Parenteel van Wernerus van Groenenberg

1 Wernerus van Groenenberg.
Notitie bij Wernerus: Was stadsvoogd van Groningen in 1013.
De naam Wernerus kan verwijzen naar Werner van Haspengouw die omstreeks 950 huwde met Gerberga, een dochter van Meginhard IV van Hamaland. Van zijn dochter en Werner zijn geen nakomelingen bekend. Meginhardt zelf was in die tijd graaf van Drenthe en Frisia tussen Lauwers en Eems. Het past in het gebruik van de adel om belangrijke functies binnen de familie te houden. Naar wie de zoon Egbert I is vernoemd is niet na te gaan. Maar een vermoeden is er wel.
Tezelfdertijd leefde Egbert I (1020-1068), graaf van Brunswijk en Derlinggouw en tevens markgraaf van Friesland. Hij oefent ook feitelijk gezag uit in Hunsingo en Fivelingo waar hij in 1057 de aartsbisschop van Bremen als leenheer moet erkennen, maar tegen afdracht van een vijfde der grafelijke inkomsten zelf de grafelijke rechten blijft uitoefenen. Egbert van Brunswijk was een nakomeling van Ekbert II Eenoog, graaf van Ambergouw, Derlingouw, Dreingouw, Goslar en Stevergouw, maar hij was ook graaf in zuid Friesland volgens Westfaalse bronnen. We zijn dan weer terug bij dezelfde families die in Noord Nederland ook de grafelijke functies in de loop der jaren hebben vervuld.
Kind van Wernerus uit onbekende relatie:
1 Egbert I van Groenenberg. Volgt 1.1.
1.1 Egbert I van Groenenberg, zoon van Wernerus van Groenenberg (zie 1).
Notitie bij Egbert: Was stadsvoogd van Groningen in 1040.
Woonde op een borg in een bocht van de Hunze ten zuid-oosten van Groningen.
Daar is later de Finse haven gegraven.
Kind van Egbert uit onbekende relatie:
1 NN van Groenenberg. Volgt 1.1.1.
1.1.1 NN van Groenenberg, zoon van Egbert I van Groenenberg (zie 1.1).
Notitie bij NN: Voor deze NN kunnen ook 3 generaties worden gelezen.Er zijn geen nadere gegevens bekend maar op de afstammingslijn is dit niet van invloed.
Kind van NN uit onbekende relatie:
1 Egbert II van Groenenberg, geboren omstreeks 1110. Volgt 1.1.1.1.
1.1.1.1 Egbert II van Groenenberg is geboren omstreeks 1110, zoon van NN van Groenenberg (zie 1.1.1). Egbert is overleden.
Notitie bij Egbert: Egbert werd in 1143 afgezet door bisschop Herbert van Wierum, die daarna zijn broer Leffart tot prefect van Groningen benoemde.
Egbert trouwde met NN van Ruinen.
Kinderen van Egbert en NN:
1 [misschien] Hermannus van De Pol [1.1.1.1.3].
2 [waarschijnlijk] Barthold van Groenenberg, geboren omstreeks 1140. Volgt 1.1.1.1.2.
3 [misschien] Johannes van Eelde, geboren vr 1150. Volgt 1.1.1.1.1.
1.1.1.1.1 Johannes van Eelde is geboren vr 1150, zoon van [misschien] Egbert II van Groenenberg (zie 1.1.1.1) en NN van Ruinen. Johannes is overleden.
Notitie bij Johannes: Vermeld als Johannes Schulte en ook schulte van Drenthe.
Vermeld in oorkonden van 1177 en 1178.
Johannes trouwde met NN van NN.
Kinderen van Johannes en NN:
1 Thezo van Eelde, geboren vr 1225. Volgt 1.1.1.1.1.1.
2 Barthold van Eelde, geboren omstreeks 1175. Volgt 1.1.1.1.1.2.
1.1.1.1.2 Barthold van Groenenberg is geboren omstreeks 1140, zoon van [waarschijnlijk] Egbert II van Groenenberg (zie 1.1.1.1) en NN van Ruinen. Barthold is overleden in 1195, ongeveer 55 jaar oud.
Notitie bij Barthold: Even na 1178 aangesteld als stadsvoogd van Groningen door bisschop Baldewijn.
Wordt in 1195 doodgeslagen door de Sepperothes.
Barthold trouwde met NN van NN.
Kind van Barthold en NN:
1 NN van Groenenberg, geboren omstreeks 1165. Volgt 1.1.1.1.2.1.
1.1.1.1.1.1 Thezo van Eelde is geboren vr 1225, zoon van Johannes van Eelde (zie 1.1.1.1.1) en NN van NN. Thezo is overleden in 1250, minstens 25 jaar oud.
Notitie bij Thezo: Genoemd in oorkonde van 1225; ogd0083. Lijst van opbrengsten van de bisschop van Utrecht. (Thezo de zoon van Johannes) Ridder (van Eelde?)
