Parenteel van Claas Cornelis

1 Claas Cornelis is geboren omstreeks 1595. Claas trouwde, ongeveer 21 jaar oud, in 1616 in Vrouwenparochie met Daniel Walingsdr., ongeveer 16 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Claas en Daniel: Collectie doop-, trouw-, lidmaten- begraafboeken - Tresoar, Deel: 0127, Periode: 159..., Het Bildt, archief 28, inventaris­num­mer 0127, 1616, Trouwregister Hervormde gemeente Vrouwenparochie Claes Cornelis en Daniël Walingsdr.
Na de derde proclamatie bevestigd te Vrouwenparochie.
Nedergerecht inschrijving 13 juni 1617 te Het Bildt.
Vader Waling Heeres overleden. Moeder Anna Pyters overleden. Curator Claes Heeres en Olphert Heeres. Kind en requiirant Daniël Walingsdr Stiefvader Gysbert Claes.
Daniel is geboren omstreeks 1600.
Kind van Claas en Daniel:
1 Cornelis Claesen, geboren omstreeks 1620. Volgt 1.1.
1.1 Cornelis Claesen is geboren omstreeks 1620, zoon van Claas Cornelis (zie 1) en Daniel Walingsdr..
Notitie bij Cornelis: Boedelscheiding 19 juli 1656.
Cornelis:
(1) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 11-10-1645 in Vrouwenparochie met Neeltje Dirks, 42 of 43 jaar oud. Neeltje is geboren in 1602, dochter van Dirk Boyens en Machteld Barthouts.
(2) trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op 11-07-1654 in Vrouwenparochie met Neeltje Clases. Neeltje is een dochter van Claas Gijsberts.
Kind van Cornelis en Neeltje (1):
1 Claas Cornelis, geboren omstreeks 1646. Volgt 1.1.1.
1.1.1 Claas Cornelis is geboren omstreeks 1646, zoon van Cornelis Claesen (zie 1.1) en Neeltje Dirks.
Kind van Claas uit onbekende relatie:
1 Cornelis Clases, geboren omstreeks 1670. Volgt 1.1.1.1.
1.1.1.1 Cornelis Clases is geboren omstreeks 1670, zoon van Claas Cornelis (zie 1.1.1).
Notitie bij Cornelis: DTB lidmaten Oldeboorn. Op 13 februari 1697 belijdenis Ytie Tiercks en cornelis Clases.
Cornelis trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 01-02-1691 in Oldeboorn met Ydtie Tiercks. Ydtie is geboren in Oldeboorn.
Kinderen van Cornelis en Ydtie:
1 Tierck Cornelis [1.1.1.1.1]. Hij is gedoopt op 18-10-1691 in Oldeboorn.
2 Ytse Cornelis [1.1.1.1.2]. Hij is gedoopt op 15-01-1693 in Oldeboorn. Ytse is overleden vóór 1695 in Oldeboorn, ten hoogste 2 jaar oud.
3 Ytse Cornelis, geboren in Oldeboorn. Volgt 1.1.1.1.3.
1.1.1.1.3 Ytse Cornelis is geboren in Oldeboorn, zoon van Cornelis Clases (zie 1.1.1.1) en Ydtie Tiercks. Hij is gedoopt op 03-06-1695 in Oldeboorn. Ytse is overleden in 1762 in Lippenhuizen., 66 of 67 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Ytse: 23-11-1762: DTB begraven: Jitse Cornelis. Opmerking: Bedrag £ -:6:- Citaat: Den 23 november 1764 van de weduwe van Jitse Corneles [ ontvangen voor lijklaken] £-:6:-
Notitie bij Ytse: Vermeld in 1728 te Grou, Stemkohieren, als eigenaar van 1 pondemaat, 6 einsen en 15 penningen.
Quotisatieformulieren 1749. Locatie Lippenhuizen Jitse Cornelis, winkelier. Aantal volwassenen 3. Aantal kinderen 1.
Ytse trouwde, 24 jaar oud, op 28-04-1720 in Oldeboorn, Utingeradeel met Trijntje Hanses, ongeveer 20 jaar oud. Trijntje is geboren omstreeks 1700 in Oldeboorn. Trijntje is overleden na 1756, minstens 56 jaar oud.
Kind van Ytse en Trijntje:
1 Tjipke Jitses, geboren omstreeks 1730 in Lippenhuizen. Volgt 1.1.1.1.3.1.
1.1.1.1.3.1 Tjipke Jitses is geboren omstreeks 1730 in Lippenhuizen, zoon van Ytse Cornelis (zie 1.1.1.1.3) en Trijntje Hanses. Tjipke is overleden omstreeks 1795 in onbekend, ongeveer 65 jaar oud.
Notitie bij Tjipke: Tietjerksteradeel, archief 1730 inv. nr. 1 Vermeld:
Tjepke Jitses, mogelijk zoon van Jitse Cornelis, moeder Trijntje Hanses, Opmerking:
Tjepke Jitses; vermoedelijk arbeider, overl. ald. 1794/95 (speciekoh. nr. 193, vanaf 1787 gealimenteerd), tr. 1. Lippenhuizen 23 mei 1756 Grietje Eeuwkes (bdn v Lippenh.), tr. 2. Lippenh. 29 maart 1778 Tjitske Klases; ki. (ged. Lippenhuizen, ex 1): Jitse, 27 okt. 1757, Wytse, 24 feb. 1760, Eeuwke / Ieuke, 11 sept. 1763, Klaaske / Claaske, 25 aug. 1765, ex 2: Tietje, geb. Lippenh. 25 aug. 1779
Tjipke:
(1) trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 23-05-1756 in Langezwaag [bron: DTB 567] met Grietje Eeuwkes, 19 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Tjipke en Grietje: In huwelijksakte als Grijtje Ieuwkes geschreven.
Grietje is geboren in Lippenhuizen, dochter van Eeuke Wytses en Klaaske Jelles. Zij is gedoopt op 03-06-1736 in Langezwaag. Grietje is overleden vóór 1778 in Lippenhuizen, ten hoogste 42 jaar oud.
Notitie bij Grietje: Komt ook voor als Grytje Leuwkes of Ieuks.
(2) trouwde, ongeveer 48 jaar oud, op 29-03-1778 in Lippenhuizen [bron: DTB 567] met Tjietske Clases. Tjietske is geboren in Lippenhuizen.
Kinderen van Tjipke en Grietje:
1 Jitse Tjipkes, gedoopt op 27-10-1757 in Lippenhuizen. Volgt 1.1.1.1.3.1.1.
2 Wytse Tjipkes van der Ley, geboren omstreeks 04-02-1760 in Lippenhuizen. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.
3 Eeuwke (Jeuke) Tjipkes [1.1.1.1.3.1.3], geboren in 08-1763 in Lippenhuizen. Zij is gedoopt op 11-09-1763 in Lippenhuizen.
4 Claaske Tjipkes [1.1.1.1.3.1.4]. Zij is gedoopt op 25-08-1765 in Lippenhuizen.
Kind van Tjipke en Tjietske:
5 Tytje Tjipkes [1.1.1.1.3.1.5], geboren op 25-08-1779 in Lippenhuizen. Zij is gedoopt op 26-09-1779 in Lippenhuizen [bron: DTB 566].
1.1.1.1.3.1.1 Jitse Tjipkes, zoon van Tjipke Jitses (zie 1.1.1.1.3.1) en Grietje Eeuwkes. Hij is gedoopt op 27-10-1757 in Lippenhuizen [bron: DTB 566]. Jitse is overleden omstreeks 1803 in Wijnjeterp, ongeveer 46 jaar oud. Jitse trouwde, 35 jaar oud, op 19-05-1793 in Drachten met Geertje Salomons, 25 jaar oud. Geertje is een dochter van Salomon Hendriks en Grietje Klases. Zij is gedoopt op 13-09-1767 in Beetsterzwaag. Geertje is overleden op 07-11-1818, 51 jaar oud.
Kind van Jitse en Geertje:
1 Tjipke de Jonge, geboren op 24-03-1794 in Gaasterland. Volgt 1.1.1.1.3.1.1.1.
1.1.1.1.3.1.2 Wytse Tjipkes van der Ley is geboren omstreeks 04-02-1760 in Lippenhuizen, zoon van Tjipke Jitses (zie 1.1.1.1.3.1) en Grietje Eeuwkes. Hij is gedoopt op 24-02-1760 in Lippenhuizen. Wytse is overleden op 20-08-1815 in Haulerwijk, ongeveer 55 jaar oud.
Notitie bij Wytse: Register naamsaanneming 1811: Wietse Tjipkes van der Ley, kinderen Grietje 26 jr te Wijnjeterp, Wilt 25 jr te Drachten, Jakob 17, Aaltje 14, Tjipkje 11 en jitse 8 allen te Haule wonende.
Beroep:
arbeider, koemelker en boerenknecht   [bron: website Klaas J. Bekkema]
Wytse:
(1) trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 18-05-1783 in Wijnjeterp met Antje Wilts, 28 jaar oud. Antje is geboren op 05-10-1754 in Duurswoude, dochter van Wilt Foppes en Aaltje Meines. Antje is overleden in 1790 in Wijnjeterp, 35 of 36 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 27-05-1792 in Wijnjeterp met Jantje Jakobs, 21 of 22 jaar oud. Jantje is geboren in 1770 in Haulerwijk. Jantje is overleden op 16-09-1840 in Ooststellingwerf, 69 of 70 jaar oud.
Kinderen van Wytse en Antje:
1 Grietje van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.1], geboren op 07-04-1785 in Wijnjeterp. Zij is gedoopt op 15-05-1785 in Wijnjeterp. Grietje is overleden op 31-01-1829 in Wijnjeterp, 43 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Grietje: ongehuwd overleden
2 Wilt van der Leij, geboren op 03-03-1787 in Wijnjeterp. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.2.
3 Tjipke Wytzes van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.3], geboren op 24-11-1789 in Wijnjeterp. Hij is gedoopt op 20-12-1789 in Wijnjeterp. Tjipke is overleden in onbekend.
Notitie bij overlijden van Tjipke: Waarschijnlijk jong overleden.
Kinderen van Wytse en Jantje:
4 Jakob van der Leij, geboren op 21-12-1793 in Lippenhuizen. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.4.
5 Aaltje van der Leij, geboren op 15-11-1796 in Ureterp. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.5.
6 Tjipkje van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.6], geboren op 27-03-1800 in Wijnjeterp. Tjipkje is overleden op 12-02-1889 in Erica, 88 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Tjipkje: In overlijdensakte Tjiskjen genaamd.
Notitie bij Tjipkje: ongehuwd overleden
7 Jitze Wietzes van der Leij, geboren op 08-09-1803 in Wijnjeterp. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.
1.1.1.1.3.1.1.1 Tjipke de Jonge is geboren op 24-03-1794 in Gaasterland, zoon van Jitse Tjipkes (zie 1.1.1.1.3.1.1) en Geertje Salomons. Hij is gedoopt op 20-04-1794 in Zuider-Drachten. Tjipke is overleden op 26-05-1831 in Buinerveen, 37 jaar oud.
Beroep:
(boerenknecht
schaapherder)
Tjipke trouwde, 24 jaar oud, op 07-11-1818 in Rolde met Klaasje Plat, 29 jaar oud. Klaasje is een dochter van Albert Klaassens en Trijntje Hilbrands. Zij is gedoopt op 07-12-1788 in Borger. Klaasje is overleden op 18-09-1874 in Ees, 85 jaar oud.
Kind van Tjipke en Klaasje:
1 Grietien de Jonge, geboren op 16-01-1826 in Borger. Volgt 1.1.1.1.3.1.1.1.1.
1.1.1.1.3.1.2.2 Wilt van der Leij is geboren op 03-03-1787 in Wijnjeterp, zoon van Wytse Tjipkes van der Ley (zie 1.1.1.1.3.1.2) en Antje Wilts. Hij is gedoopt op 08-04-1787 in Wijnjeterp. Wilt is overleden op 19-05-1853 in Smallingerland (Noorderdrachten), 66 jaar oud. Wilt trouwde, 27 jaar oud, op 19-05-1814 in Drachten met Fokje Kornelis Visser, 23 jaar oud. Fokje is geboren op 25-01-1791 in Drachten, dochter van Kornelis Gauwes Visser en Trijntje Hendriks Lap. Fokje is overleden op 23-09-1848 in Drachten, 57 jaar oud.
Kinderen van Wilt en Fokje:
1 Wietze van der Leij, geboren op 20-06-1814 in Drachten. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.2.1.
2 Trijntje van der Leij, geboren op 10-03-1817 in Drachten. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.2.2.
3 Antje van der Leij, geboren op 25-08-1819 in Drachten. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.2.3.
4 Kornelis van der Leij, geboren op 02-11-1821 in Drachten. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.2.4.
5 Grietje van der Leij, geboren op 04-05-1825 in Ooststellingwerf. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.2.5.
6 Sijkje van der Leij, geboren op 27-05-1828 in Drachten. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.2.6.
7 Alle van der Leij, geboren op 26-12-1833 in Smallingerland (Drachten). Volgt 1.1.1.1.3.1.2.2.7.
1.1.1.1.3.1.2.4 Jakob van der Leij is geboren op 21-12-1793 in Lippenhuizen, zoon van Wytse Tjipkes van der Ley (zie 1.1.1.1.3.1.2) en Jantje Jakobs. Hij is gedoopt op 19-01-1794 in Wijnjeterp. Jakob is overleden op 02-05-1873 in Bergum, Tietjerksteradeel, 79 jaar oud.
Adres:
Naam 2023: Slotemaker de Bruïneweg 52, Haulerwijk. (Was eigenaar van een woning in Haulerwijk, maar zal daar mogelijk alleen in de winterperiode gewoond hebben. Al zijn kinderen zijn geboren in de ligplaats van zijn schip tijdens de bevalling van zijn vrouw. Hij vervoerde turf vanuit de Haulerwijkster venen naar alle grote plaatsen in geheel Friesland.)
Jakob trouwde, 25 jaar oud, op 14-01-1819 in Ferwerderadeel met Willemke Alberts Zondervan, 25 jaar oud. Willemke is geboren op 14-10-1793 in Blija, dochter van Albert Gjalts Zondervan en Otje Oebeles Jouwsma. Zij is gedoopt op 24-11-1793 in Blija en Hogebeitum. Willemke is overleden op 17-07-1869 in Bergum, 75 jaar oud.
Kinderen van Jakob en Willemke:
1 Yttje van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.4.1], geboren op 01-08-1819 in Ferwerderadeel.
2 Wietze van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.4.2], geboren op 22-11-1822 in Ferwerderadeel. Wietze is overleden op 21-06-1823 in Smallingerland, 6 maanden oud.
3 Jantje van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.4.3], geboren op 23-05-1824 om 18:00 in Oldeboorn. Jantje is overleden op 13-05-1825 in Ooststellingwerf, 11 maanden oud.
4 Albertje van der Leij, geboren op 23-05-1824 in Oldeboorn. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.4.4.
5 Wytze van der Leij, geboren op 15-03-1827 in Haulerwijk. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.4.5.
6 Albert van der Leij, geboren op 17-02-1830 in Haulerwijk. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.4.6.
7 Aaltje van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.4.7], geboren op 29-12-1840 om 18:00 in Dokkum. Aaltje is overleden op 05-09-1843 om 18:00 in Suameer, 2 jaar oud.
1.1.1.1.3.1.2.5 Aaltje van der Leij is geboren op 15-11-1796 in Ureterp, dochter van Wytse Tjipkes van der Ley (zie 1.1.1.1.3.1.2) en Jantje Jakobs. Zij is gedoopt op 11-12-1796 in Ureterp. Aaltje is overleden op 28-08-1850 in Ureterp, 53 jaar oud. Aaltje trouwde, 22 jaar oud, op 02-09-1819 in Opsterland met Jelle Jans Mulder, 18 jaar oud. Jelle is geboren op 27-05-1801 in Ureterp, zoon van Jan Ates Mulder en Johanna Jelles Mulder.
Beroep:
boer
Kinderen van Aaltje en Jelle:
1 Jan Jelles Mulder [1.1.1.1.3.1.2.5.1], geboren op 26-10-1817 in Opsterland (Ureterp). Jan is overleden op 13-11-1895 in Tietjerksteradeel, 78 jaar oud.
2 Wytze Jelles Mulder [1.1.1.1.3.1.2.5.2], geboren op 10-02-1819 in Opsterland (Ureterp). Wytze is overleden op 10-08-1901 in Smallingerland, 82 jaar oud.
Notitie bij Wytze: r
3 Johanna Jelles Mulder [1.1.1.1.3.1.2.5.3], geboren op 14-11-1820 in Opsterland.
4 Sjoerd Jelles Mulder [1.1.1.1.3.1.2.5.4], geboren op 06-06-1823 in Opsterland.
5 Jantje Jelles Mulder [1.1.1.1.3.1.2.5.5], geboren op 06-07-1825 in Opsterland.
6 Jacob Jelles Mulder [1.1.1.1.3.1.2.5.6], geboren op 06-03-1828 in Opsterland. Jacob is overleden op 14-01-1913 in Smallingerland, 84 jaar oud.
