte Post [1.2.3], geboren op maandag 6 oktober 1828 in Wymbritseradeel. Jelte is overleden op zondag 13 september 1829 in Wymbritseradeel, 11 maanden oud.
4 Jelte Klazes Post, geboren op maandag 29 maart 1830 in Woudsend. Volgt 1.2.4.
5 Jouke Post [1.2.5], geboren op donderdag 5 mei 1831 in Wymbritseradeel. Jouke is overleden op woensdag 18 mei 1831 in Wymbritseradeel, 13 dagen oud.
6 Sjoerdtje Post, geboren op zondag 19 augustus 1832 in Woudsend. Volgt 1.2.6.
7 Trijntje Post [1.2.7], geboren op dinsdag 15 juli 1834 in Wymbritseradeel. Trijntje is overleden op zondag 24 augustus 1834 in Wymbritseradeel, 1 maand oud.
8 Jouke Post, geboren op dinsdag 3 mei 1836 in Wymbritseradeel. Volgt 1.2.8.
9 Douwe Post [1.2.9], geboren op woensdag 12 juli 1837 in Wymbritseradeel. Douwe is overleden op vrijdag 5 oktober 1838 in Wymbritseradeel, 1 jaar oud.
10 Trijntje Post, geboren op zondag 19 mei 1839 in Wymbritseradeel. Volgt 1.2.10.
11 Douwe Post [1.2.11], geboren op vrijdag 12 maart 1841 in Wymbritseradeel. Douwe is overleden op dinsdag 27 juli 1841 in Wymbritseradeel, 4 maanden oud.
1.3 Folkert Joukes Post is geboren op zaterdag 15 juni 1811 in Lemsterland, zoon van Jouke Folkerts Post (zie 1) en Beerta (Berendje) Klazes Stuut. Folkert is overleden op dinsdag 28 april 1863 in Leeuwarden, 51 jaar oud. Folkert:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 25 juni 1836 in Wonseradeel met Trijntje Lodewijks Blom. Trijntje is geboren in onbekend, dochter van Lodewijk Wytses Blom en Elisabeth Kool van Heerens. Trijntje is overleden in onbekend.
(2) trouwde, 48 jaar oud, op donderdag 4 augustus 1859 in Wonseradeel met Jantje Heines van de Boer. Jantje is geboren in onbekend, dochter van Heine Alberts van de Boer en Aaltje Hiddes Huizing. Jantje is overleden op zaterdag 28 januari 1860 in Wonseradeel.
(3) trouwde, 49 of 50 jaar oud, in 1861 in Wonseradeel met Wilhelmina Gerrits de Groot.
Kinderen van Folkert en Trijntje:
1 Lodewijk Post [1.3.1], geboren op donderdag 19 januari 1837 in Wonseradeel. Lodewijk is overleden op vrijdag 30 januari 1857 in Wonseradeel, 20 jaar oud. Lodewijk bleef ongehuwd.
2 Beertha Post [1.3.2], geboren op zaterdag 14 juli 1838 in Wonseradeel. Beertha is overleden op zondag 14 april 1839 in Wonseradeel, 9 maanden oud.
3 Jouke Post, geboren op vrijdag 8 november 1839 in Wonseradeel. Volgt 1.3.3.
4 Hylke Post, geboren op maandag 28 februari 1842 in Wonseradeel. Volgt 1.3.4.
5 Klaas Folkerts Post, geboren op zaterdag 9 december 1843 in Kimswerd of Witmarsum. Volgt 1.3.5.
6 Johannes Post [1.3.6], geboren op zondag 26 oktober 1845 in Wonseradeel. Johannes is overleden op zondag 2 augustus 1846 in Wonseradeel, 9 maanden oud.
7 Johannes Post [1.3.7], geboren op vrijdag 7 april 1854 in Wonseradeel. Johannes is overleden op vrijdag 16 maart 1855 in Wonseradeel, 11 maanden oud.
Kind van Folkert en Wilhelmina:
8 Jacoba Post, geboren op dinsdag 8 juli 1862 in Wonseradeel. Volgt 1.3.8.
1.4 Oege Joukes Post is geboren op dinsdag 6 februari 1816 om 01:00 in Lemsterland [bron: akte], zoon van Jouke Folkerts Post (zie 1) en Beerta (Berendje) Klazes Stuut. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 7 februari 1816 [bron: Akte blad nr. 9]. Oege is overleden in onbekend. Oege:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 21 mei 1842 in Wonseradeel met Janke Willems Bakker. Janke is overleden op dinsdag 11 juli 1843 in Wonseradeel.
(2) trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 4 mei 1844 in Wonseradeel met Maaike Meindersts Steensma. Maaike is geboren in onbekend. Maaike is overleden in onbekend.
Kind van Oege en Janke:
1 Aafke Post, geboren op maandag 6 maart 1843 in Wonseradeel. Volgt 1.4.1.
Kinderen van Oege en Maaike:
2 Jouke Post, geboren op vrijdag 28 maart 1845 in Wonseradeel. Volgt 1.4.2.
3 Sieuwke Post, geboren op dinsdag 2 februari 1847 in Wonseradeel. Volgt 1.4.3.
4 Grietje Post, geboren op dinsdag 8 juli 1851 in Wonseradeel. Volgt 1.4.4.
1.1.1 Berendina Sipkes Koster is geboren op maandag 20 juli 1835 in Lemmer, dochter van Sipke Idzes Koster en Trijntje Joukes Post (zie 1.1). Berendina is overleden op maandag 9 december 1912 in Lemmer, 77 jaar oud. Berendina trouwde, 20 jaar oud, op zondag 18 mei 1856 in Lemmer met Pieter Martens de Vries, 23 jaar oud. Pieter is geboren op maandag 11 juni 1832 in Lemmer. Pieter is overleden op donderdag 18 december 1913 in Lemmer, 81 jaar oud.
1.2.1 Beerendtje Post is geboren op zondag 15 februari 1824 in Lemmer, dochter van Klaas Joukes Post (zie 1.2) en Berber Jeltes Dijkstra. Beerendtje is overleden op vrijdag 3 oktober 1890 in Oudega (HON), 66 jaar oud. Beerendtje trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 10 mei 1851 in Wynbritseradeel met Jelle Louws Wildschut, 27 jaar oud. Jelle is geboren op zaterdag 28 februari 1824 in Heeg, zoon van Lou Klazes Wildschut en Akke Sierds Visser. Jelle is overleden op maandag 16 november 1908 in Oudega (HON), 84 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 20 november 1908 in Oudega (HON).
Kinderen van Beerendtje en Jelle:
1 Louw Jelles Wildschut, geboren op zaterdag 31 juli 1852 in Oudega (HON). Volgt 1.2.1.1.
2 Klaas Jelles Wildschut [1.2.1.2], geboren op zaterdag 22 april 1854 in Oudega (HON). Klaas is overleden op donderdag 9 juni 1870 in Oudega (HON), 16 jaar oud. Hij is begraven in juni 1870 in Oudega (HON).
3 Akke Jelles Wildschut [1.2.1.3], geboren op maandag 16 februari 1857 in Oudega (HON). Akke is overleden op dinsdag 9 maart 1858 in Oudega (HON), 1 jaar oud. Zij is begraven in maart 1858 in Oudega.
4 Hendrik Jelles Wildschut, geboren op woensdag 5 december 1860 in Oudega (HON). Volgt 1.2.1.4.
5 Berber Jelles Wildschut [1.2.1.5], geboren op dinsdag 23 december 1862 in Oudega (HON). Berber is overleden op zondag 1 november 1863 in Oudega (HON), 10 maanden oud. Zij is begraven op donderdag 5 november 1863 in Oudega (HON).
6 Berber Jelles Wildschut, geboren op donderdag 2 februari 1865 in Oudega (HON). Volgt 1.2.1.6.
7 Atte Jelles Wildschut [1.2.1.7], geboren op woensdag 5 mei 1869 in Oudega (HON). Atte is overleden op dinsdag 29 maart 1870 in Oudega (HON), 10 maanden oud. Hij is begraven op maandag 4 april 1870 in Oudega (HON).
1.2.4 Jelte Klazes Post is geboren op maandag 29 maart 1830 in Woudsend, zoon van Klaas Joukes Post (zie 1.2) en Berber Jeltes Dijkstra. Jelte is overleden op woensdag 14 december 1910 in Epe, 80 jaar oud. Jelte trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 6 maart 1857 in Kuinre met Geesje Karstens Koopmans, 25 jaar oud. Geesje is geboren op donderdag 9 juni 1831 in Kuinre. Geesje is overleden op maandag 3 maart 1913 in Epe, 81 jaar oud.
Kinderen van Jelte en Geesje:
1 Karst Post, geboren op donderdag 21 april 1859 in Kuinre. Volgt 1.2.4.1.
2 Barbara Post, geboren op zaterdag 21 september 1861 in Oegstgesst. Volgt 1.2.4.2.
3 Klaas Post [1.2.4.3], geboren op woensdag 7 oktober 1863 in Oegstgeest. Klaas is overleden op vrijdag 28 november 1890 in Oene, 27 jaar oud.
4 Akke Post, geboren op vrijdag 20 april 1866 in Oegstgeest. Volgt 1.2.4.4.
5 Jelte Post [1.2.4.5], geboren op zaterdag 2 november 1872 in Oegstgeest. Jelte is overleden.
1.2.6 Sjoerdtje Post is geboren op zondag 19 augustus 1832 in Woudsend, dochter van Klaas Joukes Post (zie 1.2) en Berber Jeltes Dijkstra. Sjoerdtje is overleden op dinsdag 12 november 1878 in Heeg, 46 jaar oud. Sjoerdtje trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 12 mei 1855 in Wymbritseradeel met Geert Jans van Netten, 24 jaar oud. Geert is geboren op vrijdag 3 december 1830 in Heeg, zoon van Jan Geerts van Netten en Grietje Jans Grasman. Geert is overleden op maandag 23 januari 1882 in Heeg, 51 jaar oud.
Kinderen van Sjoerdtje en Geert:
1 Eike Geerts van Netten [1.2.6.1], geboren op maandag 5 mei 1856 in Heeg. Eike is overleden op dinsdag 7 december 1875 in Heeg, 19 jaar oud.
2 Berber Geerts van Netten [1.2.6.2], geboren op zondag 20 december 1857 in Heeg. Berber is overleden in onbekend.
3 Jan Geerts van Netten [1.2.6.3], geboren op donderdag 9 februari 1860 in Heeg. Jan is overleden in onbekend.
4 Grietje Geerts van Netten, geboren op zondag 9 februari 1862 in Heeg. Volgt 1.2.6.4.
5 Klaaske Geerts van Netten [1.2.6.5], geboren op zaterdag 10 september 1864 in Heeg. Klaaske is overleden op zaterdag 10 juni 1865 in Heeg, 9 maanden oud.
6 Klaas Geerts van Netten [1.2.6.6], geboren op dinsdag 26 juni 1866 in Heeg. Klaas is overleden in onbekend.
7 Jouke Geerts van Netten [1.2.6.7], geboren op zondag 14 april 1872 in Heeg. Jouke is overleden in onbekend.
8 Berendje Geerts van Netten [1.2.6.8], geboren op woensdag 8 juli 1874 in Heeg. Berendje is overleden in onbekend.
1.2.8 Jouke Post is geboren op dinsdag 3 mei 1836 in Wymbritseradeel, zoon van Klaas Joukes Post (zie 1.2) en Berber Jeltes Dijkstra. Jouke is overleden op maandag 19 september 1904 in Oudega (HON), 68 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 23 september 1904 in Oudega (HON). Jouke trouwde, 32 jaar oud, op vrijdag 15 mei 1868 in Koudum (HON) met Tiete Jelles (Tjiets) Zoethout, 24 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op vrijdag 15 mei 1868 in Oudega (HON). Tjiets is geboren op zondag 3 december 1843 in Wymbritseradeel, dochter van Jelle Jurjens Zoethout en Elske Johannes Zandstra. Tjiets is overleden op zondag 5 februari 1922 in Utingeradeel, 78 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 9 februari 1922 in Oudega (HON).
Kinderen van Jouke en Tjiets:
1 Berber Joukes Post, geboren op donderdag 4 maart 1869 in Hemelum Oldefert. Volgt 1.2.8.1.
2 Klaas Post, geboren op zaterdag 10 september 1870 in Oudega. Volgt 1.2.8.2.
3 Elske Post [1.2.8.3], geboren op vrijdag 17 januari 1873 in Hemelum Oldefert. Zij is gedoopt op zondag 2 maart 1873 in Oudega (HON). Elske is overleden op maandag 5 april 1886 in Hemelum Oldefert, 13 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 7 april 1886 in Oudega (HON).
4 Jelle Post [1.2.8.4], geboren op maandag 5 juli 1875 in Hemelum Oldefert. Hij is gedoopt op zondag 5 september 1875 in Oudega (HON). Jelle is overleden op woensdag 10 november 1875 in Hemelum Oldefert, 4 maanden oud. Hij is begraven in november 1875 in Oudega (HON).
5 Jelle Post [1.2.8.5], geboren op zondag 4 maart 1877 in Hemelum Oldefert. Hij is gedoopt op zondag 1 april 1877 in Oudega (HON). Jelle is overleden op woensdag 9 juni 1880 in Hemelum Oldefert, 3 jaar oud. Hij is begraven in juni 1880 in Oudega (HON).
6 Necronata Post [1.2.8.6], geboren in 1879. Necronata is overleden.
7 Sjoerdtje Post [1.2.8.7], geboren op woensdag 7 december 1881 in Hemelum Oldefert. Zij is gedoopt op maandag 29 mei 1882 in Oudega (HON). Sjoerdtje is overleden in onbekend.
8 Johanna Post [1.2.8.8], geboren op zondag 14 maart 1886 in Oudega (HON). Zij is gedoopt op zondag 11 juli 1886 in Oudega (HON). Johanna is overleden in onbekend.
1.2.10 Trijntje Post is geboren op zondag 19 mei 1839 in Wymbritseradeel, dochter van Klaas Joukes Post (zie 1.2) en Berber Jeltes Dijkstra. Trijntje is overleden op zondag 4 mei 1879 in Oudega, 39 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 7 mei 1879 in Oudega (HON). Trijntje trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 4 mei 1865 in Koudum (HON) met Gerrit Aukes Venema, 27 jaar oud. Gerrit is geboren op vrijdag 26 mei 1837 in Hemelum Oldefert, zoon van Auke Kerstes Venema en Grietje Siegers Meina. Gerrit is overleden op vrijdag 31 december 1880 in Hemelum Oldefert, 43 jaar oud.
Kinderen van Trijntje en Gerrit:
1 Grietje Gerrits Venema [1.2.10.1], geboren op maandag 9 april 1866 in Hemelum Oldefert. Grietje is overleden in onbekend.
2 Klaas Gerrits Venema [1.2.10.2], geboren op maandag 17 juni 1867 in Hemelum Oldefert. Klaas is overleden op zondag 21 augustus 1870 in Hemelum Oldefert, 3 jaar oud. Hij is begraven in augustus 1870 in Oudega (HON).
3 Auke Gerrits Venema [1.2.10.3], geboren op vrijdag 11 september 1868 in Hemelum Oldefert. Auke is overleden in onbekend.
4 Klaas Gerrits Venema [1.2.10.4], geboren op vrijdag 26 april 1872 in Hemelum Oldefert. Hij is gedoopt op zondag 2 juni 1872 in Oudega (HON). Klaas is overleden op zondag 26 januari 1873 in Oudega (HON), 9 maanden oud. Hij is begraven in januari 1873 in Oudega (HON).