Kronieken abdij Bloemhof; 1241; Thizo en Rudolf, zoon van Christina, doden Roelof of Rudolf, oudste zoon van prefect Egbert van Groningen tijdens de onlusten in de stad tussen Gelkingers en de prefect en aanhangers.
M D Teenstra vermeld in zijn breedvoerig tijdrekenkundige tafel omtrent het jaar 1240/1241, dat de ridders van Eelde, van Peize en van Norch zich aangesloten hadden bij de Gelkingers. Aanhangers van de burggraaf van Groningen vernielen in 1241 het slot van de Gelkingers en verbranden het dorp Eelde. De Gelkingers vernielden daarop het oude slot Groenenburg aan de Hunze, de burchten van Thezo, ridder te Eelde, van Rudolf van Norch en van zijn broer Adolf van Peize.
Van het jaar 1250 vermeld Teenstra over de twisten tussen Hunsegoers en Fivelgoers dat ridder Rudolf de ridder Thizo van Eelde te Groningen had doodgeslagen en met hulp van Koenraad van Groningen had hij vele Fivelgoers gevangen genomen, roofde de beste paarden die door de Ommelanders op de markt waren gebracht, bij welke roof hij vele moorden pleegde, zodat hij de schrik van de twistende landlieden was.
Thezo trouwde met NN van NN.
Kinderen van Thezo en NN:
1 Thezo van Eelde, geboren vr 1250. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.
2 Hermannus van Eelde [1.1.1.1.1.1.2], geboren vr 1250. Hermannus is overleden.
Notitie bij Hermannus: Vermeld in oorkonde 1276; ogd0153
3 Johannes van Eelde [1.1.1.1.1.1.3], geboren vr 1250. Johannes is overleden.
Notitie bij Johannes: Vermeld in oorkonde 1276; ogd0153
1.1.1.1.1.2 Barthold van Eelde is geboren omstreeks 1175, zoon van Johannes van Eelde (zie 1.1.1.1.1) en NN van NN. Barthold is overleden in 1240, ongeveer 65 jaar oud.
Notitie bij Barthold: De bisschop van Utrecht stelt in 1206 het Schultambt voor Drenthe in en belast de heren van Eelde erfelijk met deze functie.
De eerste die wordt aangesteld is ridder Bartold in 1206 en die heeft deze functie uitgeoefend tot zijn dood in 1240.
Volgens J W Schaap de stamvader van de schulten van Eelde.
Zie oorkondenboek Groningen-Drenthe volgnrs.
43 (1206) Vermelde namen o.a. Johan van Vollenhove, Herman van Steenwijck, Wolter van Coevorden, de broers Rudolf en Menso van Peize, Arnold van Ruinen, Otto van de Pol, Hugo Sturm, Gerard Lewe, Hugo Donker, de broers Egbert en Menso van Groningen, Wicher Lapinch, Hendrik van Norg, Walter Radinc, Schulte Bartold, Gelmer van Ide, Werenzone van Bonne, Egbert ten Hove, Otto van Ruinen en Jacob ter A.
53 (1212) Volker van Coevorden, ridder, Egbert van Groningen, Rudolf van Peize, Johan van Ruinen, Schulte Bertold, Engelbert van Steenwijck.
64 (1 januari 1219) Namen: Rudolf van Coevorden, Egbert van Groningen, Rudolf van Norch, Frederik Redinc; voogden van Ida, vrouwe van de Ese: Gijsbert, Hugo Donker, Herman Clencke, Rudolf Rocke.
67 (10 januari 1224) Namen: de broers Rudolf en Frederik van Coevorden, Johan van Ruinen, Bernard van de Ese, de broers Rudolf en Menso van Peize, Egbert van Groningen, Bertold van Steenwijck, Schulte Bertold van Drenthe, Frederik Rading met zijn broer Walter, Coenraad, schulte van Vollenhove, ridders.
83 (omstreeks 1225, lijst van opbrengsten aan het kapittel van de dom te Utrecht) Namen in Drenthe: Egbert van Groningen, Rudolfs zoon Albert, Leffarts zoon Menso, Thezo’s zoon Johannes, Johan van Ruinen, Johan van Haarlo, Steven van Tuten, Lubbert van Dalen, Philip uit Ide, Otto van Zeegse, Menso van Roden, Rudolf van Langelo, Albert van Uffelte, Rudolf van Norch, Herman van Voorst, Theodorus van Buckhorst, Rudolf van Peize, Zijn broer Menso van Peize, Rudolf Rogge, Rudolf van Coevorden, Schulte Bartold (van Eelde), Bernard te Rothe ?, Resindis, dochter van Hendrik Papinck, Ludolf van Kuinre, Lubbert van Bunne.
Barthold trouwde met [waarschijnlijk] NN van Sepperothe. NN is een dochter van Godschalk van Sepperothe en NN van Werl (van Groningen).