7 Wimke Jelles Mulder [1.1.1.1.3.1.2.5.7], geboren op 17-03-1830 in Opsterland.
8 Jelle Jelles Mulder [1.1.1.1.3.1.2.5.8], geboren op 11-12-1831 in Opsterland.
9 Aaltje Jelles Mulder [1.1.1.1.3.1.2.5.9], geboren op 29-12-1833 in Opsterland.
10 Jitze Jelles Mulder [1.1.1.1.3.1.2.5.10], geboren op 09-02-1835 in Opsterland.
11 Antje Jelles Mulder [1.1.1.1.3.1.2.5.11], geboren op 08-04-1839 in Opsterland.
1.1.1.1.3.1.2.7 Jitze Wietzes van der Leij is geboren op 08-09-1803 in Wijnjeterp, zoon van Wytse Tjipkes van der Ley (zie 1.1.1.1.3.1.2) en Jantje Jakobs. Jitze is overleden op 04-12-1858 in Haulerwijk, 55 jaar oud.
Notitie bij Jitze: Heeft vermoedelijk vanaf zijn huwelijk in 1842 de woning betrokken die eigendom was van zijn broer Jacob. Die broer was turfschipper.
Adres:
van 13-06-1841 tot 1848     Slotemaker de Bruïneweg 52, Haulerwijk (Straatnaam 2023)
Jitze trouwde, 37 jaar oud, op 13-06-1841 in Haulerwijk met Jacobjen Johannes Smit, 29 jaar oud. Jacobjen is geboren op 21-01-1812 in Ooststellingwerf, dochter van Johannes Hendriks Smit en Martjen Alles van Wijk. Jacobjen is overleden op 05-03-1891 in Bargererfscheidenveen, 79 jaar oud.
Kinderen van Jitze en Jacobjen:
1 Wijtske Jitzes van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.7.1], geboren in 1842 in Ooststellingwerf. Wijtske is overleden op 29-07-1852 in Ooststellingwerf, 9 of 10 jaar oud.
2 Martje Jitzes van der Leij, geboren op 23-10-1844 in Haulerwijk. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.2.
3 Johannes Jitzes van der Leij Lei), geboren op 27-03-1849 in Haulerwijk. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.3.
4 Wijtse Jitses van der Leij, geboren op 12-09-1854 in Haulerwijk. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.4.
1.1.1.1.3.1.1.1.1 Grietien de Jonge is geboren op 16-01-1826 in Borger, dochter van Tjipke de Jonge (zie 1.1.1.1.3.1.1.1) en Klaasje Plat. Grietien is overleden op 02-02-1897 in Borger, 71 jaar oud. Grietien trouwde, 31 jaar oud, op 06-05-1857 in Borger met Hendrik Kuik, 34 jaar oud. Hendrik is geboren op 09-07-1822 in Zweelo, zoon van Geert Kuik en Hendrikje Hendriks Kuipers. Hendrik is overleden op 17-12-1902 in Borger, 80 jaar oud.
Beroep:
landbouwer
1.1.1.1.3.1.2.2.1 Wietze van der Leij is geboren op 20-06-1814 in Drachten, zoon van Wilt van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.2) en Fokje Kornelis Visser. Wietze is overleden op 26-06-1862 in Smallingerland (Drachten), 48 jaar oud. Wietze trouwde, 27 jaar oud, op 14-05-1842 in Smallingerland met Jantje Gerrits de Vries. Jantje is een dochter van Gerrit Jans de Vries en Trientje Pieters Petrusma.
Kinderen van Wietze en Jantje:
1 Trijntje van der Leij, geboren op 26-11-1842 in Drachten. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.2.1.1.
2 Fokje van der Leij, geboren op 18-02-1845 in Smallingerland. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.2.1.2.
3 Wilt van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.2.1.3], geboren op 16-04-1847 in Smallingerland. Wilt is overleden op 25-05-1856 in Smallingerland, 9 jaar oud.
4 Minke van der Leij, geboren op 13-10-1849 in Smallingerland. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.2.1.4.
5 Geertje van der Leij, geboren op 25-08-1853 in Smallingerland. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.2.1.5.
6 Gerrit van der Leij, geboren op 22-12-1855 in Drachten. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.2.1.6.
1.1.1.1.3.1.2.2.2 Trijntje van der Leij is geboren op 10-03-1817 in Drachten, dochter van Wilt van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.2) en Fokje Kornelis Visser.
Notitie bij de geboorte van Trijntje: elders als gebdat 19-03-1817
Trijntje is overleden op 16-01-1865 in Tietjerksteradeel (Bergum), 47 jaar oud. Trijntje trouwde, 29 jaar oud, op 06-06-1846 in Tietjerksteradeel met Liebbe Hedzers Hoyenga, 26 jaar oud. Liebbe is geboren op 02-02-1820 in Bergum, zoon van Hedzer Jelles Hooyenga en Grietje Liebbes Veenstra. Liebbe is overleden op 29-10-1884 in Bergum, 64 jaar oud. Liebbe trouwde voorheen met Pierke Jans Bouma.
1.1.1.1.3.1.2.2.3 Antje van der Leij is geboren op 25-08-1819 in Drachten, dochter van Wilt van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.2) en Fokje Kornelis Visser. Antje is overleden op 14-07-1872 in Achtkarspelen (Rottevalle), 52 jaar oud. Antje trouwde in onbekend met Alle Sietzes Lap. Alle is geboren op 10-07-1821 in Drachten, zoon van Sietze Alles Lap en Elizabeth Willems Leizeboer. Alle is overleden op 08-08-1868 in Achtkarspelen (Rottevalle), 47 jaar oud.
Kinderen van Antje en Alle:
1 Sietze Lap [1.1.1.1.3.1.2.2.3.1], geboren op 13-12-1851 in Smallingerland.
2 Fopkjen Lap [1.1.1.1.3.1.2.2.3.2], geboren op 20-03-1853 in Smallingerland.
3 Wilt Lap [1.1.1.1.3.1.2.2.3.3], geboren op 06-05-1855 in Smallingerland.
4 Willem Lap [1.1.1.1.3.1.2.2.3.4], geboren op 23-07-1858 in Smallingerland.
1.1.1.1.3.1.2.2.4 Kornelis van der Leij is geboren op 02-11-1821 in Drachten, zoon van Wilt van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.2) en Fokje Kornelis Visser. Kornelis is overleden op 22-02-1893 in Smallingerland, 71 jaar oud. Kornelis:
(1) trouwde in onbekend met Janke Linzes Bokkema. Janke is geboren in 1827 in Drachten (Opeinde), dochter van Linze Bokes Bokkema en Richtje Halbes Boonstra. Janke is overleden op 23-02-1861 in Drachten, 33 of 34 jaar oud.
(2) trouwde, 42 jaar oud, op 13-08-1864 in Smallingerland met Sybrigjen Jans Vlietstra, 36 of 37 jaar oud. Sybrigjen is geboren in 1827 in Terwispel, dochter van Jan Heins van der Vliet en Sybrigjen Sybrens Wieland. Sybrigjen is overleden in onbekend.
Notitie bij Sybrigjen: Bij huwelijk genaamd van der Vliet.
Kinderen van Kornelis en Janke:
1 Wilt van der Leij, geboren op 19-05-1849 in Smallingerland. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.2.4.1.
2 Linze van der Leij, geboren op 20-02-1851 in Smallingerland. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.2.4.2.
3 Richtje van der Leij, geboren op 08-03-1853 in Smallingerland. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.2.4.3.
4 Fokje van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.2.4.4], geboren op 19-04-1855 in Samllingerland. Fokje is overleden op 25-01-1866 in Smallingerland, 10 jaar oud.
5 Antje van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.2.4.5], geboren op 02-10-1857 in Smallingerland. Antje is overleden op 31-01-1862 in Smallingerland, 4 jaar oud.
6 Trijntje van der Leij, geboren op 27-08-1859 in Smallingerland (Drachten). Volgt 1.1.1.1.3.1.2.2.4.6.
Kind van Kornelis en Sybrigjen:
7 Jan van der Leij, geboren op 21-06-1866 in Smallingerland (Drachtster Compagnie). Volgt 1.1.1.1.3.1.2.2.4.7.
1.1.1.1.3.1.2.2.5 Grietje van der Leij is geboren op 04-05-1825 in Ooststellingwerf, dochter van Wilt van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.2) en Fokje Kornelis Visser. Grietje is overleden op 10-02-1894 in Tietjerksteradeel (Bergum), 68 jaar oud. Grietje trouwde in onbekend met Jacobus Daniels van Beemen.
1.1.1.1.3.1.2.2.6 Sijkje van der Leij is geboren op 27-05-1828 in Drachten, dochter van Wilt van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.2) en Fokje Kornelis Visser. Sijkje is overleden op 16-01-1909 in Tietjerksteradeel (Bergum), 80 jaar oud. Sijkje trouwde, 23 jaar oud, op 13-05-1852 in Tietjerksteradeel met Piebe Cornelis Sikma.
1.1.1.1.3.1.2.2.7 Alle van der Leij is geboren op 26-12-1833 in Smallingerland (Drachten), zoon van Wilt van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.2) en Fokje Kornelis Visser. Alle is overleden op 10-10-1871 in Opsterland (Ureterp), 37 jaar oud. Alle trouwde, 25 jaar oud, op 14-05-1859 in Idaarderadeel met Lokkresia Numan, 25 jaar oud. Lokkresia is geboren op 11-12-1833 in Noorder Drachten, dochter van Mettje Jans Numan. Lokkresia trouwde later op 11-07-1891 met Engbert Gerhardus Kijlstra (1832-1908).
Kinderen van Alle en Lokkresia:
1 Wilt van der Leij, geboren op 24-10-1860 in Smallingerland. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.2.7.1.
2 Kornelis van der Lei, geboren op 02-04-1867 in Ureterp. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.2.7.2.
3 Wytze van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.2.7.3], geboren op 08-07-1871 in Opsterland (Ureterp). Wytze is overleden op 15-03-1880 in Opsterland (Ureterp), 8 jaar oud.
1.1.1.1.3.1.2.4.4 Albertje van der Leij is geboren op 23-05-1824 in Oldeboorn, dochter van Jakob van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.4) en Willemke Alberts Zondervan. Albertje is overleden op 20-03-1908 om 16:30 in Bergum, 83 jaar oud. Albertje trouwde met Johannes Klazes Mijkes.
1.1.1.1.3.1.2.4.5 Wytze van der Leij is geboren op 15-03-1827 in Haulerwijk, zoon van Jakob van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.4) en Willemke Alberts Zondervan. Wytze is overleden op 23-08-1867 in Zuidhorn, 40 jaar oud.
Notitie bij Wytze: bij huwelijk woonachtig in Oostermeer en wettiging kind Jacob Wytzes
Beroep:
schipper
Wytze:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 06-05-1854 met Jitske Klazes Mijkes, 26 jaar oud. Jitske is geboren op 23-07-1827 in Bergum, dochter van Klaas Klazes Mijkes en Froukjen Minzes van der Sluis.
(2) trouwde, 35 jaar oud, op 19-04-1862 in Tietjerksteradeel met Akke Errits Roersma, 27 jaar oud. Akke is geboren op 22-02-1835 in Marrum, dochter van Errit Johannes Roersma en Neeltje Lieuwes Ponne. Akke is overleden op 15-02-1912 in Amsterdam, 76 jaar oud.
Kinderen van Wytze en Jitske:
1 Jacob van der Leij, geboren op 24-02-1853 in Lippenhuizen Opsterland. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.4.5.1.
2 Klaas van der Leij, geboren op 12-01-1856 in Bergum. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.4.5.2.
Kinderen van Wytze en Akke:
3 Johannes van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.4.5.3], geboren op 15-04-1863 in Tietjerksteradeel. Johannes is overleden op 25-06-1863 in Tietjerksteradeel, 2 maanden oud.
4 Errid van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.4.5.4], geboren op 15-04-1863 in Tietjerksteradeel. Errid is overleden op 17-06-1863 in Gaarkeuken, 2 maanden oud.
5 Errid van der Leij, geboren in 1864 in Tietjerksteradeel. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.4.5.5.
6 Willemke Wytzes van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.4.5.6], geboren op 29-12-1865 in Franeker.
1.1.1.1.3.1.2.4.6 Albert van der Leij is geboren op 17-02-1830 in Haulerwijk, zoon van Jakob van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.4) en Willemke Alberts Zondervan. Albert is overleden op 05-11-1914 om 06:00 in Leeuwarden, 84 jaar oud. Albert trouwde, 23 jaar oud, op 11-06-1853 in Achtkarspelen met Grietje Ebeles Schouwstra, 28 jaar oud. Grietje is geboren op 24-04-1825, dochter van Ebele Uilkes Schouwstra en Geeske Wijtzes Leegsma. Grietje is overleden op 13-10-1913 in Leeuwarden, 88 jaar oud.
Kinderen van Albert en Grietje:
1 Jacob van der Leij, geboren op 17-08-1853 in Tietjerksteradeel (Oostermeer). Volgt 1.1.1.1.3.1.2.4.6.1.
2 Geeske van der Leij, geboren op 23-09-1855 in Tietjerksteradeel (Oostermeer). Volgt 1.1.1.1.3.1.2.4.6.2.
3 Willemke Alberts van der Leij, geboren op 13-05-1857 in Opsterland (Ureterp). Volgt 1.1.1.1.3.1.2.4.6.3.
4 Ebele van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.4.6.4], geboren op 07-08-1859 in Tietjerksteradeel (Oostermeer).
5 Wytze van der Leij, geboren op 23-08-1861 in Dronrijp. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.4.6.5.
6 Uilke van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.4.6.6], geboren op 20-01-1864.
7 Johannes van der Leij, geboren in 1867. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.4.6.7.
8 Wouter van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.4.6.8], geboren op 15-01-1870 in Leeuwarden.
1.1.1.1.3.1.2.7.2 Martje Jitzes van der Leij is geboren op 23-10-1844 in Haulerwijk, dochter van Jitze Wietzes van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.7) en Jacobjen Johannes Smit. Martje is overleden in 1936 in Odoorn, 91 of 92 jaar oud. Martje trouwde met Marinus Gijsbertus Blanken. Marinus is geboren op 23-12-1840 in Utrecht. Marinus is overleden op 15-10-1906 in Odoorn, 65 jaar oud.
Kinderen van Martje en Marinus:
1 Marinus Blanken [1.1.1.1.3.1.2.7.2.1].
Beroep:
schipper op de "Ambulant"
2 Willem Blanken [1.1.1.1.3.1.2.7.2.2].
3 Johanna Blanken [1.1.1.1.3.1.2.7.2.3].
4 Wietske Blanken [1.1.1.1.3.1.2.7.2.4].
5 Jacobje Blanken, geboren op 26-02-1866 in Ooststellingwerf. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.2.5.
6 Margaretha Blanken, geboren in 02-1869 in Ooststellingwerf. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.2.6.
7 Catharina Blanken, geboren op 06-12-1871 in Ooststellingwerf. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.2.7.
8 Johannes Blanken [1.1.1.1.3.1.2.7.2.8], geboren op 27-11-1876 in Ooststellingwerf.
1.1.1.1.3.1.2.7.3 Johannes Jitzes van der Leij Lei) is geboren op 27-03-1849 in Haulerwijk, zoon van Jitze Wietzes van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.7) en Jacobjen Johannes Smit. Johannes is overleden op 02-06-1935 in Nieuw Amsterdam, 86 jaar oud. Johannes trouwde, 22 jaar oud, op 23-02-1872 in Makkinga met Gooitske Alles van Wijk, 30 jaar oud. Gooitske is geboren op 07-04-1841 in Zevenhuizen, dochter van Alle Goitses van Wijk en Martje Alles van der Leij. Gooitske is overleden op 09-04-1933 in Emmen, 92 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Gooitske:
1 Jitze van der Leij (Lei), geboren op 10-12-1872 in Zandberg Oddorn. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.3.1.
2 Aale van der Leij, geboren op 24-06-1875 in Ooststellingwerf. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.3.2.
3 Jacobje van der Leij, geboren op 16-07-1878 in Haulerwijk. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.3.3.
4 Martje van der Leij, geboren op 06-06-1885 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.3.4.
wijtze_j_van_der_leij_1937.jpg wytzejitses-vd_leij_en_grietjeharmens_van-wijk.jpg
1 Wijtze J van der Leij 1937
2 wytzejitses-vd leij en grietjeharmens van-wijk
1.1.1.1.3.1.2.7.4 Wijtse Jitses van der Leij (afb. 1) is geboren op 12-09-1854 in Haulerwijk, zoon van Jitze Wietzes van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.7) en Jacobjen Johannes Smit. Wijtse is overleden op 07-09-1937 in Nieuw Amsterdam, 82 jaar oud.