1.3.3 Jouke Post is geboren op vrijdag 8 november 1839 in Wonseradeel, zoon van Folkert Joukes Post (zie 1.3) en Trijntje Lodewijks Blom. Jouke is overleden in onbekend. Jouke trouwde, 39 of 40 jaar oud, in 1879 in Franekeradeel met Aaltje (Sytzes) Strikwerda.
Kind van Jouke en Sytzes:
1 Folkert Post [1.3.3.1], geboren op zondag 27 juni 1880 in Franekeradeel. Folkert is overleden in onbekend.
1.3.4 Hylke Post is geboren op maandag 28 februari 1842 in Wonseradeel, zoon van Folkert Joukes Post (zie 1.3) en Trijntje Lodewijks Blom. Hylke is overleden op donderdag 9 mei 1901 in Harlingen, 59 jaar oud. Hylke trouwde, 24 jaar oud, op dinsdag 12 juni 1866 in Wonseradeel met Grietje van der Meer.
Kinderen van Hylke en Grietje:
1 Folkert Post [1.3.4.1], geboren op zaterdag 14 november 1868 in Harlingen. Folkert is overleden op maandag 12 april 1869 in Harlingen, 4 maanden oud.
2 Folkert Post, geboren op zaterdag 11 januari 1873 in Harlingen. Volgt 1.3.4.2.
3 Klaarke Post, geboren op vrijdag 20 augustus 1875 in Harlingen. Volgt 1.3.4.3.
4 Wilhelmina Post [1.3.4.4], geboren op woensdag 18 juli 1877 in Harlingen. Wilhelmina is overleden op maandag 24 september 1877 in Harlingen, 2 maanden oud.
1.3.5 Klaas Folkerts Post is geboren op zaterdag 9 december 1843 in Kimswerd of Witmarsum, zoon van Folkert Joukes Post (zie 1.3) en Trijntje Lodewijks Blom. Klaas is overleden op donderdag 17 februari 1921 in Amsterdam, 77 jaar oud. Klaas trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 11 mei 1867 in Kimswerd met Antje Jans Westra, 21 jaar oud. Antje is geboren op maandag 6 april 1846 in Kimswerd, dochter van Jan Klazes Westra en Trijntje Eibers Blanksma. Antje is overleden op dinsdag 21 februari 1905 in Amsterdam, 58 jaar oud.
Kinderen van Klaas en Antje:
1 Trijntje (Trijn) Post, geboren op woensdag 12 augustus 1868 in Kimswerd. Volgt 1.3.5.1.
2 Klaaske Jans (Jans) Post, geboren op vrijdag 24 juni 1870 in Kimswerd (Wonseradeel). Volgt 1.3.5.2.
3 Folkert Post, geboren op donderdag 18 januari 1872 in Kimswerd (Wonseradeel). Volgt 1.3.5.3.
4 Wilhelmina (Mina) Post, geboren op vrijdag 15 augustus 1873 in Kimswerd (Wonseradeel). Volgt 1.3.5.4.
5 Grietje Post, geboren op dinsdag 2 februari 1875 in Kimswerd (Wonseradeel). Volgt 1.3.5.5.
6 Jan Post, geboren op donderdag 24 februari 1876 in Kimswerd (Wonseradeel). Volgt 1.3.5.6.
7 Lodewijk Post, geboren op zaterdag 14 juli 1877 in Kimswerd (Wonseradeel). Volgt 1.3.5.7.
8 Wytze Post, geboren op zaterdag 17 mei 1879 in Kimswerd (Wonseradeel). Volgt 1.3.5.8.
9 Klaas Post, geboren op dinsdag 8 februari 1881 in Kimswerd (Wonseradeel). Volgt 1.3.5.9.
10 Pieter Post, geboren op vrijdag 27 oktober 1882 in Amsterdam. Volgt 1.3.5.10.
11 Boukje Antje Post, geboren op woensdag 25 november 1885 in Amsterdam. Volgt 1.3.5.11.
12 Jetje Catharina (Ida) Post, geboren op dinsdag 2 april 1889 in Amsterdam. Volgt 1.3.5.12.
1.3.8 Jacoba Post is geboren op dinsdag 8 juli 1862 in Wonseradeel, dochter van Folkert Joukes Post (zie 1.3) en Wilhelmina Gerrits de Groot. Jacoba is overleden op dinsdag 26 mei 1936 in Harlingen, 73 jaar oud. Jacoba trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 29 september 1892 in Harlingen [bron: Akte nr. 76] met Auke van der Veen.
1.4.1 Aafke Post is geboren op maandag 6 maart 1843 in Wonseradeel, dochter van Oege Joukes Post (zie 1.4) en Janke Willems Bakker. Aafke is overleden in onbekend. Aafke trouwde met Klaas Cuperus Andringa.
1.4.2 Jouke Post is geboren op vrijdag 28 maart 1845 in Wonseradeel, zoon van Oege Joukes Post (zie 1.4) en Maaike Meindersts Steensma. Jouke is overleden in onbekend. Jouke:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 20 februari 1868 in Wonseradeel met Theuntje Sjoerds Hoekstra. Het huwelijk werd ontbonden op zondag 12 september 1875 (Scheiding). Theuntje is geboren in onbekend. Theuntje is overleden in onbekend.
(2) trouwde, 33 jaar oud, op donderdag 14 november 1878 in Wonseradeel met Aukje Altena.
Kinderen van Jouke en Theuntje:
1 Oege Post [1.4.2.1], geboren op woensdag 8 april 1868 in Wonseradeel. Oege is overleden in onbekend.
2 Sjoerd Post [1.4.2.2], geboren op maandag 19 september 1870 in Wonseradeel. Sjoerd is overleden op vrijdag 25 februari 1881 in Wonseradeel, 10 jaar oud.
3 Tjerk Post [1.4.2.3], geboren op zaterdag 28 december 1872 in Wonseradeel. Tjerk is overleden op woensdag 12 augustus 1874 in Wonseradeel, 1 jaar oud.
4 Trijntje Post [1.4.2.4], geboren op zaterdag 22 mei 1875 in Wonseradeel. Trijntje is overleden in onbekend.
Kinderen van Jouke en Aukje:
5 Hielke Post [1.4.2.5], geboren op donderdag 19 juni 1879 in Wonseradeel. Hielke is overleden in onbekend.
6 Maaike Post [1.4.2.6], geboren op donderdag 19 juni 1879 in Wonseradeel. Maaike is overleden op zaterdag 21 juni 1879 in Wonseradeel, 2 dagen oud.
7 Douwe Post [1.4.2.7], geboren op donderdag 15 juli 1880 in Wonseradeel. Douwe is overleden in onbekend.
1.4.3 Sieuwke Post is geboren op dinsdag 2 februari 1847 in Wonseradeel, dochter van Oege Joukes Post (zie 1.4) en Maaike Meindersts Steensma. Sieuwke is overleden op zaterdag 21 maart 1914 in Bolsward, 67 jaar oud. Sieuwke:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 25 april 1872 in Wonseradeel met Lieuwe Runia.
(2) trouwde, 46 jaar oud, op zaterdag 22 juli 1893 in Wonseradeel met Hessel Runia.
1.4.4 Grietje Post is geboren op dinsdag 8 juli 1851 in Wonseradeel, dochter van Oege Joukes Post (zie 1.4) en Maaike Meindersts Steensma. Grietje is overleden in onbekend. Grietje trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 22 mei 1875 in Wonseradeel met Sipke Seekles.
1.2.1.1 Louw Jelles Wildschut is geboren op zaterdag 31 juli 1852 in Oudega (HON), zoon van Jelle Louws Wildschut en Beerendtje Post (zie 1.2.1). Louw is overleden op zondag 16 juni 1929 in Gaasterland, 76 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 20 juni 1929 in Oudega (HON). Louw trouwde, 22 jaar oud, op zondag 16 mei 1875 in Koudum (HON)Koudum (HON) met Ids Gerrits Duiker, 25 jaar oud. Ids is geboren op zondag 24 maart 1850 in Oudega (HON), dochter van Gerrit Gerrits Duiker en Arendtje Arends Woudstra. Ids is overleden op woensdag 23 november 1927 in Gaasterland, 77 jaar oud. Zij is begraven op maandag 28 november 1927 in Oudega (HON).
Kinderen van Louw en Ids:
1 Berendtje Wildschut, geboren op donderdag 17 februari 1876. Volgt 1.2.1.1.1.
2 Arendtje Wildschut, geboren op zaterdag 8 december 1877 in Oudega (HON). Volgt 1.2.1.1.2.
3 Jelle Wildschut, geboren op dinsdag 28 januari 1879 in Oudega (HON). Volgt 1.2.1.1.3.
4 Gerrit Wildschut, geboren op zaterdag 26 februari 1881 in Oudega (HON). Volgt 1.2.1.1.4.
5 Akke Wildschut [1.2.1.1.5], geboren op vrijdag 21 december 1883 in Oudega (HON). Zij is gedoopt op zondag 2 maart 1884 in Oudega (HON). Akke is overleden op zondag 27 juli 1884 in Oudega (HON), 7 maanden oud. Zij is begraven op dinsdag 29 juli 1884 in Oudega (HON).
6 Hendrik Wildschut [1.2.1.1.6], geboren op woensdag 17 juni 1885. Hij is gedoopt op zondag 16 augustus 1885 in Oudega (HON). Hendrik is overleden op donderdag 18 februari 1886 in Oudega (HON), 8 maanden oud. Hij is begraven op maandag 22 februari 1886 in Oudega (HON).
7 Janke Wildschut, geboren op donderdag 3 maart 1887 in Oudega (HON). Volgt 1.2.1.1.7.
8 Akke Wildschut, geboren op zondag 3 november 1889 in Oudega (HON). Volgt 1.2.1.1.8.
9 Hendrik Wildschut, geboren op maandag 9 mei 1892 in Oudega (HON). Volgt 1.2.1.1.9.
1.2.1.4 Hendrik Jelles Wildschut is geboren op woensdag 5 december 1860 in Oudega (HON), zoon van Jelle Louws Wildschut en Beerendtje Post (zie 1.2.1). Hendrik is overleden op woensdag 2 oktober 1895 in Gaasterland, 34 jaar oud. Hij is begraven op maandag 7 oktober 1895 in Oudega (HON). Hendrik trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 6 juni 1890 met Willemke Folkerts Kuiper, 25 jaar oud. Willemke is geboren op vrijdag 17 februari 1865, dochter van Folkerts Willem Kuiper en Frederica Ruurds Dijkstra. Willemke is overleden in onbekend.
Kinderen van Hendrik en Willemke:
1 Jelle Hendriks Wildschut [1.2.1.4.1], geboren op woensdag 16 december 1891 in Gaasterland. Jelle is overleden in onbekend.
2 Folkert Hendriks Wildschut [1.2.1.4.2], geboren op woensdag 8 februari 1893 in Gaasterland. Folkert is overleden in onbekend.
3 Berendtje Hendriks Wildschut [1.2.1.4.3], geboren op zondag 28 januari 1894 in H.O.N.. Berendtje is overleden in onbekend.
1.2.1.6 Berber Jelles Wildschut is geboren op donderdag 2 februari 1865 in Oudega (HON), dochter van Jelle Louws Wildschut en Beerendtje Post (zie 1.2.1). Berber is overleden op zondag 1 juni 1890 in Oudega (HON), 25 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 5 juni 1890 in Oudega (HON). Berber begon een relatie met Eldert Jelles Wolthuizen. Eldert is geboren op dinsdag 22 juli 1862 in Nijega (HON), zoon van Jelle Eites Wolthuizen en Gerbrig Elderts Hornstra. Eldert is overleden op zondag 30 november 1930 in Achtkarspelen, 68 jaar oud. Eldert trouwde later op donderdag 26 mei 1892 in Koudum (Hemelum Oldefert) met Berber Joukes Post (geb. 1869), zie 1.2.8.1.
1.2.4.1 Karst Post is geboren op donderdag 21 april 1859 in Kuinre, zoon van Jelte Klazes Post (zie 1.2.4) en Geesje Karstens Koopmans. Karst is overleden op vrijdag 11 februari 1949 in Amersfoort, 89 jaar oud. Karst:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 20 december 1882 in Den Haag met Margaretha van Zonneveld, 20 jaar oud. Margaretha is geboren op zondag 23 februari 1862 in Sassenheim, dochter van Jan van Zonneveld en Susanna Maria Snoeck. Margaretha is overleden op donderdag 10 juni 1915 in Lage Vuursche, 53 jaar oud.
(2) trouwde, 60 jaar oud, op vrijdag 5 september 1919 in Amsterdam met Yke de Wit, 38 jaar oud. Yke is geboren op maandag 28 maart 1881 in Sneek. Yke is overleden op donderdag 18 november 1965 in Amsterdam, 84 jaar oud.
Kinderen van Karst en Margaretha:
1 Jelte Klaassen Post, geboren op woensdag 22 augustus 1883 in ’s Gravenhage. Volgt 1.2.4.1.1.
2 Susanna Maria Post, geboren op zaterdag 12 september 1885 in Alkmaar. Volgt 1.2.4.1.2.
3 Geesje Gerardine Post, geboren op dinsdag 27 januari 1891 in Zeist. Volgt 1.2.4.1.3.
4 Gerard Post, geboren op zondag 9 oktober 1892 in Lage Vuursche. Volgt 1.2.4.1.4.
5 Klaas Post, geboren op maandag 15 juni 1896 in Lage Vuursche. Volgt 1.2.4.1.5.
Kind van Karst en Yke:
6 Johanna Post, geboren op zaterdag 28 juli 1923 in Amsterdam. Volgt 1.2.4.1.6.
1.2.4.2 Barbara Post is geboren op zaterdag 21 september 1861 in Oegstgesst, dochter van Jelte Klazes Post (zie 1.2.4) en Geesje Karstens Koopmans. Barbara is overleden op donderdag 23 juni 1927 in Epe, 65 jaar oud. Barbara trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 3 december 1892 in Epe met Derk van Ommen, 30 jaar oud. Derk is geboren op woensdag 23 juli 1862 in Epe. Derk is overleden op donderdag 15 januari 1931 in Epe, 68 jaar oud.
1.2.4.4 Akke Post is geboren op vrijdag 20 april 1866 in Oegstgeest, dochter van Jelte Klazes Post (zie 1.2.4) en Geesje Karstens Koopmans. Akke is overleden op maandag 23 juli 1928 in Apeldoorn, 62 jaar oud. Akke trouwde, 40 jaar oud, op zaterdag 30 juni 1906 in Epe met Pieter Willem Spijkerman, 30 jaar oud. Pieter is geboren op maandag 4 oktober 1875 in Schagen. Pieter is overleden op dinsdag 5 maart 1912 in Epe, 36 jaar oud.
1.2.6.4 Grietje Geerts van Netten is geboren op zondag 9 februari 1862 in Heeg, dochter van Geert Jans van Netten en Sjoerdtje Post (zie 1.2.6). Grietje is overleden op zondag 8 maart 1925 in Woudsend, 63 jaar oud. Grietje trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 6 maart 1886 in Wymbritseradeel met Waling Annes Walinga, 41 jaar oud. Waling is geboren op woensdag 16 oktober 1844 in Warns, zoon van Anne Harings Walinga en Catharina Klazes de Jong. Waling is overleden op zondag 24 juni 1923 in Woudsend, 78 jaar oud.
Kinderen van Grietje en Waling:
1 Sjoerdje Walinga, geboren op zaterdag 5 februari 1887 in Woudsend. Volgt 1.2.6.4.1.
2 Anne Walinga, geboren op maandag 16 juli 1888 in Woudsend. Volgt 1.2.6.4.2.
3 Berber Walinga, geboren op vrijdag 30 oktober 1891 in Woudsend. Volgt 1.2.6.4.3.
4 Antje (Anna) Walinga, geboren op zondag 24 september 1893 in Woudsend. Volgt 1.2.6.4.4.
5 Geert Walinga, geboren in 1900 in onbekend. Volgt 1.2.6.4.5.
6 Klaske Walinga [1.2.6.4.6], geboren in 1905 in onbekend. Klaske is overleden op zaterdag 26 februari 1983 in Reeuwijk, 77 of 78 jaar oud.