Kind van Barthold en NN:
1 [waarschijnlijk] Ludolf van Eelde, geboren vr 1245. Volgt 1.1.1.1.1.2.1.
1.1.1.1.2.1 NN van Groenenberg is geboren omstreeks 1165, zoon van Barthold van Groenenberg (zie 1.1.1.1.2) en NN van NN. NN is overleden.
Notitie bij NN: Onder NN moeten eventueel meerdere generaties worden verstaan, waarvan Egbert van Selwerd, gehuwd met Ava van Sepperothe dan een nakomeling is.
Kind van NN uit onbekende relatie:
1 Egbert van Selwerd, geboren omstreeks 1270. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.
1.1.1.1.1.1.1 Thezo van Eelde is geboren vr 1250, zoon van Thezo van Eelde (zie 1.1.1.1.1.1) en NN van NN. Thezo is overleden na 1276, minstens 26 jaar oud.
Notitie bij Thezo: Vermeld in oorkonde 1276; ogd0153. Egbert, prefect van Groningen en Hendrik, schulte van Eelde, doen samen met de oldermannen van de stad Groningen uitspraak in een geschil over de tienden te Glimmen tussen Johan, Herman en Thezo, de zoons van de overleden ridder Thezo, en het klooster Essen.
ogd0192 de dato 5 mei 1294. De geestelijken van Drenthe verzoeken de bisschop van Utrecht een rechter aan te stellen in de twist tussen de familie (Thiszo en broer Hermannus, zoons van Thiszo senior en hun handlangers) van ridder Thiszo en het klooster te Essen.
Kind van Thezo uit onbekende relatie:
1 [waarschijnlijk] Hendrikus van Eelde, geboren vr 1250. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.1.
1.1.1.1.1.2.1 Ludolf van Eelde is geboren vr 1245, zoon van [waarschijnlijk] Barthold van Eelde (zie 1.1.1.1.1.2) en NN van Sepperothe. Ludolf is overleden vr 1294. Ludolf trouwde met NN van NN.
Kinderen van Ludolf en NN:
1 Rodolfus (genaamd Weiger) van Eelde [1.1.1.1.1.2.1.1], geboren vr 1264. Rodolfus is overleden na 1294, minstens 30 jaar oud.
Notitie bij Rodolfus: Vermeld in oorkonde ogd0193 de dato 19 augustus 1294 waarin hij verklaart, samen met zijn broer Reinerus, ridders, evenals Jacobus en Adolfus, zoons van heer Ludolf van Eelde, enige goederen te hebben verkocht, gelegen te Witten, aan het klooster te Assen.
2 Reinerus van Eelde [1.1.1.1.1.2.1.2], geboren vr 1264. Reinerus is overleden na 1294, minstens 30 jaar oud.
3 Jacobus van Eelde [1.1.1.1.1.2.1.3], geboren vr 1264. Jacobus is overleden na 1294, minstens 30 jaar oud.
4 Adolfus van Eelde [1.1.1.1.1.2.1.4], geboren vr 1264. Adolfus is overleden na 1294, minstens 30 jaar oud.
1.1.1.1.2.1.1 Egbert van Selwerd is geboren omstreeks 1270, zoon van NN van Groenenberg (zie 1.1.1.1.2.1). Egbert is overleden. Egbert trouwde met Ava van Sepperothe. Ava is geboren omstreeks 1270, dochter van Adolf van Sepperothe en NN van NN. Ava is overleden.
Kind van Egbert en Ava:
1 Berthold van Selwerd, geboren omstreeks 1300. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.
1.1.1.1.1.1.1.1 Hendrikus van Eelde is geboren vr 1250, zoon van [waarschijnlijk] Thezo van Eelde (zie 1.1.1.1.1.1.1). Hendrikus is overleden na 1301, minstens 51 jaar oud.
Notitie bij Hendrikus: Vermeld o.a. in een oorkonde van 17 april 1284, samen met Heino (Hendrik) van Borculo (ridder), Egbert van Groningen en 4 burgemeesters van Groningen.
Hendrik van Eelde was schulte van Drenthe, dienstman van de bisschop van Utrecht.
ogd0174 van 4 januari 1287 Hendrik, ridder van Eelde, schulte van Drenthe en zijn zonen Rutger en Thizo verklaren aan het klooster te Assen een schenking van tienden te hebben gedaan.
ogd0214 de dato 31 juli 1301. Bevestiging van de op de seend te Vries gedane uitspraak in een geschil tussen ridder Rotger van Eelde en het klooster te Assen over tienden te Benneveld. Vermelde namen: ridder Hendrik van Eelde, Rotger van Eelde en broer Thezo van Eelde, Wicher, pastoor te Vries,
Hendrikus trouwde met NN van Ruinen. NN is een dochter van [waarschijnlijk] Arnold (III) van Ruinen en NN van NN. NN is overleden.