Notitie bij Wijtse: Op 8 april 1879 gekomen van Haulerwijk.
Wijtze Jitses is overleden door een acute hartstilstand tijdens het vangen van een bok van Jan Nijland welke voor de bokkenwagen gespannen moest worden en daarbij uitbrak. Het gebeurde aan de Erfscheidenweg 112 te Nieuw Amsterdam waar hij bij zijn dochter Jacobje woonde en waar hij Anne Post, 1 jaar oud en zijn achterkleinkind op de arm had. Jacobje wilde Jan Nijland helpen, maar Wijtze zei, neem jij het kind maar, dan ga ik er wel achter aan. (op z’n Fries) Tussen beide woningen was een perceel aardappelen en midden in dit perceel is hij, bij het vangen van de bok, neergevallen en niet meer opgestaan.
Adres:
BE20; BE28; BE 38, Barger Erfscheidenveen (Na 1904 gevestigd op het (latere) adres Erfscheidenweg 112 Nieuw Amsterdam Oud nr BE 38)
Wijtse trouwde, 23 jaar oud, op 09-03-1878 in Makkinga met Grietje Harmens van Wijk (afb. 2), 22 jaar oud. Grietje is geboren op 11-08-1855 in Haulerwijk, dochter van Harmen Karstes van Wijk en Antje Minderts Plaisier. Grietje is overleden op 17-12-1930 in Nieuw Amsterdam, 75 jaar oud.
Kinderen van Wijtse en Grietje:
1 Jitze van der Leij, geboren op 23-09-1878 in Ooststellingwerf. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.4.1.
2 Harm van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.7.4.2], geboren op 19-03-1880 in Nieuw Amsterdam. Harm is overleden op 02-08-1881 in Nieuw Amsterdam, 1 jaar oud.
3 Harm van der Leij, geboren op 15-09-1881 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.4.3.
4 Johannes van der Leij, geboren op 20-11-1883 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.4.4.
5 Karst van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.7.4.5], geboren op 20-11-1883 in Nieuw Amsterdam. Karst is overleden op 22-03-1885 in Nieuw Amsterdam, 1 jaar oud.
6 Karst van der Leij, geboren op 13-03-1886 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.4.6.
7 Jacobje van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.7.4.7], geboren op 23-12-1887 in Nieuw Amsterdam. Jacobje is overleden op 26-02-1889 in Nieuw Amsterdam, 1 jaar oud.
8 Jacobje van der Leij, geboren op 25-07-1889 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.4.8.
9 Meindert van der Leij, geboren op 15-11-1891 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.4.9.
10 Matje van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.7.4.10], geboren op 29-03-1893 in Nieuw Amsterdam. Matje is overleden op 04-03-1895 in Wilhelmsoord (Emmen), 1 jaar oud.
11 Antje van der Leij, geboren op 23-06-1894 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.4.11.
1.1.1.1.3.1.2.2.1.1 Trijntje van der Leij is geboren op 26-11-1842 in Drachten, dochter van Wietze van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.2.1) en Jantje Gerrits de Vries. Trijntje is overleden op 02-01-1905 in Opsterland, 62 jaar oud. Trijntje trouwde met Roel de Jong. Roel is geboren in 1842 in Olterterp, zoon van Willem Jans de Jong en Grietje Roels van Velden.
1.1.1.1.3.1.2.2.1.2 Fokje van der Leij is geboren op 18-02-1845 in Smallingerland, dochter van Wietze van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.2.1) en Jantje Gerrits de Vries. Fokje is overleden op 30-11-1917 in Dantumadeel, 72 jaar oud. Fokje trouwde, 22 jaar oud, op 08-06-1867 in Smallingerland met Gosse Klazes Wielinga, 23 of 24 jaar oud. Gosse is geboren in 1843 in Roodkerk, zoon van Klaas Jans Wielinga en Lutske Klazes Akkerman.
1.1.1.1.3.1.2.2.1.4 Minke van der Leij is geboren op 13-10-1849 in Smallingerland, dochter van Wietze van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.2.1) en Jantje Gerrits de Vries. Minke trouwde, 25 jaar oud, op 15-05-1875 in Drachten met Jan Numan, 39 jaar oud. Jan is geboren op 18-09-1835 in Drachten, zoon van Karel Jozefs Numan en Rinskjen Jans Kooi. Jan trouwde voorheen op 07-12-1866 met Jacobje Sloterdijk.
1.1.1.1.3.1.2.2.1.5 Geertje van der Leij is geboren op 25-08-1853 in Smallingerland, dochter van Wietze van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.2.1) en Jantje Gerrits de Vries. Geertje trouwde, 26 jaar oud, op 22-05-1880 in Dantumadeel met Lieuwe Jacobs Kooistra.
1.1.1.1.3.1.2.2.1.6 Gerrit van der Leij is geboren op 22-12-1855 in Drachten, zoon van Wietze van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.2.1) en Jantje Gerrits de Vries. Gerrit is overleden op 25-06-1898 in Smallingerland, 42 jaar oud.
Notitie bij Gerrit: ongehuwd overleden
Gerrit trouwde, 29 jaar oud, op 01-05-1885 in Smallingerland met Attje Rinzes de Boer, 22 jaar oud. Attje is geboren op 11-12-1862 in Opeinde, dochter van Rinze Foppes de Boer en Aafke Jelles Zuidersma Landt. Attje is overleden in Drachten.
Kinderen van Gerrit en Attje:
1 Wietze van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.2.1.6.1], geboren op 28-03-1886 in Smallingerland. Wietze is overleden op 28-02-1918 in Smallingerland, 31 jaar oud.
2 Rinze van der Lei, geboren op 29-04-1888 in Smallingerland. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.2.1.6.2.
3 Aafke van der Leij, geboren op 30-04-1891 in Smallingerland. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.2.1.6.3.
1.1.1.1.3.1.2.2.4.1 Wilt van der Leij is geboren op 19-05-1849 in Smallingerland, zoon van Kornelis van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.2.4) en Janke Linzes Bokkema. Wilt is overleden op 12-08-1922 in Tietjerksteradeel (Suameer), 73 jaar oud. Wilt trouwde, 26 jaar oud, op 13-05-1876 in Tietjerksteradeel met Klaaske Sybes Bloemhof. Klaaske is geboren in Suameer. Klaaske is overleden in onbekend.
Kinderen van Wilt en Klaaske:
1 Trijntje van der Leij, geboren op 11-08-1876 in Tietjerksteradeel (Suameer). Volgt 1.1.1.1.3.1.2.2.4.1.1.
2 Kornelis van der Leij, geboren op 28-03-1878 in Tietjerksteradeel (Suameer). Volgt 1.1.1.1.3.1.2.2.4.1.2.
3 Janke van der Leij, geboren op 04-06-1879 in Tietjerksteradeel (Suameer). Volgt 1.1.1.1.3.1.2.2.4.1.3.
4 Sybe van der Leij, geboren op 21-07-1881 in Tietjerksteradeel (Suameer). Volgt 1.1.1.1.3.1.2.2.4.1.4.
5 Rigtje van der Leij, geboren op 29-02-1884 in Tietjerksteradeel (Suameer). Volgt 1.1.1.1.3.1.2.2.4.1.5.
6 Klaaske van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.2.4.1.6], geboren op 23-05-1891 in Tietjerksteradeel. Klaaske is overleden op 21-04-1892 in Tietjerksteradeel, 10 maanden oud.
7 Klaaske van der Leij, geboren op 14-01-1895 in Tietjerksteradeel (Suameer). Volgt 1.1.1.1.3.1.2.2.4.1.7.
1.1.1.1.3.1.2.2.4.2 Linze van der Leij is geboren op 20-02-1851 in Smallingerland, zoon van Kornelis van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.2.4) en Janke Linzes Bokkema. Linze is overleden op 08-01-1893 in Kollumerland, 41 jaar oud. Linze:
(1) trouwde in onbekend met Marijke Piebes de Boer.
(2) trouwde in onbekend met Klaaske Jenses van der Heide.
Kinderen van Linze en Marijke:
1 Tjitske van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.2.4.2.1], geboren op 24-07-1881 in Tietjerksteradeel (Suameer). Tjitske is overleden in onbekend.
2 Janke van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.2.4.2.2], geboren op 15-06-1883 in Tietjerksteradeel. Janke is overleden op 27-10-1884 in Tietjerksteradeel, 1 jaar oud.
Kinderen van Linze en Klaaske:
3 Janke van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.2.4.2.3], geboren op 26-04-1886 in Tiet.deel (Suameer).
4 Jenze van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.2.4.2.4], geboren op 25-10-1887 in Tietjerksteradeel. Jenze is overleden in onbekend.
1.1.1.1.3.1.2.2.4.3 Richtje van der Leij is geboren op 08-03-1853 in Smallingerland, dochter van Kornelis van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.2.4) en Janke Linzes Bokkema. Richtje is overleden op 30-01-1890 in Tietjerksteradeel (Bergum), 36 jaar oud. Richtje trouwde met Kornelis Piebes Sikma.
1.1.1.1.3.1.2.2.4.6 Trijntje van der Leij is geboren op 27-08-1859 in Smallingerland (Drachten), dochter van Kornelis van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.2.4) en Janke Linzes Bokkema. Trijntje is overleden op 01-09-1941 in Tietjerksteradeel (Bergum), 82 jaar oud. Trijntje trouwde, 23 jaar oud, op 17-05-1883 in Dantumadeel met Bauke Lolkes Terpstra.
1.1.1.1.3.1.2.2.4.7 Jan van der Leij is geboren op 21-06-1866 in Smallingerland (Drachtster Compagnie), zoon van Kornelis van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.2.4) en Sybrigjen Jans Vlietstra. Jan is overleden op 02-04-1939 in Opsterland (Ureterp), 72 jaar oud.
Beroep:
landbouwer, veehouder
Jan trouwde, 23 jaar oud, op 16-05-1890 in Opsterland met Sytske Duursma, 24 jaar oud. Sytske is geboren op 25-07-1865 in Drachtster Compagnie, dochter van Berend Stevens Duursma en Romkje Jans Veenstra. Sytske is overleden op 05-08-1938 in Ureterp, 73 jaar oud.
Kinderen van Jan en Sytske:
1 Romkje van der Leij, geboren op 06-10-1891 in Smallingerland (Drachten). Volgt 1.1.1.1.3.1.2.2.4.7.1.
2 Siebrigje van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.2.4.7.2], geboren op 17-06-1893 in Smallingerland (Drachten). Siebrigje is overleden in onbekend.
3 Kornelis van der Leij, geboren op 23-08-1895 in Opsterland (Duurswoude). Volgt 1.1.1.1.3.1.2.2.4.7.3.
4 Berend van der Leij, geboren op 17-08-1896 in Opsterland (Duurswoude). Volgt 1.1.1.1.3.1.2.2.4.7.4.
5 Cornelia van der Leij, geboren op 09-12-1898 in Opsterland (Wijnjeterp). Volgt 1.1.1.1.3.1.2.2.4.7.5.
6 Kornelis van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.2.4.7.6], geboren op 05-04-1901 in Opsterland (Duurswoude). Kornelis is overleden in onbekend.
7 Steven van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.2.4.7.7], geboren in 1904 in Duurswoude. Steven is overleden op 06-02-1942 in Ureterp, 37 of 38 jaar oud.
1.1.1.1.3.1.2.2.7.1 Wilt van der Leij is geboren op 24-10-1860 in Smallingerland, zoon van Alle van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.2.7) en Lokkresia Numan. Wilt is overleden in onbekend. Wilt trouwde, 20 jaar oud, op 24-10-1880 in Smallingerland met Wietske Bron, 10 of 11 jaar oud. Wietske is geboren in 1869 in Drachten, dochter van Ruurd Everts Bron en Trijntje Jacobs van den Berg. Wietske is overleden in onbekend.
Kinderen van Wilt en Wietske:
1 Alle van der Leij, geboren op 28-07-1891 in Smallingerland (Drachten). Volgt 1.1.1.1.3.1.2.2.7.1.1.
2 Ruurd van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.2.7.1.2], geboren op 11-12-1892 in Smallingerland (Drachten). Ruurd is overleden in onbekend.
3 Kornelis van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.2.7.1.3], geboren op 13-06-1895 in Smallingerland (Drachten). Kornelis is overleden op 17-10-1936 in Ureterp, 41 jaar oud.
4 Evert van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.2.7.1.4], geboren op 29-05-1897 in Smallingerland (Drachten). Evert is overleden op 05-08-1918 in Smallingerland, 21 jaar oud.
Notitie bij Evert: ongehuwd overleden
5 Trijntje van der Leij, geboren op 01-10-1899 in Smallingerland. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.2.7.1.5.
6 Wietze van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.2.7.1.6], geboren op 17-09-1901 in Smallingerland. Wietze is overleden in onbekend.
1.1.1.1.3.1.2.2.7.2 Kornelis van der Lei is geboren op 02-04-1867 in Ureterp, zoon van Alle van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.2.7) en Lokkresia Numan. Kornelis is overleden in onbekend. Kornelis:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 09-05-1891 in Smallingerland met Wietske de Jager, 25 of 26 jaar oud. Wietske is geboren in 1865 in Drachten, dochter van Aalzen Douwes de Jager en Martje Jans Pool. Wietske is overleden in onbekend.
(2) trouwde, 30 jaar oud, op 26-03-1898 in Smallingerland met Hendrikje de Jager, 22 of 23 jaar oud. Hendrikje is geboren in 1875 in Drachten. Hendrikje is overleden in onbekend.
Kinderen van Kornelis en Wietske:
1 Alle van der Lei, geboren op 16-04-1894 in Smallingerland (Drachten). Volgt 1.1.1.1.3.1.2.2.7.2.1.
2 Aalzen van der Lei [1.1.1.1.3.1.2.2.7.2.2], geboren op 15-03-1897 in Smallingerland (Drachten). Aalzen is overleden in onbekend.
Kinderen van Kornelis en Hendrikje:
3 Jan van der Lei [1.1.1.1.3.1.2.2.7.2.3], geboren op 04-04-1898 in Smallingerland (Drachten). Jan is overleden in onbekend.
4 Lucretia van der Lei [1.1.1.1.3.1.2.2.7.2.4], geboren op 01-05-1899 in Smallingerland. Lucretia is overleden op 06-05-1899 in Smallingerland, 5 dagen oud.
5 Martje van der Lei [1.1.1.1.3.1.2.2.7.2.5], geboren op 12-08-1900 in Smallingerland (Drachten).
6 Lolke van der Lei [1.1.1.1.3.1.2.2.7.2.6], geboren op 07-11-1902 in Smallingerland. Lolke is overleden in onbekend.
7 Sjouke van der Lei, geboren op 30-05-1905 in Smallingerland. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.2.7.2.7.
8 Jannes van der Lei [1.1.1.1.3.1.2.2.7.2.8], geboren op 01-06-1909 in Smallingerland (Drachten). Jannes is overleden op 21-05-1910 in Smallingerland, 11 maanden oud.
1.1.1.1.3.1.2.4.5.1 Jacob van der Leij is geboren op 24-02-1853 in Lippenhuizen Opsterland, zoon van Wytze van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.4.5) en Jitske Klazes Mijkes. Jacob is overleden op 23-01-1930 in Oenkerk Tietjerksteradeel, 76 jaar oud.
Notitie bij Jacob: geboren op het schip van zijn ouders
Jacob trouwde, 23 jaar oud, op 15-04-1876 in Tietjerksteradeel met Sjoukje Jans Doetjes, 21 of 22 jaar oud. Sjoukje is geboren in 1854, dochter van Jan Jans Doetjes en Fintje Sybrens Keuning. Sjoukje is overleden op 04-11-1939 in Tietjerksteradeel, 84 of 85 jaar oud.
Kinderen van Jacob en Sjoukje:
1 Jitske van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.4.5.1.1], geboren op 22-01-1881 in Menaldumadeel. Jitske is overleden op 11-07-1882 in Tietjerksteradeel, 1 jaar oud.
2 Wietse van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.4.5.1.2], geboren in 1888. Wietse is overleden op 05-02-1895 in Leeuwarden, 6 of 7 jaar oud.
3 Jan van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.4.5.1.3], geboren op 11-07-1894 in Achtkarspelen (Rottevalle). Jan is overleden op 29-11-1907 in Tietjerksteradeel (Oostermeer), 13 jaar oud.
4 Wietse van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.4.5.1.4], geboren in 12-1896 in Tietjerksteradeel. Wietse is overleden op 16-01-1897 in Menaldumadeel, 1 maand oud.
1.1.1.1.3.1.2.4.5.2 Klaas van der Leij is geboren op 12-01-1856 in Bergum, zoon van Wytze van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.4.5) en Jitske Klazes Mijkes. Klaas is overleden op 15-12-1953 in Leeuwarden, 97 jaar oud. Hij is begraven in Leeuwarden.
