Parenteel van Wernerus van Groenenberg

1 Wernerus van Groenenberg is geboren vóór 1000.
Notitie bij Wernerus: Was stadsvoogd van Groningen in 1013.
De naam Wernerus kan verwijzen naar Werner van Haspengouw die omstreeks 950 huwde met Gerberga, een dochter van Meginhard IV van Hamaland. Van zijn dochter en Werner zijn geen nakomelingen bekend. Meginhardt zelf was in die tijd graaf van Drenthe en Frisia tussen Lauwers en Eems. Het past in het gebruik van de adel om belangrijke functies binnen de familie te houden. Naar wie de zoon Egbert I is vernoemd is niet na te gaan. Maar een vermoeden is er wel.
Tezelfdertijd leefde Egbert I (1020-1068), graaf van Brunswijk en Derlinggouw en tevens markgraaf van Friesland. Hij oefent ook feitelijk gezag uit in Hunsingo en Fivelingo waar hij in 1057 de aartsbisschop van Bremen als leenheer moet erkennen, maar tegen afdracht van een vijfde der grafelijke inkomsten zelf de grafelijke rechten blijft uitoefenen. Egbert van Brunswijk was een nakomeling van Ekbert II “Eenoog”, graaf van Ambergouw, Derlingouw, Dreingouw, Goslar en Stevergouw, maar hij was ook graaf in zuid Friesland volgens Westfaalse bronnen. We zijn dan weer terug bij dezelfde families die in Noord Nederland ook de grafelijke functies in de loop der jaren hebben vervuld.
Kind van Wernerus uit onbekende relatie:
1 Egbert I van Groenenberg, geboren vóór 1020. Volgt 1.1.
1.1 Egbert I van Groenenberg is geboren vóór 1020, zoon van Wernerus van Groenenberg (zie 1).
Notitie bij Egbert: Was stadsvoogd van Groningen in 1040.
Woonde op een borg in een bocht van de Hunze ten zuid-oosten van Groningen.
Daar is later de Finse haven gegraven.
Kind van Egbert uit onbekende relatie:
1 Werner? van Groenenberg, geboren omstreeks 1080. Volgt 1.1.1.
1.1.1 Werner? van Groenenberg is geboren omstreeks 1080, zoon van Egbert I van Groenenberg (zie 1.1).
Notitie bij Werner?: Voor deze "Werner" kunnen ook 3 generaties worden gelezen.Er zijn geen nadere gegevens bekend maar op de afstammingslijn is dit niet van invloed.
Omstreeks 1100 begint de ontevredenheid in Groningen toe te nemen omdat de bisschop van Utrecht als burggraaf van Groningen nog steeds een lid van de familie van de Groenenbergers benoemde en telgen uit de inmiddels voorname familie Gelkinge geen hoge functie gunde.
In een oorkonde van 3 augustus 1101 van keizer Hendrik IV opgemaakt te Kaiserswerth, wordt als getuige vermeld Werner van Grüningen.
De lijst van wereldlijke getuigen wordt aangevoerd door hertog Magnus van Saksen. Als eerste grafelijke getuige wordt “Ottone de Sutphem” genoemd, vóór Gerard van Wassenberg, Dirk van Tomburg, Adolf van Berg, Gerard van Gulik, Werner van Grüningen, Hendrik van Dietz, alsmede Berthold, de zoon van de voogd van Prüm, graaf Berthold. Of deze Werner familiebanden heeft met Groningen is niet bekend.
Kind van Werner? uit onbekende relatie:
1 Egbert II van Groenenberg, geboren omstreeks 1110. Volgt 1.1.1.1.
1.1.1.1 Egbert II van Groenenberg is geboren omstreeks 1110, zoon van Werner? van Groenenberg (zie 1.1.1).
Notitie bij Egbert: Egbert werd in 1143 afgezet door bisschop Herbert van Wierum, die daarna zijn broer Leffart tot prefect van Groningen benoemde.
Egbert trouwde met NN van Ruinen. NN is geboren omstreeks 1120, dochter van Otto van Ruinen.
Kind van Egbert en NN:
1 [waarschijnlijk] Barthold van Groenenberg, geboren omstreeks 1140. Volgt 1.1.1.1.1.
1.1.1.1.1 Barthold van Groenenberg is geboren omstreeks 1140, zoon van [waarschijnlijk] Egbert II van Groenenberg (zie 1.1.1.1) en NN van Ruinen. Barthold is overleden in 1195, ongeveer 55 jaar oud.
Notitie bij Barthold: Even na 1178 aangesteld als stadsvoogd van Groningen door bisschop Baldewijn.
Wordt in 1195 doodgeslagen door de Sepperothes.
Barthold trouwde met NN van NN.
Kind van Barthold en NN:
1 NN van Groenenberg, geboren omstreeks 1165. Volgt 1.1.1.1.1.1.
1.1.1.1.1.1 NN van Groenenberg is geboren omstreeks 1165, zoon van Barthold van Groenenberg (zie 1.1.1.1.1) en NN van NN.
Notitie bij NN: Onder NN moeten eventueel meerdere generaties worden verstaan, waarvan Egbert van Selwerd, gehuwd met Ava van Sepperothe dan een nakomeling is.
Kind van NN uit onbekende relatie:
1 Egbert van Selwerd, geboren omstreeks 1270. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.
1.1.1.1.1.1.1 Egbert van Selwerd is geboren omstreeks 1270, zoon van NN van Groenenberg (zie 1.1.1.1.1.1). Egbert trouwde met Ava van Groningen van Sepperothe. Ava is geboren omstreeks 1270, dochter van Adolf van Groningen van Sepperothe en NN van NN.
Kind van Egbert en Ava:
1 Berthold van Selwerd, geboren omstreeks 1300. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.1.
1.1.1.1.1.1.1.1 Berthold van Selwerd is geboren omstreeks 1300, zoon van Egbert van Selwerd (zie 1.1.1.1.1.1.1) en Ava van Groningen van Sepperothe.
Notitie bij Berthold: Stadsvoogd van Groningen na de dood van zijn kinderloos overleden oom Egbert in 1328.

MD Teenstra: Berthold van Gronebeke wordt in 1328 benoemd tot prefect en rechter in Groningen. Twee jaar later wordt ene Folkert als rechter toegevoegd.

Komt tussen 1328 en 1332 voor als Berthold van Gronebeke samen met Agneza, Rechterse van Groningen.

Opmerking Anne Post: Berthold is de tweede prefect van Groningen van het oorspronkelijke geslacht Gronebeke of Groenenberg of Grueningen, na het afzetten van Egbert in 1143 door bisschop Herbert van Wierum, van het geslacht van Werl. In de tussentijd waren leden uit het geslacht Sepperothe (Seppenrade) prefect, via het huwelijk van de enige dochter van Leffart van Wierum (van Werl) met Godfried van Sepperothe.
In 1178 verving bisschop Baldewijn de Sepperothes door Berthold, zoon van Egbert van Groenenberg, maar deze werd door de Spperothes in 1195 doodgeslagen. Daarna werden weer Sepperothes benoemd.
Berthold trouwde met NN van NN.
Kinderen van Berthold en NN:
1 Adolf van Selwerd. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.1.1.
2 Rudolf van Selwerd [1.1.1.1.1.1.1.1.2].
1.1.1.1.1.1.1.1.1 Adolf van Selwerd, zoon van Berthold van Selwerd (zie 1.1.1.1.1.1.1.1) en NN van NN. Adolf trouwde met Aleid van NN.
Gegenereerd met Aldfaer versie 6.2 op 18-05-2018 19:42:22 door A. Post