Het levensverhaal van
Jacob Koerts Timmerman
Derk de Vries
Klaas Folkerts Post
Dorpshistorie & Genealogie
Nieuw Amsterdam
Veenoord - Zandpol
Huis ter Heide en
Norgervaart
(Bovensmilde)
 
Veenhuizen,
Een (Eyen)
en de Oldehof
mail to: info@dorpshistorie.nl                                         update: 16-06-2017
pagina's Historie
parentelen Genealogie
Statistieken
Fotopagina 's
Een overzicht van brongegevens voor het zoeken naar genealogische gegevens van adellijke geslachten in de middeleeuwen in Duitsland
Historische bronnen voor genealogie in de middeleeuwen.
Klik op wapenschild
Henric van Norch
Een iets andere kijk op de historie van Noord - Nederland.
Een meer aannemelijk verhaal over bewoning en bestuur.
De slag bij Ane in kaart gebracht. Drentse onafhankelijkheidsstrijd.
Karel de Grote's invloed op het Landschap Drenthe.
Historie van Noord Nederland  op kaarten weergegeven.
Een beeld van hunebedden en grafheuvels in Noordwest Drenthe.
Drenthe's historie op geografische kaarten afgebeeld.
Deel 1: De nederzettingen van Saksische landverhuizers.
Deel 2: De Frankische bezetters en ligging van hun bolwerken.
Deel 3: De ligging van landgoederen/hofgoederen/leengoederen.
Deel 4/7: De overige Drentse dorpen met de plattegrond van 1832.
Eyen en de ridders van Norch; een landgoed op grond van voorschriften van Karel de Grote.
Het uitzicht van Vincent van Gogh vanuit zijn kamertje in het logement Scholte op de grens Nieuw-Amsterdam en Veenoord.
Familiewapen van Jan Hendricks van der Ley (1567) gehuwd met Judith de Gardyn.
Als brandschildering aanwezig in de Grote Kerk te Leeuwarden.
Een territorium of graafschap in Frisia, nog land in het jaar 800 en grotendeels water in 1300.
Urk, Nagele, Emelweerd, Kuinre, wat was de samenhang en hoe is die ontstaan. Wie waren de leenheren en de leenmannen en waar liggen hun roots. Een verhaal dat (nog) niet af is. Met bronnen en verwijzingen naar literatuur.
Op de pagina Schokland een overzicht van de eigenaren en de ligging van hun woningen in de periode 1832 tot 1856, toen Schokland werd ontruimd.
Oude bronnen vertaald
Drenthes historie
anders bekeken
Het verhaal van een landmeter over het van Galenschansje ook wel  Poepenhemeltje genoemd.