Beroep:
schipper
Klaas:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 31-12-1881 in Tietjerksteradeel met Hendrika Theunis Ferwerda, 19 jaar oud. Hendrika is geboren op 29-09-1862 in Drachten, dochter van Theunis Wytzes Ferwerda en Geeske Gerrits van der Wal. Hendrika is overleden op 01-11-1883 in Leeuwarden, 21 jaar oud.
(2) trouwde, 29 jaar oud, op 31-01-1885 in Tietjerksteradeel met Geertje de Jong, 25 jaar oud. Geertje is geboren op 12-09-1859 in Berlikum, dochter van Klaas Sijes de Jong en Trijntje Klazes Boonstra.
Kind van Klaas en Hendrika:
1 Wietse van der Leij, geboren in 1883 in onbekend. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.4.5.2.3.
Kinderen van Klaas en Geertje:
2 Klaas van der Leij. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.4.5.2.1.
3 Jacob van der Leij. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.4.5.2.2.
4 Jitske van der Leij, geboren in 1887. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.4.5.2.4.
5 Trijntje van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.4.5.2.5], geboren op 31-05-1891 in Tietjerksteradeel.
6 Trijntje van der Leij, geboren op 15-07-1892 in Leeuwarden. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.4.5.2.6.
7 Errit van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.4.5.2.7], geboren op 03-11-1894 in Tietjerksteradeel. Errit is overleden op 15-12-1894 in Tietjerksteradeel, 1 maand oud.
8 Sytske van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.4.5.2.8], geboren op 06-03-1896 in Achtkarspelen. Sytske is overleden op 13-07-1896 in Tietjerksteradeel, 4 maanden oud.
9 Sytske van der Leij, geboren in 1898. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.4.5.2.9.
10 Errit van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.4.5.2.10], geboren in 1900 in Tietjerksteradeel. Errit is overleden op 04-01-1903 in Tietjerksteradeel, 2 of 3 jaar oud.
11 Sara van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.4.5.2.11], geboren op 06-02-1901 in Bergum. Sara is overleden op 09-01-1903 in Rotterdam, 1 jaar oud.
12 Sije van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.4.5.2.12], geboren in 04-1902 in Tietjerksteradeel. Sije is overleden op 20-05-1902 in Tietjerksteradeel, 1 maand oud.
1.1.1.1.3.1.2.4.5.5 Errid van der Leij is geboren in 1864 in Tietjerksteradeel, zoon van Wytze van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.4.5) en Akke Errits Roersma. Errid is overleden op 19-12-1898 in Amsterdam, 33 of 34 jaar oud. Errid trouwde met Berendje Lichtendahl.
Kind van Errid en Berendje:
1 Janke van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.4.5.5.1], geboren in 12-1894 in Tietjerksteradeel. Janke is overleden op 21-02-1895 in Tietjerksteradeel, 2 maanden oud.
1.1.1.1.3.1.2.4.6.1 Jacob van der Leij is geboren op 17-08-1853 in Tietjerksteradeel (Oostermeer), zoon van Albert van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.4.6) en Grietje Ebeles Schouwstra. Jacob is overleden op 14-09-1909 in Arnhem, 56 jaar oud. Jacob trouwde, 22 jaar oud, op 21-08-1875 in Tietjerksteradeel met Dettje Piebes Ferwerda.
Kind van Jacob en Dettje:
1 Grietje van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.4.6.1.1], geboren op 29-09-1878 in Menaldumadeel.
1.1.1.1.3.1.2.4.6.2 Geeske van der Leij is geboren op 23-09-1855 in Tietjerksteradeel (Oostermeer), dochter van Albert van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.4.6) en Grietje Ebeles Schouwstra. Geeske is overleden op 09-05-1917 in Franeker, 61 jaar oud. Geeske trouwde, 18 jaar oud, op 10-03-1874 in Tietjerksteradeel met Jan Ferwerda.
1.1.1.1.3.1.2.4.6.3 Willemke Alberts van der Leij is geboren op 13-05-1857 in Opsterland (Ureterp), dochter van Albert van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.4.6) en Grietje Ebeles Schouwstra. Willemke:
(1) trouwde met Hindrik de Jonge.
(2) trouwde, 18 jaar oud, op 09-02-1876 met Ruurd Geerts van der Meer, 24 jaar oud. Ruurd is geboren op 25-05-1851 in Oostermeer (Tietj.deel), zoon van Geert Ruurds van der Meer en Antje Sierks Bijma.
Kind van Willemke en Ruurd:
1 Trientje van der Meer. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.4.6.3.1.
1.1.1.1.3.1.2.4.6.5 Wytze van der Leij is geboren op 23-08-1861 om 11:00 in Dronrijp, zoon van Albert van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.4.6) en Grietje Ebeles Schouwstra. Wytze trouwde, 23 jaar oud, op 09-05-1885 in Tietjerksteradeel met Riemkje Groenewoud, 18 of 19 jaar oud. Riemkje is geboren in 1866 in Leeuwarden, dochter van Keimpe Groenewoud en Antje Terpstra. Riemkje is overleden op 10-11-1913 in Leeuwarden, 46 of 47 jaar oud.
Kinderen van Wytze en Riemkje:
1 Albert van der Leij, geboren op 30-08-1887 in Leeuwarden. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.4.6.5.1.
2 Antje van der Leij, geboren op 03-09-1890 in Franeker. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.4.6.5.2.
3 Grietje van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.4.6.5.3], geboren op 04-09-1892 om 01:00 in Harlingen.
4 Keimpe van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.4.6.5.4], geboren op 25-10-1894 om 22:00 in Franeker.
5 Geeske van der Leij, geboren op 28-09-1896 in Franeker. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.4.6.5.5.
1.1.1.1.3.1.2.4.6.7 Johannes van der Leij is geboren in 1867, zoon van Albert van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.4.6) en Grietje Ebeles Schouwstra. Johannes is overleden op 08-05-1909 in Groningen, 41 of 42 jaar oud. Johannes trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 20-09-1890 in Tietjerksteradeel met Sjoukje Hylkema.
1.1.1.1.3.1.2.7.2.5 Jacobje Blanken is geboren op 26-02-1866 in Ooststellingwerf, dochter van Marinus Gijsbertus Blanken en Martje Jitzes van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.2). Jacobje trouwde, 18 jaar oud, op 07-02-1885 in Odoorn met Hans Pieters van der Molen.
1.1.1.1.3.1.2.7.2.6 Margaretha Blanken is geboren in 02-1869 in Ooststellingwerf, dochter van Marinus Gijsbertus Blanken en Martje Jitzes van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.2). Margaretha is overleden in 1964 in Sittard, 94 of 95 jaar oud. Margaretha trouwde, 20 jaar oud, op 17-12-1889 in Odoorn met Albertus Postmus, 25 jaar oud. Albertus is geboren op 26-01-1864 in Marum, zoon van Bouwe Pieters Postmus en Martje Geerts Alserda. Albertus is overleden op 07-02-1941 in Valthermond, 77 jaar oud.
1.1.1.1.3.1.2.7.2.7 Catharina Blanken is geboren op 06-12-1871 in Ooststellingwerf, dochter van Marinus Gijsbertus Blanken en Martje Jitzes van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.2). Catharina trouwde met Gerbrand Stam.
1.1.1.1.3.1.2.7.3.1 Jitze van der Leij (Lei) is geboren op 10-12-1872 in Zandberg Oddorn, zoon van Johannes Jitzes van der Leij Lei) (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.3) en Gooitske Alles van Wijk. Jitze is overleden op 23-09-1947 in Emmen, 74 jaar oud. Jitze trouwde, 20 jaar oud, op 17-03-1893 met Hendrikje Kuijer, 18 of 19 jaar oud. Hendrikje is geboren in 1874 in Emmen, dochter van Harm Kuijer en Femmichje Krol. Hendrikje is overleden op 30-05-1931 in Emmen, 56 of 57 jaar oud.
Kinderen van Jitze en Hendrikje:
1 Gooitske van der Leij, geboren op 18-09-1893 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.3.1.1.
2 Femmigje van der Leij, geboren in 1895. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.3.1.2.
3 Jacobje van der Leij, geboren in 1897 in Emmen. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.3.1.3.
4 Harmina van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.7.3.1.4], geboren op 16-03-1898 in Nieuw Amsterdam. Harmina is overleden in 1985, 86 of 87 jaar oud.
5 Johannes van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.7.3.1.5], geboren op 05-12-1899 in Barger Erfscheidenveen. Johannes is overleden op 26-12-1899 in Barger Erfscheidenveen, 21 dagen oud.
6 Johanna van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.7.3.1.6], geboren op 05-12-1899 in Barger Erfscheidenveen. Johanna is overleden op 27-12-1899 in Barger Erfscheidenveen, 22 dagen oud.
7 Johanna van der Leij (Lei), geboren op 11-11-1900 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.3.1.7.
8 Johannes van der Leij, geboren op 07-01-1903 in Emmen. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.3.1.8.
9 Jakob van der Leij, geboren op 03-02-1905 in Emmen. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.3.1.9.
10 Jan Pieter van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.7.3.1.10], geboren op 03-03-1907 in Emmen.
11 Martje van der Leij (Lei), geboren op 26-03-1909 in Emmen. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.3.1.11.
1.1.1.1.3.1.2.7.3.2 Aale van der Leij is geboren op 24-06-1875 in Ooststellingwerf, zoon van Johannes Jitzes van der Leij Lei) (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.3) en Gooitske Alles van Wijk. Aale is overleden op 13-06-1942 in Emmen, 66 jaar oud. Aale:
(1) trouwde met Gertrud Moes.
(2) trouwde, 21 jaar oud, op 19-03-1897 in Emmen met Henderkien Snippe, 21 jaar oud. Henderkien is geboren op 06-11-1875 in Emmen, dochter van Jan Jans Snippe en Henderkien Kornelis Boers. Henderkien is overleden op 26-10-1911 in Emmen, 35 jaar oud.
(3) trouwde, 38 jaar oud, op 14-05-1914 in Emmen gem met Aaltje Moes, 46 jaar oud. Aaltje is geboren op 18-04-1868 in Smilde, dochter van Machiel Moes en Marchje van Polen. Aaltje is overleden op 19-10-1933 in Emmen, 65 jaar oud. Aaltje trouwde later op 14-05-1914 in Emmen met Berend Klement.
Kinderen van Aale en Henderkien:
1 Johannes van der Leij, geboren op 11-12-1897 in Emmen. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.3.2.1.
2 Lammina Berendina van der Leij, geboren op 22-03-1899 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.3.2.2.
3 Gooitske van der Leij, geboren op 18-12-1900 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.3.2.3.
4 Jantje van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.7.3.2.4], geboren op 19-03-1903 in Emmen gem. Jantje is overleden op 11-03-1918 in Emmen gem, 14 jaar oud.
5 Jitse van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.7.3.2.5], geboren in 1904 in Emmen gem. Jitse is overleden op 17-07-1904 in Emmen gem, geen jaar oud.
6 Jitze van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.7.3.2.6], geboren op 19-04-1905 in Emmen gem. Jitze is overleden op 22-08-1905 in Emmen gem, 4 maanden oud.
7 Jan van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.7.3.2.7], geboren op 19-04-1905 in Emmen.
8 Jitse van der Leij, geboren op 23-05-1906 in Emmen. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.3.2.8.
1.1.1.1.3.1.2.7.3.3 Jacobje van der Leij is geboren op 16-07-1878 in Haulerwijk, dochter van Johannes Jitzes van der Leij Lei) (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.3) en Gooitske Alles van Wijk. Jacobje is overleden op 31-10-1953 in Nieuw Amsterdam, 75 jaar oud. Jacobje trouwde, 23 jaar oud, op 27-02-1902 in Emmen met Hendrik Hoff, 24 jaar oud. Hendrik is geboren op 31-01-1878 in Veenhuizen, zoon van Jan Rienks Hof en Lamke Roelofs Vlietstra. Hendrik is overleden op 15-09-1964 in Nieuw Amsterdam, 86 jaar oud. Hij is begraven in Nieuw Amsterdam.
Kind van Jacobje en Hendrik:
1 Goitske Hoff, geboren in 1902 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.3.3.1.
1.1.1.1.3.1.2.7.3.4 Martje van der Leij is geboren op 06-06-1885 in Nieuw Amsterdam, dochter van Johannes Jitzes van der Leij Lei) (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.3) en Gooitske Alles van Wijk. Martje is overleden op 09-03-1942 in Enschede, 56 jaar oud. Martje trouwde, 17 jaar oud, op 10-03-1903 in Emmen met Jakob Snippe, 21 jaar oud. Jakob is geboren op 01-12-1881 in Smilde, zoon van Kornelis Snippe en Hendrikje Bloemberg. Jakob is overleden op 15-09-1951 in Enschede, 69 jaar oud.
Kinderen van Martje en Jakob:
1 Kornelis Snippe [1.1.1.1.3.1.2.7.3.4.1], geboren op 12-10-1903 in Emmen. Kornelis is overleden op 15-07-1911 in Emmen, 7 jaar oud.
2 Johannes Snippe, geboren op 13-12-1905 in Emmen. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.3.4.2.
3 Hendrik Snippe [1.1.1.1.3.1.2.7.3.4.3], geboren op 03-08-1908 in Emmen. Hendrik is overleden op 22-03-1986 in Enschede, 77 jaar oud. Hij is begraven op 27-03-1986 in Enschede.
4 Gosem Snippe, geboren op 25-01-1911 in Emmen. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.3.4.4.
5 Margje Snippe. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.3.4.5.
6 Jacobje Snippe [1.1.1.1.3.1.2.7.3.4.6], geboren op 26-09-1914 in Emmen.
7 Janna Snippe, geboren op 10-02-1917 in Emmen. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.3.4.7.
8 Kornelis Snippe [1.1.1.1.3.1.2.7.3.4.8], geboren op 07-07-1919 in Emmen.
9 Jitze Snippe, geboren op 01-06-1922 in Emmen. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.3.4.9.
10 Albert Snippe [1.1.1.1.3.1.2.7.3.4.10], geboren op 27-01-1924 in Emmen.
11 Alle Snippe. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.3.4.11.
12 Martje Snippe, geboren op 10-09-1927 in Emmen. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.3.4.12.
13 Jakob Snippe. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.3.4.13.
geessien_jager_en_dochter_borne.jpg
3 geessien jager en dochter borne
1.1.1.1.3.1.2.7.4.1 Jitze van der Leij is geboren op 23-09-1878 in Ooststellingwerf, zoon van Wijtse Jitses van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.4) en Grietje Harmens van Wijk. Jitze is overleden op 29-09-1929 in Delden, 51 jaar oud. Jitze trouwde, 25 jaar oud, op 25-02-1904 in Emmen gem met Geessien Jager (afb. 3), 21 of 22 jaar oud. Geessien is geboren in 1882 in Emmen, dochter van Franke Jager en Dina Klooster. Geessien is overleden in Borne.
Kinderen van Jitze en Geessien:
dochter_van_jitze_vdl_en_geessien_jager_en_man_delden.jpg
4 dochter van jitze vdl en geessien jager en man delden
1 NN van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.7.4.1.1] (afb. 4).
franke_vdl_jitzezn.jpg
5 franke vdl jitzezn
2 Franke van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.7.4.1.2] (afb. 5), geboren in 1908. Franke is overleden op 04-02-1936 in Delden, 27 of 28 jaar oud.
1.1.1.1.3.1.2.7.4.3 Harm van der Leij is geboren op 15-09-1881 in Nieuw Amsterdam, zoon van Wijtse Jitses van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.4) en Grietje Harmens van Wijk. Harm is overleden op 02-05-1968 in Eindhoven, 86 jaar oud. Harm trouwde, 25 jaar oud, op 02-05-1907 in Emmen met Rensina Snippe, 17 jaar oud. Rensina is geboren op 11-09-1889 in Emmen, dochter van Jakob Snippe en Trijntje Klazes van der Wijk. Rensina is overleden op 08-06-1970 in Eindhoven, 80 jaar oud.
Kinderen van Harm en Rensina:
matsje_vdl_eindhoven.jpg
6 matsje vdl eindhoven
1 Matsje (Mart) van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.7.4.3.1] (afb. 6), geboren op 07-01-1908 in Emmen.
2 Trijntje van der Leij, geboren op 08-09-1909 in Emmen. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.4.3.2.
3 Wijtze van der Leij, geboren op 09-04-1911 in Emmen. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.4.3.3.
4 Jacobje (Co) van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.7.4.3.4], geboren op 04-12-1912 in Emmen. Co is overleden op 29-06-2003 in Eindhoven, 90 jaar oud.
5 Grietje van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.7.4.3.5], geboren op 15-09-1914 in Emmen. Grietje is overleden op 30-07-1979 in Vught, 64 jaar oud.