Kinderen van Hendrikus en NN:
1 Thizo van Eelde [1.1.1.1.1.1.1.1.1], geboren omstreeks 1275. Thizo is overleden.
2 Rutger van Eelde, geboren vr 1283. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.1.2.
1.1.1.1.2.1.1.1 Berthold van Selwerd is geboren omstreeks 1300, zoon van Egbert van Selwerd (zie 1.1.1.1.2.1.1) en Ava van Sepperothe. Berthold is overleden.
Notitie bij Berthold: Stadsvoogd van Groningen na de dood van zijn kinderloos overleden oom Egbert in 1328.

MD Teenstra: Berthold van Gronebeke wordt in 1328 benoemd tot prefect en rechter in Groningen. Twee jaar later wordt ene Folkert als rechter toegevoegd.

Komt tussen 1328 en 1332 voor als Berthold van Gronebeke samen met Agneza, Rechterse van Groningen.

Opmerking Anne Post: Berthold is de tweede prefect van Groningen van het oorspronkelijke geslacht Gronebeke of Groenenberg of Grueningen, na het afzetten van Egbert in 1143 door bisschop Herbert van Wierum, van het geslacht van Werl. In de tussentijd waren leden uit het geslacht Sepperothe (Seppenrade) prefect, via het huwelijk van de enige dochter van Leffart van Wierum (van Werl) met Godfried van Sepperothe.
In 1178 verving bisschop Baldewijn de Sepperothes door Berthold, zoon van Egbert van Groenenberg, maar deze werd door de Spperothes in 1195 doodgeslagen. Daarna werden weer Sepperothes benoemd.
Berthold trouwde met NN van NN.
Kinderen van Berthold en NN:
1 Adolf van Selwerd. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.1.
2 Rudolf van Selwerd [1.1.1.1.2.1.1.1.2].
1.1.1.1.1.1.1.1.2 Rutger van Eelde is geboren vr 1283, zoon van Hendrikus van Eelde (zie 1.1.1.1.1.1.1.1) en NN van Ruinen. Rutger is overleden na 1304, minstens 21 jaar oud.
Notitie bij Rutger: ogd0217 de dato 29 maart 1304 Uitspraak in een geschil over tienden tussen het klooster van Assen en Rotger van Eelde, schulte van Drenthe. Aanweigen: Pelgrim van Vollenhove, dekaan van Drenthe, Wiecher (van Norch) decaan van Steenwijk.
MD Teenstra: 1263, Rotger van Eelde brengt Adolf van Peize om. Gerard Clencke verwoest daarop het kasteel van Rutger van Eelde, schulte van Drenthe.
Kind van Rutger uit onbekende relatie:
1 [waarschijnlijk] Bertold Knas van Eelde, geboren omstreeks 1300. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.
1.1.1.1.2.1.1.1.1 Adolf van Selwerd, zoon van Berthold van Selwerd (zie 1.1.1.1.2.1.1.1) en NN van NN. Adolf trouwde met Aleid van NN.
1.1.1.1.1.1.1.1.2.1 Bertold Knas van Eelde is geboren omstreeks 1300, zoon van [waarschijnlijk] Rutger van Eelde (zie 1.1.1.1.1.1.1.1.2). Bertold is overleden.
Notitie bij Bertold: Woonde in 1340 in Eelde.
Oorkonde van 10 oktober 1340 waarin Bertold Knas van Eelde met Conrad van den Ghore, Bertold van Ansen, Otto Haertinge van Haren, Otto Dusewold van Dilligte en Alf Mensing, verklaren van de stad Groningen het vredegeld te hebben ontvangen wegens een doodslag (1000 mark vanwege de doodslag van upper Borch door de Friezen)
Bertold trouwde met NN van NN.
Kind van Bertold en NN:
1 Roelof Bertolds Knasse van Eelde, geboren omstreeks 1330. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.
1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1 Roelof Bertolds Knasse van Eelde is geboren omstreeks 1330, zoon van Bertold Knas van Eelde (zie 1.1.1.1.1.1.1.1.2.1) en NN van NN. Roelof is overleden omstreeks 1385, ongeveer 55 jaar oud. Roelof trouwde met NN van NN.
Kinderen van Roelof en NN:
1 [misschien] Johan Cnasse. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.1.
2 Bertold Roelofs Knasse, geboren omstreeks 1360. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.
1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.1 Johan Cnasse, zoon van [misschien] Roelof Bertolds Knasse van Eelde (zie 1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1) en NN van NN. Johan trouwde met Ghebbe NN.
1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2 Bertold Roelofs Knasse is geboren omstreeks 1360, zoon van Roelof Bertolds Knasse van Eelde (zie 1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1) en NN van NN. Bertold is overleden omstreeks 1419, ongeveer 59 jaar oud.
Notitie bij Bertold: Ook genaamd Knasse ter Venne.
Oorkonde van 1398 waarin Bertolt Knasse grond verkoopt in Lieuwerwolde.