1.2.8.1 Berber Joukes Post is geboren op donderdag 4 maart 1869 in Hemelum Oldefert, dochter van Jouke Post (zie 1.2.8) en Tiete Jelles (Tjiets) Zoethout. Berber is overleden in onbekend. Berber trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 26 mei 1892 in Koudum (Hemelum Oldefert) met Eldert Jelles Wolthuizen, 29 jaar oud. Eldert is geboren op dinsdag 22 juli 1862 in Nijega (HON), zoon van Jelle Eites Wolthuizen en Gerbrig Elderts Hornstra. Eldert is overleden op zondag 30 november 1930 in Achtkarspelen, 68 jaar oud. Eldert begon eerder een relatie met Berber Jelles Wildschut (1865-1890), zie 1.2.1.6.
Kinderen van Berber en Eldert:
1 Gerbrig Wolthuizen. Volgt 1.2.8.1.1.
2 Jelle Elderts Wolthuizen [1.2.8.1.2], geboren op dinsdag 26 september 1899 in Achtkarspelen. Jelle is overleden op vrijdag 11 augustus 1916 in Achtkarspelen, 16 jaar oud.
1.2.8.2 Klaas Post is geboren op zaterdag 10 september 1870 in Oudega, zoon van Jouke Post (zie 1.2.8) en Tiete Jelles (Tjiets) Zoethout. Klaas is overleden op maandag 8 november 1915 in Hemelum Oldefert, 45 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 12 november 1915 in Oudega (HON). Klaas trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 22 mei 1897 in Gaasterland met Fettje Steegenga, 26 jaar oud. Fettje is geboren op woensdag 25 mei 1870 in Bakhuizen, dochter van Benjamin Herres Steegenga en Rimke Gerbens Mulder. Fettje is overleden in onbekend.
Kinderen van Klaas en Fettje:
1 Jouke Post, geboren op zondag 27 november 1898 in Oudega (HON). Volgt 1.2.8.2.1.
2 Benjamin Post [1.2.8.2.2], geboren op zondag 28 oktober 1900 in Oudega (HON). Hij is gedoopt op zondag 17 februari 1901 in Oudega (HON). Benjamin is overleden in onbekend.
3 Jelle Post [1.2.8.2.3], geboren op dinsdag 9 september 1902 in Oudega (HON). Hij is gedoopt op zondag 2 november 1902 in Oudega (HON). Jelle is overleden in onbekend.
1.3.4.2 Folkert Post is geboren op zaterdag 11 januari 1873 in Harlingen, zoon van Hylke Post (zie 1.3.4) en Grietje van der Meer. Folkert is overleden in onbekend. Folkert trouwde in onbekend met Geertje Meyer. Geertje is geboren in onbekend. Geertje is overleden in onbekend.
1.3.4.3 Klaarke Post is geboren op vrijdag 20 augustus 1875 in Harlingen, dochter van Hylke Post (zie 1.3.4) en Grietje van der Meer. Klaarke is overleden in onbekend. Klaarke trouwde in onbekend met Jacob Zijlstra. Jacob is geboren in onbekend. Jacob is overleden in onbekend.
1.3.5.1 Trijntje (Trijn) Post is geboren op woensdag 12 augustus 1868 in Kimswerd, dochter van Klaas Folkerts Post (zie 1.3.5) en Antje Jans Westra. Trijn is overleden op zaterdag 21 december 1940 in Purmerend, 72 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 24 december 1940 in Purmerend. Trijn trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 1 september 1892 in Purmerend met Jan Moerbeek, 24 jaar oud. Jan is geboren op maandag 13 juli 1868 in Purmerend, zoon van Frederik Moerbeek en Lijsbeth Bulkes. Jan is overleden op donderdag 7 februari 1952 in Purmerend, 83 jaar oud.
Beroep:
scheepsbouwer te Purmerend
Kinderen van Trijn en Jan:
1 Frederik (Freek) Moerbeek, geboren op vrijdag 30 juni 1893 in Sloten NH. Volgt 1.3.5.1.1.
2 Volkert Moerbeek, geboren op vrijdag 8 maart 1895 in Purmerend. Volgt 1.3.5.1.2.
3 Lijsbeth Antje (Betje) Moerbeek, geboren op vrijdag 15 januari 1897 in Purmerend. Volgt 1.3.5.1.3.
4 Antje Lijsbeth (Antje) Moerbeek, geboren op zondag 18 maart 1900 in Purmerend. Volgt 1.3.5.1.4.
5 Johannes Moerbeek, geboren op zondag 14 juni 1903 in Purmerend. Volgt 1.3.5.1.5.
1.3.5.2 Klaaske Jans (Jans) Post is geboren op vrijdag 24 juni 1870 in Kimswerd (Wonseradeel), dochter van Klaas Folkerts Post (zie 1.3.5) en Antje Jans Westra. Jans is overleden op woensdag 30 september 1953 in onbekend, 83 jaar oud. Jans begon een relatie met Jan Evert Lescrauwaet. Jan is geboren op maandag 2 december 1867 in Amsterdam, zoon van Jan Evert Lescrauwaet. Jan is overleden op vrijdag 31 december 1943 in Amsterdam, 76 jaar oud.
Kind van Jans en Jan:
1 Antoon Lescrauwaet, geboren op zaterdag 24 februari 1906 in Amsterdam. Volgt 1.3.5.2.1.
1.3.5.3 Folkert Post is geboren op donderdag 18 januari 1872 in Kimswerd (Wonseradeel), zoon van Klaas Folkerts Post (zie 1.3.5) en Antje Jans Westra. Folkert is overleden in Apeldoorn. Folkert trouwde met Ernestina Cappenberg.
Kinderen van Folkert en Ernestina:
1 Folkert Post [1.3.5.3.1], geboren op zondag 30 september 1900 in Amsterdam. Folkert is overleden in 1976 in California USA, 75 of 76 jaar oud.
Beroep:
architect
2 Arnold Wilhelm Post [1.3.5.3.2], geboren op woensdag 23 maart 1904 in Amsterdam. Arnold is overleden op woensdag 23 november 1904 in Amsterdam, 8 maanden oud.
3 Sietske Post [1.3.5.3.3], geboren na 1905. Sietske is overleden.
1.3.5.4 Wilhelmina (Mina) Post is geboren op vrijdag 15 augustus 1873 in Kimswerd (Wonseradeel), dochter van Klaas Folkerts Post (zie 1.3.5) en Antje Jans Westra. Mina is overleden op dinsdag 23 november 1954 in Amsterdam, 81 jaar oud. Mina trouwde in onbekend met Hendrik van Moorselaar. Hendrik is geboren op donderdag 10 april 1873. Hendrik is overleden in Amsterdam.
Kinderen van Mina en Hendrik:
1 Henderik Lodewijk van Moorselaar [1.3.5.4.1], geboren op donderdag 11 augustus 1898 in Amsterdam. Henderik is overleden op dinsdag 8 oktober 1901 in Amsterdam, 3 jaar oud.
2 Wilhelmina van Moorselaar, geboren op vrijdag 30 augustus 1901 in Amsterdam. Volgt 1.3.5.4.2.
1.3.5.5 Grietje Post is geboren op dinsdag 2 februari 1875 in Kimswerd (Wonseradeel), dochter van Klaas Folkerts Post (zie 1.3.5) en Antje Jans Westra. Grietje is overleden in USA. Grietje trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 9 augustus 1900 in Purmerend met Klaas Uitslager, 25 jaar oud. Klaas is geboren op zaterdag 24 april 1875 in Ilpendam, zoon van Dirk Uitslager en Geesje Kok. Klaas is overleden in USA.
Kinderen van Grietje en Klaas:
1 Geesje Uitslager [1.3.5.5.1], geboren op donderdag 27 december 1900 in Purmerend. Geesje is overleden op zaterdag 22 juni 1929 in Bussem, 28 jaar oud.
2 Antje Uitslager [1.3.5.5.2], geboren op maandag 14 september 1903 in Purmerend. Antje is overleden op maandag 24 maart 1952 in Naarden, 48 jaar oud.
1.3.5.6 Jan Post is geboren op donderdag 24 februari 1876 in Kimswerd (Wonseradeel), zoon van Klaas Folkerts Post (zie 1.3.5) en Antje Jans Westra. Jan is overleden op vrijdag 21 februari 1947 in Amsterdam, 70 jaar oud. Jan trouwde in onbekend met Johanna Bijl. Johanna is geboren op vrijdag 2 mei 1873. Johanna is overleden op vrijdag 22 november 1946, 73 jaar oud.
Kinderen van Jan en Johanna:
1 Antje Post, geboren op zaterdag 29 november 1902. Volgt 1.3.5.6.1.
2 Neeltje Post, geboren op dinsdag 16 februari 1904. Volgt 1.3.5.6.2.
3 Johanna Post, geboren op woensdag 2 augustus 1905 in Amsterdam. Volgt 1.3.5.6.3.
4 Jeanette Post, geboren op dinsdag 2 oktober 1906 in Amsterdam. Volgt 1.3.5.6.4.
5 Jan Post, geboren op zondag 11 juli 1909 in Amsterdam. Volgt 1.3.5.6.5.
6 Pieter Cornelis Post, geboren op maandag 5 december 1910 in Amsterdam. Volgt 1.3.5.6.6.
7 Helena Post, geboren op vrijdag 19 mei 1916. Volgt 1.3.5.6.7.
1.3.5.7 Lodewijk Post is geboren op zaterdag 14 juli 1877 in Kimswerd (Wonseradeel), zoon van Klaas Folkerts Post (zie 1.3.5) en Antje Jans Westra. Lodewijk is overleden op donderdag 15 oktober 1936 in Haarlem, 59 jaar oud. Lodewijk trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 15 december 1904 in Amsterdam met Johanna Wilhelmina Brink, 23 jaar oud. Johanna is geboren op woensdag 11 mei 1881 in Den Helder. Johanna is overleden op dinsdag 10 augustus 1965, 84 jaar oud.
Kinderen van Lodewijk en Johanna:
1 Johanna Wilhelmina Antje Post, geboren op woensdag 22 mei 1907. Volgt 1.3.5.7.1.
2 Antje Post, geboren op dinsdag 15 december 1908 in Amsterdam. Volgt 1.3.5.7.2.
3 Lodewijk Post, geboren op zaterdag 4 november 1911. Volgt 1.3.5.7.3.
1.3.5.8 Wytze Post is geboren op zaterdag 17 mei 1879 in Kimswerd (Wonseradeel), zoon van Klaas Folkerts Post (zie 1.3.5) en Antje Jans Westra. Wytze is overleden op dinsdag 5 juni 1934 in Goor, 55 jaar oud. Wytze trouwde, 42 of 43 jaar oud, in 1922 in onbekend met Frederika Fikkert, 35 of 36 jaar oud. Frederika is geboren op maandag 30 augustus 1886 in Hengelo Ov., dochter van Hendrik Jan Fikkert en Gerritdina ter Horst. Frederika is overleden op woensdag 17 augustus 1966 in Delden, 79 jaar oud.
Kinderen van Wytze en Frederika:
1 Anna Gerdina (Annie) Post, geboren op dinsdag 13 maart 1923 in Goor. Volgt 1.3.5.8.1.
2 Hendrik Folkert Post [1.3.5.8.2], geboren op zondag 11 mei 1924. Hendrik is overleden op dinsdag 4 april 1944, 19 jaar oud.
1.3.5.9 Klaas Post is geboren op dinsdag 8 februari 1881 in Kimswerd (Wonseradeel), zoon van Klaas Folkerts Post (zie 1.3.5) en Antje Jans Westra. Klaas is overleden op zaterdag 7 april 1956 in Purmerend, 75 jaar oud. Klaas trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 14 november 1903 in Purmerend met Jansje Oudejans, 19 jaar oud. Jansje is geboren op donderdag 22 november 1883 in Purmerend, dochter van Albert Oudejans en Alida Ammeraal. Jansje is overleden op vrijdag 1 september 1978 in Purmerend, 94 jaar oud.
Kinderen van Klaas en Jansje:
1 Alida Post, geboren op zondag 22 mei 1904 in Purmerend. Volgt 1.3.5.9.1.
2 Antje (Ant) Post [1.3.5.9.2], geboren op vrijdag 30 juni 1905 in Purmerend. Ant is overleden op dinsdag 27 februari 1979 in Purmerend, 73 jaar oud.
3 Aagje (Aag) Post, geboren op vrijdag 31 augustus 1906 in Purmerend. Volgt 1.3.5.9.3.
4 Folkert Post, geboren op vrijdag 24 januari 1908 in Purmerend. Volgt 1.3.5.9.4.
5 Neeltje Post, geboren op maandag 21 maart 1910 in Purmerend. Volgt 1.3.5.9.5.
6 Jansje (Jans) Post, geboren op woensdag 13 september 1911 in Purmerend. Volgt 1.3.5.9.6.
7 Albert Post, geboren op woensdag 4 maart 1914 in Purmerend. Volgt 1.3.5.9.7.
8 Klaas Post, geboren op maandag 5 juni 1916 in Purmerend. Volgt 1.3.5.9.8.
9 Trijntje Post [1.3.5.9.9], geboren op maandag 7 juni 1920 in Purmerend. Trijntje is overleden op woensdag 14 september 1921 in Purmerend, 1 jaar oud.
10 Pieter Post, geboren op woensdag 23 augustus 1922 in Purmerend. Volgt 1.3.5.9.10.
1.3.5.10 Pieter Post is geboren op vrijdag 27 oktober 1882 in Amsterdam, zoon van Klaas Folkerts Post (zie 1.3.5) en Antje Jans Westra. Pieter is overleden op zaterdag 3 december 1960 in Goor, 78 jaar oud. Pieter trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 19 mei 1909 in Amsterdasm met Susanna Cecilia Vonk, 24 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op zaterdag 5 september 1959. Susanna is geboren op vrijdag 7 november 1884 in Amsterdam, dochter van Derk Jan Vonk en Dirkje Braun. Susanna is overleden op maandag 4 januari 1971 in Wormerveer, 86 jaar oud.
Kinderen van Pieter en Susanna:
1 Pieter Post, geboren op dinsdag 21 mei 1912 in Amsterdam. Volgt 1.3.5.10.1.
2 Cecilia Susanna Post, geboren op zaterdag 21 maart 1914 in Amsterdam. Volgt 1.3.5.10.2.
3 Dirk Jan Post, geboren op vrijdag 2 februari 1917 in Amsterdam. Volgt 1.3.5.10.3.
4 Anton Post. Volgt 1.3.5.10.4.
5 Antje Post, geboren op maandag 5 september 1921 in Amsterdam. Volgt 1.3.5.10.5.
6 Johanna Wilhelmina Post. Volgt 1.3.5.10.6.
1.3.5.11 Boukje Antje Post is geboren op woensdag 25 november 1885 in Amsterdam, dochter van Klaas Folkerts Post (zie 1.3.5) en Antje Jans Westra. Boukje is overleden op zaterdag 11 februari 1956 in Purmerend, 70 jaar oud. Boukje trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 16 december 1905 in Purmerend met Hendrik Krijgsman, 24 jaar oud, nadat zij op woensdag 22 november 1905 in Purmerend in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op woensdag 22 november 1905 in Purmerend. Hendrik is geboren op donderdag 24 november 1881 in Purmerend, zoon van Klaas Krijgsman en Grietje de Groot. Hendrik is overleden in onbekend.