6 Klaas van der Leij, geboren op 03-09-1916 in Emmen. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.4.3.6.
7 Jitze van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.7.4.3.7], geboren op 16-12-1917 in Emmen gem. Jitze is overleden op 17-11-1918 in Emmen gem, 11 maanden oud.
8 Jantina (Tine) van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.7.4.3.8], geboren op 18-10-1919 in Emmen.
9 Jitse van der Leij, geboren op 05-07-1922 in Emmen. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.4.3.9.
10 Renske van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.7.4.3.10], geboren op 21-05-1924 in Emmen. Renske is overleden op 25-11-1925 in Eindhoven, 1 jaar oud.
11 Renske (Zus) van der Leij, geboren op 10-05-1926 in Eindhoven. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.4.3.11.
1.1.1.1.3.1.2.7.4.4 Johannes van der Leij is geboren op 20-11-1883 in Nieuw Amsterdam, zoon van Wijtse Jitses van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.4) en Grietje Harmens van Wijk. Johannes is overleden op 13-10-1949 in Almelo, 65 jaar oud.
Notitie bij Johannes: Woonde bij overlijden op het adres Vriezenveenseweg 84 Almelo
Johannes trouwde, 27 jaar oud, op 11-08-1911 in Emmen met Jantien Lahman, 20 jaar oud. Jantien is geboren op 01-10-1890 in Emmen, dochter van Geert Lahman en Jantien Bos. Jantien is overleden op 18-12-1960 in Almelo, 70 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Jantien:
1 Geerdina (Dine) van der Leij, geboren op 20-04-1909 in Emmen. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.4.4.1.
2 Wytze van der Leij, geboren op 28-01-1912 in Emmen. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.4.4.2.
3 Jantien (Jannie) van der Leij, geboren op 03-03-1914 in Emmen. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.4.4.3.
4 Geert van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.7.4.4.4], geboren op 20-09-1916 in Emmen gem. Geert is overleden op 08-02-1921 in Emmen gem, 4 jaar oud.
5 Jitse van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.7.4.4.5], geboren op 18-07-1919 in Emmen.
6 Grietje van der Leij, geboren op 26-03-1921 in Emmen. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.4.4.6.
7 Gerrit van der Leij, geboren op 29-05-1923 in Emmen. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.4.4.7.
8 Jacobje (Jo) van der Leij, geboren op 29-05-1923 in Emmen. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.4.4.8.
9 Geert van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.7.4.4.9], geboren op 07-06-1924 in Emmen. Geert is overleden in 1945 in onbekend, 20 of 21 jaar oud. Hij is vermist [bron: familie].
Notitie bij overlijden van Geert: Geert wordt sinds het einde van de tweede wereldoorlog vermist.
10 Antje van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.7.4.4.10], geboren op 02-12-1925 in Emmen. Antje is overleden op 24-01-1926 in Emmen, 1 maand oud.
11 Harm van der Leij, geboren op 05-09-1927 in Emmen. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.4.4.11.
12 Enne van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.7.4.4.12].
13 Karst van der Leij. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.4.4.13.
14 Jantinus van der Leij. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.4.4.14.
karst_van_der_leij_en_jitske_tenhagen.jpg gezin_karst_vdleij_en_jitske_tenhagen.jpg
7 karst van der leij en jitske tenhagen
8 gezin karst vdLeij en jitske tenHagen
1.1.1.1.3.1.2.7.4.6 Karst van der Leij (afb. 7) is geboren op 13-03-1886 in Nieuw Amsterdam, zoon van Wijtse Jitses van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.4) en Grietje Harmens van Wijk. Karst is overleden op 01-04-1953 in Enschede, 67 jaar oud.
Notitie bij Karst: Woonde bij overlijden op het adres Bloemendaalstraat 11 Enschede
Adressen:
tot 1923     Nieuw Amsterdam
van 1923 tot 1925     Klazinaveen
vanaf 1926     Enschede
Karst trouwde, 24 jaar oud, op 12-04-1910 in Emmen met Jitske Tenhage (afb. 8), 19 jaar oud. Jitske is geboren op 21-07-1890 in Emmen, dochter van Gooitzen Tenhage en Aaltje Weggen. Jitske is overleden op 29-05-1969 in Enschede, 78 jaar oud.
Kinderen van Karst en Jitske:
1 Grietje van der Leij, geboren op 21-02-1911 in Emmen. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.4.6.1.
2 Gooitzen van der Leij, geboren op 10-03-1912 in Emmen. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.4.6.2.
3 Aaltje van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.7.4.6.3], geboren op 10-03-1912 in Emmen. Aaltje is overleden op 31-08-1913 in Emmen, 1 jaar oud.
4 Aaltje van der Leij, geboren op 04-04-1916 in Emmen. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.4.6.4.
5 Wijtze van der Leij, geboren op 11-05-1917 in Emmen. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.4.6.5.
6 Harm van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.7.4.6.6], geboren op 27-06-1918 in Emmen gem. Harm is overleden op 14-01-1919 in Emmen gem, 6 maanden oud.
7 Harm van der Leij, geboren op 27-08-1919 in Emmen. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.4.6.7.
8 Jitse van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.7.4.6.8], geboren op 07-05-1921 in Emmen. Jitse is overleden op 01-01-1980, 58 jaar oud.
9 Thijs van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.7.4.6.9], geboren op 28-12-1922 in Emmen.
10 Johanna Jacoba van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.7.4.6.10], geboren op 30-11-1924 in Emmen gem. Johanna is overleden op 31-05-1925 in Emmen gem, 6 maanden oud.
11 Albertje van der Leij. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.4.6.11.
12 Meindert van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.7.4.6.12], geboren in 04-1931 in Enschede. Meindert is overleden op 05-12-1931 in Enschede, 8 maanden oud.
jacobjevanderleij.jpg arend_mink.jpg
9 JacobjevanderLeij
10 Arend Mink
1.1.1.1.3.1.2.7.4.8 Jacobje van der Leij (afb. 9) is geboren op 25-07-1889 in Nieuw Amsterdam, dochter van Wijtse Jitses van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.4) en Grietje Harmens van Wijk. Jacobje is overleden op 07-04-1943 in Nieuw Amsterdam, 53 jaar oud. Jacobje trouwde, 24 jaar oud, op 30-04-1914 in Emmen met Arend Mink (afb. 10), 23 jaar oud. Arend is geboren op 12-02-1891 in Nieuw Amsterdam. Arend is overleden op 25-11-1971 in Nieuw Amsterdam, 80 jaar oud.
Notitie bij Arend: Zie parenteel Jan Gerrits Mink voor gegevens Mink
Adres:
BE 39; BE 55;, Barger Erfscheidenveen (Vanaf 1931, na het overlijden van zijn schoonmoeder, is Arend Mink met zijn gezin, bij zijn schoonvader ingetrokken en heeft de woning gekocht. Oud nr BE 38 met als adres Erfscheidenweg 112, Nieuw Amsterdam.)
Kinderen van Jacobje en Arend:
1 Berendina Helena (Diene) Mink, geboren op 19-05-1915 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.4.8.1.
2 Wytze Mink, geboren op 25-10-1917 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.4.8.2.
3 Berend (Be) Mink, geboren op 23-05-1919 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.4.8.3.
4 Antje Mink, geboren op 06-03-1921 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.4.8.4.
5 Hilbertus Mink [1.1.1.1.3.1.2.7.4.8.5], geboren op 17-01-1923 in Nieuw Amsterdam. Hilbertus is overleden op 27-01-1923 in Nieuw Amsterdam, 10 dagen oud.
6 Aleida (Leida) Mink, geboren op 21-01-1924 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.4.8.6.
7 Grietje Mink, geboren op 31-12-1925 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.4.8.7.
8 Hilbertus (Hilbert) Mink, geboren op 12-05-1927 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.4.8.8.
9 Matje Mink, geboren op 13-07-1929 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.4.8.9.
1.1.1.1.3.1.2.7.4.9 Meindert van der Leij is geboren op 15-11-1891 in Nieuw Amsterdam, zoon van Wijtse Jitses van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.4) en Grietje Harmens van Wijk. Meindert is overleden op 05-06-1976 in Nieuw Amsterdam, 84 jaar oud.
Adres:
BE59-1, Barger Erfscheidenveen (Meerdere adressen staan op gezinskaart vermeld: NA369-1; BE41; 51; 105; 86; en 43-5.)
Meindert trouwde, 30 jaar oud, op 04-03-1922 in Emmen met Aafje (Aafke) van der Scheer, 22 jaar oud. Aafke is geboren op 13-06-1899 in Bovensmilde, dochter van Roelof van der Scheer en Femmechien Sterken. Aafke is overleden op 22-11-1991 in Nieuw Amsterdam, 92 jaar oud.
Kinderen van Meindert en Aafke:
1 Jakoba (Coba) van der Leij, geboren op 17-06-1922 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.4.9.1.
2 Roelof van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.7.4.9.2], geboren in 1923 in Nieuw Amsterdam. Roelof is overleden op 16-12-2002 in Nieuw Amsterdam, 78 of 79 jaar oud.
Notitie bij Roelof: ongehuwd
Adres:
tot 16-12-2003     Ring 2, 7833 EK Nieuw Amsterdam
3 Wietse van der Leij, geboren op 13-11-1924 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.4.9.3.
4 Jan van der Leij, geboren op 28-08-1926 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.4.9.4.
5 Jitze van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.7.4.9.5], geboren op 22-10-1929 in Nieuw Amsterdam. Jitze is overleden.
Notitie bij Jitze: Is getrouwd geweest en gescheiden.
Adres:
Ring 2, 7833 EK Nieuw Amsterdam
6 Gerrit van der Leij. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.4.9.6.
7 Harm van der Leij. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.4.9.7.
8 Grietje van der Leij. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.4.9.8.
9 Bouke van der Leij. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.4.9.9.
10 Femmichje (Femmie) van der Leij. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.4.9.10.
11 Antje van der Leij. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.4.9.11.
antje_vd_leij.jpg albertus_struik.jpg
11 Antje vd Leij
12 Albertus Struik
1.1.1.1.3.1.2.7.4.11 Antje van der Leij (afb. 11) is geboren op 23-06-1894 in Nieuw Amsterdam, dochter van Wijtse Jitses van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.4) en Grietje Harmens van Wijk. Antje:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op 30-04-1914 in Emmen met Johannes Doek, 19 jaar oud. Johannes is geboren op 05-09-1894 in Veenoord, Sleen, zoon van Jan Doek en Geertien Mulder. Johannes is overleden op 03-11-1918 in Emmen, 24 jaar oud.
Notitie bij Johannes: Over de familie Doek is een boek verschenen.
Zie https://www.mijnbestseller.nl/site/?r=userwebsite/index&id=janveenstra
(2) trouwde, 36 jaar oud, op 15-11-1930 in Emmen met Albertus (Bertus) Struik (afb. 12), 43 jaar oud. Bertus is geboren op 31-03-1887, zoon van Jan Hindrik Struik en Klasina Roelfina Boelens. Bertus is overleden op 27-12-1961 in Almelo, 74 jaar oud. Bertus is weduwnaar van Zwaantje Meppelink (1888-1928), met wie hij trouwde op 10-03-1910 in Emmen.
Adres:
Weerdingerweg 12 (juli 1928), Emmen (Vermelding op kaart vertrokken personen)   [bron: Bevolkingsregister]
Kinderen van Antje en Johannes:
geertje_doek_dochter_van_anna_van_der_leij_gm_johannes_doek.jpg
13 geertje doek dochter van anna van der leij gm johannes doek
1 Geertien Doek [1.1.1.1.3.1.2.7.4.11.1] (afb. 13), geboren op 27-09-1914 in Nieuw Amsterdam.
2 Wijtze Doek, geboren op 20-12-1915 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.4.11.2.
3 Grietje (Greet) Doek, geboren op 21-09-1917 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.4.11.3.
Kinderen van Antje en Bertus:
4 Jitse Struik [1.1.1.1.3.1.2.7.4.11.4], geboren op 07-07-1931 in Emmen. Jitse is overleden op 20-07-1931, 13 dagen oud.
5 Klaasje Struik [1.1.1.1.3.1.2.7.4.11.5], geboren op 07-07-1931 in Emmen. Klaasje is overleden op 29-07-1931, 22 dagen oud.
6 Jacoba (Coba) Struik [1.1.1.1.3.1.2.7.4.11.6].
7 Klaasje Struik. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.4.11.7.
1.1.1.1.3.1.2.2.1.6.2 Rinze van der Lei is geboren op 29-04-1888 in Smallingerland, zoon van Gerrit van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.2.1.6) en Attje Rinzes de Boer. Rinze is overleden op 29-03-1931 in Smallingerland, 42 jaar oud. Rinze trouwde, 25 jaar oud, op 09-05-1913 in Smallingerland met Trijntje Bijma, 23 jaar oud. Trijntje is geboren op 16-03-1890 in Ureterp, dochter van Hendrik Rykeles Bijma en Baukje Jans de Boer. Trijntje is overleden op 31-10-1976 in Drachten, 86 jaar oud.
Kinderen van Rinze en Trijntje:
1 Baukje van der Lei [1.1.1.1.3.1.2.2.1.6.2.1].
2 Gerrit van der Lei [1.1.1.1.3.1.2.2.1.6.2.2].
3 Hendrik van der Lei. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.2.1.6.2.3.
4 Attje van der Lei [1.1.1.1.3.1.2.2.1.6.2.4].
1.1.1.1.3.1.2.2.1.6.3 Aafke van der Leij is geboren op 30-04-1891 in Smallingerland, dochter van Gerrit van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.2.1.6) en Attje Rinzes de Boer. Aafke is overleden in onbekend. Aafke trouwde met Pieter van der Sluis. Pieter is geboren in 1890 in Drachten, zoon van Hendrik Pieters van der Sluis en Tjitske de Haan.
1.1.1.1.3.1.2.2.4.1.1 Trijntje van der Leij is geboren op 11-08-1876 in Tietjerksteradeel (Suameer), dochter van Wilt van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.2.4.1) en Klaaske Sybes Bloemhof. Trijntje is overleden in onbekend. Trijntje trouwde in onbekend met Lammert Jans van der Kooi.
1.1.1.1.3.1.2.2.4.1.2 Kornelis van der Leij is geboren op 28-03-1878 in Tietjerksteradeel (Suameer), zoon van Wilt van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.2.4.1) en Klaaske Sybes Bloemhof. Kornelis is overleden op 17-10-1936 in Opsterland, 58 jaar oud. Kornelis trouwde, 30 jaar oud, op 16-05-1908 in Tietjerksteradeel met Ike Gerrits Westra.
1.1.1.1.3.1.2.2.4.1.3 Janke van der Leij is geboren op 04-06-1879 in Tietjerksteradeel (Suameer), dochter van Wilt van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.2.4.1) en Klaaske Sybes Bloemhof. Janke is overleden in onbekend. Janke:
(1) trouwde met Klaas Willems Dijkstra.
(2) trouwde, 31 jaar oud, op 29-12-1910 in Tietjerksteradeel met Willem Kamp.
1.1.1.1.3.1.2.2.4.1.4 Sybe van der Leij is geboren op 21-07-1881 in Tietjerksteradeel (Suameer), zoon van Wilt van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.2.4.1) en Klaaske Sybes Bloemhof. Sybe is overleden in onbekend. Sybe trouwde, 27 jaar oud, op 15-05-1909 in Tietjerksteradeel met Lolkje Gerrits Westra.
1.1.1.1.3.1.2.2.4.1.5 Rigtje van der Leij is geboren op 29-02-1884 in Tietjerksteradeel (Suameer), dochter van Wilt van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.2.4.1) en Klaaske Sybes Bloemhof. Rigtje is overleden in onbekend. Rigtje trouwde met Wiebe Olijnsma.
1.1.1.1.3.1.2.2.4.1.7 Klaaske van der Leij is geboren op 14-01-1895 in Tietjerksteradeel (Suameer), dochter van Wilt van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.2.4.1) en Klaaske Sybes Bloemhof. Klaaske is overleden in onbekend. Klaaske trouwde, 26 jaar oud, op 21-05-1921 in Tietjerksteradeel met Jelle Boonstra.
1.1.1.1.3.1.2.2.4.7.1 Romkje van der Leij is geboren op 06-10-1891 in Smallingerland (Drachten), dochter van Jan van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.2.4.7) en Sytske Duursma. Romkje is overleden in onbekend. Romkje trouwde, 26 jaar oud, op 09-08-1918 in Smallingerland met Hendrik Jansma, 25 of 26 jaar oud. Hendrik is geboren in 1892 in Drachten.
1.1.1.1.3.1.2.2.4.7.3 Kornelis van der Leij is geboren op 23-08-1895 in Opsterland (Duurswoude), zoon van Jan van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.2.4.7) en Sytske Duursma. Kornelis is overleden op 17-10-1936 in Opsterland, 41 jaar oud. Kornelis trouwde in onbekend met Antje de Jong.
