Het levensverhaal van
Jacob Koerts Timmerman
Derk de Vries
Klaas Folkerts Post
Dorpshistorie & Genealogie
Nieuw Amsterdam
Veenoord - Zandpol
Huis ter Heide en
Norgervaart
(Bovensmilde)
 
Veenhuizen,
Een (Eyen)
en de Oldehof
mail to: info@dorpshistorie.nl                                         update: 10-10-2016
pagina's Historie
parentelen Genealogie
Statistieken tot 04-09-2016
Fotopagina 's
Een overzicht van brongegevens voor het zoeken naar genealogische gegevens van adellijke geslachten in de middeleeuwen in Duitsland
Historische bronnen voor genealogie in de middeleeuwen.
Klik op wapenschild
Henric van Norch
Een iets andere kijk op de historie van Noord - Nederland voor en na Karel de Grote.
De slag bij Ane in kaart gebracht.
Wat was Nutspete en waar het lag.
De Drentse onafhankelijkheidsstrijd.
Wat was de invloed van de besluiten van Karel de Grote op het Landschap Drenthe.
Historie van Noord Nederland  op kaarten weergegeven. Een beeld van hunebedden en grafheuvels in Noordwest Drenthe.
Een overzicht van de oudste bolwerken in Drenthe en hun ligging.
Eyen, een landgoed, aangelegd volgens voorschriften van
Karel de Grote.
De ridders van Norch en hun bezigheden.
Oude bronnen over de vroegste historie bewerkt en vertaald in het Nederlands
HET verhaal over het van Galenschansje
of Poepenhemeltje
PEEST en de burcht van Johannes van Haerlo. Kaart met de plaats waar een motte (kasteel) heeft gestaan.
Het uitzicht van Vincent van Gogh vanuit zijn kamertje in het logement Scholte op de grens Nieuw-Amsterdam en Veenoord.
Familiewapen van Jan Hendricks van der Ley (1567) gehuwd met Judith de Gardyn.
Als brandschildering aanwezig in de Grote Kerk te Leeuwarden.
Een territorium of graafschap in Frisia, nog land in het jaar 800 en grotendeels water in 1300.
Urk, Nagele, Emelweerd, Kuinre, wat was de samenhang en hoe is die ontstaan. Wie waren de leenheren en de leenmannen en waar liggen hun roots. Een verhaal dat (nog) niet af is. Met bronnen en verwijzingen naar literatuur.
Op de pagina Schokland een overzicht van de eigenaren en de ligging van hun woningen in de periode 1832 tot 1856, toen Schokland werd ontruimd.