Kind van Boukje en Hendrik:
1 Grietje (Gre) Krijgsman, geboren op zaterdag 14 maart 1908 in Purmerend. Volgt 1.3.5.11.1.
1.3.5.12 Jetje Catharina (Ida) Post is geboren op dinsdag 2 april 1889 in Amsterdam, dochter van Klaas Folkerts Post (zie 1.3.5) en Antje Jans Westra. Ida is overleden in Apeldoorn (oorzaak: aanrijding met vrachtwagen.). Ida trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 25 mei 1912 in Rheden met Bouke Lingeman, 25 jaar oud. Bouke is geboren op dinsdag 29 juni 1886 in Kampen. Bouke is overleden in onbekend.
Kinderen van Ida en Bouke:
1 Reindert (Reint) Lingeman, geboren op zaterdag 5 juli 1913 in Amsterdam. Volgt 1.3.5.12.1.
2 Antje (Ans) Lingeman, geboren op maandag 14 juni 1915 in Amsterdam. Volgt 1.3.5.12.2.
1.2.1.1.1 Berendtje Wildschut is geboren op donderdag 17 februari 1876, dochter van Louw Jelles Wildschut (zie 1.2.1.1) en Ids Gerrits Duiker. Zij is gedoopt op zondag 2 april 1876 in Oudega (HON). Berendtje is overleden in onbekend. Berendtje trouwde, 27 jaar oud, op zondag 3 mei 1903 in Oudega (HON) met Hylke A Schots.
1.2.1.1.2 Arendtje Wildschut is geboren op zaterdag 8 december 1877 in Oudega (HON), dochter van Louw Jelles Wildschut (zie 1.2.1.1) en Ids Gerrits Duiker. Zij is gedoopt op zondag 3 maart 1878 in Oudega (HON). Arendtje is overleden op dinsdag 24 mei 1949, 71 jaar oud. Arendtje trouwde, 31 jaar oud, op zondag 23 mei 1909 met Pieter A de Vries.
1.2.1.1.3 Jelle Wildschut is geboren op dinsdag 28 januari 1879 in Oudega (HON), zoon van Louw Jelles Wildschut (zie 1.2.1.1) en Ids Gerrits Duiker. Hij is gedoopt op zondag 2 maart 1879 in Oudega (HON). Jelle is overleden op zondag 8 december 1918 in Oudega (HON), 39 jaar oud (oorzaak: Spaanse griep). Hij is begraven op donderdag 12 december 1918 in Oudega (HON). Jelle trouwde in onbekend met Tjitske de Boer. Tjitske is geboren in 1878 in onbekend. Tjitske is overleden op dinsdag 10 december 1918 in Oudega (HON), 39 of 40 jaar oud (oorzaak: Spaanse griep). Zij is begraven op donderdag 12 december 1918.
Kinderen van Jelle en Tjitske:
1 Louw Wildschut [1.2.1.1.3.1], geboren op zondag 7 januari 1906. Hij is gedoopt op zondag 1 april 1906 in Oudega (HON). Louw is overleden. Hij is begraven in onbekend.
2 Lolkje Wildschut [1.2.1.1.3.2], geboren op vrijdag 10 april 1908 in Oudega (HON). Zij is gedoopt op zondag 7 juni 1908 in Oudega (HON).
3 Its Wildschut [1.2.1.1.3.3], geboren op zaterdag 24 september 1910. Zij is gedoopt op zondag 4 december 1910 in Oudega (HON).
1.2.1.1.4 Gerrit Wildschut is geboren op zaterdag 26 februari 1881 in Oudega (HON), zoon van Louw Jelles Wildschut (zie 1.2.1.1) en Ids Gerrits Duiker. Hij is gedoopt op zondag 27 maart 1881 in Oudega (HON). Gerrit is overleden in onbekend. Gerrit trouwde met Neeltje Huitema.
Kinderen van Gerrit en Neeltje:
1 Ids Wildschut [1.2.1.1.4.1], geboren op woensdag 16 september 1903. Zij is gedoopt op zondag 21 februari 1904 in Oudega (HON). Ids is overleden in onbekend.
2 Tieje Wildschut [1.2.1.1.4.2], geboren op vrijdag 30 december 1904. Zij is gedoopt op maandag 5 juni 1905 in Oudega (HON).
3 Berendje Wildschut [1.2.1.1.4.3], geboren op vrijdag 7 juni 1907. Zij is gedoopt op zondag 14 juli 1907 in Oudega (HON). Berendje is overleden, 3 maanden oud. Zij is begraven op dinsdag 24 september 1907 in Oudega (HON).
4 Berendje Wildschut [1.2.1.1.4.4], geboren op zaterdag 26 september 1908. Zij is gedoopt op zondag 8 augustus 1909 in Oudega (HON).
1.2.1.1.7 Janke Wildschut is geboren op donderdag 3 maart 1887 in Oudega (HON), dochter van Louw Jelles Wildschut (zie 1.2.1.1) en Ids Gerrits Duiker. Zij is gedoopt op zaterdag 5 maart 1887 in Oudega (HON). Janke is overleden op dinsdag 21 mei 1940 in Kolderwolde, 53 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 24 mei 1940 in Oudega (HON). Janke trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 13 mei 1910 in Koudum met Klaas Huites Wolthuizen, 25 jaar oud. Klaas is geboren op zondag 10 augustus 1884 in Kolderwolde, zoon van Huite Klazes Wolthuizen en Akke Aukes Polderboer. Hij is gedoopt op zondag 7 september 1884 in Oudega (HON). Klaas is overleden op zondag 29 december 1957 in Kolderwolde, 73 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 2 januari 1958 in Oudega (HON).
Kinderen van Janke en Klaas:
1 Huite Wolthuizen, geboren op zaterdag 18 maart 1911 in Nijega (HON). Volgt 1.2.1.1.7.1.
2 Louw Wolthuizen, geboren op woensdag 25 maart 1914 in Oudega (HON). Volgt 1.2.1.1.7.2.
3 Akke Wolthuizen, geboren op maandag 15 november 1915 in Nijega (HON). Volgt 1.2.1.1.7.3.
4 Ids (Itte) Wolthuizen, geboren op zaterdag 22 april 1922 in Nijega (HON). Volgt 1.2.1.1.7.4.
1.2.1.1.8 Akke Wildschut is geboren op zondag 3 november 1889 in Oudega (HON), dochter van Louw Jelles Wildschut (zie 1.2.1.1) en Ids Gerrits Duiker. Zij is gedoopt op zondag 16 februari 1890 in Oudega (HON). Akke is overleden op zaterdag 8 november 1958 in Oudega (HON), 69 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 12 november 1958 in Oudega (HON). Akke begon een relatie met Auke Huites Wolthuizen. Auke is geboren op donderdag 5 februari 1891 in Oudega (HON), zoon van Huite Klazes Wolthuizen en Akke Aukes Polderboer. Hij is gedoopt op zondag 3 mei 1891 in Oudega (HON). Auke is overleden op maandag 5 december 1983 in Sneek, 92 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 9 december 1983 in Oudega (HO).
Kinderen van Akke en Auke:
1 Huite Wolthuizen, geboren op woensdag 10 juli 1918 in Oudega (HON). Volgt 1.2.1.1.8.1.
2 Louw Wolthuizen, geboren op zaterdag 19 juni 1920 in Oudega (HON). Volgt 1.2.1.1.8.2.
3 Akke Wolthuizen [1.2.1.1.8.3], geboren in mei 1921. Akke is overleden op maandag 3 juli 1922 in Workum, 1 jaar oud.
4 Akke Wolthuizen [1.2.1.1.8.4], geboren op zondag 10 juni 1923 in Kimswerd. Zij is gedoopt op zondag 4 januari 1925 in Oudega (HON). Akke is overleden, 52 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 13 december 1975 in Oudega (HON).
1.2.1.1.9 Hendrik Wildschut is geboren op maandag 9 mei 1892 in Oudega (HON), zoon van Louw Jelles Wildschut (zie 1.2.1.1) en Ids Gerrits Duiker. Hij is gedoopt op zondag 5 juni 1892 in Oudega (HON). Hendrik is overleden in onbekend (oorzaak: Spaanse griep). Hendrik trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 11 mei 1918 in `Gaasterland met Rinskje Grouwstra, 25 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 12 mei 1918. Rinskje is geboren op woensdag 27 juli 1892 in Sondel. Rinskje is overleden op vrijdag 6 december 1918 in Oudega (HON), 26 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 10 december 1918 in Oudega (HON).
1.2.4.1.1 Jelte Klaassen Post is geboren op woensdag 22 augustus 1883 in ’s Gravenhage, zoon van Karst Post (zie 1.2.4.1) en Margaretha van Zonneveld. Jelte is overleden op woensdag 11 juli 1945 in Amsterdam, 61 jaar oud. Jelte trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 4 juni 1908 in Zeist [bron: akte nr. 34] met Elisabeth Maria Giezenberg, 26 jaar oud. Elisabeth is geboren op dinsdag 4 april 1882 in Utrecht, dochter van Johannes Giezenberg en Elizabeth Lijsen. Elisabeth is overleden op maandag 7 augustus 1967 in Amsterdam, 85 jaar oud.
1.2.4.1.2 Susanna Maria Post is geboren op zaterdag 12 september 1885 in Alkmaar, dochter van Karst Post (zie 1.2.4.1) en Margaretha van Zonneveld. Susanna is overleden op vrijdag 15 september 1967 in Amsterdam, 82 jaar oud. Susanna trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 20 september 1907 in Zeist met Wouterus Nijhoff, 28 of 29 jaar oud. Wouterus is geboren in 1878 in Barneveld. Wouterus is overleden op maandag 4 oktober 1954 in Amsterdam, 75 of 76 jaar oud.
1.2.4.1.3 Geesje Gerardine Post is geboren op dinsdag 27 januari 1891 in Zeist, dochter van Karst Post (zie 1.2.4.1) en Margaretha van Zonneveld. Geesje is overleden op woensdag 18 augustus 1982 in ’s Gravenhage, 91 jaar oud. Geesje trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 30 april 1914 in Zeist [bron: akte nr. 20] met Sijbrand Hendrikus Bloemen, 26 jaar oud. Sijbrand is geboren op woensdag 26 oktober 1887 in Markelo, zoon van Arnoldus Bloemen en Berendina Johanna Bekkenkamp. Sijbrand is overleden op zaterdag 10 juli 1937 in Arnhem, 49 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Sijbrand: woonde bij overlijden in ’s Heerenberg
1.2.4.1.4 Gerard Post is geboren op zondag 9 oktober 1892 in Lage Vuursche, zoon van Karst Post (zie 1.2.4.1) en Margaretha van Zonneveld. Gerard is overleden op zondag 24 april 1977 in Utrecht, 84 jaar oud. Gerard:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 2 augustus 1917 in De Bilt met Everdine Meijerink, 23 jaar oud. Everdine is geboren op vrijdag 2 maart 1894 in Bilthoven. Everdine is overleden op maandag 17 december 1951 in Maartensdijk, 57 jaar oud.
(2) trouwde met Cornelisje (Corrie) Yntema. Corrie is een dochter van Jan Lambertus Yntema en Catherina Stoffelsma.
Kinderen van Gerard en Everdine:
1 Gerard Post, geboren op zaterdag 25 mei 1918 in De Bilt. Volgt 1.2.4.1.4.1.
2 Willem Evert Post. Volgt 1.2.4.1.4.2.
3 Margareta Everdine Post. Volgt 1.2.4.1.4.3.
1.2.4.1.5 Klaas Post is geboren op maandag 15 juni 1896 in Lage Vuursche, zoon van Karst Post (zie 1.2.4.1) en Margaretha van Zonneveld. Klaas is overleden op donderdag 15 november 1979 in Zeist, 83 jaar oud. Klaas trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 19 oktober 1921 in Ede met Christina Aleida Gerritz, 22 jaar oud. Christina is geboren op donderdag 16 februari 1899 in Bennekom, dochter van Gerrit Gerritz en Aleida Post. Christina is overleden op donderdag 12 maart 1981 in Zeist, 82 jaar oud.
1.2.4.1.6 Johanna Post is geboren op zaterdag 28 juli 1923 in Amsterdam, dochter van Karst Post (zie 1.2.4.1) en Yke de Wit. Johanna is overleden in Amersfoort. Johanna trouwde, 21 jaar oud, op dinsdag 2 januari 1945 in Amersfoort met Johannes de Gans, 26 jaar oud. Johannes is geboren op vrijdag 19 april 1918 in Amersfoort.
1.2.6.4.1 Sjoerdje Walinga is geboren op zaterdag 5 februari 1887 in Woudsend, dochter van Waling Annes Walinga en Grietje Geerts van Netten (zie 1.2.6.4). Sjoerdje is overleden op vrijdag 14 augustus 1970 in Waddinxveen, 83 jaar oud. Sjoerdje trouwde met Klaas van der Starre.
Kinderen van Sjoerdje en Klaas:
1 Piet van der Starre [1.2.6.4.1.1].
2 Wally van der Starre [1.2.6.4.1.2].
1.2.6.4.2 Anne Walinga is geboren op maandag 16 juli 1888 in Woudsend, zoon van Waling Annes Walinga en Grietje Geerts van Netten (zie 1.2.6.4). Anne is overleden in onbekend. Anne trouwde met A Rissel.
1.2.6.4.3 Berber Walinga is geboren op vrijdag 30 oktober 1891 in Woudsend, dochter van Waling Annes Walinga en Grietje Geerts van Netten (zie 1.2.6.4). Berber is overleden in onbekend. Berber begon een relatie met Herre Wiegers Roelevink. Herre is geboren op zaterdag 30 juli 1892 in H.O.N., zoon van Wieger Roelevink en Klaaske de Vries. Herre is overleden in onbekend.
1.2.6.4.4 Antje (Anna) Walinga is geboren op zondag 24 september 1893 in Woudsend, dochter van Waling Annes Walinga en Grietje Geerts van Netten (zie 1.2.6.4). Anna is overleden op donderdag 18 januari 1979 in Koudum, 85 jaar oud. Zij is begraven op maandag 22 januari 1979 in Oudega (HON). Anna trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 16 mei 1918 in Koudum met Rinke Visser, 26 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op donderdag 16 mei 1918 in Oudega (HON). Rinke is geboren op dinsdag 23 juni 1891 in Oudega (HON), zoon van Klaas Jochums Visser en Janke Gerrits Duiker. Hij is gedoopt op zondag 2 oktober 1892 in Oudega (HON). Rinke is overleden op vrijdag 30 augustus 1985 in Koudum, 94 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 3 september 1985 in Oudega (HON).
Kinderen van Anna en Rinke:
1 Klaas Visser, geboren op vrijdag 20 februari 1920 in Oudega (HON). Volgt 1.2.6.4.4.1.
2 Grietje (Griet) Visser. Volgt 1.2.6.4.4.2.
1.2.6.4.5 Geert Walinga is geboren in 1900 in onbekend, zoon van Waling Annes Walinga en Grietje Geerts van Netten (zie 1.2.6.4). Geert is overleden op woensdag 6 juni 1979 in Ede, 78 of 79 jaar oud. Geert trouwde in onbekend met Reindertje van der Horst. Reindertje is overleden op maandag 21 mei 1990 in Ede.
1.2.8.1.1 Gerbrig Wolthuizen, dochter van Eldert Jelles Wolthuizen en Berber Joukes Post (zie 1.2.8.1). Gerbrig trouwde met Pieter Brandsma.