1.1.1.1.3.1.2.2.4.7.4 Berend van der Leij is geboren op 17-08-1896 in Opsterland (Duurswoude), zoon van Jan van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.2.4.7) en Sytske Duursma. Berend is overleden in onbekend. Berend trouwde, 23 jaar oud, op 08-05-1920 in Ooststellingwerf met Margje Donker.
1.1.1.1.3.1.2.2.4.7.5 Cornelia van der Leij is geboren op 09-12-1898 in Opsterland (Wijnjeterp), dochter van Jan van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.2.4.7) en Sytske Duursma. Cornelia is overleden op 05-02-1932 in Opsterland (Ureterp), 33 jaar oud. Cornelia trouwde met Harmen van der Ploeg. Harmen is geboren op 09-01-1899 in Siegerswoude, zoon van Jan Hendriks van der Ploeg en Janke Barelds van der Meer. Harmen is overleden op 17-08-1975 in Ureterp, 76 jaar oud.
1.1.1.1.3.1.2.2.7.1.1 Alle van der Leij is geboren op 28-07-1891 in Smallingerland (Drachten), zoon van Wilt van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.2.7.1) en Wietske Bron. Alle is overleden in onbekend. Alle trouwde in onbekend met Geertje Oldenburger. Geertje is geboren in 1896 in Surhuisterveen, dochter van Bareld Oldenburger en Geeske van de Velde. Geertje is overleden in onbekend.
1.1.1.1.3.1.2.2.7.1.5 Trijntje van der Leij is geboren op 01-10-1899 in Smallingerland, dochter van Wilt van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.2.7.1) en Wietske Bron. Trijntje is overleden op 28-02-1937 in Ooststellingwerf, 37 jaar oud. Trijntje trouwde, 20 jaar oud, op 25-03-1920 in Smallingerland met Sikke Hempenius, 21 of 22 jaar oud. Sikke is geboren in 1898 in Jubbega-Schurega, zoon van Gerardus Hempenius en Cornelia de Haan. Sikke is overleden in onbekend.
1.1.1.1.3.1.2.2.7.2.1 Alle van der Lei is geboren op 16-04-1894 in Smallingerland (Drachten), zoon van Kornelis van der Lei (zie 1.1.1.1.3.1.2.2.7.2) en Wietske de Jager. Alle is overleden in onbekend. Alle trouwde, 23 jaar oud, op 14-06-1917 in Groningen met Grietje Dijkstra, 17 of 18 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 26-04-1957. Grietje is geboren in 1899 in Groningen, dochter van Jan Dijkstra en Itje Helmus.
Kind van Alle en Grietje:
1 Jan van der Lei, geboren in 1929 in Drachten. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.2.7.2.1.1.
1.1.1.1.3.1.2.2.7.2.7 Sjouke van der Lei is geboren op 30-05-1905 in Smallingerland, zoon van Kornelis van der Lei (zie 1.1.1.1.3.1.2.2.7.2) en Hendrikje de Jager. Sjouke is overleden op 01-05-1977 in onbekend, 71 jaar oud. Sjouke trouwde met Oelkje Veenema. Oelkje is geboren op 23-05-1911. Oelkje is overleden op 15-09-1991, 80 jaar oud.
1.1.1.1.3.1.2.4.5.2.1 Klaas van der Leij, zoon van Klaas van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.4.5.2) en Geertje de Jong. Klaas trouwde op 22-01-1916 in Tietjerksteradeel met Adriana Pot.
1.1.1.1.3.1.2.4.5.2.2 Jacob van der Leij, zoon van Klaas van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.4.5.2) en Geertje de Jong. Jacob trouwde met G Velt.
1.1.1.1.3.1.2.4.5.2.3 Wietse van der Leij is geboren in 1883 in onbekend, zoon van Klaas van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.4.5.2) en Hendrika Theunis Ferwerda. Wietse is overleden op 31-01-1929 in Leeuwarden, 45 of 46 jaar oud. Wietse trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 25-02-1905 in Tietjerksteradeel met Elizabeth Feddes Boonstra.
1.1.1.1.3.1.2.4.5.2.4 Jitske van der Leij is geboren in 1887, dochter van Klaas van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.4.5.2) en Geertje de Jong. Jitske is overleden op 20-11-1950 in Leeuwarden, 62 of 63 jaar oud. Jitske trouwde, 31 of 32 jaar oud, op 19-04-1919 in Wymbritseradeel [bron: akte nr 11] met Jan de Vries.
1.1.1.1.3.1.2.4.5.2.6 Trijntje van der Leij is geboren op 15-07-1892 in Leeuwarden, dochter van Klaas van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.4.5.2) en Geertje de Jong. Trijntje is overleden op 10-04-1965 in Groningen, 72 jaar oud. Trijntje trouwde, 18 jaar oud, op 26-01-1911 in Leeuwarden met Ernst Groen, 30 jaar oud. Ernst is geboren op 01-10-1880 in Enkhuizen, zoon van Hendrik Jans Groen en Mettje Fokkes Huls. Ernst is overleden op 10-03-1969 in Harlingen, 88 jaar oud.
Kinderen van Trijntje en Ernst:
1 Mettje Groen [1.1.1.1.3.1.2.4.5.2.6.1].
2 Geertje Groen [1.1.1.1.3.1.2.4.5.2.6.2].
3 Niesina Groen [1.1.1.1.3.1.2.4.5.2.6.3].
4 Klaas Groen [1.1.1.1.3.1.2.4.5.2.6.4].
5 Henk Groen [1.1.1.1.3.1.2.4.5.2.6.5].
1.1.1.1.3.1.2.4.5.2.9 Sytske van der Leij is geboren in 1898, dochter van Klaas van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.4.5.2) en Geertje de Jong. Sytske is overleden op 02-04-1983 in Amsterdam, 84 of 85 jaar oud. Sytske trouwde met Lambertus de Jonge. Lambertus is overleden op 17-01-1974 in Amsterdam.
1.1.1.1.3.1.2.4.6.3.1 Trientje van der Meer, dochter van Ruurd Geerts van der Meer en Willemke Alberts van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.4.6.3). Trientje trouwde op 01-07-1915 in Zwolle met Albert van der Leij, 27 jaar oud. Zie 1.1.1.1.3.1.2.4.6.5.1 voor persoonsgegevens van Albert.
1.1.1.1.3.1.2.4.6.5.1 Albert van der Leij is geboren op 30-08-1887 in Leeuwarden, zoon van Wytze van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.4.6.5) en Riemkje Groenewoud. Albert trouwde, 27 jaar oud, op 01-07-1915 in Zwolle met Trientje van der Meer. Zie 1.1.1.1.3.1.2.4.6.3.1 voor persoonsgegevens van Trientje.
antje_van_der_lei.jpg
14 antje van der lei
1.1.1.1.3.1.2.4.6.5.2 Antje van der Leij (afb. 14) is geboren op 03-09-1890 om 00:30 in Franeker, dochter van Wytze van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.4.6.5) en Riemkje Groenewoud. Antje is overleden op 30-12-1979 in Rotterdam, 89 jaar oud. Zij is begraven in Rotterdam. Antje trouwde, 21 jaar oud, op 08-05-1912 in Rotterdam met Hendrik (Henk) de Rover, 23 jaar oud. Henk is geboren op 06-05-1889 in Hardinxveld, zoon van Pieter de Rover en Maria Maat. Henk is overleden op 14-12-1956 in Rotterdam, 67 jaar oud (oorzaak: Scheepsongeval). Hij is begraven op 18-12-1956 in Rotterdam.
Kinderen van Antje en Henk:
1 Henk de Rover. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.4.6.5.2.1.
2 Piet de Rover. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.4.6.5.2.2.
3 Anna (An) de Rover. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.4.6.5.2.3.
4 Riemkje (Riek) de Rover, geboren op 19-05-1930 in Rotterdam. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.4.6.5.2.4.
1.1.1.1.3.1.2.4.6.5.5 Geeske van der Leij is geboren op 28-09-1896 om 01:00 in Franeker, dochter van Wytze van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.4.6.5) en Riemkje Groenewoud. Geeske trouwde, 23 jaar oud, op 30-06-1920 in Rotterdam met Albert van Oosten, 22 of 23 jaar oud. Albert is geboren in 1897 in Utrecht.
1.1.1.1.3.1.2.7.3.1.1 Gooitske van der Leij is geboren op 18-09-1893 in Nieuw Amsterdam, dochter van Jitze van der Leij (Lei) (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.3.1) en Hendrikje Kuijer. Gooitske is overleden in onbekend. Gooitske trouwde, 22 jaar oud, op 03-02-1916 in Emmen met Geert van Dijk, 23 of 24 jaar oud. Geert is geboren in 1892 in Emmen. Geert is overleden in onbekend.
1.1.1.1.3.1.2.7.3.1.2 Femmigje van der Leij is geboren in 1895, dochter van Jitze van der Leij (Lei) (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.3.1) en Hendrikje Kuijer. Femmigje trouwde, 33 of 34 jaar oud, op 04-05-1929 in Emmen met Hendrik Meijerink. Hendrik is een zoon van Geert Meijerink en Aaltje Stoelwinder.
1.1.1.1.3.1.2.7.3.1.3 Jacobje van der Leij is geboren in 1897 in Emmen, dochter van Jitze van der Leij (Lei) (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.3.1) en Hendrikje Kuijer. Jacobje is overleden in onbekend. Jacobje trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 08-05-1920 met Albert Jagt, 27 of 28 jaar oud. Albert is geboren in 1892 in Emmen. Albert is overleden in onbekend.
johannavanderlei-jantinusvos.jpg
15 JohannavanderLei-JantinusVos
1.1.1.1.3.1.2.7.3.1.7 Johanna van der Leij (Lei) (afb. 15 en 15) is geboren op 11-11-1900 in Nieuw Amsterdam, dochter van Jitze van der Leij (Lei) (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.3.1) en Hendrikje Kuijer. Johanna trouwde, 23 jaar oud, op 17-11-1923 in Emmen met Jantinus Vos (afb. 15), 25 of 26 jaar oud. Jantinus is geboren in 1897, zoon van Batte Vos en Jacobje Pals.
1.1.1.1.3.1.2.7.3.1.8 Johannes van der Leij is geboren op 07-01-1903 in Emmen, zoon van Jitze van der Leij (Lei) (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.3.1) en Hendrikje Kuijer. Johannes trouwde, 27 jaar oud, op 17-04-1930 in Schoonebeek met Anna Rosina Joldersma.
1.1.1.1.3.1.2.7.3.1.9 Jakob van der Leij is geboren op 03-02-1905 in Emmen, zoon van Jitze van der Leij (Lei) (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.3.1) en Hendrikje Kuijer. Jakob trouwde, 27 jaar oud, op 21-10-1932 in Schoonebeek met Rensina Joldersma.
1.1.1.1.3.1.2.7.3.1.11 Martje van der Leij (Lei) is geboren op 26-03-1909 in Emmen, dochter van Jitze van der Leij (Lei) (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.3.1) en Hendrikje Kuijer. Martje trouwde, 20 jaar oud, op 23-11-1929 in Emmen met Reinard de Groote, 20 of 21 jaar oud. Reinard is geboren in 1908, zoon van Hinderikus de Groote en Albertje Room.
1.1.1.1.3.1.2.7.3.2.1 Johannes van der Leij is geboren op 11-12-1897 in Emmen, zoon van Aale van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.3.2) en Henderkien Snippe. Johannes is overleden op 07-12-1926 in Groningen, 28 jaar oud. Johannes trouwde, 24 jaar oud, op 17-11-1922 in Sleen met Willemina Slagter, 19 jaar oud. Willemina is geboren op 23-06-1903 in Sleen, dochter van Willem Slagter en Hillegien Kampimg. Willemina is overleden op 07-12-1935 in Hoogeveen, 32 jaar oud. Willemina trouwde voorheen met Geert Poede (geb. 1905).
Kinderen van Johannes en Willemina:
1 Aale van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.7.3.2.1.1], geboren op 10-04-1923 in Sleen. Aale is overleden op 22-02-1945 in Neuengamme, 21 jaar oud.
Beroep:
agent van politie
2 Hillegien (Hillie) van der Leij. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.3.2.1.2.
3 Willem van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.7.3.2.1.3].
1.1.1.1.3.1.2.7.3.2.2 Lammina Berendina van der Leij is geboren op 22-03-1899 in Nieuw Amsterdam, dochter van Aale van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.3.2) en Henderkien Snippe. Lammina is overleden op 21-02-1947 in Enschede, 47 jaar oud. Zij is begraven op 25-02-1947 in Enschede Westerbegraafplaats. Lammina trouwde, 22 jaar oud, op 07-05-1921 in Emmen met Egbert Ebeltjes, 21 jaar oud. Egbert is geboren op 07-02-1900 in Emmen, zoon van Pieter Ebeltjes en Jantje Moes. Egbert is overleden op 15-07-1975 in Enschede, 75 jaar oud. Hij is begraven op 21-07-1975 in Enschede Westerbegraafplaats.
Notitie bij Egbert: van beroep veenarbeider, textielarbeider en magazijnbediende
vertrokken op 22 februari 1940 van Klazinaveen naar Enschede
1.1.1.1.3.1.2.7.3.2.3 Gooitske van der Leij is geboren op 18-12-1900 in Nieuw Amsterdam, dochter van Aale van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.3.2) en Henderkien Snippe. Gooitske trouwde, 21 jaar oud, op 29-04-1922 in Emmen gem met Jacob de Vries, 21 of 22 jaar oud. Jacob is geboren in 1900 in Emmen, zoon van Sjoert de Vries en Hillegien Seuninga.
1.1.1.1.3.1.2.7.3.2.8 Jitse van der Leij is geboren op 23-05-1906 in Emmen, zoon van Aale van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.3.2) en Henderkien Snippe. Jitse trouwde, 22 jaar oud, op 07-07-1928 in Emmen met Frouwkien Bakker, 21 of 22 jaar oud. Frouwkien is geboren in 1906, dochter van Pieter Bakker en Jacoba ter Braak. Frouwkien is overleden in 1957, 50 of 51 jaar oud.
Kinderen van Jitse en Frouwkien:
1 Hennie van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.7.3.2.8.1].
2 Piet van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.7.3.2.8.2].
3 Jantje van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.7.3.2.8.3].
4 Jacobje van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.7.3.2.8.4].
1.1.1.1.3.1.2.7.3.3.1 Goitske Hoff is geboren in 1902 in Nieuw Amsterdam, dochter van Hendrik Hoff en Jacobje van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.3.3). Goitske is overleden in Nieuw Amsterdam. Goitske trouwde met Spiegelaar.
1.1.1.1.3.1.2.7.3.4.2 Johannes Snippe is geboren op 13-12-1905 in Emmen, zoon van Jakob Snippe en Martje van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.3.4). Johannes is overleden op 01-10-1964 in Enschede, 58 jaar oud. Johannes trouwde, 30 jaar oud, op 27-03-1936 in Enschede met Henderika Jagt, 27 jaar oud. Henderika is geboren op 24-03-1909 in Erica. Henderika is overleden op 16-10-1985 in Zeist, 76 jaar oud.
1.1.1.1.3.1.2.7.3.4.4 Gosem Snippe is geboren op 25-01-1911 in Emmen, zoon van Jakob Snippe en Martje van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.3.4). Gosem is overleden op 17-06-1997 in Enschede, 86 jaar oud. Hij is begraven op 23-06-1997 in Enschede. Gosem trouwde, 25 jaar oud, op 22-05-1936 in Enschede met Jentje van den Berg, 21 jaar oud. Jentje is geboren op 29-09-1914 in Genemuiden. Jentje is overleden op 24-06-1973 in Enschede, 58 jaar oud.
1.1.1.1.3.1.2.7.3.4.5 Margje Snippe, dochter van Jakob Snippe en Martje van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.3.4). Margje:
(1) trouwde met Frederik van der Belt. Frederik is geboren op 13-07-1907 in Zwolle, zoon van Wessel Wichert van der Belt en Aaltje Nieuwland. Frederik is overleden op 15-01-1962 in Enschede, 54 jaar oud.
(2) trouwde met Albert de Roode. Albert is geboren op 17-02-1902 in Emmen. Albert is overleden op 20-02-1981 in Enschede, 79 jaar oud.
1.1.1.1.3.1.2.7.3.4.7 Janna Snippe is geboren op 10-02-1917 in Emmen, dochter van Jakob Snippe en Martje van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.3.4). Janna trouwde, 24 jaar oud, op 14-11-1941 in Enschede met Hendrik Tent, 27 jaar oud. Hendrik is geboren op 10-09-1914 in Emmen.
1.1.1.1.3.1.2.7.3.4.9 Jitze Snippe is geboren op 01-06-1922 in Emmen, zoon van Jakob Snippe en Martje van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.3.4). Jitze is overleden op 04-01-1976 in Pretoria Zuid Afrika, 53 jaar oud. Jitze trouwde, 28 jaar oud, op 07-09-1950 in Enschede met Klaasje Niemeijer, 29 jaar oud. Klaasje is geboren op 07-03-1921 in Lonneker. Klaasje is overleden op 09-06-1962 in Pretoria Zuid Afrika, 41 jaar oud.
