Achtergrondinfo
en levensverhalen van
Jacob Koerts Timmerman
Derk de Vries
Klaas Folkerts Post
Nieuw Amsterdam
Veenoord
en het
Amsterdamse Vel
d
Huis ter Heide en
Norgervaart
(Bovensmilde)
Veenhuizen, Eyen
en de Oldehof
Ridders van Norch
Schoolfoto's regio Nieuw-Amsterdam
Genealogie
in de middel-eeuwen.
Klik op wapen-schild Henric van Norch
Een iets andere kijk op de historie van Drenthe en Noord - Nederland.
Een verhaal over bewoning en bestuur.
De slag bij Ane in kaart gebracht.
Drenthe's strijd voor herstel oude rechten.
De invloed van de Franken op Drenthe.
Historie van Noord Nederland op 35 kaarten
Een beeld van hunebedden, grafheuvels en raatakkers (Celtic Fields) in Noordwest Drenthe en van nog herkenbare raatakkergebieden in overig Drenthe.
Middeleeuws Drenthe afgebeeld op kaarten
Deel 1: De oudste nederzettingen.
Deel 2: De Frankische bezetters en
de ligging van hun bolwerken.
Deel 3: De ligging van landgoederen/leengoederen.
Deel 4/7: De overige middeleeuwse Drentse dorpen met de plattegrond van 1832.
Het van Galenschansje kadastraal gezien.
De Frankische invloed op Norg en omgeving.
Zuid-Oost Drenthe afgebeeld op verschillende kaarten, met aanvullende tekst.
Familiewapen van Jan Hendricks van der Ley (1567), gehuwd met
Judith de Gardyn.
Als brandschildering in de
Grote Kerk te Leeuwarden.
Een territorium of graafschap in Frisia.
Urk, Nagele, Emelweerd, Kuinre,
wat was de samenhang en hoe is die ontstaan.
Leenheren, leenmannen en hun roots.
Met bronnen en verwijzingen.
De vormveranderingen van het eiland Urk afgebeeld op een achtergrond van het huidige bewoningspatroon.
Op de pagina Schokland een overzicht van de eigenaren en de ligging van hun woningen in
1832 tot 1856.
Drenthes historie
anders bekeken
Oude annalen vertaald in het Nederlands
Een graafschap
in Frisia
Familiegenealogie
Hieronder gegevens van in oorkonden vermelde personen en hun nazaten. Bij de persoon de tekst van de vermeldingen waarop de genealogie is gebaseerd.
Verwijzingen naar andere bronnen met historische of genealogische informatie
Historie & Genealogie
mail to: info@dorpshistorie.nl         update 13-11-2020
Statistieken:
01 jan t/m 31 juli 2020
Bezoekers:             24817
Bekeken pagina's:  42050
Onderwerpen:      15159
Hits                       265427
Dorps
Historie
Drenthe
Belangrijkste aanpassingen in 2020
27-03-2020 Artikelen met foto's verwijderd waarvan het auteursrecht op de foto niet bekend is.
03-05-2020 Drenthe 2 en Drenthe 7 aangevuld met pagina's over het gebied rond Steenwijk. Een mottekasteel in de Basse op de grens met Paaslo en Friesland en de historische ontwikkeling van Onna en Gelderingen.
12-05-2020 Een graafschap in Frisia. Tekst aangepast en kaart toegevoegd met gouwbegrenzing Agridiogen of Umbalaho.
21-05-2020 Drenthe delen 2 t/m 7 Dorpsbeschrijvingen aangevuld met gegevens uit oorkonden. Kleine wijzigingen in teksten.
01-06-2020 Drenthe deel 2 pagina 1, kaart vervangen en tekst iets aangepast.
03-06-2020 Rubriek NAZATEN en VOORVADEREN gegevens aangevuld en nieuwe indeling gemaakt.
15-07-2020 Emmen 950-1807 pagina 2 aangevuld met tekst oorkonde 1313.
21-07-2020 Parenteel Johannes van Eelde aangevuld.
07-08-2020 Lay-out iets aangepast, verbroken links hersteld, genealogische gegevens aangepast.
08-09-2020 Drenthe deel 5 aangevuld met Wachtum in het jaar 950 en het jaar 1612, met de ligging van boerderijen en de namen.
13-10-2020 Drenthe deel 2, pagina's 17,18 en 19, Uffelte, gewijzigd en aangevuld.
13-11-2020 Drenthe deel 5 pagina Westervelde aangepast en pagina toegevoegd.
Barger Erfscheidenveen
Dorpshistorie. Veel informatie over de ontwikkeling en bewoning van de dorpen Nieuw Amsterdam, Veenoord, het Amsterdamse Veld, Barger Erfscheidenveen, Ermerveen, Wilhelmsoord, Huis ter Heide en de Norgervaart en het oude Veenhuizen en Een.
NAZATEN
VOORVADEREN
De genealogische databases zijn samengesteld met behulp van het programma Aldfaer. Voor geinteresseerden zijn deze data beschikbaar als Aldfaerfile of als Gedcomfile.