Achtergrondinfo
en levensverhalen van
Jacob Koerts Timmerman
Derk de Vries
Klaas Folkerts Post
Nieuw Amsterdam
Veenoord
en het
Amsterdamse Vel
d
Huis ter Heide en
Norgervaart
(Bovensmilde)
Veenhuizen, Eyen
en de Oldehof
Ridders van Norch
Schoolfoto's regio Nieuw-Amsterdam
Genealogie
in de middel-eeuwen.
Klik op wapen-schild Henric van Norch
Een iets andere kijk op de historie van Drenthe en Noord - Nederland.
Ga met de cursor op een button staan om een korte samenvatting te zien van het .pdf document.
Alle oude Drentse dorpen in beeld vanaf het jaar 950 tot ongeveer 1850

Drenthe 1: De oudste nederzettingen.
Drenthe 2: De Frankische bezetters en
de ligging van hun bolwerken.
Drenthe 3: De ligging van landgoederen/leengoederen.
Drenthe 4 t/m 7: De overige middeleeuwse Drentse dorpen met de plattegrond van 1832.
ZO en ZW Drenthe wat ruimer in beeld.
Het van Galenschansje kadastraal gezien.
De Frankische invloed op Norg en omgeving.
Familiewapen van Jan Hendricks van der Ley (1567), gehuwd met
Judith de Gardyn.
Als brandschildering in de
Grote Kerk te Leeuwarden.
Een territorium of graafschap in Frisia.
Urk, Nagele, Emelweerd, Kuinre, wat was de samenhang en hoe is die ontstaan.
Leenheren, leenmannen en hun roots.
Met bronnen en verwijzingen.
De vormveranderingen van het eiland Urk afgebeeld op een achtergrond van het huidige bewoningspatroon.
Op de pagina Schokland een overzicht van de eigenaren en de ligging van hun woningen in
1832 tot 1856.
Drenthes historie
anders bekeken
Oude annalen vertaald in het Nederlands
Een graafschap
in Frisia
Familiegenealogie
Hieronder gegevens van in oorkonden vermelde personen en hun nazaten. Bij de persoon de tekst van de vermeldingen waarop de genealogie is gebaseerd.
Verwijzingen naar andere bronnen met historische of genealogische informatie
Historie & Genealogie
mail to: info@dorpshistorie.nl         update 14-05--2021
Statistieken:
01 jan t/m 31 maart 2021
Bezoekers:                  10990
waarvan nieuw             7877
Bekeken onderwerp:   16677
Aantal pagina's:         131226
Hits                             170510
Dorps
Historie
Drenthe
Belangrijkste aanpassingen in 2021
01-01-2021 genealogie de Bruin aangevuld
11-01-2021 layout aangepast. Button Urker Kroniek 2020-1 toegevoegd. Drenthe 1 pagina Angelslo toegevoegd.
26-02-2021 schoolfoto's 1896-1940 aangevuld met foto 1937 School met den Bijbel Nieuw Amsterdam
14-03-2021 Drenthe delen 3 en 5 aangevuld en verbeterd. Dorpen Langelo, Norg en Westervelde
14-03-2021 Parentelen Otto van Ruinen, Urck-Kuinre-Norch, Engelbertus van Voorst, Bernhardus van Buckhorst en Rudolf van Fivelgo
                    aangevuld/bijgewerkt/verbeterd.
06-04-2021 Zuid-West Drenthe aangevuld met een pagina Kop van Overijssel
15-04-2021 toegevoegd bij Nieuw Amsterdam een artikel over het halen per boot van turf voor particulier gebruik uit het Amsterdamse Veld.
22-04-2021 Parenteel van Willem Brinks verbetert en aangevuld.
14-05-2021 Urk kaarten 172-1932 aangevuld en gewijzigd.
Barger Erfscheidenveen
Dorpshistorie. Veel informatie over de ontwikkeling en bewoning van de dorpen Nieuw Amsterdam, Veenoord, het Amsterdamse Veld, Barger Erfscheidenveen, Ermerveen, Wilhelmsoord, Huis ter Heide, Norgervaart en het oude Veenhuizen en Een.
Bewoners Nieuw Amsterdam in 1932 en 1958.
Oud Emmen van 950 tot 1832
NAZATEN
VOORVADEREN
De genealogische databases zijn samengesteld met behulp van het programma Aldfaer. Voor geinteresseerden zijn deze data beschikbaar als Aldfaerfile of als Gedcomfile.
WYSIWYG Web Builder