1.2.8.2.1 Jouke Post is geboren op zondag 27 november 1898 in Oudega (HON), zoon van Klaas Post (zie 1.2.8.2) en Fettje Steegenga. Hij is gedoopt op zondag 29 januari 1899 in Oudega (HON). Jouke is overleden op woensdag 23 oktober 1974 in Wijckel, 75 jaar oud. Jouke trouwde in onbekend met Aukjen Sybesma. Aukjen is geboren in 1894 in Tjerkgaast, dochter van Hendrik Sybesma en Maaike Zijlstra. Aukjen is overleden op vrijdag 8 april 1983 in Wijckel, 88 of 89 jaar oud.
Kinderen van Jouke en Aukjen:
1 Klaas Post [1.2.8.2.1.1], geboren op donderdag 12 juli 1923 in Wijckel.
2 Hendrik Post [1.2.8.2.1.2], geboren op zondag 21 september 1924 in Wijckel.
3 Benjamin Post [1.2.8.2.1.3].
4 Reitze Post [1.2.8.2.1.4].
5 Jelle Post [1.2.8.2.1.5].
6 Atze Fetze Post. Volgt 1.2.8.2.1.6.
1.3.5.1.1 Frederik (Freek) Moerbeek is geboren op vrijdag 30 juni 1893 in Sloten NH, zoon van Jan Moerbeek en Trijntje (Trijn) Post (zie 1.3.5.1). Freek is overleden op zaterdag 12 april 1969 in Purmerend, 75 jaar oud. Freek trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 30 november 1922 in Purmerend met Johanna Neeltje de Horn, 28 jaar oud. Johanna is geboren op woensdag 4 juli 1894 in Woerden. Johanna is overleden op vrijdag 3 juni 1983 in Purmerend, 88 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 8 juni 1983 in Purmerend.
Kinderen van Freek en Johanna:
1 Jan Moerbeek [1.3.5.1.1.1], geboren op maandag 10 september 1923 in Haarlem. Jan is overleden op woensdag 27 december 1944 in Ilpendam, 21 jaar oud.
2 Govert Moerbeek, geboren op dinsdag 7 september 1926. Volgt 1.3.5.1.1.2.
3 Frederik (Freek) Moerbeek. Volgt 1.3.5.1.1.3.
1.3.5.1.2 Volkert Moerbeek is geboren op vrijdag 8 maart 1895 in Purmerend, zoon van Jan Moerbeek en Trijntje (Trijn) Post (zie 1.3.5.1). Volkert is overleden op zaterdag 2 november 1985 in Purmerend, 90 jaar oud. Volkert trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 6 mei 1922 in Purmerend met Anna Kieft, 23 jaar oud. Anna is geboren op dinsdag 22 november 1898 in Purmerend, dochter van Cornelis Kieft en Bregtje Oukes. Anna is overleden op dinsdag 1 november 1977 in Purmerend, 78 jaar oud.
Kinderen van Volkert en Anna:
1 Jan Moerbeek, gedoopt op vrijdag 16 maart 1923 in Purmerend. Volgt 1.3.5.1.2.1.
2 Cornelis (Kees) Moerbeek, geboren op donderdag 30 oktober 1924 in Purmerend. Volgt 1.3.5.1.2.2.
3 Anna Trijntje Moerbeek, geboren op dinsdag 2 november 1926 in Purmerend. Volgt 1.3.5.1.2.3.
1.3.5.1.3 Lijsbeth Antje (Betje) Moerbeek is geboren op vrijdag 15 januari 1897 in Purmerend, dochter van Jan Moerbeek en Trijntje (Trijn) Post (zie 1.3.5.1). Betje is overleden op zondag 4 juni 1989 in Westzaan, 92 jaar oud. Zij is gecremeerd op donderdag 8 juni 1989 in Driehuis-Westerveld. Betje trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 8 april 1926 in Purmerend met Abel Hendrik Venema, 24 jaar oud. Abel is geboren op zaterdag 1 maart 1902 in Zaandam, zoon van Jan Venema en Johanna Hermanna Wagenaar. Abel is overleden op dinsdag 11 januari 1983 in Westzaan, 80 jaar oud.
Kinderen van Betje en Abel:
1 Jan Venema. Volgt 1.3.5.1.3.1.
2 Trijntje (Trijnie) Venema. Volgt 1.3.5.1.3.2.
3 Johanna Venema. Volgt 1.3.5.1.3.3.
4 Anneke Venema. Volgt 1.3.5.1.3.4.
1.3.5.1.4 Antje Lijsbeth (Antje) Moerbeek is geboren op zondag 18 maart 1900 in Purmerend, dochter van Jan Moerbeek en Trijntje (Trijn) Post (zie 1.3.5.1). Antje is overleden op zondag 16 september 1951 in Purmerend, 51 jaar oud. Zij is gecremeerd op woensdag 19 september 1951 in Driehuis-Westerveld. Antje trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 12 oktober 1922 in Purmerend met Derk de Vries, 22 jaar oud. Derk is geboren op zondag 23 september 1900 in Purmerend, zoon van Frederik de Vries en Gerrigje ten Brink. Derk is overleden op zondag 30 mei 1982 in Assen, 81 jaar oud. Hij is gecremeerd op donderdag 3 juni 1982 in Assen.
Kinderen van Antje en Derk:
1 Gerrigje (Ger) de Vries [1.3.5.1.4.1], geboren op zaterdag 21 juli 1923 in Purmerend. Ger is overleden op zondag 30 maart 2003 in Blaricum, 79 jaar oud. Zij is gecremeerd op vrijdag 4 april 2003 in Zaandam.
2 Trijntje (Trijnie) de Vries [1.3.5.1.4.2], geboren op zaterdag 30 mei 1925 in Purmerend. Trijnie is overleden op vrijdag 26 juni 1970 in Leiden, 45 jaar oud.
3 Frederik Jan (Freek) de Vries. Volgt 1.3.5.1.4.3.
4 Elizabeth (Lies) de Vries. Volgt 1.3.5.1.4.4.
1.3.5.1.5 Johannes Moerbeek is geboren op zondag 14 juni 1903 in Purmerend, zoon van Jan Moerbeek en Trijntje (Trijn) Post (zie 1.3.5.1). Johannes is overleden op zaterdag 2 juni 1973 in Haarlem, 69 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 6 juni 1973 in Driehuis-Westerveld. Johannes begon een relatie met Alida Maria (Uck) Oud. Uck is geboren op woensdag 3 april 1907 in Purmerend, dochter van Pieter Oud en Maria Naantje Plaatsman. Uck is overleden op dinsdag 24 maart 1998 in Bloemendaal, 90 jaar oud. Zij is gecremeerd op zaterdag 28 maart 1998 in Driehuis-Westerveld.
Kinderen van Johannes en Uck:
1 Katherina Moerbeek. Volgt 1.3.5.1.5.1.
2 Marie (Mies) Moerbeek. Volgt 1.3.5.1.5.2.
3 Joke Moerbeek. Volgt 1.3.5.1.5.3.
1.3.5.2.1 Antoon Lescrauwaet is geboren op zaterdag 24 februari 1906 in Amsterdam, zoon van Jan Evert Lescrauwaet en Klaaske Jans (Jans) Post (zie 1.3.5.2). Antoon is overleden op vrijdag 19 oktober 1990 in Amsterdam, 84 jaar oud. Antoon trouwde, 32 jaar oud, op donderdag 8 september 1938 in Amsterdam met Anna Bouwina van der Goot, 30 jaar oud. Anna is geboren op maandag 22 juni 1908 in Amsterdam, dochter van Antje van der Goot.
1.3.5.4.2 Wilhelmina van Moorselaar is geboren op vrijdag 30 augustus 1901 in Amsterdam, dochter van Hendrik van Moorselaar en Wilhelmina (Mina) Post (zie 1.3.5.4). Wilhelmina is overleden op dinsdag 6 april 1976 in Amsterdam, 74 jaar oud. Wilhelmina trouwde in onbekend met Barthelomeus Johannes van der Werf. Barthelomeus is geboren op woensdag 9 augustus 1876 in ’s Gravenhage. Barthelomeus is overleden op woensdag 25 januari 1950 in Amsterdam, 73 jaar oud.
1.3.5.6.1 Antje Post is geboren op zaterdag 29 november 1902, dochter van Jan Post (zie 1.3.5.6) en Johanna Bijl. Antje is overleden op zondag 7 mei 1961, 58 jaar oud. Antje trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 10 maart 1926 in Amsterdam met Cornelis de Groot, 35 jaar oud. Cornelis is geboren op zaterdag 21 februari 1891 in Amsterdam. Cornelis is overleden op maandag 8 september 1958, 67 jaar oud.
Kinderen van Antje en Cornelis:
1 Cornelia Johanna de Groot [1.3.5.6.1.1].
2 Jannie Antje de Groot [1.3.5.6.1.2].
3 Helena Rijkje de Groot [1.3.5.6.1.3].
1.3.5.6.2 Neeltje Post is geboren op dinsdag 16 februari 1904, dochter van Jan Post (zie 1.3.5.6) en Johanna Bijl. Neeltje is overleden op woensdag 14 augustus 1991, 87 jaar oud. Neeltje begon een relatie met Jacob Leeuwis.
Kinderen van Neeltje en Jacob:
1 Johan Leeuwis [1.3.5.6.2.1].
2 Nelly Leeuwis [1.3.5.6.2.2].
1.3.5.6.3 Johanna Post is geboren op woensdag 2 augustus 1905 in Amsterdam, dochter van Jan Post (zie 1.3.5.6) en Johanna Bijl. Johanna is overleden op donderdag 20 oktober 1983, 78 jaar oud. Johanna trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 26 april 1934 in Amsterdam met Diederik Theophillius van Garrel, 31 jaar oud. Diederik is geboren op woensdag 4 juni 1902. Diederik is overleden op donderdag 6 maart 1952, 49 jaar oud.
Kinderen van Johanna en Diederik:
1 Elisabeth Johanna Catharina van Garrel. Volgt 1.3.5.6.3.1.
2 Johanna Aletta van Garrel. Volgt 1.3.5.6.3.2.
1.3.5.6.4 Jeanette Post is geboren op dinsdag 2 oktober 1906 in Amsterdam, dochter van Jan Post (zie 1.3.5.6) en Johanna Bijl. Jeanette is overleden op zaterdag 7 mei 1988, 81 jaar oud. Jeanette begon een relatie met NN Brouwer.
Kinderen van Jeanette en NN:
1 Paul Post [1.3.5.6.4.1].
2 Nettie Brouwer [1.3.5.6.4.2].
1.3.5.6.5 Jan Post is geboren op zondag 11 juli 1909 in Amsterdam, zoon van Jan Post (zie 1.3.5.6) en Johanna Bijl. Jan trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 22 juli 1931 met Elisabet Maria Struk, 21 jaar oud. Elisabet is geboren op zaterdag 28 augustus 1909.
Kinderen van Jan en Elisabet:
1 Johanna Post. Volgt 1.3.5.6.5.1.
2 Elisabeth Maria (Bets) Post. Volgt 1.3.5.6.5.2.
3 Maria Johanna Post. Volgt 1.3.5.6.5.3.
1.3.5.6.6 Pieter Cornelis Post is geboren op maandag 5 december 1910 in Amsterdam, zoon van Jan Post (zie 1.3.5.6) en Johanna Bijl. Pieter is overleden op woensdag 27 april 1949, 38 jaar oud. Pieter begon een relatie met Anna christina Frederika Sturz. Anna is geboren op zaterdag 11 mei 1912. Anna is overleden op donderdag 25 februari 1988, 75 jaar oud.
Kind van Pieter en Anna:
1 Alida Christina Frederika Post. Volgt 1.3.5.6.6.1.
1.3.5.6.7 Helena Post is geboren op vrijdag 19 mei 1916, dochter van Jan Post (zie 1.3.5.6) en Johanna Bijl. Helena is overleden op donderdag 11 maart 1993, 76 jaar oud. Helena trouwde in onbekend met Gerhard Pieter Zwierink. Gerhard is geboren op woensdag 30 augustus 1911 in Arnhem. Gerhard is overleden op zaterdag 31 december 1977 in Arnhem, 66 jaar oud.
Kinderen van Helena en Gerhard:
1 Rudolf Jan Zwierink [1.3.5.6.7.1].
2 Aleida Marion Zwierink [1.3.5.6.7.2].
3 Helene Zwierink [1.3.5.6.7.3].
1.3.5.7.1 Johanna Wilhelmina Antje Post is geboren op woensdag 22 mei 1907, dochter van Lodewijk Post (zie 1.3.5.7) en Johanna Wilhelmina Brink. Johanna is overleden op woensdag 1 november 1939, 32 jaar oud. Johanna trouwde in onbekend met Rudolf Cornelis Dollee. Rudolf is geboren op zaterdag 8 februari 1902. Rudolf is overleden op zondag 21 juni 1959, 57 jaar oud.
Kinderen van Johanna en Rudolf:
1 Ellengard Dollee [1.3.5.7.1.1].
2 Lodewijk Dollee [1.3.5.7.1.2].
1.3.5.7.2 Antje Post is geboren op dinsdag 15 december 1908 in Amsterdam, dochter van Lodewijk Post (zie 1.3.5.7) en Johanna Wilhelmina Brink. Antje:
(1) trouwde met Wilhelmus (Willem) Takes.
(2) trouwde met Eduard Gerritsen.
1.3.5.7.3 Lodewijk Post is geboren op zaterdag 4 november 1911, zoon van Lodewijk Post (zie 1.3.5.7) en Johanna Wilhelmina Brink. Lodewijk is overleden op zaterdag 7 februari 1998, 86 jaar oud. Lodewijk trouwde in onbekend met Luise Erna (Liesbeth) Bauroth. Liesbeth is geboren op donderdag 31 januari 1918 in Griesheim Dld..
Kinderen van Lodewijk en Liesbeth:
1 Erna Johanna Irene Post [1.3.5.7.3.1].
2 Carla Alwina Luise Post [1.3.5.7.3.2].
1.3.5.8.1 Anna Gerdina (Annie) Post is geboren op dinsdag 13 maart 1923 in Goor, dochter van Wytze Post (zie 1.3.5.8) en Frederika Fikkert. Annie is overleden op donderdag 23 juli 1998, 75 jaar oud. Annie trouwde met Willem Bruinhorst.
1.3.5.9.1 Alida Post is geboren op zondag 22 mei 1904 in Purmerend, dochter van Klaas Post (zie 1.3.5.9) en Jansje Oudejans. Alida is overleden op zondag 15 december 1996 in Bergen NH, 92 jaar oud. Alida:
(1) begon een relatie met Gerrit Zandbergen.
(2) begon een relatie met Jacob Oudes.
Kinderen van Alida en Gerrit:
1 Jansje Zandbergen [1.3.5.9.1.2].
2 Alida Zandbergen [1.3.5.9.1.3].
Kind van Alida en Jacob:
3 Marie Oudes [1.3.5.9.1.1].
1.3.5.9.3 Aagje (Aag) Post is geboren op vrijdag 31 augustus 1906 in Purmerend, dochter van Klaas Post (zie 1.3.5.9) en Jansje Oudejans. Aag is overleden op maandag 17 juli 1950 in Purmerend, 43 jaar oud. Aag begon een relatie met Gerrit Dielof van Vliet. Gerrit is geboren op dinsdag 26 december 1905. Gerrit is overleden.
Kinderen van Aag en Gerrit:
1 Aagje van Vliet [1.3.5.9.3.1].
2 Jansje van Vliet. Volgt 1.3.5.9.3.2.
1.3.5.9.4 Folkert Post is geboren op vrijdag 24 januari 1908 in Purmerend, zoon van Klaas Post (zie 1.3.5.9) en Jansje Oudejans. Folkert is overleden op zaterdag 28 november 1992 in Purmerend, 84 jaar oud. Folkert begon een relatie met Trijntje Olie. Trijntje is geboren op zondag 6 augustus 1911. Trijntje is overleden op donderdag 7 augustus 1986, 75 jaar oud.