Bertold trouwde met NN van NN.
Kind van Bertold en NN:
1 Roelof Knasse, geboren omstreeks 1400 in Veenhuizen/Westervelde. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.1.
1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.1 Roelof Knasse is geboren omstreeks 1400 in Veenhuizen/Westervelde, zoon van Bertold Roelofs Knasse (zie 1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2) en NN van NN.
Notitie bij de geboorte van Roelof: geboortedatum ook vermeld als ± 1390
Roelof is overleden vr 1477, ten hoogste 77 jaar oud.
Notitie bij Roelof: Ook genoemd Roelof Knasse ter Venne
Roelof trouwde met NN Johansdr van Steenwijk. NN is een dochter van Johan van Steenwijck en NN van NN.
Kinderen van Roelof en NN:
1 Bartold Knasse, geboren omstreeks 1425 in Westervelde. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.1.1.
2 Johan (de oude) Knasse, geboren omstreeks 1425 in Westervelde. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.1.2.
1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.1.1 Bartold Knasse is geboren omstreeks 1425 in Westervelde, zoon van Roelof Knasse (zie 1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.1) en NN Johansdr van Steenwijk. Bartold is overleden in 1492, ongeveer 67 jaar oud.
Notitie bij Bartold: 15 mei 1484: De gebroeders Geert en Reinold van den Clooster verklaren ontvangen te hebben van Gese, vrouw van Henrick Berniers, en haar zoons (waaronder Paul) de aflossing van een jaarlijkse rente van acht Arnhemse guldens (min een oort) uit Disinge-erve in de marke van Westervelde en ze daarvoor te kwijten. Als getuigen waren daarbij aanwezig Bartolt Knasse, schulte van Norg, Johan Knasse, Geert Lukens en anderen. Bezegeld door Reinold van den Clooster, mede namens zijn broer Geert.
Was schulte van Norg 1487-1491.
3 mei 1487: De gebroeders Johan, Henric en Arnt van Steenwijk, en Wolter van Lennep, namens zijn vrouw Mechtelt en haar zuster Femme, verklaren tezamen verkocht te hebben aan Bartolt Knasse het Hoeynghe-erve te Een, bestaande uit huis, hof, landerijen en een waardeel, dat nu in pacht is bij Roelof Jonge Johans. Het erf is gelegen in het kerspel van Norg en Veenhuizen in de marke Een. De verkopers verklaren hiervoor de stok aan Bartolt Knasse gelegd te hebben voor buren van Een, te weten Roelof Baijens, Johan Barldeszoen, Henric Mettens, Barelt Jonge Johans, de broer van Roelof en andere getuigen. Bezegeld door Johan van Steenwijk, namens zijn broers, door Wolter van Lennep, namens de zusters Mechtelt en Femme van Steenwijk, en door Arnt van Hueswerden, rentmeester van Coevorden.
november 1491: Johan van Stee(nwijk) verklaart verkocht te hebben aan Bartolt Knasse het erf geheten Campinge, gelegen in het kerspel Norg en Veenhuizen in de marken Een en Donderen, bestaande uit landerijen, veen en een waardeel. Hij verklaart dat op dit erf is blijven rusten een rente van zes mud rogge per jaar, te betalen aan Focke Renghers en zip vrouw (de afkoopsom van die rente bedraagt per mud twintig gouden Arnhemse guldens). Hij verklaart hiervoor de stok aan hem gelegd te hebben voor buren van N(org), te weten (J)ohan Hidding, Henrick Haijnge en anderen. Bezegeld door Johan van Steenwijk.

In 1700 wordt de leenplicht afgekocht door Warmolt Lunsingh van Gerhard Sloet tot Canneveld en Singraven, met de Oldenhof, Oosterhavinge en Westerhavinge.
Bartold trouwde met Gese Egberts.
1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.1.2 Johan (de oude) Knasse is geboren omstreeks 1425 in Westervelde, zoon van Roelof Knasse (zie 1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.1) en NN Johansdr van Steenwijk. Johan is overleden in 1505, ongeveer 80 jaar oud.
Notitie bij Johan: 9 juni 1484: David van Bourgondi, bisschop van Utrecht, beleent Johan Knasse op diens verzoek (na de dood van Timan Avinge) met Wrentinge-goed te IJde, ten behoeve van de Onze Lieve Vrouwe- en St. Bonifacius-vicarin in de kerk van Vries. Van deze belening worden uitgesloten de penningenpacht en het reeds verkochte erf, dat vroeger tot het goed behoorde. Als leenmannen waren hierbij aanwezig Johan Stelling, Albert van Steenwijk en anderen. Bezegeld door de bisschop.
Verkrijgt na de dood van zijn broer Bartold in 1492 het leengoed in Een.
