Achtergrondinfo
familie genealogie en levensverhalen van
Jacob Koerts Timmerman
Derk de Vries
Klaas Folkerts Post
Nieuw Amsterdam
Veenoord  en het
Amsterdamse Veld
Huis ter Heide en
Norgervaart
(Bovensmilde)
Veenhuizen, Eyen
en de Oldehof
Ridders van Norch
Schoolfoto's regio
Nieuw-Amsterdam
Vorstenfamilies en hun nazaten in de middeleeuwen. Klik op wapenschild Henric van Norch
Een iets andere kijk op de historie van Drenthe en Noord - Nederland.
Ga met de cursor op een button staan om een korte samenvatting te zien van het .pdf document.
Alle oude Drentse dorpen in beeld vanaf het jaar 950 tot ongeveer 1850

Drenthe 1: De oudste nederzettingen.
Drenthe 2: De Frankische bezetters en
de ligging van hun bolwerken.
Drenthe 3: De ligging van landgoederen/leengoederen.
Drenthe 4 t/m 7: De overige middeleeuwse Drentse dorpen met de plattegrond van 1832.
ZO en ZW Drenthe wat ruimer in beeld.
Het van Galenschansje kadastraal gezien.

Familiewapen van Jan Hendricks van der Ley (1567), gehuwd met
Judith de Gardyn.
Brandschildering in de Grote Kerk te Leeuwarden
Een territorium of graafschap in Frisia.
Urk, Nagele, Emelweerd, Kuinre, wat was de samenhang en hoe is die ontstaan.
Leenheren, leenmannen en hun roots.
Met bronnen en verwijzingen.
De vormveranderingen van het eiland Urk afgebeeld op een achtergrond van het huidige bewoningspatroon.
Op de pagina Schokland een overzicht van de eigenaren en de ligging van hun woningen in
1832 tot 1856.
Oude annalen
Familiegenealogie
Verwijzingen naar andere bronnen met historische of genealogische informatie
H i s t o r i e       &       G e n e a l o g i e
mail to: info@dorpshistorie.nl         update 03-12-2022
Statistieken:
01 jan t/m 31 okt  2022
Bezoeken:                           45351
Unieke bezoekers (IP)         32668
Opgevraagde pagina's        74289
gedownloade bestanden   389055
Hits                                    509687
Dorpshistorie
Drenthe
Belangrijkste aanpassingen in 2022

9 april        Fotoalbum Lodewijks uit 1923 toegevoegd. 90 foto's uit de regio Nieuw Amsterdam met unieke opnames.
16 april      Barger Erfscheidenveen deel 2 aangevuld.
01 mei       Emmen 1797-1798 toegevoegd. De bewoners van de toen aanwezige 63 huizen.
                  Genealogie Nazaten Mink en Tip vernieuwt.
14 mei       Drenthe Zuidwest aangepast. Buurtschap Lubbinge toegevoegd. Met dank aan Egbert Buning.
01 juni       Genealogie de Bruin voorouders toegevoegd
01 aug.      Genealogie Hamaland (graaf Wichman II) vernieuwd. Hier kunt u bijna alle gegevens vinden van de
                     adellijke families en nakomelingen die in de noordelijke helft van Nederland hebben gewoond.
15 aug         Pdf-bestand toegevoegd onder Nieuw Amsterdam over de panden van Joodse inwoners in 1942, wie er woonden en
                     wie er door de Duitsers zijn opgepakt en omgebracht.
                     Toegevoegd een artikel met kaarten en foto's van een deel van de Bargervenen waar Parc Sandur is ontwikkeld.
1 sept          Indeling iets gewijzigd. Toegevoegd een artikel over Coevorden 1832 groot 18 pagina's.
15 sept        Drenthe deel 4 Benneveld aangepast en Drenthe deel 6 Wezup aangepast.
28 sept        Artikel over Vincent van Gogh aangepast.
10 nov         Onder Informatie Genealogie is de tekst van Wanders aangevuld met verschenen uitgaven van André Wanders.
                    9 delen van verschillende takken van de familie Wanders.
21 nov         Drenthe deel 5, pagina 3, beschrijving Peize aangevuld. Deel 7 aangevuld met pag 25 over Almelo en Pesie.
3 dec           Artikel over de aanwezige huizen in 1882 en hun eigenaren in Vastenow, Klazienaveen en Zwartemeer
Barger
Erfscheidenveen
Veel informatie over de ontwikkeling en bewoning van de dorpen Nieuw Amsterdam, Veenoord, het Amsterdamse Veld,
Barger Erfscheidenveen,
Huis ter Heide en de Norgervaart.
Waar schilderde Vincent van Gogh
Jeugdjaren op Kloksbrug
De bewoners van Nieuw Amsterdam 1932- 1958.
Oud Emmen vanaf 950
VOORVADEREN  van
Hieronder genealogische gegevens van machthebbers en dienstmannen.in Drenthe. Bij de meeste personen vindt u de gegevens uit  oorkonden of andere bronnen.
Genealogie
Het ontstaan van het dorp Een als landgoed van de Duitse keizer. Veenhuizen, Zuidvelde en Westervelde ontstaan als  leengoed van de bisschop van Utrecht..
De ridders van Norch als dienstmannen en leenmannen van de bisschop van Utrecht en het verloop van hun bezit.
De vroegste historie van de bewoners van de dorpen binnen de grenzen van de oude gemeente Norg.
Een fotopresentatie met beschrijving uit het album van dokter Lodewijks, hem aangeboden in december 1923 door een huldigingscomité.