Kinderen van Folkert en Trijntje:
1 Klaas Post. Volgt 1.3.5.9.4.1.
2 levenloos kind Post [1.3.5.9.4.2], levenloos geboren kind, geboren op zondag 20 december 1942 in Purmerend.
1.3.5.9.5 Neeltje Post is geboren op maandag 21 maart 1910 in Purmerend, dochter van Klaas Post (zie 1.3.5.9) en Jansje Oudejans. Neeltje is overleden op vrijdag 22 december 1989 in Haarlem, 79 jaar oud. Neeltje trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 5 maart 1931 in Purmerend met Gerrit Hendrik Rigter, 25 jaar oud. Gerrit is geboren op vrijdag 15 december 1905 in Purmerend. Gerrit is overleden op dinsdag 29 september 1992 in Haarlem, 86 jaar oud.
Kinderen van Neeltje en Gerrit:
1 Alida Rigter [1.3.5.9.5.1].
2 Gerrit Hendrik Rigter [1.3.5.9.5.2].
1.3.5.9.6 Jansje (Jans) Post is geboren op woensdag 13 september 1911 in Purmerend, dochter van Klaas Post (zie 1.3.5.9) en Jansje Oudejans. Jans is overleden op vrijdag 19 december 1997 in Purmerend, 86 jaar oud. Jans trouwde met Nicolaas Bernardus van Loenen.
Kind van Jans en Nicolaas:
1 Anna Maria (Anneke) van Loenen [1.3.5.9.6.1].
1.3.5.9.7 Albert Post is geboren op woensdag 4 maart 1914 in Purmerend, zoon van Klaas Post (zie 1.3.5.9) en Jansje Oudejans. Albert is overleden op vrijdag 23 januari 1987, 72 jaar oud. Albert trouwde met Nelly Kruk. Nelly is geboren op woensdag 28 februari 1917.
Kinderen van Albert en Nelly:
1 Klaas Post [1.3.5.9.7.1].
2 Lambertus Post [1.3.5.9.7.2].
Kinderen van Albert uit onbekende relatie:
3 Rene Post [1.3.5.9.7.3].
4 Gerda Post [1.3.5.9.7.4].
5 Mildred Post [1.3.5.9.7.5].
6 Robert Albert Post [1.3.5.9.7.6].
1.3.5.9.8 Klaas Post is geboren op maandag 5 juni 1916 in Purmerend, zoon van Klaas Post (zie 1.3.5.9) en Jansje Oudejans. Klaas is overleden op donderdag 31 augustus 1989, 73 jaar oud. Klaas trouwde met Charlotte Gepke Lina Kuin. Charlotte is geboren op zondag 19 april 1914 in Ilpendam. Charlotte is overleden.
Kinderen van Klaas en Charlotte:
1 Jansje Post. Volgt 1.3.5.9.8.1.
2 Johanna Post. Volgt 1.3.5.9.8.2.
3 Charlotte Gepke Lina (Lina) Post. Volgt 1.3.5.9.8.3.
4 Klaas Post. Volgt 1.3.5.9.8.4.
1.3.5.9.10 Pieter Post is geboren op woensdag 23 augustus 1922 in Purmerend, zoon van Klaas Post (zie 1.3.5.9) en Jansje Oudejans. Pieter is overleden op dinsdag 10 januari 1956 in Roozendaal, 33 jaar oud. Pieter:
(1) begon een relatie met Anthonia Johanna Vunderink.
(2) begon een relatie met Petronella Hendrika Jacoba van Kooten.
Kinderen van Pieter en Anthonia:
1 Antje Petronella Post [1.3.5.9.10.1].
2 Anthonie Post [1.3.5.9.10.2].
1.3.5.10.1 Pieter Post is geboren op dinsdag 21 mei 1912 in Amsterdam, zoon van Pieter Post (zie 1.3.5.10) en Susanna Cecilia Vonk. Pieter trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 27 juni 1940 met Johanna van de Voort, 28 jaar oud. Johanna is geboren op vrijdag 5 april 1912 in Zwolle, dochter van Wilhelmus Jacobus Thomas van de Voort en Janssen van de Doornmalen.
Kinderen van Pieter en Johanna:
1 Onno Post [1.3.5.10.1.1], geboren op zondag 31 december 1944 in Amsterdam. Onno is overleden op vrijdag 5 januari 1945 in Amsterdam, 5 dagen oud. Hij is begraven in Zorgvliet Amsterdam.
2 Anja Post. Volgt 1.3.5.10.1.2.
3 Petra Post [1.3.5.10.1.3].
1.3.5.10.2 Cecilia Susanna Post is geboren op zaterdag 21 maart 1914 in Amsterdam, dochter van Pieter Post (zie 1.3.5.10) en Susanna Cecilia Vonk. Cecilia trouwde met Hendrik Willem Rolman.
1.3.5.10.3 Dirk Jan Post is geboren op vrijdag 2 februari 1917 in Amsterdam, zoon van Pieter Post (zie 1.3.5.10) en Susanna Cecilia Vonk. Dirk is overleden op maandag 15 juni 1959 in Amsterdam, 42 jaar oud. Dirk trouwde met Truus Herlee. Truus trouwde later met Lucas van de Geest.
Kinderen van Dirk en Truus:
1 Dirk Jan (Dick) Post [1.3.5.10.3.1].
2 Frits Post [1.3.5.10.3.2].
1.3.5.10.4 Anton Post, zoon van Pieter Post (zie 1.3.5.10) en Susanna Cecilia Vonk. Anton:
(1) trouwde met Geertje de Jong. Geertje is geboren op zondag 19 november 1916 in Leeuwarden. Geertje is overleden op dinsdag 19 januari 1960 in Leeuwarden, 43 jaar oud.
(2) trouwde met Baukje Meijer.
Kind van Anton en Geertje:
1 Antoon Geert Post [1.3.5.10.4.1].
Kind van Anton en Baukje:
2 Dirk Post [1.3.5.10.4.2].
1.3.5.10.5 Antje Post is geboren op maandag 5 september 1921 in Amsterdam, dochter van Pieter Post (zie 1.3.5.10) en Susanna Cecilia Vonk. Antje is overleden op donderdag 30 april 1964 in Leek, 42 jaar oud. Zij is begraven in Midwolde. Antje:
(1) trouwde met Eduard Constantijn Kramer.
(2) trouwde, minstens 26 jaar oud, na 1947 met Frederik (Frits) Westhof, minstens 32 jaar oud. Frits is geboren op vrijdag 8 oktober 1915 in Amsterdam. Frits is overleden op woensdag 23 mei 1979 in Leek, 63 jaar oud.
Kinderen van Antje en Eduard:
1 Albertus (Albert) Kramer [1.3.5.10.5.1].
2 Evertien Constance Kramer [1.3.5.10.5.2], geboren op woensdag 27 december 1944 in Amsterdam. Evertien is overleden op donderdag 1 februari 1945 in Amsterdam, 1 maand oud.
Kinderen van Antje en Frits:
3 Antje (Ans) Westhof [1.3.5.10.5.3].
4 Ronald Westhof [1.3.5.10.5.4].
5 Marianne Westhof [1.3.5.10.5.5].
1.3.5.10.6 Johanna Wilhelmina Post, dochter van Pieter Post (zie 1.3.5.10) en Susanna Cecilia Vonk. Johanna trouwde met Jan Sauerbrij.
Kinderen van Johanna en Jan:
1 Jan Sauerbrij [1.3.5.10.6.1].
2 Johanna Wilhelmina (Joke) Sauerbrij [1.3.5.10.6.2].
3 Susanna Wilhelmina (Wilma) Sauerbrij [1.3.5.10.6.3].
4 Hendrik Willem Sauerbrij [1.3.5.10.6.4].
1.3.5.11.1 Grietje (Gre) Krijgsman is geboren op zaterdag 14 maart 1908 in Purmerend, dochter van Hendrik Krijgsman en Boukje Antje Post (zie 1.3.5.11). Gre is overleden op woensdag 26 mei 1993 in Amsterdam, 85 jaar oud. Gre trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 28 november 1929 in Purmerend met IJf Schager, 23 of 24 jaar oud. IJf is geboren in 1905. IJf is overleden op woensdag 5 juni 1974 in Amsterdam, 68 of 69 jaar oud.
Kinderen van Gre en IJf:
1 Antje Boukje Schager. Volgt 1.3.5.11.1.1.
2 Hendrik Nicolaas Schager. Volgt 1.3.5.11.1.2.
1.3.5.12.1 Reindert (Reint) Lingeman is geboren op zaterdag 5 juli 1913 in Amsterdam, zoon van Bouke Lingeman en Jetje Catharina (Ida) Post (zie 1.3.5.12).
Beroep:
1e stuurman
Reint trouwde in New York met Inga Koski. Inga is geboren in 1915.
1.3.5.12.2 Antje (Ans) Lingeman is geboren op maandag 14 juni 1915 in Amsterdam, dochter van Bouke Lingeman en Jetje Catharina (Ida) Post (zie 1.3.5.12). Ans is overleden op maandag 26 november 2001, 86 jaar oud. Ans begon een relatie met Willem Floris Korver. Willem is geboren op donderdag 12 december 1912.
Kind van Ans en Willem:
1 Wilma Ida Catharina Korver [1.3.5.12.2.1].
1.2.1.1.7.1 Huite Wolthuizen is geboren op zaterdag 18 maart 1911 in Nijega (HON), zoon van Klaas Huites Wolthuizen en Janke Wildschut (zie 1.2.1.1.7). Huite is overleden op woensdag 3 november 1971 in Hindelopen, 60 jaar oud. Hij is begraven in Hindelopen. Huite trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 20 december 1939 in Hindelopen met Sjoerdtje Eekma, 25 jaar oud. Sjoerdtje is geboren op donderdag 29 januari 1914 in Hindelopen. Sjoerdtje is overleden op vrijdag 20 december 1991 in Oosterwolde, 77 jaar oud.
Kinderen van Huite en Sjoerdtje:
1 Grietje Wolthuizen. Volgt 1.2.1.1.7.1.1.
2 Janke Wolthuizen. Volgt 1.2.1.1.7.1.2.
1.2.1.1.7.2 Louw Wolthuizen is geboren op woensdag 25 maart 1914 in Oudega (HON), zoon van Klaas Huites Wolthuizen en Janke Wildschut (zie 1.2.1.1.7). Louw is overleden op donderdag 19 juli 1984 in Sneek, 70 jaar oud. Hij is begraven in Oudega (HON). Louw trouwde, 22 jaar oud, op maandag 17 augustus 1936 in Hindelopen met Sjouk Sybrig Kuipers, 21 jaar oud. Sjouk is geboren op zondag 30 mei 1915 in Hindelopen. Sjouk is overleden op zondag 4 augustus 1968 in Amsterdam, 53 jaar oud. Zij is begraven in Hindelopen.
Kinderen van Louw en Sjouk:
1 Janke Wolthuizen. Volgt 1.2.1.1.7.2.1.
2 Jetze Wolthuizen. Volgt 1.2.1.1.7.2.2.
3 Klaas Wolthuizen. Volgt 1.2.1.1.7.2.3.
1.2.1.1.7.3 Akke Wolthuizen is geboren op maandag 15 november 1915 in Nijega (HON), dochter van Klaas Huites Wolthuizen en Janke Wildschut (zie 1.2.1.1.7). Akke is overleden op woensdag 27 juli 1983 in Sneek, 67 jaar oud. Zij is begraven in Hindelopen. Akke begon een relatie met Foppe Gerlsma. Foppe is geboren op dinsdag 12 oktober 1915 in Hindelopen.
Kinderen van Akke en Foppe:
1 Foppe Gerlsma. Volgt 1.2.1.1.7.3.1.
2 Klaas Gerlsma. Volgt 1.2.1.1.7.3.2.
3 Tjeerd Gerlsma. Volgt 1.2.1.1.7.3.3.
1.2.1.1.7.4 Ids (Itte) Wolthuizen is geboren op zaterdag 22 april 1922 om 18:00 in Nijega (HON), dochter van Klaas Huites Wolthuizen en Janke Wildschut (zie 1.2.1.1.7). Itte is overleden op zaterdag 5 maart 1988 in Bakhuizen, 65 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 9 maart 1988 in Oudega (GS). Itte trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 19 mei 1949 in Koudum met Klaas Visser, 29 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op donderdag 19 mei 1949 in Oudega (HON). Zie 1.2.6.4.4.1 voor persoonsgegevens van Klaas.
Kinderen van Itte en Klaas:
1 Rinke Visser. Volgt 1.2.1.1.7.4.1.
2 Klaas Visser. Volgt 1.2.1.1.7.4.2.
3 Andries Visser. Volgt 1.2.1.1.7.4.3.
1.2.1.1.8.1 Huite Wolthuizen is geboren op woensdag 10 juli 1918 in Oudega (HON), zoon van Auke Huites Wolthuizen en Akke Wildschut (zie 1.2.1.1.8). Hij is gedoopt op zondag 12 januari 1919 in Oudega (HON). Huite is overleden op zondag 31 december 1995 in Joure, 77 jaar oud. Huite trouwde met Jannie A Spaargaren.
1.2.1.1.8.2 Louw Wolthuizen is geboren op zaterdag 19 juni 1920 in Oudega (HON), zoon van Auke Huites Wolthuizen en Akke Wildschut (zie 1.2.1.1.8). Hij is gedoopt op zondag 12 juni 1921 in Oudega (HON). Louw trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 1 november 1945 in Koudum met Margje Roskam, 21 jaar oud. Margje is geboren op woensdag 20 februari 1924 in Hemelum, dochter van Jacobus Roskam en Riemke Keulen.
Kinderen van Louw en Margje:
1 Auke Wolthuizen [1.2.1.1.8.2.1].
2 Jacobus Wolthuizen. Volgt 1.2.1.1.8.2.2.
1.2.4.1.4.1 Gerard Post is geboren op zaterdag 25 mei 1918 in De Bilt, zoon van Gerard Post (zie 1.2.4.1.4) en Everdine Meijerink. Gerard is overleden op zaterdag 18 mei 1996 in Zutphen, 77 jaar oud. Gerard trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 4 augustus 1945 in Maartensdijk met Anna Hendrika ten Haaf, 27 jaar oud. Anna is geboren op vrijdag 5 april 1918 in Amsterdam.
Kinderen van Gerard en Anna:
1 Elisabeth Everdine Post. Volgt 1.2.4.1.4.1.1.
2 Margaretha Christine Post. Volgt 1.2.4.1.4.1.2.
3 Gerard Christiaan Albertus Post. Volgt 1.2.4.1.4.1.3.
4 Anna Hendrika Post, geboren op donderdag 6 mei 1954 in Utrecht. Volgt 1.2.4.1.4.1.4.
1.2.4.1.4.2 Willem Evert Post, zoon van Gerard Post (zie 1.2.4.1.4) en Everdine Meijerink. Willem:
(1) trouwde met Dina Konijnenberg. Dina is geboren op maandag 5 september 1921 in Norg, dochter van Hendrik Konijnenberg en Dina Mol. Dina is overleden op zaterdag 29 januari 1994 in De Bilt, 72 jaar oud.
(2) trouwde met NN NN.
Kinderen van Willem en Dina:
1 Dina Post. Volgt 1.2.4.1.4.2.1.
2 Evert Post. Volgt 1.2.4.1.4.2.2.
1.2.4.1.4.3 Margareta Everdine Post, dochter van Gerard Post (zie 1.2.4.1.4) en Everdine Meijerink. Margareta trouwde met Johannes B. Grunsven.