6 december 1492: Johan van Steenwijk verklaart Johan Knasse op diens verzoek (na de dood van zijn broer Bartolt Knasse) beleend te hebben met Haynghe-goed te Een, met de Oldenhof, Westerhovinge en Oosterhovinge in het kerspel Norg en Veenhuizen in de marke Een, als een leen van het Sticht Utrecht. Als leenmannen waren daarbij aanwezig Johan Stelling, drost van Coevorden, Willem van Hulsen en anderen. Bezegeld door Johan van Steenwijk.
Johan trouwde, ongeveer 35 jaar oud, omstreeks 1460 met Hendrikje Tymens Aving, ongeveer 30 jaar oud. Hendrikje is geboren omstreeks 1430, dochter van Tymen Aving. Hendrikje is overleden na 1505, minstens 75 jaar oud.
Kinderen van Johan en Hendrikje:
1 Arend Knasse. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.1.2.1.
2 Willem Knasse [1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.1.2.2], geboren omstreeks 1460. Willem is overleden na 1529, minstens 69 jaar oud.
Notitie bij Willem: Vermeld 1520-1529
3 Johan (de jonge) Knasse, geboren omstreeks 1460. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.1.2.3.
1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.1.2.1 Arend Knasse, zoon van Johan (de oude) Knasse (zie 1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.1.2) en Hendrikje Tymens Aving. Arend is overleden na 1548. Arend trouwde met N Hiddingh.
Kind van Arend en N:
1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.1.2.3 Johan (de jonge) Knasse is geboren omstreeks 1460, zoon van Johan (de oude) Knasse (zie 1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.1.2) en Hendrikje Tymens Aving. Johan is overleden na 1531, minstens 71 jaar oud.
Notitie bij Johan: In 1487 verkopen de gebroeders van Steenwijk het Hovinge goed (Hoeynge of Haveninghe) te Een aan Bartold Knasse. Het goed was in pacht bij Roelof Joge Johans, waarschijnlijk een zoon van Johan de jonge Knasse. (Zie E. Pelinck; Heerschappen en meiers in Een)
31 mei 1511: Johan van Steenwijk verklaart Johan Knasse de jonge (na de dood van zijn vader Johan Knasse) beleend te hebben met Haynghe-good te Een, met de Oldenhof, Westerhovinge en Oosterhovinge in het kerspel Norg en Veenhuizen in de marke Een, als een leen van het Sticht Utrecht. Als leenmannen waren hierbij aanwezig Boldewijn van Voorst, Geerloch Putzeler en anderen. Bezegeld door Johan van Steenwijk.
In 1524 verkoopt hij land in Roden samen met zijn vrouw Grete.
Is in 1531 lid van de etstoel van Drenthe namens Noordenveld en voert in dat jaar een proces met de buren van Norg.
Johan trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1490 met Grete van NN.
Kind van Johan uit onbekende relatie:
1 [waarschijnlijk] Roelof Knasse [1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.1.2.3.1].
Kinderen van Johan en Grete:
2 Johanna Knasse, geboren omstreeks 1495. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.1.2.3.2.
3 Bertha Knasse, geboren omstreeks 1500. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.1.2.3.3.
4 Hendrikje Knasse, geboren omstreeks 1505. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.1.2.3.4.
1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.1.2.1.1 Hendrikje Knasse, dochter van Arend Knasse (zie 1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.1.2.1) en N Hiddingh. Hendrikje trouwde met Arend Barelds.
1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.1.2.3.2 Johanna Knasse is geboren omstreeks 1495, dochter van Johan (de jonge) Knasse (zie 1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.1.2.3) en Grete van NN. Johanna is overleden na 1573, minstens 78 jaar oud. Johanna trouwde met Aloff van Limborch.
1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.1.2.3.3 Bertha Knasse is geboren omstreeks 1500, dochter van Johan (de jonge) Knasse (zie 1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.1.2.3) en Grete van NN. Bertha is overleden vr maandag 29 juni 1573, ten hoogste 73 jaar oud. Bertha trouwde met B Valcke.
Kind van Bertha en B:
1 Joest Valcke [1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.1.2.3.3.1].
1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.1.2.3.4 Hendrikje Knasse is geboren omstreeks 1505, dochter van Johan (de jonge) Knasse (zie 1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.1.2.3) en Grete van NN. Hendrikje is overleden omstreeks 1580, ongeveer 75 jaar oud. Hendrikje trouwde, ongeveer 40 jaar oud, in 1545 met Joachim Lunsche, ongeveer 45 jaar oud. Joachim is geboren omstreeks 1500.
Notitie bij de geboorte van Joachim: Datum geboorte bij benadering.
Joachim is overleden omstreeks 1567, ongeveer 67 jaar oud.
Notitie bij Joachim: De familienaam Lunsche is waarschijnlijk afgeleid van Lnscher.
Dat betekent Ldenscheid = Lnscher in het Neder Saksisch.
Ldenscheid ligt in Westfalen. In de middeleeuwen hebben meerdere adellijke families ne kloosters uit Westfalen leengoederen verkregen in Noord Nederland en Noord Duitsland.
