Achtergrondinfo
familie genealogie en levensverhalen van
Jacob Koerts Timmerman
Derk de Vries
Klaas Folkerts Post
Nieuw Amsterdam
Veenoord  en het
Amsterdamse Veld
Huis ter Heide en
Norgervaart
(Bovensmilde)
Veenhuizen, Eyen
en de Oldehof
Ridders van Norch
Schoolfoto's regio
Nieuw-Amsterdam
Vorstenfamilies en hun nazaten in de middeleeuwen. Klik op wapenschild Henric van Norch
Een iets andere kijk op de historie van Drenthe en Noord - Nederland.
Ga met de cursor op een button staan om een korte samenvatting te zien van het .pdf document.
Alle oude Drentse dorpen in beeld vanaf het jaar 950 tot ongeveer 1850

Drenthe 1: De oudste nederzettingen.
Drenthe 2: De Frankische bezetters en
de ligging van hun bolwerken.
Drenthe 3: De ligging van landgoederen/leengoederen.
Drenthe 4 t/m 7: De overige middeleeuwse Drentse dorpen met de plattegrond van 1832.
ZO en ZW Drenthe wat ruimer in beeld.
Het van Galenschansje kadastraal gezien.

Familiewapen van Jan Hendricks van der Ley (1567), gehuwd met
Judith de Gardyn.
Brandschildering in de Grote Kerk te Leeuwarden
Een territorium of graafschap in Frisia.
Urk, Nagele, Emelweerd, Kuinre, wat was de samenhang en hoe is die ontstaan.
Leenheren, leenmannen en hun roots.
Met bronnen en verwijzingen.
De vormveranderingen van het eiland Urk afgebeeld op een achtergrond van het huidige bewoningspatroon.
Op de pagina Schokland een overzicht van de eigenaren en de ligging van hun woningen in
1832 tot 1856.
Oude annalen
Familiegenealogie
Verwijzingen naar andere bronnen met historische of genealogische informatie
H i s t o r i e       &       G e n e a l o g i e
mail to: info@dorpshistorie.nl         update 03-03-2023
Statistieken:
01 jan t/m 31 jan 2023
Bezoeken:                            3470
Unieke bezoekers (IP)          3401
Opgevraagde pagina's          5502
gedownloade bestanden     64093
Hits                                       76131
Dorpshistorie
Drenthe
Belangrijkste aanpassingen in 2023
13 januari genealogieŽn Post, Mink, van der Leij, Wanders vernieuwd
6 februari Barger Erfscheidenveen 1862-1962 toegevoegd
3 maart    Reconstructie territorium Urk aangevuld met nieuwe pagina.
Barger
Erfscheidenveen
Veel informatie over de ontwikkeling en bewoning van de dorpen Nieuw Amsterdam, Veenoord, het Amsterdamse Veld,
Barger Erfscheidenveen,
Huis ter Heide en de Norgervaart.
Waar schilderde Vincent van Gogh
Jeugdjaren op Kloksbrug
De bewoners van Nieuw Amsterdam 1932- 1958.
Oud Emmen vanaf 950
VOORVADEREN  van
Hieronder genealogische gegevens van machthebbers en dienstmannen.in Drenthe. Bij de meeste personen vindt u de gegevens uit  oorkonden of andere bronnen.
Genealogie
Het ontstaan van het dorp Een als landgoed van de Duitse keizer. Veenhuizen, Zuidvelde en Westervelde ontstaan als  leengoed van de bisschop van Utrecht..
De ridders van Norch als dienstmannen en leenmannen van de bisschop van Utrecht en het verloop van hun bezit.
De vroegste historie van de bewoners van de dorpen binnen de grenzen van de oude gemeente Norg.
Een fotopresentatie met beschrijving uit het album van dokter Lodewijks, hem aangeboden in december 1923 door een huldiging comitť.