1.1.1.1.3.1.2.7.3.4.11 Alle Snippe, zoon van Jakob Snippe en Martje van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.3.4). Alle trouwde met Gretha Dekker.
1.1.1.1.3.1.2.7.3.4.12 Martje Snippe is geboren op 10-09-1927 in Emmen, dochter van Jakob Snippe en Martje van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.3.4). Martje trouwde, 20 jaar oud, op 19-12-1947 in Enschede met Sybren Siderius, 26 jaar oud. Sybren is geboren op 25-07-1921 in Sijbrandaburen. Sybren is overleden op 30-09-1998 in Enschede, 77 jaar oud.
1.1.1.1.3.1.2.7.3.4.13 Jakob Snippe, zoon van Jakob Snippe en Martje van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.3.4). Jakob trouwde met Aaltje van den Belt.
1.1.1.1.3.1.2.7.4.3.2 Trijntje van der Leij is geboren op 08-09-1909 in Emmen, dochter van Harm van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.4.3) en Rensina Snippe. Trijntje is overleden op 28-04-1995 in Veenoord, 85 jaar oud. Trijntje trouwde met Albert Smit. Albert is geboren op 21-03-1918 in Veenoord. Albert is overleden op 07-03-1980 in Veenoord, 61 jaar oud.
1.1.1.1.3.1.2.7.4.3.3 Wijtze van der Leij is geboren op 09-04-1911 in Emmen, zoon van Harm van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.4.3) en Rensina Snippe. Wijtze is overleden op 05-07-1982 in Eindhoven, 71 jaar oud. Wijtze trouwde met Elsje Hartman.
1.1.1.1.3.1.2.7.4.3.6 Klaas van der Leij is geboren op 03-09-1916 in Emmen, zoon van Harm van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.4.3) en Rensina Snippe. Klaas is overleden op 23-12-1998 in Eindhoven, 82 jaar oud. Klaas trouwde met Tetje Woldhuis. Tetje is geboren op 19-10-1917 in Hoogezand. Tetje is overleden op 27-02-2002 in Eindhoven, 84 jaar oud.
1.1.1.1.3.1.2.7.4.3.9 Jitse van der Leij is geboren op 05-07-1922 in Emmen, dochter van Harm van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.4.3) en Rensina Snippe. Jitse is overleden op 25-01-2000 in Eindhoven, 77 jaar oud. Jitse trouwde met Mechelina van Hoof. Mechelina is geboren in 1916. Mechelina is overleden op 24-03-1982 in Eindhoven, 65 of 66 jaar oud.
1.1.1.1.3.1.2.7.4.3.11 Renske (Zus) van der Leij is geboren op 10-05-1926 in Eindhoven, dochter van Harm van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.4.3) en Rensina Snippe. Zus is overleden op 22-09-2001 in Tilburg, 75 jaar oud. Zus trouwde, 30 jaar oud, op 24-01-1957 in Tilburg met Ad de Beer, 32 jaar oud. Ad is geboren op 15-09-1924 in Tilburg. Ad is overleden op 29-07-1993 in Tilburg, 68 jaar oud.
Kinderen van Zus en Ad:
1 Theodora Rensina (Dorine) de Beer. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.4.3.11.1.
2 Harm Adriaan (Harm) de Beer [1.1.1.1.3.1.2.7.4.3.11.2].
1.1.1.1.3.1.2.7.4.4.1 Geerdina (Dine) van der Leij is geboren op 20-04-1909 in Emmen, dochter van Johannes van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.4.4) en Jantien Lahman. Dine is overleden op 28-08-1990 in Almelo, 81 jaar oud. Dine trouwde met Bart (Bart) de Jong. Bart is geboren op 10-02-1905 in Almelo ?. Bart is overleden op 09-05-1972 in Almelo, 67 jaar oud.
1.1.1.1.3.1.2.7.4.4.2 Wytze van der Leij is geboren op 28-01-1912 in Emmen, zoon van Johannes van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.4.4) en Jantien Lahman. Wytze is overleden in 1993 in Almelo, 80 of 81 jaar oud. Wytze trouwde met Maria (Maria) Beld.
Kinderen van Wytze en Maria:
1 Witske van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.7.4.4.2.1].
2 Geerdine van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.7.4.4.2.2].
3 Jannie (Jannie) van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.7.4.4.2.3].
4 Stiene (Stiene) van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.7.4.4.2.4].
5 Marietje (Marietje) van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.7.4.4.2.5].
6 Berendina (Poppie) van der Leij. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.4.4.2.6.
7 Gerrit-Jan van der Leij, geboren op 26-12-1933. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.4.4.2.7.
8 Johannes van der Leij, geboren in 1934. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.4.4.2.8.
9 Jantinus van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.7.4.4.2.9], geboren in 1936 in Almelo ?. Jantinus is overleden op 02-03-2002 in Almelo ?, 65 of 66 jaar oud.
1.1.1.1.3.1.2.7.4.4.3 Jantien (Jannie) van der Leij is geboren op 03-03-1914 in Emmen, dochter van Johannes van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.4.4) en Jantien Lahman. Jannie trouwde, 22 jaar oud, op 29-10-1936 in onbekend met Willem Wever, 23 of 24 jaar oud. Willem is geboren in 1912 in onbekend. Willem is overleden in onbekend.
1.1.1.1.3.1.2.7.4.4.6 Grietje van der Leij is geboren op 26-03-1921 in Emmen, dochter van Johannes van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.4.4) en Jantien Lahman. Grietje trouwde met NN Smid.
1.1.1.1.3.1.2.7.4.4.7 Gerrit van der Leij is geboren op 29-05-1923 in Emmen, zoon van Johannes van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.4.4) en Jantien Lahman. Gerrit is overleden op 23-04-2001 in Kloosterhaar, 77 jaar oud. Gerrit trouwde met Geertje Benjamins. Geertje is geboren op 25-03-1928 in onbekend. Geertje is overleden op 07-12-1997 in onbekend, 69 jaar oud.
Kinderen van Gerrit en Geertje:
1 Jenny (Jenny) van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.7.4.4.7.1].
2 Jaap (Jaap) van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.7.4.4.7.2].
3 Jos (Jos) van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.7.4.4.7.3].
1.1.1.1.3.1.2.7.4.4.8 Jacobje (Jo) van der Leij is geboren op 29-05-1923 in Emmen, dochter van Johannes van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.4.4) en Jantien Lahman. Jo trouwde met NN Hilberink.
1.1.1.1.3.1.2.7.4.4.11 Harm van der Leij is geboren op 05-09-1927 in Emmen, zoon van Johannes van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.4.4) en Jantien Lahman. Harm is overleden op 05-06-2000 in Almelo, 72 jaar oud. Harm trouwde met Maria Gerharda Geziena Poepenborg. Maria is een dochter van Lambertus Poepenborg en Geziena Scholten.
Kinderen van Harm en Maria:
1 Jantien (Jannie) van der Leij. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.4.4.11.1.
2 Lambertus (Bert) van der Leij. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.4.4.11.2.
3 Johanna (Joke) van der Leij. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.4.4.11.3.
4 Margaretha van der Leij. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.4.4.11.4.
5 Geert (Gerard) van der Leij. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.4.4.11.5.
6 Geerdina (Diane) van der Leij. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.4.4.11.6.
1.1.1.1.3.1.2.7.4.4.13 Karst van der Leij, zoon van Johannes van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.4.4) en Jantien Lahman. Karst trouwde met niet bekend.
Kinderen van Karst en niet:
1 Jos (Jos) van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.7.4.4.13.1].
2 Bea (Bea) van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.7.4.4.13.2].
1.1.1.1.3.1.2.7.4.4.14 Jantinus van der Leij, zoon van Johannes van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.4.4) en Jantien Lahman. Jantinus trouwde met Grietje Visser.
Kinderen van Jantinus en Grietje:
1 Jannie (Jannie) van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.7.4.4.14.1].
2 Grietje (Grietje) van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.7.4.4.14.2].
3 Johanna (Johanna) van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.7.4.4.14.3].
4 Janneman (Janneman) van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.7.4.4.14.4].
5 Marcel (Marcel) van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.7.4.4.14.5].
1.1.1.1.3.1.2.7.4.6.1 Grietje van der Leij is geboren op 21-02-1911 in Emmen, dochter van Karst van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.4.6) en Jitske Tenhage. Grietje is overleden op 05-06-1962 in onbekend, 51 jaar oud. Grietje trouwde met E Nienhuis.
1.1.1.1.3.1.2.7.4.6.2 Gooitzen van der Leij is geboren op 10-03-1912 in Emmen, zoon van Karst van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.4.6) en Jitske Tenhage. Gooitzen is overleden in 01-1945 in Glanerbrug, 32 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gooitzen: Gooitzen is omgekomen bij het bombardement op Glanerbrug in januari 1945.
Gooitzen trouwde met Gesiena van Dijk. Gesiena is geboren in onbekend. Gesiena is overleden in 08-1945 in Glanerbrug.
1.1.1.1.3.1.2.7.4.6.4 Aaltje van der Leij is geboren op 04-04-1916 in Emmen, dochter van Karst van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.4.6) en Jitske Tenhage. Aaltje is overleden op 17-05-2002 in onbekend, 86 jaar oud. Aaltje trouwde met Adrianus de Rooy.
1.1.1.1.3.1.2.7.4.6.5 Wijtze van der Leij is geboren op 11-05-1917 in Emmen, zoon van Karst van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.4.6) en Jitske Tenhage. Wijtze trouwde met Pietertje Feringa. Pietertje is geboren in onbekend. Pietertje is overleden op 28-04-2003.
Kind van Wijtze en Pietertje:
1 Karst van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.7.4.6.5.1].
1.1.1.1.3.1.2.7.4.6.7 Harm van der Leij is geboren op 27-08-1919 in Emmen, zoon van Karst van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.4.6) en Jitske Tenhage. Harm is overleden op 15-07-2000, 80 jaar oud. Harm trouwde met Doortje van den Heuvel.
1.1.1.1.3.1.2.7.4.6.11 Albertje van der Leij, dochter van Karst van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.4.6) en Jitske Tenhage. Albertje trouwde met H Broek.
berendina_helena_mink_1947.jpg marinus_post_ca1975.jpg
16 Berendina Helena Mink 1947
17 Marinus Post ca1975
1.1.1.1.3.1.2.7.4.8.1 Berendina Helena (Diene) Mink (afb. 16) is geboren op 19-05-1915 in Nieuw Amsterdam, dochter van Arend Mink en Jacobje van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.4.8). Diene is overleden op 08-12-1952 in Groningen, 37 jaar oud (oorzaak: hersentumor). Zij is begraven op 12-12-1952 in Nieuw Amsterdam.
Notitie bij Diene: Zie voor meerdere nazaten ook parenteel Mink.
Diene trouwde, 20 jaar oud, op 23-11-1935 in Emmen met Marinus Post (afb. 17), 26 jaar oud. Marinus is geboren op 19-08-1909 in Nieuw Amsterdam. Marinus is overleden op 13-05-1999 in Emmen, 89 jaar oud. Hij is gecremeerd in Emmen.
Notitie bij Marinus: Voor verdere afstammelingen zie parenteel Claes Harmens (Post).
1.1.1.1.3.1.2.7.4.8.2 Wytze Mink is geboren op 25-10-1917 in Nieuw Amsterdam, zoon van Arend Mink en Jacobje van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.4.8). Wytze is overleden op 05-07-2009 in Nieuw Amsterdam, 91 jaar oud. Wytze trouwde, 23 jaar oud, op 03-05-1941 in Emmen met Jantina Geerdina Post, 21 jaar oud. Jantina is geboren op 28-05-1919 in Nieuw Amsterdam.
1.1.1.1.3.1.2.7.4.8.3 Berend (Be) Mink is geboren op 23-05-1919 in Nieuw Amsterdam, zoon van Arend Mink en Jacobje van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.4.8). Be is overleden op 23-02-2013 in Nieuw Amsterdam, 93 jaar oud. Be trouwde met Fenna de Vries.
1.1.1.1.3.1.2.7.4.8.4 Antje Mink is geboren op 06-03-1921 in Nieuw Amsterdam, dochter van Arend Mink en Jacobje van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.4.8). Antje is overleden op 01-06-2013 in Emmen, 92 jaar oud. Antje trouwde, 20 of 21 jaar oud, in 1942 in Emmen met Harm Grobbe.
Kinderen van Antje en Harm:
1 Hendrikje Jacobje (Henny) Grobbe. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.4.8.4.1.
2 Jacobje (Jopie) Grobbe. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.4.8.4.2.
3 Harmannus (Mans) Grobbe. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.4.8.4.3.
1.1.1.1.3.1.2.7.4.8.6 Aleida (Leida) Mink is geboren op 21-01-1924 in Nieuw Amsterdam, dochter van Arend Mink en Jacobje van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.4.8). Leida is overleden in 05-2020 in Nieuw Amsterdam, 96 jaar oud. Leida trouwde met Asing Koopman.
1.1.1.1.3.1.2.7.4.8.7 Grietje Mink is geboren op 31-12-1925 in Nieuw Amsterdam, dochter van Arend Mink en Jacobje van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.4.8). Grietje is overleden op 25-01-2019 in Ede, 93 jaar oud. Grietje trouwde, 25 jaar oud, op 27-07-1951 in Emmen met Geert Weurding.
1.1.1.1.3.1.2.7.4.8.8 Hilbertus (Hilbert) Mink is geboren op 12-05-1927 in Nieuw Amsterdam, zoon van Arend Mink en Jacobje van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.4.8). Hilbert is overleden in 1997 in Veenoord, 69 of 70 jaar oud. Hilbert trouwde met Aaltje Rotman.
1.1.1.1.3.1.2.7.4.8.9 Matje Mink is geboren op 13-07-1929 in Nieuw Amsterdam, dochter van Arend Mink en Jacobje van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.4.8). Matje is overleden in 2020, 90 of 91 jaar oud. Matje trouwde met Jochum Zondag.
1.1.1.1.3.1.2.7.4.9.1 Jakoba (Coba) van der Leij is geboren op 17-06-1922 in Nieuw Amsterdam, dochter van Meindert van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.4.9) en Aafje (Aafke) van der Scheer.
Notitie bij Coba: Heeft 2 kinderen
Coba trouwde met Barteld Mulder.
1.1.1.1.3.1.2.7.4.9.3 Wietse van der Leij is geboren op 13-11-1924 in Nieuw Amsterdam, zoon van Meindert van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.4.9) en Aafje (Aafke) van der Scheer. Wietse is overleden in Emmen, 92 jaar oud. Hij is gecremeerd op 30-12-2016 in Emmen, Meerdijk.
Notitie bij Wietse: Heeft 4 kinderen
Wietse trouwde in Emmen met Jennigje (Jentje) (Jenny) de Vries. Jenny is geboren in 1923. Jenny is overleden op 19-08-2019 in Emmen, 95 of 96 jaar oud.
Kinderen van Wietse en Jenny:
1 Marten van der Leij. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.4.9.3.1.
2 Aafje van der Leij. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.4.9.3.2.
3 Karin van der Leij. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.4.9.3.3.
4 Meindert van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.7.4.9.3.4], geboren in 1949. Meindert is overleden op 25-12-2016 in Emmen, 66 of 67 jaar oud.
1.1.1.1.3.1.2.7.4.9.4 Jan van der Leij is geboren op 28-08-1926 in Nieuw Amsterdam, zoon van Meindert van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.4.9) en Aafje (Aafke) van der Scheer. Jan is overleden.
Adres:
Enschede
Jan trouwde met Grietje Witting.
Kind van Jan en Grietje:
1 Grietje van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.7.4.9.4.1].
1.1.1.1.3.1.2.7.4.9.6 Gerrit van der Leij, zoon van Meindert van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.4.9) en Aafje (Aafke) van der Scheer. Gerrit trouwde met Dienie Tietema.
1.1.1.1.3.1.2.7.4.9.7 Harm van der Leij, zoon van Meindert van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.4.9) en Aafje (Aafke) van der Scheer. Harm trouwde met Grietje Jakobs.
Kind van Harm en Grietje:
1 Johannes van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.7.4.9.7.1].
1.1.1.1.3.1.2.7.4.9.8 Grietje van der Leij, dochter van Meindert van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.4.9) en Aafje (Aafke) van der Scheer. Grietje trouwde met Gezienus Jeuring.
1.1.1.1.3.1.2.7.4.9.9 Bouke van der Leij, zoon van Meindert van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.4.9) en Aafje (Aafke) van der Scheer. Bouke trouwde met T Hogenberg.
1.1.1.1.3.1.2.7.4.9.10 Femmichje (Femmie) van der Leij, dochter van Meindert van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.4.9) en Aafje (Aafke) van der Scheer. Femmie trouwde met L Bloeming.