29 juni 1559: Joachim Lunsche en zijn vrouw Henrick enerzijds en Johan Hanghe Florijs met zijn vrouw Lamme en Florijs Hanghe en zijn vrouw Marie anderzijds verklaren met elkaar overeengekomen te zijn dat Joachim Lunsche zal verkrijgen de hoogte en de laagte in Pokeshoef en van het begraven stuk veen die helft, die Hanghe en Florijs van de kinderen van wijlen hun broer gekocht hebben en waarvan Joachim de andere helft al bezit, die hij op zijn beurt weer heeft gekocht van Roelof Dykers en zijn vrouw Lutgert. Hier tegenover verklaren Hanck en Florijs van Joachim verkregen te hebben de helft van het huis met tuin c.a waarvan zij de andere helft van de kinderen van wijlen hun broer gekocht hadden. Vervolgens verklaren zij overeengekomen te zijn, dat wanneer Joachim Lunsche een huis op het veen of de Pokeshoef zal bouwen, hij dan het recht van overpad over de gronden van Hanck en Florijs zal hebben. Ook is overeengekomen dat de kerkenpacht of herenschatting op het huis blijft rusten, zodat de Pokeshoef en het veen daarmee niet belast zijn en dat Johan Kornelis, meijer van Joachim Lunsche, de weg van het erf zal mogen blijven gebruiken. De partljen hebben elkaar voor deze overeenkomst van ruiling de stok gelegd voor erfburen, te weten Jacob Willems, Freek Bolens en anderen. Bezegeld door Haco Hinricks, schulte van Norg.
Kinderen van Hendrikje en Joachim:
1 Herman Lunsche, geboren omstreeks 1550. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.1.2.3.4.1.
2 Johan Lunsche. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.1.2.3.4.2.
1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.1.2.3.4.1 Herman Lunsche is geboren omstreeks 1550, zoon van Joachim Lunsche en Hendrikje Knasse (zie 1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.1.2.3.4).
Notitie bij de geboorte van Herman: Datum geboorte bij benadering.
Herman is overleden omstreeks 1632, ongeveer 82 jaar oud.
Notitie bij Herman: 1604 overeenkomst met gille Ulgers, weduwe van zijn broer Johan, waarbij Gille Ulgers afstand doet van de nalatenschap tegen 31 goudguldens per jaar.
Opmaak akte van scheiding van de nalatenschap van Herman Lunsche in 1635.
10 april 1616 wordt hij beleend met de Stichtse goederen door Engelbert van Ensse ter Grote Schere, wegens zijn huisvrouw Anna van Steenwijk.
Herman trouwde, ongeveer 40 jaar oud, in 1590 met Frekyen Brunniger, ongeveer 25 jaar oud. Frekyen is geboren omstreeks 1565.
Notitie bij de geboorte van Frekyen: Datum geboorte bij benadering.
Frekyen is overleden omstreeks 1630, ongeveer 65 jaar oud.
Kinderen van Herman en Frekyen:
1 Joachim Lunsche, geboren omstreeks 1612. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.1.2.3.4.1.1.
2 Warmolt Lunsche [1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.1.2.3.4.1.2]. Warmolt is overleden in 1649.
3 Grietje Lunsche. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.1.2.3.4.1.3.
4 Hendrik Lunsche [1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.1.2.3.4.1.4]. Hendrik is overleden in 1651.
Notitie bij overlijden van Hendrik: Datum overlijden bij benadering.
Hendrik bleef ongehuwd.
5 Hinderkien Lunsche. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.1.2.3.4.1.5.
6 Jantien Lunsche [1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.1.2.3.4.1.6]. Jantien is overleden in 1650.
1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.1.2.3.4.2 Johan Lunsche, zoon van Joachim Lunsche en Hendrikje Knasse (zie 1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.1.2.3.4). Johan is overleden omstreeks 1603.
Notitie bij overlijden van Johan: Datum overlijden bij benadering.
Notitie bij Johan: 28 april 1553: Hendrick Hiddinge, mede namens zijn drie zusters, verklaart door tussenkomst van jonker Johan van Ewsum te hebben verkocht aan jonker Reinold van Burmania, drost van Coevorden en Drenthe, hun aandeel in hun erf te Veenhuizen, onder dezelfde voorwaarden als hun stiefmoeder Arnt Hiddinge haar aandeel aan de Drost had verkocht; met als speciale voorwaarde dat zij, als ze zich zouden vestigen in hun ouderlijk huis te Norg, het recht zouden verkrijgen om enige dagen turf te graven. De voogden over de kinderen van wijlen Roelof Hiddinge, te weten Johan Tollens en Johan Lunsinge, verklaren met deze verkoop in te stemmen. Ondertekend door de partijen.
Johan trouwde met Gille Ulgers.