1.2.6.4.4.1 Klaas Visser is geboren op vrijdag 20 februari 1920 in Oudega (HON), zoon van Rinke Visser en Antje (Anna) Walinga (zie 1.2.6.4.4). Hij is gedoopt op zondag 2 mei 1920 in Oudega (HON). Klaas is overleden op zondag 6 maart 1960 in Sneek, 40 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 9 maart 1960 in Oudega (HON). Klaas trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 19 mei 1949 in Koudum met Ids (Itte) Wolthuizen, 27 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op donderdag 19 mei 1949 in Oudega (HON). Zie 1.2.1.1.7.4 voor persoonsgegevens van Itte.
Kinderen van Klaas en Itte: zie 1.2.1.1.7.4.
1.2.6.4.4.2 Grietje (Griet) Visser, dochter van Rinke Visser en Antje (Anna) Walinga (zie 1.2.6.4.4). Griet trouwde met Gerben van der Zee. Gerben is geboren op maandag 25 juni 1923. Gerben is overleden op donderdag 24 april 1997 in Warns, 73 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 29 april 1997 in Warns.
Kinderen van Griet en Gerben:
1 Anna (Anneke) van der Zee. Volgt 1.2.6.4.4.2.1.
2 Jantje van der Zee. Volgt 1.2.6.4.4.2.2.
3 Rinke van der Zee. Volgt 1.2.6.4.4.2.3.
4 Klaas van der Zee [1.2.6.4.4.2.4].
5 Margreet van der Zee. Volgt 1.2.6.4.4.2.5.
1.2.8.2.1.6 Atze Fetze Post, zoon van Jouke Post (zie 1.2.8.2.1) en Aukjen Sybesma. Atze trouwde met Johanna Wilhelmina Feenstra.
Kinderen van Atze en Johanna:
1 Froukje Post [1.2.8.2.1.6.1], geboren op woensdag 29 januari 1958 in Coevorden. Froukje is overleden op zaterdag 4 juni 1994 in Putten, 36 jaar oud.
2 Aukjen Post [1.2.8.2.1.6.2].
3 Wiebe Post [1.2.8.2.1.6.3].
4 Jouke Post [1.2.8.2.1.6.4].
5 Aleida Post [1.2.8.2.1.6.5].
1.3.5.1.1.2 Govert Moerbeek is geboren op dinsdag 7 september 1926, zoon van Frederik (Freek) Moerbeek (zie 1.3.5.1.1) en Johanna Neeltje de Horn. Govert is overleden op dinsdag 27 september 1994 in Amsterdam, 68 jaar oud. Hij is gecremeerd op maandag 3 oktober 1994 in Westgaarde Amsterdam. Govert trouwde, 22 jaar oud, op dinsdag 8 maart 1949 in Purmerend met Grietje (Gre) Visser, 22 jaar oud. Gre is geboren op vrijdag 24 september 1926 in Purmerend.
Kinderen van Govert en Gre:
1 Jan Moerbeek. Volgt 1.3.5.1.1.2.1.
2 Johan Moerbeek. Volgt 1.3.5.1.1.2.2.
3 Marianne Moerbeek. Volgt 1.3.5.1.1.2.3.
4 Peter Moerbeek. Volgt 1.3.5.1.1.2.4.
5 Rob Moerbeek. Volgt 1.3.5.1.1.2.5.
6 Hans Moerbeek. Volgt 1.3.5.1.1.2.6.
7 Marcel Moerbeek. Volgt 1.3.5.1.1.2.7.
1.3.5.1.1.3 Frederik (Freek) Moerbeek, zoon van Frederik (Freek) Moerbeek (zie 1.3.5.1.1) en Johanna Neeltje de Horn. Freek:
(1) trouwde met Wietske C Berk. Wietske is overleden op vrijdag 26 september 2003 in Purmerend.
(2) trouwde met Boukje Harkema.
Kinderen van Freek en Wietske:
1 Herman Moerbeek. Volgt 1.3.5.1.1.3.1.
2 Casper Moerbeek. Volgt 1.3.5.1.1.3.2.
1.3.5.1.2.1 Jan Moerbeek, zoon van Volkert Moerbeek (zie 1.3.5.1.2) en Anna Kieft. Hij is gedoopt op vrijdag 16 maart 1923 in Purmerend. Jan is overleden op zondag 22 juli 1984 in Purmerend, 61 jaar oud. Jan begon een relatie met Marie Cornelia Sinnige.
Kinderen van Jan en Marie:
1 Anna Maria Moerbeek. Volgt 1.3.5.1.2.1.1.
2 Jan Moerbeek. Volgt 1.3.5.1.2.1.2.
3 Nelly Moerbeek [1.3.5.1.2.1.3].
1.3.5.1.2.2 Cornelis (Kees) Moerbeek is geboren op donderdag 30 oktober 1924 in Purmerend, zoon van Volkert Moerbeek (zie 1.3.5.1.2) en Anna Kieft. Kees begon een relatie met Aagtje Annie Heilo.
Kinderen van Kees en Aagtje:
1 A. Lisa (Alisa) Moerbeek [1.3.5.1.2.2.1].
2 Marit Moerbeek. Volgt 1.3.5.1.2.2.2.
1.3.5.1.2.3 Anna Trijntje Moerbeek is geboren op dinsdag 2 november 1926 in Purmerend, dochter van Volkert Moerbeek (zie 1.3.5.1.2) en Anna Kieft. Anna is overleden op maandag 29 april 2002 in Roermond, 75 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 3 mei 2002 in Maasbracht. Anna begon een relatie met Jan van Bekkum. Jan is geboren op zaterdag 11 december 1926 in Purmerend. Jan is overleden op dinsdag 15 juli 1986 in Wessem, 59 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 19 juli 1986 in Maasbracht.
Kinderen van Anna en Jan:
1 Jan Volkert van Bekkum [1.3.5.1.2.3.1].
2 Anna Pietje van Bekkum. Volgt 1.3.5.1.2.3.2.
3 Marjolijn van Bekkum [1.3.5.1.2.3.3].
4 Pieternella van Bekkum. Volgt 1.3.5.1.2.3.4.
1.3.5.1.3.1 Jan Venema, zoon van Abel Hendrik Venema en Lijsbeth Antje (Betje) Moerbeek (zie 1.3.5.1.3). Jan trouwde met Petronella Cornelia Hollestelle. Petronella is een dochter van Antonie Bertus Hollestelle en Johanna Petronella Zwart.
Kinderen van Jan en Petronella:
1 Albert Venema [1.3.5.1.3.1.1].
2 Nol Venema. Volgt 1.3.5.1.3.1.2.
3 Jelle Venema [1.3.5.1.3.1.3].
1.3.5.1.3.2 Trijntje (Trijnie) Venema, dochter van Abel Hendrik Venema en Lijsbeth Antje (Betje) Moerbeek (zie 1.3.5.1.3). Trijnie begon een relatie met Gerrit Jan Roos. Gerrit is geboren op woensdag 11 juni 1930 in Westzaan. Gerrit is overleden op woensdag 15 mei 2002 in Westzaan, 71 jaar oud. Hij is gecremeerd op zaterdag 18 mei 2002 in Zaandam.
Kinderen van Trijnie en Gerrit:
1 Aly Roos [1.3.5.1.3.2.1].
2 Tineke Roos [1.3.5.1.3.2.2].
3 Kees Roos [1.3.5.1.3.2.3].
1.3.5.1.3.3 Johanna Venema, dochter van Abel Hendrik Venema en Lijsbeth Antje (Betje) Moerbeek (zie 1.3.5.1.3). Johanna trouwde met Joop Jacobs.
Kind van Johanna en Joop:
1 Hans Venema [1.3.5.1.3.3.1].
1.3.5.1.3.4 Anneke Venema, dochter van Abel Hendrik Venema en Lijsbeth Antje (Betje) Moerbeek (zie 1.3.5.1.3). Anneke trouwde met Nico Beemster.
1.3.5.1.4.3 Frederik Jan (Freek) de Vries, zoon van Derk de Vries en Antje Lijsbeth (Antje) Moerbeek (zie 1.3.5.1.4). Freek trouwde met Hendrika Willemina (Henny) Meijer. Henny is een dochter van Johannes Anthonie Meijer en Willemina Henderika Hekelaar.
1.3.5.1.4.4 Elizabeth (Lies) de Vries, dochter van Derk de Vries en Antje Lijsbeth (Antje) Moerbeek (zie 1.3.5.1.4). Lies trouwde met Hendrik Visser. Hendrik is een zoon van Klaas Visser en Margareta Cornelia Dorpema.
Kinderen van Lies en Hendrik:
1 Robert (Rob) Visser [1.3.5.1.4.4.1].
2 Martin Visser. Volgt 1.3.5.1.4.4.2.
3 Marijke Visser. Volgt 1.3.5.1.4.4.3.
1.3.5.1.5.1 Katherina Moerbeek, dochter van Johannes Moerbeek (zie 1.3.5.1.5) en Alida Maria (Uck) Oud. Katherina trouwde met Doeke Boersma. Doeke is geboren op vrijdag 7 april 1922 in Leeuwarden, zoon van Klaas Bouke Boersma en Catharina Baudina van der Meer. Doeke is overleden op zondag 14 maart 1965 in Leeuwarden, 42 jaar oud.
1.3.5.1.5.2 Marie (Mies) Moerbeek, dochter van Johannes Moerbeek (zie 1.3.5.1.5) en Alida Maria (Uck) Oud. Mies trouwde met Roelof Abrahams de Vries.
1.3.5.1.5.3 Joke Moerbeek, dochter van Johannes Moerbeek (zie 1.3.5.1.5) en Alida Maria (Uck) Oud. Joke begon een relatie met Catharina de Haas.
1.3.5.6.3.1 Elisabeth Johanna Catharina van Garrel, dochter van Diederik Theophillius van Garrel en Johanna Post (zie 1.3.5.6.3). Elisabeth begon een relatie met Johannes Christianus Maria van Geest.
1.3.5.6.3.2 Johanna Aletta van Garrel, dochter van Diederik Theophillius van Garrel en Johanna Post (zie 1.3.5.6.3). Johanna begon een relatie met Govert Cornelis.
1.3.5.6.5.1 Johanna Post, dochter van Jan Post (zie 1.3.5.6.5) en Elisabet Maria Struk. Johanna begon een relatie met Evert Kraayenhof.
1.3.5.6.5.2 Elisabeth Maria (Bets) Post, dochter van Jan Post (zie 1.3.5.6.5) en Elisabet Maria Struk. Bets begon een relatie met Jan Willem Kieft.
1.3.5.6.5.3 Maria Johanna Post, dochter van Jan Post (zie 1.3.5.6.5) en Elisabet Maria Struk. Maria trouwde met Adrianus Johannes van de Brug.
1.3.5.6.6.1 Alida Christina Frederika Post, dochter van Pieter Cornelis Post (zie 1.3.5.6.6) en Anna christina Frederika Sturz. Alida trouwde met Albertus Wilhelmus Seelt.
1.3.5.9.3.2 Jansje van Vliet, dochter van Gerrit Dielof van Vliet en Aagje (Aag) Post (zie 1.3.5.9.3). Jansje begon een relatie met Jacob Kik.
1.3.5.9.4.1 Klaas Post, zoon van Folkert Post (zie 1.3.5.9.4) en Trijntje Olie. Klaas trouwde met Adriana Paulina van Hoof.
1.3.5.9.8.1 Jansje Post, dochter van Klaas Post (zie 1.3.5.9.8) en Charlotte Gepke Lina Kuin. Jansje trouwde met Long.
Kinderen van Jansje en Long:
1 Robert Long [1.3.5.9.8.1.1].
2 Denise Long [1.3.5.9.8.1.2].
1.3.5.9.8.2 Johanna Post, dochter van Klaas Post (zie 1.3.5.9.8) en Charlotte Gepke Lina Kuin. Johanna trouwde met ten Hagen.
Kinderen van Johanna en ten Hagen:
1 Hans ten Hagen [1.3.5.9.8.2.1].
2 Marion ten Hagen [1.3.5.9.8.2.2].
1.3.5.9.8.3 Charlotte Gepke Lina (Lina) Post, dochter van Klaas Post (zie 1.3.5.9.8) en Charlotte Gepke Lina Kuin. Lina trouwde met Jan Johan Kuijper.
Kinderen van Lina en Jan:
1 Jean-Paul Kuijper [1.3.5.9.8.3.1].
2 Erik Johan Kuijper. Volgt 1.3.5.9.8.3.2.
3 Charlotte Gepke Lina Kuijper. Volgt 1.3.5.9.8.3.3.
1.3.5.9.8.4 Klaas Post, zoon van Klaas Post (zie 1.3.5.9.8) en Charlotte Gepke Lina Kuin. Klaas trouwde met Alice Eveline van der Spek.
Kinderen van Klaas en Alice:
1 Amanda Lorene Post [1.3.5.9.8.4.1].
2 Klaas Post [1.3.5.9.8.4.2].
3 Sharon Post [1.3.5.9.8.4.3].
1.3.5.10.1.2 Anja Post, dochter van Pieter Post (zie 1.3.5.10.1) en Johanna van de Voort. Anja trouwde met Johannes Gerardus Maas. Johannes is een zoon van Petrus Gerardus Maas en Johanna Elisabeth de Waterkamp.
Kind van Anja en Johannes:
1 Rogier Martijn Maas [1.3.5.10.1.2.1].
1.3.5.11.1.1 Antje Boukje Schager, dochter van IJf Schager en Grietje (Gre) Krijgsman (zie 1.3.5.11.1). Antje begon een relatie met Jan Folkert van Halm.
1.3.5.11.1.2 Hendrik Nicolaas Schager, zoon van IJf Schager en Grietje (Gre) Krijgsman (zie 1.3.5.11.1). Hendrik begon een relatie met Elisabeth Johanna Hemink.
1.2.1.1.7.1.1 Grietje Wolthuizen, dochter van Huite Wolthuizen (zie 1.2.1.1.7.1) en Sjoerdtje Eekma. Grietje trouwde met Hidde IJpenga.
Kinderen van Grietje en Hidde:
1 Jouke IJpenga [1.2.1.1.7.1.1.1].
2 Sjoerdtje Janke IJpenga. Volgt 1.2.1.1.7.1.1.2.
3 Wiebrigje IJpenga [1.2.1.1.7.1.1.3].
4 Hilde Grietje IJpenga [1.2.1.1.7.1.1.4].
1.2.1.1.7.1.2 Janke Wolthuizen, dochter van Huite Wolthuizen (zie 1.2.1.1.7.1) en Sjoerdtje Eekma. Janke trouwde met Johannes Korf.
Kinderen van Janke en Johannes:
1 Esther Sjoerdtje Catharina Korf. Volgt 1.2.1.1.7.1.2.1.
2 Janke Grietje Korf. Volgt 1.2.1.1.7.1.2.2.
3 Teunis Huite Johannes Korf [1.2.1.1.7.1.2.3].
4 Paulus Daniel Korf [1.2.1.1.7.1.2.4].
1.2.1.1.7.2.1 Janke Wolthuizen, dochter van Louw Wolthuizen (zie 1.2.1.1.7.2) en Sjouk Sybrig Kuipers. Janke trouwde met Joost van Burgel.
Kinderen van Janke en Joost:
1 Richard van Burgel [1.2.1.1.7.2.1.1].
2 Martin van Burgel [1.2.1.1.7.2.1.2].
3 Sigrid van Burgel [1.2.1.1.7.2.1.3].
1.2.1.1.7.2.2 Jetze Wolthuizen, zoon van Louw Wolthuizen (zie 1.2.1.1.7.2) en Sjouk Sybrig Kuipers. Jetze:
(1) begon een relatie met Svea Sigrid Ragunda Ekberg. Svea is geboren op maandag 27 augustus 1945. Svea is overleden op dinsdag 23 april 1996 in Sneek, 50 jaar oud. Zij is begraven in Sneek.