1.1.1.1.3.1.2.7.4.9.11 Antje van der Leij, dochter van Meindert van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.4.9) en Aafje (Aafke) van der Scheer. Antje trouwde met B (Benny) Heuvink.
geertje__wietze_en_grietje_doek.jpg
18 geertje, wietze en grietje doek
1.1.1.1.3.1.2.7.4.11.2 Wijtze Doek (afb. 18) is geboren op 20-12-1915 in Nieuw Amsterdam, zoon van Johannes Doek en Antje van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.4.11). Wijtze trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 1939 in Almelo met Berendina Hendrika Meuleman.
Kinderen van Wijtze en Berendina:
1 Antje Christina Doek. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.4.11.2.1.
2 Grada Christina Doek. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.4.11.2.2.
1.1.1.1.3.1.2.7.4.11.3 Grietje (Greet) Doek is geboren op 21-09-1917 in Nieuw Amsterdam, dochter van Johannes Doek en Antje van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.4.11).
Adressen:
tot 11-1930     Weerdingerstraat 7, Emmen
vanaf 10-03-1933     Tuindorp 81, Coevorden
Greet trouwde met Egbert Goorman. Egbert is geboren op 15-11-1916. Egbert is overleden op 17-11-2008, 92 jaar oud.
Kind van Greet en Egbert:
1 Antje (Ans) Goorman, geboren op 24-10-1948 in Almelo. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.4.11.3.1.
1.1.1.1.3.1.2.7.4.11.7 Klaasje Struik, dochter van Albertus (Bertus) Struik en Antje van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.4.11). Klaasje trouwde met Theo van der Velden.
1.1.1.1.3.1.2.2.1.6.2.3 Hendrik van der Lei, zoon van Rinze van der Lei (zie 1.1.1.1.3.1.2.2.1.6.2) en Trijntje Bijma.
Kind van Hendrik uit onbekende relatie:
1 Wopke M R van der Lei. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.2.1.6.2.3.1.
1.1.1.1.3.1.2.2.7.2.1.1 Jan van der Lei is geboren in 1929 in Drachten, zoon van Alle van der Lei (zie 1.1.1.1.3.1.2.2.7.2.1) en Grietje Dijkstra. Jan is overleden op 17-08-1990 in Groningen, 60 of 61 jaar oud. Jan trouwde met Reina Grietje Pinkster.
Kinderen van Jan en Reina:
1 Grietje Reina van der Lei. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.2.7.2.1.1.1.
2 Leendert van der Lei [1.1.1.1.3.1.2.2.7.2.1.1.2].
3 Jan van der Lei [1.1.1.1.3.1.2.2.7.2.1.1.3].
1.1.1.1.3.1.2.4.6.5.2.1 Henk de Rover, zoon van Hendrik (Henk) de Rover en Antje van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.4.6.5.2). Henk trouwde met Jo Klein.
Kinderen van Henk en Jo:
1 Henk (Henny) de Rover [1.1.1.1.3.1.2.4.6.5.2.1.1].
2 Edwin de Rover [1.1.1.1.3.1.2.4.6.5.2.1.2].
1.1.1.1.3.1.2.4.6.5.2.2 Piet de Rover, zoon van Hendrik (Henk) de Rover en Antje van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.4.6.5.2). Piet trouwde met M. L. van Dongen.
Kinderen van Piet en M.:
1 Henk de Rover [1.1.1.1.3.1.2.4.6.5.2.2.1].
2 Ria de Rover [1.1.1.1.3.1.2.4.6.5.2.2.2].
1.1.1.1.3.1.2.4.6.5.2.3 Anna (An) de Rover, dochter van Hendrik (Henk) de Rover en Antje van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.4.6.5.2). An trouwde met Ab Veldman.
Kinderen van An en Ab:
1 Ronald Veldman [1.1.1.1.3.1.2.4.6.5.2.3.1].
2 Alex Veldman [1.1.1.1.3.1.2.4.6.5.2.3.2].
jan_dekker.jpg
19 jan dekker
1.1.1.1.3.1.2.4.6.5.2.4 Riemkje (Riek) de Rover is geboren op 19-05-1930 in Rotterdam, dochter van Hendrik (Henk) de Rover en Antje van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.4.6.5.2). Riek is overleden op 10-09-1986 in Utrecht, 56 jaar oud. Zij is gecremeerd op 13-09-1986 in Utrecht. Riek trouwde, 23 jaar oud, op 24-03-1954 in Rotterdam met Jan Dekker (afb. 19), 30 jaar oud. Jan is geboren op 31-12-1923 in Rotterdam, zoon van Job Dekker en Augusta Christina Vleeskens. Jan is overleden op 14-04-1989 om 10:00 in Utrecht, 65 jaar oud (oorzaak: hartstilstand).
Kind van Riek en Jan:
1 Richard Dekker. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.4.6.5.2.4.1.
1.1.1.1.3.1.2.7.3.2.1.2 Hillegien (Hillie) van der Leij, dochter van Johannes van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.3.2.1) en Willemina Slagter. Hillie:
(1) trouwde met Hendrik de Graaf. Hendrik is geboren op 26-10-1921 in Barger Oosterveen, zoon van Fokke de Graaf en Jenke Pomper. Hendrik is overleden op 14-07-1992 in Emmen, 70 jaar oud. Hij is begraven in Emmen.
(2) trouwde met Jan Spijkerman. Jan is een zoon van Jan Spijkerman en Geesje de Jonge.
Kinderen van Hillie en Hendrik:
1 Wilhelmina (Willy) de Graaf. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.3.2.1.2.1.
2 Fokke de Graaf. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.3.2.1.2.2.
3 Johannes (Johan) de Graaf. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.3.2.1.2.3.
1.1.1.1.3.1.2.7.4.3.11.1 Theodora Rensina (Dorine) de Beer, dochter van Ad de Beer en Renske (Zus) van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.4.3.11). Dorine trouwde met Peter Graafmans. Peter is overleden in 2016.
1.1.1.1.3.1.2.7.4.4.2.6 Berendina (Poppie) van der Leij, dochter van Wytze van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.4.4.2) en Maria (Maria) Beld. Poppie trouwde met Frans Akerlaken.
1.1.1.1.3.1.2.7.4.4.2.7 Gerrit-Jan van der Leij is geboren op 26-12-1933, zoon van Wytze van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.4.4.2) en Maria (Maria) Beld. Gerrit-Jan is overleden op 20-07-2010, 76 jaar oud. Gerrit-Jan trouwde met Reintje Wilhelmina Dam.
Kinderen van Gerrit-Jan en Reintje:
1 Maria Johanna Gezina van der Leij. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.4.4.2.7.1.
2 Henny Christina van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.7.4.4.2.7.2].
3 Wytzke van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.7.4.4.2.7.3].
4 Christoffel Johannes van der Leij [1.1.1.1.3.1.2.7.4.4.2.7.4].
1.1.1.1.3.1.2.7.4.4.2.8 Johannes van der Leij is geboren in 1934, zoon van Wytze van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.4.4.2) en Maria (Maria) Beld. Johannes is overleden in 2001, 66 of 67 jaar oud. Johannes trouwde met A Kampman.
1.1.1.1.3.1.2.7.4.4.11.1 Jantien (Jannie) van der Leij, dochter van Harm van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.4.4.11) en Maria Gerharda Geziena Poepenborg. Jannie trouwde met Jan Braakman.
1.1.1.1.3.1.2.7.4.4.11.2 Lambertus (Bert) van der Leij, zoon van Harm van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.4.4.11) en Maria Gerharda Geziena Poepenborg. Bert trouwde met Marie (Marie) Nijkamp.
1.1.1.1.3.1.2.7.4.4.11.3 Johanna (Joke) van der Leij, dochter van Harm van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.4.4.11) en Maria Gerharda Geziena Poepenborg. Joke trouwde met Martinus Sjorstenus (Jos) van Os. Jos is een zoon van Marein Marie van Os en Maria Aleida Hilberink.
Kinderen van Joke en Jos:
1 Amanda Abigail van Os [1.1.1.1.3.1.2.7.4.4.11.3.1].
2 Chris Christopher van Os [1.1.1.1.3.1.2.7.4.4.11.3.2].
1.1.1.1.3.1.2.7.4.4.11.4 Margaretha van der Leij, dochter van Harm van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.4.4.11) en Maria Gerharda Geziena Poepenborg. Margaretha trouwde met Gerrit Braak.
1.1.1.1.3.1.2.7.4.4.11.5 Geert (Gerard) van der Leij, zoon van Harm van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.4.4.11) en Maria Gerharda Geziena Poepenborg. Gerard trouwde met Irma (Irma) Hindriksen.
1.1.1.1.3.1.2.7.4.4.11.6 Geerdina (Diane) van der Leij, dochter van Harm van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.4.4.11) en Maria Gerharda Geziena Poepenborg. Diane trouwde met Richard Wesseling.
1.1.1.1.3.1.2.7.4.8.4.1 Hendrikje Jacobje (Henny) Grobbe, dochter van Harm Grobbe en Antje Mink (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.4.8.4). Henny trouwde met Harm Hendriks.
Kind van Henny en Harm:
1 Sandra Hendriks. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.7.4.8.4.1.1.
1.1.1.1.3.1.2.7.4.8.4.2 Jacobje (Jopie) Grobbe, dochter van Harm Grobbe en Antje Mink (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.4.8.4). Jopie:
(1) trouwde met Gerrit Hemmes.
(2) trouwde met Hendrikus Gerhardus Cornelis Maria Sanders.
Kind van Jopie en Gerrit:
1.1.1.1.3.1.2.7.4.8.4.3 Harmannus (Mans) Grobbe, zoon van Harm Grobbe en Antje Mink (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.4.8.4). Mans trouwde met Jantje Janna Groenhoff.
Kind van Mans en Jantje:
1.1.1.1.3.1.2.7.4.9.3.1 Marten van der Leij, zoon van Wietse van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.4.9.3) en Jennigje (Jentje) (Jenny) de Vries. Marten trouwde met Roelie.
1.1.1.1.3.1.2.7.4.9.3.2 Aafje van der Leij, dochter van Wietse van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.4.9.3) en Jennigje (Jentje) (Jenny) de Vries. Aafje trouwde met Hans.
1.1.1.1.3.1.2.7.4.9.3.3 Karin van der Leij, dochter van Wietse van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.4.9.3) en Jennigje (Jentje) (Jenny) de Vries. Karin trouwde met Folkert.
1.1.1.1.3.1.2.7.4.11.2.1 Antje Christina Doek, dochter van Wijtze Doek (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.4.11.2) en Berendina Hendrika Meuleman. Antje trouwde met G Letteboer.
Kind van Antje en G:
1 Herman Wytze Letteboer [1.1.1.1.3.1.2.7.4.11.2.1.1].
1.1.1.1.3.1.2.7.4.11.2.2 Grada Christina Doek, dochter van Wijtze Doek (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.4.11.2) en Berendina Hendrika Meuleman. Grada trouwde met Robbertus de Leeuw. Robbertus is geboren op 29-09-1939 in Hardenberg. Robbertus is overleden op 16-07-2004 in Hengelo, 64 jaar oud.
Kinderen van Grada en Robbertus:
1 Jan Willem de Leeuw [1.1.1.1.3.1.2.7.4.11.2.2.1].
2 Petra Berendina Christina de Leeuw [1.1.1.1.3.1.2.7.4.11.2.2.2].
1.1.1.1.3.1.2.7.4.11.3.1 Antje (Ans) Goorman is geboren op 24-10-1948 in Almelo, dochter van Egbert Goorman en Grietje (Greet) Doek (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.4.11.3). Ans is overleden op 24-04-2008 in Oudehaske, 59 jaar oud. Ans trouwde met Mollo Eijer.
1.1.1.1.3.1.2.2.1.6.2.3.1 Wopke M R van der Lei, zoon van Hendrik van der Lei (zie 1.1.1.1.3.1.2.2.1.6.2.3).
Kinderen van Wopke uit onbekende relatie:
1 Vera Geertruida Inske van der Lei [1.1.1.1.3.1.2.2.1.6.2.3.1.1].
2 Jan Hendrik Wopke van der Lei [1.1.1.1.3.1.2.2.1.6.2.3.1.2].
1.1.1.1.3.1.2.2.7.2.1.1.1 Grietje Reina van der Lei, dochter van Jan van der Lei (zie 1.1.1.1.3.1.2.2.7.2.1.1) en Reina Grietje Pinkster. Grietje trouwde met Abdel Meziet El-Mahrouny.
Kinderen van Grietje en Abdel:
1 Samantha Lemoin van der Lei [1.1.1.1.3.1.2.2.7.2.1.1.1.1].
2 Christianus Turan Lemoin van der Lei [1.1.1.1.3.1.2.2.7.2.1.1.1.2].
3 Azis van der Lei [1.1.1.1.3.1.2.2.7.2.1.1.1.3].
4 Anissa van der Lei. Volgt 1.1.1.1.3.1.2.2.7.2.1.1.1.4.
5 Turan Ali Riza Reindert van der Lei [1.1.1.1.3.1.2.2.7.2.1.1.1.5], geboren op 26-09-1983 in Groningen. Turan is overleden op 17-09-1990 in Groningen, 6 jaar oud (oorzaak: geen natuurlijke dood). Hij is begraven in Selwerderhof te Groningen.
1.1.1.1.3.1.2.4.6.5.2.4.1 Richard Dekker, zoon van Jan Dekker en Riemkje (Riek) de Rover (zie 1.1.1.1.3.1.2.4.6.5.2.4). Richard trouwde met Christine Corominas. Christine is een dochter van Juan Corominas en Emma Rebeschini.
Kind van Richard en Christine:
1 Yannick Jan Juan (Yannick) Dekker [1.1.1.1.3.1.2.4.6.5.2.4.1.1].
1.1.1.1.3.1.2.7.3.2.1.2.1 Wilhelmina (Willy) de Graaf, dochter van Hendrik de Graaf en Hillegien (Hillie) van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.3.2.1.2). Willy:
(1) trouwde met J (Joop) Hobers.
(2) trouwde met H (Harrie) Robben.
Kinderen van Willy en Joop:
1 J (Jurrie) Hobers [1.1.1.1.3.1.2.7.3.2.1.2.1.1].
2 E (Elien) Hobers [1.1.1.1.3.1.2.7.3.2.1.2.1.2].
1.1.1.1.3.1.2.7.3.2.1.2.2 Fokke de Graaf, zoon van Hendrik de Graaf en Hillegien (Hillie) van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.3.2.1.2). Fokke trouwde met Hennie A M (Hennie) Wellings.
Kinderen van Fokke en Hennie:
1 Linda de Graaf [1.1.1.1.3.1.2.7.3.2.1.2.2.1].
2 Peter de Graaf [1.1.1.1.3.1.2.7.3.2.1.2.2.2].
1.1.1.1.3.1.2.7.3.2.1.2.3 Johannes (Johan) de Graaf, zoon van Hendrik de Graaf en Hillegien (Hillie) van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.3.2.1.2). Johan trouwde met Marion Koller.
Kinderen van Johan en Marion:
1 Hendrik (Rick) de Graaf [1.1.1.1.3.1.2.7.3.2.1.2.3.1].
2 Cornelis Johannes (Kees) de Graaf [1.1.1.1.3.1.2.7.3.2.1.2.3.2].
1.1.1.1.3.1.2.7.4.4.2.7.1 Maria Johanna Gezina van der Leij, dochter van Gerrit-Jan van der Leij (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.4.4.2.7) en Reintje Wilhelmina Dam. Maria trouwde met Stedelaar.
1.1.1.1.3.1.2.7.4.8.4.1.1 Sandra Hendriks, dochter van Harm Hendriks en Hendrikje Jacobje (Henny) Grobbe (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.4.8.4.1). Sandra trouwde met Marinus (Martin) van Veen.
1.1.1.1.3.1.2.7.4.8.4.2.1 Annet Hemmes, dochter van Gerrit Hemmes en Jacobje (Jopie) Grobbe (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.4.8.4.2). Annet trouwde met Machiel Visscher.
1.1.1.1.3.1.2.7.4.8.4.3.1 Michel Grobbe, zoon van Harmannus (Mans) Grobbe (zie 1.1.1.1.3.1.2.7.4.8.4.3) en Jantje Janna Groenhoff. Michel begon een relatie met Anka Meisner.
1.1.1.1.3.1.2.2.7.2.1.1.1.4 Anissa van der Lei, dochter van Abdel Meziet El-Mahrouny en Grietje Reina van der Lei (zie 1.1.1.1.3.1.2.2.7.2.1.1.1). Anissa trouwde met Gerke Hummel.
Kind van Anissa en Gerke:
1 Romano Turan Hummel [1.1.1.1.3.1.2.2.7.2.1.1.1.4.1].
Gegenereerd met Aldfaer-versie 10.1 op 10-01-2024 17:18:15 door A. Post