1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.1.2.3.4.1.1 Joachim Lunsche is geboren omstreeks 1612, zoon van Herman Lunsche (zie 1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.1.2.3.4.1) en Frekyen Brunniger. Joachim is overleden omstreeks 1674, ongeveer 62 jaar oud.
Notitie bij Joachim: Wordt in 1632 beleend met de Stichtse goederen.
Rochtbrief van 1652 met de eis van Rolof Alting namens zijn vrouw Hinderkien Lunsche en haar zuster Grietien Lunsche om over te gaan tot de scheiding van de nalatenschap van Hindrik Lunsche.
In 1659 wordt overeenstemming verkregen.
In mei 1657 sloeg hij een zekere Rien Lamberts uit Norg dood.
Op 23 februari 1658 werd hij door de Landdag gerehabiliteerd, als hebbende gehandeld in noodweer. In 1662 werd hem weer zitting verleend in de Landdag.
Zijn kinderen noemden zich sinds die tijd Lunsingh.
Joachim trouwde, ongeveer 23 jaar oud, in 1635 met Elisabeth Woltheri, ongeveer 20 jaar oud. Elisabeth is geboren omstreeks 1615. Elisabeth is overleden omstreeks 1673, ongeveer 58 jaar oud.
Kinderen van Joachim en Elisabeth:
1 Herman Lunsingh. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.1.2.3.4.1.1.1.
2 Wolter Lunsingh [1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.1.2.3.4.1.1.2]. Wolter is overleden in 1689. Wolter bleef ongehuwd.
3 Joachimus Lunsingh [1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.1.2.3.4.1.1.3].
4 Frederika Lunsingh [1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.1.2.3.4.1.1.4], geboren omstreeks 1636. Frederika is overleden omstreeks 1675, ongeveer 39 jaar oud.
5 Stoffeltien Lunsingh, geboren in 1637. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.1.2.3.4.1.1.5.
6 Warmolt Lunsingh, geboren in 1651. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.1.2.3.4.1.1.6.
1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.1.2.3.4.1.3 Grietje Lunsche, dochter van Herman Lunsche (zie 1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.1.2.3.4.1) en Frekyen Brunniger. Grietje is overleden in 1655. Grietje:
(1) trouwde in 1634 met Richard Luilofs. Richard is overleden vr 1638.
(2) trouwde in 1638 met Roelof Schuiringe.
1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.1.2.3.4.1.5 Hinderkien Lunsche, dochter van Herman Lunsche (zie 1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.1.2.3.4.1) en Frekyen Brunniger. Hinderkien trouwde in 1635 met Roelof Alting.
1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.1.2.3.4.1.1.1 Herman Lunsingh, zoon van Joachim Lunsche (zie 1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.1.2.3.4.1.1) en Elisabeth Woltheri. Herman is overleden in 1724. Herman trouwde met Lammechien Datema.
Kinderen van Herman en Lammechien:
1 Henrica Lunsingh [1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.1.2.3.4.1.1.1.1].
2 Cornelia Lunsingh [1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.1.2.3.4.1.1.1.2].
3 Margrieta Lunsingh [1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.1.2.3.4.1.1.1.3].
4 Elisabeth Lunsingh [1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.1.2.3.4.1.1.1.4].
5 Frederika Lunsingh [1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.1.2.3.4.1.1.1.5].
1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.1.2.3.4.1.1.5 Stoffeltien Lunsingh is geboren in 1637, dochter van Joachim Lunsche (zie 1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.1.2.3.4.1.1) en Elisabeth Woltheri. Stoffeltien is overleden. Stoffeltien trouwde met Marcus Barelds.
1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.1.2.3.4.1.1.6 Warmolt Lunsingh is geboren in 1651, zoon van Joachim Lunsche (zie 1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.1.2.3.4.1.1) en Elisabeth Woltheri. Warmolt is overleden in 1708, 56 of 57 jaar oud.
Notitie bij Warmolt: Koopt in 1700 de leenplichtigheid af van de Stichtse goederen van Gerard Sloet tot Canneveld en Singraven voor 75 car guldens.
Warmolt trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 1675 met Henrica van Hoysum. Henrica is een dochter van Focco van Hoysum en Frederika Alting.
Kinderen van Warmolt en Henrica:
1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.1.2.3.4.1.1.6.1 Focco Lunsingh, zoon van Warmolt Lunsingh (zie 1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.1.2.3.4.1.1.6) en Henrica van Hoysum. Focco trouwde met E. E. Sichterman.
Kind van Focco en E.:
1 Warmolt Lunsingh [1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.1.2.3.4.1.1.6.1.1].
1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.1.2.3.4.1.1.6.2 Elisabeth Lunsingh, dochter van Warmolt Lunsingh (zie 1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.1.2.3.4.1.1.6) en Henrica van Hoysum. Elisabeth trouwde in 1709 met Johan Tonckens.
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 31-07-2014 17:40 door Anne Post