(2) trouwde met Maria Schaaf.
Kinderen van Jetze en Svea:
1 (Adoptie) Christina Wolthuizen [1.2.1.1.7.2.2.1].
2 Jetze Arvid Ferdinand Wolthuizen [1.2.1.1.7.2.2.2].
1.2.1.1.7.2.3 Klaas Wolthuizen, zoon van Louw Wolthuizen (zie 1.2.1.1.7.2) en Sjouk Sybrig Kuipers. Klaas trouwde met Elske Jetske Postma.
Kinderen van Klaas en Elske:
1 Suzanne Wolthuizen [1.2.1.1.7.2.3.1].
2 Roy Wolthuizen [1.2.1.1.7.2.3.2].
1.2.1.1.7.3.1 Foppe Gerlsma, zoon van Foppe Gerlsma en Akke Wolthuizen (zie 1.2.1.1.7.3). Foppe trouwde met Tjaltje de Jong.
Kinderen van Foppe en Tjaltje:
1 Foppe Gerlsma [1.2.1.1.7.3.1.1].
2 Henriette Gerlsma [1.2.1.1.7.3.1.2].
1.2.1.1.7.3.2 Klaas Gerlsma, zoon van Foppe Gerlsma en Akke Wolthuizen (zie 1.2.1.1.7.3). Klaas trouwde met Sijke de Jong.
Kinderen van Klaas en Sijke:
1 Jacomina Gerlsma [1.2.1.1.7.3.2.1].
2 Akke Gerlsma [1.2.1.1.7.3.2.2].
1.2.1.1.7.3.3 Tjeerd Gerlsma, zoon van Foppe Gerlsma en Akke Wolthuizen (zie 1.2.1.1.7.3). Tjeerd trouwde met Tjaakje Beswerda.
Kinderen van Tjeerd en Tjaakje:
1 Saskia Gerlsma [1.2.1.1.7.3.3.1].
2 Agnes Gerlsma [1.2.1.1.7.3.3.2].
1.2.1.1.7.4.1 Rinke Visser, zoon van Klaas Visser (zie 1.2.6.4.4.1) en Ids (Itte) Wolthuizen (zie 1.2.1.1.7.4). Rinke begon een relatie met Jantsje Noersma.
Kinderen van Rinke en Jantsje:
1 Marjan Visser [1.2.1.1.7.4.1.1].
2 Klaas Visser [1.2.1.1.7.4.1.2].
3 Ids Visser [1.2.1.1.7.4.1.3].
1.2.1.1.7.4.2 Klaas Visser, zoon van Klaas Visser (zie 1.2.6.4.4.1) en Ids (Itte) Wolthuizen (zie 1.2.1.1.7.4).
Kinderen van Klaas uit onbekende relatie:
1 Rinke Visser [1.2.1.1.7.4.2.1].
2 Linda Visser [1.2.1.1.7.4.2.2].
1.2.1.1.7.4.3 Andries Visser, zoon van Klaas Visser (zie 1.2.6.4.4.1) en Ids (Itte) Wolthuizen (zie 1.2.1.1.7.4). Andries trouwde met Gerrigje (Gerda) Stroosma. Gerda is een dochter van Jan Stroosma en Marrigje Maria (Marja) Vermeulen.
Kinderen van Andries en Gerda:
1 Jarno Visser [1.2.1.1.7.4.3.1].
2 Ingrid Visser [1.2.1.1.7.4.3.2].
1.2.1.1.8.2.2 Jacobus Wolthuizen, zoon van Louw Wolthuizen (zie 1.2.1.1.8.2) en Margje Roskam.
Kind van Jacobus uit onbekende relatie:
1 Doeke Wolthuizen [1.2.1.1.8.2.2.1].
1.2.4.1.4.1.1 Elisabeth Everdine Post, dochter van Gerard Post (zie 1.2.4.1.4.1) en Anna Hendrika ten Haaf. Elisabeth trouwde met Paul Gaasenbeek. Paul is een zoon van H. H. Gaasenbeek en J. Jansen.
1.2.4.1.4.1.2 Margaretha Christine Post, dochter van Gerard Post (zie 1.2.4.1.4.1) en Anna Hendrika ten Haaf. Margaretha trouwde met Ruud Das.
1.2.4.1.4.1.3 Gerard Christiaan Albertus Post, zoon van Gerard Post (zie 1.2.4.1.4.1) en Anna Hendrika ten Haaf. Gerard trouwde met Ellen Martens. Ellen is een dochter van H. C. Martens en P. J. Endenburg.
Kinderen van Gerard en Ellen:
1 Alexander Post. Volgt 1.2.4.1.4.1.3.1.
2 Barbara Post [1.2.4.1.4.1.3.2].
3 Caspar Post [1.2.4.1.4.1.3.3].
4 Daphne Post [1.2.4.1.4.1.3.4].
1.2.4.1.4.1.4 Anna Hendrika Post is geboren op donderdag 6 mei 1954 in Utrecht, dochter van Gerard Post (zie 1.2.4.1.4.1) en Anna Hendrika ten Haaf. Anna is overleden op donderdag 30 juli 1998 in Pont de Vaux, Frankrijk, 44 jaar oud. Anna trouwde met Dirk Jan van Dijk.
1.2.4.1.4.2.1 Dina Post, dochter van Willem Evert Post (zie 1.2.4.1.4.2) en Dina Konijnenberg. Dina trouwde met P. Wittenbol.
1.2.4.1.4.2.2 Evert Post, zoon van Willem Evert Post (zie 1.2.4.1.4.2) en Dina Konijnenberg. Evert trouwde met Monica Zaad.
Kinderen van Evert en Monica:
1 Eveline Willemina Dina Post [1.2.4.1.4.2.2.1].
2 Sebastiaan Evert Henricus Willem Post [1.2.4.1.4.2.2.2].
1.2.6.4.4.2.1 Anna (Anneke) van der Zee, dochter van Gerben van der Zee en Grietje (Griet) Visser (zie 1.2.6.4.4.2). Anneke trouwde met Cees de Boer. Cees is geboren op zaterdag 5 mei 1951 in Molkwerum. Cees is overleden op woensdag 7 juli 1993 in Woerden, 42 jaar oud. Hij is begraven in Molkwerum.
Kind van Anneke en Cees:
1 Esther de Boer [1.2.6.4.4.2.1.1].
1.2.6.4.4.2.2 Jantje van der Zee, dochter van Gerben van der Zee en Grietje (Griet) Visser (zie 1.2.6.4.4.2). Jantje trouwde met Gert Bron.
Kinderen van Jantje en Gert:
1 Nynke Grietsje Bron [1.2.6.4.4.2.2.1].
2 Maeike Rooske Bron [1.2.6.4.4.2.2.2].
1.2.6.4.4.2.3 Rinke van der Zee, zoon van Gerben van der Zee en Grietje (Griet) Visser (zie 1.2.6.4.4.2). Rinke trouwde met Geertje Wolthuizen. Geertje is een dochter van Rein Wolthuizen en Dirkje de Vries.
Kinderen van Rinke en Geertje:
1 Thialda van der Zee [1.2.6.4.4.2.3.1].
2 Sygrid van der Zee [1.2.6.4.4.2.3.2].
1.2.6.4.4.2.5 Margreet van der Zee, dochter van Gerben van der Zee en Grietje (Griet) Visser (zie 1.2.6.4.4.2). Margreet ging samenwonen met Berend de Vries.
1.3.5.1.1.2.1 Jan Moerbeek, zoon van Govert Moerbeek (zie 1.3.5.1.1.2) en Grietje (Gre) Visser. Jan begon een relatie met Corrie van der Maat.
1.3.5.1.1.2.2 Johan Moerbeek, zoon van Govert Moerbeek (zie 1.3.5.1.1.2) en Grietje (Gre) Visser. Johan begon een relatie met Juul Espinoza.
Kinderen van Johan en Juul:
1 Judith Moerbeek [1.3.5.1.1.2.2.1].
2 Arjen Moerbeek [1.3.5.1.1.2.2.2].
1.3.5.1.1.2.3 Marianne Moerbeek, dochter van Govert Moerbeek (zie 1.3.5.1.1.2) en Grietje (Gre) Visser. Marianne begon een relatie met Kimon Sakellariou.
Kind van Marianne en Kimon:
1 Kimon Moerbeek [1.3.5.1.1.2.3.1].
1.3.5.1.1.2.4 Peter Moerbeek, zoon van Govert Moerbeek (zie 1.3.5.1.1.2) en Grietje (Gre) Visser. Peter begon een relatie met Herni Sumarti.
Kind van Peter en Herni:
1 Sonja Moerbeek [1.3.5.1.1.2.4.1].
1.3.5.1.1.2.5 Rob Moerbeek, zoon van Govert Moerbeek (zie 1.3.5.1.1.2) en Grietje (Gre) Visser. Rob begon een relatie met Sabina Steussy.
Kinderen van Rob en Sabina:
1 Patrick Moerbeek [1.3.5.1.1.2.5.1].
2 Ronald Moerbeek [1.3.5.1.1.2.5.2].
1.3.5.1.1.2.6 Hans Moerbeek, zoon van Govert Moerbeek (zie 1.3.5.1.1.2) en Grietje (Gre) Visser. Hans begon een relatie met Jesse Berends.
Kinderen van Hans en Jesse:
1 Liza Moerbeek [1.3.5.1.1.2.6.1].
2 Romy Moerbeek [1.3.5.1.1.2.6.2].
3 Taki Moerbeek [1.3.5.1.1.2.6.3].
1.3.5.1.1.2.7 Marcel Moerbeek, zoon van Govert Moerbeek (zie 1.3.5.1.1.2) en Grietje (Gre) Visser. Marcel begon een relatie met Renata den Hartog.
Kinderen van Marcel en Renata:
1 Anna Roos Moerbeek [1.3.5.1.1.2.7.1].
2 Rijk Martin Moerbeek [1.3.5.1.1.2.7.2].
1.3.5.1.1.3.1 Herman Moerbeek, zoon van Frederik (Freek) Moerbeek (zie 1.3.5.1.1.3) en Wietske C Berk. Herman trouwde met Ada van Pelt.
Kinderen van Herman en Ada:
1 Milo Merijn Moerbeek [1.3.5.1.1.3.1.1].
2 Maartje Moerbeek [1.3.5.1.1.3.1.2].
1.3.5.1.1.3.2 Casper Moerbeek, zoon van Frederik (Freek) Moerbeek (zie 1.3.5.1.1.3) en Wietske C Berk. Casper:
(1) trouwde met Wendy Andreolie.
(2) begon een relatie met Janine Le Noble.
Kinderen van Casper en Wendy:
1 Jessica Moerbeek [1.3.5.1.1.3.2.1].
2 Martijn Moerbeek [1.3.5.1.1.3.2.2].
3 Ronald Moerbeek [1.3.5.1.1.3.2.3].
1.3.5.1.2.1.1 Anna Maria Moerbeek, dochter van Jan Moerbeek (zie 1.3.5.1.2.1) en Marie Cornelia Sinnige. Anna begon een relatie met Erik Robert Mulder.
1.3.5.1.2.1.2 Jan Moerbeek, zoon van Jan Moerbeek (zie 1.3.5.1.2.1) en Marie Cornelia Sinnige. Jan begon een relatie met NN Wiersma.
Kind van Jan en NN:
1 Nicole Moerbeek [1.3.5.1.2.1.2.1].
1.3.5.1.2.2.2 Marit Moerbeek, dochter van Cornelis (Kees) Moerbeek (zie 1.3.5.1.2.2) en Aagtje Annie Heilo. Marit begon een relatie met Adel El Sayed.
1.3.5.1.2.3.2 Anna Pietje van Bekkum, dochter van Jan van Bekkum en Anna Trijntje Moerbeek (zie 1.3.5.1.2.3). Anna begon een relatie met D. C. (Roelof) Peen.
Kind van Anna en Roelof:
1 Marcel E. Peen [1.3.5.1.2.3.2.1].
1.3.5.1.2.3.4 Pieternella van Bekkum, dochter van Jan van Bekkum en Anna Trijntje Moerbeek (zie 1.3.5.1.2.3). Pieternella begon een relatie met Nicolaas A. Slagboom.
Kinderen van Pieternella en Nicolaas:
1 Ellen M. Slagboom [1.3.5.1.2.3.4.1].
2 Niels P. Slagboom [1.3.5.1.2.3.4.2].
1.3.5.1.3.1.2 Nol Venema, zoon van Jan Venema (zie 1.3.5.1.3.1) en Petronella Cornelia Hollestelle. Nol trouwde met Lucienne Robert.
1.3.5.1.4.4.2 Martin Visser, zoon van Hendrik Visser en Elizabeth (Lies) de Vries (zie 1.3.5.1.4.4). Martin trouwde met Vera Buchanan.
1.3.5.1.4.4.3 Marijke Visser, dochter van Hendrik Visser en Elizabeth (Lies) de Vries (zie 1.3.5.1.4.4). Marijke trouwde met Richard Bintanja. Richard is een zoon van Wakjoe Bintanja en Wietske Wijnberg.
Kinderen van Marijke en Richard:
1 Suzanne Bintanja [1.3.5.1.4.4.3.1].
2 Danielle Bintanja [1.3.5.1.4.4.3.2].
1.3.5.9.8.3.2 Erik Johan Kuijper, zoon van Jan Johan Kuijper en Charlotte Gepke Lina (Lina) Post (zie 1.3.5.9.8.3). Erik trouwde met Diana de Jong.
Kinderen van Erik en Diana:
1 Richelle Kuijper [1.3.5.9.8.3.2.1].
2 Jesper Kuijper [1.3.5.9.8.3.2.2].
3 Quinty Kuijper [1.3.5.9.8.3.2.3].
1.3.5.9.8.3.3 Charlotte Gepke Lina Kuijper, dochter van Jan Johan Kuijper en Charlotte Gepke Lina (Lina) Post (zie 1.3.5.9.8.3). Charlotte trouwde met Reinier van der Sluis.
Kind van Charlotte en Reinier:
1 Elise Julia van der Sluis [1.3.5.9.8.3.3.1].
1.2.1.1.7.1.1.2 Sjoerdtje Janke IJpenga, dochter van Hidde IJpenga en Grietje Wolthuizen (zie 1.2.1.1.7.1.1). Sjoerdtje trouwde met Hendrik Hoogenkamp.
Kind van Sjoerdtje en Hendrik:
1 Dennis Hoogenkamp [1.2.1.1.7.1.1.2.1].
1.2.1.1.7.1.2.1 Esther Sjoerdtje Catharina Korf, dochter van Johannes Korf en Janke Wolthuizen (zie 1.2.1.1.7.1.2). Esther trouwde met Herman Johannes Pelgrim.
Kinderen van Esther en Herman:
1 Anne Elisabeth Janke Pelgrim [1.2.1.1.7.1.2.1.1].
2 Bram Johannes Herman Pelgrim [1.2.1.1.7.1.2.1.2].
1.2.1.1.7.1.2.2 Janke Grietje Korf, dochter van Johannes Korf en Janke Wolthuizen (zie 1.2.1.1.7.1.2). Janke trouwde met Eric de Vries.
Kind van Janke en Eric:
1 Menno Johannes Martijn de Vries [1.2.1.1.7.1.2.2.1].
1.2.4.1.4.1.3.1 Alexander Post, zoon van Gerard Christiaan Albertus Post (zie 1.2.4.1.4.1.3) en Ellen Martens. Alexander trouwde met Judith Theresia Maria Ricken.
Kind van Alexander en Judith:
1 Dagmar Post [1.2.4.1.4.1.3.1.1].
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 22-12-2014 23:17 door Anne Post